Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
598 Печатать

Классификатор мероприятий гарантирования

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
   20.09.2012 року N 1011

   
   
Класифiкатор заходiв гарантування

   
Код заходу гарантування Назва
0 Гарантiя не потрiбна
1 Iндивiдуальна фiнансова гарантiя, видана банкiвською установою
2 Фiнансова гарантiя у виглядi грошової застави
5 Гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року
6 Iндивiдуальна фiнансова гарантiя, видана незалежним фiнансовим посередником
7 Гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.
8 Багаторазова фiнансова гарантiя, видана банкiвською установою
9 Багаторазова фiнансова гарантiя, видана незалежним фiнансовим посередником
10 Генеральна фiнансова гарантiя, видана банкiвською установою
11 Генеральна фiнансова гарантiя, видана незалежним фiнансовим посередником