Подпишитесь!


2332 Печатать

Классификатор способов расчета

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
   20.09.2012 року N 1011

   
   
Класифiкатор способiв розрахунку

   
Код способу розрахунку Назва
Загальнi
1 Сплата митних платежiв у безготiвковiй формi через рахунки, вiдкритi на iм'я митних органiв в територiальних органах Державної казначейської служби
2 Сплата митних платежiв у готiвковiй формi через касу митного органу або вiддiлення уповноваженого банку
15 Сплата митних платежiв у безготiвковiй формi через рахунки, вiдкритi на iм'я податкових органiв в територiальних органах Державної казначейської служби
72 Сплата митних платежiв в iнший спосiб, передбачений законом
91 Вiдстрочення грошових зобов'язань
92 Розстрочення грошових зобов'язань
Способи розрахунку при застосуваннi векселiв або субсидiй
10 Подання податкового векселя у разi ввезення нафтопродуктiв з метою використання у хiмiчнiй промисловостi за кодами 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00,2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згiдно з УКТ ЗЕД
14 Подання векселя при митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї
17 Вексель на пiдставi судових рiшень
87 Подання податкового векселя при ввезеннi устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Українi, пiдприємствами суднобудiвної промисловостi
93 Цiльова субсидiя на суму ввiзного мита для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв
94 Подання податкового векселя в iнших випадках, визначених законом
Способи розрахунку при застосуваннi умовного звiльнення вiд оподаткування
6 Сума податку, нарахована умовно, у зв'язку iз звiльненням вiд оподаткування передбаченим Митним кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законами України та мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України при помiщеннi товарiв у митнi режими iмпорту (випуск у вiльний обiг), експорту
13 Звiльнення вiд сплати митних платежiв на пiдставi судових рiшень
28 Сума податку, розрахована для визначення частки податкiв (мита та податку на додану вартiсть), що пiдлягають сплатi при застосуваннi умовного часткового звiльнення вiд оподаткування при помiщеннi товарiв у режим тимчасового ввезення, або частковому зменшеннi ставок податкiв
Способи розрахунку при застосуваннi гарантiй
30 Гарантiя забезпечення виконання зобов'язань перед митними органами не потрiбна
31 Фiнансова гарантiя у виглядi документу
32 Фiнансова гарантiя у виглядi грошової застави
35 Гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року
38 Гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.
55 Рiзниця мiж сумами платежiв, нарахованими за митною вартiстю, визначеною декларантом, i митною вартiстю, визначеною митним органом (у разi внесення грошової застави на вiдповiдний рахунок митного органу)
Способи розрахунку, що застосовуються у разi коригування митної вартостi
60 Сума податку, що нараховується згiдно з митною вартiстю, визначеною митним органом
Способи розрахунку, що застосовуються у разi подання додаткової декларацiї
70 Сума податку, що була сплачена за попередньою, тимчасовою, перiодичною декларацiєю, або декларацiєю, заповненою у звичайному порядку
71 Сума податку, що нараховується за додатковою декларацiєю
Способи розрахунку, що застосовуються у разi повернення сум митних платежiв
99 Сума податку, що пiдлягає поверненню
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд