Отключить рекламу

Подпишитесь!


940 Печатать

Классификатор причин незавершения таможенного оформления

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
   20.09.2012 року N 1011

   
   
Класифiкатор причин незавершення митного оформлення

   
Код причини Назва
101 Помилки у митнiй декларацiї
102 Не подано всi необхiднi документи
103 Вiдсутнiсть коштiв передоплати, необхiдних для сплати належних митних платежiв
104 Вiдсутнiсть дозволу/заборона здiйснення певної операцiї
105 Затримки у зв'язку з потребою проведення додаткової перевiрки
106 Отримано звернення пiдприємства - суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою оформлення тимчасової декларацiї
107 Отримано звернення пiдприємства-суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у зв'язку з вiдмовою вiд комерцiйної операцiї
108 Отримано звернення пiдприємства-суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у зв'язку з пошкодженням/втратою вантажу, документiв
201 Прийняття митним органом рiшення про коригування митної вартостi товарiв
205 Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi щодо вартостi товарiв
301 Прийняття митним органом рiшення про визначення коду товару (вiдмiнного вiд задекларованого) не призвело до збiльшення митних платежiв чи застосування нетарифних заходiв регулювання
302 Прийняття митним органом рiшення про визначення коду товару (вiдмiнного вiд задекларованого) призвело до збiльшення митних платежiв
303 Прийняття митним органом рiшення про визначення коду товару (вiдмiнного вiд задекларованого) призвело до застосування нетарифних заходiв регулювання
402 Виявлено невiдповiднiсть кiлькостi товарiв заявленим даним
404 Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi щодо кiлькостi товарiв
501 Виявлено невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним, що не призвело до збiльшення митних платежiв чи застосування нетарифних заходiв регулювання
502 Виявлено невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним, що призвело до збiльшення митних платежiв
503 Виявлено невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним, що призвело до застосування нетарифних заходiв регулювання
504 Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi щодо опису товарiв
602 Виявлено недекларування товарiв, крiм товарiв, заявлених до митного оформлення
701 Визначення країни походження (вiдмiнної вiд задекларованої) не призвело до збiльшення митних платежiв чи застосування нетарифних заходiв регулювання
702 Визначення країни походження (вiдмiнної вiд задекларованої) призвело до збiльшення митних платежiв
703 Визначення країни походження (вiдмiнної вiд задекларованої) призвело до застосування нетарифних заходiв регулювання
704 Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi щодо походження товарiв
801 Виявлено незаконне перемiщення наркотичних засобiв, психотропних речовин
802 Виявлено незаконне перемiщення зброї та боєприпасiв
803 Виявлено незаконне перемiщення отруйних, радiоактивних або вибухових речовин
804 Виявлено незаконне перемiщення iсторичних i культурних цiнностей
901 Прийняття митним органом рiшення про призупинення митного оформлення товару, що мiстить об'єкт права iнтелектуальної власностi
902 Прийняття митним органом рiшення про призупинення митного оформлення нехарчової продукцiї за результатами державного контролю
1001 Виявлено неправдивi данi, що пiдтверджують проведення iнших видiв контролю уповноваженими державними органами
1101 Виявлено неправдивi данi про пiдстави надання пiльг зi сплати митних платежiв (крiм пов'язаних з походженням товару)
1201 Виявлено неправдивi данi про документи вповноважених органiв на окремi товари, щодо перемiщення яких через митний кордон України встановлено нетарифнi заходи регулювання
1301 Складено протокол про порушення митних правил (крiм причин незавершення митного оформлення, позначених кодами 0101-1201)
   

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться