Отключить рекламу

Подпишитесь!


1378 Печатать

Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти

Примітка:

 

1. Ця група не включає:

 

(а) продукти товарних позицій 0201 — 0208 або 0210, не придатні для вживання або такі, що не вживаються людиною;

 

(b) кишки, міхури або шлунки тварин (товарна позиція 0504) і кров тварин (товарна позиція 0511 або 3002); або

 

(c) тваринні жири, крім продуктів, зазначених у товарній позиції 0209 (група 15).

 

 

Додаткові примітки:

 

1.А. Наведені нижче терміни означають:

 

(а) “туші великої рогатої худоби” у товарних підпозиціях 0201 10 і 0202 10 — цілі туші забитої тварини після знекровлення, нутрування, знешкурення, імпортовані з головою або без голови, з ногами або без них, з невідділеними субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голо­ви, то вона повинна бути відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба. Якщо туші імпортуються без ніг, то останні повинні бути відрубані в ділянці зап’ястково-п’ясткового або заплесно-плеснового суглобів. “Тушею” слід вважати також передню частину туші, яка містить усі кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні налічувати понад десять пар ребер;

 

(b) “половини туш великої рогатої худоби” у товарних підпозиціях 0201 10 і 0202 10 — продукт, отриманий шляхом симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребців та по центру грудини і лобково-сідничного зрощення. “Половиною туші” слід вважати також передню частину половини туші, яка містить усі кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні налічувати понад десять ребер;

 

(c) “компенсовані четвертини” у товарних підкатегоріях 0201 20 20 00 і 0202 20 10 00 — частини туш, що складаються:

 

з передньої четвертини, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної на рівні десятого ребра, і задньої четвертини, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, відрубану на рівні третього ребра; або

 

з передньої четвертини, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної на рівні п’ятого ребра з усією грудиною та пахвиною, і задньої четвертини, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, відрубану на рівні восьмого ребра.

 

Передні і задні четвертини, які становлять “компенсовані четвертини”, повинні імпортуватися одночасно та в рівній кількості, причому загальна маса передніх четвертин повинна дорівнювати загальній масі задніх четвертин; проте припустима різниця між масами двох частин партії товару за умови, що вона не перевищує 5% маси важчої частини партії (передніх або задніх четвертин);

 

(d) “нерозділені передні четвертини” у товарних підкатегоріях 0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 — передня частина туші, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налічує чотири пари ребер як мінімум і десять пар ребер як максимум (чотири перші пари ребер повинні бути цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

 

(e) “розділені передні четвертини” у товарних підкатегоріях 0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 — передня частина половини туші, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налічує чотири ребра як мінімум і десять ребер як максимум (перші чотири ребра повинні бути цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

 

(f) “нерозділені задні четвертини” у товарних підкатегоріях 0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 — задня частина туші, що містить усі кістки, стегна та поперекову частину, включаючи філейну частину, яка містить як мінімум три пари цілих або розрубаних ребер, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;

 

(g) “розділені задні четвертини” у товарних підкатегоріях 0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 — задня частина половини туші, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, включаючи філейну частину, яка містить як міні­мум три цілі або розрубані ребра, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;

 

(h) 1. відруби “лопатка” і “шийно-лопаткова частина” у товарній підкатегорії 0202 30 50 00 означають спинну (дорсальну) частину передньої четвертини, яка містить верхню частину хребто­вого краю лопаткової частини, разом з чотирма як мінімум або десятьма як максимум ребрами та отримана шляхом розрубування туші по прямій лінії через точку з’єднання першого ребра з першим сегментом грудини до точки згину діафрагми на десятому ребрі;

 

2. відруб “грудинка” у товарній підкатегорії 0202 30 50 00 означає нижню частину передньої четвертини, що містить передній і задній краї грудинки.

 

B. Продукція, зазначена в пунктах (а) — (g) додаткової примітки 1.А, може бути як з хребтом, так і без нього.

 

С. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер відповідно до додаткової примітки 1.А беруться до уваги тільки ребра, не відокремлені від хребта. Якщо хребет видалено, то до уваги беруться тільки ті цілі або розрубані ребра, що за наявності хребта прилягали б до нього безпосередньо.

 

2.А. Наведені нижче терміни означають:

 

(а) “туші або половини туш” у товарних підкатегоріях 0203 11 10 00 і 0203 21 10 00 — туші свійських свиней після знекровлення, нутрування і вилучення щетини та ратиць. Половини туш отримують розрубуванням цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребця та по лінії центру грудини і лобково-сідничного зрощення. Ці туші або половини туш можуть бути з головою чи без голо­ви, з ніжками, нирковим жиром, нирками, хвостом, діафрагмою або без них. Половини туш можуть бути із спин­ним мозком, головним мозком, язиком або без них. Туші і половини туш свиноматок можуть бути з молоч­ними залозами або без них;

 

(b) “окіст” (задній окіст) у товарних підкатегоріях 0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0210 11 11 00 і 0210 11 31 00 — задня (хвостова) частина половини туші, включаючи кістки, з ніжкою, гомілкою, шкірою та салом або без них.

 

Окіст відокремлюється від половини туші по лінії, що проходить не нижче останнього поперекового хребця;

 

(c) “передній край” у товарних підкатегоріях 0203 19 11 00, 0203 29 11 00, 0210 19 30 00 і 0210 19 60 00 — передня (головна) частина половини туші без голови, включаючи кістки, з ніжками, рульками, шкірою та салом або без них.

 

Передній край відокремлюється від половини туші по лінії, що проходить не нижче п’ятого грудного хребця.

 

Верхня (спинна) частина переднього краю, яка включає або не включає лопаткову кістку і прилеглу м’якоть (шийна частина, свіжа, або шийна частина беконної половини, солена), вважається відрубом корейки, якщо вона відокремлюється від нижньої (черевної) частини переднього краю шляхом відрубування якнайбільше по лінії, яка проходить безпосередньо під хребтовим стовпом;

 

(d) “лопатка” (передній окіст) у товарних підкатегоріях 0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 і 0210 11 39 00 — нижня частина переднього краю, що містить або не містить лопаткову кістку і прилеглу м’якоть, включаючи кістки, з ніжками, рульками, шкірою та салом або без них.

 

Лопаткова кістка і при­лег­ла до неї м’якоть, що імпортуються окремо, розглядаються в цій товарній підкатегорії як частина лопатки;

 

(e) “корейка” у товарних підкатегоріях 0203 19 13 00, 0203 29 13 00, 0210 19 40 00 і 0210 19 70 00 — верхня частина половини туші від першого шийного хребця до хвостових хребців, включаючи кістки, з вирізкою, лопатковою кісткою, салом, шкірою або без них.

Корейка відокремлюється від нижньої частини половини туші відрубуванням по лінії, що проходить безпосередньо під хребтом;

 

(f) “грудинка” у товарних підкатегоріях 0203 19 15 00, 0203 29 15 00, 0210 12 11 00 і 0210 12 19 00 — нижня частина половини туші, розташована між заднім і переднім окостами, що відома як “стріки” (грудна частина беконної половини з про­шар­ком сала), з кіст­ками або без них, але із шкірою та салом;

 

(g) “беконна половина” у товарній підкатегорії 0210 19 10 00 — свиняча половина туші без голови, щоковини, баків, ніжок, хвоста, ниркового жиру, нирок, вирізки, лопаткової кістки, грудини, хребта, тазової кістки і діафрагми;

 

(h) “спенсер” у товарній підкатегорії 0210 19 10 00 — беконна половина без окосту, обвалена або необвалена;

 

(ij) “три чверті свинячого боку” у товарній підкатегорії 0210 19 20 00 — беконна половина без переднього краю, обвалена або необвалена;

 

(k) “серединка” у товарній підкатегорії 0210 19 20 00 — беконна половина без окосту і переднього краю, обвалена або необвалена.

 

Ця товарна підкатегорія включає також відруби серединки, що містять тканини корейки і грудинки пропорційно їх природному вмісту в серединці в цілому.

 

B. Частини відрубів, розглянутих у додатковій примітці 2.А (f), включаються до тих самих товарних підкатегорій тільки тоді, коли вони мають шкіру і сало.

 

Якщо відруби, що належать до товарної підкатегорії 0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 19 30 00 або 0210 19 60 00, отримано з беконних половинок, зазначених у додатковій примітці 2.А (g), з яких уже вилучено кістки, то розріз повинен проходити тими ж лініями, що були визначені відповідно до додаткових приміток 2.А (b), (c) і (d); у будь-якому разі ці відруби або частини відрубів повинні містити кістки.

 

C. Товарні підкатегорії 0206 49 20 00 і 0210 99 49 00 включають, зокрема, голови або полови­ни голів свійських свиней, з головним мозком або без нього, щоковиною або язиком, а також їх час­ти­ни.

 

Голова відокремлюється від половини туші таким чином:

 

прямим відрубуванням паралельно черепу; або

 

      відрубом паралельно черепу до рівня очей і далі похило до передньої частини таким чином, щоб залишити щоковину прикріпленою до половини туші.

 

Щоковини, свинячі п’ятачки і вуха та прилегла до голови м’якоть, зокрема м’якоть позаду черепа, розглядаються як частина голови. Однак м’ясо без кісток переднього краю, представлене одним відрубом (щоковина, баки або щоковина та баки разом) буде належати до товарної підкатегорії 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 50 00 або 0210 19 81 00 з урахуванням конкретного випадку.

 

D. “Сало” у товарних підкатегоріях 0209 10 11 00 і 0209 10 19 00 — жирова тканина, розташована під шкірою та з нею зв’язана, незалежно від частини туші, з якої вона одержана; у будь-якому разі маса жирової тканини повинна перевищувати масу шкіри.

 

Ці товарні підкатегорії включають також сало із знятою шкірою.

 

E. “Сушені або копчені” у товарних підкатегоріях 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00 і 0210 19 60 00 - 0210 19 89 00 означає продукти, у яких співвідношення вода/білок (білок = вміст азоту х 6,25) у м’ясі становить або менший від 2,8.

 

3.А. Наведені нижче терміни, використовувані в товарній позиції 0204, означають:

 

(а) “туші” у товарних підкатегоріях 0204 10 00 00, 0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00 — цілі туші забитої тварини, після знекровлення, нутрування, знешкурення, якi імпортуються з головою або без неї, з ногами або без них, з іншими невідділеними субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голови, то остання повинна бути відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба. Якщо туші імпортуються без ніг, то останні повинні бути відрубані в ділян­ці зап’ястково-п’ясткового або заплесно-плеснового суглобів;

 

(b) “половини туш” у товарних підкатегоріях 0204 10 00 00, 0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00 — продукт, одержаний шляхом симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребців і по центру грудини та лобково-сідничного зрощення;

 

(c) “передні четвертини короткого розрубу” у товарних підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і 0204 50 53 00 — передня частина туші, з грудинкою або без неї, що містить усі кістки і лопатки, разом з рулькою, заріз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребту і містить як мінімум п’ять і як макси­мум сім пар ребер, цілих або розрубаних;

 

(d) “передня четвертина короткого розрубу” у товарних підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і 0204 50 53 00 — передня частина половини туші, з грудинкою або без неї, що містить усі кістки і лопатки, разом з рулькою, заріз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребту і містить як мінімум п’ять і як максимум сім ребер, цілих або розрубаних;

 

(e) “хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини” у товарних підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 і 0204 50 55 00 — частина, що залишається від туші після вилучення тазостегнових частин з гомілками та передніх четвертин короткого розрубу з нирками або без них; у разі відділення ниркових частин хребтові краї спинної частини повинні мати як мінімум п’ять поперекових хребців; ниркові частини, відділені від хребтових країв, повинні мати як мінімум п’ять пар ребер, цілих або розрубаних;

 

(f) “хребтовий край спинної частини і/або ниркова частина” у товарних підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 та 0204 50 55 00 — частина, що залишається від половини туші після вилучення тазостегнової частини з гомілкою та передньої четвертини короткого розрубу з ниркою або без неї; у разі відділення ниркової частини хребтовий край спинної частини повинен мати як мінімум п’ять поперекових хребців; ниркова частина після відділення від хребтового краю повинна мати як мінімум п’ять ребер, цілих або розрубаних;

 

(g) “тазостегнові частини з гомілкою” у товарних підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 — задня частина туші, включаючи всі кістки та задні гомілки, відрубана під прямим кутом до хребта на рівні шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку в напрямку до лобково-сідничного зрощення;

 

(h) “тазостегнова частина з гомілкою” у товарних підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 — задня частина половини туші, включаючи всі кістки та задню гомілку, відрубана під прямим кутом до хребта на рівні шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку в напрямку до лобково-сідничного зрощення.

 

B. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер, які розглядаються в додатко­вій примітці 3.А, до уваги беруться лише ребра, прикріплені до хребтового стовпа.

 

4. Наведені нижче терміни означають:

 

(а) “частини тушок необвалені” у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00 — 0207 13 60 00, 0207 14 20 00 — 0207 14 60 00, 0207 26 20 00 — 0207 26 70 00, 0207 27 20 00 — 0207 27 70 00, 0207 44 21 00 — 0207 44 61 00 і 0207 45 21 00 — 0207 45 61 00 — частини, що містять усі кістки.

 

Частини тушок птиці, розглянуті в пункті (а), з частково вилученими кістками включаються до товарної підкатегорії 0207 13 70 00, 0207 14 70 00, 0207 26 80 00, 0207 27 80 00 або 0207 44 71 00, 0207 44 81 00, 0207 45 71 00, 0207 45 81 00, 0207 54 81 00, 0207 55 71 00 і 0207 60 81 00;

 

(b) “половини” у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 44 21 00, 0207 45 21 00, 0207 54 21 00, 0207 55 21 00 і 0207 60 21 00 — половини тушок, одержані розрубуванням уздовж грудини і хребта;

(c) “четвертини” у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 44 21 00, 0207 45 21 00, 0207 54 21 00, 0207 55 21 00 і 0207 60 21 00 — задні чи грудні четвертини, одержані шляхом поперечного розрубування половини;

(d) “крила цілі, з кінчиками або без кінчиків” у товарних підкатегоріях 0207 13 30 00, 0207 14 30 00, 0207 26 30 00, 0207 27 30 00, 0207 44 31 00, 0207 45 31 00, 0207 54 31 00, 0207 55 31 00 і 0207 60 31 00 — частини тушок, що складаються з плечової, ліктьової та променевої кісток разом з м’язами. Тонкий кінець разом з кісткою зап’ястя може бути вилучений або залишений. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(e) “грудинка” у товарних підкатегоріях 0207 13 50 00, 0207 14 50 00, 0207 26 50 00, 0207 27 50 00, 0207 44 51 00, 0207 45 51 00, 0207 54 51 00, 0207 55 51 00 і 0207 60 51 00 — частини тушок, що складаються з грудини і ребер, розташованих з кожного боку, разом з м’язами;

(f) “ніжки” у товарних підкатегоріях 0207 13 60 00, 0207 14 60 00, 0207 44 61 00, 0207 45 61 00, 0207 54 61 00, 0207 55 61 00 і 0207 60 61 00 — частини тушок, що складаються із стегнової кістки і великої та малої гомілко­вих кісток разом з м’язами. Розруби повинні бути відокремлені по суглобах;

(g) “гомілки індиків” у товарних підкатегоріях 0207 26 60 00 і 0207 27 60 00 — частини тушок індиків, що складаються з великої та малої гомілкових кісток разом з м’язами. Розруби повинні бути відокремлені по суглобах;

(h) “ніжки індиків, крім гомілок” у товарних підкатегоріях 0207 26 70 00 і 0207 27 70 00 — частини тушок індиків, що складаються із стегнової кістки разом з м’язами або із стегнової кістки, великої та малої гомілкових кісток разом з м’язами. Розруби повинні бути відокремлені по суглобах;

(ij) “палетоти гусей або качок” у товарних підкатегоріях 0207 44 71 00 і 0207 45 71 00 і 0207 55 71 00 — тушки гусей або качок, обскубані, повністю патрані, без голови або лапок, з вилученими грудними кістками (ребрами, хребтовим стовпом і крижами), але із залишеними стегновою, гомілковими та плечовою кістками.

5. Ввізне мито, що застосовується до сумішей цієї групи, обчислюється таким способом:

(а) якщо одна із складових суміші становить щонайменше 90 мас. %, то до суміші застосовується та ж ставка мита, що і до цієї складової;

(b) в інших випадках ставка мита відповідає найвищій ставці мита, що застосовується до будь-якої складової.

6. (а) М’ясо з приправами, яке не пройшло теплову кулінарну обробку, включається до групи 16. Під “м’ясом з приправами” розуміється м’ясо, що не пройшло теплову кулінарну обробку, а приправу додано всередину або по всій поверхні продукту і видно неозброєним оком чи можна визначити на смак.

(b) Продукти товарної позиції 0210, до яких були додані приправи в процесі приготування, також включаються до цієї товарної позиції за умови, що додання приправ не змінює їх характерних ознак.

7. Термін “солоні або в розсолі” у товарних підпозиціях 0210 11 – 0210 93 означає м’ясо та їстівні субпродукти, які були піддані солінню, що проникає всередину та рівномірно насичує всі частини продукту, і мають загальний вміст солі 1,2 мас. % або більше, за умови, що таке соління забезпечує довгострокове зберігання. У товарній підпозиції 0210 99 термін “м’ясо та їстівні субпродукти солоні або в розсолі” означає м’ясо та їстівні субпродукти, які були піддані солінню, що проникає всередину та рівномірно насичує всі частини про­дук­ту, і мають загальний вміст солі 1,2 мас. % або більше.

 

 

Загальні положення

 

 

До цієї групи включається м’ясо в тушах (тобто тіло тварини з головою чи без неї), половини туш (туші розрубані навпіл у довжину), четвертин туш, окремих її частин і т.п.; м’ясні субпродукти, їстівне борошно та порошки з м’яса або м’ясних субпродуктів усіх тварин (крім риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних — група 03), придатних для вживання людиною.

 

До цієї групи не включаються м’ясо і м’ясні субпродукти, непридатні для споживання людиною (товарна позиція 0511). Борошно, порошки та гранули з м’яса і м’ясних субпродуктів, непридатні для споживання людиною також не включаються (товарна позиція 2301).

 

Субпродукти, як правило, поділяються на чотири категорії:

 

(1) Субпродукти, що звичайно використовуються для споживання людиною (наприклад, голови та їхні частини (включаючи вуха), ноги, хвости, серце, язики, товсті і тонкі діафрагми, чепець (сальник), глотки, вилочкова залоза (тимус);

 

(2) Субпродукти, що використовуються лише для виготовлення фармацевтичних продуктів (наприклад, жовчні міхури, надниркові залози, плацента);

 

 (3) Субпродукти, що можуть використовуватися як для споживання людиною, так і у фармацевтичних цілях (наприклад, печінка, нирки, легені, мозок, підшлункова залоза, селезінка, спинний мозок, яєчники, матка, сім’яники, вим’я, щитовидна залоза і гіпофіз);

 

(4) Субпродукти, такі як шкури, що можуть бути використані як для споживання людиною, так і для інших цілей (наприклад, шкури — для вироблення шкір).

 

Субпродукти, наведені в пункті (1), свіжі, охолоджені, заморожені, солоні, у розсолі, сушені чи копчені, залишаються в цій групі, якщо вони придатні для споживання людиною, але в разі, якщо вони непридатні для споживання людиною, то включаються до товарної позиції 0511.

 

Субпродукти, наведені в пункті (2), включаються до товарної позиції 0510 у свіжому, охолодженому, замороженому чи будь-якому іншому тимчасово консервованому вигляді, та до товарної позиції 3001 у сушеному вигляді.

 

Субпродукти, наведені в пункті (3), включаються таким чином:

 

(а) До товарної позиції 0510, якщо вони тимчасово законсервовані для виготовлення фармацевтичної продукції (наприклад, у гліцерині, ацетоні, спирті, формальдегіді, борній кислоті);

 

(b) До товарної позиції 3001, якщо вони висушені;

 

(c) До групи 02, якщо вони придатні для споживання людиною, і до товарної позиції 0511, якщо вони непридатні для споживання людиною.

 

Субпродукти, згадані в пункті (4), включаються до групи 02, якщо вони придатні для споживання людиною, і до товарної позиції 0511 або групи 41, якщо вони непридатні для споживання людиною.

 

Кишки, міхури і шлунки тварин (крім риб’ячих), їстівні чи неїстівні, включаються до товарної позиції 0504.

 

Виключається тваринний жир, поданий окремо (група 15) (крім сала без пісних частин, свинячого жиру і жиру свійської птиці, невитоплених, класифікованих у товарній позиції 0209, навіть у випадку їхнього використання для технічних цілей), але тваринний жир, що міститься в тушах чи в самому м’ясі, розглядається як складова частина м’яса.

 

 

 

 

 

Відмінності між м’ясом і м’ясними субпродуктами цієї групи і групи 16.

 

До цієї групи включаються м’ясо і м’ясні субпродукти, що знаходяться лише в таких станах незалежно від того, чи були вони попередньо обварені або піддані подібному обробленню, але не приготовлені для безпосереднього вживання:

 

(1) Свіжі (включаючи м’ясо та субпродукти пересипані сіллю для тимчасової консервації під час транспортування);

 

(2) Охолоджені, тобто піддані дії пониженої температури звичайно близько 0 °С, без заморожування;

 

(3) Морожені, тобто охолоджені до температури нижче точки замерзання продукту до його повного промерзання;

 

(4) Солоні, у розсолі, сушені чи копчені.

 

М’ясо і м’ясні субпродукти, злегка присипані цукром чи зрошені водяним розчином цукру, також включаються в цю групу.

 

М’ясо і м’ясні субпродукти в станах, зазначених вище в п.п. (1) – (4), включаються до цієї групи незалежно від того, були вони попередньо оброблені протеолітичними ферментами (наприклад, папаїном), розрубані, подрібнені або перетворені у фарш чи ні. Крім того, суміші і сполучення продуктів різних товарних позицій цієї групи (наприклад, м’ясо птиці товарної позиції 0207, покрите свинячим жиром товарної позиції 0209) залишаються в цій групі.

 

М’ясо і м’ясні субпродукти, що не входять до товарних позицій цієї групи, включаються до групи 16, наприклад:

 

(а) Ковбаси та аналогічні продукти, незалежно від того, варені вони чи не варені (товарна позиція 1601);

 

(b) М’ясо і м’ясні субпродукти, приготовлені будь-яким способом (на парі, на грилі, варені, смажені або печені), а також приготовлені чи консервовані будь-яким іншим способом, не передбаченим у цій групі, включаючи покриті збитим тістом або хлібними крихтами (обсипані панірувальними сухарями), приготовані з трюфелями або з доданням приправ (наприклад, перцю і солі), а також печінкові пасти і паштети (товарна позиція 1602).

 

До цієї групи включаються також м’ясо і м’ясні субпродукти, придатні для споживання людиною, варені чи неварені, у вигляді борошна та порошку.

 

Слід зазначити, що м’ясо і м’ясні субпродукти цієї групи, залишаються в ній навіть, якщо вони знаходяться в герметичній упаковці (наприклад, сушене м’ясо в бляшаних банках). Проте в більшості випадків продукти в такому упакуванні, приготовлені і консервовані іншими способами, ніж зазначено в товарних позиціях цієї групи, включаються в групу 16.

 

М'ясо та субпродукти цієї групи (наприклад свіже або охолоджене м 'ясо великої рогатої худоби ),  які пройшли процес упакування в модифікованій атмосфері, так само відносяться до цієї групи. При цьому процесі упаковки атмосферу, в якій знаходиться продукт, змінюють або регулюють (наприклад шляхом видалення або зменшення вмісту кисню та його заміни або підвищення вмісту азоту або вуглекислого газу).  

 

 

 

Пояснення до підпозицій

 

Необвалені

 

Термін „необвалені” означає як відруби м’яса, в якому присутні всі власні кістки, так і відруби м’яса, з якого окремі кістки або частина кісток були видалені (наприклад, з видаленою гомілковою кісткою та наполовину видаленою стегновою кісткою). Цей термін не охоплює продукти, в яких їх кістки вилучені, а потім повторно вставлені так, що вони більше не з’єднуються з волокнами м’яса.

 

 

Додаткові загальні положення

 

 

1. М'ясо та субпродукти, придатні для споживання людиною, класифікуються в цій групі, навіть якщо вони представлені як продукція, призначена для виготовлення кормів для тварин.

 

2. У цій групі терміни "м'ясо" та "субпродукти" визначені в Загальних положеннях до цієї групи.

 

3. Описи різних станів, в яких можуть бути представлені м'ясо та субпродукти цієї групи  (свіжі, охолоджені, заморожені, солені або у розсолі, сушені або копчені) наведені в Загальних положеннях  до цієї групи. Слід відзначити, що м'ясо глибокої заморозки і частково чи повністю розморожене м'ясо класифікується так само, як і морожене м'ясо. Більше того, термін "морожений" охоплює не тільки м'ясо, яке було заморожене у свіжому стані, але також м'ясо, яке було спочатку трохи висушене і потім заморожене, настільки, наскільки його фактичне та подальше зберігання істотно залежить від такого заморожування.

 

4. Опис відмінностей між м’ясом і м’ясними субпродуктами цієї групи та м’ясом і м’ясними субпродуктами в групі 16 зазначені в Загальних положеннях до цієї групи. Проте ця група включає м'ясні субпродукти необроблені, пропущені через м'ясорубку або дрібно порубані, але без подальшого приготування, упаковані в пластичний матеріал (навіть у вигляді ковбас) переважно для легкості розвантажувально-навантажувальних робіт або їхнього транспортування.

 

5. Для цілей розрізняння відрубів з кісткою та без кістки, хрящі та сухожилля не вважаються кістками.

 

Додаткові пояснення до Примітки 1(А)(d) та 1(А)(е):

 

 

Відповідно до Додаткової примітки 1.(А) (d) та 1.(A)(e) до цієї групи (з урахуванням Додаткової примітки 1.С до цієї групи), для визначення, чи виконується вимога до мінімальної та максимальної кількості ребер, слід брати до уваги тільки ребра, цілі або розрубані, безпосередньо прикріплені до спинного хребта.

 

Відповідно до цього роз’яснення, на малюнку зображено четвертини туш великої рогатої худоби, що відповідають положенням додаткових приміток 1.(А)(d) та 1.(A)(e) з урахуванням додаткової примітки 1.С до цієї групи.

 

Передня четвертина                                                                                                Задня четвертина

 

 

 

 

Додаткове пояснення до Примітки 2.С:

 

Стосовно двох різних технологій розділення і частин “щоковина”, “баки”, “щоковина і баки разом”, які зазначені у Додатковій примітці 2.С, див. представлені нижче схеми: 

 

Прямий відруб паралельно черепу    

 

Відруб паралельно черепу до рівня очей

з послідуючим відхиленням  до передньої

частини голови

 

 

 

  Додаткове пояснення до Примітки 6.(А):

 

Сіль не вважається приправою у значенні цієї Додаткової примітки.

 

Дивись також Додаткову примітку 7 до цієї групи.

 

Пояснення до товарної позиції 0201:

 

 

0201

М’ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене:

0201 10 00 00

- тушi та половини туш

0201 20

- інші вiдруби, необвалені:

0201 20 20 00

- - компенсованi четвертини

0201 20 30 00

- - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини

0201 20 50 00

- - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини

0201 20 90 00

- - iншi

0201 30 00 00

- обваленi

 

 

До цієї товарної позиції включається лише свіже або охолоджене м’ясо свійських чи диких тварин товарної позиції 0102.

 

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

До цієї товарної позиції включається тільки свіже або охолоджене м'ясо тварин товарної позиції 0102.

 

Для  визначення передніх чверток та задніх чверток необхідно приймати до уваги наступне:

 

(a) "заріз і шийна частина" означає м'язову частину шиї з сімома шийними напівхребцями;

 

(b) "реберний край лопаткової частини" означає частину передньої ноги, що включає лопатку, плечову кістку, променеву кістку та ліктьову кістку і м'язи навколо них;

 

(c) "оковалком" вважається вирізка і філейна частина туші; причому кострець може включати чи не включати діафрагму.

 

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0201 10 00

 

Терміни "туші" і "половини туш" визначені у пунктах (a) та (b) Додаткової примітки 1.A до цієї групи. Перші вісім або дев'ять спинних хребців можуть бути залишені або на правій, або на лівій половині туші.

 

0201 20 20

 

Термін "компенсовані четвертини" визначений в пункті (с) Додаткової примітки 1.A до цієї групи.

 

0201 20 30

 

Терміни нерозділені передні четвертини" та "розділені передні четвертини" визначені в пунктах (d) та (e) Додаткової примітки 1.A до цієї групи. З цього випливає, що передні частини половин туш, наприклад, які зі всіма відповідними кістками включають менше чотирьох ребер, в яких відсутні шийна частина або реберний край лопаткової частини, або з яких  видалена будь-яка кістка, наприклад, атлант (перший шийний хребець), виключаються з цієї товарної категорії та класифікуються у товарній категорії  0201 20 90.

 

0201 20 50

 

Терміни "нерозділені задні четвертини "та "розділені задні четвертини" визначені в пунктах (f) та (g) Додаткової примітки 1.A до цієї групи. З цього випливає, що задні частини половин туш, наприклад, які зі всіма відповідними кістками включають менше трьох ребер або в яких відсутні стегнова кістка або оковалок, у тому числі філе, виключаються з цієї товарної категорії та класифікуються у товарній категорії 0201 20 90. Проте задні четвертини без нирок або ниркового жиру, з або без пахвини, залишаються класифікованими як задні четвертини.

 

0201 20 90

 

Ця товарна категорія включає, наприклад, лопатково-плечеву частину, стегно та оковалок, необвалені (з кістками). Сюди також включені передні та задні частини половин туш (необвалені) які не відповідають визначенням "компенсовані" четвертини, передні четвертини або задні четвертини.

 

0201 30 00

 

Ця товарна категорія включає всі відруби м'яса великої рогатої худоби, свіжі або охолоджені, з яких видалені всі кістки, наприклад, філе та пахвини.

 

Пояснення до товарної позиції 0202:

 

0202

М’ясо великої рогатої худоби, морожене:

0202 10 00 00

- тушi та половини туш

0202 20

- інші вiдруби необвалені:

0202 20 10 00

- - компенсованi четвертини

0202 20 30 00

- - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини

0202 20 50 00

- - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини

0202 20 90 00

- - iншi

0202 30

- обваленi:

0202 30 10 00

- - переднi четвертини, цiлі або розрубанi як максимум на п’ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини — у двох блоках, при цьому один з передніми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбільше на п’ять частин, а другий з її задніми четвертинами, за винятком фiле, одним шматком

0202 30 50 00

- - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка

0202 30 90 00

- - iншi

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Ця товарна позиція включає тільки заморожене м'ясо тварин товарної позиції 0102.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0202 10 00

 

Терміни "туші" та "половини туш" визначені в пунктах (a) та (b) Додаткової примітки 1.A до цієї групи.

 

0202 20 10

 

Термін "компенсовані четвертини" визначений в пункті (c) Додаткової примітки  1.A до цієї групи.

 

0202 20 30

 

Терміни "нерозділені передні четвертини" та "розділені передні четвертини" визначені в пунктах (d) та (e) Додаткової примітки 1.A до цієї групи.

 

0202 20 50

 

Терміни "нерозділені задні четвертини" та "розділені задні четвертини" визначені в пунктах (f) та (g) Додаткової примітки 1.A до цієї групи.

 

0202 20 90

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0201 20 90 з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0202 30 50

 

Терміни "лопатка", шийно-лопаткова частина" та "грудинка" визначені в пункті (h) Додаткової примітки 1.А до цієї групи.

 

0202 30 90

 

Ця товарна категорія включає всі відруби м’яса великої рогатої худоби, заморожені, які повністю обвалені за винятком заморожених блоків, позначених в товарній категорії 0202 30 10 і відрубів товарної категорії 0202 30 50.

 

 

Пояснення до товарної позиції 0203:

 

 

0203

Свинина, свiжа, охолоджена або морожена:

 

- свiжа або охолоджена:

0203 11

- - тушi та половини туш:

0203 11 10 00

- - - свiйських свиней

0203 11 90 00

- - - iншi

0203 12

- - окости, лопатки та їх вiдруби, необвалені:

 

- - - свiйських свиней:

0203 12 11 00

- - - - окости та їх вiдруби

0203 12 19 00

- - - - лопатки та їх вiдруби

0203 12 90 00

- - - iншi

0203 19

- - iнша:

 

- - - свiйських свиней:

0203 19 11 00

- - - - переднiй край та його вiдруби

0203 19 13 00

- - - - корейка та її вiдруби, необвалені

0203 19 15 00

- - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби

 

- - - - iншi:

0203 19 55 00

- - - - - обваленi

0203 19 59 00

- - - - - iншi

0203 19 90 00

- - - iнша

 

- морожена:

0203 21

- - тушi та половини туш:

0203 21 10 00

- - - свiйських свиней

0203 21 90 00

- - - iншi

0203 22

- - окости, лопатки та їх вiдруби, необвалені:

 

- - - свiйських свиней:

0203 22 11 00

- - - - окости та їх вiдруби

0203 22 19 00

- - - - лопатки та їх вiдруби

0203 22 90 00

- - - iншi

0203 29

- - iнша:

 

- - - свiйських свиней:

0203 29 11 00

- - - - переднiй край та його вiдруби

0203 29 13 00

- - - - корейка та її вiдруби, необвалені

0203 29 15 00

- - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби

 

- - - - iншi:

0203 29 55 00

- - - - - обваленi

0203 29 59 00

- - - - - iншi

0203 29 90 00

- - - iнша

 

До цієї товарної позиції включається свіже, охолоджене або заморожене м’ясо свиней, свійських чи диких (наприклад, кабанів). До цієї товарної позиції включається беконна свинина і подібні види м’яса з великими прошарками жиру і жир з прилеглими шарами м’яса.

 

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

 

Ця товарна позиція включає тільки м'ясо тварин товарної позиції 0103.

 

М’ясо свиней, сертифіковане компетентними органами Австралії як м'ясо свиней, що живуть в умовах дикої природи Австралії, вважається м'ясом свиней, які не належать до свійських свиней.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0203 11 10 - 0203 19 90

 

Ці товарні категорії включають тільки свіже або охолоджене м'ясо тварин, товарної позиції 0103.

 

0203 11 10

 

Термін "туші або половини туш" визначений у пункті (a) Додаткової примітки 2.A. до цієї групи.

 

0203 12 11

 

Термін "окіст" визначений у пункті (b) Додаткової примітки 2.A до цієї групи.

 

Ця товарна категорія включає необвалену гомілку задніх ніг.

 

0203 12 19

 

Термін "лопатка" (передній окіст) визначений у пункті (d) Додаткової примітки 2.A до цієї групи.

 

Ця товарна категорія включає ряд ребер з м'ясним прошарком або "реберця" і необвалену гомілку передніх ніг.

 

0203 19 11

 

Термін "передній край" визначений в пункті (c) Додаткової примітки 2.A до цієї групи.

 

Ця товарна позиція не включає ні гомілку з передніх ніг, ні ряд ребер з м'ясним прошарком, "реберця" (товарна категорія 0203 12 19).

 

0203 19 13

 

Термін "корейка" визначений в пункті (е) Додаткової примітки 2.A до цієї групи.

 

Ця товарна категорія включає ребра корейки.

 

0203 19 15

 

Терміни "грудинка" і "відруби" визначені в пункті (f) Додаткової примітки 2.A та Додаткової примітки 2.B до цієї групи.

 

Її відруби не класифікуються в цій товарній категорії, якщо вони не містять шкіри та підшкірного жиру.

 

Ця товарна категорія не включає реберця без шкіри або підшкірного жиру (товарна категорія 0203 19 59).

 

0203 19 59

 

Ця товарна категорія також включає реберця без шкіри або підшкірного жиру.

 

0203 19 90

 

Ця товарна категорія включає тільки м’ясо тварин, які входять до товарних категорій  0103 91 90 або 0103 92 90, зокрема м'ясо дикого кабана, крім туш, половин туш, ніг, лопаток, частин ніг і частин лопаток.

 

0203 21 10 - 0203 29 90

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 0203 11 10 - 0203 19 90 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

 

Пояснення до товарної позиції 0204:

 

0204

Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена:

0204 10 00 00

- тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi

 

- iнша баранина, свiжа або охолоджена:

0204 21 00 00

- - тушi та половини туш

0204 22

- - iншi вiдруби, необваленi:

0204 22 10 00

- - - переднi четвертини короткого розрубу

0204 22 30 00

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини

0204 22 50 00

- - - тазостегнові частини з гомілками

0204 22 90 00

- - - iншi

0204 23 00 00

- - обвалена

0204 30 00 00

- тушi та половини туш ягнят, мороженi

 

- iнша баранина, морожена:

0204 41 00 00

- - тушi та половини туш

0204 42

- - iншi вiдруби, необваленi:

0204 42 10 00

- - - передні четвертини короткого розрубу

0204 42 30 00

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини

0204 42 50 00

- - - тазостегнові частини з гомілками

0204 42 90 00

- - - iншi

0204 43

- - обваленi:

0204 43 10 00

- - - ягнят

0204 43 90 00

- - - iншi

0204 50

- козлятина:

 

- - свiжа або охолоджена:

0204 50 11 00

- - - тушi та половини туш

0204 50 13 00

- - - переднi четвертини короткого розрубу

0204 50 15 00

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини

0204 50 19 00

- - - тазостегнові частини з гомілками

 

- - - iншi:

0204 50 31 00

- - - - вiдруби, необваленi

0204 50 39 00

- - - - вiдруби, обваленi

 

- - морожена:

0204 50 51 00

- - - тушi та половини туш

0204 50 53 00

- - - переднi четвертини короткого розрубу

0204 50 55 00

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини

0204 50 59 00

- - - тазостегнові частини з гомілками

 

- - - iншi:

0204 50 71 00

- - - - вiдруби, необваленi

0204 50 79 00

- - - - вiдруби, обваленi

 

 

До цієї товарної позиції включається свіже, охолоджене або заморожене м’ясо овець (баранів, вівцематок та ягнят), кіз та козенят як свійських, так і диких.

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

0204 10 та 0204 30

 

У товарних підпозиціях 0204 10 та 0204 30 м’ясом ягнят вважається м’ясо овець не старше 12 місяців. М’ясо ніжної консистенції, рожево-червоного кольору і бархатисте на вигляд. Маса туші не повинна перевищувати 26 кг.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Ця товарна позиція включає тільки свіже, охолоджене або заморожене м'ясо тварин товарної позиції 0104, як свійських, так і диких, зокрема м'ясо овець (свійських або диких овець), а також козлятину.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0204 10 00

 

Терміни "туші" та "половини туш" визначені в пунктах (a) та (b) Додаткової примітки 3.A до цієї групи.

 

Визначення терміна "м’ясо ягнят" зазначене в Поясненнях до товарної підпозиції 0204 10 та 0204 30.

 

0204 21 00

 

Терміни "туші" та "половини туш" визначені в пунктах (a) та (b) Додаткової примітки 3.A до цієї групи.

 

0204 22 10

 

Термін "передні четвертини короткого розрубу" визначений в пунктах (c) та (d) Додаткової примітки 3.A до цієї групи.

 

0204 22 30

 

Термін "хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини" визначений в пунктах (е) та (f) Додаткової примітки 3.A до цієї групи.

 

0204 22 50

 

Термін "тазостегнові частини з гомілками" визначений в пунктах (g) та (h) Додаткової примітки 3.A до цієї групи.

 

0204 30 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0204 10 00 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0204 41 00 - 0204 43 90

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 та 0204 22 50 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis), до товарних категорій 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 та 0204 42 50 відповідно.

 

0204 50 11 - 0204 50 79

 

Терміни "туші" та "половини туш" (товарні категорії 0204 50 11 та 0204 50 51), "передні четвертини короткого розрубу" (товарні категорії 0204 50 13 та 0204 50 53), "хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини" (товарні категорії 0204 50 15 та 0204 50 55) і "тазостегнові частини з гомілками" (товарні категорії 0204 50 19 та 0204 50 59) визначені в Додатковій примітці 3.A до цієї групи, в пунктах (a) та (b), (c) та (d), (e) та (f) і (g) та (h) відповідно.

 

Пояснення до товарної позиції 0205:

 

0205 00

М’ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене:

0205 00 20 00

- свiже або охолоджене

0205 00 80 00

- морожене

 

До цієї товарної позиції включається свіже, охолоджене або заморожене м’ясо тих тварин, які включаються в товарну позицію 0101.

 

Пояснення до товарної позиції 0206:

 

0206

Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi:

0206 10

- великої рогатої худоби, свiжi або охолодженi:

0206 10 10 00

- - для виробництва фармацевтичних продуктiв

 

- - iншi:

0206 10 95 00

- - - товста дiафрагма і тонка дiафрагма

0206 10 98 00

- - - iншi

 

- великої рогатої худоби, мороженi:

0206 21 00 00

- - язики

0206 22 00 00

- - печiнка

0206 29

- - iншi:

0206 29 10 00

- - - для виробництва фармацевтичних продуктiв

 

- - - iншi:

0206 29 91 00

- - - - товста дiафрагма і тонка дiафрагма

0206 29 99 00

- - - - iншi

0206 30 00 00

- свиней, свiжi або охолодженi

 

- свиней, мороженi:

0206 41 00 00

- - печiнка

0206 49 00 00

- - iншi

0206 80

- iншi, свiжi або охолодженi:

0206 80 10 00

- - для виробництва фармацевтичних продуктiв

 

- - iншi:

0206 80 91 00

- - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв

0206 80 99 00

- - - овець та кiз

0206 90

- iншi, мороженi:

0206 90 10 00

- - для виробництва фармацевтичних продуктiв

 

- - iншi:

0206 90 91 00

- - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв

0206 90 99 00

- - - овець та кiз

 

Їстівні субпродукти цієї товарної позиції включають голови та їхні частини (включаючи вуха), ноги або ніжки, хвости, серце, вим’я, печінку, нирки, "солодке м’ясо" (вилочкову і підшлункову залози), мозок, легені, глотки, тонкі і товсті діафрагми, селезінку, язики, чепець (сальник), спинний мозок, придатну для їжі шкіру, репродуктивні органи (наприклад, матка, сім’яники, яєчники), гіпофіз, щитовидну залозу. Правила, якими слід керуватися для включення їстівних субпродуктів, зазначені  в Загальних положеннях до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Ця товарна позиція включає субпродукти тварин, які входять до товарних позицій 0101 - 0104. Субпродукти, призначені для виробництва фармацевтичних препаратів, не включаються у відповідні товарні категорії, якщо вони не відповідають умовам, які визначені компетентними органами.

 

 

 

Подальші вказівки наведені в Поясненнях до товарної позиції 0206.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0206 10 10 - 0206 10 98

 

Ці товарні категорії включають тільки свіжі або охолоджені субпродукти тварин, товарної позиції  0102. 

 

0206 10 95

 

Товста і тонка діафрагми - це м'язові частини діафрагми.

 

0206 21 00 - 0206 29 99

 

Ці товарні категорії включають тільки заморожені субпродукти тварин товарної позиції 0102.

 

0206 30 00

 

Ці товарна категорія включає тільки свіжі або охолоджені субпродукти тварин товарної позиції 0103.

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорій 0206 49 00 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

Ця товарна категорія також включає стопи, хвости, нирки, серця, язики, легені, їстівну шкірку, мозок і великий сальник.

 

 

0206 41 00 і 0206 49 00

 

Ці товарні категорії включають тільки заморожені субпродукти тварин товарної позиції 0103.

 

0206 49 00

 

Ця товарна категорія включає голови та половини голів, з мозком, щоковинами та язиком або без них, і частини голів (Додаткова примітка 2 (С) до цієї групи); термін "частини голів" визначений в третьому абзаці згадуваної Додаткової примітки.

 

Ця товарна категорія також включає стопи, хвости, нирки, серця, язики, легені, їстівну шкірку, мозок і сальник.

 

Ця товарна категорія включає субпродукти диких кабанів.

 

0206 80 91

 

Ця товарна категорія включає тільки свіжі або охолоджені субпродукти тварин товарної позиції 0101.

 

 

 

 

0206 80 99

 

Ця товарна категорія включає тільки свіжі або охолоджені субпродукти тварин товарної позиції  0104.

 

0206 90 91

 

Ця товарна категорія включає тільки заморожені субпродукти тварин товарної позиції 0101.

 

0206 90 99

 

Ця товарна позиція включає тільки заморожені субпродукти тварин товарної позиції 0104.

 

Пояснення до товарної позиції 0207:

 

0207

М’ясо та їстівні субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарній позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:

 

- курей свійських (Gallus domesticus):

0207 11

- - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:

0207 11 10 00

- - - обскубанi, напівпатрані, з головою та лапами, так званi “83 % курчата”

0207 11 30 00

- - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi “70 % курчата”

0207 11 90 00

- - - обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi “65 % курчата”, або в іншому вигляді

0207 12

- - не розрiзанi на частини, мороженi:

0207 12 10 00

- - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi “70 % курчата”

0207 12 90 00

- - - обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi “65 % курчата”, або в іншому вигляді

0207 13

- - частини тушок і субпродукти, свiжi або охолодженi:

 

- - - частини тушок:

0207 13 10 00

- - - - обваленi

 

- - - - необваленi:

0207 13 20 00

- - - - - половини та четвертини

0207 13 30 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 13 40 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 13 50 00

- - - - - грудинки та їх частини

0207 13 60 00

- - - - - нiжки та їх частини

0207 13 70 00

- - - - - iншi

 

- - - субпродукти:

0207 13 91 00

- - - - печiнка

0207 13 99 00

- - - - iншi

0207 14

- - частини тушок і субпродукти, мороженi:

 

- - - частини тушок:

0207 14 10 00

- - - - обваленi

 

- - - - необваленi:

0207 14 20 00

- - - - - половини та четвертини

0207 14 30 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 14 40 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 14 50 00

- - - - - грудинки та їх частини

0207 14 60 00

- - - - - нiжки та їх частини

0207 14 70 00

- - - - - iншi

 

- - - субпродукти:

0207 14 91 00

- - - - печiнка

0207 14 99 00

- - - - iншi

 

- iндикiв:

0207 24

- - не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi:

0207 24 10 00

- - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi “80 % iндики”

0207 24 90 00

- - - обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi “73 % iндики”, або в іншому вигляді

0207 25

- - не розрiзанi на частини, мороженi:

0207 25 10 00

- - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так званi “80 % iндики”

0207 25 90 00

- - - обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки і шлунка, так званi “73 % iндики”, або в іншому вигляді

0207 26

- - частини тушок і субпродукти, свiжi або охолодженi:

 

- - - частини тушок:

0207 26 10 00

- - - - обваленi

 

- - - - необваленi:

0207 26 20 00

- - - - - половини та четвертини

0207 26 30 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 26 40 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 26 50 00

- - - - - грудинки та їх частини

 

- - - - - нiжки та їх частини:

0207 26 60 00

- - - - - - гомілки та їх частини

0207 26 70 00

- - - - - - iншi

0207 26 80 00

- - - - - iншi

 

- - - субпродукти:

0207 26 91 00

- - - - печiнка

0207 26 99 00

- - - - iншi

0207 27

- - частини тушок і субпродукти, мороженi:

 

- - - частини тушок:

0207 27 10 00

- - - - обваленi

 

- - - - необваленi:

0207 27 20 00

- - - - - половини та четвертини

0207 27 30 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 27 40 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 27 50 00

- - - - - грудинки та їх частини

 

- - - - - нiжки та їх частини:

0207 27 60 00

- - - - - - гомілки та їх частини

0207 27 70 00

- - - - - - iншi

0207 27 80 00

- - - - - iншi

 

- - - субпродукти:

0207 27 91 00

- - - - печiнка

0207 27 99 00

- - - - iншi

 

- качок:

0207 41

- - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені:

0207 41 20 00

- - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатрані, з головою та лапками, так званi “85 % качки”

0207 41 30 00

- - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi “70 % качки”

0207 41 80 00

- - - обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi “63 % качки”, або в іншому вигляді

0207 42

- - не розрізані на частини, заморожені:

0207 42 30 00

- - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi “70 % качки”

0207 42 80 00

- - - обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi “63 % качки”, або в іншому вигляді

0207 43 00 00

- - печінка жирна, свіжа або охолоджена

0207 44

- - інші, свіжі або охолоджені:

 

- - - розрізані:

0207 44 10 00

- - - - обвалені

 

- - - - необвалені:

0207 44 21 00

- - - - - половини або четвертини

0207 44 31 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 44 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 44 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

0207 44 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

0207 44 71 00

- - - - - палетоти

0207 44 81 00

- - - - - інші

 

- - - субпродукти:

0207 44 91 00

- - - - печiнка, крiм жирної

0207 44 99 00

- - - - інші

0207 45

- - інші, заморожені:

 

- - - розрізані:

0207 45 10 00

- - - - обвалені

 

- - - - необвалені:

0207 45 21 00

- - - - - половини або четвертини

0207 45 31 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 45 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 45 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

0207 45 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

0207 45 71 00

- - - - - палетоти

0207 45 81 00

- - - - - інші

 

- - - субпродукти:

 

- - - - печінка:

0207 45 93 00

- - - - - жирна

0207 45 95 00

- - - - - інша

0207 45 99 00

- - - - інші

 

- гусей:

0207 51          

- - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені:

0207 51 10 00

- - - обскубанi, знекровленi, але непатрані, з головою та лапками, так званi “82 % гуси”

0207 51 90 00

- - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з серцем і шлунком чи без них, так званi “75 % гуси”, або в іншому вигляді

0207 52

- - не розрізані на

частини, заморожені:

0207 52 10 00

- - - обскубанi, знекровленi, непатрані, але з головою та лапками, так званi “82 % гуси”

0207 52 90 00

- - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з серцем і шлунком чи без них, так званi “75 % гуси”, або в іншому вигляді

0207 53 00 00

- - печінка жирна, свіжа або охолоджена

0207 54

- - інші, свіжі або охолоджені

 

- - - розрізані:

0207 54 10 00

- - - - обвалені

 

- - - - необвалені:

0207 54 21 00

- - - - - половини або четвертини

0207 54 31 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 54 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 54 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

0207 54 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

0207 54 71 00

- - - - - палетоти

0207 54 81 00

- - - - - інші

 

- - - субпродукти:

0207 54 91 00

- - - - печiнка, крiм жирної

0207 54 99 00

- - - - інші

0207 55

- - інші, заморожені:

 

- - - розрізані:

0207 55 10 00

- - - - обвалені

 

- - - - необвалені:

0207 55 21 00

- - - - - половини або четвертини

0207 55 31 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 55 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 55 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

0207 55 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

0207 55 71 00

- - - - - палетоти

0207 55 81 00

- - - - - інші

 

- - - субпродукти:

 

- - - - печінка:

0207 55 93 00

- - - - - печінка жирна

0207 55 95 00

- - - - - інша

0207 55 99 00

- - - - інші

0207 60

- цесарок:

0207 60 05

- - не розрізані на частини, свіжі, охолоджені чи заморожені:

0207 60 05 10

- - - заморожені

0207 60 05 90

- - - інші

 

- - інші, свіжі, охолоджені чи заморожені:

 

- - - розрізані:

0207 60 10 00

- - - - обвалені

 

- - - - необвалені:

0207 60 21 00

- - - - - половини або четвертини

0207 60 31 00

- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них

0207 60 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил

0207 60 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

0207 60 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

0207 60 81 00

- - - - - інші

 

- - - субпродукти:

0207 60 91 00

- - - - печінка

0207 60 99 00

- - - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються лише свіжі, охолоджені або заморожені м’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, яка в живому вигляді включається в товарну позицію 0105.

 

Серед їстівних субпродуктів свійської птиці особливе значення в міжнародній торгівлі має печінка курей, гусей і качок. Це стосується і "жирної печінки" гусей і качок, яку можна відрізнити від іншої печінки за її більшим розміром, більшою вагою, густиною і більшим вмістом жиру, а також за кольором, який змінюється від білувато-бежевого до світло-каштанового, тоді як печінка іншої птиці, як правило, темно чи світло-червонуватого кольору.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0207 11 10

 

Ця товарна категорія включає обскубаних свійських курей, з головами та лапами, з яких видалені кишки, але з іншими внутрішніми органами (зокрема легенями, печінкою, м'язовим шлунком, серцем, яєчником), залишеними на місці.

 

0207 11 30

 

Ця товарна категорія включає курчат для смаження, обскубаних, без голови та лап, але з шиєю, повністю опатраних, але в середину тушки яких вкладені серце, печінка та м'язовий шлунок.

 

0207 11 90

 

Ця товарна категорія включає курчат для смаження, обскубаних, без голови та лап і повністю опатраних. Сюди також включаються свійські кури, крім зазначених у товарних категоріях 0207 11 10 та 0207 11 30, наприклад, необскубані, непатрані, з головою та лапами.

 

0207 12 10 та 0207 12 90

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 0207 11 30 та 0207 11 90 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 13 10

 

Ця товарна категорія включає м'ясо курей, без кісток, незважаючи на частину тушки, з якої воно походить.

 

0207 13 20

 

Термін "половинки" визначений в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (b) до цієї групи.

 

Термін " четвертини " визначений в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (c) до цієї групи. Ця товарна категорія включає задні четвертини, що складаються з лапок (великої та малої гомілкової кісток), стегон, задньої частини спинки та гузків, а також передні четвертини, що складаються в основному з половинки грудинки з крилом.

 

0207 13 30

 

Термін "крила цілі, з кінчиками або без кінчиків" визначений в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (d) до цієї групи.

 

0207 13 40

 

Дивись Додаткову примітку 4(a) до цієї групи.

 

Ця товарна категорія включає спини разом з шиями, що складаються з частини шиї, спини та можливо гузка; спини; шиї; гузки; кінчики крил.

 

0207 13 50

 

Термін "грудинки" визначений в Додатковій примітці 4 (a) та (e) до цієї групи.

 

0207 13 60

 

Термін "ніжки" визначений і в Додатковій примітці 4(a) та (f) до цієї групи.

 

Розруб, що відокремлює ніжку від спини, повинен бути зроблений між двома лініями, що обмежують суглоби як показано на наведеній нижче схемі.

 

 

 

 

0207 13 91

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0207, останній абзац.

 

0207 13 99

 

Ця товарна категорія включає їстівні субпродукти, зокрема серце, гребінці та борідки, але  виключає печінку.

 

Ця товарна категорія також включає лапки свійських курей.

 

0207 14 10 - 0207 14 99

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 0207 13 10 - 0207 13 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 24 10

 

Ця товарна категорія включає обскубаних індиків без голови та лапок, але з шиєю, повністю опатраних, але в середину тушки яких вкладені шия, серце, печінка та шлунок.

 

0207 24 90

 

Ця товарна категорія включає обскубаних індиків, готових для смаження, без голови, шиї та лапок і повністю патраних. Вона також включає індиків, поданих у іншому вигляді, ніж зазначені в товарних категоріях 0207 24 10 та 0207 24 90.

 

0207 25 10 і 0207 25 90

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 0207 24 10 та 0207 24 90 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 26 10

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 10 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 26 20

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 20 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 26 30

 

Термін "цілі крила, з кінчиками або без кінчиків" визначений в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (d) до цієї групи.

 

0207 26 40

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 40 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 26 50

 

Термін "грудинки" визначений в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (e) до цієї групи.

 

0207 26 60

 

Термін "гомілки" визначений в Додатковій примітці  4, пункти (a) та (g) до цієї групи.

 

Розруб, що відділяє гомілку від стегна, повинен бути зроблений між двома лініями, в межах яких знаходяться суглоби, як показано на наведеній нижче схемі:

 

 

0207 26 70

 

Ця товарна категорія включає відруби, визначені в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (h) до цієї групи.

 

Розруб, що відділяє стегно або цілу ніжку від спини, повинен бути зроблений між двома лініями, і межах яких знаходяться суглоби, як показано на схемі в Додаткових поясненнях до товарної категорії 0207 13 60.

 

Розруб, що відділяє стегно від гомілки, повинен бути зроблений між двома лініями, і межах яких знаходяться суглоби, як показано на схемі в Додаткових поясненнях до товарної категорії 0207 26 60.

 

0207 26 91

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0207, останній абзац.

 

0207 26 99

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 27 10 - 0207 27 99       

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 0207 26 10 - 0207 26 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 41 30

 

Ця товарна категорія включає обскубаних качок, без голови та лапок, але з шиєю, повністю опатраних, але в середині тушок яких вкладені серце, печінка та шлунок.

 

0207 41 80

 

Ця товарна категорія включає обскубаних качок, готових для смаження, без голови, шиї та лапок і повністю  опатраних. Вона також включає качок, поданих у іншому вигляді, ніж позначені в товарних категоріях 0207 41 20, 0207 41 30 та 0207 41 80.

 

0207 42 30

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 41 30 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 42 80

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 41 80 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 43 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0207, останній абзац.

 

0207 44 10

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 10 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 44 21

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 20 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 44 31

 

Термін "цілі крила, з кінчиками або без кінчиків" визначений в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (d) до цієї групи.

 

0207 44 41

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 40 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 44 51

 

Термін "грудинки" визначений в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (e) до цієї групи.

 

0207 44 61

 

Термін "ніжки" визначений в Додатковій примітці 4, пункти (a) та (f) до цієї групи.

 

0207 44 71

 

Термін "палетоти гусей або качок" визначений в Додатковій примітці 4, пункт (ij) до цієї групи.

 

0207 44 91

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0207, останній абзац.

 

0207 44 99

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 45 10

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 10 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 45 21 та 0207 45 81

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 20 – 0207 13 60 і 0207 44 71 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 45 93 - 0207 45 95

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0207, останній абзац.

 

0207 45 99

  

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

 

 

 

0207 51 90

 

            Ця товарна категорія включає обскубаних гусей, без голови та лап, повністю опатраних, але в середину тушки яких вкладені серце та м’язовий шлунок, а також обскубаних гусей для смаження, без голови та лап, повністю опатраних. Ця товарна категорія також включає гусей, представлених у вигляді, відмінному від зазначеного у категоріях 0207 51 10 – 0207 51 90, наприклад, забитих гусей, обскубаних і знекровлених, без голови та лап, але не опатраних.

 

0207 52 90

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 51 90 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 53 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 0207, останній абзац.

 

0207 54 10

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 10 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 54 21

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 20 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 54 31

 

            Термін “крила цілі, з кінчиками або без кінчиків” визначений в Додатковій примітці 4 (а) та (d) до цієї групи.

 

0207 54 41

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 40 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 54 51

 

            Термін  “грудинка” визначений в Додатковій примітці 4 (а) та (е) до цієї групи.

 

0207 54 61

 

            Термін  “ніжки” визначений в Додатковій примітці 4 (а) та (f) до цієї групи.

 

0207 54 71

 

            Термін “палетоти гусей або качок” визначений в Додатковій примітці 4 (ij) до цієї групи.

 

0207 54 91

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 0207, останній абзац.

 

0207 54 99

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 55 10

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 10 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 55 21 – 0207 55 81

 

            Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 20 – 0207 13 60 та 0207 44 71 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

     

0207 55 93 – 0207 55 95

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 0207, останній абзац.

 

0207 55 99

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 60 10

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 10 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 60 21

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 20 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 60 31

 

            Термін “крила цілі, з кінчиками або без кінчиків” визначений в Додатковій примітці 4 (а) та (d) до цієї групи.

 

0207 60 41

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 40 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0207 60 51

 

            Термін “грудинка” визначений в Додатковій примітці 4 (а) та (е) до цієї групи.

 

0207 60 61

 

            Термін “ніжки” визначений в Додатковій примітці 4 (а) та (f) до цієї групи.

 

0207 60 99

 

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 0207 13 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

 

            Пояснення до товарної позиції 0208:

 

0208

Iнші м’ясо та їстівні субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi:

0208 10

- кролятина або зайчатина:

0208 10 10 00

- - свiйських кроликів

0208 10 90 00

- - iншi

0208 30 00 00

- приматів

0208 40

- китів, дельфінів, морских свиней

(ссавці ряду Cetacea); ламантинів і дюгонів (ссавці ряду Sirenia); тюленів, морских левів та моржів (ссавці підряду Pinnipedia):

0208 40 10 00

- - м’ясо китів

0208 40 20 00

- - м’ясо тюленів

0208 40 80 00

- - інше

0208 50 00 00

- рептилій (включаючи змій і черепах)

0208 60 00 00

- верблюдів та інших тварин родини верблюдових (Camelidae)

0208 90

- iншi:

0208 90 10 00

- - свiйських голубiв

0208 90 30 00

- - дичини, крiм кролятини або зайчатини

0208 90 60 00

- - пiвнiчних оленiв

0208 90 70 00

- - жаб’ячi лапки

0208 90 98 00

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються м’ясо і м’ясні субпродукти тварин, включених у товарну позицію 0106, за умови, що вони придатні для споживання людиною,(наприклад, кролі, зайці, жаби, олені, кити, черепахи, бобри).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Ця товарна позиція включає тільки м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти тварин, класифікованих в товарній позиції 0106, свіжі, охолоджені або заморожені.

 

0208 10 10

 

Ці товарні категорії включають м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти тварин, які входять до товарної категорії 0106 14 10.

 

0208 90 10

 

Ця товарна категорія включає м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти свійських голубів (сільськогосподарські голуби, декоративні голуби, поштові голуби). М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти голубів, описаних як "несвійські" в Додаткових поясненнях до товарної категорії 0106 39 10, виключаються з цієї товарної категорії та класифікуються в товарній категорії 0208 90 30.

 

0208 90 30

 

Ця товарна категорія включає м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти:

 

1) хутрова дичина: лань, косуля, серна (Rupіcapra rupіcapra), американський лось або олень, вилоріг, антилопи, газелі, ведмеді та кенгуру;

 

2) перната дичина: дикий голуб, дика гуска, дика качка, куріпки, фазани, перепілки звичайні, вальдшнеп, бекас, садова вівсянка і страуси.

 

М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти тварин, які, як звичайно, становлять об'єкт мисливства та відстрілу (фазани, лані, страуси тощо), залишаються класифікованими як м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти дичини, навіть коли такі тварини вирощені за умов неволі.

 

М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти північних оленів виключаються з цієї товарної категорії (товарна категорія 0208 90 60). Проте м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти деяких видів північного оленя (наприклад, карибу) класифікуються в цій товарній категорії за умови надання підтвердження, що ці м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти отримані від тварин, які жили в природному середовищі і були мисливськими трофеями.

 

Ця товарна категорія не включає м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти диких кроликів (Oryctolagus cunіculus) або зайців, які входять до товарної категорії 0208 10 90.

 

 

0208 90 60

 

Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 0208 90 30, третій абзац.

 

 

Пояснення до товарної позиції 0209:

 

0209

Сало (підшкірний жир) без пiсних частин, свинячий жир і жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi, охолодженi, мороженi, соленi або в розсолi, сушенi або копченi:

0209 10

- свиняче:

 

- - сало (підшкірний жир):

0209 10 11 00

- - - свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі

0209 10 19 00

- - - сушене або копчене

0209 10 90 00

- - свинячий жир, відмінний від того, що зазначений у товарних підкатегоріях 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00

0209 90 00 00

- інший

 

Сало цієї товарної позиції обмежується салом без пісних частин; таке сало включається в цю товарну позицію навіть у тому випадку, якщо воно придатне лише для промислового використання. М’ясо в тому вигляді, в якому воно звичайно вживається в їжу, не включається (товарна позиція 0203 або 0210 залежно від конкретного випадку, наприклад, свинина з прошарками сала та аналогічне м’ясо з великими прошарками сала і сало з прилеглим шаром м’яса).

 

До цієї товарної позиції включається, зокрема, жир, що знаходиться на внутрішніх органах свиней, який коли витоплений або виділений іншим способом, включається до товарної позиції 1501.

 

Жир свійської або дикої птиці (наприклад, гусей), не витоплений і не виділений іншим способом, також включається в цю товарну позицію; витоплений і виділений іншим способом не включається (товарна позиція 1501).

 

Жир морських ссавців не включається до цієї товарної позиції (група 15).

 

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0209 10 11 і 0209 10 19

 

Термін "сало" визначений в Додатковій примітці 2 (D) до цієї групи.

 

0209 10 90

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0209, другий абзац.

 

0209 90 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0209, третій абзац.

 

 

Пояснення до товарної позиції 0210:

 

0210

М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктiв:

 

- свинина:

0210 11

- - окости, лопатки та їх відруби, необваленi:

 

- - - свiйських свиней:

 

- - - - солоне або в розсолi:

0210 11 11 00

- - - - - окости та їх відруби

0210 11 19 00

- - - - - лопатки та їх відруби

 

- - - - сушенi або копченi:

0210 11 31 00

- - - - - окости та їх відруби

0210 11 39 00

- - - - - лопатки та їх відруби

0210 11 90 00

- - - iншi

0210 12

- - грудинка з прошарком сала та її відруби:

 

- - - свiйських свиней:

0210 12 11 00

- - - - солонi або в розсолi

0210 12 19 00

- - - - сушенi або копченi

0210 12 90 00

- - - iншi

0210 19

- - iнша:

 

- - - свiйських свиней:

 

- - - - солона або в розсолi:

0210 19 10 00

- - - - - беконнi половини або спенсери

0210 19 20 00

- - - - - три чвертi свинячого боку або серединки

0210 19 30 00

- - - - - переднiй край і відруби переднього краю

0210 19 40 00

- - - - - корейка та її вiдруби

0210 19 50 00

- - - - - iнша

 

- - - - сушена або копчена:

0210 19 60 00

- - - - - переднiй край i відруби переднього краю

0210 19 70 00

- - - - - корейки та її вiдруби

 

- - - - - iнша:

0210 19 81 00

- - - - - - обвалена

0210 19 89 00

- - - - - - iнша

0210 19 90 00

- - - iнша

0210 20

- м’ясо великої рогатої худоби:

0210 20 10 00

- - необвалене

0210 20 90 00

- - обвалене

 

- iншi, включаючи їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктiв:

0210 91 00 00

- - приматів

0210 92

- - китів, дельфінів, морських свиней (ссавців ряду Сetacea);

ламантинів і дюгонів (ссавців ряду Sirenia); тюленів, морских левів

та моржів (ссавці підряду Pinnipedia):

0210 92 10 00

- - - китів, дельфінів, морських свиней (ссавців ряду Сetacea); ламантинів і дюгонів (ссавців ряду Sirenia)

 

- - - інші:

0210 92 91 00

- - - - м’ясо

0210 92 92 00

- - - - субпродукти

0210 92 99 00

- - - - їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів

0210 93 00 00

- - рептилій (включаючи змій і черепах)

0210 99

- - інші:

 

- - - м’ясо:

0210 99 10 00

- - - - конина, солона або в розсолi чи висушена

 

- - - - баранина та козлятина:

0210 99 21 00

- - - - - необвалена

0210 99 29 00

- - - - - обвалена

0210 99 31 00

- - - - пiвнiчних оленiв

0210 99 39 00

- - - - iнше

 

- - - субпродукти:

 

- - - - свiйських свиней:

0210 99 41 00

- - - - - печiнка

0210 99 49 00

- - - - - iншi

 

- - - - великої рогатої худоби:

0210 99 51 00

- - - - - товста дiафрагма і тонка діафрагма

0210 99 59 00

- - - - - iншi

 

- - - - iншi:

 

- - - - - печiнка свiйської птицi:

0210 99 71 00

- - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi

0210 99 79 00

- - - - - - iнші

0210 99 85 00

- - - - - iншi

0210 99 90 00

- - - їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктiв

 

До цієї товарної позиції включаються всі види м’яса і їстівних м’ясних субпродуктів, приготовлених зазначеним у назві способом, крім сала без пісних частин, свинячого жиру та жиру свійської птиці, не витоплених і не виділених іншим способом (товарна позиція 0209). До цієї товарної позиції також включаються свинина з прошарками сала, аналогічне м’ясо з великими прошарками сала і сало з прилеглим до нього шаром м’яса за умови, що вони приготовлені зазначеним у назві цієї товарної позиції способом.

 

Солоне, сушене (включаючи зневоднене або піддане сублімаційній сушці) та копчене м’ясо (наприклад, бекон, окіст, лопатка), залишається у цій товарній позиції, якщо воно вміщено в кишки, шлунки, міхурі, шкіру чи аналогічні оболонки (натуральні або штучні), за умови, що попередньо воно не було розрубане або перетворене у фарш і перемішане з іншими інгредієнтами (товарна позиція 1601).

 

Їстівне борошно та порошки з м’яса або м’ясних субпродуктів також входить до цієї товарної позиції; борошно та порошки з м’яса або м’ясних субпродуктів, непридатне для споживання людиною (призначене, наприклад, для відгодівлі худоби) не включається (товарна позиція 2301).

 

Положення пояснень до товарної позиції 0206 застосовуються, з внесенням відповідних (mutatis mutandis) змін, до їстівних м’ясних субпродуктів цієї товарної позиції.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

За винятком сала та іншого жиру товарної позиції  0209, ця товарна позиція включає м'ясо та субпродукти, солені, у розсолі, сушені або копчені, тварин, які входять до товарних позицій 0101 - 0106.

 

Терміни "сушені або копчені" і "солені, у розсолі" визначені в Додаткових примітках 2 (E) та 7 до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0210 11 11 -0210 11 90

 

            Щодо визначення терміну „необвалені”, дивись Пояснення до товарної підпозиції 0210 11.

 

0210 11 11 - 0210 11 39

 

Терміни "окіст" та "лопатки" визначені в Додаткових примітках 2.A, пункти (b) та (d) до цієї групи.

 

0210 11 11 і 0210 11 19

 

Ці товарні категорії включають тільки окости (задній окіст), лопатки (передній окіст) та їх частини, необвалені, свійських свиней, які були консервовані методом глибокого сухого соління або маринуванням у розсолі. Проте вони можуть бути піддані у подальшому сушінню або коптінню, але до ступеня який, однак не дозволяє вважати їх сушеними або копченими та класифікувати у товарних категоріях 0210 11 31 і 0210 11 39 (як визначено в Додатковій примітці 2.E до цієї групи).

 

0210 11 31 і 0210 11 39

 

Ці товарні категорії включають окости, лопатки та їх відруби, необвалені, свійських свиней, консервовані методами сушіння або копчення, навіть якщо ці методи консервування поєднані з попередньою обробкою солінням або маринуванням. Саме це, зокрема, стосується окостів, які, як правило просолюють перед  частковим сушінням чи на відкритому повітрі (окости типів Parma або Bayonne), чи  копченням (окороки типу Ardennes).

 

Окости, лопатки та їх відруби, які були частково зневоднені, але фактичне консервування яких забезпечується тільки замороженням або глибоким замороженням, входять в товарну категорію 0203 22 11 або 0203 22 19.

 

0210 12 11 і 0210 12 19

 

Терміни "грудинки" та "відруби" визначені в пункті (f) Додаткової примітки 2.A та в Додатковій примітці 2.B до цієї групи.

 

0210 12 11

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 0210 11 11 та 0210 11 19 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0210 12 19

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 0210 11 31 та 0210 11 39 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0210 19 10

 

Терміни "беконні половинки" та "спенсер" визначені в пунктах (g) та (h) Додаткової примітки 2.A до цієї групи.

 

0210 19 20

 

Терміни "три чверті свинячого боку" та "серединка" визначені в пункті (ij) та (k) Додаткової примітки 2.A до цієї групи.

 

0210 19 30

 

Термін "передні краї" визначений в пункті (c) Додаткової примітки 2.A до цієї групи.

 

0210 19 40

 

Термін "корейки" визначений в пункті (e) Додаткової примітки 2.A до цієї групи.

 

0210 19 60

 

            Термін "передній край" визначений у пункті (с) Додаткової примітки 2.А до цієї групи.

 

 

0210 20 10 і 0210 20 90

 

 

Ці товарні категорії включають тільки м'ясо тварин товарної позиції 0102, солене, у розсолі, сушене або копчене; субпродукти великої рогатої худоби входять у товарні категорії 0210 99 51 або 0210 99 59.

 

0210 99 10

 

Ця товарна категорія включає тільки м'ясо тварин товарних категорій 0101 21 00 - 0101 29 90, солене, у розсолі або сушене. Копчена конина входить у товарну категорію  0210 99 39. Субпродукти коней входять у товарну категорію 0210 99 85.

 

0210 99 21 і 0210 99 29

 

Ці товарні категорії включають м'ясо тварин товарної позиції 0104, солене, у розсолі, сушене або копчене. Субпродукти цих видів тварин входять у товарну категорію 0210 99 85.

 

0210 99 31

 

Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 0208 90 30, третій абзац.

 

0210 99 49

 

Ця товарна категорія включає голови або половинки голів свійських свиней, з або без мозку, щоковиною або язиком, включаючи їхні частини (див. Додаткову примітку 2.С до цієї групи). Частини голови визначені в третьому абзаці згаданої вище Додаткової примітки.

 

Щодо визначення субпродуктів, дивись Пояснення до товарної позиції 0206.

 

 

 

0210 99 90

 

Ця товарна категорія також включає гранули з цього їстівного борошна та порошку.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться