Отключить рекламу

Подпишитесь!


4047 Печатать

Група 28 Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

РОЗДІЛ VI
ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ
З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Примітки:

 

1. (A) Товари (що відрізняються від радіоактивних руд), які відповідають опису в товарній позиції 2844 або 2845, класифікуються лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних пози­ціях УКТЗЕД;

(B) відповідно до положень пункту (A) товари, які відповідають назвам товарної пози­ції 2843, 2846 або 2852 класифікуються лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних пози­­ціях цього розділу.

2. Відповідно до положень примітки 1 товари товарних позицій 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 або 3808, що подаються в певній розфасовці або поставляються для роздрібної торгівлі, повинні класифікуватися лише в цих товар­них позиціях і ні в яких інших товарних позиціях УКТЗЕД.

3. Товари, подані у наборах, які складаються з двох або більше окремих компонентів, що включені повністю або частково до цього розділу і призначені для змішування з метою одержання продуктів розділу VI або VII, повинні класифікуватися у відповідних для цих продуктів товарних позиціях за умови, що ці компоненти:

(a) з урахуванням способу їх фасування явно призначені для спільного використання без попе­реднього перепакування або перефасування;

(b) подаються разом; і

(c) ідентифікуються або за їх природою, або за відносними пропорціями, в яких вони представлені як компоненти, що доповнюють один одного.

 

Додаткова примітка України:

 

1. У цьому розділі термін “що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів” та “для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 — 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Загальні положення

 

Примітка 1 до розділу:

 

Відповідно до пункту 1 (А) Приміток до цього розділу всі радіоактивні хімічні елементи та радіоактивні ізотопи, а також сполуки таких елементів та ізотопів (незалежно від того, чи є вони органічними чи неорганічними, визначеного чи невизначеного хімічного складу) розглядаються в товарній позиції 2844, навіть якщо їх можна було б розглядати в деяких інших товарних позиціях УКТЗЕД. Отже, наприклад, радіоактивний хлорид натрію і радіоактивний гліцерин включаються до товарної позиції 2844, а не до товарної позиції 2501 або 2905. Аналогічно радіоактивний етиловий спирт, радіоактивне золото чи радіоактивний кобальт у всіх випадках включаються до товарної позиції 2844. Проте, слід відзначити, що радіоактивні руди розглядаються в розділі V УКТЗЕД.

Щодо нерадіоактивних ізотопів та їхніх сполук примітка передбачає, що вони (органічні чи неорганічні, визначеного чи невизначеного хімічного складу) включаються до товарної позиції 2845, а не до будь-якої іншої товарної позиції УКТЗЕД. Отже, ізотоп вуглецю включається до товарної позиції 2845, а не до товарної позиції 2803.

Пункт 1 (B) Приміток до цього розділу передбачає, що товари, описані в товарній позиції 2843, 2846 та 2852 повинні включатися лише в одну з цих товарних позицій і ні в яку іншу товарну позицію розділу VI за умови, що вони нерадіоактивні або не знаходяться у формі ізотопів (у противному випадку вони включаються до товарної позиції 2844 або 2845). Отже, цей пункт Примітки визначає, що, наприклад, казеїнат срібла включається до товарної позиції 2843, а не до товарної позиції 3501, і що нітрат срібла, навіть якщо він постачається для роздрібної торгівлі готовим для використання у фотосправі, включається до товарної позиції 2843, а не до товарної позиції 3707.

Проте слід зазначити, що лише товарним позиціям 2843, 2846 та 2852 віддається перевага порівняно з іншими товарними позиціями розділу VI. Якщо товари, описані в товарній позиції 2843, 2846 та 2852, також можуть входити в товарні позиції інших розділів УКТЗЕД, то такі товари повинні класифікуватися відповідно до Приміток і Правил відповідних розділів і товарних позицій УКТЗЕД. Отже, гадолініт, як сполуку рідкісноземельного металу, яку можна віднести до товарної позиції 2846, включається, тим не менш, до товарної позиції 2530 у зв’язку з тим, що Примітка 3 (а) до групи 28 виключає з неї всі мінеральні продукти розділу V.

 

Примітка 2 до розділу:

 

Примітка 2 до цього розділу передбачає, що товари (крім товарів, описаних у товарних позиціях 2843 – 2846 або 2852), які включаються до товарної позиції 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 або 3808, що розфасовані у вигляді дозованих форм або для роздрібної торгівлі, повинні включатися в ці товарні позиції незважаючи на те, що вони також могли б бути включені і в інші товарні позиції УКТЗЕД. Наприклад, сірка, яка постачається для роздрібної торгівлі для терапевтичного застосування, включається до товарної позиції 3004, а не до товарної позиції 2503 або товарної позиції 2802, і декстрин, який постачається для роздрібної торгівлі як клей, включається до товарної позиції 3506, а не до товарної позиції 3505.

 

Примітка 3 до розділу:

 

Ця примітка стосується товарів, що постачаються в наборах, які складаються з двох чи більше окремих компонентів, деякі з яких або всі включаються до розділу VI. Ця примітка, проте, обмежується наборами, компоненти яких призначені для змішування з метою одержання продуктів розділу VI або VII. Такі набори повинні включатися до відповідної для цих продуктів товарної позиції за умови, що компоненти задовольняють положенням (а)-(c) цієї примітки.

Приклади товарів у таких наборах – зубні цементи та інші матеріали для пломбування зубів товарної позиції 3006, деякі лаки і фарби товарних позицій 3208-3210 та мастики і т.п. товарної позиції 3214. Стосовно товарів, що постачаються без потрібних отверджувачів, слід дивитися, зокрема, Загальні положення до групи 32 і Пояснення до товарної позиції 3214.

Потрібно зазначити, що Примітка 3 до цього розділу не поширюється на товари, які постачаються в наборах, які складаються із двох чи більше окремих компонентів, деякі з яких або всі включаються до розділу VI, якщо компоненти використовуються у визначеній послідовності без попереднього їхнього змішування. Такі товари, які постачаються для роздрібного продажу, слід класифікувати відповідно до Основних правил інтерпретації Гармонізованої Системи (зазвичай Правило 3 (b); у разі, якщо вони не постачаються для роздрібної торгівлі, компоненти наборів повинні розглядатися окремо.

 

Додаткові загальні положення:

 

Для роз’яснення Приміток до розділу 1, 2 та 3 дивись Загальні положення Пояснень до розділу VI.

 

 

Група 28
Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні
сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів,
радіоактивних елементів або ізотопів

 

Примітки:

 

1. Якщо у контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі хімічні елементи та окремі сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять доміш­ки;

(b) водні розчини продуктів, зазначених у пункті (а);

(c) продукти, зазначені у пункті (а), розчинені в інших розчинниках за умови, що розчинен­ня є звичайною і необхідною умовою для їх збереження або транспортування і при цьому зберігаються властивості цих продуктів, що не допускає їх використання в інших цілях, що відрізняються від традиційних;

(d) продукти, зазначені у пунктах (а), (b) або (c), із доданням стабілізуючої речовини (включаючи агент, що запобігає злежуванню), необхідної для їх збереження або транспортування;

(e) продукти, зазначені у пунктах (а), (b), (c) або (d), із доданням протипилового засобу або барвника для полегшення їх ідентифікації або з міркувань безпеки за умови, що ці добавки не роблять про­дукт при­датним для нетрадиційного використання.

2. Крім дитіонітів і сульфоксилатів, стабілізованих органічними речовинами (товарна позиція 2831), карбонатів і пероксокарбонатів неорганічних основ (товарна позиція 2836), ціанідів, ціанідок­си­дів і комплексних ціанідів неорганічних основ (товарна позиція 2837), фульмінатів, ціанатів і тіо­ціа­­натів неорганічних основ (товарна позиція 2842), органічних продуктів, зазначених у товарних позиціях 2843 - 2846 та 2852, та карбідів (товарна позиція 2849), до цієї групи включаються тільки такі сполуки вуглецю:

(a) оксиди вуглецю, ціанід водню (ціанистий водень), гримуча, ізоціанова, тіоціанова кислоти та інші прості або комплексні ціанові кислоти (товарна позиція 2811);

(b) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);

(c) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);

(d) тіокарбонати, селенокарбонати, телурокарбонати, селеноціанати,  телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати (рейнекати) та інші комплексні ціанати неорганічних основ (товарна позиція 2842);

(e) пероксид водню, отвердний сечовиною (товарна позиція 2847) оксисульфід вуглецю, тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди, ціанамід та їх металопохідні (товарна позиція 2853), за винятком ціанаміду кальцію, як у чистому вигляді, так і з домішками (група 31).

3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI, до цієї групи не включаються:

(a) хлорид натрію або оксид магнію, чисті або з домішками, чи інші продукти розділу V;

(b) органо-неорганічні сполуки, крім зазначених у примітці 2 до цієї групи;

(c) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;

(d) неорганічні продукти, що використовуються як люмінофори (товарна позиція 3206); скловидна фрита та скло інше у вигляді порошку, гранул або пластівців товарної позиції 3207;

(e) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти у вигляді зарядів до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна позиція 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824), штуч­но вирощені кристали (крім оптичних елементів) галогенідів лужних і лужноземельних металів товарної позиції 3824, кожний масою не менш як 2,5 г;

(f) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне або реконструйоване), а також порошок і кришиво із цього каміння (товарні позиції 7102 — 7105) або дорого­цінні метали та їх сплави групи 71;

(g) метали, чисті або з домішками, металеві сплави або металокераміка, включаючи спечені карбіди металів (карбіди металів, спечені з металом), розділу XV; або

(h) оптичні елементи, наприклад, галогеніди лужних або лужноземельних металів (товарна пози­ція 9001).

4. Комплексні кислоти певного хімічного складу, що складаються з кислоти, яка утворена неметалом підгрупи II, і кислоти, яка утворена металом підгрупи IV, слід класифікувати у товарній позиції 2811.

5. До товарних позицій 2826 — 2842 включаються лише солі металів або амонію чи пероксосолі.

Якщо у контексті не обумовлене інше, подвійні або комплексні солі слід включати до товарної позиції 2842.

6. До товарної позиції 2844 включаються лише:

(a) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер 61), полоній (порядковий номер 84) і всі елементи з порядковими номерами більш як 84;

(b) радіоактивні ізотопи природні або штучні (включаючи ізотопи дорогоцінних або недорогоцін­них металів, зазначених відповідно в розділах XIV і XV), змішані або незмішані;

(c) органічні або неорганічні сполуки цих елементів або ізотопів, визначеного або невизначеного хімічного складу, змішані або незмішані;

(d) сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти і суміші, які містять ці еле­мен­ти або їх ізотопи, а також органічні або неорганічні сполуки зазначених елементів та ізото­пів з питомою радіоактивністю більш як 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);

(e) відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів;

(f) радіоактивні залишки, придатні або не придатні для використання.

У цій примітці, а також у назвах товарних позицій 2844 і 2845 термін “ізотопи” означає:

- індивідуальні нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в моноізотопному стані;

- суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома ізотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких штучно змінено природний ізотопний склад.

7. До товарної позиції 2848 включається фосфід міді, який містить більш як 15 мас.% фосфору.

8. Хімічні елементи (наприклад, кремній і селен), які використовуються в електроніці, включа­ються до цієї групи за умови, що в необробленому вигляді вони мають продовгувату форму без подаль­­шої обробки або форму циліндрів чи стрижнів. Якщо вони мають форму дисків, пластин або подібні форми, то включаються до товарної позиції 3818.

 

Примітка до товарної підпозиції:

 

2852 10

 

1. В товарній підпозиції 2852 10 термін «визначеного хімічного складу» означає всі органічні чи неорганічні сполуки ртуті, які задовольняють вимоги приміток 1(а)-1(е) до групи 28 та приміток 1(а)-1(h) до групи 29.

 

 

Загальні положення

 

Якщо в контексті не зазначено інше, до групи 28 включаються лише окремі хімічні елементи та окремі сполуки визначеного хімічного складу.

Окрема сполука визначеного хімічного складу – це сполука, що містить молекули одного виду (наприклад, з ковалентним чи іонним зв’язком), склад яких визначений постійним співвідношенням елементів і може бути поданий визначеною структурною формулою. У кристалічній ґратці молекули відповідають повторюваним одиницям чарунки.

Елементи окремої сполуки визначеного хімічного складу сполучаються у визначеній пропорції, обумовленою валентністю і потребою індивідуальних атомів у зв’язках. Частка кожного елементу є постійною і характерною для кожної сполуки і тому повинна називатися стехіометричною.

Невелике відхилення у стехіометричних співвідношеннях може зустрічатися через включення або проломи у кристалічній ґратці. Ці сполуки описуються як квазістехіометричні, і дозволяється їх розглядати як окремі сполуки визначеного хімічного складу за умови, що відхилення не створені навмисно.

(А) Елементи і сполуки визначеного хімічного складу (Примітка 1 до групи)

Окремі хімічні елементи та окремі сполуки визначеного хімічного складу, що містять домішки або розчинені у воді, включаються до групи 28.

Термін “домішки” означає лише речовини, присутність яких в окремій хімічній сполуці пояснюється винятково і безпосередньо процесом виробництва (включаючи очищення). Причини появи цих речовин можуть бути всілякими, проте, як правило, до них відносяться такі:

(a) неконвертовані (не вступили в реакцію) вихідні матеріали;

(b) домішки, що містяться у вихідних матеріалах;

(c) реагенти, застосовувані у виробничому процесі (включаючи очищення);

(d) побічні продукти.

Проте слід зазначити, що такі речовини не в усіх випадках розглядаються як “домішки”, передбачені Приміткою 1 (а). Коли такі речовини навмисно залишаються в продукті з метою використання його не за звичайним призначенням, вони не розглядаються як допустимі домішки.

Такі елементи і сполуки не включаються до групи 28, якщо вони розчинені в розчинниках, крім води, крім тих випадків, коли розчин приготовляється винятково з метою безпеки або для зручності транспортування (у такому випадку розчинник не повинен робити продукт придатним для будь-якої іншої мети, крім звичайного застосування).

Отже, оксиди хлориду вуглецю, розчинені в бензолі, спиртові розчини аміаку та колоїдні розчини гідроксиду алюмінію виключаються з цієї групи і включаються до товарної позиції 3824. Переважно, колоїдні дисперсії включаються до товарної позиції 3824, крім тих випадків, коли вони детальніше описані в іншій товарній позиції.

Окремі елементи та сполуки визначеного хімічного складу, описані вище, з доданням стабілізувальної речовини для їхнього зберігання або для зручності транспортування включаються в цю групу. Наприклад, пероксид водню, стабілізований доданням борної кислоти, включається до товарної позиції 2847; а пероксид натрію, змішаний з каталізаторами (для одержання пероксиду водню), не включається до групи 28 і розглядається в товарній позиції 3824.

Продукти, що додаються до деяких хімічних речовин для їхнього зберігання у вихідному фізичному стані, також розглядаються як стабілізувальні речовини за умови, що кількість введеної речовини не перевищує кількість, необхідну для досягнення потрібного результату, і додання цієї речовини не змінює властивостей основного продукту і не допускає його використання в будь-яких інших цілях, відмінних від традиційних. З урахуванням цих зауважень до продуктів цієї групи можуть бути додані протизлежувальні агенти. Проте такі ж продукти з гідрофобними добавками не включаються, тому що ці речовини змінюють первинні властивості вихідного продукту.

За дотримання тієї ж умови, а саме, якщо внесення добавок не надає продукту властивостей, що дозволяють використовувати його в інших цілях, відмінних від традиційних, продукти цієї групи можуть також містити:

(a) протипилові засоби (наприклад, мінеральна олива, що додається до деяких отруйних речовин для запобігання розпилення під час їхнього використання);

(b) барвникові речовини, що додаються для полегшення ідентифікації або з метою безпеки в небезпечні чи отруйні речовини (наприклад, арсенат свинцю товарної позиції 2842) як “маркер” або попередження для тих, хто використовує ці речовини. Продукти, до яких барвникові речовини додаються в інших цілях (наприклад, силікагель з доданням солей кобальту для індикації вологості (товарна позиція 3824)), не включаються в цю групу.

 

(B) Відмінності між сполуками груп 28 та 29 (Примітка 2 до групи)

 

Нижче наводиться повний перелік сполук, що містять вуглець, які включаються до групи 28, а також товарних позицій, в які ці сполуки включаються:

 

Товарна позиція 2811

– Оксиди вуглецю.

Ціанід водню (ціановодень), водень гексаціаноферат (II) та водень гексаціаноферат (III). Ізоціанова, гримуча, тіоціанова, ціаномолібденова та інші прості чи складні ціанові кислоти.

Товарна позиція 2812

– Галогенід оксиди вуглецю (галогенідоксиди вуглецю).

Товарна позиція 2813

– Дисульфід вуглецю (сульфід вуглецю (IV), сірковуглець).

Товарна позиція 2831

– Дитіоніти та сульфоксилати, стабілізовані органічними речовинами.

Товарна позиція 2836

– Карбонати та пероксокарбонати неорганічних основ.

Товарна позиція 2837

– Ціаніди, оксид ціаніди (оксидціаніди) та ціаніди комплексні (гексаціаноферати (II), гексаціаноферати (III), нітрозилпентаціаноферати (II), нітрозилпентаціаноферати (III), ціаноманганати, ціанокадмати, ціанохромати, ціанокобальтати, ціанониколати, ціанокупрати, ціаномеркурати і т.д.) неорганічних основ.

Товарна позиція 2842

– Тіокарбонати, селенокарбонати, телурокарбонати, селеноціанати,  телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати (рейнекати) та інші подвійні або комплексні ціанати неорганічних основ.

Товарні позиції
2843–2846

– Неорганічні та органічні сполуки таких речовин:

i) дорогоцінних металів,

ii) радіоактивних елементів,

iii) ізотопів,

iv) рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію.

Товарна позиція 2847

– Пероксид водню, ствердлий сечовиною, стабілізований чи нестабілізований.

Товарна позиція 2849

– Карбіди (бінарні карбіди, борокарбіди, карбонітриди і т.п.), крім карбідів водню (вуглеводнів).

Товарна позиція 2852

– Неорганічні та органічні сполуки ртуті визначеного чи невизначеного хімічного складу, крім амальгам.

Товарна позиція 2853

– Оксисульфід вуглецю. Тіокарбоніл галогеніди. Ціан і сполуки ціану з галогенами (ціангалогеніди, ціаніди галогенів). Ціанамід та його металопохідні (крім ціанаміду кальцію, чистого чи з домішками – див. групу 31).

 

Усі інші сполуки вуглецю не включаються до групи 28.

 

(C) Продукти, що включаються до групи 28, навіть якщо вони не є окремими хімічними елементами чи окремими сполуками визначеного хімічного складу

 

Існують деякі винятки з правил про те, що ця група обмежується окремими хімічними елементами та окремими сполуками визначеного хімічного складу. До винятків відносяться такі продукти:

Товарна позиція 2802

– Сірка колоїдна.

Товарна позиція 2803

– Сажа.

Товарна позиція 2807

– Олеум.

Товарна позиція 2808

– Кислоти сульфоазотні.

Товарна позиція 2809

– Кислоти поліфосфорні.

Товарна позиція 2813

– Трисульфід фосфору (сульфід фосфору (III)).

Товарна позиція 2818

– Штучний корунд.

Товарна позиція 2821

– Фарби земляні (барвники мінеральні), що містять 70 мас. % або більше хімічно зв’язаного заліза в перерахунку на Fe2O3.

Товарна позиція 2822

– Оксиди кобальту технічні.

Товарна позиція 2824

– Сурик свинцевий (червоний та оранжевий).

Товарна позиція 2828

– Гіпохлорит кальцію технічний.

Товарна позиція 2830

– Полісульфіди.

Товарна позиція 2831

– Дитіоніти та сульфоксилати, стабілізовані органічними речовинами.

Товарна позиція 2835

– Поліфосфати.

Товарна позиція 2836

– Карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію.

Товарна позиція 2839

– Силікати лужних металів технічні.

Товарна позиція 2842

– Алюмосилікати

Товарна позиція 2843

– Метали дорогоцінні в колоїдному стані. Амальгами дорогоцінних металів. Сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів.

Товарна позиція 2844

– Елементи радіоактивні, ізотопи радіоактивні або сполуки (неорганічні чи органічні) та суміші, що містять ці продукти.

Товарна позиція 2845

– Ізотопи інші та їхні сполуки (неорганічні чи органічні).

Товарна позиція 2846

– Сполуки неорганічні чи органічні рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів.

Товарна позиція 2848

– Фосфіди.

Товарна позиція 2849

– Карбіди.

Товарна позиція 2850

– Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди.

Товарна позиція 2852

– Неорганічні та органічні сполуки ртуті, крім амальгам

Товарна позиція 2853

– Рідке повітря та стиснене повітря.

Амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів, – дивись вище, товарну позицію 2843.

(D) Винятки з групи 28 щодо деяких окремих хімічних елементів і деяких окремих неорганічних сполук визначеного хімічного складу. (Примітки 3 і 8 до групи)

Деякі окремі хімічні елементи та деякі окремі неорганічні сполуки визначеного хімічного складу не включаються до групи 28, навіть якщо вони чисті.

Наприклад:

(1) деякі продукти групи 25 (тобто хлорид натрію та оксид магнію);

(2) деякі неорганічні солі групи 31 (а саме: нітрат натрію, нітрат амонію, подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію, сульфат амонію, подвійні солі нітрату кальцію і нітрату амонію, подвійні солі нітрату кальцію і нітрату магнію, і диводеньфосфат амонію (дигідроортофосфат амонію) та воденьфосфат діамонію (гідроортофосфат діамонію) (фосфати моноамонію чи діамонію), а також хлорид калію, хоча в деяких випадках він може потрапити в товарну позицію 3824 або 9001);

(3) графіт штучний (товарна позиція 3801);

(4) дорогоцінне чи напівдорогоційне каміння (природне, штучне чи реконструйоване), а також пил чи порошок такого каміння групи 71;

(5) дорогоцінні метали і недорогоцінні метали, включаючи сплави цих металів, розділу ХІV або ХV.

Деякі інші окремі елементи або окремі сполуки визначеного хімічного складу, що могли б бути віднесені до групи 28, можуть не включатися до неї, коли постачаються в деяких формах або якщо вони були піддані деяким видам обробки, в результаті чого, проте, їхній хімічний склад залишився незмінним*.

Наприклад:

(а) продукти, придатні для терапевтичного або профілактичного застосування, розфасовані у вигляді дозованих лікарських форм або в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3004);

(b) продукти, що використовуються як люмінофори (наприклад, вольфрамат кальцію), які піддавалися обробленню для надання їм люмінесцентності (товарна позиція 3206);

(c) парфумерні, косметичні чи туалетні засоби (наприклад, галун), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі (товарні позиції 3303-3307);

(d) продукти, які використовують як клеї або клеїльні препарати (адгезиви) (наприклад, силікат натрію, розчинений у воді), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні засоби (адгезиви) в упаковках масою нетто не більш як 1 кг (товарна позиція 3506);

(e) фотографічні продукти (наприклад, тіосульфат натрію), подані у відміряних дозах або упаковані для роздрібної торгівлі в готовому до використання вигляді (товарна позиція 3707);

(f) інсектициди і т.п. (наприклад, тетраборат натрію), розфасовані, як описано в товарній позиції 3808;

(g) продукти (наприклад, сірчана кислота), що постачаються як заряди для вогнегасників або готові вогнегасні гранати та бомби (товарна позиція 3813);

(h) хімічні елементи (наприклад, кремній та селен), леговані, призначені для використання в електроніці, у формі дисків, пластин чи в аналогічних формах (товарна позиція 3818);

(ij) суміші для видалення чорнильних плям, в упаковках для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824);

(k) галогеніди лужних або лужноземельних металів (наприклад, фторид літію, фторид кальцію, бромід калію, бромід йодид калію і т.п.), у вигляді оптичних елементів (товарна позиція 9001) чи штучно вирощені кристали масою не менше 2,5 г кожний (товарна позиція 3824).

 

(E) Продукти, які потенційно включаються до двох чи більше товарних позицій групи 28

Примітка 1 до розділу VI стосується питань, пов’язаних з матеріалами, які потенційно включаються:

(a) до товарної позиції 2844 або 2845, а також до будь-якої іншої товарної позиції групи 28;

(b) до товарної позиції 2843, 2846 або 2852, а також до будь-якої іншої товарної позиції групи 28 (крім товарної позиції 2844 або 2845).

Комплексні кислоти визначеного хімічного складу, що складаються з кислоти, утвореної неметалом (підгрупи II), і кислоти, утвореної металом підгрупи IV, включаються до товарної позиції 2811 (див. Примітку 4 до групи 28 і пояснення до товарної позиції 2811).

Якщо в контексті не зазначено інше, подвійні або комплексні неорганічні солі включаються до товарної позиції 2842 (див. Примітку 5 до групи 28 і пояснення до товарної позиції 2842).

 

Додаткові загальні положення:

 

Окремі неорганічні сполуки визначеного хімічного складу, представлені у якості харчових добавок у капсулах (за винятком мікрокапсул), наприклад, з желатину, виключаються з цієї групи, оскільки такий спосіб подання товару (обробки) не відповідає вимогам Примітки 1 до цієї групи.

 

Підгрупа I
Хімічні елементи

Загальні положення

Хімічні елементи можуть бути розділені на два класи: неметали і метали. Переважно, до цієї підгрупи входять усі неметали, принаймні, в деяких їхніх формах, тоді як численні метали класифікуються наступним чином: дорогоцінні метали (група 71 та товарна позиція 2843), недорогоцінні метали (групи 72–76 та групи 78–81), радіоактивні хімічні елементи та ізотопи (товарна позиція 2844) та стабільні ізотопи (товарна позиція 2845).

Нижче наведений абетковий перелік різних відомих елементів із зазначенням класифікації. Деякі елементи, наприклад, стибій (сурма), мають властивості металів і неметалів; на класифікацію таких елементів у Класифікації звернена особлива увага.

 

Елемент

Символ

Атомний
номер

Класифікація

азот

N

7

неметал (товарна позиція 2804)

актиній

Ac

89

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

алюміній

Al

13

недорогоцінний метал (група 76)

америцій

Am

95

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

аргон

Ar

18

інертний газ (товарна позиція 2804)

астат

At

85

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

барій

Ba

56

лужноземельний метал (товарна позиція 2805)

берилій

Be

4

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

берклій

Bk

97

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

бор

В

5

неметал (товарна позиція 2804)

бром

Br

35

неметал (товарна позиція 2801)

ванадій

V

23

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

вісмут

Bi

83

недорогоцінний метал (товарна позиція 8106)

водень

Н

1

неметал (товарна позиція 2804)

вольфрам

W

74

недорогоцінний метал (товарна позиція 8101)

вуглець

C

6

неметал (товарна позиція 2803) (але див. товарну позицію 3801 для штучного графіту)

гадоліній

Gd

64

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

галій

Ga

31

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

гафній

Hf

72

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

гелій

He

2

інертний газ (товарна позиція 2804)

германій

Ge

32

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

гольмій

Ho

67

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

диспрозій

Dy

66

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

ейнштейній

Es

99

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

ербій

Er

68

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

європій

Eu

63

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

залізо

Fe

26

недорогоцінний метал (група 72)

золото

Au

79

дорогоцінний метал (товарна позиція 7108)

індій

In

49

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

іридій

Ir

77

дорогоцінний метал (товарна позиція 7110)

ітербій

Yb

70

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

ітрій

Y

39

класифікується з рідкісноземельними металами (товарна позиція 2805)

йод

I

53

неметал (товарна позиція 2801)

кадмій

Сd

48

недорогоцінний метал (товарна позиція 8107)

калій

K

19

лужний метал (товарна позиція 2805)

каліфорній

Cf

98

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

кальцій

Ca

20

лужноземельний метал (товарна позиція 2805)

кисень

O

8

неметал (товарна позиція 2804)

кобальт

Co

27

недорогоцінний метал (товарна позиція 8105)

кремній

Si

14

неметал (товарна позиція 2804)

криптон

Kr

36

інертний газ (товарна позиція 2804)

ксенон

Xe

54

інертний газ (товарна позиція 2804)

кюрій

Cm

96

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

лантан

La

57

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

літій

Li

3

лужний метал (товарна позиція 2805)

лоуренсій

Lw

103

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

лютецій

Lu

71

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

магній

Mg

12

недорогоцінний метал (товарна позиція 8104)

марганець

Mn

25

недорогоцінний метал (товарна позиція 8111)

менделевій

Md

101

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

миш’як

As

33

неметал (товарна позиція 2804)

мідь

Cu

29

недорогоцінний метал (група 74)

молібден

Mo

42

недорогоцінний метал (товарна позиція 8102)

натрій

Na

11

лужний метал (товарна позиція 2805)

неодим

Nd

60

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

неон

Ne

10

інертний газ (товарна позиція 2804)

нептуній

Np

93

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

нікель

Ni

28

недорогоцінний метал (група 75)

ніобій

Nb

41

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

нобелій

102

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

олово

Sn

50

недорогоцінний метал (група 80)

осмій

Оs

76

дорогоцінний метал (товарна позиція 7110)

паладій

Pd

46

дорогоцінний метал (товарна позиція 7110)

платина

Pt

78

дорогоцінний метал (товарна позиція 7110)

плутоній

Pu

94

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

полоній

Po

84

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

празеодим

Pr

59

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

прометій

Pm

61

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

протактиній

Ра

91

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

радій

Ra

88

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

радон

Rn

86

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

реній

Re

75

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

родій

Rh

45

дорогоцінний метал (товарна позиція 7110)

ртуть

Hg

80

метал (товарна позиція 2805)

рубідій

Rb

37

лужний метал (товарна позиція 2805)

рутеній

Ru

44

дорогоцінний метал (товарна позиція 7110)

самарій

Sm

62

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

свинець

Pb

82

недорогоцінний метал (група 78)

селен

Se

34

неметал (товарна позиція 2804)

сірка

S

16

неметал (товарна позиція 2802) (але див. товарну позицію 2503 для неочищеної сірки)

скандій

Sc

21

класифікується разом з рідкісноземельними металами (товарна позиція 2805)

срібло

Ag

47

дорогоцінний метал (товарна позиція 7106)

стибій (сурма)

Sb

51

недорогоцінний метал (товарна позиція 8110)

стронцій

Sr

38

лужноземельний метал (товарна позиція 2805)

талій

Tl

81

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

тантал

Ta

73

недорогоцінний метал (товарна позиція 8103)

телур

Te

52

неметал (товарна позиція 2804)

тербій

Tb

65

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

технецій

Tc

43

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

титан

Тi

22

недорогоцінний метал (товарна позиція 8108)

торій

Th

90

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

тулій

Tm

69

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

уран

U

92

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

фермій

Fm

100

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

фосфор

Р

15

неметал (товарна позиція 2804)

францій

Fr

87

радіоактивний елемент (товарна позиція 2844)

фтор

F

9

неметал (товарна позиція 2801)

хлор

Cl

17

неметал (товарна позиція 2801)

хром

Cr

24

недорогоцінний метал (товарна позиція 8112)

цезій

Cs

55

лужний метал (товарна позиція 2805)

церій

Ce

58

рідкісноземельний метал (товарна позиція 2805)

цинк

Zn

30

недорогоцінний метал (група 79)

цирконій

Zr

40

недорогоцінний метал (товарна позиція 8109)

 

 

Пояснення до товарної позиції 2801:

 

2801

Фтор, хлор, бром i йод:

2801 10 00 00

- хлор

2801 20 00 00

- йод

2801 30

- фтор; бром:

2801 30 10 00

- - фтор

2801 30 90 00

- - бром

 

До цієї товарної позиції включаються неметали, відомі як галогени, крім астату (товарна позиція 2844).

 (А) Фтор

Фтор –  малозабарвлений зеленувато-жовтий газ із різким запахом; його вдихання небезпечне, оскільки він подразнює слизові оболонки і викликає корозію. Зберігається під тиском у сталевих контейнерах; дуже активний елемент, запалюючий органічні речовини, зокрема, дерево, жири і текстильні матеріали.

Фтор використовується для приготування деяких фторидів і фторорганічних похідних.

(B) Хлор

Хлор зазвичай одержують електролізом хлоридів лужних металів, зокрема, хлориду натрію.

Хлор – зеленувато-жовтий газ, задушливий, який спричиняє корозію, у 2,5 раза густіше за повітря, малорозчинний у воді і легко скраплюється. Звичайно транспортується в сталевих циліндрах, резервуарах, залізничних цистернах чи баржах.

Хлор знищує забарвлення та руйнує органічні речовини. Використовується для відбілювання рослинних (але не тваринних) волокон, а також для одержання деревної целюлози. Має дезінфекційні та антисептичні властивості і використовується для знезаражування (хлорування) води. Застосовується у металургії золота, олова і кадмію, у виробництві гіпохлоритів, хлоридів металів і карбоніл хлоридів, в органічному синтезі (наприклад, синтетичних барвників, штучних восків, хлорованого каучуку).

(C) Бром

Бром може бути одержаний під час дії хлору на броміди лужних металів, що містяться в маточному розсолі, або шляхом електролізу бромідів.

Являє собою дуже густу (3,18 за 0 °C) рідину, що спричиняє корозію, червонуватого або темно-коричневого кольору, яка навіть на холоді виділяє задушливий червоний “дим”, що подразнює очі. Обпалює шкіру, в результаті чого вона жовтіє, і запалює органічні матеріали, наприклад, тирсу. Зберігається в скляному чи керамічному посуді. Малорозчинний у воді. В цій товарній позиції не розглядаються розчини брому в оцтовій кислоті (товарна позиція 3824).

Бром застосовується для виробництва медикаментів (наприклад, заспокійливі засоби), барвників (наприклад, еозини, бромовані похідні індиго), фотохімікатів (бромід срібла), сльозоточивих продуктів (бромацетон), у металургії і т.д.

(D) Йод

Йод одержують або екстракцією з маточних розчинів природних нітратів натрію діоксидом сірки чи гідросульфітом натрію, або з морських водоростей шляхом їхнього сушіння, спалювання і хімічної обробки золи.

Йод являє собою дуже густу тверду речовину (питома вага 4,95 за 0 °C) із запахом, що нагадує одночасно запах хлору і брому; небезпечний для подиху. Сублімує за кімнатної температури та забарвлює у синій колір крохмальний клейстер. За наявності домішок має вигляд крупинок чи грубого порошку. Після сублімаційного очищення набуває форми яскравих сіруватих пластівців або кристалів з металевим блиском; у такому вигляді йод зазвичай упаковують у скляний посуд.

Він застосовується в медицині, а також у виробництві фотохімікатів (йодид натрію), барвників (наприклад, еритрозинів), лікарських засобів, як каталізатор в органічному синтезі, як реагент і т.п.

 

Пояснення до товарної позиції 2802:

 

2802 00 00 00

Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна

 

(A) Сірка сублімована або осаджена

Сірка цих двох видів звичайно має чистоту приблизно 99,5 %.

Сублімована сірка або “сірчаний колір” одержується повільною дистиляцією сирої чи неочищеної сірки з наступною конденсацією у тверду форму (чи сублімацією) у вигляді тонких, дуже легких частинок. Вона використовується, переважно, у виноградарстві, у хімічній промисловості або для вулканізації високосортної гуми.

До цієї товарної позиції також включається “промитий сірчаний колір”, оброблений розчином аміаку для видалення діоксиду сірки; цей продукт застосовується в медицині.

Осаджену сірку, яку включають до цієї товарної позиції, завжди одержують з розчину сульфіду чи полісульфіду лужного або лужноземельного металу осадженням соляною кислотою. У порівнянні із сірчаним кольором одержують більш тонкий і більш блідий жовтий порошок; її запах почасти схожий на запах сульфіду водню (сірководню) і згодом погіршується. Застосовується переважно в медицині.

Осаджену сірку цієї товарної позиції не слід плутати з деякими видами “регенерованої” (розтертої у порошок чи мікронізованої) сірки, іноді називаної “осадженою”, але яка включається до товарної позиції 2503.

(B) Сірка колоїдна

Колоїдну сірку одержують дією сульфіду водню (сірководню) на розчин діоксиду сірки, що містить желатин. Крім того, її можна одержати дією мінеральної кислоти на тіосульфат натрію або методом катодної пульверизації. Колоїдна сірка являє собою білий порошок, який утворює емульсію у воді; у цьому стані вона зберігається, проте, лише за додання захисного колоїду (альбуміну чи желатину), але навіть за цієї умови емульсія зберігається лише обмежений час. До цієї товарної позиції включається цей приготовлений колоїдний розчин. Як і всі колоїдні дисперсії, сірчані дисперсії мають велику поглинальну поверхню і можуть сприймати барвникові речовини; вони також є дуже активними антисептичними засобами, які вживають усередину в лікувальних цілях.

До цієї товарної позиції не включаються нерафінована сірка, одержувана фраш-процесом, та рафінована сірка незважаючи на те, що вони часто мають високий ступінь чистоти (товарна позиція 2503).

 

Пояснення до товарної позиції 2803:

 

2803 00 00 00

Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій)

 

Вуглець є твердим неметалом.

До цієї товарної позиції включаються такі види вуглецю.

Сажа одержується в результаті неповного згоряння або крекінгу (шляхом нагрівання, дії електричної дуги чи електроіскри) органічних речовин, багатих вуглецем, таких як:

(1) природні гази, такі як метан, антраценові гази (тобто гази, збагачені антраценом) і ацетилен. Ацетиленову сажу, дуже тонкий і чистий продукт, одержують шляхом миттєвого розкладання стиснутого ацетилену, яке спричиняють електричною іскрою;

(2) нафталін, смоли, масла (лампова сажа).

Сажу можна також назвати газовою канальною сажею або грубною сажею залежно від способу виробництва.

Сажа може містити маслянисті домішки.

Сажа застосовується як пігмент для виробництва фарби, типографської фарби, крему для взуття і т.п., для виробництва копіювального паперу та як посилюючого наповнювача в гумовій промисловості.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) природний графіт (товарна позиція 2504);

(b) природний вуглець у вигляді твердого палива (антрацит, вугілля, лігніт); кокс, агломеровані види палива і ретортне вугілля (група 27);

(c) деякі чорні мінеральні барвникові речовини товарної позиції 3206 (наприклад, алюмінієві чорні, сланцеві чорні, кварцові чорні);

(d) штучний графіт; колоїдний чи напівколоїдний графіт (наприклад, товарна позиція 3801);

(e) активоване вугілля і тваринне вугілля (товарна позиція 3802);

(f) деревне вугілля (товарна позиція 4402);

(g) кристалічний вуглець у вигляді алмазів (товарні позиції 7102 та 7104).

 

Пояснення до товарної позиції 2804:

 

2804

Водень, інертні гази та iншi неметали:

2804 10 00 00

- водень

 

- iнертнi гази:

2804 21 00 00

- - аргон

2804 29

- - iншi:

2804 29 10 00

- - - гелій

2804 29 90 00

- - - iншi

2804 30 00 00

- азот

2804 40 00 00

- кисень

2804 50

- бор; телур:

2804 50 10 00

- - бор

2804 50 90 00

- - телур

 

- кремній:

2804 61 00 00

- - із вмістом не менш як 99,99 мас.% кремнію

2804 69 00 00

- - інший

2804 70 00 00

- фосфор

2804 80 00 00

- миш’як

2804 90 00 00

- селен

 

(A) Водень

Водень одержують шляхом електролізу води або з водяного газу, коксового газу чи вуглеводнів.

Водень звичайно розглядається як неметал. Він зберігається під тиском у сталевих балонах.

Він використовується для гідрування олій (одержання твердих жирів), для крекінгу нафтопродуктів, синтезу аміаку, для різання чи зварювання металів (оксиводневі паяльні лампи) і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються дейтерій (стабільний ізотоп водню), який відноситься до товарної позиції 2845, та тритій (радіоактивний ізотоп водню), який відноситься до товарної позиції 2844.

(B) Інертні гази

Термін “рідкісні гази” (інертні гази) відноситься до елементів, перерахованих нижче. Вони відрізняються своєю хімічною інертністю та електричними властивостями, зокрема, здатністю випускати кольорові промені (що використовуються, наприклад, у неоновій рекламі) під дією розрядів високої напруги.

(1) Гелій (незаймистий газ, використовуваний, наприклад, для надування повітряних куль).

(2) Неон (дає рожево-оранжево-жовте світло або (у сполученні з ртутними парами) “денне” світло).

(3) Аргон (безбарвний газ, що не має запаху, використовуваний для одержання інертної атмосфери в колбах електричних ламп).

(4) Криптон (використовується так само, як і аргон, або для одержання блідо-фіолетового світла).

(5) Ксенон (дає блакитне світло).

Інертні гази одержують шляхом фракціонування рідкого повітря, а також (у випадку гелію) з деяких природних газів. Вони зберігаються під тиском.

Радон є радіоактивним інертним газом товарної позиції 2844 і утворюється в результаті радіоактивного розпаду радію.

(C) Інші неметали

До цієї товарної позиції включаються інші неметали:

(1) Азот.

Азот – це газ, що знищує полум’я, тому що не горить і не підтримує горіння. Його одержують фракційною перегонкою рідкого повітря, зберігають під тиском у сталевих балонах.

Азот застосовують, переважно, для виробництва аміаку і ціанаміду кальцію, а також для створення інертної атмосфери в колбах електричних ламп і т.п.

(2) Кисень.

Це газ, що підтримує горіння, переважно одержуваний шляхом фракційної перегонки рідкого повітря.

Зберігається під тиском у сталевих циліндрах або іноді у вигляді рідини в контейнерах з подвійними стінками.

Стиснутий кисень використовують в оксиводневих та оксиацетиленових паяльних лампах для зварювання (автогенне зварювання) чи для різання металів, таких як залізо. Він використовується також у металургії чорних металів і в медицині (інгаляції).

До цієї товарної позиції також включається озон, що є алотропною формою кисню, яка виникає під час дії на кисень електричних іскор чи розрядів. Використовується для знезаражування води (озонування), для окиснення олій, які висихають, для відбілювання бавовни, як антисептичний засіб і для лікувальних цілей.

(3) Бор.

Бор являє собою тверду речовину каштанового кольору, звичайно порошкоподібного вигляду. Застосовується в металургії і для виготовлення регуляторів тепла та термометрів з високою чутливістю.

Через дуже високий ступінь поглинання повільних нейтронів бор також використовують у чистому вигляді чи в сплаві зі сталлю для виготовлення легких контрольних стержнів для ядерних реакторів.

(4) Телур.

Тверда (питома вага 6,2) речовина в аморфному або кристалічному вигляді. Він є відносно добрим провідником тепла та електрики і має деякі металеві властивості. Він застосовується в деяких сплавах (наприклад, у телуро-свинцевих сплавах), а також як вулканізуючий агент.

(5) Кремній.

Кремній одержують майже виключно карботермальним відновленням діоксиду кремнію з використанням електродугових печей.  Є поганим провідником тепла та електрики, твердіше скла, зазвичай має вигляд порошку або частіше безформних шматків каштанового кольору. Він кристалізується у вигляді сірих голок з металевим блиском.

Кремній є одним з найбільш важливих матеріалів, які використовуються в електроніці. Дуже чистий кремній, одержуваний, наприклад, шляхом вирощування кристалів, може мати необроблену витягнуту форму або форму циліндрів чи стержнів; у разі легування бором, фосфором тощо, використовується для виробництва, наприклад, діодів, транзисторів та інших напівпровідникових пристроїв і сонячних батарей.

Кремній також використовується в металургії (наприклад, алюмінієві і феросплави) і в хімії для приготування кремнієвих сполук (наприклад, тетрахлориду кремнію).

(6) Фосфор.

Фосфор являє собою тверду речовину, м’яку і пластичну за консистенцією, одержувану шляхом обробки природних фосфатів, змішаних з піском і вуглецем, в електричній печі.

Існують два основні різновиди фосфору:

(а) “білий” фосфор, прозорий і жовтуватий, токсичний, легкозаймистий, небезпечний у поводженні. Він постачається у вигляді формованих стержнів у заповнених водою контейнерах з чорного скла, кераміки чи частіше всього з металу; ці контейнери не слід залишати на морозі.

(b) червоний фосфор, відомий як “аморфний”, але який практично може кристалізуватися, являє собою непрозору тверду речовину, нетоксичну, яка не фосфоресціює, більш густу і менш активну, ніж білий фосфор. Червоний фосфор використовується для виробництва сірників, у піротехніці та як каталізатор (наприклад, під час хлорування ациклічних кислот).

Деякі лікарські засоби містять фосфор (наприклад, фосфорований риб’ячий жир). Він використовується також для отруєння пацюків або для одержання фосфорних кислот, фосфінатів (гіпофосфітів), фосфіду кальцію і т.д.

(7) Миш’як.

Миш’як (неочищений миш’як) являє собою тверду речовину, екстраговану з природних арсенопіритів.

Він існує у двох основних формах:

(а) звичайний, так званий “металевий” миш’як, у вигляді блискучих кристалів сталевого кольору, крихких, не розчинних у воді;

(b) жовтий миш’як, кристалічний, досить нестійкий.

Миш’як використовується у виробництві дисульфіду миш’яку, великого дробу, твердої бронзи та різних інших сплавів (олова, міді і т.п.).

(8) Селен.

Селен, досить схожий на сірку, існує в декількох різновидах:

(a) аморфний селен у вигляді червонуватих пластівців (селеновий колір);

(b) склоподібний селен, поганий провідник тепла та електрики. Він має блискучий злам коричневого чи червонуватого кольору;

(c) кристалічний селен, у вигляді сірих або червоних кристалів. Відносно добрий провідник тепла та електрики, особливо на світлі. Використовується при виробництві фотоелектричних чарунок та у разі легування іншими елементами для виробництва напівпровідникових пристроїв, у фотографії, у порошкоподібній формі (червоний селенів) використовується для виробництва гуми, спеціальних лінз і т.п.

До цієї товарної позиції не включається селен у колоїдній суспензії (застосовуваний у медицині) (група 30).

В УКТЗЕД стибій (сурма) класифікується як метал (товарна позиція 8110).

Деякі з неметалів цієї групи (наприклад, кремній і селен) можуть бути леговані такими елементами, як бор, фосфор і т.д., у пропорції порядку 1 частина на мільйон з метою їхнього використання в електроніці. Вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що находяться у необроблених формах, наприклад, витягнутій, або у формі циліндрів чи стержнів. Нарізані у формі дисків, пластин чи аналогічних форм, вони включаються до товарної позиції 3818.

 

Пояснення до товарної позиції 2805:

 

2805

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:

 

- лужнi або лужноземельні метали:

2805 11 00 00

- - натрій

2805 12 00 00

- - кальцій

2805 19

- - інші:

2805 19 10 00

- - - стронцій та барій

2805 19 90 00

- - - інші

2805 30

- рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах:

2805 30 10 00

- - суміші або сплави

2805 30 90 00

- - iншi

2805 40

- ртуть:

2805 40 10 00

- - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартістю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не більш як 224 євро

2805 40 90 00

- - інша

 

(A) Лужні метали

П’ять лужних металів є м’якими і досить легкими. Вони розкладаються в холодній воді; на повітрі  окислюються  з утворенням гідроксидів.

(1) Літій.

Це найлегший (питома вага 0,54) і самий твердий з металів цієї групи. Він зберігається в мінеральній оливі або в інертних газах.

Літій сприяє поліпшенню якісних характеристик металів, застосовується в різних сплавах (наприклад, антифрикційні сплави). Завдяки його високій спорідненості до інших елементів він використовується, серед іншого (inter alia), для одержання інших металів у чистому вигляді.

(2) Натрій.

Тверда речовина (питома вага 0,97) з металевим блиском, що швидко тьмяніє після розрізування. Він зберігається в мінеральній оливі в герметично запаяному олов’яному посуді.

Натрій одержують електролізом розплавленого хлориду натрію чи гідроксиду натрію.

Натрій використовується для виробництва пероксиду натрію (“діоксиду”), ціаніду натрію, аміду натрію і т.д., у виробництві індиго, при виробництві вибухових речовин (хімічних ініціюючих вибухових речовин), при полімеризації бутадієну, використовується в антифрикційних сплавах і в металургії титану чи цирконію.

До цієї товарної позиції не включається амальгама натрію (товарна позиція 2853).

(3) Калій.

Сріблясто-білий метал (питома вага 0,85), який можна розрізати звичайним ножем. Він зберігається в мінеральній оливі або в запаяних ампулах.

Калій використовується для виготовлення деяких фотоелектричних елементів і в антифрикційних сплавах.

(4) Рубідій.

Сріблясто-біла тверда речовина (питома вага 1,5), плавиться легше, ніж натрій. Він зберігається в запаяних ампулах або у мінеральній оливі.

Подібно до натрію, рубідій використовується в антифрикційних сплавах.

(5) Цезій.

Сріблясто-білий чи жовтуватий метал (питома вага 1,9), який займається, стикаючись з повітрям; метал, що якнайшвидше окислюється; зберігається в запаяних ампулах або у мінеральній оливі.

Радіоактивний лужний метал францій не включається (товарна позиція 2844).

 

(B) Лужноземельні метали

Три нижчезазначених лужноземельних метали є ковкими речовинами, швидко і повністю розкладаються в холодній воді; їхні якості погіршуються при зберіганні у вологій атмосфері.

(1) Кальцій.

Його одержують алюмотермічним відновленням оксиду кальцію або електролізом розплавленого хлориду кальцію. Кальцій являє собою білий метал (питома вага 1,57), використовується для очищення аргону, для рафінування міді і сталі, у виробництві цирконію, гідриду кальцію (гідроліт), в антифрикційних сплавах і т.д.

(2) Стронцій.

Білий або блідо-жовтий тягучий метал; питома вага 2,5.

(3) Барій.

Білий метал (питома вага 4,2); використовується в деяких антифрикційних сплавах і при виготовленні газовбирачів для вакуумних трубок (товарна позиція 3824).

До цієї товарної позиції не включаються радій, радіоактивний елемент (товарна позиція 2844), магній (товарна позиція 8104) чи берилій (товарна позиція 8112); усі ці лужноземельні метали в деяких аспектах є подібними.

 

(С) Рідкісноземельні метали; скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах

Рідкісноземельні метали (термін “рідкісноземельний” відноситься і до їхніх оксидів) або лантаноїди включають елементи з атомними номерами  (*) 57–71 у періодичній системі, а саме:

 

Група церію

Група тербію

Група ербію

57

лантан

63

Європій

66

диспрозій

58

церій

64

Гадоліній

67

гольмій

59

празеодим

65

Тербій

68

ербій

60

неодим

 

 

69

тулій

62

самарій

 

 

70

ітербій

 

 

 

 

71

лютецій

 

Прометій (елемент 61), що є радіоактивним елементом, включається до товарної позиції 2844.

Рідкісноземельні метали звичайно мають сіруватий або жовтуватий колір, характеризуються тягучістю і ковкістю.

Церій, найважливіший з групи, одержують з монациту (фосфати рідкісноземельних металів) або з ториту (силікати рідкісноземельних металів) після видалення торію. Церій одержують металотермічним відновленням галогенідів за допомогою кальцію чи літію, використовуваних як відновники, або шляхом електролізу плавленого хлориду. Він являє собою сірий тягучий метал, небагато твердіше свинцю, під час тертя якого об грубу поверхню з’являються іскри.

Лантан, який присутній у неочищеному вигляді в солях церію, використовується для виробництва блакитного скла.

До цієї товарної позиції також включаються скандій та ітрій, дуже схожі на рідкісноземельні метали, скандій, крім того, подібний до металів групи заліза. Ці два метали видобувають з тортвейтитової руди, яка є силікатом скандію і містить ітрій та інші елементи.

Ці елементи включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, знаходяться вони в сумішах чи у сплавах. Наприклад, до цієї товарної позиції включений “мішметал”, який є сплавом, що містить 45–55 % церію, 22–27 % лантану, інші лантаноїди, ітрій та різні домішки (до 5 % заліза, сліди кремнію, кальцію, алюмінію). “Мішметал” використовується, переважно, у металургії і для виробництва більш прозорих оптичних стекол. У сплаві, в якому заліза понад 5 %, або з магнієм чи іншими металами він класифікується в інших товарних позиціях (наприклад, якщо він має властивості пірофорного сплаву, то включається до товарної позиції 3606).

До цієї товарної позиції не включаються солі та сполуки рідкісноземельних металів, ітрію і скандію (товарна позиція 2846).

 

(D) Ртуть

Ртуть є єдиним металом, який за кімнатної температури знаходиться в рідкому стані.

Її одержують шляхом випалення природного сульфіду ртуті (кіноварі) і відокремлюють від інших металів, що містяться в руді (свинець, цинк, олово, вісмут), шляхом фільтрації, дистиляції у вакуумі та обробки розведеною азотною кислотою.

Ртуть – це блискуча, забарвлена в сріблястий колір рідина, важка (питома вага 13.59), токсична і роз’їдаюча дорогоцінні метали. За кімнатною температури чиста ртуть на повітрі не окиснюється, але метал з домішками покривається коричнюватою плівкою оксиду ртуті. Ртуть зберігається в спеціальних залізних контейнерах (“колбах”).

Ртуть використовується для приготування амальгам (товарна позиція 2843 або 2853). Вона використовується в металургії золота і срібла, у виробництві позолочених і посріблених виробів та у виробництві хлору, гідроксиду натрію, солей ртуті, штучної кіноварі чи фульминатів. Вона також застосовується для виробництва ртутних ламп та в різних фізичних приладах, у медицині і т.д.

Підгрупа II
Кислоти неорганічні та
неорганічні сполуки кисню з неметалами

 

Загальні положення

 

Кислоти містять водень, який може бути повністю або частково заміщений металами (або іонами зі схожими властивостями, наприклад, іоном амонію (NH4+)); в результаті цього утворюються солі. Кислоти реагують з основами, утворюючи солі, та зі спиртами, утворюючи ефіри. У рідкому стані або в розчині вони є електролітами, що виділяють на катоді водень. Під час видалення з кислот, які містять кисень, однієї чи декількох молекул води одержуються оксиди. Більшість оксидів неметалів є кислотними оксидами.

До цієї підгрупи входять неорганічні кисневі сполуки неметалів (оксиди та ін.), а також неорганічні кислоти, анодним радикалом яких є неметал.

Однак до неї не включаються оксиди і кислоти, утворені, відповідно, оксидами чи гідроксидами металів; вони, переважно, включаються в підгрупу IV (наприклад, оксиди металів, гідроксиди і пероксиди, такі як кислоти чи оксиди хрому, молібдену, вольфраму і ванадію). У деяких випадках, проте, вони включаються до інших товарних позицій, наприклад, до товарної позиції 2843 (сполуки дорогоцінних металів), 2844 або 2845 (сполуки радіоактивних елементів та ізотопів) або 2846 (сполуки рідкісноземельних металів, скандію чи ітрію).

Не включаються також кисневі сполуки водню, розглянуті в товарній позиції 2201 (вода), товарної позиції 2845 (важка вода), товарної позиції 2847 (пероксид водню (перекис водню)) або товарної позицій 2853 (дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти, включаючи воду, оброблену за допомогою іонообмінників).

 

Пояснення до товарної позиції 2806:

 

2806

Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:

2806 10 00 00

- водень хлористий (соляна кислота)

2806 20 00 00

- хлорсульфонова кислота

 

(А) Водень хлористий (хлорид водню) (соляна кислота)

 Водень хлористий (HCl) – це безбарвний димлячий газ з задушливим запахом, одержуваним дією водню (або води і коксу) на хлор або дією сірчаної кислоти на хлорид натрію.

Він легко скраплюється під тиском і легко розчинний у воді. Зберігається під тиском у рідкому вигляді в сталевих циліндрах. Також поставляється в концентрованих водних розчинах (звичайно 28–38 %) (хлористоводнева кислота, соляна кислота) у скляних, керамічних контейнерах чи в залізничних і автоцистернах з гумовою футерівкою. У чистому вигляді ці розчини з їдким запахом безбарвні, за наявності домішок (хлорид заліза, миш’як, діоксид сірки, сірчана кислота) мають жовтуватий колір. На вологому повітрі над концентрованими розчинами з’являється білий “дим”.

Соляна кислота має безліч способів застосування, наприклад, травлення заліза, цинку та інших металів, екстракція желатину з кісток, очищення тваринного вугілля, одержання хлоридів металів тощо. Газоподібний хлористий водень часто використовується в органічному синтезі (наприклад, для виробництва хлоропрену, вінілхлориду, штучної камфори, гідрохлориду каучуку).

(B) Хлорсульфонова кислота

Хлорсульфонова кислота, у торгівлі позначена “сірчаний хлоргідрин”, має хімічну формулу ClSO2OH, утворюється під час сухого сполучення хлориду водню з триоксидом сірки або олеумом.

Це безбарвна або коричнювата рідина з подразнювальним запахом і сильними корозійними властивостями; вона “димить” у вологій атмосфері, розкладається стикаючись з водою або під час нагрівання.

Вона використовується в органічному синтезі (виробництво сахарину, тіоіндиго, індигозолей і т.д.).

До цієї товарної позиції не включаються хлорноватиста, хлорновата або хлорна кислоти (товарна позиція 2811). До цієї товарної позиції також не включається діоксид дихлорид сірки (сульфоніл хлорид, сульфурил хлорид) (товарна позиція 2812), які іноді помилково називають “хлорсульфоновою кислотою”.

 

Пояснення до товарної позиції 2807:

 

2807 00 00 00 

Сірчана кислота; олеум

 

(A) Сірчана кислота

Сірчану кислоту (Н24) переважно одержують, пропускаючи кисень і діоксид сірки над каталізатором (платина, оксид заліза (III), оксид ванадію (V) і т.д.). Її звільняють від домішок (сполуки азоту, продукти, що містять миш’як і селен, сульфат свинцю) шляхом обробки сульфідом водню або сульфідом амонію.

Сірчана кислота має дуже сильні корозійні властивості. Вона являє собою густу маслянисту рідину, безбарвну (якщо не містить домішок), жовту або коричневу (у деяких випадках). Контактуючи з водою бурхливо реагує, спалює шкіру і більшість органічних речовин, обвуглюючи їх.

Технічна сірчана кислота містить 77–100 % Н2SO4. Вона поставляється в контейнерах або у скляних бутлях для кислот, у сталевих барабанах, автоцистернах, залізничних цистернах і танкерах.

Ця кислота використовується в багатьох галузях: застосовується, зокрема, у виробництві добрив, вибухових речовин і неорганічних пігментів і, серед іншого (inter alia), у нафтовій і сталеливарній промисловості.

(B) Олеум

Олеум (димляча сірчана кислота) являє собою сірчану кислоту з надлишковою кількістю (до 80 %) триоксиду сірки. Олеуми можуть бути в рідкому чи у твердому стані, мають інтенсивний коричневий колір; вони бурхливо реагують з водою, пропалюють шкіру та одяг, виділяють небезпечний “дим” (зокрема, вільний триоксид сірки). Їх зберігають у скляних, керамічних контейнерах або у контейнерах з листового заліза.

Олеум часто застосовують у реакціях сульфування в органічній хімії (одержання нафталінсульфокислоти, гідроксиантрахінону, тіоіндиго, похідних алізарину і т.п.).

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) хлорсульфонова кислота (“сірчаний хлоргідрин”) та сульфоазотна кислота (товарні позиції 2806 та 2808, відповідно);

(b) триоксид сірки, сульфід водню, пероксосірчані (надсірчані) кислоти, аміносульфонова кислота та мінеральні кислоти тіонового ряду (політіонові кислоти) (товарна позиція 2811);

(c) тіоніл або сульфонілхлориди (товарна позиція 2812).

 

Пояснення до товарної позиції 2808:

 

2808 00 00 00

Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти

 

(A) Азотна кислота

Азотну кислоту (HNO3) переважно одержують шляхом окиснення аміаку в присутності каталізатора (платини, заліза, хрому, вісмуту чи оксидів марганцю і т.п.) або ж безпосередньо сполучають азот і кисень в електродуговій печі, в результаті чого оксид азоту, що одержується, окиснюється. Її можна одержати, діючи сірчаною кислотою (можна у сполученні з дисульфатом натрію) на природний нітрат натрію; домішки (сірчана чи соляна кислота, нітрозні пари) видаляються дистиляцією і гарячим повітрям.

Азотна кислота – це безбарвна або жовтувата токсична рідина. У концентрованому вигляді (димляча азотна кислота) виділяє жовтуваті нітрозні пари. Уражає шкіру і руйнує органічні речовини; є сильним окисником. Зберігається в скляних чи керамічних бутлях для кислот або в алюмінієвих контейнерах.

Застосовується у виробництві нітратів (срібла, ртуті, свинцю, міді і т.д.), органічних барвників, вибухових речовин (нітрогліцерин, колоксилін, тринітротолуол, пікринова кислота, гримуча ртуть (фульминат ртуті) і т.д.); для травлення металів (особливо для травлення чавуна); гравірування по міді; рафінування золота і срібла.

(B) Сульфоазотні кислоти

Сульфоазотні кислоти являють собою суміші у визначених пропорціях (наприклад, у рівних частинах) концентрованих азотної і сірчаної кислот. Вони являють собою в’язку рідину з сильними корозійними властивостями, зберігаються в барабанах з листового заліза.

Вони застосовуються, зокрема, для нітрування органічних сполук у виробництві синтетичних барвників і для виробництва нітроцелюлози та вибухових речовин.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) аміносульфонова кислота (сульфамінова кислота) (товарна позиція 2811) (не плутати з описаними вище сульфоазотними кислотами);

(b) азид водню (азидоводень), азотиста кислота та різні оксиди азоту (також товарна позиція 2811).

 

Пояснення до товарної позиції 2809:

 

2809

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу:

2809 10 00 00

- пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)

2809 20 00 00

- фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти

 

До цієї товарної позиції включаються оксид фосфору (V), фосфорна кислота (ортофосфорна кислота або звичайна фосфорна кислота), пірофосфорна (дифосфорна кислота), метафосфорна та інші поліфосфорні кислоти.

(A) Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V) (пентаоксид фосфору, фосфорний ангідрид, P2O5) одержують спалюванням у сухому повітрі фосфору, видобутого з природних фосфатів. Він являє собою білий порошок з сильними корозійними властивостями, активно поглинає воду, транспортується в герметичних упаковках. Використовується для сушіння газів і в органічному синтезі.

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V) існує в кристалічній, аморфній або склоподібній формі. Ці три різновиди в суміші утворять “фосфорний сніг”, що включається до цієї товарної позиції.

(B) Фосфорна кислота

Фосфорна кислота (ортофосфорна кислота або звичайна фосфорна кислота, H3PO4) одержується під час дії сірчаної кислоти на природний фосфат кальцію. Одержана таким способом технічна кислота містить як домішки пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V), диводеньфосфат кальцію (дигідроортофосфат кальцію), триоксид сірки, сірчану кислоту, гексафторокремнієву кислоту (кремнефтористоводневу кислоту) і т.п. Чисту фосфорну кислоту одержують регульованою гідратацією пентаоксиду дифосфору (оксиду фосфору (V).

Фосфорна кислота може існувати у вигляді призматичних розпливчастих кристалів, але тому що її важко зберегти у твердому стані, зазвичай приготовляють її водні розчини (наприклад, 65 %, 90 %). Концентрований розчин, що залишається наднасищеним за кімнатної температури, іноді називають “сиропом фосфорної кислоти”.

Фосфорну кислоту застосовують для одержання концентрованих (потрійних) суперфосфатів; вона також застосовується в текстильній промисловості та як травильна рідина (для зняття іржі).

За високотемпературної конденсації фосфорна кислота утворює полімерні кислоти: пірофосфорну (дифосфорну) кислоту, метафосфорні кислоти та інші поліфосфорні кислоти.

(C) Поліфосфорні кислоти

(І) Тут класифікуються кислоти, що характеризуються чергуванням атомів P-O-P.

Формально їх можна одержати, конденсуючи дві чи більше молекули ортофосфорної кислоти з видаленням елементів води. У такий спосіб одержують ряд лінійних кислот, що мають загальну формулу: Hn+2PnО3n+1, де n = 2 або більше, та циклічних кислот, що мають загальну формулу: (HPO3)n, де n = 3 або більше.

(1) Пірофосфорна кислота (дифосфорна кислота, H4P2O7) утворюється за регульованого нагрівання ортофосфорної кислоти. Вона нестійка на вологому повітрі та легко перетворюється в ортофосфорну кислоту.

(2) Метафосфорні кислоти. Вони являють собою циклічні кислоти, наприклад, цикло-трифосфорна кислота (HPO3)3 та цикло-тетрафосфорна кислота (HPO3)4, які є присутніми в незначних кількостях у сумішах поліфосфорних кислот, що містять понад 86 % P2O5. Льодяна поліфосфорна кислота (технічна метафосфорна кислота) являє собою суміш поліфосфорних кислот (переважно, лінійних) невизначеного хімічного складу, яка може містити солі натрію. Такі суміші, які включаються до цієї товарної позиції, мають вигляд склоподібних мас, які вивітрюються під час червоного розжарювання, і не набирають кристалічної форми.

Вони активно поглинають воду і використовуються для сушіння газів.

(3) Інші поліфосфорні кислоти типу P-O-P. Звичайно вони являють собою суміші, які мають назви “поліфосфорні” або “суперфосфорні” кислоти, що містять більш високі члени рядів, наприклад, трифосфорну кислоту (H5P3O10) та тетрафосфорну кислоту (H6P4O13). Ці суміші також розглядаються в цій товарній позиції.

(II) Інші поліфосфорні кислоти.

Ця частина включає, серед іншого (inter alia), гіпофосфорну кислоту (дифосфорну (IV) кислоту) (H4P2O6). Ця сполука існує у формі кристалічного дигідрату, яку слід зберігати в сухому місці. Вона більш стійка у слабких розчинах.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) інші фосфорні кислоти та оксиди (фосфонова кислота та її оксиди, фосфінова кислота) (товарна позиція 2811);

(b) фосфіди водню (товарна позиція 2848).

 

Пояснення до товарної позиції 2810:

 

2810 00

Оксиди бору; борні кислоти:

2810 00 10 00

- триоксид дибору

2810 00 90 00

- інші

 

(A) Оксиди бору

Триоксид дибору (полуторний оксид бору (борний ангідрид)) (B2O3) існує у вигляді прозорих склоподібних мас, кристалів або білих пластівців.

Він використовується для одержання штучного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (корунд, сапфір і т.п.) впливом на леткі фториди металів.

До цієї товарної позиції включаються також всі інші оксиди бору.

(B) Борні кислоти

Борна кислота (ортоборна кислота) (H3B03) одержується або під час кислотного розкладання природних боратів, або під час фізико-хімічного обробки неочищеної борної кислоти.

Вона існує у вигляді порошку, дрібних лусочок, слюдистих пластівців або склоподібних шматків з прозорими краями, попелясто-сірого чи блакитного (кристалізована кислота) кольору. Вона не має запаху, жирна на дотик.

Застосовується в таких галузях: як антисептичний засіб (борна вода); для виробництва боросилікатного скла (низький коефіцієнт розширення), склуватих сполук, зелені Гіньє (гідратований оксид хрому), штучних боратів (бура), гідрокси– та аміноантрахінонів; для просочення свічкових ґнотів; для вогнетривких тканин.

Неочищена природна борна кислота включається до товарної позиції 2528, якщо вона містить не більше 85 % H3BO3 у розрахунку на суху масу; коли вміст H3BO3 перевищує 85%, кислота включається до цієї товарної позиції. Метаборна кислота (НВО2)n також включається сюди.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) борофтористоводнева кислота (тетрафтороборна кислота) (товарна позиція 2811);

(b) гліцероборна кислота (товарна позиція 2920).

 

Пояснення до товарної позиції 2811:

 

2811

Іншi неорганічні кислоти та iншi неорганiчнi кисневмісні сполуки неметалів:

 

- iншi неорганiчнi кислоти:

2811 11 00 00

- - фтористий водень (плавикова кислота)

2811 19

- - iншi:

2811 19 10 00

- - - бромистий водень (бромистоводнева кислота)

2811 19 20 00

- - - ціанистий водень (ціанистоводнева кислота)

2811 19 80 00

- - - iншi

 

- інші неорганiчнi кисневмісні сполуки неметалiв:

2811 21 00 00

- - дiоксид вуглецю

2811 22 00 00

- - дiоксид кремнію

2811 29

- - iншi:

2811 29 05 00

- - - дiоксид сірки

2811 29 10 00

- - - триоксид сiрки (сірчаний ангідрид); триоксид димиш’яку

2811 29 30 00

- - - оксиди азоту

2811 29 90 00

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються мінеральні кислоти, кислотні оксиди та інші оксиди неметалів. Найважливіші з них наведені нижче і розташовані за вмістом їхнього неметалічного компоненту (*).

(A) Сполуки фтору

(1) Фторид водню (HF). Одержують, діючи сірчаною кислотою на природний фторид кальцію (флюорит) чи на кріоліт. Очищають шляхом обробки карбонатом калію або дистиляцією (іноді він містить незначні кількості силікатів і домішки кремнефтористоводневої кислоти). У безводному стані фторид водню є сильно гігроскопічною рідиною (точка кипіння 18-20 °C); він “димить” у вологій атмосфері. У безводному стані та у концентрованому розчині (плавикова кислота) він глибоко пропалює шкіру та обвуглює органічні речовини. Він зберігається в металевих бутлях зі свинцевою, гутаперчевою чи церезиновою футерівкою, а також у гумових чи пластикових контейнерах; дуже чиста кислота зберігається в срібних бутлях.

Він застосовується для травлення скла, виготовлення беззольного фільтрувального паперу, одержання танталу, фторидів, для очищення і травлення ливарних виробів, в органічному синтезі або для контролю процесів бродіння.

(2) Фторзаміщені кислоти. До них відносяться:

(а) тетрафтороборна кислота (фтороборна кислота) (HBF4);

(b) гексафторокремнієва кислота (кремнефтористоводнева кислота) (H2Si6), наприклад, у водних розчинах, одержаних як побічні продукти у виробництві суперфосфатів або з фторидів кремнію. Застосовується для електролітичного очищення олова і свинцю, для одержання фторосилікатів і т.д.

(B) Сполуки хлору

Найважливіші з цих сполук є сильними окисниками та хлорувальними агентами, використовуваними для відбілювання та в органічному синтезі. Вони, як правило, є нестійкими сполуками. До них відносяться:

(1) Хлорноватиста кислота (HClO). Продукт, який небезпечно вдихати, що вибухає, стикаючись з органічними речовинами. Газ звичайно поданий у водних розчинах жовтих або іноді червонуватих.

(2) Хлорновата кислота (HClO3). Ця кислота існує лише у вигляді безбарвного чи жовтуватого водного розчину.

(3) Хлорна кислота (HClO4). Цей продукт у більш-менш концентрованому вигляді дає різні гідрати. Уражає шкіру. Застосовується для проведення аналізів.

(C) Сполуки брому

(1) Бромід водню (HBr). Це безбарвний газ з сильним їдким запахом. Його можна зберігати під тиском або у вигляді водних розчинів (бромистоводнева кислота), які повільно розкладаються на повітрі (особливо під дією світла). Бромистоводневу кислоту застосовують для одержання бромідів та в органічному синтезі.

(2) Бромновата кислота (HBrO3). Існує лише у водних розчинах; застосовується в органічному синтезі.

(D) Сполуки йоду

(1) Йодид водню (HI). Безбарвний задушливий газ, що легко розкладається. Звичайно існує у вигляді їдких водних розчинів (йодистоводнева кислота), які в концентрованому вигляді “димлять” на вологому повітрі. Застосовується в органічному синтезі якості відновник або як середовище для фіксування йоду.

(2) Йодновата кислота (HIO3) та її ангідрид (I2O5) існують у вигляді призматичних кристалів або у водних розчинах. Використовуються в медицині або як поглинальний агент в протигазах.

(3) Перйодна кислота (йодна кислота) (HIO4·2H2O). Має такі ж властивості, як йодновата кислота.

(E) Сполуки сірки

(1) Сульфід водню (сірководень) (Н2S). Сильно токсичний безбарвний газ з смердючим запахом тухлих яєць. Зберігається під тиском у сталевих циліндрах або у водному розчині (сірководнева кислота). Застосовується в аналізі, для очищення сірчаної чи соляної кислоти, для одержання діоксиду сірки чи регенерованої сірки і т.п.

(2) Пероксосірчані кислоти (надсірчані кислоти), які існують у кристалічній формі:

(а) пероксодисірчана кислота (H2S2O8) та її оксид (S2O7);

(b) пероксомоносірчана кислота (кислота Каро) (H2SO5), має сильні гігроскопічні та окисні властивості.

(3) Тіокислоти. Існують лише у водному розчині: дитіонова кислота (H2S2O6); тритіонова кислота (H2S3O6); тетратіонова кислота (H2S4O6); пентатіонова кислота (H2S5O6).

(4) Аміносульфонова кислота (сульфамінова кислота) (SO2(OH)NH2). Одержується розчиненням сечовини в сірчаній кислоті, у триоксиді або олеумі; кристалічна речовина, малорозчинна у воді, але добре розчинна у спирті. Застосовується для виробництва вогнестійких текстильних виробів, для дублення, у гальваностегії та в органічному синтезі.

(5) Діоксид сірки (SO2). Одержують шляхом спалювання сірки, випаленням природних сульфідів (зокрема, піриту) або природного сульфату кальцію (наприклад, ангідриту) з глиною і коксом. Являє собою безбарвний задушливий газ.

Діоксид сірки зберігається або в зрідженому стані під тиском у сталевих місткостях, або у водному розчині; діоксид сірки у водному розчині в технічному стані часто неправильно називають “сірчистою кислотою”.

Будучи активним відновником та відбілювальним агентом, діоксид сірки застосовується, наприклад, для відбілювання тваринних тканин, соломи, пір’я чи желатину, у сульфітному процесі рафінування цукру, для зберігання плодів та овочів, для одержання гідросульфітів з метою обробки деревної целюлози, для одержання сірчаної кислоти або як дезінфекційний засіб (призупинення бродіння виноградного сусла). Рідкий діоксид сірки, який знижує температуру під час випаровування, застосовується в холодильних установках.

(6) Триоксид сірки (сірчаний ангідрид) (SO3). Білі тверді голчасті кристали, зовні схожі на азбест. На вологому повітрі “димить”; енергійно поглинає і бурхливо реагує з водою. Зберігається в повітронепроникних контейнерах з листового заліза або в скляних і керамічних бутлях для зберігання кислот з неорганічним абсорбентом. Застосовується для одержання олеуму (товарна позиція 2807) і галуну (товарна позиція 2833).

(7) Триоксид дисірки (S2O3). Розпливчасті зелені кристали, які розкладаються, стикаючись з водою, і розчинні в спирті; застосовується як відновник у виробництві синтетичних барвників.

(F) Сполуки селену

(1) Селенід водню (H2Se). Нудотний газ, небезпечний для подиху, тому що викликає порушення нюху. Існує у вигляді нестійких водних розчинів.

(2) Селениста кислота (H2SeO3) та її ангідрид (SeO2). Розпливчасті шестигранні білі кристали, добре розчинні у воді, застосовуються для виробництва емалей.

(3) Селенова кислота (H2SeO4). Білі кристали, безводні або гідратовані.

(G) Сполуки телуру

До них відносяться телурид водню (H2Te) (у водних розчинах), телуриста кислота (H2TeO3) та її ангідрид (TeO2) (білі тверді речовини), метателурова кислота (H2TeO4) (безбарвні кристали) та її ангідрид (TeO3) (тверда речовина оранжевого кольору).

(H) Сполуки азоту

(1) Азид водню (азотисто-воднева кислота) (HN3). Безбарвна токсична рідина з задушливим запахом; добре розчиняється у воді; нестійка, має вибухові властивості. Її солі (азиди) включаються до товарної позиції 2850, а не до підгрупи V.

(2) Оксид діазоту (геміоксид азоту) (N2O). Солодкуватий газ, розчинний у воді, звичайно поданий у рідкому вигляді. У газоподібному стані застосовується як анестезувальний засіб, а в рідкому і твердому станах використовується як холодоагент.

(3) Діоксид азоту (нітроксил, нітрозні пари, “пероксид азоту”) (NO2). За температури 0 °C являє собою безбарвну рідину, за більш високих температурах набуває оранжево-коричневого кольору; точка кипіння за температури близько 22 °C (при цьому виділяє червоні пари). Є найбільш стійким оксидом азоту. Являє собою сильний окисник.

(IJ) Сполуки фосфору

(1) Фосфінова кислота (гіпофосфориста кислота) (H3PO2). Пластинчасті кристали з точкою плавлення близько 25 °C, які  окислюються  на повітрі; сильний відновник.

(2) Фосфонова кислота (фосфориста кислота) (H3PO3). Розпливчасті кристали з точкою плавлення близько 71 °C, розчинні у воді. Також її ангідрид (P2O3 або P4O6) існуює у вигляді кристалів, які плавляться за температури близько 24 °C, і на світлі стають спочатку жовтими, потім червоними і поступово розкладаються.

(K) Сполуки миш’яку

(1) Триоксид димиш’яку (миш’яковистий оксид, полуторний оксид миш’яку, білий миш’як) (As2O3). Іноді називають неправильно “миш’яковистою кислотою”. Одержують випаленням миш’якових руд нікелю чи срібла, або арсенопіритів. Може містити домішки (сульфід миш’яку, сірку, оксид стибію і т.п.).

Технічний оксид миш’яку (III) звичайно являє собою кристалічний білий порошок, що не має запаху, дуже отрутний (миш’яковий колір). Склоподібний оксид має вигляд прозорої аморфної маси; фарфоровидний оксид має вигляд непрозорих, зв’язаних між собою октаедричних кристалів.

Застосовується для зберігання шкур та зоологічних зразків (іноді застосовується в суміші з милом), для знищення пацюків, для виробництва липкого паперу проти мух, для одержання деяких речовин-глушників скла, склоподібних емалей або мінеральної зелені, такої як зелень Шеєле (арсеніт міді) або швейнфуртська зелень (ацетоарсеніт міді), у невеликих дозах застосовується як лікарський засіб (для лікування дерматиту, малярії чи астми).

(2) Пентаоксид димиш’яку (As2O5). Одержують шляхом окиснення триоксиду миш’яку або дегідратацією миш’якової кислоти, являє собою дуже отрутний білий порошок, повільно розчинний у воді, у результаті чого одержують миш’якову кислоту. Застосовується при виробництві миш’якової кислоти, як окисник і т.п.

(3) Миш’якові кислоти. “Миш’яковою кислотою” називають ортомиш’якову кислоту (H3AsO4·1/2H2O) та інші гідрати пентаоксиду миш’яку (піро– чи метамиш’якова кислота і т.п.). Вони кристалізуються у вигляді безбарвних голчастих кристалів, сильно отрутні.

Миш’якову кислоту застосовують для виробництва синтетичних барвників (фуксин і т.п), арсенатів та органічних похідних миш’яку, застосовуваних як лікарські засоби або інсектициди.

До цієї товарної позиції не включаються гідриди миш’яку (наприклад, AsH3) (товарна позиція 2850).

(L) Сполуки вуглецю

(1) Моноксид вуглецю (CO). Токсичний газ без кольору і запаху. Зберігається під тиском. Використовується як відновник, серед іншого (inter alia), у металургії.

(2) Діоксид вуглецю (CO2). Іноді неправильно називають “вугільною кислотою”. Одержують під час спалювання вугілля, нагрівання вапняних матеріалів або їхнього обробки кислотами.

Являє собою безбарвний газ, у півтора рази важче за повітря; зупиняє горіння. Діоксид вуглецю може існувати або в рідкому вигляді (під тиском у сталевих контейнерах), або у твердому вигляді (у формі кубів під тиском у контейнерах з ізоляцією, “вуглецевий сніг” чи “вуглецевий лід”).

Використовується в металургії, для виробництва цукру і для газування напоїв. У рідкому вигляді CO2 застосовується в пивоварстві, для одержання саліцилової кислоти, у вогнегасниках і т.д. Твердий СО2 застосовується як холодильний агент (до – 80 °C).

(3) Ціанід водню (ціанистоводнева кислота, синильна кислота) (HCN). Одержують шляхом впливу сірчаної кислоти на ціанід або під час дії каталізаторів на суміші аміаку і вуглеводнів.

Ціанід водню являє собою сильно токсичну безбарвну рідину з запахом гіркого мигдалю. Він змішується з водою, густина його менше за густину води. Погано зберігається в слабких розчинах, а також за наявності домішок.

Ціанистоводнева кислота застосовується в органічному синтезі (наприклад, для одержання акрилонітрилу шляхом реакції з ацетиленом) і як засіб для знищення паразитів.

(4) Ізоціанова, тіоціанова або гримуча кислоти.

(M) Сполуки кремнію

Діоксид кремнію (чистий кремнезем, оксид кремнієвої кислоти (ангідрид кремнієвої кислоти)) (SiO2). Одержують дією кислот на розчини силікатів або шляхом розкладання галогенідів кремнію водою під час нагрівання.

Він може існувати або в аморфній формі (у вигляді білого порошку, “білий кремнезем” “кремнієвий колір”, “випалений діоксид кремнію”; у вигляді склоподібних гранул – “прозоре кварцове скло”; у драглеподібному стані – “гідрат кремнезему”), або у вигляді кристалів (тридиміт і кристобаліт).

Діоксид кремнію не взаємодіє з кислотами, тому плавлений діоксид кремнію використовується для виготовлення лабораторних приладів і промислового устаткування, які можна піддавати різким перепадам температури (див. Загальні положення до групи 70). Тонкодисперсний порошок діоксиду кремнію застосовується як наповнювач різних видів натурального і синтетичного каучуку та інших еластомерів, як загусник чи тиксотропний агент для різних пластмас, друкарських чорнил, фарб, покриттів і клеїв.Синтетичний діоксиду кремнію, чи “біла сажа” (отриманий спалюванням тетрахлориду кремнію чи трихлорсилана у воднево-кисневих печах), також використовується при хіміко-механічному поліруванні кремнієвих пластин чи в якості агента для вільного плину чи антиосаджувального агента для різних матеріалів.   Активований силікагель використовується для сушіння газів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) природний кремнезем (група 25, крім різновидів, що представляють собою дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння – див. Пояснення до товарних позицій 7103 та 7105);

(b) колоїдні суспензії кремнезему, переважно, включаються до товарної позиції 3824, крім тих випадків, коли їх одержують для спеціальних цілей (наприклад, засоби для обробки, застосовувані в текстильній промисловості, товарної позиції 3809);

(c) силікагель з включенням солей кобальту (застосовуваний як індикатор вологості) (товарна позиція 3824).

(N) Комплексні кислоти

До цієї товарної позиції також включаються комплексні кислоти визначеного хімічного складу, що складаються з двох чи більше мінеральних кислот, які не містять метали (наприклад, хлорокислоти), або з кислоти, утвореної неметалом, і кислоти, утвореної металом (наприклад, кремневольфрамова кислота або боровольфрамова кислота), конкретно не названі та не включені в інші товарні позиції цієї групи.

Оскільки стибій (сурма) згідно з УКТЗЕД є металом, стибієва кислота та оксиди стибію включаються до товарної позиції 2825.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2811 19 10 - 2811 19 80

 

            Ці товарні категорії включають продукти, зазначені в Примітці 4 до цієї групи.

 

 

Підгрупа III
Сполуки неметалів з галогенами або сіркою

 

Загальні положення

 

До цієї підгрупи входять продукти, які, хоча і мають назви (хлориди, сульфіди і т.п.), подібні до назв металевих солей водневих кислот, що включаються в підгрупу V, є фактично неметалічними сполуками, наприклад:

(1) сполуки галогену з неметалом, крім кисню і водню (галогенідні сполуки);

(2) ті ж сполуки, що в пункті (1), але у сполученні з киснем (галогенід оксиди); або

(3) сірка з неметалами, крім кисню або водню (сірчані сполуки).

Оксид сульфіди неметалів (сірка + кисень + неметал) не включаються в цю підгрупу; вони входять до товарної позиції 2853.

Галогеніди, галогенід оксиди та сульфіди металів (див. Загальні положення до підгрупи I) або іона амонію (NН4+) включаються в підгрупу V, крім сполук дорогоцінних металів (товарна позиція 2843) та сполук товарної позиції 2844, 2845, 2846 або 2853.

 

Пояснення до товарної позиції 2812:

 

2812

Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:

2812 10

- хлориди та хлорид оксиди:

 

- - фосфору:

2812 10 11 00

- - - оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил)

2812 10 15 00

- - - трихлорид фосфору

2812 10 16 00

- - - пентахлорид фосфору

2812 10 18 00

- - - iншi

 

- - iншi:

2812 10 91 00

- - - дихлорид дисірки

2812 10 93 00

- - - дихлорид сірки

2812 10 94 00

- - - фосген (карбоніл хлорид)

2812 10 95 00

- - - дихлорид тіонілу (тіоніл хлорид)

2812 10 99 00

- - - інші

2812 90 00 00

- iншi

 

(A) Хлориди неметалів

Найважливішими з цих бінарних сполук є:

(1) Хлориди йоду:

(а) хлорид йоду (монохлорид йоду) (ICl) одержують шляхом безпосердньої дії хлору на йод. За температури вище 270C являє собою темно-коричневу рідину, при більш низьких температурах має вигляд червонуватих кристалів. Питома вага близько 3,0. Розкладається водою; викликає сильні опіки на шкірі. Використовується в органічному синтезі як йодуючий агент;

(b) трихлорид йоду (ICl3). Одержують так само, як хлорид йоду, або ж з йодистоводневої кислоти. Має вигляд жовтих голчастих кристалів, розчинних у воді. Питома вага близько 3,0. Застосовується в тих же цілях, що і хлорид йоду, а також у медицині.

(2) Хлориди сірки:

(а) дихлорид дисірки (S2Cl2). Одержують дією хлору на сірку. Це технічний хлорид сірки; являє собою жовту чи червонувату рідину, яка на повітрі виділяє пари з задушливим запахом; розкладається стикаючись з водою. Питома вага складає приблизно 1,7. Будучи розчинником сірки, застосовується для холодної вулканізації гуми та гутаперчі;

(b) дихлорид сірки (SCl2). Одержують з монохлориду сірки. Має вигляд червоно-коричневої рідини; розкладається водою; є досить нестійкою сполукою. Питома вага близько 1,6. Використовується для холодної вулканізації гуми, як хлорувальний агент у виробництві синтетичних барвників (зокрема, тіоіндиго).

(3) Хлориди фосфору:

(а) трихлорид фосфору (PCl3). Одержують шляхом безпосердньої дії хлору на фосфор. Має вигляд безбарвної рідини, питома вага складає приблизно 1,6, викликає корозію, має подразнювальний запах, є сльозоточивою речовиною. На вологому повітрі “димить”, розкладається під дією води. Переважно застосовується як хлорувальний агент в органічному синтезі (наприклад, виробництво хлорангідридів кислот, барвників і т.п.), а також у виробництві кераміки для одержання блискучої поверхні;

(b) пентахлорид фосфору (PCl5). Одержують з трихлориду фосфору у вигляді білих або жовтуватих кристалів. Питома вага близько 3,6. Як і трихлорид фосфору, “димить” на вологому повітрі, розкладається під дією води, є сльозоточивою речовиною. Застосовується в органічній хімії як хлорувальний агент чи каталізатор (наприклад, для одержання хлориду ізатину).

Хлорид фосфонію (PH4Cl) не включається (товарна позиція 2853).

(4) Хлориди миш’яку.

Трихлорид миш’яку (AsCl3). Одержують дією хлору на миш’як або хлористоводневої кислоти на триоксид миш’яку. Має вигляд маслянистої безбарвної рідини. На вологому повітрі “димить”; дуже токсичний.

(5) Хлориди кремнію.

Тетрахлорид кремнію (SiCl4). Одержують, діючи струменем хлору на суміш діоксиду кремнію та вугілля або на кремній, кременисту бронзу чи феросиліцій. Безбарвна рідина, питома вага близько 1,5. На вологому повітрі виділяє задушливі білі пари. Розкладається у воді з утворенням драглеподібного діоксиду кремнію. Застосовується для одержання діоксиду кремнію, кремнію високої чистоти, кремнійорганічних сполук або для димових завіс.

Продукти, що заміняють силіциди водню, такі як трихлорсилан (SiHCl3), до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 2853).

До цієї товарної позиції не включаються тетрахлорид вуглецю (тетрахлорметан) (CCl4), гексахлоретан (гексахлорид вуглецю) (C2Cl6), гексахлорбензол (C6Cl6), октахлорнафталін (C10Cl8) та аналогічні хлориди вуглецю; вони є хлорованими похідними вуглеводнів (товарна позиція 2903).

(B) Оксид хлориди неметалів

Ці потрійні сполуки включають, серед іншого (inter alia):

(1) Оксид хлориди сірки:

(а) оксид дихлорид сірки (сульфініл хлорид, тіоніл хлорид) (SOCl2). Одержують окисненням дихлориду сірки або триоксидом сірки, або сульфурил хлоридом. Безбарвна рідина, питома вага близько 1,7. Виділяє задушливі пари, розкладається під дією води. Застосовується для виробництва органічних хлоридів;

(b) діоксид дихлорид сірки (сульфоніл хлорид, сульфурил хлорид) (“дихлорсульфонова кислота”) (SO2Cl2). Одержують дією хлору на діоксид сірки або на сонячному світлі, або в присутності каталізатора (камфора чи активоване вугілля). Безбарвна рідина, питома вага близько 1,7. “Димить” на повітрі; розкладається під дією води, викликає корозію. Застосовується як хлорувальний та сульфирувальний агент в органічному синтезі, наприклад, у виробництві хлорангідридів кислот.

До цієї товарної позиції не включається хлорсульфонова кислота (“хлоргідрин сульфон”) (ClSO2·OH) (товарна позиція 2806).

(2) Оксид дихлорид селену.

Оксид дихлорид селену, зазвичай називаний „селеніл хлоридом” (SeOCl2), схожий на тіоніл хлориду. Одержують під час дії тетрахлориду селену на діоксид селену. За температури вище 10 °C являє собою жовту рідину, що димить на повітрі; за більш низьких температурах утворює безбарвні кристали; відносна густина близько 2,4. Розкладається водою. Застосовується в органічному синтезі чи для декарбонізації циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

(3) Нітрозил хлорид (оксид хлорид азоту) (NOCl).

Оранжево-жовтий газ з задушливим запахом, токсичний, застосовується як окисник.

(4) Оксид трихлорид фосфору (фосфорил хлорид) (POCl3).

Одержують з трихлориду фосфору при взаємодії з хлоратом калію, з пентахлориду фосфору при взаємодії з борною кислотою або дією карбоніл хлориду на фосфат трикальцію. Безбарвна рідина. Питома вага близько 1,7. Має поздразнювальний запах, “димить” на вологому повітрі, розкладається водою. Застосовується як хлорувальний агент в органічному синтезі, а також у виробництві оцтового ангідриду або хлорсульфонової кислоти.

(5) Оксид хлорид вуглецю (карбоніл хлорид, фосген) (COCl2).

Одержують дією хлору на моноксид вуглецю в присутності тваринного чи деревного вугілля або дією олеуму на тетрахлорид вуглецю. Безбарвний продукт, рідкий за температури до 8 °C і газоподібний за температур вище цієї; зберігається в рідкому вигляді або під тиском у важких сталевих контейнерах. Якщо розчинений у толуолі чи бензолі, то включається до товарної позиції 3824.

Сльозоточива і дуже токсична речовина. Як хлорувальний агент широко застосовується в органічному синтезі (наприклад, для виробництва хлорангідридів, амінопохідних, кетону Міхлера та проміжних сполук у виробництві органічних барвників).

(C) Інші галогеніди та галогенід оксиди неметалів

До цієї групи включаються всі інші галогеніди неметалів (фториди, броміди, йодиди).

(1) Фториди:

(а) пентафторид йоду (IF5), димильна рідина;

(b) фториди фосфору і фториди кремнію;

(c) трифторид бору (BF3). Одержують нагріванням природного фториду кальцію і порошкоподібного оксиду бору в присутності сірчаної кислоти. Безбарвний газ. На вологому повітрі “димить”; обвуглює органічні речовини. Сильно поглинає воду з утворенням фтороборної кислоти. Застосовується як дегідратувальний агент та як каталізатор в органічному синтезі. Утворює складні сполуки з органічними речовинами (наприклад, з діетиловим ефіром, оцтовою кислотою чи фенолом); ці сполуки, які також використовуються як каталізатори, включаються до товарної позиції 2942.

(2) Броміди:

(а) бромід йоду (монобромід йоду) (IBr). Одержують шляхом безпосердньої реакції між компонентами цієї сполуки. Має вигляд чорнувато-червоної кристалічної маси, що нагадує йод. Розчинний у воді. Застосовується в органічному синтезі;

(b) броміди фосфору.

Трибромід фосфору (PBr3). Одержують дією брому на фосфор, розчинений у сірковуглеці. Безбарвна рідина. На вологому повітрі “димить”, розкладається під дією води. Питома вага близько 2,8. Застосовується в органічному синтезі.

До цієї товарної позиції не включаються бромід фосфонію (PH4Br) (товарна позиція 2853) та броміди вуглецю (товарна позиція 2903).

(3) Йодиди:

(а) йодиди фосфору.

Дийодид фосфору (тетрайодид дифосфору) (P2I4). Утворюється в результаті реакції між йодом і фосфором, розчиненим у сірковуглеці. Має вигляд оранжевих кристалів, що виділяють забарвлені пари.

Трийодид фосфору (PI3). Одержують аналогічно, кристалізується у вигляді темно-червоних пластинок.

Йодид фосфонію (PH4I) включається до товарної позиції 2853;

(b) йодиди миш’яку.

Трийодид миш’яку (AsІ3). Червоні кристали, одержують зі складових компонентів. Токсична летка речовина. Застосовується в медицині або як реагент у лабораторних дослідженнях;

(c) сполуки йоду з іншими галогенами. Дивись зазначені вище пункти А(1), C( 1а), C(2а).

(4) Галогенід оксиди, крім оксид хлоридів:

(а) оксид фториди, наприклад, оксид трифторид фосфору (фосфорил фторид) (POF3);

(b) бромід оксиди, наприклад, дибромід оксид сірки (тіоніл бромід) (SOBr2), рідина оранжевого кольору, трибромід оксид фосфору (фосфорил бромід) (POBr3), який має вигляд пластинчастих кристалів;

(c) йодид оксиди.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2812 10 11 - 2812 10 18

 

            Дивись Пояснювальні примітки до товарної позиції 2812, (A), (3), і (B), (4).

 

2812 10 91 - 2812 10 99

 

            Поряд із продуктами, переліченими у Поясненнях до товарної позиції 2812, (A) (крім 3) і (B) (крім 4), ці товарні категорії включають тетрахлорид телуру (TeCl4), використовуваний головним чином для надання патини виробам зі срібла.

 

Пояснення до товарної позиції 2813:

 

2813

Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:

2813 10 00 00

- дисульфід вуглецю

2813 90

- iншi:

2813 90 10 00

- - сульфіди фосфору, трисульфiд фосфору технiчний

2813 90 90 00

- - iншi

 

Найважливішими із цих бінарних сполук є:

(1) Дисульфід вуглецю (сульфід вуглецю (IV), сірковуглець) (CS2).

Одержують дією парів сірки на палаючий вуглець. Безбарвна токсична рідина (питома вага близько 1,3). Не змішується з водою. Пахне тухлими яйцями за наявності домішок. Дуже летка сполука, легко займається, небезпечна для дихання, під час роботи з ним слід дотримуватися обережності. Зберігається в керамічних, металевих чи скляних контейнерах, обплетених соломою чи верболозом і закритих добре притертою пробкою.

Застосовується як розчинник у різноманітних цілях, наприклад, для екстракції олій, жирів чи ефірних олій, для знежирення кісток, у медицині, для виготовлення текстильних матеріалів з хімічних волокон або в гумовій промисловості. Також використовується в сільському господарстві для введення в ґрунт з метою знищення комах, філоксери і т.п. Для знищення філоксери також застосовується похідний продукт, тіокарбонат калію (товарна позиція 2842) (див. Пояснення до товарної позиції 3808).

(2) Дисульфід кремнію (SiS2).

Одержують дією парів сірки на сильно нагрітий кремній. Біла тверда речовина, кристалізується у вигляді летких голчастих кристалів. Розкладає воду з утворенням драглеподібного діоксиду кремнію.

(3) Сульфіди миш’яку.

До цієї товарної позиції включаються штучні сульфіди, одержувані або з природних сульфідів, або з миш’яку, або триоксиду димиш’яку шляхом обробки сіркою чи сірководнем:

(a) дисульфід димиш’яку (штучний або несправжній реальгар, червоний сульфід) (As2S2 або As4S4). Токсичний продукт у формі склоподібних червоних або оранжевих кристалів, питома вага близько 3,5. Випаровується без плавлення. Використовується для феєрверків (у суміші з нітратом калію та сіркою), у фарбах (рубіновий миш’як), а також у шкіряному виробництві для видалення волоса зі шкур;

(b) трисульфід димиш’яку (штучний або несправжній аурипігмент, жовтий сульфід) (Аs2S3).

Токсичний жовтий порошок, питома вага близько 2,7; не має запаху, не розчинний у воді. Має аналогічні галузі застосування, що і дисульфід миш’яку, а також використовується як пігмент для фарбування шкір і гуми, як засіб для знищення паразитів та в медицині (тому що знищує новоутворення). Реагує із сульфідами лужних металів, утворюючи тіоарсеніти товарної позиції 2842;

(c) пентасульфід димиш’яку (As2S5). Ця сполука, яка не зустрічається в природі, являє собою світло-жовту аморфну тверду речовину, не розчинну у воді. Застосовується як пігмент. У сполученні з сульфідами лужних металів утворює тіоарсенати товарної позиції 2842.

До цієї товарної позиції не включаються природні сульфіди миш’яку (дисульфід або реальгар, трисульфід або аурипігмент) (товарна позиція 2530).

(4) Сульфіди фосфору:

(а) трисульфід тетрафосфору (P4S3). Одержують зі складових компонентів. Тверда речовина сірого або жовтого кольору. Питома вага близько 2,1. Існує або у вигляді аморфної маси, або у вигляді кристалів. Пахне часником, слабко токсична сполука, але його пил небезпечний для подиху. Розкладається в киплячій воді, на повітрі не розкладається. Є найстійкішим сульфідом фосфору. Застосовується для виробництва пентасульфіду дифосфору та замість фосфору у виробництві сірників, а також в органічному синтезі;

(b) пентасульфід дифосфору (P2S5 або P4S10). Має вигляд жовтих кристалів; питома вага 2,03–2,09. Застосовується в тих же цілях, що і трисульфід тетрафосфору, або для одержання флотаційних агентів для руд;

(c) технічний трисульфід фосфору. Продукт, відомий за назвою трисульфід фосфору, являє собою суміш з приблизною формулою P2S3; має вигляд жовтувато-сірої кристалічної маси, яка розкладається водою. Застосовується в органічному синтезі.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) бінарні сполуки сірки  з галогенами (наприклад, хлориди сірки) (товарна позиція 2812);

(b) оксид сульфіди (наприклад, миш’яку, вуглецю і кремнію) та тіогалогеніди неметалів (наприклад, сульфід хлорид фосфору (сульфохлорид фосфору) та тіокарбоніл хлорид) (товарна позиція 2853).

 

Підгрупа IV
Неорганічні основи та оксиди, гідроксиди і пероксиди металів

 

Загальні положення

 

Основи являють собою сполуки, які характеризуються наявністю гідроксильного радикала (ОН) і реагуючі з кислотами з утворенням солей. У рідкому стані або в розчині основи є електролітами, що виділяють на катоді метал чи аналогічний іон (амоній (NН4+)).

Оксиди металів – це сполуки металів з киснем. Багато з них можуть сполучатися з однієї чи декількома молекулами води з утворенням гідроксидів.

Більшість оксидів є основними, тому що їхні гідроксиди поводяться як основи. Проте деякі оксиди (кислотні оксиди) утворюють солі лише в реакціях з лугами або іншими основами, в той самий час досить розповсюдженим класом оксидів є амфотерні оксиди, які виявляють як кислотні, так і основні властивості. Ці два останніх класи оксидів мають розглядатися як ангідриди кислот, реальних чи гіпотетичних, відповідних до їхніх гідроксидів.

Деякі оксиди (солеподібні) можна розглядати як комбінацію основних і кислотних оксидів.

До цієї підгрупи включаються:

(1) оксиди, гідроксиди та пероксиди металів основні, кислотні, амфотерні чи солеподібні;

(2) інші неорганічні основи, які не містять кисень, такі як аміак (товарна позиція 2814) чи гідразин (товарна позиція 2825), або не містять метал, такі як гідроксиламін (товарна позиція 2825).

До цієї підгрупи не включаються:

(а) оксиди та гідроксиди групи 25, зокрема, магнезія (оксид магнію), як чиста, так і з домішками, вапно та гашене вапно (неочищені оксид та гідроксид кальцію);

(b) оксиди та гідроксиди, що входять до складу руд (товарні позиції 2601-2617), окалина, зола, шлак, дрос, накип або інші металовмісні відходи (товарні позиції 2618-2620);

(c) оксиди, пероксиди та гідроксиди дорогоцінних металів (товарна позиція 2843), радіоактивних елементів (товарна позиція 2844), рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів (товарна позиція 2846), або ртуті (товарна позиція 2852);

(d) кисневі сполуки водню товарної позиції 2201 (вода), товарної позиції 2845 (важка вода), товарної позиції 2847 (пероксид водню) або товарної позиції 2853 (дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти, включаючи воду, оброблену за допомогою іонообмінників);

(e) барвники на основі оксидів металів (товарна позиція 3206), готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподібна емаль і глазур, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів (товарна позиція 3207), а також інші готові продукти групи 32, що складаються з оксидів, гідроксидів чи основ, змішаних з іншими продуктами;

(f) глушильні препарати, що використовуються для матування хімічних волокон (товарна позиція 3809), а також засоби для травлення металевих поверхонь (товарна позиція 3810);

(g) природне або штучне дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння (товарні позиції 7102-7105).

 

Додаткові пояснення до підгрупи ІV. "Неорганічні основи та оксиди, гідроксиди і пероксиди металів":

Пероксиди означають лише сполуки металу з киснем, молекула яких — у випадку, наприклад, пероксиду водню — містить зв’язок ─О−О─.

Оксиди, гідроксиди або пероксиди металів, не зазначені у вище наведених позиціях або категоріях цієї підгрупи, повинні класифікуватися в товарній категорії 2825 90 85.

 

 

Пояснення до товарної позиції 2814:

 

2814

Аміак, безводний або у водному розчині:

2814 10 00 00

- аміак безводний

2814 20 00 00

- амiак у водному розчинi (нашатирний спирт)

 

Аміак одержують із забруднених аміачним газом розчинів, що утворюються під час очищення коксового газу чи під час виробництва коксу (див. Пояснення до товарної позиції 3824, пункт (А)3)), або синтезом з водню та азоту.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Безводний аміак (NH3), безбарвний газ. Він має меншу густину, ніж повітря, і легко скраплюється під тиском. Постачається в металевих балонах.

(2) Аміак у водному розчині (нашатирний спирт) (NH4OH), гідроксид гіпотетичного “елементу” амонію (NH4). Ці розчини (зазвичай, містять 20, 27 або 34 % NH3) є безбарвними або жовтуватими рідинами і зберігаються в герметичних контейнерах. До цієї товарної позиції не включаються спиртові розчини аміаку (товарна позиція 3824).

Аміак використовується в різних цілях, наприклад, для виробництва азотної кислоти і нітратів, сульфату амонію та інших солей амонію, азотних добрив, карбонату натрію, ціанідів, амінів (наприклад, нафтиламіну). Він емульсує жировмісні речовини і смоли, використовується як чистильний засіб для видалення плям, виготовлення полірувальних речовин, обробки латексу, видалення лаку і т.д. Рідкий аміак використовується в холодильному устаткуванні.

 

Пояснення до товарної позиції 2815:

 

2815

Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрiю чи калiю:

 

- гiдроксид натрiю (сода каустична):

2815 11 00 00

- - у твердому стані

2815 12 00

- - у водному розчинi (рідкий луг каустичної соди):

2815 12 00 10

- - - одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 %

2815 12 00 90

- - - інший

2815 20 00 00

- гiдроксид калiю (їдкий калій)

2815 30 00 00

- пероксиди натрiю або калiю

 

(А) Гідроксид натрію (каустична сода)

Гідроксид натрію (сода каустична) (NaOH) слід відрізняти від технічної соди (карбонату натрію) (товарна позиція 2836).

Гідроксид натрію одержують, наприклад, каустифікацією карбонату натрію вапняним молоком або електролізом хлориду натрію. Він може знаходитися як у водному розчині, так і в безводному твердому стані. Випаровуючи водний розчин гідроксиду натрію одержують твердий гідроксид натрію у вигляді пластівців чи шматків. Чистий продукт представлений у таблетках або у формі кубів і зберігається в скляному посуді.

У твердому вигляді гідроксид натрію роз’їдає шкіру та подразнює слизову оболонку. Він дуже гігроскопічний і добре розчиняється у воді; тому він повинен зберігатися в добре ізольованих сталевих контейнерах.

Гідроксид натрію є сильною основою і широко використовується в промисловості: для виготовлення деревної целюлози за рахунок виділення лігніну, у виробництві регенерованої целюлози, мерсеризації бавовни, у металургії танталу чи ніобію, у виробництві твердих сортів мила, багатьох хімічних продуктів, включаючи сполуки фенолу (фенол, резорцин, алізарин і т.д.).

До цієї товарної позиції не включаються відходи лугу (натровий луг), що є побічним продуктом, який залишається під час виготовлення деревної целюлози лужним чи сульфатним способом (товарна позиція 3804); з цього лугу може бути одержана талова олія товарної позиції 3803 та регенерований гідроксид натрію.

До цієї товарної позиції також не включаються суміші гідроксиду натрію та вапна, відомої як “натрієве вапно” (товарна позиція 3824).

(B) Гідроксид калію (їдкий калій)

Гідроксид калію (їдкий калій) (KOH) схожий на гідроксид натрію, розглянутому вище. Його слід відрізняти від карбонату калію (товарна позиція 2836) чи технічного поташу (у деяких країнах усі солі калію, особливо хлорид, позначають загальним терміном “технічний поташ”).

Гідроксид калію звичайно одержують електролізом розчинів природного хлориду калію (товарна позиція 3104), але він може бути одержаний також каустифікацією карбонату калію вапняним молоком (яке утворює “вапняний поташ”). Чистий гідроксид калію одержують спиртовою обробкою або подвійним розкладанням гідроксиду барію та сульфату калію.

Гідроксид калію може існувати як у вигляді водного розчину (калієвий луг), більш-менш висококонцентрованого (звичайно близько 50 %), так і у вигляді твердої речовини, що містить (крім інших домішок) хлорид калію. Зберігається так само, як гідроксид натрію, і має схожі властивості.

Використовується для виробництва рідких мил, для травлення поверхонь, які підготовляють для металізації або повторного фарбування, для відбілювання, у виробництві перманганату калію і т.д. Використовується також у медицині як припікальний засіб (у вигляді паличок), для цієї мети він іноді змішується з вапном і в таких випадках розглядається в товарній позиції 3003 або 3004.

 

(C) Пероксид натрію

Пероксид натрію (діоксид динатрію, Na2O2), одержуваний спалюванням натрію, являє собою швидко розпливчастий білий чи жовтуватий порошок з питомою вагою близько 2,8. Розкладається водою з виділенням тепла та з утворенням пероксиду водню. Постачається у вигляді шматків, упакованих у металеві контейнери, герметизовані за допомогою зварювання.

Пероксид натрію використовується для виробництва мила, для відбілювання тканин, як окисник в органічному синтезі і для очищення повітря в замкнутому просторі (наприклад, на підводних човнах). Будучи змішаним з каталізаторами (сліди солей міді, нікелю та інших), застосовується для швидкого одержання пероксиду водню та розглядається в товарній позиції 3824.

(D) Пероксид калію

Пероксид калію (діоксид дикалію, K2O2) схожий на пероксид натрію за способом одержання, властивостями і використанням.

 

Пояснення до товарної позиції 2816:

 

2816

Гiдроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:

2816 10 00 00

- гiдроксид i пероксид магнiю

2816 40 00 00

- оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барію

 

(A) Гідроксид і пероксид магнію

(1) Гідроксид магнію (Mg(OH)2).  Білий порошок, важче оксиду магнію, стійкий, але на повітрі повільно перетворюється на карбонат. Використовується у фармацевтиці.

(2) Пероксид магнію (MgО2). Одержують дією пероксиду водню на гідроксид магнію. Білий порошок, що містить оксид як домішку, майже не розчинний у воді. Використовується для відбілювання пір’я, у виробництві зубних паст і порошків або як шлунково-кишковий антисептик.

Оксид магнію не включається (товарна позиція 2519 або 3824, якщо використовується у вигляді штучно вирощених кристалів, вагою не менше 2,5 г кожний).

(B) Оксид, гідроксид і пероксид стронцію

(1) Оксид стронцію (безводний або каустичний оксид стронцію, SrО). Одержують прожарюванням осадженого карбонату стронцію. Пористий білий гігроскопічний порошок, розчинний у воді. На повітрі утворює карбонат. Використовується в піротехніці, медицині, а також для одержання гідроксиду стронцію та пігментів.

(2) Гідроксид стронцію (Sr(OH)2). Існує в безводному аморфному стані або кристалізується з вісьма молекулами води; на повітрі утворює карбонат. Використовується у виробництві скла, для одержання солей стронцію, для виготовлення люмінесцентних пігментів.

(3) Пероксид стронцію (SrО2). Одержують дією кисню на оксид стронцію. Білий порошок, розкладається гарячою водою. Використовується в піротехніці.

(C) Оксид, гідроксид і пероксид барію

(1) Оксид барію (безводний барит) (ВаО). Його слід відрізняти від природного сульфату барію, відомого як барит (важкий шпат). Оксид барію одержують кальцинуванням осадженого нітрату барію або обсадженого карбонату барію, а також гідролізом силікату барію. Оксид барію зовні нагадує оксид стронцію, але важче його (питома вага близько 5,5) і може кристалізуватися. Оксид барію використовується для виробництва гідроксиду та пероксиду барію, а також металевого барію.

До товарної позиції не включається сирий продукт, одержаний кальцинуванням вітериту (товарна позиція 2511).

(2) Гідроксид барію (Ba(OH)2). Звичайно існує у вигляді кристалічних пластин білуватого чи білястого кольору (з 8 молекулами води) або водного розчину (баритова вода). Використовується у виробництві скла, не проникного для рентгенівського випромінювання, виготовленні кераміки, очищенню води, виробництві гідроксиду калію та різних сполук барію.

(3) Пероксид барію (BaО2) одержують нагріванням оксиду барію в повітряному середовищі, яке не містить діоксиду вуглецю. Являє собою білий порошок або сірі нерозчинні шматки (питома вага близько 5). Під час розкладання пероксиду барію водою утворюється пероксид водню; використовується для виробництва останнього.

 

Пояснення до товарної позиції 2817:

 

2817 00 00 00

Оксид цинку; пероксид цинку

 

(A) Оксид цинку

Оксид цинку (цинкові білила, цинковий блиск) (ZnО) одержують дією струменя повітря на нагрітий до червоного жару цинк; замість цинку може бути використана суміш цинкових руд, збагачених киснем (випалений сфалерит, каламін – товарна позиція 2608) та вуглецю. Проникаючи в порожнини речовини, гази утворюють області хімічно чистих оксидів, серед яких найчистішим є цинковий блиск. Оксид цинку являє собою білий шаруватий порошок, який під час нагрівання жовтіє.

Оксид цинку використовується як компонент фарб замість свинцевого білила, для виробництва косметичних засобів, сірників, лінолеуму чи керамічних глазурей посуду, як речовина-глушник, прискорювач вулканізації каучуків, каталізатора, у виробництві скла, для виготовлення протигазів або у медицині для лікування шкірних захворювань.

Цинкати товарної позиції 2841 відповідають цьому амфотерному оксиду.

(B) Пероксид цинку

Пероксид цинку (ZnО2) являє собою білий порошок, нерозчинний у воді. Використовується в медицині або в чистому вигляді, або з домішками оксиду цинку, а також для виробництва косметичних засобів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) природний оксид цинку або цинкіт (товарна позиція 2608);

(b) відходи виробництва цинку, відомі як цинковий наліт, накип чи дрос, які також складаються з оксидів з домішками (товарна позиція 2620);

(c) гідроксид цинку (Zn(OH)2) чи драглеподібні білила, або гідропероксид (товарна позиція 2825);

(d) оксид цинку з домішками, іноді відомий як “сірий цинк” (товарна позиція 3206).

 

Пояснення до товарної позиції 2818:

 

2818

Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмiнiю:

2818 10

- корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:

 

- - з вмістом оксиду алюмінію 98,5 мас.% або більше:

2818 10 11 00

- - - з вмістом менше 50% загальної маси часток розміром більше 10 мм

2818 10 19 00

- - - з вмістом 50% або більше загальної маси часток розміром більше 10 мм

 

- - з вмістом оксиду алюмінію менше 98,5 мас.%:

2818 10 91 00

- - - з вмістом менше 50 % загальної маси часток розміром більше 10 мм

2818 10 99 00

- - - з вмістом 50 % або більше загальної маси часток розміром більше 10 мм

2818 20 00 00

- оксид алюмiнiю, крім штучного корунду

2818 30 00 00

- гiдроксид алюмiнiю

 

(A) Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом

Штучний корунд одержують плавленням оксиду алюмінію в електропечі. Оксид алюмінію може містити невеликі кількості інших оксидів (наприклад, оксидів титану та хрому), що потрапили з природного матеріалу (бокситів) або доданих для поліпшення властивостей, наприклад, твердості виплавлених зерен чи зміни їхнього забарвлення. Проте механічні суміші штучного корунду з іншими речовинами, такими як діоксид цирконію, сюди не включаються (товарна позиція 3824).

Штучний корунд постачається у вигляді невеликих уламків або маси, роздробленої чи в зернах; він більш стійкий, ніж звичайний оксид алюмінію, до дії повітря і кислот та дуже твердий. Використовується, наприклад, як абразивний матеріал для виробництва вогнетривких конгломератів (таких, як муліт і силіманіт, які являють собою суміші корунду з чистою вогнетривкою глиною та з безводними силікатами алюмінію, відповідно), для лабораторного посуду та в електротехнічній промисловості.

(B) Оксид алюмінію, крім штучного корунду

Оксид алюмінію (безводний чи кальцинований оксид алюмінію) (Al2O3) одержують прожарюванням гідроксиду алюмінію, описаного нижче, чи з галуну. Легкий білий порошок, не розчинний у воді, питома вага близько 3,7.

Використовується в металургії алюмінію, як наповнювач для фарб, у виробництві абразивів і штучного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (рубінів, сапфірів, смарагдів, аметистів, аквамаринів та інших), як дегідратувальний агент (для осушення газів) і як каталізатор (у виробництві ацетону та оцтової кислоти, у процесах крекінгу та інших).

(C) Гідроксид алюмінію

Гідроксид алюмінію (гідратований оксид алюмінію, Al2O3·3H2O) одержують з бокситу (суміш, що містить гідроксид алюмінію) у процесі металургії алюмінію (див. Загальні положення до групи 76).

Сухий гідроксид – це аморфний пухкий білий порошок, не розчинний у воді; вологий гідроксид являє собою драглеподібну масу (гель оксиду алюмінію, драглеподібний оксид алюмінію).

Використовується для виробництва керамічних глазурей, типографських фарб, лікарських засобів, галуну, описаного вище штучного корунду та для очищення рідин; у суміші з вуглецем використовується для виготовлення антикорозійних фарб, а також застосовується завдяки спорідненості з органічними барвниками для одержання кольорових лаків товарної позиції 3205 та як закріплювач фарби в текстильній промисловості.

Алюмінати товарної позиції 2841 відповідають цьому амфотерному гідроксиду.

До цієї товарної позиції також включається активований оксид алюмінію, одержаний регульованою тепловою обробкою гідратованого оксиду алюмінію, який втрачає більшу частину води, що входить до його складу; активований оксид алюмінію використовується переважно як адсорбувальний агент або як каталізатор.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) природний корунд (природний оксид алюмінію) та наждак (оксид алюмінію, що містить оксид заліза) (товарна позиція 2513);

(b) боксит, вологий чи невологий, кальцинований чи некальцинований, але хімічно не очищений (наприклад, обробкою содою), використовуваний як електроліт (товарна позиція 2606);

(c) активований боксит (товарна позиція 3802);

(d) колоїдні розчини гідроксиду алюмінію (розчинний оксид алюмінію) (товарна позиція 3824);

(e) штучний корунд на тканинній, паперовій, картонній чи іншій основі (товарна позиція 6805) або агломерований, як шліфувальні круги, камені точильні, жорнова та аналогічні вироби товарної позиції 6804;

(f) природне дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння на основі оксиду алюмінію (товарна позиція 7103 або 7105);

(g) штучне дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння на основі оксиду алюмінію (наприклад, штучні рубіни) (товарна позиція 7104 або 7105).

 

Пояснення до товарної позиції 2819:

 

2819

Оксиди та гідроксиди хрому:

2819 10 00 00

- триоксид хрому

2819 90

- iншi:

2819 90 10 00

- - діоксид хрому

2819 90 90 00

- - iншi

 

(A) Оксиди хрому

(1) Триоксид хрому (оксид хрому (VI)) або хромовий ангідрид (CrО3) (помилково відомий як “хромова кислота”, тому що з нього можуть бути одержані хромати товарної позиції 2841). Утворює оранжеві або червоні пластини чи голки, розпливається на повітрі, дуже добре розчиняється у воді; питома вага близько 2,8. Змішуючись зі спиртом, утворює вибухові суміші. Використовується як окисник в органічній хімії (при виробництві ізатину, індиго і т.д.); використовується також у медицині та у суміші з кізельгуром (“епурит”) для очищення ацетилену.

(2) Триоксид дихрому, оксид хрому (III) (сесквіоксид хрому) (Cr2O3). Одержують прожарюванням хроматів з амонійною сіллю або відновленням дихроматів. Дуже твердий оливково-зелений продукт у вигляді порошку чи кристалів, у воді не розчиняється; питома вага близько 5. Чистий оксид використовується як пігмент, відомий за назвою “зелений оксид хрому”. Не слід плутати із сумішами хромату свинцю і залізних лазурей, відомих як “хромова зелень”. Використовується також для приготування звичайних і типографських фарб. Знаходить застосування для виробництва фарфору, скла (забарвлене оптичне скло) або каучуку. Завдяки твердості і термостійкості використовується для виготовлення абразивів і вогнетривкої цегли для металургійних печей. Використовується для одержання антикорозійних препаратів та в металургії хрому.

До цієї товарної позиції не включається хроміт, природний оксид хрому, що містить залізо (хромовозалізна руда, хроміт заліза) (товарна позиція 2610).

(B) Гідроксиди хрому

Термін “гідроксид хрому” означає різні гідрати оксидів, описані вище, і, зокрема, гідрат зеленого оксиду хрому (Cr2O3·2H2O), одержуваний обробкою дихромату калію борною кислотою, яка використовується як барвникова речовина за назвою “хромова зелень” і для одержання зелені Гіньє. Існує також фіолетовий гідроксид хрому.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2819 10 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2819, (A), (1).

 

2819 90 90

 

            Ця товарна категорія охоплює продукти, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 2819, (A), (2), і (B).

 

Пояснення до товарної позиції 2820:

2820

Оксиди марганцю:

2820 10 00 00

- діоксид марганцю

2820 90

- iншi:

2820 90 10 00

- - оксид марганцю із вмiстом марганцю 77 мас.% або більше

2820 90 90 00

- - iншi

 

(1) Діоксид марганцю (ангідрид марганцю, MnО2). Найважливіший оксид марганцю. Одержують дією розчину перманганату калію, підкисленою азотною кислотою, на марганцевисту сіль (наприклад, сульфат). Коричнева чи чорнувата маса або порошок (питома вага близько 5), не розчинний у воді.

Дуже сильний окисник. Використовується в піротехніці, органічному синтезі (одержання гідроксиантрахінонів, аміноантрахінонів та інших), у протигазах, як деполяризатор в акумуляторах, у керамічній промисловості, у виробництві осушувачів, типографської фарби (марганцева чорна), пігментів (коричневі пігменти, відомі як мінеральний бістер, марганцевий бітум), деяких мастик та штучного напівдорогоцінного каміння (штучний гранат). Використовується також у скляній промисловості, звичайно для усунення жовтуватого відтінку скла.

Цей  оксид є кислотним (ангідридом), з якого одержують манганіти товарної позиції 2841.

До цієї товарної позиції не включаються безводний природний діоксид марганцю (піролюзит) і гідратований природний діоксид марганцю (псиломелан) (товарна позиція 2602).

(2) Оксид марганцю (MnО). Сіруватий або зеленуватий порошок, не розчинний у воді. Питома вага близько 5,1. Використовується в текстильній промисловості для нанесення малюнка на тканину (друкування).

Гідроксид марганцю не включається (товарна позиція 2825).

(3) Триоксид димарганцю (сесквіоксид марганцю, оксид тривалентного марганцю) (Mn2O3). Цей оксид є основним. Являє собою коричневий або чорний порошок (питома вага близько 4,8), не розчинний у воді. Використовується для нанесення малюнка на тканину (друкування), як барвник для кераміки, у скляній промисловості, для виробництва осушувачів (лінолеат марганцю), як каталізатор у неорганічній (одержання азотної кислоти) чи органічної хімії.

До цієї товарної позиції не включаються природний оксид марганцю (брауніт – товарна позиція 2602) та гідроксид марганцю (товарна позиція 2825).

(4) Тетраоксид тримарганцю (солеподібний оксид марганцю) (Mn3O4). У деякому відношенні нагадує солеподібний оксид заліза.

Природний солеподібний оксид марганцю (гаусманіт) не включається (товарна позиція 2602).

(5) Оксид марганцю (VII) (Mn2O7). Темна коричнева рідина, яка поглинає вологу і детонує за температури близько 40 °C. Оксид утворює перманганати товарної позиції 2841.

Марганцева кислота не включається (товарна позиція 2825).

 

 

Пояснення до товарної позиції 2821:

 

2821

Оксиди та гiдроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас.% або більше сполук залiза у перерахунку на Fe2O3:

2821 10 00 00

- оксиди та гiдроксиди залiза

2821 20 00 00

- мiнеральнi барвники (фарби земляні)

 

До цієї товарної позиції включаються фарби земляні (барвники мінеральні) на основі природних оксидів заліза, що містять не менше 70 мас. % хімічно зв’язаного заліза в перерахунку на Fe2O3. З метою визначення досягнення 70 % рівня слід враховувати загальний вміст заліза в перерахунку на оксид тривалентного заліза; отже, природна залізиста земляна фарба, що містить 84 % оксиду тривалентного заліза (58,8 % чистого заліза), включається до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції включаються також такі штучні оксиди та гідроксиди:

(А) Оксиди заліза

Оксид тривалентного заліза (Fe2O3). Одержують з дегідратованого сульфату заліза (II) або природного оксиду заліза. Тонкодисперсний порошок, звичайно червоного кольору, іноді фіолетовий, жовтуватий чи чорний кольори (відповідно, фіолетовий, жовтий чи чорний оксид). Використовується як пігмент (залізний сурик, ювелірний червоний або колкотар) чи в чистому вигляді (у такому випадку включається до цієї товарної позиції), або в суміші з глиною, сульфатом кальцію (венеціанський кармін) і т.д. (у такому разі він включається до групи 32). Використовується для виготовлення звичайних чи антикорозійних фарб, речовин для полірування металів чи скла та склувальних сполук, застосовуваних для надання плавкості масі у виробництві пляшкового скла. Застосовується для виробництва терміту (у суміші з алюмінієвим порошком), для очищення кам’яновугільного газу і т.д.

(B) Гідроксиди заліза

(1) Гідроксид двовалентного заліза (Fe(OH)2). Одержують дією лугу на сіль двовалентного заліза. Біла тверда речовина, темніє у присутності кисню, перетворюючи в гідроксид тривалентного заліза.

(2) Гідроксид тривалентного заліза (коричневий оксид) (Fe(OH)3). Одержують дією лугу на сіль тривалентного заліза. Кольору іржі, червоно-коричневий або блискучий фіолетовий продукт, використовуваний як пігмент у чистому вигляді (у такому разі включається до цієї товарної позиції), чи в суміші з вуглецем, прусським коричневим, тощо (шафран або марсовий жовтий) включається до товарної позиції 3206. Гідроксид тривалентного заліза використовується для виробництва складних фарб (коричнева Ван Дейка, червона Ван Дейка, “англійська коричнева”, “шведська коричнева”). Використовується в чистому вигляді як протиотрута в разі отруєння миш’яком.

Це амфотерний гідроксид, що після оксигенування утворює ферати товарної позиції 2841.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) барвники мінеральні (фарби земляні) двовалентного заліза, що містять менше як 70 мас. % заліза в перерахунку на Fe2O3 або змішані з іншими земляними фарбами; слюдяний оксид заліза (товарна позиція 2530);

(b) залізні руди товарної позиції 2601, наприклад, червоний гематит (включаючи оксиди спекуляриту та мартит), коричневий гематит (мінета, гідратований оксид, що містить карбонати заліза і кальцію), лимоніт (гідратований оксид), магнетит (феромагнітний оксид);

(c) залізна окалина, неочищені оксиди, відокремлювані від поверхні заліза під час кування або гарячої прокатки (товарна позиція 2619);

(d) оксид заліза лужний для очищення газу (товарна позиція 3825);

(e) оксид заліза (гематит) у вигляді напівдорогоцінного каміння (товарна позиція 7103 або 7105).

 

Пояснення до товарної позиції 2822:

 

2822 00 00 00

Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні

 

(А) Оксиди кобальту

(1) Оксид кобальту (моноксид кобальту, оксид кобальту (II), сірий оксид) (CoО). Сірий, коричневий чи зеленуватий порошок.

(2) Триоксид дикобальту (сесквіоксид кобальту, оксид тривалентного кобальту) (Co2O3). Чорний порошок.

(3) Тетраоксид трикобальту (солеподібний оксид кобальту) (Co3O4). Чорний порошок.

(4) Технічні оксиди кобальту. Зазвичай сіруватий чи чорний порошок, що складається з моноксиду та солеподібного оксиду кобальту в різних співвідношеннях.

Ці продукти використовуються у виробництві емалей для приготування яскравих блакитних фарб і в скляній промисловості для забарвлення оптичного скла. Їх перетворюють у силікати (наприклад, силікати кобальту калію) для виробництва склувальних фарб товарної позиції 3207; ці сполуки відомі як смальта, непрозоре скло, лазур, емалева блакитна та севрська блакитна. Термін “смальта” застосовується як до оксидів, так і до їхніх силікатів, що одержуються з природної руди, яка містить арсенід і смальтит кобальту та включеної до товарної позиції 2605. Деякі блакитні, зелені та фіолетові фарби, застосовувані в живописі, складаються з оксидів, алюмінатів, цинкатів і фосфатів кобальту (небесно-голуба, блакитна, кобальтова зелена і кобальтова фіолетова).

До цієї товарної позиції не включаються неочищені оксиди кобальту, одержувані під час обробки руд, що містять срібло (товарна позиція 2620).

(B) Гідроксиди кобальту

Термін “гідроксид кобальту” означає не лише гідроксид двовалентного кобальту (Co(OH)2), використовуваний для виготовлення осушувачів, але і гідроксид тривалентного кобальту (Co(OH)3), одержуваний у кобальтовій металургії, а також солеподібні гідроксиди. Вони використовуються в тих же цілях, що і оксиди кобальту.

Природний гідратований оксид кобальту (гетерогеніт) не включається (товарна позиція 2605).

 

Пояснення до товарної позиції 2823:

 

2823 00 00 00

Оксиди титану

Єдиний оксид титану, що представляє комерційний інтерес, це діоксид титану або титановий ангідрид (TiО2), з якого одержують титанати товарної позиції 2841.

Аморфний порошок з питомою вагою близько 4; білого кольору, під час нагрівання жовтіє.

До цієї товарної позиції включається діоксиду титану, під час виробництва якого були спеціально додані сполуки для отримання продукту з визначеними  фізичними властивостями, що обумовлюють можливість його застосування в якості пігмента (товарна позиція 3206) або в інших цілях (наприклад, товарні позиції 3815, 3824)

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) природний діоксид титану (рутил, анатаз, брукіт), руда (товарна позиція 2614);

(b) ортотитанова кислота (Ti(OH)4) та метатитанова кислота (Ti(OH)2) (товарна позиція 2825).

 

Пояснення до товарної позиції 2824:

 

2824

Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):

2824 10 00 00

- монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот)

2824 90 00

- інші:

2824 90 00 10

- - свинцевий сурик (червоний та оранжевий)

2824 90 00 90

- - інші

 

(1) Оксид свинцю (моноксид свинцю, свинцевий глет, масикот) (PbО). Свинець чи церусит (гідрокарбонат свинцю) під час нагрівання на повітрі окиснюється з утворенням спочатку оксиду свинцю (масикоту) у вигляді блідо-жовтого порошку, а потім за подальшого підвищення температури вище точки червоного гартування – з утворенням сплавленого оксиду у вигляді оранжево-жовтого чи червонуватого порошку або окалини. Термін “свинцевий глет” стосується до обох продуктів, але частіше застосовується для позначення другого. Дві ці речовини також одержують як побічні продукти під час екстракції срібла зі сполук свинцю, що містять срібло. Оксид свинцю використовується в скляній промисловості (виробництво свинцю і кришталю), для виготовлення емалей, сірників, фарб, осушувачів і т.д.

(2) Тетраоксид трисвинцю (солеподібний оксид свинцю, червоний свинцевий сурик) (приблизна формула Pb3O4). Одержують з нерозплавленого моноксиду свинцю (масикоту). Токсичний оранжево-червоний порошок (питома вага 8-9). Термін “оранжевий свинцевий сурик” застосовується або до дуже чистого солеподібного оксиду, яскравіше забарвленому і менш густому, ніж звичайний оксид, або до оксидів свинцю, що містить карбонат свинцю з церуситу, використовуваного для їхнього одержання. “Червоний свинцевий сурик” використовується для додання до інших фарб (сатурн червоний), для виготовлення антикорозійних барвників чи мастик та для забарвлення сургучу. Застосовується так само, як фаянсова глазур, для виробництва кришталю та оптичного скла більш широко, ніж моноксид, тому що сприяє одержанню плавкого, надзвичайно яскравого скла з високим показником заломлення.

(3) Діоксид свинцю (червоно-коричневий оксид, свинцевий ангідрид) (PbО2). Одержують обробкою солеподібного оксиду свинцю азотною кислотою або електролізом нітрату свинцю. Коричневий порошок, не розчинний у воді. Сприяє займанню органічної речовини під час контакту з ним. У піротехніці використовується як окисник; застосовується для виготовлення сірників, акумуляторних пластин, як протрава в текстильній промисловості.

З цього амфотерного оксиду одержують плюмбати товарної позиції 2841.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2824 90 00

 

Щодо визначення термінів „червоний свинцевий сурик” та „оранжевий свинцевий сурик” дивись Пояснення до товарної позиції 2824, пункт (2).

 

 

Пояснення до товарної позиції 2825:

 

2825

Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганічні солі; інші неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металів:

2825 10 00 00

- гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi

2825 20 00 00

- оксид та гідроксид літію

2825 30 00 00

- оксиди та гiдроксиди ванадію

2825 40 00 00

- оксиди та гiдроксиди нікелю

2825 50 00 00

- оксиди та гідроксиди міді

2825 60 00 00

- оксиди германiю та дiоксид цирконію

2825 70 00 00

- оксиди та гiдроксиди молібдену

2825 80 00 00

- оксиди стибiю

2825 90

- iншi:

 

- - оксид, гiдроксид i пероксид кальцію:

2825 90 11 00

- - - гiдроксид кальцiю, чистота якого 98 мас.% або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок, з яких:

 

- не більш як 1 мас.% мають розмір понад 75 мкм та

 

- не бiльш як 4 мас.% мають розмiр менш як 1,3 мкм

2825 90 19 00

- - - інші

2825 90 20 00

- - оксид та гідроксид берилію

2825 90 40 00

- - оксиди та гідроксиди вольфраму

2825 90 60 00

- - оксид кадмію

2825 90 85 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

(А) Гідразин і гідроксиламін та їхні неорганічні солі.

(B) Оксиди, гідроксиди і пероксиди металів цієї групи, не включені в попередні товарні позиції.

Найважливішими продуктами є:

(1) Гідразин та його неорганічні солі.

Гідразин (NH2·NH2), основний продукт, одержуваний окисненням аміаку гіпохлоритом натрію. Існує також у вигляді гідратної форми (NH2·NH2·H2O). Безбарвна сльозоточива рідина, що димиться на повітрі. Сильний відновник, використовується для виготовлення ініціюючої вибухової речовини та у хімічному синтезі.

Неорганічні солі гідразину, одержувані реакцією з мінеральними кислотами, також включаються до цієї товарної позиції. Найважливішим є гідразин сульфат (сульфат гідразинію), що являє собою безбарвні кристали, злегка розчинні в холодній воді та які бурхливо розкладаються під час нагрівання; цей сульфат використовується як реагент в аналітичній хімії та у металургії (для розділення полонію та телуру).

Органічні похідні гідразину не включаються (товарна позиція 2928).

(2) Гідроксиламін та його неорганічні солі.

Гідроксиламін (NH2ОН) є основним продуктом, одержуваним гідролізом нітрометану; це безбарвні розпливчасті кристали, добре розчинні у воді, які плавляться за 33 °C і бурхливо розкладаються за 130 °C.

Неорганічні солі гідроксиламіну, одержувані реакцією з мінеральними кислотами, також включаються до цієї товарної позиції. Найважливішими є хлорид, сульфати і нітрат гідроксиламіну. Білі або безбарвні кристали, розчинні у воді. Використовуються як відновники в органічному синтезі та як антиокисники для жирних кислот, для відбілювання, фарбування чи друкування текстильних матеріалів у текстильній промисловості та як реагенти і т.д.

Органічні похідні гідроксиламіну не включаються (товарна позиція 2928).

(3) Оксид і гідроксид літію. Оксид (Li2O) і гідроксид (LiОН) одержуються з нітрату літію. Це білі порошки, розчинні у воді, використовуються у фотографії та для одержання солей літію.

(4) Оксиди та гідроксиди ванадію. Найважливішим оксидом ванадію є пентаоксид диванадію (ванадієвий ангідрид) (V2O5), одержуваний з природних ванадатів, ванадиніту (товарна позиція 2615) та карнотиту (товарна позиція 2612). Він буває аморфним чи кристалічним, у вигляді шматків чи порошку. Колір від жовтого до червоно-коричневого; під час нагрівання червоніє, у воді майже не розчиняється. Використовується для одержання солей ванадію, деяких друкарських фарб та як каталізатор (для виробництва сірчаної кислоти, фталевого ангідриду чи синтетичного етанолу).

Існують декілька гідроксидів, що утворюють кислоти, з яких одержують різні ванадати товарної позиції 2841.

(5) Оксиди та гідроксиди нікелю:

(а) оксид двовалентного нікелю (NiО) одержують ретельним прожарюванням нітрату або карбонату. Зеленувато-сірий порошок, густина і відтінок якого залежать від способу виготовлення. Використовується для виготовлення емалей, у скляній промисловості як барвникова речовина та в органічному синтезі як каталізатор. Є основним оксидом;

(b) оксид тривалентного нікелю (полуторний оксид, Ni2O3). Чорний порошок, використовуваний як барвникова речовина для виготовлення емалей, ґратчастих пластин у лужних акумуляторах;

(c) гідроксид двовалентного нікелю (Ni(OH)2). Дрібнодисперсний зелений порошок, застосовуваний у гальваностегії, як складова частина пластин у лужних акумуляторах та для виробництва нікелевих каталізаторів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) природний оксид нікелю (бунзеніт) (товарна позиція 2530);

(b) забруднені оксиди нікелю, наприклад, агломерати оксидів нікелю, оксид нікелю в гранульованій формі (“зелений оксид нікелю”) (товарна позиція 7501).

(6) Оксиди та гідроксиди міді:

(а) оксид одновалентної міді (червоний оксид міді, Cu2O). Одержують з ацетату або сульфату міді. Кристалічний червоний порошок, не розчинний у воді. Використовується для забарвлення скла в червоний колір (сигнальне скло), для одержання фарб, які запобігають обростанню, або для виготовлення штучного дорогоцінного каміння (штучні смарагди) та як фунгіцид у сільському господарстві;

(b) оксид двовалентної міді (чорний оксид міді, CuО). Одержують з нітрату чи карбонату міді або окисненням металу. Чорний порошок або зерна з каштановим блиском, у воді не розчиняється. Пігмент використовується для одержання емалі, скла (зелене скло) чи кераміки, а також для виробництва фарб. Знаходить застосування для деполяризації електричних акумуляторів та як окисник і каталізатор в органічній хімії;

(c) гідроксиди міді. Найрозповсюдженим є гідроксид двовалентної міді (Cu(ОH)2). Блакитна тверда речовина, яка саме по собі чи в суміші є складовою частиною пігменту (бременська лазур). Використовується для одержання пігментів (наприклад, пеліго блакитного, пігменту для штучного денного освітлення) та аміачного розчину, відомого як “реактив Швейцера”, застосовуваного як розчинник у мідноаміачних процесах віскозного виробництва.

Природний оксид одновалентної міді (куприт) і природний оксид двовалентної міді (тенорит) до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 2603).

(7) Оксиди германію. Діоксид германію є найважливішим оксидом (GeО2). Одержують у металургійних процесах з природного германосульфіду міді (германіт) (товарна позиція 2617) або гідролізом хлориду. Білий порошок, малорозчинний у воді. Використовується для одержання металевого германія (для транзисторів і т.д.), у медицині та у виробництві спеціального скла.

(8) Оксиди та гідроксиди молібдену. Найважливішим оксидом є триоксид молібдену (MoО3), одержуваний з природного сульфіду (молібденіту) (товарна позиція 2613). Білий кристалічний продукт, який набуває жовтого кольору під час нагрівання. У воді практично не розчиняється. Використовується як каталізатор в органічному синтезі (виробництво фталевого ангідриду).

Існують також блакитні оксиди, які використовуються в живописі як такі, або в суміші (в останньому випадку вони входять у групу 32) і відомі за назвою молібденової сині або мінерального індиго.

Гідроксиди включають молібденову кислоту (Н2MoO4), білий або жовтуватий порошок, злегка розчинний у воді. Використовуються в керамічній промисловості (глазурі) або як каталізатор. Молібдати товарної позиції 2841 одержують з цих гідроксидів.

Природний оксид молібдену (молібденова вохра, молібдит) не включається (товарна позиція 2530).

(9) Оксиди стибію:

(а) триоксид (оксид стибію (III)), чи сурм’янистий ангідрид (Sb2O3). Одержують окисненням металу або з природного сульфіду (стибніту). Білий порошок або голчасті кристали; практично не розчинний у воді. Термін “стибій білий” використовується як для чистого оксиду, що входить до цієї товарної позиції, так і для суміші цього оксиду з оксидом цинку, що включається до групи 32. Триоксид стибію застосовується для одержання фарб, як речовина-глушник у виготовленні емалей (емалювання заліза), у фаянсовій промисловості (глазурі), для виробництва скла з низьким коефіцієнтом розширення (лампове скло) і для одержання синтетичного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (штучні рубіни, топази, гранати). Є сировиною для одержання антимонітів товарної позиції 2841;

(b) пентаоксид дистибію (оксид стибію (V)), чи сурм’яний ангідрид (Sb2O5). Одержують окисненням металу або прожарюванням нітрату. Жовтий порошок, використовуваний так само як речовина-глушник у виробництві емалей. Утворює антимонати товарної позиції 2841;

(c) тетраоксид (оксид стибію (IV)) (Sb2O4). Білий порошок, одержується під час нагрівання пентаоксиду.

До цієї товарної позиції не включаються руди, тобто природні триоксиди стибію (сенармонтит і валентиніт), а також природний тетраоксид стибію (сервантит) (товарна позиція 2617).

(10) Оксид та гідроксид берилію:

(а) оксид (BeО). Одержується з нітрату або сульфату берилію. Білий порошок, не розчинний у воді; може кристалізуватися. Застосовується для одержання берилієвих солей, синтетичного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння та як каталізатор;

(b) гідроксид (Be(OH)2). Білий порошок, що нагадує за виглядом оксид алюмінію.

(11) Оксид, гідроксид і пероксид кальцію. До цієї товарної позиції включаються лише оксид (СaО) і гідроксид (Сa(ОН)2) кальцію в чистому вигляді (тобто практично які не містять глину, оксиди заліза, марганцю та інші), такі, як продукт, одержаний прожарюванням осадженого карбонату кальцію.

До цієї товарної позиції також включається плавлене вапно, одержане під час плавлення звичайного негашеного вапна в електропечі. Цей продукт має високий ступінь чистоти (приблизно 98 % оксиду кальцію); являє собою звичайно безбарвні кристали; використовується, наприклад, як вогнетривка футерівка для печей, для виготовлення тиглів і додається до бетону у вигляді невеликих уламків для підвищення зносостійкості.

Пероксид кальцію (СaO2) являє собою білий або жовтуватий порошок, гідратований (звичайно містить 8 молекул води), помірно розчиняється у воді. Використовується як бактерицид та як детергент, у медицині та у косметичній промисловості.

Негашене (оксид кальцію) і гашене вапно (гідроксид кальцію) не включаються (товарна позиція 2522).

(12) Гідроксиди марганцю:

(а) гідроксид двовалентного марганцю (Mn(OH)2). Білуватий порошок, не розчинний у воді;

(b) гідроксид тривалентного марганцю (Mn(OH)3). Одержують з оксиду тривалентного марганцю (Mn2O3). Коричневий порошок, використовується для одержання фарб (марганець коричневий) і лінолеату марганцю;

(c) солеподібний гідроксид марганцю. Одержують з солеподібного оксиду (Mn3O4).

До цієї товарної позиції не включаються гідратований оксид марганцю (природний гідроксид тривалентного марганцю) (манганіт), що являє собою руду, включену до товарної позиції 2602, та негідратовані оксиди марганцю (товарна позиція 2820).

(13) Діоксид цирконію (ZrО2) не слід плутати з цирконом (товарна позиція 2615 або 7103), що являє собою кристалізований природний силікат цирконію.

Штучний оксид одержують з вищеназваної руди або з солей цирконію. Це вогнетривкий білуватий порошок, що плавиться за температури близько 2600 °C. Діоксид цирконію використовується як вогнетривка речовина, стійка до дії хімічних агентів, пігмент і керамічна речовина-глушник (цирконієвий білий), як абразив, як складова частина стекол та як каталізатор.

Природний оксид цирконію або баделеїт – це руда товарної позиції 2615.

(14) Оксид і гідроксид кадмію:

(а) оксид (CdО). Порошок більш-менш коричнювато-жовтого кольору залежно від температури прожарювання в процесі його одержання з карбонату чи гідроксиду. Використовується в керамічній промисловості та як каталізатор;

(b) гідроксид (Cd(ОН)2). Білий порошок.

(15) Оксиди та гідроксиди олова:

(а) оксид двовалентного олова (коричневий оксид) (SnО). У воді не розчиняється. Залежно від способу одержання може являти собою сірі чи чорні кристали або оливково-коричневий порошок блакитнуватого, червонуватого чи зеленуватого відтінку.

Цей оксид амфотерний і з нього одержують станіти товарної позиції 2841. Використовується в органічному синтезі як відновник або каталізатор;

(b) оксид чотиривалентного олова (олов’яний ангідрид, діоксид) (SnО2) являє собою не розчинний у воді порошок білого (біле олово) чи сірого кольору (олов’яна зола). Білий окис використовується в керамічній або скляній промисловості як речовина-глушник, сірий порошок використовується для полірування металів, дзеркал і т.д., а також для одержання склувальних сполук. Цей оксид іноді відомий за назвою “полірувальний порошок”, проте, цей термін означає також суміші цього оксиду з оксидом свинцю, який включається до товарної позиції 3824.

Діоксид олова є амфотерною сполукою і використовується для одержання станатів (товарна позиція 2841);

(c) олов’яна кислота або гідроксид чотиривалентного олова (Sn(OH)4). Одержують дією гідроксидів лужних металів на сіль чотиривалентного олова. Білий порошок, що перетворюється в метаолов’яну кислоту;

(d) метаолов’яна кислота. Одержують з олов’яної кислоти; являє собою не розчинний у воді порошок. Використовується як речовина-глушник у керамічній промисловості та як абразив у скляній промисловості.

Ці олов’яні кислоти дають станати товарної позиції 2841.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) природний оксид олова (каситерит), руда (товарна позиція 2609);

(b) олов’яний дрос – суміш олова та оксиду олова, що утвориться в процесі плавлення металу (товарна позиція 2620).

(16) Оксиди та гідроксиди вольфраму. Найважливішим оксидом є триоксид вольфраму (вольфрамовий ангідрид, оксид шестивалентного вольфраму) (WО3), одержуваний у металургійних процесах під час обробки природних вольфраматів (вольфраміт або шеєліт) (товарна позиція 2611). Кристалічний продукт лимонно-жовтого кольору, який набуває оранжевого кольору під час нагрівання; у воді не розчиняється. Застосовується для одержання вольфраму, що використовується для ниток розжарення та у керамічних фарбах..

Існують декілька гідроксидів, включаючи вольфрамову кислоту (H2WO4) (жовтий гідрат), з якої одержують нормальні вольфрамати товарної позиції 2841.

Природний оксид вольфраму (вольфрамова вохра, тунгстит) до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 2530).

 (17) Оксиди та гідроксиди вісмуту:

(а) триоксид дивісмуту (Bi2O3). Одержують з нітрату чи карбонату вісмуту. Світло-жовтий порошок, не розчинний у воді, під час нагрівання набуває червоного кольору. Використовується в скляній та керамічній промисловості;

(b) пентаоксид дивісмуту (червоний оксид, Вi2O5). Коричнювато-червоний порошок;

(c) гідроксид вісмуту (Bi(OH)3).

Природна вісмутова вохра, яка складається, переважно, з триоксидів, не включається (товарна позиція 2617).

Ця товарна позиція не включає оксиди ртуті (товарна позиція 2852).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2825 70 00

 

Ця товарна категорія не включає технічний оксид молібдену, одержуваний простим прожарюванням концентратів молібденіту (товарна категорія 2613 10 00).

 

Підгрупа V


Солі та пероксосолі неорганічних кислот і металів

 

Загальні положення

 

Солі металів одержуються заміщенням водню в кислоті на метал чи іон амонію (NН4+). У рідкому стані або в розчині солі є електролітами, утворюючи на катоді метал чи іон металу.

У нейтральних солях всі атоми водню заміщені на метал, але в кислих солях ще міститься водень, який може бути заміщений металом; основні солі містять основний оксид у кількості, більшому, ніж це потрібно для нейтралізації кислоти (наприклад, основний сульфат кадмію (CdSO4·CdО)).

У підгрупу V включені металеві солі кислот підгрупи II (кислоти неметалів) або підгрупи IV (гідроксиди металів з кислотними функціями).

Подвійні або комплексні солі.

Деякі подвійні або комплексні солі включаються до товарних позицій 2826-2841, наприклад, фторосилікати, фтороборати та інші комплексні солі фтору (товарна позиція 2826), галун (товарна позиція 2833), комплексні ціаніди (товарна позиція 2837). Щодо подвійних і комплексних солей, що не входять у вищевказані товарні позиції, дивись Пояснення до товарної позиції 2842.

До цієї підгрупи не включаються, серед іншого (inter alia):

(а) солі групи 25 (наприклад, хлорид натрію);

(b) солі, що входять до складу руд чи інших продуктів, групи 26;

(c) сполуки дорогоцінних металів (товарна позиція 2843), радіоактивних елементів (товарна позиція 2844), рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів (товарна позиція 2846), або ртуті (товарна позиція 2852);

(d) фосфіди, карбіди, гідриди, нітриди, азиди, силіциди і бориди (товарні позиції 2848-2850) та ферофосфор (розділ XV);

(e) солі групи 31;

(f) пігменти, фарби, речовини-глушники, емалі та інші препарати, включені до групи 32. Ця підгрупа включає незмішані солі металів (крім люмінофорів), придатні для безпосереднього використання як пігменти. Під час змішування один з одним чи з іншими продуктами для одержання пігментів такі солі включаються до групи 32. Люмінофори, як у чистому вигляді, так і в сумішах, включаються до товарної позиції 3206;

(g) дезінфекційні засоби, інсектициди, фунгіциди, гербіциди і т.д., товарної позиції 3808;

(h) флюси та інші допоміжні препарати для паяння і т.д. (товарна позиція 3810);

(ij) штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів), масою не менше 2,5 г кожен, галогенідів лужних чи лужноземельних металів (товарна позиція 3824); коли вони подані у формі оптичних елементів, вони включаються до товарної позиції 9001;

(k) дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння, природне чи штучне (товарні позиції 7102-7105).

 

Пояснення до товарної позиції 2826:

 

2826

Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплексні солі фтору:

 

- фториди:

2826 12 00 00

- - алюмінію

2826 19

- - iншi:

2826 19 10 00

- - - амонію або натрію

2826 19 90 00

- - - iншi

2826 30 00 00

- гексафтороалюмiнат натрiю (синтетичний кріоліт)

2826 90

- інші:

2826 90 10 00

- - гексафторо-цирконат дикалiю

2826 90 80 00

- - iншi

 

(А) Фториди

За умови дотримання винятків, зазначених у загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються фториди (тобто металеві солі фтористоводневої кислоти (фториду водню, плавикової кислоти) товарної позиції 2811).

До числа найважливіших фторидів відносяться:

(1) Фториди амонію: нейтральний фторид (NH4F) і кислий фторид (NН4F·НF). Вони являють собою безбарвні токсичні розпливчасті кристали, розчинні у воді. Використовуються як антисептики (для зберігання шкіри та деревини), для регулювання ферментації (замість фтористоводневої кислоти); для фарбування (як протрава), для травлення скла (переважно, кислий фторид), для промивання міді, у металургії (для розщеплення руд, одержання платини) і т.д.

(2) Фториди натрію: нейтральний фторид (NaF) і кислий фторид (NaF·HF). Одержують кальцинуванням природного фториду кальцію товарної позиції 2529 (плавиковий шпат або флюорит) з натрієвою сіллю. Безбарвні кристали, погано розчинні у воді; токсичні. Як і фториди амонію, використовуються як антисептики (для збереження шкіри, деревини, яєць), для регулювання ферментації, для травлення з метою створення на склі матової поверхні. Застосовуються також у виробництві склувальних емалей чи засобів для боротьби з паразитами.

(3) Фторид алюмінію (AlF3). Одержують з бокситу та фтористоводневої кислоти. Безбарвні кристали, не розчинні у воді. Застосовується як флюс у виробництві емалі або кераміки та для очищення пероксиду водню.

(4) Фториди калію. Нейтральний фторид калію (KF·2H2O) являє собою безбарвні токсичні розпливчасті кристали, легко розчинні у воді. Також існує кислий фторид (КF·НF). Галузі застосування такі ж, як у фторидів натрію. Крім того, кислий фторид використовується в металургії цирконію чи танталу.

(5) Фторид кальцію (СаF2). Одержують з природного фториду кальцію (флюорит, плавиковий шпат) товарної позиції 2529. Безбарвні кристали, не розчинні у воді. Може знаходитися в драглеподібному стані. Використовується як флюс у металургії (зокрема, для одержання електролітичним способом магнію з карналіту), у виробництві скла або кераміки.

(6) Трифторид хрому (CrF3·4Н2O). Темно-зелений порошок, розчинний у воді. У водному розчині роз’їдає скло. Використовується як протрава під час фарбування.

(7) Фторид цинку (ZnF2). Білий порошок, не розчинний у воді. Використовується для просочення деревини, для виготовлення емалей та в гальваностегії.

(8) Фториди стибію. Під час дії фтористоводневої кислоти на оксиди стибію одержують трифторид стибію (SbF3), який кристалізується у вигляді білих розпливчастих голок, розчинних у воді, та пентафторид стибію (SbF5) — в’язку рідину, що розчиняється у воді з шиплячим звуком з утворенням гідрату (з двома молекулами води). Ці солі використовуються в керамічній промисловості та як протрава під час фарбування та нанесенні малюнків на тканини (друкуванні) у текстильній промисловості.

(9) Фторид барію (BaF2). Одержують, діючи фтористоводневою кислотою на оксид, сульфід або карбонат барію. Білий порошок, помірно розчинний у воді; токсичний. Використовується як пігмент для виготовлення кераміки чи емалей, як антисептик у бальзамуванні, як інсектицид і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються фториди неметалів (товарна позиція 2812).

(B) Фторосилікати

Фторосилікати є солями гексафторокремнієвої кислоти (Н2SiF6) товарної позиції 2811.

(1) Гексафторосилікат динатрію (фторосилікат натрію) (Na2SiF6). Одержують з фториду кремнію, який є побічним продуктом виробництва суперфосфатів. Білий порошок, помірно розчинний у холодній воді. Використовується для виготовлення непрозорого скла та емалей, штучного каміння, кислотостійкого цементу, щурячої отрути, інсектицидів; застосовується також для електролітичної екстракції берилію; рафінування олова електролізом; коагуляції латексу; як антисептик.

(2) Гексафторосилікат дикалію (фторосилікат калію) (K2SiF6). Білий кристалічний порошок без запаху, погано розчинний у воді, розчиняється в соляній кислоті. Використовується для виготовлення склоподібної емалевої фрити, кераміки, інсектицидів, синтетичної слюди; застосовується в металургії алюмінію та магнію.

(3) Гексафторосилікат кальцію (фторосилікат кальцію) (СаSіF6). Білий кристалічний порошок, погано розчиняється у воді; використовується як білий пігмент у керамічній промисловості.

(4) Гексафторосилікат міді (фторосилікат міді) (СuSіF6·6H2O). Блакитний кристалічний порошок, розчинний у воді, токсичний. Застосовується для одержання плямистого фарбування (крапчатої) та як фунгіцид.

(5) Гексафторосилікат цинку (фторосилікат цинку) (ZnSiF6·6H2O). Кристалічний порошок, розчинний у воді; реагує зі сполуками кальцію з утворенням покриття з фторидів кальцію. Використовується для зміцнення бетону, гальванічного осадження цинку, як антисептик чи фунгіцид (у разі зараження деревини).

(6) Гексафторосилікат барію (фторосилікат барію) (BaSiF6). Білий порошок. Використовується в боротьбі з колорадським жуком та іншими комахами, а також для знищення шкідливих тварин.

(7) Інші фторосилікати. Фторосилікати магнію та алюмінію; як і фторосилікат цинку, використовуються для зміцнення бетону. Фторосилікати хрому і заліза застосовуються для виготовлення барвників.

До цієї товарної позиції не включається топаз – природний фторосилікат алюмінію (група 71).

(C) Фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору

(1) Гексафтороалюмінат тринатрію (гексафтороалюмінат натрію) (Na3AlF6), синтетичний кріоліт, одержуваний у вигляді осаду під час змішування оксиду алюмінію, розчиненого у фтористоводневій кислоті, з хлоридом натрію або плавленням сульфату алюмінію з фторидом натрію. Являє собою білувату кристалічну масу. Використовується як замінник природного кріоліту (товарна позиція 2530) у металургії алюмінію, у піротехніці, у виробництві емалей та стекол або як інсектицид.

(2) Фтороборати. Фтороборат натрію (дезінфектант), фтороборат калію (використовується для виробництва емалей), фтороборати хрому і нікелю (використовуються для гальванічного покриття) та інші.

(3) Фторосульфати. Найбільший інтерес представляє амоній стибій фторосульфат ((NH4)24SbF3) або “сіль Гена”; розчинні кристали, що роз’їдають скло і метал. Використовуються як протрава під час фарбування.

(4) Фторофосфати, одержані, наприклад, з природного фторофосфату магнію (вагнериту) (товарна позиція 2530) або фторофосфату алюмінію та літію (амблігоніту) (товарна позиція 2530).

(5) Фторотанталати (одержують у металургійному виробництві танталу); фторотитанати, фторогерманати, фтороніобати, фтороцирконати (одержують у металургійному виробництві цирконію), фторостанати і т.д.

До цієї товарної позиції включаються оксид фториди металів (берилію та інших) та складні оксидфторидні солі, але оксид фториди неметалів не включаються (товарна позиція 2812).

Не включаються також фторформіати, фторацетати чи інші органічні складні фторвмісні солі (група 29).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2826 19 10

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2826, (А), (1) та (2).

 

2826 19 90

 

            Поряд із продуктами, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 2826, (A), (4) - (9), ця категорія включає:

1. Дифторид берилію (BeF2 ), продукт склоподібного вигляду, який має густину приблизно 2 г/см3 і температуру плавлення близько 800 °C, добре розчинний у воді, використовуваний як проміжний продукт у берилієвій металургії. Він одержується прожарюванням фтороберилату амонію;

2. Основний фторид берилію (5BeF2 2BeO), також склоподібного вигляду і розчинний у воді, який має дещо вищу густину (приблизно 2,3 г/см3 ).

 

2826 30 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 2826, (C), (1).

 

2826 90 80

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2826, (B) і (C), (2) – (5) за винятком дикалійгексафтороцирконату, який окремо включений до товарної категорії 2826 90 10.

 

Пояснення до товарної позиції 2827:

 

2827

Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; броміди та бромiд оксиди; йодиди та йодид оксиди:

2827 10 00 00

- хлорид амонiю

2827 20 00 00

- хлорид кальцію

 

- iншi хлориди:

2827 31 00 00

- - магнію

2827 32 00 00

- - алюмiнiю

2827 35 00 00

- - нікелю

2827 39

- - інші:

2827 39 10 00

- - - олова

2827 39 20 00

- - - заліза

2827 39 30 00

- - - кобальту

2827 39 85

- - - інші:

2827 39 85 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

2827 39 85 90

- - - - інші

 

- хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди:

2827 41 00 00

- - міді

2827 49

- - iншi:

2827 49 10 00

- - - свинцю

2827 49 90 00

- - - iншi

 

- броміди та бромiд оксиди:

2827 51 00 00

- - бромiди натрію або калію

2827 59 00 00

- - iншi

2827 60 00 00

- йодиди та йодид оксиди

 

За умови дотримання винятків, зазначених у загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються хлориди, оксид хлориди (оксихлориди), гідроксид хлориди (гідроксихлориди), броміди, бромід оксиди (оксиброміди), йодиди та йодид оксиди (оксийодиди) металів чи іона амонію (NH4+). Галогеніди і галогенід оксиди неметалів до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 2812).

(A) Хлориди

До цієї групи включаються солі хлориду водню (соляної кислоти) (товарна позиція 2806).

До числа основних хлоридів відносяться:

(1) Хлорид амонію (нашатир, хлористий амоній, NН4Сl). Одержують нейтралізацією хлориду водню аміаком. Існує у вигляді кристалічної маси, порошку, блискіток чи шматочків, які утворяться під час сублімації. Чистий продукт – безбарвний; забруднений набуває жовтуватого кольору; розчинний у воді. Застосовується для травлення металів, фарбування і нанесення малюнків на тканину (друкування) у текстильній промисловості, для дублення, як добриво, для виробництва елементів Лекланше, як твердник лаків і клеїв, у гальваностегії, у фотографії (закріплювальні розчини) і т.д.

Дивись Пояснення до товарної позиції 3102 стосовно добрив, що містять хлорид амонію.

(2) Хлорид кальцію (СаСl2). Одержують екстракцією з природних солей Штассфурта або як побічний продукт під час виробництва карбонату натрію. Білий, жовтуватий чи коричневий продукт залежно від ступеня чистоти. Гігроскопічний, може існувати у вигляді виливків або у плавленому стані, у вигляді пористої маси чи пластівців або може бути гідратований 6 молекулами води (кристалічний чи гранульований). Використовується в холодних сумішах, для роботи з бетоном за низьких температур, як противопилова добавка для дорожніх покриттів чи земляних підлог, як каталізатор, як дегідратувальний та конденсувальний агент в органічному синтезі (наприклад, для одержання амінів з фенолу) та для осушіння газів. Застосовується також у медицині.

(3) Хлорид магнію (MgСl2). Побічний продукт екстракції калієвих солей. Може знаходитися у вигляді безводної прозорої маси, циліндрів, таблеток і призм. У гідратованому стані має форму безбарвних голок. Розчиняється у воді. Використовується для виробництва дуже міцних цементів (наприклад, для виготовлення монолітних плит для покриттів), апретуванні бавовни чи інших текстильних матеріалів, як дезінфекційний засіб або антисептик в медицині, а також для отримання вогнетривкої деревини.

До цієї товарної позиції не включається природний хлорид магнію (бішофіт) (товарна позиція 2530).

(4) Хлорид алюмінію (АlСl3). Одержують дією хлору на алюміній або хлориду водню на оксид алюмінію. Знаходиться в безводному чи кристалічному стані, а також у вигляді водних сиропоподібних розчинів. Зберігаючись на повітрі, безводна сіль димить. Твердий хлорид використовується в органічному синтезі як протрава під час фарбування і т.д. У водних розчинах використовується для консервації деревини, протрава для вовни, як дезінфекційний засіб і т.д.

(5) Хлориди заліза:

(а) хлорид заліза (II) (FеСl2). Безводний (лусочки, пластівці чи зеленувато-жовтий порошок) або гідратований продукт, наприклад, з 4 молекулами води (зелені чи блакитнуваті кристали), може знаходитися у вигляді зелених водних розчинів. На повітрі окиснюється, набуваючи жовтого кольору. Постачають звичайно в ретельно закритих скляних посудинах, в які додають декілька крапель спирту для запобігання окиснення. Застосовується як відновник та протрава;

(b) хлорид заліза (III) (FеСl3). Одержують розчиненням оксиду чи карбонату заліза, або металевого заліза в соляній кислоті чи в царській горілці, а також пропущенням газоподібного хлору над розпеченим до червоного жару залізом. Безводний продукт являє собою розпливчасту на повітрі і розчинну у воді масу жовтого, коричневого чи гранатового кольору. Гідратований продукт (з 5 або 12 молекулами води) являє собою оранжеві, червоні або пурпурні кристали. Технічний рідкий хлорид заліза постачається у вигляді темно-червоного водного розчину. Знаходить більш широке застосування, ніж хлорид заліза (II), наприклад, для очищення промислових вод, як протрава, у фотографії і фотогравіруванні, для утворення патини на залізі, у медицині (як гемостатичні чи судинозвужувальні препарати) і, переважно, як окисник.

(6) Дихлорид кобальту (хлорид кобальту (II) (СоСl2·6Н2O). Розчинні у воді рожеві, червоні чи пурпурні кристали під час нагрівання набувають блакитного кольору. Використовується для виготовлення гігрометрів, типографських фарб або як абсорбент у протигазах.

(7) Дихлорид нікелю (NiСl2). Безводний продукт у вигляді жовтих лусочок чи пластівців або гідратований з 6 молекулами води у вигляді зелених розпливчастих кристалів; добре розчиняється у воді. Використовується як протрава під час фарбування, в електролізі (ванни для електролітичного покриття нікелем (нікелювання)) або як абсорбент у протигазах.

(8) Хлорид цинку (ZnСl2). Одержують пропущенням хлориду водню над випаленою цинковою рудою (сфалерит чи каламін) (товарна позиція 2608) або екстракцією із зол і залишків товарної позиції 2620. Біла кристалічна маса (цинкова олива), розплавлена або гранульована. Швидко розпливчастий, розчинний у воді лужний і токсичний продукт. Використовується як антисептик, фунгіцид, дегідратувальний агент, для вогнезахисної обробки деревини, для обробки шкіри, тверднення целюлози (приготування вулканізованої фібри) та в органічному синтезі. Застосовується так само, як паяльний флюс, протрава під час фарбування чи друкування, для очищення олив, для приготування зубного цементу або лікарських засобів (припікальні антисептики).

(9) Хлориди олова:

(а) хлорид олова (II) (дихлорид олова) (SnСl2). Гумоподібна маса або кристали білого чи жовтуватого кольору (з 2 молекулами води). Може існувати у вигляді розчину такого ж кольору. Викликає корозію, на повітрі якості погіршуються. Використовується як відновник або протрава під час фарбування текстильних виробів, у чанах для фарбування (барвникова сіль олова), олов’яна шліхта для шовку або для електролітичного лудіння;

(b) хлорид олова (IV) (тетрахлорид олова) (SnCl4). У безводному стані – безбарвна чи жовтувата рідина, що димиться (білі пари) у вологій атмосфері. У гідратованому стані утворює безбарвні кристали. Може також існувати у вигляді драглеподібної маси (олов’яна олива). Використовується як протрава в текстильній промисловості чи шліхта (шліхта для шовку), або в суміші з дихлоридом олова (II) і солями золота застосовується для приготування касієва пурпуру для декорування порцеляни.

(10) Хлорид барію (ВаСl2). Одержують з природного карбонату (вітериту) чи сульфату барію (бариту). Розчинний у воді; може бути безводним чи плавленим (жовтий порошок), або гідратованим з 2 молекулами води (пластинчасті кристали чи таблетки) продуктом. Використовується для фарбування, у керамічній промисловості, як засіб боротьби з паразитами чи як щуряча отрута, для очищення промислових вод і т.д.

(11) Хлориди титану. Найважливішим є тетрахлорид титану (TiCl4), одержуваний у металургійних процесах виробництва титану дією хлору на суміш вуглецю і природного діоксиду титану (рутилу, брукиту, анатазу). Безбарвна чи жовтувата рідина з їдким запахом; димить на вологому повітрі; поглинає вологу і гідралізується водою. Використовується для приготування протрав, застосовуваних під час фарбування (титанові протрави), для додання керамічним виробам райдужності, для утворення димової завіси або в органічному синтезі.

(12) Хлориди хрому:

(а) хлорид хрому (II) (CrCl2). Голчасті кристали або розчини кольору кобальтової сині. Відновник;

(b) хлорид хрому (III) (CrCl3). Рожеві чи оранжеві кристалічні лусочки або в гідратованому вигляді (з 6 або 12 молекулами води) являє собою зелені чи пурпурні кристали. Використовується як протрава під час фарбування текстильних матеріалів, для дублення, для електроосаждення хрому, в органічному синтезі та для одержання спеченого хрому.

(13) Дихлорид марганцю (MnCl2). Одержують обробкою природного карбонату, родокрозиту чи діалогіту (товарна позиція 2602) хлоридом водню. У безводному стані являє собою рожеву кристалічну масу або в гідратованому стані (з 4 молекулами води) є кристалічним продуктом рожевого кольору, розпливчастим на повітрі та розчинним у воді. Використовують у виготовленні фарбувальних агентів коричневого кольору, або деяких лікарських засобів, як каталізатор і під час нанесення малюнка на текстильні матеріали (вибивання).

(14) Хлориди міді:

(а) хлорид міді (I) (монохлорид міді) (CuCl). Кристалічний порошок або безбарвні кристали, практично не розчинні у воді, на повітрі окиснюється. Використовується в металургійному виробництві нікелю та срібла або як каталізатор;

(b) хлорид міді (II) (CuCl2·2Н2О). Зелені розпливчасті кристали, розчинні у воді. Використовується для нанесення малюнка на текстильні матеріали (вибивання), у фотографії або в електролізі; як каталізатор, антисептик, дезінфекційний засіб або інсектицид, у виробництві фарб та в піротехніці (бенгальські вогні).

Природний хлорид міді, нантокит, включається до товарної позиції 2530.

(15) Хлориди стибію:

(а) трихлорид стибію (стибієва олива) (SbCl3). Одержують обробкою природного сульфіду (стибніту) (товарна позиція 2617) хлоридом водню. Зустрічається у вигляді безбарвних напівпрозорих грудок; поглинає атмосферну вологу, набуваючи маслянистий вигляд; їдка речовина. Використовується для бронзування або травлення металів, як протрава, для виготовлення лаків, для обробки шкіри, для одержання оксиду стибію або у ветеринарії;

(b) пентахлорид стибію (SbСl5). Безбарвна рідина, що димить на вологому повітрі; розкладається водою. Використовується як носій хлору в органічному синтезі та як фумигант.

До цієї групи речовин не відноситься хлорид натрію і хлорид калію, які навіть у чистому вигляді включаються до товарних позицій 2501 та 3104 або 3105, відповідно. До цієї товарної позиції також не включається сполука, помилково називана „хлорне вапно”, яка є технічним гіпохлоритом кальцію (товарна позиція 2828). Хлориди ртуті (хлорид ртуті (І) та хлорид ртуті (ІІ)) включаються до товарної позиції 2852.  

(B) Оксид хлориди та гідроксид хлориди

Сюди включаються оксид хлориди (оксихлориди) та гідроксид хлориди (гідроксихлориди) металів.

Сюди входять:

(1) Оксид хлориди та гідроксид хлориди міді. Кристалічні блакитні порошки. Використовуються як інсектициди, фунгіциди або пігменти.

До цієї товарної позиції не включається природний гідроксид хлорид міді (атакаміт) (товарна позиція 2603).

(2) Гідроксид хлорид алюмінію (Аl2Cl(OH)5·Н2О). Жовтувато-білий порошок. Використовується як дезодорант у косметичній промисловості.

(3) Діоксид дихлорид хрому (хроміл хлорид) (CrCl2O2). Червона рідина з подразнювальним запахом; димить на вологому повітрі і розкладається водою. Використовується під час дублення, як протрава та окисник.

(4) Оксид хлорид олова. Сірі або білі аморфні шматки, розчинні у воді. Використовується як протрава.

(5) Оксид хлорид стибію (SbClО). Білий порошок, використовуваний для одержання речовин, що утворюють дими, пігментів, лікарських засобів.

(6) Оксид хлориди та гідроксид хлориди свинцю. Білі порошки, одержують обробкою оксиду свинцю (глету) хлоридом лужного металу. Використовуються для одержання хроматів свинцю, як пігменти (жовтий пігмент) для виготовлення акварельних фарб, олійних фарб чи клейових фарб та інших більш складних пігментів.

(7) Оксид хлорид вісмуту (вісмутил хлорид, BiClО). Білий порошок, застосовується як пігмент (перламутровий білий) для виготовлення штучних перлів.

(C) Броміди та бромід оксиди

Сюди включаються солі броміду водню (товарна позиція 2811) та бромід оксиди (оксиброміди).

(1) Бромід натрію (NaBr). Одержують подібно до броміду амонію або обробкою броміду заліза натрієвою сіллю (бромід заліза одержують безпосередньою дією брому на залізну стружку). Кристалізуючись за температури вище 51 °C, одержується продукт у дуже нестійкому безводному стані. Якщо кристалізація проводиться за більш низької температури, продукт гідратується з 2 молекулами води і являє собою великі кубічні кристали. Безбарвна гігроскопічна речовина, розчинна у воді. Використовується в медицині та у фотографії.

(2) Бромід калію (KBr). Одержують і використовують подібно до броміду натрію. Безводний продукт, існує у формі великих кристалів.

(3) Бромід амонію (NH4Br). Одержують дією броміду водню на аміак. Безбарвні кристали, розчинні у воді; на повітрі жовтіє і повільно розкладається; під час нагрівання випаровується. Застосовується в медицині як болезаспокійливий засіб, у фотографії (як інгібітор у проявниках) та як вогнетривкий матеріал.

(4) Бромід кальцію (СaВr2·6Н2O). Одержують з карбонату кальцію і броміду водню. Безбарвні розпливчасті кристали, добре розчинні у воді. Використовується в медицині та у фотографії.

(5) Броміди міді:

(а) бромід міді (I) (СuВr). Одержують відновленням диброміду міді. Безбарвні кристали, не розчинні у воді. Використовується в органічному синтезі;

(b) бромід міді (II) (дибромід міді) (CuBr2). Одержують безпосередньою дією брому на мідь. Розпливчасті кристали, розчинні у воді. Використовується в органічному синтезі та у фотографії.

(6) Інші броміди та бромід оксиди. Сюди відносять бромід стронцію (використовується в медицині) та бромід барію.

(D) Йодиди та йодид оксиди

Сюди включають солі йодиду водню (товарна позиція 2811) та йодид оксиди (оксийодиди).

(1) Йодид амонію (NН4I). Одержують дією йодиду водню на аміак або карбонат амонію. Білий кристалічний гігроскопічний порошок, добре розчинний у воді. Використовується в медицині (у разі порушення кровообігу чи емфіземі) та у фотографії.

(2) Йодид натрію (NаI). Одержують дією йодиду водню на гідроксид чи карбонат натрію або обробкою натрієвою сіллю йодиду заліза, одержаного безпосередньою дією йоду на залізні ошурки; може бути одержаний прожарюванням йодатів. Кристалічний безводний розпливчастий продукт, добре розчинний у воді, розкладається під дією повітря і світла. Використовується в медицині, для йодизації кухонної солі та у фотографії.

(3) Йодид калію (КI). Одержують і використовують подібно до йодиду натрію, але він зберігається краще. Безводний продукт у вигляді безбарвних непрозорих кристалів.

(4) Йодид кальцію (СaI2). Одержують з карбонату кальцію та йодиду водню. Безбарвні блискучі кристали або перламутрові білі лусочки. У воді розчиняється, на повітрі жовтіє; використовується у фотографії.

(5) Інші йодиди та йодид оксиди. До них відносяться:

(а) йодиди літію (використовуються в медицині), стронцію, стибію, цинку чи заліза (обоє використовуються в медицині та як антисептики), свинцю (з металевим блиском, використовуються для виготовлення фарб для гумових виробів) та вісмуту (реагент);

(b) йодид оксиди стибію, міді та свинцю.

Йодиди ртуті (йодид ртуті (І) та йодид ртуті (ІІ)) не включаються (товарна позиція 2852).

 

Пояснення до товарної позиції 2828:

 

2828

Гiпохлорити; гiпохлорит кальцію технічний; хлорити; гiпобромiти:

2828 10 00 00

- гiпохлорит кальцію технічний та інші гiпохлорити кальцiю

2828 90 00 00

- iншi

 

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються гіпохлорити, хлорити та гіпоброміти металів і технічний гіпохлорит кальцію.

(A) Гіпохлорити

Є найважливішими з вищевказаних сполук; використовуються, переважно, для відбілювання (“відбілювальні хлорити”). Нестійкі солі, що руйнуються на повітрі. Контактуючи навіть зі слабкими кислотами, утворюють гіпохлоритну кислоту, яка легко віддає хлор, будучи тому дуже сильним окисником і знебарвлювальним агентом.

(1) Гіпохлорит натрію (NaСlO·6H2O). Технічний продукт у вигляді водних розчинів, відомий як “жавелева вода”. Одержують електролізом водного розчину хлориду натрію або дією сульфату чи карбонату натрію на гіпохлорит кальцію або обробкою гідроксиду натрію (каустичної соди) хлором. Ця сіль, дуже добре розчинна у воді, не існує в безводному стані. Вона дуже нестійка і чутлива до дії тепла і світла. Водні розчини гіпохлориту натрію безбарвні або забарвлені в жовтуватий колір, мають запах хлору. Містять зазвичай як домішки невелику кількість хлориду натрію. Використовуються для відбілювання рослинних волокон і деревної маси, для дезінфекції приміщень, очищення води та одержання гідразину. Використовується також у фотографії як швидкий проявник для протиореольних пластин і в медицині як антисептик (у суміші з ортоборною кислотою відомий як розчин Дакина).

(2) Гіпохлорит калію (KClO·6H2O). Водний розчин цієї солі був раніше відомий як “жавелева вода”; з усякого погляду цей продукт схожий на гіпохлорит натрію.

(3) Інші гіпохлорити. Сюди відносяться гіпохлорити амонію (більш сильні дезінфекційні засоби, ніж гіпохлорит кальцію), барію, магнію чи цинку. Усі вони є відбілювальними агентами або дезінфекційними засобами.

(B) Технічний гіпохлорит кальцію

Гіпохлорит кальцію. Цей продукт, помилково називаний у торгівлі “хлорним вапном”, складається, переважно, із забрудненого гіпохлориту кальцію та хлориду кальцію, а іноді містить оксид і гідроксид кальцію. Одержують насиченням гідроксиду кальцію хлором. Білий аморфний, порошкоподібний продукт, гігроскопічний (якщо містить хлорид кальцію), розчинний у воді та чутливий до дії світла, тепла та діоксиду вуглецю. Впливає на волокно тваринного походження та на органічну речовину, руйнує фарбувальну речовину. Використовується для відбілювання рослинних волокон і деревної маси, як дезінфекційний засіб та антисептик (для очищення води), для обробки ділянок, заражених токсичними газами. Чистий гіпохлорит кальцію знаходиться у вигляді кристалічної маси або розчинів, що мають запах хлору. Дещо стійкішій, ніж неочищений продукт.

Хлорид кальцію (СаСl2) до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 2827).

(C) Хлорити

До них відносяться солі хлористої кислоти (НСlО2).

(1) Хлорит натрію (NаClO2). Безводна або гідратована 3 молекулами води маса чи водні розчини. Стійкий до 100 °C. Сильний окисник, корозійний агент. Використовується для фарбування або відбілювання.

(2) Хлорит алюмінію. Використовується в тих же цілях, що і хлорит натрію.

(D) Гіпоброміти

До них відносяться солі бромноватистої (гіпобромистої) кислоти (HBrО) (товарна позиція 2811).

Гіпоброміт калію використовується для вимірювання вмісту азоту в деяких органічних сполуках.

 

Пояснення до товарної позиції 2829:

 

2829

Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:

 

- хлорати:

2829 11 00 00

- - натрію

2829 19 00 00

- - iншi

2829 90

- iншi:

2829 90 10 00

- - перхлорати

2829 90 40 00

- - бромати калію або натрiю

2829 90 80 00

- - iншi

 

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються хлорати та перхлорати, бромати та пербромати, йодати та перйодати металів.

(A) Хлорати

Сюди відносяться солі хлорноватої кислоти (HClО3) (товарна позиція 2811).

(1) Хлорат натрію (NaСlO3). Одержують електролізом водного розчину хлориду натрію. Блискучі безбарвні кристали (таблетки); добре розчиняються у воді. Легко віддає кисень. Часто містить домішки (хлориди лужних металів). Використовується як окисник, в органічному синтезі, для нанесення малюнків на текстильні матеріали (чорні анілінові барвники), для виготовлення пістонів, що вибухають, сірникових голівок і гербіциду і т.д.

(2) Хлорат калію (КСlО3). Одержують так само, як хлорат натрію. Безбарвні кристали, помірно розчинні у воді. Властивості схожі на властивості хлорату натрію. Використовується також у медицині і для виготовлення вибухових речовин (наприклад, шедиту).

(3) Хлорат барію (Ba(ClО3)2). Одержують електролізом розчину хлориду барію. Безбарвні водорозчинні кристали. Використовується як зелений барвник в піротехніці та для виробництва вибухових речовин і деяких інших хлоратів.

(4) Інші хлорати. Сюди відносяться хлорат амонію, який використовується для виробництва вибухових речовин; хлорат стронцію, застосовуваний для виробництва вибухових речовин і в піротехніці для одержання червоного кольору; хлорат хрому, використовуваний як протрава під час фарбування; хлорат міді, зелені кристали, що використовуються при фарбуванні, у виготовленні вибухових речовин і в піротехніці для одержання зеленого кольору.

(B) Перхлорати

До них відносяться солі хлорної кислоти (HClО4) (товарна позиція 2811). Це сильні окисники. Використовуються в піротехніці та у виробництві вибухових речовин.

(1) Перхлорат амонію (NН4СlО4). Одержують з перхлорату натрію. Безбарвні кристали, розчинні у воді, особливо в гарячій. Розкладається під час нагрівання, іноді з вибухом.

(2) Перхлорат натрію (NaСlО4). Одержують електролізом холодних розчинів хлорату натрію; безбарвні розпливчасті кристали.

(3) Перхлорат калію (KClО4). Одержують з перхлорату натрію. Безбарвний кристалічний порошок, відносно малорозчинний, під час удару вибухає. Використовується в хімічній промисловості як більш сильний окисник, ніж хлорати.

(4) Інші перхлорати. Сюди відносяться: перхлорат барію (гідратований порошок) і перхлорат свинцю, насичений розчин останнього являє собою важку рідину (питома вага 2,6), використовувану під час флотації.

(C) Бромати та пербромати

Сюди відносяться солі бромноватої кислоти (HBrО3) (товарна позиція 2811), наприклад, бромат калію (КBrO3), і солі бромної кислоти (НВrO4).

(D) Йодати та перйодати

Сюди відносяться солі йодноватої кислоти (НIО3) (товарна позиція 2811) і солі йодної кислоти (товарна позиція 2811).

Йодат натрію (NaIO3), йодат калію (KIO3) та дийодат водню калію (KH(IO3)2) використовуються в медицині та як реагенти в хімічному аналізі. Кристалічний йодат барію використовується для одержання йодноватої кислоти.

Перйодати натрію (мононатрію та динатрію) одержують дією хлору на лужний розчин йодату натрію.

 

Пояснення до товарної позиції 2830:

 

2830

Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу:

2830 10 00 00

- сульфіди натрiю

2830 90

- інші:

2830 90 11 00

- - сульфіди кальцію, стибiю або заліза

2830 90 85 00

- - iншi

 

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються сульфіди металів (солі сульфіду водню (Н2S) товарної позиції 2811). Стара назва “кислі солі сірководневої кислоти” (гідросульфіди) іноді застосовується до кислих сульфідів. Сульфіди неметалів не включаються (товарна позиція 2813).

(1) Сульфіди натрію:

(а) сульфід натрію (Na2S). Одержують відновленням сульфату натрію за допомогою вугілля. Безводний продукт у вигляді білуватої маси чи пластинок (концентрований чи розплавлений сульфід), розчинний у воді і сульфатовний на повітрі; може існувати у вигляді гідратованих кристалів (з 9 молекулами води), безбарвних чи зеленуватих залежно від ступеня чистоти. Помірний відновник, використовуваний для одержання органічних сполук. Під час флотаційних процесів сприяє абсорбції оливи на поверхні руд за рахунок утворення сірчистих сполук. Використовується також для видалення волосся (при дубленні або у косметичних засобах) і як засіб проти паразитів;

(b) воденьсульфід натрію (кислий сульфід натрію) (гідросульфід) (NaHS). Одержують дією сульфіду водню на нейтральний сульфід. Безбарвні кристали, розчинні у воді. Використовується для видалення волосся при дубленні, для фарбування, як поглинач міді під час очищення нікелю, як відновник в органічному синтезі і т.д.

(2) Сульфід цинку (ZnS). Штучний сульфід цинку одержують у гідратованій формі осадженням цинкату лужного металу сульфідом натрію. Біла паста або порошок, часто містить оксид цинку та інші домішки. Використовується або в чистому вигляді, або в суміші з оксидом магнію як пігмент у гумовій промисловості. Співосажденний з сульфатом барію утворює літопон (товарна позиція 3206). Активований сріблом, міддю і т.д. утворює люмінофор (товарна позиція 3206). Проте слід зазначити, що сульфід цинку входить до цієї товарної позиції лише в незмішаному та неактивованому вигляді.

До цієї товарної позиції не включаються цинкова обманка (природний сульфід цинку) (товарна позиція 2608) і вюрцит (також природний сульфід цинку) (товарна позиція 2530).

(3) Сульфід кадмію (СdS). Штучний сульфід одержують осадженням з розчину кадмієвої солі (наприклад, сульфату) сульфідом водню або сульфідом лужного металу. Жовтий пігмент (кадмієвий жовтий) використовується в живописі та для виробництва матового скла; співосажденний з сульфатом барію утворює яскраво-жовту барвникову речовину, застосовувана для виготовленні фарб чи кераміки (товарна позиція 3206).

До цієї товарної позиції не включається природний сульфід кадмію (гринокіт) (товарна позиція 2530).

(4) Воденьсульфід амонію (кислий сульфід амонію) (гідросульфід амонію) (NН4·НS). Кристалічні пластівці чи голки; дуже лекий. Використовується у фотографії та в органічному синтезі.

(5) Сульфід кальцію (СаS). Одержують кальцинуванням суміші сульфату кальцію і вуглецю. Сірувата або жовтувата маса, іноді люмінесцює, майже не розчинна у воді. Часто містить сульфат та інші домішки. Використовується або в чистому вигляді, або після обробки оксидом миш’яку (III) чи вапном для видалення шерстного покриву під час обробки шкур. Застосовується також для видалення волосся в косметиці, як засіб, що убиває мікробів, у медицині, у металургії та для виготовлення люмінесцентних фарб.

(6) Сульфіди заліза. Сульфід заліза (II) (FeS) є найважливішим штучним сульфідом заліза; одержують плавленням суміші сірки і залізних ошурок. Має форму пластинок, паличок чи шматочків чорнуватого кольору з металевим блиском. Застосовується для одержання сульфіду водню та у кераміці.

Природні сульфіди заліза не включаються - дивись товарну позицію 2502 (невипалені пірити) або 7103 або 7105 (марказит). Природні подвійні сульфіди заліза з миш’яком (арсенопірит) чи міддю (борніт, халькопірит) включаються до товарних позицій 2530 та 2603, відповідно.

(7) Сульфід стронцію (SrS). Сіруватий продукт, під час контакту з повітрям стає жовтим. Використовується для видалення щетини під час дублення, у косметиці та для виготовлення люмінесцентних фарб.

(8) Сульфіди олова. Штучний сульфід олова (IV) (дисульфід олова) (SnS2) одержують нагріванням сірки з хлоридом амонію та оксидом олова чи амальгамою. Золотисто-жовті пластівці чи порошок, не розчинний у воді і який сублімується нагріваючись. Використовується для бронзування деревини, гіпсу і т.д.

(9) Сульфіди стибію:

(а) штучний трисульфід (Sb2S3). Одержують дією кислоти на природний сульфід, розчинений у гідроксиді натрію, у вигляді червоного чи оранжевого порошку (осаджений трисульфід). Використовується або в чистому вигляді, або в суміші з пентасульфідом, або іншими продуктами як пігмент у гумовій промисловості (стибієва кіновар, червоний сірчистий стибій). Плавлений природний сульфід утворює чорний трисульфід, застосовуваний у піротехніці, для виготовлення сірникових головок, пістонів і капсулів, що вибухають (із хлоратом калію), порошку для фотоспалахів (з хроматом калію) і т.д. Гаряча обробка карбонатом натрію дає “мінерал кермес”, що складається переважно з трисульфіду стибію і піроантимонату натрію, який використовується в медицині (товарна позиція 3824);

(b) пентасульфід (золотий сульфід стибію) (Sb2S5). Одержують підкисленням розчину сульфіду стибію-натрію (тіодіоксостибату (V) натрію) (сіль Шліппе). Оранжевий порошок, який поступово розкладається навіть у темряві. Використовується для одержання ґрунтовок, для вулканізації чи як барвник для гуми, у лікарських засобах (відхаркувальне) або у ветеринарії.

Природний сульфід стибію (стибніт) та оксид сульфід стибію (кермезит) до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 2617).

(10) Сульфід барію (BaS). Одержують відновленням природного сульфату (барити, товарна позиція 2511) за допомогою вугілля. У чистому вигляді являє собою білу порошкоподібну чи грудкувату речовину; забруднений продукт має сіруватий або жовтуватий колір. Токсичний. Використовується аналогічно сульфіду стронцію.

 (11) Інші сульфіди. До них відносяться:

(а) сульфіди калію (нейтральні та кислі). Воденьсульфід калію (гідросульфід калію) використовується для одержання меркаптанів;

(b) сульфіди міді. Використовуються для виготовлення електродів і фарб, стійких до дії морської води; природний сульфід міді (ковелін, халькоцит) не включається (товарна позиція 2603);

(c) сульфід свинцю. Використовується в кераміці; природний сульфід свинцю (галеніт) не включається (товарна позиція 2607).

Природний сульфід ртуті (кіновар, природна кіновар) та штучний сульфід ртуті не включаються до цієї товарної позиції, а включаються до товарних позицій 2617 та  2852, відповідно.

(12) Полісульфіди, які відносяться до цієї товарної позиції, є сумішами сульфідів тих же металів:

(а) полісульфід натрію одержують нагріванням сірки з карбонатом натрію чи нейтральним сульфідом натрію. Містить, переважно, дисульфід динатрію (Na2S2), трисульфід і тетрасульфід та домішки (сульфат, сульфіт і т.п.). Продукт являє собою зеленуваті пластини, розчинні у воді, що  окислюються  на повітрі та дуже гігроскопічні. Зберігається в щільно закритих контейнерах. Використовується, переважно, як відновник в органічному синтезі (приготування сірчистих барвників); у флотаційних процесах; для одержання полісульфідів етилену, штучного сульфіду ртуті, у сірчаних ваннах або для одержання сумішей у разі лікування коростявих захворювань;

(b) полісульфід калію (“сірчана печінка”) використовується в тих же цілях, що і полісульфід натрію, і, зокрема, для сірчаних ванн.

До цієї товарної позиції також не включаються такі природні сульфіди:

(а) сульфід нікелю (мілерит) (товарна позиція 2530);

(b) сульфід молібдену (молібденіт) (товарна позиція 2613);

(c) сульфід ванадію (патроніт) (товарна позиція 2615);

(d) сульфід вісмуту (бісмутиніт) (товарна позиція 2617).

 

Поясненння до товарної позиції 2831:

 

2831

Дитiонiти та сульфоксилати:

2831 10 00 00

- натрію

2831 90 00 00

- iншi

 

Дитіоніти (гідросульфіти) є солями дитіонистої (“гідросірчистої”) кислоти (Н2S2O4), виділити яку в чистому вигляді не вдалося. Вони одержуються відновленням за допомогою цинкового порошку розчинів гідросульфітів, насичених діоксидом сірки. Вони є відновниками і використовуються в хімічній, текстильній або цукровій промисловості, переважно для відбілювання.

Найважливішим є дитіоніт натрію (Na2S2O4), безводний білий порошок, розчинний у воді, або може знаходитися в гідратованій формі (з 2 молекулами води) у вигляді безбарвних кристалів. Використовується в органічному синтезі, для фарбування і виготовлення паперу. Продукт дуже швидко втрачає свої властивості навіть у кристалічній формі. Для деяких випадків застосування (наприклад, для відбілювання в текстильній промисловості) дитіоніт натрію слід стабілізувати формальдегідом, іноді з доданням оксиду цинку чи гліцерину. Може бути стабілізований за допомогою ацетону.

Дитіоніти калію, кальцію, магнію і цинку, які можуть бути стабілізовані так само, є продуктами, аналогічними дитіоніту натрію, зі схожими властивостями та застосуванням.

До цієї товарної позиції включаються всі ці стабілізовані дитіоніти, а також сульфоксилат формальдегіду як аналогічний продукт.

Сульфіти та тіосульфати не включаються (товарна позиція 2832).

 

Пояснення до товарної позиції 2832:

 

2832

Сульфіти; тіосульфати:

2832 10 00 00

- сульфіти натрiю

2832 20 00 00

- iншi сульфiти

2832 30 00 00

- тiосульфати

 

За умови дотримання винятків, зазначених у загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються:

(А) Сульфіти металів – солі сірчистої кислоти (H2SO3), яка існує лише у вигляді водних розчинів і відповідає діоксиду сірки товарної позиції 2811.

(B) Тіосульфати металів (триоксотіосульфати) – солі тіосірчаної кислоти (Н2S2O3), яка в чистому вигляді не існує.

До цієї товарної позиції не включаються концентрований лужний сульфіт (товарна позиція 3804) та промислові продукти, відомі як “дитіоніти”, стабілізовані органічними речовинами (товарна позиція 2831).

(A) Сульфіти

До цієї товарної позиції включаються як нейтральні, так і кислі сульфіти.

(1) Сульфіти натрію. До них відносяться воденьсульфіт натрію (гідросульфіт натрію) (NаНSО3), дисульфіт динатрію (Nа2SO3·SO2 або Nа2S2O5) та сульфіт натрію (Na2SO3):

(а) воденьсульфіт натрію (“бісульфіт натрію”, гідросульфіт натрію) одержують дією діоксиду сірки на водний розчин карбонату натрію. Безбарвний порошок чи кристали. Продукт нестійкий, має запах діоксиду сірки, добре розчиняється у воді, постачається також у вигляді концентрованого розчину жовтуватого кольору. Використовується як відновник в органічному синтезі, для одержання індиго, для відбілювання вовни і шовку, як вулканізатор для обробки латексу, для дублення, у виноробстві (як антисептик для зберігання вина), а також для зменшення плавучості мінералів під час здійснення флотаційних процесів;

(b) дисульфіт динатрію (метабісульфіт натрію, піросульфіт, сухий сульфіт і на деяких мовах неправильно називаний як “кристали бісульфіту натрію”). Одержують з гідросульфіту. Досить швидко окиснюється, особливо у вологій атмосфері. Використовується в тих же цілях, що і гідросульфіт, а також у виноградарстві та фотографії;

(c) сульфіт натрію (нейтральний сульфіт натрію) одержують нейтралізацією розчину гідросульфіту за допомогою карбонату натрію. Безводний порошок або кристалічний (з 7 молекулами води), безбарвний, розчинний у воді. Використовується у фотографії, пивоварстві, для обробки каніфолі, як антисептик, для відбілювання, для одержання інших сульфітів і тіосульфатів, органічних барвників і т.д.

(2) Сульфіт амонію ((NH4)2SO3·H2O). Одержують дією діоксиду сірки на аміак. Водорозчинні безбарвні кристали, які  окислюються  на повітрі. Використовується в органічному синтезі.

(3) Сульфіти калію. Існують у тих же формах, що і сульфіти натрію:

(а) воденьсульфіт калію (гідросульфіт калію), кристалічний продукт, використовується  при фарбуванні та у виноробстві;

(b) дисульфіт дикалію (метабисульфіт калію). Білий порошок або лусочки. Використовується у фотографії, у виробництві фетрових капелюхів та як антисептик;

(c) нейтральний сульфіт, кристалізований з 2 молекулами води; використовується в текстильній промисловості для вибивання.

(4) Сульфіти кальцію, що включають:

(а) диводеньбис(сульфіт) кальцію (гідросульфіт кальцію) (бісульфіт кальцію) (Сa(HSО3)2). Одержують дією діоксиду сірки на гідроксид кальцію. Використовується для розчинення лігніну під час одержання целюлози, для відбілювання (наприклад, губок), як антихлор і для запобігання утворення помутніння в пиві;

(b) нейтральний сульфіт кальцію (СаSO3). Білий кристалічний порошок або гідратовані голки (з 2 молекулами води), помірно розчинний у воді і вивітрюється на повітрі. Використовується в медицині або у виноробстві.

(5) Інші сульфіти. До них відносяться сульфіти магнію (застосовуються аналогічно сульфітам кальцію), сульфіт цинку (антисептик і протрава) або гідросульфіт хрому (протрава).

(B) Тіосульфати

(1) Тіосульфат амонію ((NН4)2S2O3). Одержують з тіосульфату натрію. Безбарвні кристали, що розпливаються на повітрі та розчиняються у воді. Використовується у фотографії для закріплювальних розчинів та як антисептик.

(2) Тіосульфат натрію (Na2S2O3·5Н2O). Одержують дією сірки на розчин сульфіту натрію. Безбарвні кристали, добре розчинні у воді, які не змінюються під дією повітря. Застосовується як фіксатор у фотографії, як антихлор для відбілювання текстильних матеріалів чи паперу, у хромовому дубленні та в органічному синтезі.

(3) Тіосульфат кальцію (СаS2O3·Н2О). Одержують окисненням сульфіду кальцію. Білий кристалічний порошок, розчинний у воді. Використовується в медицині та для одержання інших тіосульфатів.

(4) Інші тіосульфати. До них відносяться тіосульфат барію (пігмент з перламутровим блиском), тіосульфат алюмінію (використовується в органічному синтезі), тіосульфат свинцю (використовується у виробництві безфосфорних сірників).

 

Пояснення до товарної позиції 2833:

 

2833

Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):

 

- сульфати натрiю:

2833 11 00 00

- - сульфат динатрiю

2833 19 00 00

- - iншi

 

- iншi сульфати:

2833 21 00 00

- - магнію

2833 22 00 00

- - алюмінію

2833 24 00 00

- - нікелю

2833 25 00 00

- - міді

2833 27 00 00

- - барію

2833 29

- - інші:

2833 29 20 00

- - - кадмію; хрому; цинку

2833 29 30 00

- - - кобальту; титану

2833 29 60 00

- - - свинцю

2833 29 80 00

- - - iншi

2833 30 00 00

- галуни

2833 40 00 00

- пероксосульфати (персульфати)

 

(A) Сульфати

За умови дотримання винятків, зазначених у загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються солі сірчаної кислоти (Н2SO4) (товарна позиція 2807), проте, до цієї товарної позиції не включається сульфат амонію, який навіть у чистому вигляді входить до товарної позиції 3102 або 3105 та сульфат калію, який як у чистому виді, так і з домішками включається до товарної позиції 3104 або 3105.

(1) До сульфатів натрію відносяться:

(а) сульфат динатрію (нейтральний сульфат) (Na24). Існує в безводному або гідратованому стані у вигляді порошку чи великих прозорих кристалів, які вивітрюються на повітрі і розчиняються у воді зі зниженням температури. Декагідрат (Na2SO4·10H2O) відомий як глауберова сіль. Забруднені форми сульфату натрію (90-99 % чистоти), одержувані звичайно як побічні продукти в різних виробничих процесах, часто називають “сульфатом натрію” і включають до цієї товарної позиції. Сульфат динатрію застосовується під час фарбування для посилення дії інших препаратів; як флюс у скляній промисловості для виготовлення склувальних сумішей (виробництво пляшкового скла, кришталю, оптичного скла), під час дублення для консервації шкіри, для виготовлення паперу (виготовлення деяких видів целюлози), як зв’язувальний матеріал у текстильній промисловості, як проносне в медицині і т.д.;

Природні сульфати натрію (глауберит, полігаїт, бледит, астраханіт) не включаються (товарна позиція 2530);

(b) воденьсульфат натрію (гідросульфат натрію) (кислий сульфат) (NaНSO4). Ця залишкова сіль у виробництві азотної кислоти існує у вигляді розплавленої білої розпливчастої маси. Використовується замість сірчаної кислоти, особливо для травлення металів, регенерації гуми, у металургійному виробництві стибію чи танталу та як гербіцид;

(c) дисульфат динатрію (гептаоксодисульфат (VI) натрію) (піросульфат натрію) (Na2S2O7).

(2) Сульфат магнію. До цієї товарної позиції включається штучний сульфат магнію (MgSO4·7H2O) (епсоміт, (гірка сіль), солі Зайдлиця); одержують під час очищення кізериту або дією сірчаної кислоти на доломіт. Безбарвні кристали, що злегка вивітрюються на повітрі, розчинні у воді. Використовується як наповнювач у текстильній промисловості, для дублення, для виготовлення вогнетривких складів, як проносне.

До цієї товарної позиції не включається природний сульфат магнію (кізерит) (товарна позиція 2530).

(3) Сульфат алюмінію (Al2(SO4)3). Одержують обробкою бокситів і природних алюмосилікатів сірчаною кислотою; у вигляді домішок можуть бути, переважно, сполуки заліза. У гідратованому стані (з 18 молекулами води) продукт являє собою білі кристали, розчинні у воді, які або легко кришаться, або тверді і крихкі залежно від концентрації використовуваного розчину. Нагріваючись, кристалізаційна вода випаровується і в результаті одержують безводний сульфат. Використовується як протрава у фарбуванні; у дубленні для консервації шкіри та у галуновому чинені; у виробництві паперу як зв’язувальна речовина для целюлози; у фарбовій промисловості для виробництва лаків, метиленового блакитного чи інших тіазинових барвників. Використовується також для очищення жиру, промислових вод, у вогнегасниках і т.д.

Основний сульфат алюмінію (гідроксосульфат алюмінію), використовуваний для фарбування, також включається до цієї товарної позиції.

(4) Сульфати хрому. Найвідомішим є сульфат хрому (III) (Cr2(SO4)3), одержуваний під час взаємодії нітрату хрому і сірчаної кислоти. Кристалічний порошок, водний розчин фіолетового або зеленого кольору. Використовується як протрава у фарбуванні (хромове травлення) чи у дубленні (хромове дублення). Основними продуктами, використовуваними для хромового дублення, є досить нестійкі розчини основних сульфатів хрому, одержані з сульфатів дво– чи тривалентного хрому (CrSO4). Ці сульфати включаються до цієї товарної позиції.

(5) Сульфати нікелю. Найрозповсюдженими є сульфати загальної формули NiSO4. Безводний продукт являє собою жовті кристали, а гідратований з 7 молекулами води, – кристали смарагдового кольору або з 6 молекулами води, – блакитнуваті кристали; розчиняється у воді. Використовується для електролітичного осадження нікелю (нікелювання), як протрава у фарбуванні, для виготовлення протигазів та як каталізатор.

(6) Сульфати міді:

(а) сульфат міді (I) (Cu2SO4). Каталізатор, використовуваний для одержання синтетичного етанолу;

(b) сульфат міді (II) (CuSO4·5H2O). Побічний продукт електролітичного очищення міді; одержується також у результаті обробки мідних відходів чи брухту слабким розчином сірчаної кислоти. Блакитні кристали або кристалічний порошок, розчинні у воді. Під час прожарювання перетворюється в білий безводний сульфат, який поглинає вологу. Використовується як фунгіцид у сільському господарстві (див. Пояснення до товарної позиції 3808); для виготовлення аерозольних сумішей; для одержання оксиду одновалентної міді або неорганічних мідних фарб; у фарбуванні (для фарбування шовку і вовни в чорний, пурпурний чи ліловий колір); для електролітичного очищення міді або електролітичного покриття міддю (міднення); як флотаційний регулятор (для відновлення природної плавучості руд); як антисептик і т.д.

Природний гідратований сульфат міді (брошантит) не включається (товарна позиція 2603).

(7) Сульфат цинку (ZnSO4·7H2O). Одержують дією розведеної сірчаної кислоти на цинк, оксид цинку, карбонат цинку чи випалену цинкову обманку. Біла склоподібна маса або голчасті кристали. Використовується для зменшення природної плавучості руд у флотаційних процесах; як протрава у фарбуванні; для електролітичного покриття цинком; як антисептик; для зберігання деревини; для виготовлення осушувачів, літопону (товарна позиція 3206), люмінофорів (сульфат цинку, активований міддю) (товарна позиція 3206) та різних інших сполук цинку.

(8) Сульфат барію. До цієї товарної позиції включається штучний або осаджений сульфат барію (BaSO4), одержаний осадженням розчину хлориду барію сірчаною кислотою або сульфатом лужного металу. Являє собою або білий порошок, дуже важкий (питома вага близько 4,4) і не розчинний у воді, або густу пасту. Використовується як білий пігмент, як наповнювач у текстильній промисловості і для виготовлення гуми, обкладинкового паперу, картону, замазки, лаків, фарб і т.д. Непроникний для рентгенівських променів і тому використовується (у чистому виді) у рентгенографії.

Природний сульфат барію (барити, важкий шпат) не включається (товарна позиція 2511).

(9) Сульфати заліза:

(а) сульфат заліза (II) (FeSO4). Одержують обробкою залізних ошурок розведеною сірчаною кислотою або як побічний продукт під час одержання діоксиду титану; часто містить домішки, такі як сульфати міді і заліза (III) і миш’як. Добре розчиняється у воді; існує, переважно, у гідратованому стані (звичайно з 7 молекулами води) у вигляді світло-зелених кристалів, на повітрі набуває коричного забарвлення; нагріваючись перетворюється в білий безводний сульфат. Водні розчини зеленого кольору, зберігаючись на повітрі, стають коричневими. Використовується для виготовлення туші (коричнева туш), фарб (прусської блакитної) та суміші (з гашеним вапном і тирсою) для очищення кам’яновугільного газу; для фарбування; як дезинфікуючий засіб, антисептик і гербіцид;

(b) сульфат заліза (III) (Fe2(SO4)3). Одержують з сульфату заліза (II). Являє собою порошок або коричневі пластинки. Добре розчиняється у воді та утворює білий гідрат з 9 молекулами води. Використовується для очищення природних чи стічних вод, для коагуляції крові на бойнях, для дублення залізом, як фунгіцид. Застосовується як флотаційний регулятор, тому що зменшує плавучість руд, як протрава у фарбуванні та для електролітичного одержання міді чи цинку.

(10) Сульфат кобальту (CoSO4·7H2O). Одержують з оксиду кобальту (II) і сірчаної кислоти; червоні кристали, розчинні у воді. Використовується для електролітичного покриття кобальтом, як фарба для кераміки, як каталізатор і для одержання обложених резинатів кобальту (осушувачі).

(11) Сульфат стронцію. Штучний сульфат стронцію (SrSO4), осаджений з розчину хлориду, являє собою білий порошок, помірно розчинний у воді. Використовується в піротехніці, у керамічній промисловості і для одержання різних солей стронцію.

Природний сульфат стронцію (целестин) не включається (товарна позиція 2530).

(12) Сульфат кадмію (CdSO4). Безбарвні розчинні у воді кристали, у безводному чи гідратованому стані (з 8 молекулами води). Використовується для одержання кадмієвого жовтого (сульфід кадмію) або інших барвних речовин і медичних препаратів; у стандартних елементах (елементи Вестона); для електролітичних покрить та для фарбування.

(13) Сульфати свинцю:

(а) штучний сульфат свинцю (PbSO4). Одержують з нітрату чи ацетату свинцю осадженням сірчаною кислотою; білий порошок або кристали, у воді не розчиняються. Застосовується для одержання солей свинцю;

(b) основний сульфат свинцю. Одержують як сіруватий порошок спільним нагріванням оксиду свинцю, хлориду натрію і сірчаної кислоти. Може бути одержаний в металургійних виробництвах у вигляді білого порошку. Використовується для одержання пігментів, мастик і сумішей, застосовуваних у виробництві гуми.

Природний сульфат свинцю (англезит) не включається (товарна позиція 2607).

(B) Галун

Галун являє собою гідратовані подвійні сульфати, що містять сульфат тривалентного металу (алюмінію, хрому, марганцю, заліза чи індію) та сульфат моновалентного металу (сульфат лужного металу чи амонію). Застосовуються для фарбування, як антисептики, для одержання хімікатів, хоча і спостерігається тенденція замінити їхніми простими сульфатами.

(1) Алюмінієвий галун:

(а) сульфат алюмінію калію (звичайний калієвий галун) (Al2(SO4)3·K2SO4·24H2O). Одержують з природного алуніту (галуновий камінь) (товарна позиція 2530), тобто з основного сульфату алюмінію калію, змішаного з гідроксидом алюмінію. Одержують також з двох складових сульфатів. Біла водорозчинна кристалічна тверда речовина. Під час прожарювання утворює легкий білий порошок, безводний або кристалічний (кальцинований галун). Використовується в тих же цілях, що і сульфат алюмінію, зокрема, для виробництва лаків, фарбуванні і дубленні (галунове дублення). Використовується також у фотографії, туалетних засобах і т.д.;

(b) сульфат алюмінію амонію (амонієвий галун) (Al2(S04)3·(NH4)2SO4·24H2O). Безбарвні кристали, розчинні у воді, особливо в гарячій. Використовується для одержання чистого оксиду алюмінію та у медицині;

(c) сульфат алюмінію натрію (натрієвий галун) (Al2(SO4)3·Na2SO4·24Н2O). Аналогічний калієвому галуну; являє собою кристали, що вивітрюються, розчинні у воді. Використовується як протрава у фарбуванні.

(2) Хромовий галун:

(а) сульфат хрому (III) калію (хромовий галун) (Сr2(SО4)3·K24·24Н2О). Одержують відновленням розчину дихромату калію в сірчаній кислоті діоксидом сірки. Утворює пурпурно-червоні кристали, розчинні у воді і які вивітрюються на повітрі. Використовується для фарбування як протрава, у дубленні (хромове дублення), у фотографії і т.д.;

(b) сульфат хрому (III) амонію (хромово-амонієвий галун). Кристалічний блакитний порошок, використовується в дубленні та у кераміці.

(3) Залізний галун. Сульфат заліза(III) амонію ((NН4)24·Fе2(SО4)3·24Н2О) являє собою пурпурні кристали, що піддаються дегідратації та які набувають білого кольору на повітрі; сульфати заліза (III) калію також існують у вигляді пурпурних кристалів. Обидва продукти використовуються для фарбування.

(C) Пероксосульфати (персульфати)

Ця назва стосується солей пероксосірчаних (надсірчаних) кислот товарної позиції 2811. Вони досить стійкі в сухому стані, але у водному розчині під час нагрівання розкладаються. Сильні окисники.

(1) Пероксодисульфат діамонію (NН4)2S2О8. Одержують електролізом концентрованих розчинів сульфату амонію та сірчаної кислоти; безбарвні кристали, розчинні у воді, розкладаються під дією вологи та під час нагрівання. Використовуються у фотографії; у текстильній промисловості для відбілювання чи фарбування; для одержання розчинних крохмалів; для одержання інших пероксодисульфатів і для виготовлення деяких електролітичних ванн, в органічному синтезі і т.д.

(2) Пероксодисульфат динатрію (Nа2S2О8). Безбарвні кристали, добре розчинні у воді. Використовується як дезінфекційний засіб, для відбілювання, як деполяризатор (в акумуляторах), для гравірування мідних сплавів.

(3) Пероксодисульфат дикалію (K2S2О8). Безбарвні кристали, добре розчинні у воді. Використовується для відбілювання, у виробництві мила, у фотографії, як антисептик і т.д.

Природні сульфати кальцію (гіпс, ангідрит, карстеніт) до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 2520).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2833 29 30

 

            Ця товарна категорія включає:

  1. трисульфат дититану (dititanium tris(sulfate) (Tі2(SO4)3). У безводній формі - це зелений кристалічний порошок, нерозчинний у воді, але розчинний у розбалених кислотах, з якими він утворює розчин пурпурного кольору. У гідратованому стані він утворює стабільний кристалічний гідрат, розчинний у воді. Він використовується як відновлювач у текстильній промисловості;
  2. сульфат оксидтитану  (титанілсульфат) ((TіO)SO4). Він може бути в безводній формі - білий гігроскопічний порошок, або в одній з гідратованих форм, з яких найстабільнішим є дигідрат. Він використовується як протрава у фарбуванні;
  3. титанбіс(сульфат) (Tі(SO4)2 ) - білий, високогігроскопічний порошок, досить нестабільний.

 

Пояснення до товарної позиції 2834:

 

2834

Нітрити; нітрати:

2834 10 00 00

- нітрити

 

- нiтрати:

2834 21 00 00

- - калію

2834 29

- - інші:

2834 29 20 00

- - - барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю

2834 29 40 00

- - - міді

2834 29 80 00

- - - iншi

 

(A) Нітрити

За умови дотримання винятків, зазначених у загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються нітрити, металеві солі азотистої кислоти (НNО2) (товарна позиція 2811).

(1) Нітрит натрію (NаNО2). Одержують відновленням нітрату натрію свинцем і в процесі виробництва свинцевого глету. Безбарвні кристали, гігроскопічні та добре розчинні у воді. Використовується як окисник у кубових барвниках; в органічному синтезі; для обробки м’яса; у фотографії; як щуряча отрута і т.д.

(2) Нітрит калію (КNО2). Одержують тими ж способами, що і нітрит натрію, або дією діоксиду сірки на суміш оксиду кальцію і нітрату калію. Білий кристалічний порошок чи жовтуваті палички; часто містить інші солі як домішки. У воді розчиняється, на повітрі розпливається з погіршенням властивостей. Використовується в тих же цілях, що і нітрит натрію.

(3) Нітрит барію (Ва(NО2)2). Кристали, що використовуються в піротехніці.

(4) Інші нітрити. До них відноситься нітрит амонію, нестійкий і вибуховий продукт; використовується у вигляді розчину для одержання азоту в лабораторії.

До цієї товарної позиції не включаються кобальтинітрити (товарна позиція 2842).

(B) Нітрати

За умови дотримання винятків, зазначених у загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються нітрати, металеві солі азотної кислоти (товарна позиція 2808), крім нітрату амонію і нітрату натрію як чистих, так і забруднених (товарна позиція 3102 або 3105). (Інші винятки див. нижче).

Основні нітрати також включаються сюди.

(1) Нітрат калію (КNО3) (також називаний “селітра”). Одержують з нітрату натрію і хлориду калію. Являє собою безбарвні кристали або склоподібну масу, або білий кристалічний порошок, розчинний у воді та гігроскопічний у забрудненому виді. Використовується аналогічно нітрату натрію, а також для одержання пороху, хімічних детонаторів, у піротехніці, для виготовлення сірників і металургійних флюсів.

(2) Нітрати вісмуту:

(а) нейтральний нітрат вісмуту (Вi(NО3)3·5Н2О). Одержують дією азотної кислоти на вісмут; великі безбарвні розпливчасті кристали. Використовується для одержання оксидів або солей вісмуту і деяких лаків;

(b) основний нітрат вісмуту (ВiNО3(ОН)2). Одержують з нейтрального нітрату вісмуту; перлово-білий порошок, не розчинний у воді. Використовується в медицині (для лікування шлунково-кишкових захворювань); у керамічній промисловості (райдужні фарби), у косметиці, для виробництва хімічних детонаторів і т.д.

(3) Нітрат магнію (Мg(NО3)2·6Н20). Безбарвні кристали, розчинні у воді. Використовується в піротехніці, для одержання вогнетривких продуктів (з оксидом магнію), розжарювальних сіток і т.д.

(4) Нітрат кальцію (Са(NО3)2). Одержують обробкою подрібненого вапняку азотною кислотою. Біла розпливчаста маса, розчинна у воді, спирті та ацетоні. Використовується в піротехніці, у виробництві вибухових речовин, сірників, добрив і т.д.

(5) Нітрат тривалентного заліза (Fе(NО3)3·6H2O або 9Н2О). Блакитні кристали. Використовується як протрава у фарбуванні та друкуванні (у чистому вигляді або в суміші з ацетатом). Чистий водний розчин використовується в медицині.

(6) Нітрат кобальту (Co(NО3)2·6Н2О). Пурпурні, червонуваті чи коричнюваті розпливчасті кристали, розчинні у воді. Використовується для виготовлення кобальтових синей чи кобальтового жовтого та симпатичних чорнил; для декорування кераміки, для електролітичного покриття кобальтом і т.д.

(7) Нітрат нікелю (Ni(NО3)2·6Н2O). Водорозчинні розпливчасті зелені кристали. Використовується в керамічній промисловості (коричневі пігменти); для фарбування (як протрава); для електролітичного покриття нікелем (нікелюванні); для одержання оксиду нікелю або чистих нікелевих каталізаторів.

(8) Нітрат двовалентної міді (Сu(NО3)2). Одержують розчиненням міді в азотній кислоті та наступній кристалізації (містить 3 або 6 молекул води залежно від температури). Блакитні чи зелені кристали, розчинні у воді, гігроскопічні; отруйні. Використовується в піротехніці; у виробництві барвників; для фарбування або друкування текстильних матеріалів (протрава); для одержання оксиду міді і виготовлення фотографічного паперу; для нанесення електролітичного покриття, для додання металам штучної патини і т.д.

(9) Нітрат стронцію (Sr(NО3)2). Одержують, діючи оксидом стронцію чи сульфідом стронцію на азотну кислоту у вигляді безводної солі за підвищених температур або у вигляді гідратованої солі (з 4 молекулами води) за понижених температур. Безбарвний кристалічний порошок, який розпливається на повітрі, розчинний у воді, розкладається під час нагрівання. Використовується в піротехніці (червоне світло), для виготовлення сірників.

(10) Нітрат кадмію (Cd(NО3)2·4Н2О). Одержують з оксиду. Безбарвні голки, розчинні у воді, які розпливаються на повітрі. Використовується як фарбувальна речовина в керамічній та скляній промисловості.

(11) Нітрат барію (Ва(NО3)2). Одержують з природного карбонату (вітериту) (товарна позиція 2511). Безбарвні або білі кристали чи кристалічний порошок; у воді розчиняється, отруйний. Використовується в піротехніці (зелене світло); у виробництві вибухових речовин, оптичного скла, керамічних глазурей, барієвих солей або нітратів і т.д.

(12) Нітрат свинцю (Рb(NО3)2). Нітрат свинцю утворюється як побічний продукт під час одержання діоксиду свинцю дією азотної кислоти на червоний свинець. Безбарвні кристали, розчинні у воді; отруйний. Використовується в піротехніці (жовте світло), у виробництві сірників, вибухових речовин і деяких фарбувальних речовин; у дубленні, фотографії та літографії; для одержання солей свинцю, як окисник в органічному синтезі.

Крім зазначених вище винятків, також не включаються такі продукти:

(а) нітрати ртуті (товарна позиція 2852);

(b) ацетонітрати (група 29) (наприклад, ацетонітрат заліза, використовуваний як протрава);

(c) подвійні солі, чисті чи забруднені, сульфату амонію та нітрату амонію (товарна позиція 3102 або 3105);

(d) вибухові речовини, що складаються з сумішей нітратів металів (товарна позиція 3602).

 

Пояснення до товарної позиції 2835:

 

2835

Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або не визначеного хімічного складу:

2835 10 00 00

- фосфiнати (гiпофосфiти) та фосфонати (фосфiти)

 

- фосфати:

2835 22 00 00

- - моно- або динатрiю

2835 24 00 00

- - калiю

2835 25 00 00

- - гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію)

2835 26 00 00

- - інші фосфати кальцiю

2835 29

- - iншi:

2835 29 10 00

- - - триамонію

2835 29 30 00

- - - тринатрію

2835 29 90 00

- - - iншi

 

- поліфосфати:

2835 31 00 00

- - трифосфат натрію (триполiфосфат натрiю)

2835 39 00 00

- - iншi

 

(А) Фосфінати (гіпофосфіти)

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються фосфінати (гіпофосфіти), солі металів фосфінової (фосфорноватистої) (гіпофосфористої) кислоти (Н3РО2) (товарна позиція 2811).

Вони розчиняються у воді і розкладаються під час нагрівання з виділенням фосфіду водню (фосфіну), що самозаймається. Фосфінати лужних металів є відновниками.

Найважливішими з них є:

(I) Фосфінат натрію (гіпофосфіт) (NаРН2О2), білі таблетки або кристалічний порошок, гігроскопічний.

(II) Фосфінат кальцію (гіпофосфіт) (Са(РН2О2)2), безбарвні кристали або білий порошок (одержують дією білого фосфору на кипляче вапняне молоко).

Обидва продукти використовуються в медицині як тонізуючі або зміцнювальні (відновлювальні) засоби.

(III) Фосфінати (гіпофосфіти) амонію, заліза чи свинцю.

(B) Фосфонати (фосфіти)

За умови дотримання винятків, зазначених у загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються фосфонати (фосфіти), солі металів (нейтральні чи кислі) фосфонової (фосфористої) кислоти (Н3РО3) (товарна позиція 2811).

Найважливішими фосфонатами є фосфонати амонію, натрію, калію або кальцію, розчинні у воді і діючі як відновники.

(C) Фосфати та поліфосфати

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються фосфати та поліфосфати металів, одержані з кислот товарної позиції 2809, а саме:

(I) Фосфати – солі металів фосфорної кислоти (ортофосфорної кислоти) (Н3PO4). Ці солі найважливіші і часто називаються “фосфати” без подальшої розшифровки назви. Солі, утворені фосфорною кислотою з одновалентними металами, можуть бути одно -, дво - чи триосновними (у випадку одновалентних металів вони містять один, два чи три атоми металу); наприклад, існують три фосфати натрію: диводеньфосфат натрію (дигідроортофосфат натрію) (одноосновний фосфат (NаН2РО4)), воденьфосфат динатрію (гідроортофосфат натрію) (двоосновний фосфат (Nа2НРО4)) і фосфат тринатрію (ортофосфат натрію) (триосновний фосфат (Na34)).

(II) Пірофосфати (дифосфати) – солі металів пірофосфорної кислоти (дифосфорної кислоти) (H4Р2О7).

(III) Метафосфати – солі металів метафосфорних кислот (НРO3)n.

(IV) Інші поліфосфати – солі металів поліфосфорних кислот з високим ступенем полімеризації.

Серед фосфатів і поліфосфатів найважливішими є:

(1) Фосфати та поліфосфати амонію:

(а) фосфат триамонію (ортофосфат амонію) ((NН4)3РO4), стійкий лише у водному розчині;

(b) поліфосфати амонію. Існує кілька поліфосфатів амонію, що мають ступінь полімеризації від декількох одиниць до декількох тисяч.

Вони являють собою білі кристалічні порошки, як розчинні, так і не розчинні у воді; використовуються для одержання добрив, вогнетривких добавок для лаків або вогнетривких препаратів.

Поліфосфати амонію включаються до цієї товарної позиції навіть у тому випадку, коли ступінь полімеризації невідомий.

До цієї товарної позиції не включаються диводеньфосфат амонію (дигідроортофосфат амонію) (моноамонійфосфат) і воденьфосфат діамонію (гідроортофосфат амонію) (діамонійфосфат) як чисті, так і забруднені та їхні суміші (товарна позиція 3105).

(2) Фосфати та поліфосфати натрію:

(а) диводеньфосфат натрію (дигідроортофосфат натрію) (одноосновний фосфат) (NаН2РО4·2Н2О). Безбарвні водорозчинні кристали, під час нагрівання втрачають воду (порошкоподібний фосфат), перетворюючись в пірофосфат, а потім у метафосфат. Використовується в медицині, у виробництві хімічних волокон, як коагулянт білкових речовин, для нанесення електролітичного покриття і т.д.;

(b) воденьфосфат динатрію (гідроортофосфат натрію) (двоосновний фосфат) (Nа2НРО4); безводний (білий порошок) або кристалізований продукт (з 2, 7 або 12 молекулами води). Розчиняється у воді. Використовується як зв’язувальна речовина для шовку (з хлоридом олова), для одержання вогнетривких тканин, деревини чи паперу, як протрава в текстильній промисловості, у хромовому дубленні, у виробництві оптичного скла, для глазуровання фарфорових виробів, для виготовлення пекарського порошку, фарбувальних речовин, паяльних флюсів, для нанесення електролітичного покриття, у медицині і т.д.;

(c) фосфат тринатрію (ортофосфат натрію) (триосновний фосфат) (Nа3РО4·12Н2О). Безбарвні кристали, розчинні у воді, які втрачають під час нагрівання частину кристалізаційної води. Використовується як флюс для розчинення оксидів металів, у фотографії, як детергент, для пом’якшення промислових вод, видалення окалини в бойлерах, для освітлення цукру і спиртів, для дублення, у медицині і т.д.;

(d) пірофосфати натрію (дифосфати натрію). Пірофосфат тетранатрію (нейтральний дифосфат) (Nа4Р2О7). Негігроскопічний білий порошок, розчинний у воді. Використовується для прання, для виготовлення детергентів, сумішей, що перешкоджають коагуляції крові, охолоджувальних препаратів, дезінфекційних засобів, у виробництві сиру і т.д.

Диводеньпірофосфат динатрію (дигідропірофосфат динатрію) (кислий дифосфат) (Nа2Н2Р2О7) має такий же зовнішній вигляд, використовується як флюс для емалювання, для осадження казеїну з молока, для виготовлення пекарського порошку, деяких солодових молочних порошків і т.д.;

(e) трифосфат натрію (Nа5Р3О10) (трифосфат пентанатрію, відомий також як триполіфосфат натрію). Білий кристалічний порошок; використовується для пом’якшення води, як емульгатор або для зберігання харчових продуктів;

(f) метафосфати натрію (основна формула (NаРО3)n). До них відносяться два метафосфату: циклотрифосфат натрію та циклотетрафосфат натрію;

(g) поліфосфати натрію з високим ступенем полімеризації. Деякі поліфосфати натрію помилково називають метафосфатами натрію. Існує кілька лінійних поліфосфатів натрію, що мають високий ступінь полімеризації, від декількох десятків до декількох сотень одиниць. Хоча вони є полімерами з невизначеним ступенем полімеризації, ці сполуки, проте, включаються до цієї товарної позиції.

До них відносяться:

Продукт, помилково називаний гексаметафосфатом натрію (полімерна суміш з загальною формулою(NаРО3)n), відомий також як сіль Грехема. Склоподібна речовина або білий порошок, розчинний у воді. У водних розчинах осаджує кальцій і магній, які містяться у воді, тому використовується для пом’якшення води. Застосовується також для одержання детергентів і казеїнових клеїв, для емульгування ефірних олій, у фотографії, у виробництві сиру і т.д.

(3) Фосфати калію. Найвідомішим з них є диводеньфосфат калію (дигідроортофосфат калію) (монокалійфосфат)(КН2РО4). Одержують обробкою фосфатованої крейди фосфорною кислотою і сульфатом калію. Безбарвні кристали, розчинні у воді. Використовується як дріжджова поживна речовина та добриво.

(4) Фосфати кальцію:

(а) воденьфосфат кальцію (гідроортофосфат кальцію) (“фосфат дикальцію”)
(СаНРО4·2Н2О). Одержують, діючи підкисленим розчином хлориду кальцію на воденьфосфат динатрію. Білий порошок, не розчинний у воді. Використовується як добриво, як мінеральна добавка до корму для тварин, у виробництві скла, лікарських засобів і т.д.

Воденьфосфат кальцію (гідроортофосфат кальцію), що містить не менше 0,2 мас. % фтору в розрахунку на сухий безводний продукт, не включається (товарна позиція 3103 або 3105);

(b) тетраводеньбіс(фосфат) кальцію (тетрагідробіс (ортофофосфат) кальцію, фосфат монокальцію (СаН4(РО4)2·Н2О або 2Н2О). Одержують обробкою кісток сірчаною кислотою або хлоридом водню. Існує у вигляді сиропоподібних розчинів. Нагріваючись, втрачає кристалізаційну воду. Єдиний фосфат кальцію, розчинний у воді. Використовується для виготовлення пекарського порошку, як лікарський засіб і т.д.;

(c) біс (фосфат) трикальцію (нейтральний фосфат кальцію) (Сa3(РО4)2). До цієї товарної позиції включається осаджений фосфат кальцію (тобто звичайний фосфат кальцію). Одержують обробкою фосфату трикальцію, що міститься в кістках, спочатку соляною кислотою, а потім гідроксидом натрію або осадженням розчину ортофосфату тринатрію за допомогою хлориду кальцію в присутності аміаку. Білий аморфний порошок без запаху, у воді не розчиняється. Використовується як протрава у фарбуванні; для освітлення сиропів; для травлення металів; для виробництва скла чи фаянсу; для одержання фосфору і лікарських засобів (наприклад, лактофосфатів, гліцерофосфатів) і т.д.

Природний фосфат кальцію не включається (товарна позиція 2510).

(5) Фосфат алюмінію. Штучний ортофосфат алюмінію (АlPО4) одержують з ортофосфату тринатрію і сульфату алюмінію. Являє собою білий, сіруватий або рожевий порошок. Використовується як флюс у керамічній промисловості, як зв’язувальна речовина для шовку (разом з оксидом олова) і для виготовлення зубних цементів.

Природний фосфат алюмінію (вавеліт) не включається (товарна позиція 2530).

(6) Фосфат марганцю (II) (Мn3(РО4)2·7Н2О). Одержують з хлориду двовалентного марганцю і фосфорної кислоти. Пурпурний порошок, який у чистому вигляді або в суміші з іншими продуктами є компонентом фарби, називаної фіолетовою нюрембергською, що використовується в живопису та для виготовленні емалей. У суміші з фосфатом амонію складає бургундську фіолетову фарбу.

(7) Фосфати кобальту. Біс (ортофосфат) трикобальту (Co3(РО4)2·2Н2О або 8Н2О) одержують з ортофосфату натрію та ацетату кобальту. Аморфний рожевий порошок, не розчинний у воді. Під час нагрівання з оксидом алюмінію утворює тенарову синь, використовувану у виробництві емалей. У суміші з фосфатом алюмінію використовується для виготовлення кобальтової пурпурної фарби.

(8) Інші фосфати. Сюди відносяться фосфати барію (речовини-глушники в скляній промисловості), хрому (фарби для кераміки), цинку (фарби для кераміки, зубні цементи, для контролю за ферментацією, використовують у медицині), заліза (використовують у медицині) та міді (фарби для кераміки).

До цієї товарної позиції не включаються деякі фосфати, а саме:

(а) природні фосфати кальцію, апатит і природні фосфати алюмінію кальцію (товарна позиція 2510);

(b) інші природні фосфатні мінерали групи 25 або 26;

(c) диводеньфосфат амонію (дигідроортофосфат амонію) (моноамонійфосфат) і воденьфосфат діамонію (гідроортофосфат діамонію) (діамонійфосфат) чисті або з домішками (товарна позиція 3105);

(d) дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7103 або 7105).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2835 10 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2835, (A) і (B).

 

2835 22 00 - 2835 29 90

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2835, (C), перший абзац, (І), і другий абзац, (1), (a), (2), (a), (b) і (c), і (3) – (8).

            Ці товарні категорії не включають суміші різних фосфатів (звичайно група 31 або товарна категорія 3824 90 97).

 

2835 31 00 і 2835 39 00

 

             Дивись Пояснення до товарної позиції 2835, (C), перший абзац, (ІІ), (ІІІ) і (ІV), і другий абзац, (1), (b), і (2), (d) – (g).

 

2835 39 00

 

            Ця товарна категорія включає:

 

1. Тетраамонійдифосфат (пірофосфат амонію) ((NH4)4P2O7) і пентаамонійтрифосфат ((NH4 )5P3O10);

2. Пірофосфати натрію (дифосфати натрію): тетранатрійпірофосфат (нейтральний дифосфат) (Na4P2O7), динатрійдигідропірофосфат (кислий дифосфат) (Na2H2P2O7);

3. Метафосфати натрію (основна формула (NaPO3)n), яких всього два: натрійциклотрифосфат і натрійциклотетрафосфат;

4.Інші поліфосфати натрію, які мають високу ступінь полімеризації. Вони включають продукт, неправильно називаний гексаметафосфат натрію, відомий також як сіль Грехама (Graham`s salt), який є полімерною сумішшю ((NaPO3 )n) із ступенем полімеризації між 30 і 90.

Ця товарна категорія також включає поліфосфати амонію, які мають вищу ступінь полімеризації, навіть якщо складаються з аналогічних серій полімерів (іноді називані метафосфати амонію). Це, наприклад, випадок амонійної солі Курола (не плутати з сіллю Куро, метафосфатом натрію) - лінійний полімер, що має високий середній ступінь полімеризації (від декілька тисяч до десятків тисяч одиниць). Це білий кристалічний порошок, не дуже розчинний у воді, який використовується головним чином як вогнетривкий агент.

 

Пояснення до товарної позиції 2836:

 

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбамат амонiю:

2836 20 00 00

- карбонат динатрiю

2836 30 00 00

- гiдрогенкарбонат (бiкарбонат) натрiю

2836 40 00 00

- карбонати калiю

2836 50 00 00

- карбонат кальцiю

2836 60 00 00

- карбонат барiю

 

- iншi:

2836 91 00 00

- - карбонати лiтiю

2836 92 00 00

- - карбонат стронцiю

2836 99

- - iншi:

 

- - - карбонати:

2836 99 11 00

- - - - магнiю; мiдi

2836 99 17 00

- - - - iншi

2836 99 90 00

- - - пероксокарбонати (перкарбонати)

 

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються:

(I) Карбонати (нейтральні карбонати, воденькарбонати (кислі карбонати) або бікарбонати, основні карбонати) – солі металів невиділеної  вугільної кислоти (Н2CO3), ангідрид (CO2) який включається до товарної позиції 2811.

(II) Пероксокарбонати (перкарбонати), тобто карбонати, що містять надлишок кисню, такі як Nа2CO4 (пероксомонокарбонати) або Nа2С2О6 (пероксодикарбонати); одержують дією діоксиду вуглецю на пероксиди металів.

(А) Карбонати

(1) Карбонати амонію. Одержують нагріванням суміші крейди і сульфату (чи хлориду) амонію або реакцією діоксиду вуглецю з газоподібним аміаком у присутності водяної пари.

Ці способи дають технічний карбонат амонію, який, крім різних домішок (хлоридів, сульфатів, органічної речовини), містить воденькарбонат амонію і карбамат амонію (NН2СООNН4). Технічний карбонат амонію (включений до цієї товарної позиції) являє собою білу кристалічну масу або порошок, розчинний у гарячій воді. У вологій атмосфері властивості продукту погіршуються і на поверхні утвориться кислий карбонат, хоча комерційний продукт може бути використаний і в такому стані.

Карбонат амонію використовується як протрава у фарбуванні текстильних матеріалів чи вибиванні, як детергент для вовни; як відхаркувальний засіб у медицині; для виготовлення нюхальних солей або пекарського порошку; для дублення; у гумовій промисловості; у металургійному виробництві кадмію; в органічному синтезі і т.д.

(2) Карбонати натрію:

(а) карбонат динатрію (нейтральний карбонат) (Nа2CO3). Помилково називаний “карбонатом соди” чи “технічною содою”; не слід плутати з гідроксидом натрію (каустичною содою), включеним до товарної позиції 2815. Одержують нагріванням розчину хлориду натрію та аміаку з діоксидом вуглецю з наступним розкладанням кислого карбонату натрію, що утворився, (воденькарбонату натрію) під час нагрівання.

Існує у вигляді безводного (чи дегідратованого) порошку або як гідратовані кристали (кристалічна сода, сода для прання) з 10 молекулами води, які вивітрюються на повітрі з утворенням моногідрату (з 1 молекулою води). Використовується в різних галузях промисловості: як флюс у скляній і керамічній промисловості; у текстильній промисловості; для виготовлення мийних засобів; для фарбування; як зв’язувальна речовина для шовку (з хлоридом олова (IV)), для запобігання утворення накипу (див. Пояснення до товарної позиції 3824); для одержання гідроксиду натрію, солей натрію та індиго; у металургійному виробництві вольфраму, вісмуту, стибію чи ванадію; у фотографії; для очищення промислових вод (процес одержання вапняної соди) та в суміші з вапном для очищення кам’яновугільного газу;

(b) воденькарбонат натрію (гідрокарбонат натрію, кислий карбонат, бікарбонат натрію) (NаНСО3). Звичайно кристалічний порошок або білі кристали; розчиняється у воді, особливо в гарячій; у вологій атмосфері властивості погіршуються. Застосовується в медицині (як засіб проти ниркового піску); для виготовлення таблеток, що сприяють травленню, та для виготовленні газованих напоїв; для одержання пекарського порошку; у виробництві фарфору і т.д.

Природний карбонат натрію (натрон і т.д.) не включається (товарна позиція 2530).

(3) Карбонати калію:

(а) карбонат дикалію (нейтральний карбонат, К2CO3). Помилково називаний “поташем”; не слід плутати з гідроксидом калію (каустичний поташ) товарної позиції 2815. Одержують із золи рослинного походження, висушеного випоту овець, але, переважно, з хлориду калію. Біла кристалічна маса, розпливчаста на повітрі та розчинна у воді. Використовується у виробництві скла і кераміки; для відбілювання і прання текстильних матеріалів; для видалення фарб; для одержання солей калію, ціанідів, прусського блакитного; для препаратів, що видаляють накип, і т.д.;

(b) воденькарбонат калію (гідрокарбонат калію, кислий карбонат, бікарбонат калію) (КНСО3). Одержують дією діоксиду вуглецю на нейтральний карбонат; білі кристали, розчинні у воді, які злегка розпливаються на повітрі. Використовується у вогнегасниках; для виготовлення пекарського порошку; у медицині, у виноробстві (протикислотний препарат).

(4) Осаджений карбонат кальцію (СаСО3), який включається до цієї товарної позиції, одержують обробкою розчинів кальцієвих солей діоксидом вуглецю. Використовується як наповнювач, у виробництві зубної пасти і косметичної пудри, у медицині (проти рахіту) і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються природний вапняк (група 25) і крейда (природний карбонат кальцію), промиті чи непромиті, та подрібнені продукти (товарна позиція 2509), і карбонат кальцію в порошкоподібному стані, частинки якого покриті водовідштовхувальним шаром жирних кислот (наприклад, стеаринової кислоти) (товарна позиція 3824).

(5) Осаджений карбонат барію (ВаСО3), включений до цієї товарної позиції, одержують з карбонату натрію і сульфіду барію. Білий порошок, не розчинний у воді. Використовується для очищення промислових вод; одержання засобів для боротьби з паразитами; виготовлення оптичного скла та чистого оксиду барію; як пігмент і флюс у виробництві емалей; для одержанні гуми, паперу, мила чи цукру; у піротехніці (зелений колір).

Природний карбонат барію (вітерит) не включається (товарна позиція 2511).

(6) Карбонати свинцю.

Штучні карбонати свинцю; включені до цієї товарної позиції:

(а) нейтральний карбонат свинцю (РbСО3). Білий кристалічний або аморфний порошок, не розчинний у воді. Використовується у виробництві кераміки, пігментів, мастик і індиго;

(b) основні карбонати свинцю типу 2РbСО3·Рb(OH)2 існують у вигляді порошку, плиток, лусочок чи пасти, відомі за назвою “свинцеві білила”. Свинцеві білила одержують з ацетату свинцю, одержаного у свою чергу діючи оцтової кислоти на листовий свинець чи свинцевий глет; є висушувальним пігментом. Застосовується для виготовлення олійних фарб, флюсів, спеціальних мастик (наприклад, для стиків паропроводів) та оранжевого свинцю. Свинцеві білила (окремо або в суміші з сульфатом барію, оксидом цинку, гіпсом чи каоліном) утворюють білі пігменти – венеціанський білий, гамбурзький білий і т.д.

Природний карбонат свинцю (церусит) не включається (товарна позиція 2607).

(7) Карбонати літію. Нейтральний карбонат літію (Li2СО3) одержують осадженням сульфату літію карбонатом натрію; він являє собою білий кристалічний порошок без запаху; на повітрі не змінюється, помірно розчиняється у воді. Використовується в медицині (сечовий діатез) та для одержання штучних мінеральних вод.

(8) Осаджений карбонат стронцію (SгСО3), включений до цієї товарної позиції, являє собою дуже дрібнозернистий білий порошок, не розчинний у воді. Застосовується в піротехніці (червоний колір) та для виготовлення райдужного скла, люмінесцентних фарб, одержання оксиду стронцію чи солей стронцію.

Природний карбонат стронцію (стронціаніт) не включається (товарна позиція 2530).

(9) Карбонат вісмуту. Штучний карбонат вісмуту, включений до цієї товарної позиції, є основним карбонатом вісмуту (карбонат вісмутилу (III) (ВiO)2CO3). Білий чи жовтуватий аморфний порошок, не розчинний у воді. Використовується в медицині та у виробництві косметики.

Природний гідрокарбонат вісмуту (бісмутит) не включається (товарна позиція 2617).

(10) Осаджений карбонат магнію. Осаджений карбонат магнію, включений до цієї товарної позиції, є основним гідратованим карбонатом. Одержують спільним розкладанням карбонату натрію і сульфату магнію. Білий порошок без запаху, практично не розчинний у воді. Легкий карбонат, відомий як фармацевтична “біла магнезія”, використовується як проносне, часто постачається в упакуваннях кубічної форми. Важкий карбонат – це гранульований білий порошок. Карбонат магнію використовується як наповнювач для паперу чи гуми; також використовується в косметиці та як теплоізоляційний матеріал.

Природний карбонат магнію (магнезит) до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 2519).

(11) Карбонати марганцю. Штучний карбонат (МnСО3), безводний чи гідратований (з 1 молекулою води), включений до цієї товарної позиції, являє собою дрібнозернистий білий, жовтий, рожевий чи коричнюватий порошок, не розчинний у воді. Використовується як пігмент для фарб, гуми і кераміки; знаходить застосування в медицині.

Природний карбонат марганцю (родохрозит або діалогіт) не включається (товарна позиція 2602).

(12) Карбонати заліза. Штучний карбонат (FеСО3), безводний чи гідратований (з 1 молекулою води), включений до цієї товарної позиції, одержують подвійним розкладанням сульфату заліза та карбонату натрію. Сіруваті кристали, не розчинні у воді, легко окислюються  на повітрі, особливо в присутності вологи. Використовується для одержання солей заліза та у медицині.

Природний карбонат заліза (сидерит або халібіт) не включається (товарна позиція 2601).

(13) Карбонати кобальту. Карбонат кобальту (СоСО3), безводний чи гідратований (з 6 молекулами води), являє собою кристалічний порошок рожевого, червоного чи зеленуватого кольору, не розчинний у воді. Використовується як пігмент для виробництва емалей та для одержання оксидів чи солей кобальту.

(14) Карбонати нікелю. Нормальний штучний карбонат нікелю (NiСО3) являє собою світло-зелений порошок, не розчинний у воді; використовується як пігмент у кераміці та для одержання оксиду нікелю. Гідратований основний карбонат у вигляді зеленуватих кристалів використовується в кераміці та у скляній промисловості, для нанесення електролітичного покриття і т.д.

Природний основний карбонат нікелю (заратит) не включається (товарна позиція 2530).

(15) Карбонати міді. Штучні карбонати, відомі також як штучний малахіт чи штучна мідна лазур, являють собою отруйні, не розчинні у воді, зеленувато-блакитні порошки, що складаються з нейтрального карбонату (СuСО3) або основних карбонатів різних типів. Одержують з карбонату натрію та сульфату міді. Використовуються як пігменти в чистому вигляді чи в суміші (голубий чи зелений карбонат міді, гірська синь або зелень); як інсектициди чи фунгіциди; у медицині (як протиотрута в разі отруєння фосфором); для нанесення електролітичного покриття, у піротехніці і т.д.

Природний карбонат міді, гідратований або негідратований (малахіт, азурит), не включається (товарна позиція 2603).

(16) Осаджений карбонат цинку. Осаджений карбонат цинку (ZпСО3), включений до цієї товарної позиції, одержують спільним розкладанням карбонату натрію та сульфату цинку; білий кристалічний порошок, практично не розчинний у воді. Використовується як пігмент у фарбах, гумі, кераміці та косметиці.

Природний карбонат цинку (смітсоніт) не включається (товарна позиція 2608).

(B) Пероксокарбонати (перкарбонати)

(1) Пероксокарбонати натрію. Одержують обробкою гідратованого або негідратованого пероксиду натрію рідким діоксидом вуглецю. Білі порошки, які розчиняються у воді з утворенням кисню та нейтрального карбонату натрію. Використовуються для відбілювання, для виготовлення побутових детергентів та у фотографії.

(2) Пероксокарбонати калію. Одержують електролізом насиченого розчину нейтрального карбонату калію за –10 °C або –15 °C. Білі кристали, дуже гігроскопічні, у вологій атмосфері стають блакитними і розчиняються у воді. Сильні окисники, іноді використовуються для відбілювання.

(3) Інші пероксокарбонати, наприклад, пероксокарбонати амонію чи барію.

 

Пояснення до товарної позиції 2837:

 

2837

Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди:

 

- цiанiди та оксиди цiанiдiв:

2837 11 00 00

- - натрiю

2837 19 00 00

- - iншi

2837 20 00 00

- комплекснi цiанiди

 

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, ця товарна позиція включає ціаніди, оксид ціаніди (оксиціаніди) та комплексні ціаніди.

(A) Ціаніди

Ціаніди є солями металів ціаніду водню (НСN) (товарна позиція 2811). Ці солі дуже отруйні.

(1) Ціанід натрію (NаCN). Одержують дією коксу чи газоподібних вуглеводнів та атмосферного азоту на карбонат натрію або обробкою ціанаміду кальцію (див. товарну позицію 3102) деревним вугіллям, а також під час взаємодії вугільного пилу з натрієм і газоподібним аміаком. Являє собою білий порошок, пластинки або пасту, гігроскопічні кристали, дуже добре розчинні у воді, із запахом гіркого мигдалю. Під час плавлення поглинає кисень, може утворювати гідрати. Постачається в герметичних посудинах. Використовується в металургійному виробництві золота і срібла, для одержання золотих і срібних покриттів, у фотографії, у літографії, як засіб для знищення паразитів чи інсектицид і т.д. Застосовується також для одержання ціаніду водню, інших ціанідів та індиго; у флотаційних процесах (зокрема, для відокремлення галеніту від сфалериту та піритів від халькопірита).

(2) Ціанід калію (КСN). Одержують аналогічними методами і має аналогічні властивості та галузі застосування, що і ціанід натрію.

(3) Ціанід кальцію (Са(СN)2). Білий або сіруватий порошок залежно від ступеня чистоти, розчинний у воді. Використовується для знищення комах, грибків, шкідливих тварин.

(4) Ціанід нікелю (Ni(СN)2). Гідратовані зеленуваті пластини або порошок; аморфний жовтий порошок. Використовується в металургії та для нанесення електролітичного покриття.

(5) Ціаніди міді:

(а) ціанід одновалентної міді (СuCN). Білий або сіруватий порошок, не розчинний у воді. Використовується так само, як і ціанід двовалентної міді, а також у медицині;

(b) ціанід двовалентної міді (Сu(СN)2). Аморфний порошок, не розчинний у воді. Легко розкладається. Застосовується для покриття заліза міддю та в органічному синтезі.

(6) Ціанід цинку (Zп(СN)2). Білий порошок, не розчинний у воді. Використовується для нанесення електролітичного покриття.

 До цієї товарної позиції не включаються ціаніди ртуті (товарна позиція 2852) та ціаніди неметалів, такі як ціанбромід (товарна позиція 2853).

(B) Гексаціаноферати (II) (фероціаніди)

Гексаціаноферати (II) (фероціаніди) являють собою металеві солі гексаціаноферату (II) водню (Н4Fе(СN)6) (товарна позиція 2811). Одержують дією гідроксиду кальцію на відпрацьований оксид або дією гідроксиду двовалентного заліза на ціаніди. Під час нагрівання розкладаються.

Найважливішими є:

(1)Гексаціаноферат тетраамонія ((NН4)4Fе(СN)6). Водорозчинні кристали. Використовується для “чорного нікелювання” та як каталізатор у синтезі аміаку.

(2) Гексаціаноферат тетранатрію (Nа4Fe(СN)6·10Н2О). Жовті кристали, що не змінюються на повітрі, розчинні у воді, особливо в гарячій. Використовується для одержання ціаніду водню, берлінської лазурі, тіоіндиго і т.д., для хімікотермічного зміцнення поверхні сталі; у фотографії; для фарбування (як протрава або для надання блакитного відтінку); у друкарстві (як окисник у чорно-білому аніліновому друці) і як фунгіцид.

(3) Гексаціаноферат тетракалію (K4Fе(СN)6·3Н2О). Жовті кристали, які вицвітають, розчинні у воді, особливо в гарячій. Застосовується так само, як і гексаціаноферат тетранатрію.

(4) Гексаціаноферат диміді (Сu2Fе(СN)6·Н2О). Пурпурно-коричневий порошок, не розчинний у воді. Застосовується для одержання фарб, використовуваних у живопису (коричневого Ван Дейка чи флорентійського).

(5) Подвійні гексаціаноферати (наприклад, гексаціаноферат дикалію дилітію Li2K2(Fе(СN)6)·3Н2О).

До цієї товарної позиції не включаються прусський синій (берлінська лазур) та інші пігменти, основані на гексаціанофератах (товарна позиція 3206).

(C) Гексаціаноферати (III) (фериціаніди)

Гексаціаноферати (III) (фериціаніди) є солями гексаціаноферату (III) водню (Н3Fe(СN)6) (товарна позиція 2811).

Найважливішими є:

(1) Гексаціаноферат тринатрію (Nа3Fе(СN)6·Н2О). Одержують дією хлору на гексаціаноферати (II); кристали кольору граната, які розпливаються на повітрі, розчинні у воді і токсичні; у водному розчині зеленуватого кольору, на світлі розкладається. Використовується для фарбування та у друкарстві; у фотографії, для хіміко-термічного зміцнення поверхні; для нанесення електролітичного покриття; та як окисник в органічному синтезі.

(2) Гексаціаноферат трикалію (K3Fе(СN)6). Має такий же зовнішній вигляд, як і гексаціаноферат тринатрію, але кристали менш розпливчасті. Використовується в тих же цілях.

(D) Інші сполуки

Сюди відносяться пентаціанонітрозилферати (II), пентаціанонітрозилферати (III), ціанокадмати, ціанохромати, ціаноманганати, ціанокобальтати, ціаноніколати, ціанокупрати та інші сполуки.

Ця група включає, наприклад, пентаціанонітрозилферат (III) натрію (нітропрусид натрію або нітрофериціанід натрію) (Nа2Fе(СN)5NО·2Н2О), використовується в хімічному аналізі.

Ціаномеркурати, проте, не включаються (товарна позиція 2852).

 

[2838]

 

Пояснення до товарної позиції 2839:

 

2839

Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi:

 

- натрiю:

2839 11 00 00

- - метасилiкати натрію

2839 19 00

- - інші:

2839 19 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

2839 19 00 90

- - - інші

2839 90 00 00

- інші

 

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, ця товарна позиція включає силікати, що являють собою солі металів різних кремнієвих кислот, не виділених у вільному стані, одержаних з діоксиду кремнію (товарна позиція 2811).

(1) Силікати натрію. Одержують плавленням піску та карбонату чи сульфату натрію. Їхній склад дуже різноманітний (моносилікат, метасилікат, полісилікат і т.д.), ступінь гідратації і розчинність змінюються залежно від способу одержання і ступеня чистоти. Являють собою безбарвні кристали чи порошок, склоподібну масу (вода-скло) або більш-менш в’язкі водні розчини. Вони дефлокулюють рудні розчини і використовуються як регулятори флотації. Застосовуються як наповнювачі під час одержання силікатних мил; як зв’язувальні речовини або адгезиви у виробництві картону чи агломерованого вугілля; як вогнетривкі матеріали; для зберігання яєць; для одержання адгезивів, що перешкоджають гниттю; для ствердіння корозійностійких цементів, замазок чи штучних каменів; для одержання мийних препаратів; для травлення металів; як продукти, що перешкоджають утворенню накипу (див. Пояснення до товарної позиції 3824).

(2) Силікати калію. Використовуються так само, як і силікати натрію.

(3) Силікат марганцю (МnSiO3). Оранжевий порошок, не розчинний у воді. Використовується як фарба для кераміки та як осушувач для фарб чи лаків.

(4) Осаджені силікати кальцію. Білі порошки, одержувані із силікатів натрію чи калію. Використовуються для одержання вогнетривких глин і зубних цементів.

(5) Силікати барію. Білі порошки, що використовуються для одержання оксиду барію та виготовлення оптичного скла.

(6) Силікати свинцю. Порошки або склоподібні білі маси; використовуються як глазур для кераміки.

(7) Інші силікати, включаючи технічні силікати лужних металів, крім згаданих вище. Сюди відносяться силікат цезію (жовтий порошок, застосовуваний у кераміці), силікат цинку (для покриття флуоресцентних трубок), силікат алюмінію (виробництво фарфору та вогнетривких матеріалів).

Природні силікати не включаються, наприклад:

(а) воластоніт (силікат кальцію), родоніт (силікат марганцю), фенацит (або фенакіт) (силікат берилію) та титаніт (силікат титану) (товарна позиція 2530);

(b) такі руди, як силікати міді (хризокола, діоптаз), гідросилікат цинку (геміморфіт) і силікат цирконію (циркон) (товарні позиції 2603, 2608 і 2615);

(c) дорогоцінне каміння групи 71.

 

Пояснення до товарної позиції 2840:

 

2840

Борати; пероксоборати (перборати):

 

- тетраборат динатрiю (бура очищена):

2840 11 00 00

- - безводний

2840 19

- - iнший:

2840 19 10 00

- - - пентагiдрат тетраборату динатрiю

2840 19 90 00

- - - iншi

2840 20

- iншi борати:

2840 20 10 00

- - борати натрiю, безводнi

2840 20 90 00

- - iншi

2840 30 00 00

- пероксоборати (перборати)

 

(А) Борати

За умови дотримання винятків, зазначених у загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються борати, солі металів різних борних кислот, переважно, нормальної чи ортоборної кислоти (Н3BO3) (товарна позиція 2810).

До цієї товарної позиції включаються борати, одержані кристалізацією або за допомогою хімічного синтезу, а також природні борати, одержані випарюванням комплексних розсолів з деяких соляних озер.

(1) Борати натрію. Найважливішим є тетраборат (тетраборат динатрію, очищена бура) (Nа2В4O7). Одержують кристалізацією розчинів природних боратів або обробкою природних боратів кальцію чи борної кислоти карбонатом натрію. Безводний або гідратований (з 5 або 10 молекулами води). Під час нагрівання та наступного охолодження утворює склоподібну масу (плавлена бура, борне скло, гранульована бура). Використовується для надання твердості парусині чи паперу; для паяння металів (флюс для твердого припою); як флюс для емалей; для виготовлення склувальних фарб, спеціального скла (оптичне скло, стекло для електричних лампочок), клею або полірувальних засобів; для очищення золота і для одержання боратів та антрахінонових барвників.

Існують інші борати натрію (метаборати, воденьдиборат (гідродиборат)), які використовуються в лабораторних цілях.

(2) Борати амонію. Найважливішим є метаборат (NH4BO2·2Н2О). Безбарвні кристали, добре розчинні у воді, вицвітають. Нагріваючись, розкладається з утворенням плавкого лаку борного ангідриду; використовується як вогнетривкий матеріал. Застосовується також як фіксатор у лосьйонах для волосся; як компонент електролітів в електролітичних конденсаторах та для покриття паперу.

(3) Осаджені борати кальцію. Одержують обробкою природних боратів хлоридом кальцію; білий порошок, використовуваний в вогнезахисних складах, в антифризах та в керамічних ізоляторах. Може також застосовуватися як антисептик.

(4) Борати марганцю. Переважно тетраборат (МпВ4O7), рожевий порошок, помірно розчинний у воді. Використовується як осушувач у фарбах чи лаках.

(5) Борат нікелю. Блідо-зелені кристали. Використовується як каталізатор.

(6) Борат міді. Блакитні кристали, дуже тверді, не розчинні у воді. Використовується як пігмент (керамічні фарби) та як антисептик, та як інсектицид.

(7) Борат свинцю. Сіруватий порошок, не розчинний у воді. Використовується для виготовлення осушувачів, у виробництві скла, як пігмент для фарфору та для нанесення електролітичного покриття.

(8) Інші борати. Борат кадмію використовується як покриття для флуоресцентних трубок. Борат кобальту використовується як осушувач; борат цинку застосовується як антисептик, для надання вогнетривкості текстильним матеріалам або як флюс у кераміці, борат цирконію використовується як речовина-глушник для фарб.

Природні борати натрію (керніт, тинкал), що використовуються для одержання боратів цієї товарної позиції, і природні борати кальцію (пандерміт, прицеїт), застосовувані для одержання борної кислоти, не включаються (товарна позиція 2528).

(B) Пероксоборати (перборати)

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, до цієї товарної позиції включаються пероксоборати металів, які насичені киснем у більшому ступені, ніж борати, і легко виділяють кисень.

Це складні продукти, формули яких відповідають декільком кислотам, таким як НВО3 або НВО4.

До числа основних пероксоборатів відносяться:

(1) Пероксоборат натрію (пербура). Одержують, діючи пероксидом натрію на водний розчин борної кислоти або обробки водного розчину борату натрію пероксидом водню. Білий аморфний порошок або кристали (з 1 або 4 молекулами води). Використовується для відбілювання парусинових, текстильних і солом’яних виробів, для зберігання шкір, для виготовлення побутових мийних препаратів, детергентів та антисептиків.

(2) Пероксоборат магнію. Білий порошок, у воді не розчиняється. Використовується в медицині або для виготовлення зубної пасти.

(3) Пероксоборат калію. Властивості та галузі застосування такі ж, як у пероксоборату натрію.

(4) Інші пероксоборати. Пероксоборати амонію, алюмінію, кальцію чи цинку являють собою білі порошки. Використовуються в медицині та у виробництві зубної пасти.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2840 19 90

 

            Ця товарна категорія включає кристалізований динатрійтетраборат (з 10H2O).

 

2840 20 10

 

            Ця товарна категорія включає пентаборат натрію і метаборат натрію.

Пояснення до товарної позиції 2841:

 

2841

Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот:

2841 30 00 00

- дихромат натрiю

2841 50 00 00

- iншi хромати та дихромати; пероксохромати

 

- манганiти, манганати та перманганати:

2841 61 00 00

- - перманганат калiю

2841 69 00 00

- - iншi

2841 70 00 00

- молiбдати

2841 80 00 00

- вольфрамати

2841 90

- iншi:

2841 90 30 00

- - цинкати і ванадати

2841 90 85 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються солі оксометалевих і пероксометалевих кислот (відповідні кислотним оксидам металів, ангідридам).

Основні групи сполук, що включаються до цієї товарної позиції:

(1) Алюмінати. Похідні гідроксиду алюмінію:

(а) алюмінат натрію. Одержують обробкою бокситу розчином гідроксиду натрію. Виробляється у вигляді білого порошку, розчинного у воді, водних розчинів чи пасти. Використовується як протрава для фарбування (лужна протрава); для виготовлення лаків; як зв’язувальна речовина у виробництві паперу; як наповнювач для мила; для ствердіння гіпсу; для виготовлення непрозорого скла; для очищення промислових вод і т.д.;

(b) алюмінат калію. Одержують розчиненням бокситу в гідроксиді калію; біла мікрокристалічна маса, гігроскопічна, у воді розчиняється. Застосовується в тих же цілях, що і алюмінат натрію;

(c) алюмінат кальцію. Одержують плавленням бокситу та оксиду кальцію в електропечі. Білий порошок, не розчинний у воді. Використовується для фарбування (як протрава), для очищення промислових вод (іонообмінник); для виготовлення паперу (як зв’язувальна речовина); у виробництві скла, мила, спеціальних цементів, полірувальних препаратів та інших алюмінатів;

(d) алюмінат хрому. Одержують нагріванням суміші оксиду алюмінію, фториду кальцію та дихромату амонію. Використовується як фарба для кераміки;

(e) алюмінат кобальту. Одержують з алюмінату натрію та кобальтової солі. У чистому вигляді або в суміші з оксидом алюмінію є складовою частиною кобальтової сині (тенардова синь). Використовується у виготовленні блакитних барвників (з алюмінатом цинку), лазурі блакитної, смальти, саксонської блакитної, севрської блакитної і т.д.;

(f) алюмінат цинку. Білий порошок, використовується в тих же цілях, що й алюмінат натрію;

(g) алюмінат барію. Одержують з бокситу, баритів і вугілля; біла чи коричнева маса. Використовується для очищення промислових вод та як препарат, що перешкоджає утворенню накипу;

(h) алюмінат свинцю. Одержують нагріванням суміші оксидів свинцю та алюмінію. Твердий тугоплавкий продукт, використовується як білий пігмент та для виготовлення вогнетривких цеглин і прокладок.

До цієї товарної позиції не включається природний алюмінат берилію (хризоберил) (товарна позиція 2530, 7103 або 7105 залежно від конкретного випадку).

(2) Хромати. Нейтральні чи кислі хромати (дихромати), три-, тетра- та перхромати одержують з різних хромових кислот, зокрема, з нормальної кислоти Н2СrО4 або з дихромової кислоти Н2Сr2O7, не виділеної в чистому вигляді.

Основними з цих, переважно, токсичних солей є:

(а) хромат цинку. Обробка цинкових солей дихроматом калію дає гідратований або основний хромат цинку. Порошок, не розчинний у воді. Використовується як пігмент, будучи складовою частиною, у чистому вигляді або в суміші, цинкового жовтого. У суміші з берлінською лазур’ю блакитною утворює цинкову зелень;

(b) хромат свинцю. Нейтральний штучний хромат свинцю одержують діючи ацетатом свинцю на дихромат натрію. Жовтий, іноді оранжевий чи червоний порошок залежно від способу одержання. Є складовою частиною хромового жовтого, у чистому вигляді або в суміші, використовується для виготовленні емалей, кераміки, фарб чи лаків і т.д.

Основний хромат, у чистому вигляді або в суміші, є складовою частиною хромового червоного чи перського червоного;

(c) хромати натрію. Хромат натрію (Nа2СrО4·10Н2O) одержують у процесі виробництва хрому випаленням природного залізо-хромового оксиду (хроміту), змішаного з вугіллям і карбонатом натрію. Великі жовті розпливчасті кристали, добре розчинні у воді. Застосовується для фарбування (протрава); у дубленні; для виготовлення чорнил, пігментів або інших хроматів чи дихроматів. У суміші з сульфідом стибію використовується для одержання порошків для фотоспалахів.

Дихромат натрію (біхромат натрію) (Nа2Сr2O7·2Н2О) одержують з хромату натрію, утворює червоні розпливчасті кристали, розчинні у воді. Нагріваючись, перетворюється в безводний і менш розпливчастий дихромат (тобто розплавлений або виливаний хромат), який нерідко містить невелику кількість сульфату натрію. Використовується для дублення (хромове дублення); фарбування (як протрава та окисник); як окисник в органічному синтезі; у фотографії; у друкарстві; у піротехніці; для очищення чи знебарвлення жирів; для виготовлення дихроматних акумуляторів і для одержання дихроматного желатину (який під дією світла перетворюється в продукти, не розчинні в гарячій воді); у флотаційних процесах (для зниження плавучості); для очищення нафти; як антисептик;

(d) хромати калію. Хромат калію (К2СrО4), жовтий хромат калію одержують з хроміту. Жовті кристали, розчинні у воді і токсичні.

Дихромат калію (біхромат калію) (K2Сr2O7) (червоний хромат калію) також одержують з хроміту. Оранжеві кристали, розчинні у воді та дуже токсичні. Дихроматні пари і пил впливають на носову кістку та хрящі; розчин заражає подряпини.

Хромат і дихромат калію використовуються аналогічно хромату і дихромату натрію;

(e) хромати амонію. Хромат амонію ((NН4)2СrО4) одержують насиченням розчину триоксиду хрому аміаком. Жовті кристали, розчинні у воді. Використовується у фотографії та для фарбування.

Дихромат амонію (біхромат амонію) ((NН4)2Сr2O7) одержують з природного залізо-хромового оксиду (хроміту); червоні кристали, розчинні у воді. Використовується у фотографії; для фарбування (протрава); у дубленні; для очищення жирів чи олій; в органічному синтезі і т.д.;

(f) хромат кальцію (СаСrО4·2Н2О). Одержують з дихромату натрію та крейди; нагріваючись, втрачає воду та забарвлюється в жовтий колір. Використовується для виготовленні жовтих фарб, таких як “жовта ультрамаринова”, назва застосовується також до самому хромату кальцію;

(g) хромат марганцю. Нейтральний хромат (МnСrО4). Одержують з оксиду марганцю (II) та хромового ангідриду. Коричнюваті кристали, розчинні у воді. Використовується як протрава для фарбування.

Основний хромат являє собою коричневий порошок, не розчинний у воді. Використовується для виготовлення акварельних фарб;

(h) хромати заліза. Хромат тривалентного заліза (Fе2(СrО4)3) одержують з розчинів хлориду заліза (III) та хромату калію, жовтий порошок, не розчинний у воді.

Існує також основний хромат заліза, який у чистому вигляді або в суміші використовується для виготовлення жовтих фарб. У сполученні з берлінською лазур’ю одержують зелені фарби, які імітують цинкову зелень. Використовується також у металургії;

(ij) хромат стронцію (SrСrО4). Аналогічний хромату кальцію; є складовою частиною, у чистому вигляді або в суміші, стронцієвої жовтої. Використовується для виготовлення художніх фарб для живопису;

(k) хромат барію (ВаСrО4). Одержують співосаждениям розчинів хлориду барію та хромату натрію; яскраво-жовтий порошок, не розчинний у воді та отруйний. Є складовою частиною, у чистому вигляді або в суміші, барієвої жовтої, яку так само, як і продукт, одержаний з хромату кальцію, називають іноді “жовтою ультрамариновою”. Використовується для виготовленні фарб для живопису, для одержання емалей і стекол; для виготовлення сірників та як протрава для фарбування.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) природний хромат свинцю (крокоїт) (товарна позиція 2530);

(b) пігменти на основі хроматів (товарна позиція 3206).

(3) Манганати, перманганати. Ці солі відповідають марганцевої (марганцевистої) кислоті (Н2МnО4) (не виділеної в чистому вигляді), пермарганцевої (марганцевої) кислоті (НМnО4) (існує лише у водних розчинах):

(а) манганати. Манганат натрію (Nа2МnО4). Одержують плавленням суміші природного діоксиду марганцю (товарна позиція 2602 – піролюзит) і гідроксиду натрію; зелені кристали, розчинні в холодній воді, у гарячій воді розкладаються; використовуються в металургійному виробництві золота.

Манганат калію (K2МnО4) являє собою дрібні зеленувато-чорні кристали. Використовується для одержання перманганату.

Манганат барію (ВаМnО4) одержують нагріванням діоксиду марганцю в суміші з нітратом барію. Смарагдово-зелений порошок. У суміші з сульфатом барію є складовою частиною марганцевого блакитного. Застосовується для виготовленні фарб для живопису;

(b) перманганати. Перманганат натрію (NаМnО4·3Н2О) одержують з манганату; червоно-чорні кристали, розпливчасті на повітрі та розчинні у воді. Використовується як дезинфекційний засіб, в органічному синтезі та для відбілювання вовни.

Перманганат калію (КМnО4) одержують або з манганату, або окисненням суміші діоксиду марганцю з гідроксидом калію. Пурпурні кристали з металевим блиском, у воді розчиняється, фарбує шкіру; може бути у вигляді пурпурно-червоного водного розчину чи таблеток. Сильний окисник, використовується в хімії як реагент, в органічному синтезі (для одержання сахарину); у металургії (очищення нікелю); для відбілювання жирних речовин, гуми, шовкової пряжі, тканини, чи соломи; для очищення води; як антисептик, як фарба (для вовни, деревини та як складова частина барвників для волосся); застосовується також у протигазах; у медицині.

Перманганат кальцію (Са(МnО4)2·5Н2О) одержують електролізом розчинів манганатів лужних металів і хлориду кальцію; утворює темно-пурпурні кристали, розчинні у воді. Окисник і дезінфекційний засіб, використовується для фарбування, в органічному синтезі, для очищення води, для відбілювання паперової маси.

(4) Молібдати. Молібдати, парамолібдати та полімолібдати (ди-, три-, тетра-) одержують з нормальної молібденової кислоти (Н2МоО4) або з інших молібденових кислот. Дещо аналогічні хроматам.

Основними з них є:

(а) молібдат амонію. Одержують у металургійному виробництві молібдену. Гідратовані кристали, мають слабкий зеленуватий чи жовтуватий відтінок і під час нагрівання розкладаються. Використовується як хімічний реагент, для виготовлення пігментів або вогнетривких матеріалів, у скляній промисловості і т.д.;

(b) молібдат натрію. Гідратовані кристали, блискучі, розчинні у воді. Використовується як реагент, для виготовлення пігментів і в медицині;

(c) молібдат кальцію. Білий порошок, не розчинний у воді; використовується в металургії;

(d) молібдат свинцю. Штучний молібдат свинцю, співосаждений з хроматом свинцю, утворює червоні хромові пігменти.

Природний молібдат свинцю (вульфеніт) не включається (товарна позиція 2613).

(5) Вольфрамати. Вольфрамати, паравольфрамати та первольфрамати одержують з нормальної вольфрамової кислоти (Н24) та інших вольфрамових кислот.

Основними з них є:

(а) вольфрамат амонію. Одержують обробкою розчину вольфрамової кислоти аміаком; білий кристалічний гідратований порошок, розчинний у воді; використовується для надання вогнетривкості текстильним матеріалам і для одержання інших вольфраматів;

(b) вольфрамат натрію. Одержують у металургійному виробництві вольфраму, з вольфраміту (товарна позиція 2611) та карбонату натрію; білі листочки або кристали, гідратовані, з перловим блиском, розчинні у воді. Використовується в тих же цілях, що і вольфрамат амонію; застосовується як протрава для друкування текстильних матеріалів, для виготовлення лаків і каталізаторів і в органічному синтезі;

(c) вольфрамат кальцію. Білі блискучі лусочки, не розчинні у воді; застосовується для виготовлення рентгенівських екранів або флуоресцентних трубок;

(d) вольфрамат барію. Білий порошок, використовується для одержання фарб для живопису, у чистому чи вигляді в суміші, відомих за назвою вольфрамового білого чи вольфрамату білого;

(e) інші вольфрамати. Сюди відносяться вольфрамати калію (для надання вогнетривкості тканинам), магнію (для рентгенівських екранів), хрому (зелений пігмент) чи свинцю (пігмент).

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) природний вольфрамат кальцію (шеєліт), руда (товарна позиція 2611);

(b) природні вольфрамати марганцю (губнерит) або заліза (ферберит) (товарна позиція 2611);

(c) люмінесцентні вольфрамати (наприклад, кальцію чи магнію), розглянуті як неорганічні люмінофори (товарна позиція 3206).

(6) Титанати (орто-, мета– та пероксотитанати, нейтральні або кислі) одержують з різних титанових кислот і гідроксидів, основаних на діоксиді титану (ТiО2).

Титанати барію та свинцю являють собою білі порошки, що використовуються як пігменти.

До цієї товарної позиції не включаються природний титанат заліза (ільменіт) (товарна позиція 2614) і неорганічні фторотитанати (товарна позиція 2826).

(7) Ванадати (орто-, мета-, піро-, гіпованадати, нейтральні або кислі) одержують з різних ванадієвих кислот, одержаних у свою чергу з пентаоксиду ванадію (V2О5) чи з інших оксидів ванадію:

(а) ванадат амонію (метаванадат) (NН43). Жовтувато-білий кристалічний порошок, помірно розчинний у холодній воді, добре розчинний у гарячій воді з утворенням жовтого розчину. Використовується як каталізатор; як протрава для фарбування чи друкування текстильних виробів; як осушувач у фарбах чи лаках; як барвна речовина для фаянсу, для виготовлення чорнила чи типографських фарб і т.д.;

(b) ванадати натрію (орто– та мета-). Гідратовані білі порошки, кристалічні та розчинні у воді. Застосовуються в аніліновому фарбуванні в чорний колір і друкуванні.

(8) Ферати та ферити. Ферати та ферити одержують з гідроксидів тривалентного (Fe(ОН)3) та двовалентного (Fе(ОН)2) заліза, відповідно. Ферат калію являє собою чорний порошок, який розчиняється у воді з утворенням червоної рідини.

Назва “ферати” помилково вживається для простих сумішей оксидів заліза та оксидів інших металів, що є складовими фарб для кераміки і включаються до товарної позиції 3207.

До цієї товарної позиції не включаються ферит заліза, що є магнітним оксидом заліза (Fe3O4), (товарна позиція 2601) та окалина (товарна позиція 2619).

(9) Цинкати. Сполуки, одержані з амфотерного гідроксиду цинку (Zn(ОН)2):

(а) цинкат натрію. Одержують діючи карбонатом натрію на оксид цинку або гідроксидом натрію на цинк. Застосовується для одержання сульфіду цинку, використовуваного у фарбах;

(b) цинкат заліза. Використовується як фарба для кераміки;

(c) цинкат кобальту, у чистому вигляді або в суміші з оксидом кобальту чи з іншими солями є складовою частиною кобальтового зеленого або зелені Ринмана;

(d) цинкат барію. Одержують осадженням водного розчину гідроксиду барію аміачним розчином сульфату цинку; білий порошок, розчинний у воді. Використовується для одержання сульфіду цинку, застосовуваного для виготовлення фарб.

(10) Станати (орто- та мета-). Одержують з олов’яних кислот:

(а) станат натрію (Nа2SnО3·3Н2О). Одержують плавленням суміші олова, гідроксиду, хлориду та нітрату натрію; тверда маса або шматочки неправильної форми, у воді розчиняється, білий чи забарвлений залежно від кількості домішок (солей натрію чи заліза). Використовується як протрава для фарбування чи друкування текстильних матеріалів; у скляній або керамічній промисловості; для відокремлення свинцю від миш’яку; як клей на основі олова для шовку та в органічному синтезі;

(b) станат алюмінію. Одержують нагріванням суміші сульфату олова та сульфату алюмінію; білий порошок. Використовується як речовина-глушник для виробництва емалей чи кераміки;

(c) станат хрому. Головний компонент рожевих фарб для кераміки або живопису. Використовується як клей на основі олова для шовку;

(d) станат кобальту. У чистому вигляді або в суміші є складовою частиною небесно-блакитного пігменту, використовуваного для виготовлення фарб;

(e) станат міді, у чистому вигляді або в суміші, відомий як “олов’яна зелень”.

(11) Антимонати. Солі різних кислот, які відповідають оксиду стибію (Sb2О5); до деякої міри аналогічні арсенатам:

(а) метаантимонат натрію (лейконін). Одержують з гідроксиду натрію та пентаоксиду стибію; білий кристалічний порошок, помірно розчинний у воді. Застосовується як речовина-глушник для виробництва емалей чи скла; використовується для виготовлення тіоантимонату натрію (сіль Шліппе) (товарна позиція 2842);

(b) антимонати калію. Найважливішим є воденьантимонат калію, одержуваний кальцинуванням металу, змішаного з нітратом калію; білий кристалічний порошок. Використовується в медицині (як проносне) та як пігмент для кераміки;

(c) антимонат свинцю. Одержують сплавленням пентаоксиду стибію з червоним свинцем (свинцевим суриком); жовтий порошок, не розчинний у воді. Чистий або в суміші з оксид хлоридом свинцю він являє собою неаполітанську жовту (стибій жовтий), пігмент для фарбування кераміки, скла, або використовується як художня фарба.

Антимоніди не включаються (товарна позиція 2853).

(12) Плюмбати. Одержують з амфотерного діоксиду свинцю (РbО2).

Плюмбат натрію використовується як фарбувальна речовина. Плюмбати кальцію (жовтий), стронцію (каштановий) чи барію (чорний) використовуються у виробництві сірників і в піротехніці.

(13) Інші солі оксометалевих кислот або пероксометалевих кислот. Вони включають:

(а) танталати та ніобати;

(b) германати;

(c) ренати та перренати;

(d) цирконати;

(e) вісмутати.

Проте до цієї товарної позиції не включаються сполуки:

(а) дорогоцінних металів (товарна позиція 2843);

(b) радіоактивних хімічних елементів чи радіоактивних ізотопів (товарна позиція 2844);

(c) ітрію, скандію або рідкісноземельних металів (товарна позиція 2846).

(d) ртуті (товарна позиція 2852).

Комплексні солі фтору, такі як фторотитанати, включаються до товарної позиції 2826.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2841 69 00

 

            Манганіти - це солі марганцевистої кислоти (H2MnO3). Вони майже нерозчинні у воді і легко гідролізуються.

            Ця товарна категорія включає манганіт міді (CuMnO3), який використовується в газових масках для окислення моноксиду вуглецю до діоксиду вуглецю, і мідь біс(гідроманганіт) (Cu(HMnO3)2), який ще більш ефективний.

            Поряд із манганатами, переліченими в примітках поясненення до товарної позиції 2841, (3), (a), ця товарна категорія також охоплює манганати, в яких марганець є п’ятивалентним, наприклад, Na3MnO4 ·10H2O.

 

Пояснення до товарної позиції 2842:

 

2842

Інші солi неорганiчних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або не визначеного хімічного складу), крім азидiв:

2842 10 00 00

- силiкати подвiйнi або комплекснi, включаючи алюмосилікати
визначеного або не визначеного хімічного складу

2842 90

- iншi:

2842 90 10 00

- - солi простi, подвiйнi або комплекснi солі селенової або телурової кислот

2842 90 80 00

- - iншi

 

За умови дотримання винятків, зазначених у Загальних положеннях до цієї підгрупи, ця товарна позиція включає:

(I) Солі неорганічних або пероксокислот неметалів, в іншому місці не зазначені

Приклади таких солей включають:

(А) Фульмiнати, цiанати, ізоціанати та тiоцiанати, які являють собою солі металів невиділеної ціанової кислоти (HO-CºN) чи ізоціанової кислоти (НN=C=О), або гримучої кислоти (H-C≡N+-O-) – іншого ізомеру ціанової кислоти, або тіоціанової кислоти (НS-СºN).

(1) Фульмінати. Фульмінати – це сполуки, склад яких більш-менш неясний, дуже нестійкі, які вибухають за слабкого удару чи під час нагрівання (наприклад, від іскри). Вони є складовими вибухових речовин і використовуються для виготовлення капсулів або детонаторів.

 (2) Ціанати. Ціанати амонію, натрію чи калію використовуються для одержання різних органічних сполук. Існують також ціанати лужноземельних елементів.

(3) Тіоціанати. Тіоціанати (сульфоціаніди) являють собою солі не виділеної у вільному стані тіоціанової кислоти (НS-СºN).

Найважливішими є:

(а) Тіоціанат амонію (NН4SСN). Безбарвні кристали, які розпливаються на повітрі, добре розчинні у воді, на світлі і на повітрі набувають червоного кольору, під час нагрівання розкладаються. Використовується для нанесення електролітичного покриття; у фотографії; у фарбуванні чи друкуванні текстильних матеріалів (зокрема, для збереження властивостей шовкових тканин); для виготовлення охолоджувальних сумішей, для одержання ціанідів або гексаціанофератів (II), тіомочевини, гуанідину, полімерних матеріалів, адгезивів, гербіцидів і т.д.

(b) Тіоціанат натрію (NаSСN). За зовнішнім виглядом схожий на тіоціанат амонію або може існувати у вигляді порошку. Отруйний. Використовується у фотографії; при фарбуванні і друкуванні (протрава); у медицині; як реагент у лабораторіях; для нанесенні електролітичного покриття; для виготовлення штучної гірчичної олії; у гумовій промисловості і т.д.

(c) Тіоціанат калію (КSСN). Має такі ж характеристики, як і тіоціанат натрію. Використовується в текстильній промисловості; у фотографії; в органічному синтезі (наприклад, для одержання тіомочевини, штучної гірчичної олії і фарбувальних речовин), для одержання тіоціанатів, охолоджувальних сумішей, інсектицидів і т.д.

(d) Тіоціанат кальцію (Са(SСN)2·3Н2О). Безбарвні кристали, які розпливаються і розчиняються у воді. Застосовується як протрава для фарбування чи друкування, як розчинник для целюлози; для мерсеризації бавовни; у медицині застосовується замість йодиду калію (для лікування атеросклерозу); для одержання гексаціанофератів (II) або інших тіоціанатів; для виготовленні пергаменту.

(e) Тіоціанати міді. Одержують з тіоціанатів лужних металів, гідросульфіту натрію і сульфату міді.

Тіоціанат одновалентної міді (СuSCN), білуватий, сіруватий чи жовтуватий порошок або паста; у воді не розчиняється. Використовується як протрава для друкування текстильних матеріалів, для виготовлення фарб, стійких до впливу морської води, та в органічному синтезі.

Тіоціанат двовалентної міді (Сu(SСN)2), чорний порошок, не розчинний у воді; легко перетворюється в тіоціанат одновалентної міді. Використовується для виготовлення сірників і капсулів, що детонують.

Фульмінат ртуті і тіоціанат ртуті (ІІ) не включаються (товарна позиція 2852).

(В) Арсеніти та арсенати.

Це солі металів кислот, що містять миш’як; арсеніти – солі миш’яковистої кислоти, арсенати – солі миш’якової кислоти (товарна позиція 2811). Вони сильно отруйні. Наприклад:

(1) арсеніт натрію (NаАsО2). Одержують сплавленням карбонату натрію з оксидом миш’яку (III). Білі чи сіруваті злитки або порошок, розчинний у воді. Використовується у виноградарстві (інсектицид); для консервування шкур; у медицині; для виробництві мила та антисептиків і т.д.;

(2) воденьарсеніт кальцію (арсеніт кальцію) (СаНАsО3). Білий порошок, не розчинний у воді, використовується як інсектицид;

(3) воденьарсеніт міді (арсеніт міді) (СuНАsО3). Одержують з арсеніту натрію та сульфату міді. Зелений порошок, не розчинний у воді. Використовується як інсектицид, як фарбувальний агент, відомий за назвою “зелень Шеєлє”, та для виготовлення деяких зелених пігментів (див. Пояснення до товарної позиції 3206);

(4) арсеніт цинку (Zn(АsО2)2). За зовнішнім виглядом і використанню аналогічний арсеніту кальцію;

(5) арсеніт свинцю (Рb(АsО2)2). Білий порошок, слабко розчинний у воді. Використовується у виноградарстві (інсектицид);

(6) арсенати натрію (орто-, мета– та піроарсенати). Найважливіші з них – воденьарсенат динатрію (кислий ортоарсенат натрію) (Nа2НАsО4) (з 7 або 12 молекулами води відповідно до температури кристалізації) та ортоарсенат тринатрію (безводний або з 12 молекулами води). Одержують з оксиду миш’яку (III) та нітрату натрію. Безбарвні кристали або зеленуватий порошок. Використовується для виготовлення медикаментів (розчин Пірсона), антисептиків, інсектицидів та інших арсенатів; також знаходить застосування в текстильній промисловості для друкування текстильних матеріалів;

(7) арсенати калію. Моно– та диосновні ортоарсенати калію одержують тим же способом, що і арсенати натрію. Безбарвні кристали, розчинні у воді. Використовуються як антисептики або інсектициди; у дубильному виробництві; для друкування текстильних матеріалів і т.д.;

(8) арсенати кальцію. Диортоарсенат трикальцію (Са3(АsО4)2), часто містить домішки інших арсенатів кальцію. Одержують під час взаємодії хлориду кальцію та арсенату натрію. Білий порошок, не розчинний у воді. Використовується в сільському господарстві як інсектицид;

(9) арсенати міді. Ортоарсенат міді (II) (Cu3(АsО4)2). Одержують з ортоарсенату натрію та сульфату міді (чи хлориду). Зелений порошок, не розчинний у воді. Використовується як засіб для боротьби з паразитами у виноградарстві та для виготовлення фарб, що запобігають обростанню;

(10) арсенати свинцю. Диортоарсенат трисвинцю (Рb3(АsО4)2) та кислий ортоарсенат. Слабко розчинний у воді. Білий порошок, паста або емульсія. Використовується для виготовлення інсектицидів;

(11) інші арсенати. Вони включають арсенати алюмінію (інсектицид) або кобальту (рожевий порошок, використовуваний у кераміці.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) природні арсенати нікелю (наприклад, анабергіт і т.п.) (товарна позиція 2530);

(b) арсеніди (товарна позиція 2853);

(c) ацетоарсеніти (група 29).

(С) Солі кислот селену: селеніди, селеніти, селенати. Вони включають:

(1) селенід кадмію. Використовується у виробництві світлозахисного скла і пігментів;

(2) селеніт натрію. Використовується для надання склу червонуватого тону або для маскування зеленуватого відтінку скла;

(3) селенати амонію та натрію. Використовуються як інсектициди; сіль натрію також використовується в медицині;

(4) селенат калію. Використовується у фотографії.

Зоргіт, природний селенід міді свинцю, не включається (товарна позиція 2530).

(D) Солі кислот телуру: телуриди, телурити, телурати. Вони включають:

(1) телурид вісмуту. Напівпровідник для термоелементів;

(2) телурати натрію чи калію. Використовуються в медицині.

(II) Подвійні або комплексні солі

Ця група включає подвійні чи комплексні солі, крім тих, які входять в інші товарні позиції.

Основні подвійні або комплексні солі, що входять до цієї товарної позиції, включають:

(А) Подвійні або комплексні хлориди (хлоросолі).

(1) Хлорид амонію з:

(а) магнієм. Розпливчасті кристали; використовуються для паяння;

(b) залізом (хлорид амонію заліза (II) та хлорид амонію заліза (III)). Щільна речовина або гігроскопічні кристали; використовується для нанесення електролітичного покриття та у медицині;

(c) нікелем. Жовтий порошок або гідратовані зелені кристали. Використовується як протрава та у гальваностегії;

(d) міддю (хлорид амонію міді). Блакитні чи зеленуваті кристали, розчинні у воді. Використовується як фарбувальний агент у піротехніці;

(e) цинком (хлорид амонію цинку). Білий кристалічний порошок, розчинний у воді. Використовується для паяння (“паяльні солі”), у сухих електричних батареях і в гальваностегії (електролітичне покриття цинком);

(f) оловом. Зокрема, хлоростанат амонію; білі чи рожеві кристали або у водному розчині. Іноді називають “рожевою сіллю”; використовується в фарбуванні або як клеїльна речовина для шовку;

(2) Хлориди натрію з алюмінієм. Білий кристалічний, гігроскопічний порошок. Використовується для дублення.

(3) Хлорид кальцію з магнієм. Білі розпливчасті кристали. Використовується в паперовому, текстильному, крохмале-патоковому виробництві чи лакофарбовій промисловості.

(4) Хлоросолі, наприклад, хлороброміди, хлоройодиди, хлоройодати, хлорофосфати, хлорохромати та хлорованадати.

Вони включають хлорохромат калію (пеліготова сіль). Червоні кристали, що розкладаються у воді. Є окисним агентом, застосовуваним в органічних синтезах.

Піроморфіт (фосфат і хлорид свинцю) та ванадиніт (ванадат і хлорид свинцю) не включаються, оскільки вони є природними металевими рудами товарних позицій 2607 та 2615, відповідно.

(B) Подвійні або комплексні йодиди (йодосолі).

(1) Йодид вісмуту натрію. Червоні кристали, що розкладаються водою. Використовується в медицині.

(2) Йодид кадмію калію. Білий розпливчастий порошок, який стає жовтим під час витримки його на повітрі. Використовується також у медицині.

(C) Подвійні або комплексні солі, що містять сірку (тіосолі).

(1) Сульфати амонію з:

(а) залізом (сульфат амонію заліза (II), сіль Мора) (FеSО4·(NН4)24·6Н2О). Світло-зелені кристали, розчинні у воді. Використовується в металургії та медицині;

(b) кобальтом (СоSО4·(NН4)24·6Н2О). Червоні кристали, розчинні у воді. Використовується для нанесення електролітичного покриття та у кераміці;

(c) нікелем (NiSО4·(NН4)24·6Н2О). Зелені кристали, що розкладаються під впливом тепла; добре розчинні у воді. Використовується, переважно, для нанесення електролітичного покриття;

(d) міддю. Блакитний кристалічний порошок, розчинний у воді і вицвітає на повітрі. Використовується як засіб для боротьби з паразитами, для друкування та обробки тканин, для виготовлення арсеніту міді тощо.

(2) Сульфат натрію цирконію. Білий твердий продукт. Використовується в металургії цинку.

(3) “Тіосолі” та інші подвійні або комплексні солі, що містять сірку, наприклад, селеносульфіди та селеносульфати, тіотелурати, тіоарсенати, тіоарсеніти та арсеносульфіди, тіокарбонати, германосульфіди, тіоантимонати, тіомолібдати, тіостанати, рейнекати.

Ця група включає:

(а) тритіокарбонат калію. Жовті кристали, розчинні у воді. Використовується в сільському господарстві (против філоксери) та в хімічному аналізі;

(b) тіомолібдати лужних металів. Використовуються як прискорювальні агенти для фосфатування (паркеризації) металів у ваннах;

(c) тетратіоціанатодиамінохромат амонію (диамінтетракистіоціанатохромат амонію, рейнекат амонію або сіль рейнеке) (NН4(Сr(NН3)2(SС)4)·Н20). Кристалічний порошок або темно-червоні кристали. Використовується як реагент;

(d) тіоціанат заліза (II) калію та тіоціанат заліза (III) калію.

До цієї товарної позиції не включаються кобальтит (сульфід та арсенід кобальту) та германіт (германо-сульфід міді), оскільки вони є природними рудами товарних позицій 2605 та 2617, відповідно.

(D) Подвійні або комплексні солі селену (селенокарбонати, селеноціанати і т.д.).

(E) Подвійні або комплексні солі телуру (телурокарбонати, телуроціанати і т.д.).

(F) Кобальтинітрити (нітрокобальтати).

Кобальтинітрит калію (нітрит кобальту калію, жовтий Фішера) (K3Co(NO2)6). Мікрокристалічний порошок, легко розчинний у воді. Пігмент, який чистий або в суміші відомий як жовтий кобальт.

(G) Подвійні або комплексні нітрати (нітрати тетра– та гексаамінонікелю).

Аміачні нітрати нікелю. Блакитні чи зелені водорозчинні кристали. Використовуються як окисники та для виготовлення чистого нікелевого каталізатора.

(H) Подвійні або комплексні фосфати (фосфосолі).

(1) Воденьфосфат амонію натрію (ортофосфат амонію натрію) (NaNH4HPO4·4H2O) (мікрокосмічна сіль). Безбарвні кристали, які вицвітають, розчинні у воді. Використовується як флюс для розчинення оксидів металів.

(2) Фосфат амонію магнію (ортофосфат амонію магнію). Білий порошок, дуже малорозчинний у воді. Використовується у виробництві вогнетривких текстильних матеріалів і в медицині.

(3) Комплексні солі, що містять фосфор, наприклад, молібдофосфати, силікофосфати, вольфрамофосфати, станофосфати.

Ця група включає:

(а) молібдофосфати. Використовуються в мікроскопічних дослідженнях;

(b) силікофосфати та станофосфати. Використовуються для шліхтування шовку (нанесення клеїльного складу на нитки основи тканини).

(IJ) Вольфрамоборати (боровольфрамати).

Боровольфрамат кадмію існує у вигляді жовтих кристалів або у водному розчині. Використовується для відокремлення мінералів за густиною.

(K) Подвійні або комплексні ціанати

(L)Подвійні або комплексні силікати.

Сюди включаються алюмосилікати,  які є або ні окремими сполуками визначеного хімічного складу. Алюмосилікати використовуються у скляній промисловості та в якості ізоляторів, іонообмінників, каталізаторів, молекулярних сит і т.п.

До цієї категорії відносяться синтетичні цеоліти із загальною формулою М2/nO×Al2O3×ySiO2×wH2O, де M– катіон з валентністю n (зазвичай натрій, калій, магній або кальцій), y³2 і w – число молекул води.

Алюмосилікати, які містять зв’язувальну речовину (наприклад, цеоліти, які містять глини на основі діоксиду кремнію, проте, не включаються ( товарна позиція 3824). Для ідентифікації цеолітів, які містять зв’язувальні речовини, зазвичай може бути використаний розмір частинок (зазвичай вище 5 мікрон).

(М) Подвійні або комплексні солі оксидів металів.

Це солі, такі як хромат калію кальцію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) комплексні солі фтору (товарна позиція 2826);

(b) галуни (товарна позиція 2833);

(c) комплексні ціаніди (товарна позиція 2837);

(d) солі азотистоводневої кислоти (азиди) (товарна позиція 2850);

(e) хлорид амонію з ртутю (хлорид амонію ртуті або хлормеркурат амонію) та йодид міді ртуті (товарна позиція 2852).

(f) сульфат магнію калію чистий або з домішками (група 31).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2842 10 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2842, (ІІ), другий абзац, (L).

 

2842 90 10

 

            Поряд із продуктами, зазначеними в Поясненнях до позиції 2842, (І), (C) і (D), і (ІІ), другий абзац, (D) і (E), і з селеносульфідами, селеносульфатами і тіотелуратами, зазначеними в (ІІ), другий абзац, (C), (3), ця товарна категорія включає:

1. Селенид індію (ІnSe),що використовуються як напівпровідники;

2. Високо очищений телурид свинцю (PbTe), використовуваний для транзисторів, термопар, ртутних ламп тощо.

 

Підгрупа VI


Інші продукти

 

Пояснення до товарної позиції 2843:

 

2843

Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, із визначеним або не визначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв:

2843 10

- дорогоцiннi метали у колоїдному станi:

2843 10 10 00

- - срiбло

2843 10 90 00

- - iншi

 

- сполуки срiбла:

2843 21 00 00

- - нiтрат срiбла

2843 29 00 00

- - iншi

2843 30 00 00

- сполуки золота

2843 90

- iншi сполуки; амальгами:

2843 90 10 00

- - амальгами

2843 90 90 00

- - iншi

 

(A) Метали дорогоцінні в колоїдному стані

До цієї товарної позиції включаються дорогоцінні метали, зазначені в групі 71 (тобто срібло, золото, платина, іридій, осмій, паладій, родій і рутеній), за умови, що вони знаходяться в колоїдному стані.

Ці дорогоцінні метали в колоїдному стані одержують або шляхом диспергування, або катодного розпилення, або відновленням однієї з їхніх неорганічних солей.

Колоїдне срібло знаходиться у вигляді невеликих зерен або пластівців блакитнуватого, коричнюватого чи зеленувато-сірого кольору з металевим блиском. Воно використовується в медицині як антисептик.

Колоїдне золото може бути червоним, фіолетовим, блакитним чи зеленим і використовується для тих же цілей, що і колоїдне срібло.

Колоїдна платина знаходиться у вигляді дрібних сірих частинок і має чудові каталітичні властивості.

Ці метали в колоїдному стані (наприклад, золото) включаються до цієї товарної позиції, якщо вони постачаються у вигляді колоїдного розчину, який містить захисні колоїди (такі, як желатина, казеїн, риб’ячий клей).

(B) Сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, визначеного чи невизначеного хімічного складу

Це такі сполуки:

(I) Оксиди, пероксиди та гідроксиди дорогоцінних металів, аналогічні сполукам підгрупи IV.

(II) Неорганічні солі дорогоцінних металів, аналогічні сполукам підгрупи V.

(III) Фосфіди, карбіди, гідриди, нітриди, силіциди та бориди, аналогічні сполукам товарних позицій 2848–2850 (таким, як фосфід платини, гідрид паладію, нітрид срібла, силіцид платини).

(IV) Органічні сполуки дорогоцінних металів, аналогічні сполукам групи 29.

До цієї товарної позиції включаються також сполуки, які містять і дорогоцінний метал, і інші метали (наприклад, подвійні солі недорогоцінного металу та дорогоцінного металу, складні ефіри, що містять дорогоцінні метали).

Найрозповсюджені сполуки дорогоцінних металів перераховані нижче:

(1) Сполуки срібла:

(а) оксиди срібла. Оксид дисрібла (оксид одновалентного срібла) (Ag2O) являє собою коричнювато-чорний порошок, слабко розчинний у воді. На світлі він стає чорним.

Оксид срібла (оксид двовалентного срібла) (AgО) – сірувато-чорний порошок.

Оксиди срібла використовуються, серед іншого (inter alia), для виробництва акумуляторів;

(b) галогеніди срібла. Хлорид срібла (AgCl) – біла маса або щільний порошок, не розчинний у воді, який темніє на світлі; його упаковують у темнозабарвлені непрозорі контейнери. Використовується у фотографії, для виробництва кераміки, у медицині та для сріблення.

Кераргірити (рогова або срібна обманка), природні хлориди та йодиди срібла не включаються (товарна позиція 2616).

Бромід срібла (жовтуватий), йодид срібла (жовтий) та фторид срібла використовуються для тих ж цілей, що і хлориди;

(c) сульфід срібла. Штучний сульфід срібла (Ag2S) – важкий сіро-чорний порошок, не розчинний у воді, використовується для одержання скла.

Природний сульфід срібла (аргентит), природний сульфід срібла та стибію (піраргірит, стефаніт, полібазит) і природний сульфід срібла та миш’яку (прустит) не включаються (товарна позиція 2616);

(d) нітрат срібла (AgNO3) – білі кристали, розчинні у воді, токсичні, ушкоджують шкіру. Використовується для сріблення скла або металів; для фарбування шовку чи рогів; у фотографії; для виробництва незмивного чорнила; як антисептик або засіб проти паразитів. Іноді його називають “ляпіс”, хоча ця назва також застосовна до нітрату срібла, сплавленому з невеликою кількістю нітрату натрію чи калію, а іноді і з невеликою кількістю хлориду срібла, з метою одержання припікальних засобів (група 30);

(e) інші солі і неорганічні сполуки.

Сульфат срібла (Ag2SO4), кристали.

Фосфат срібла (Ag3PO4), жовтуваті кристали, не дуже розчинні у воді; використовуються в медицині, фотографії та оптиці.

Ціанід срібла (AgCN), білий порошок, що темніє на світлі, не розчинний у воді; використовується в медицині та для електролітичного покриття сріблом. Тіоціанат срібла (AgSCN) має аналогічний вигляд і використовується як підсилювач у фотографії.

Комплексні ціанідні солі срібла та калію (KAg(CN)2) або срібла та натрію (NaAg(CN)2) являють собою білі розчинні солі, що використовуються для нанесення електролітичного покриття.

Фульмінат срібла (гримуче срібло), білі кристали, які вибухають за легкого удару, небезпечні під час обробки; використовуються для виробництва капсулів-детонаторів.

Дихромат срібла (біхромат срібла) (Ag2Cr2O7), кристалічний рубіново-червоний порошок, злегка розчинний у воді; використовується як барвник під час виконання художніх мініатюр (срібний червоний, пурпурний червоний).

Перманганат срібла, кристалічний темно-фіолетовий порошок, розчинний у воді; використовується в протигазах.

Азид срібла, вибухова речовина;

(f) органічні сполуки срібла. Вони включають:

(i) лактат срібла (білий порошок) та цитрат срібла (жовтуватий порошок); використовуються у фотографії та як антисептики;

(ii) оксалат срібла, який розкладається і вибухає під час нагрівання;

(iii) ацетат срібла, бензоат, бутират, цинамат, пікрат, саліцилат, тартрат і валерат;

(iv) протенати, нуклеати, нуклеїнати, альбуминати, пептонати, вітелінати та танати срібла.

(2) Сполуки золота:

(а) оксиди. Оксид одновалентного золота (Au2O). Нерозчинний темно-фіолетовий порошок. Оксид тривалентного золота (Au2O3) (ангідрид золота) – коричневий порошок; відповідна кислота – гідроксид золота чи кислота (Au(OH)3), чорний продукт, який розкладається на світлі, з якого одержують аурати лужних металів;

(b) хлориди. Хлорид одновалентного золота (AuCl), жовтуватий чи червонуватий кристалічний порошок. Трихлорид золота (AuCl3) (хлорид золота, бурий хлорид) – червоно-коричневий порошок або кристалічна маса, дуже гігроскопічна, часто постачається в герметичних каністрах або тубах. Тетрахлорзолота (III) кислота (AuCl3·HCl·4H2O) (жовтий хлорид) – жовті кристали, гідратовані; та хлораурати лужних металів – червоно-жовті кристали, також включаються до цієї товарної позиції. Ці продукти використовуються у фотографії (виготовлення тонувальних розчинів), у кераміці або скляній промисловості та у медицині.

До цієї товарної позиції не включається пурпур касія, який являє собою суміш гідроксиду олова та колоїдного золота (група 32); він використовується для виробництва фарб чи лаків і, зокрема, для фарбування фарфору;

(c) інші сполуки. Сульфід золота (Au2S3) – чорнувата речовина, яка у сполученні з лужними сульфідами лужних металів утворює тіоаурати.

Подвійні сульфіти золота та натрію (NaAu(SO3)) і золота та амонію (NH4Au(SO3)) випускаються у вигляді безбарвних розчинів і використовуються для нанесення електролітичного покриття.

Ауротіосульфат натрію використовується в медицині.

Ціанід золота (AuCN), кристалічний жовтий порошок, який розкладається під час нагрівання, використовується в електролітичному золоченні та у медицині. Реагує з ціанідами лужних металів, утворюючи ціаноаурати, такі як тетраціаноаурат золота-калію (KAu(CN4)), який являє собою білу розчинну сіль, використовувану для нанесення електролітичного покриття.

Ауротіоціанат натрію, який кристалізується в оранжево забарвлені голчасті кристали, використовується в медицині та у фотографії (тонувальні розчини).

(3) Сполуки рутенію. Діоксид рутенію (RuО2) – блакитний продукт, тетраоксид рутенію (RuО4) – оранжевий продукт. Трихлорид рутенію (RuCl3) та тетрахлорид рутенії (RuCl4) утворюють подвійні хлориди з хлоридами лужних металів та аміно– або нітрозокомплекси. Існують також подвійні нітрити рутенію чи лужних металів.

(4) Сполуки родію. Гідроксид родію (Rh(OH)3) відповідає оксиду родію (Rh2О3), являє собою чорний порошок. Трихлорид родію (RhCl3) утворює хлорородити з хлоридами лужних металів; маються також сульфат з його комплексними галуном чи фосфатами, нітрат і комплексні нітрити. Також існують ціанородити та комплексні амінопохідні або похідні щавлевої кислоти.

(5) Сполуки паладію. Найстабільнішій оксид – оксид двовалентного паладію (PdО), єдиний основний оксид. Це чорний порошок, який розкладається під час нагрівання.

Хлорид двовалентного паладію (PdCl2), коричневий розпливчастий порошок, розчинний у воді та кристалізується з 2 молекулами води, використовується в керамічній промисловості, фотографії та для нанесенні електролітичного покриття.

Хлоропаладит калію (K2PdCl4), коричнева сіль, легко розчинна, використовувана як індикатор наявності моноксиду вуглецю, також включається сюди. Існують також хлоропаладати, паладооксалати, аміносполуки (діаміни паладію), тіопаладати, паладонітрити, ціанопаладити, паладооксалати та сульфат двовалентного паладію.

(6) Сполуки осмію. Діоксид осмію (OsО2) – темно-коричневий порошок. Тетраоксид осмію (OsО4) – леткий твердий продукт, який кристалізується в білі голчасті кристали; він діє на очі та легені; використовується в гістології та мікрографії. Тетраоксид утворює осмати, такі як осмат калію (червоні кристали), а під час обробки аміаком і гідроксидами лужних металів – осміамати, такі як осміамат калію чи натрію, які являють собою жовті кристали.

Тетрахлорид осмію (OsCl4) та трихлорид осмію (OsCl3) утворюють хлороосмати лужних металів і хлороосміти.

(7) Сполуки іридію. Крім оксиду іридію, є тетрагідроксид іридію (Ir(OH)4) – твердий блакитний продукт, хлорид, хлороіридати і хлороіридити, подвійні сульфати та аміносполуки.

(8) Сполуки платини:

(а) оксиди. Оксид платини (PtО) – фіолетовий або чорнуватий продукт у вигляді порошку. Діоксид платини (PtО2) утворює декілька гідратів, з яких один, тетрагідрат (H2Pt(OH)6), є комплексною кислотою (гексагідроксоплатинова кислота), якій відповідають солі, такі як гексагідроксоплатинати лужних металів. Є також відповідні амінокомплекси;

(b) інші сполуки. Хлорид платини (PtCl4) існує у вигляді коричневого порошку або жовтого розчину; він використовується як реагент. Технічний хлорид платини (гексахлороплатинова кислота) (H2PtCl6) – призматичні розпливчасті кристали, забарвлені в коричнево-червоний колір, розчинні у воді; використовується у фотографії (тонувальні розчини), для нанесення електролітичного покриття, для глазурування або для одержання платинової губки. Є відповідні аміноплатинові комплекси.

Також існують амінокомплекси, що відповідають тетрахлороплатиновій кислоті (H2PtCl4), яка являє собою червоний твердий продукт. Ціаноплатиніти калію чи барію використовуються для виготовлення флуоресціюючих екранів для рентгенографії.

(C) Амальгами дорогоцінних металів

Це сплави дорогоцінних металів із ртуттю. Амальгами золота чи срібла, які є найвідомішими представниками таких продуктів, використовуються як проміжні продукти під час одержання цих дорогоцінних металів.

До цієї товарної позиції включаються амальгами, що містять як дорогоцінний метал, так і недорогоцінний метал (наприклад, деякі амальгами, що використовуються в стоматології); але до цієї товарної позиції не включаються амальгами цілком з недорогоцінних металів (товарна позиція 2853).

Сполуки ртуті визначеного або невизначеного хімічного складу, крім амальгам, не включаються (товарна позиція 2852).

 

Пояснення до товарної позиції 2844:

 

2844

Хiмiчнi радiоактивнi елементи та радiоактивнi iзотопи (включаючи подільні або відновлювані хiмiчнi елементи та iзотопи) та їх сполуки; сумiшi та залишки, які мiстять цi продукти:

2844 10

- уран природний та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять природний уран або сполуки природного урану:

 

- - природний уран:

2844 10 10 00

- - - необроблений; вiдходи та брухт

2844 10 30 00

- - - оброблений

2844 10 50 00

- - фероуран

2844 10 90 00

- - iншi

2844 20

- уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутонiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збагачений ураном-235, плутонiй або сполуки цих продуктів:

 

- - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів:

2844 20 25 00

- - - фероуран

2844 20 35 00

- - - iншi

 

- - плутонiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять плутонiй або сполуки цих продуктів:

 

- - - сумiшi урану та плутонiю:

2844 20 51 00

- - - - фероуран

2844 20 59 00

- - - - iншi

2844 20 99 00

- - - iншi

2844 30

- уран, збiднений ураном-235, та його сполуки; торiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збiднений ураном-235, торiй або сполуки цих продуктів:

 

- - уран, збiднений ураном-235; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збiднений ураном-235, або сполуки цього продукту:

2844 30 11 00

- - - металокерамiка

2844 30 19 00

- - - iншi

 

- - торiй; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять торiй, або сполуки цього продукту:

2844 30 51 00

- - - металокерамiка

 

- - - iншi:

2844 30 55 00

- - - - необроблений; вiдходи та брухт

 

- - - - оброблений:

2844 30 61 00

- - - - - бруски, прутки, профiлi, кутики, дрiт, листове залiзо, стрiчки та листи

2844 30 69 00

- - - - - iншi

 

- - сполуки урану, збiдненого ураном-235, або торiю, змiшанi або не змішані разом:

2844 30 91 00

- - - сполуки торiю або урану, збiдненого ураном-235, змiшанi або не змішані разом, крiм солей торiю

2844 30 99 00

- - - iншi

2844 40

- радiоактивнi елементи та iзотопи i сполуки, крiм включених до пiдпозицiй 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять цi елементи, iзотопи або сполуки; радiоактивнi залишки:

2844 40 10 00

- - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi і сполуки, одержанi з урану-233, або сполуки цього продукту

 

- - iншi:

2844 40 20 00

- - - штучнi радiоактивнi iзотопи

2844 40 30 00

- - - сполуки штучних радiоактивних iзотопiв

2844 40 80 00

- - - інші

2844 50 00 00

- вiдпрацьованi (опромiненi) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторiв

 

(I) Ізотопи

Ядра елементу, визначені його атомним номером, завжди містять одне й теж саме число протонів, але вони мають різне число нейтронів і, отже, мають різну масу (різне масове число).

Нукліди, які відрізняються лише масовими числами, а не атомним номером, називаються ізотопами елементу. Наприклад, є декілька нуклідів з однаковим атомним номером 92, які називаються ураном, але їхні масові числа змінюються від 227 до 240; вони позначаються, наприклад, як уран-233, уран-235, уран-238 і т.д. Аналогічно водень-1, водень-2 або дейтерій (який включається до товарної позиції 2845) та водень-3 або тритій є ізотопами водню.

Важливим чинником у хімічному поводженні елемента є величина позитивного заряду ядра (число протонів); воно визначає число орбітальних електронів, які суттєво впливають на хімічні властивості.

Тому різні ізотопи елементу, ядра яких мають однаковий електричний заряд, але різні маси, будуть мати однакові хімічні властивості, але їхні фізичні властивості будуть змінюватися від одного ізотопу до іншого.

Хімічні елементи складаються або з одного нукліда (моноізотопні елементи), або з суміші двох чи більше ізотопів у відомих незмінних співвідношеннях. Наприклад, природний хлор у вільному та у зв’язаному стані завжди складається з суміші 75,4 % хлору-35 та 24,6 % хлору-37 (що дає атомну масу 35,457).

Якщо елемент складається з суміші ізотопів, його складові частини можна розділити, наприклад, дифузією крізь пористі колонки, електромагнітною сепарацією або фракційним електролізом. Ізотопи також можна одержати бомбардуванням природного елементу нейтронами або зарядженими частками з високою кінетичною енергією.

Відповідно до Примітки 6 до цієї групи і товарних позицій 2844 та 2845 термін “ізотопи” означає не лише ізотопи в їхньому чистому стані, але також і хімічні елементи, природний ізотопний склад яких штучно модифікований збагаченням елементів деякими їхніми ізотопами (це те ж саме, що і збідніння елементів деякими іншими ізотопами) або перетворенням у ході ядерних реакцій деяких ізотопів в інші, штучні ізотопи. Наприклад, хлор з атомною масою 35,30, одержаний збагаченням елементу ізотопом хлору-35 до вмісту останнього 85 % (і, отже, збіднінням ізотопом хлору-37 до його вмісту 15%), розглядається практично як ізотоп.

Слід зазначити, що елементи, які знаходяться в природі лише в моноізотопному стані, наприклад, берилій-9, фтор-19, алюміній-27, фосфор-31, марганець-55 і т.д., не слід розглядати як ізотопи, і вони повинні класифікуватися у вільному чи зв’язаному стані відповідно до цього стану в більш конкретних товарних позиціях, що відносяться до хімічних елементів або їхніх сполук.

Проте радіоактивні ізотопи цих елементів, одержані штучно (наприклад, Be-10,
F-18, Al-29, P-32, Mn-54), слід розглядати як ізотопи.

Деякі штучно одержані хімічні елементи (звичайно з атомним номером вище 92 або трансуранові елементи) справді не мають фіксованого ізотопного складу, але цей склад змінюється відповідно до методу одержання такого елементу. У цих випадках неможливо виявити відмінності між хімічним елементом та його ізотопами відповідно до Примітки 6.

До цієї товарної позиції включаються лише ті ізотопи, які мають властивість радіоактивності (описано нижче), а стабільні ізотопи, проте, включаються до товарної позиції 2845.

(II) Радіоактивність

Деякі нукліди, що мають нестабільні ядра, незалежно від того, у вільному вигляді або у вигляді сполук вони знаходяться, випускають складне випромінювання, яке спричиняє хімічні чи фізичні ефекти, такі як:

(1) іонізація газів;

(2) флуоресценція;

(3) потемніння фотографічних пластинок.

Ці ефекти дозволяють виявити таке випромінювання та виміряти його інтенсивність, використовуючи, наприклад, лічильники Гейгера-Мюллера, пропорційні лічильники, іонізаційні камери, камери Вільсона, пузиркові лічильники, сцинтиляційні лічильники та чутливі плівки чи пластинки.

Це і є явище радіоактивності; хімічні елементи, ізотопи, сполуки і взагалі речовини, які виявляють самовільне випромінювання, називають радіоактивними.

(III) Радіоактивні хімічні елементи, радіоактивні ізотопи та їхні сполуки; суміші та залишки, що містять ці продукти

(А) Радіоактивні елементи.

До цієї товарної позиції включаються радіоактивні елементи, згадані в Примітці 6 (a) до цієї групи, а саме: технецій, прометій, полоній та всі елементи з більш високим атомним номером, такі як астат, радон, францій, радій, актиній, торій, протактиній, уран, нептуній, плутоній, америцій, кюрій, берклій, каліфорній, ейнштейній, фермій, менделевій, нобелій та лоуренсій.

Ці елементи звичайно складаються з декількох ізотопів, що всі є радіоактивними.

Проте є елементи, що складаються з суміші стабільних і радіоактивних ізотопів, такі як калій, рубідій, самарій і лютецій (товарна позиція 2805), які, внаслідок того, що радіоактивні ізотопи мають низький рівень радіоактивності і складають відносно невеликий відсоток у складі суміші, можуть розглядатися як практично стабільні і отже не включаються до цієї товарної позиції.

З іншого боку ті ж самі елементи (калій, рубідій, самарій, лютецій), якщо вони збагачені радіоактивними ізотопами (K–40, Rb–87, Sm–147, Lu–176, відповідно), слід розглядати як радіоактивні ізотопи цієї товарної позиції.

(B) Радіоактивні ізотопи.

До вже згаданих природних радіоактивних ізотопів калію-40, рубідію-87, самарію-147 і лютецію-176 можуть бути додані уран-235 і уран-238, які нижче більш детально розглядаються в розділі IV, і деякі ізотопи талію, свинцю, вісмуту, полонію, радію, актинію чи торію, які часто відомі за назвами, що відрізняються від назв відповідних елементів. Ці назви скоріше пов’язані з назвою того елемента, з якого вони вийшли під час радіоактивного перетворення. Отже, вісмут-210 називається радієм Е, полоній-212 називається торієм С’ та актиній-228 називається мезоторієм II.

Хімічні елементи, які звичайно стабільні, проте можуть ставати радіоактивними після їхнього бомбардування частинками, що виходять з прискорювача частинок (циклотрон, синхротрон), і які мають дуже велику кінетичну енергію (протони, дейтрони), або після поглинання нейтронів у ядерному реакторі.

Трансформовані в такий спосіб елементи називають штучними радіоактивними ізотопами. На сьогодні їх відомо близько 500, з них близько 200 вже використовуються в практичних цілях. Крім урану-233 та ізотопів плутонію, які будуть розглянуті нижче, найважливіші елементи такі: водень-3 (тритій), вуглець-14, натрій-24, фосфор-32, сірка-35, калій-42, кальцій-45, хром-51, залізо-59, кобальт-60, криптон-85, стронцій-90, ітрій-90, паліадій-109, йод-131 та йод-132, ксенон-133, цезій-137, туллий-170, іридій-192, золото-198 та полоній-210.

Радіоактивні хімічні елементи та радіоактивні ізотопи самовільно переходять у більш стабільні ізотопи чи елементи.

Час, необхідний для того, щоб кількість даного радіоактивного ізотопу зменшилося вдвічі в порівнянні з вихідним, називається періодом напіврозпаду або перетворення даного ізотопу. Цей час змінюється від часток секунди для деяких коротко живучих радіоактивних ізотопів (0,3´10-6 для торію С’) до мільярдів років (1,5´1011 років для самарію-147) і являє собою зручний вихідний критерій статистичної нестабільності розглянутих ядер.

Радіоактивні хімічні елементи та ізотопи включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони змішані з іншими радіоактивними сполуками або нерадіоактивними сполуками і матеріалами (наприклад, з відпрацьованими опроміненими мішенями та радіоактивною сировиною), за умови, що питома радіоактивність продукту більше, ніж 74 Бк/г (0,002 мкКі/г).

(C) Радіоактивні сполуки; суміші та залишки, що містять радіоактивні речовини.

Радіоактивні хімічні елементи та ізотопи цієї товарної позиції часто використовуються у формі сполук або продуктів, що “мічені” (наприклад, містять молекули з одним чи більше радіоактивними атомами). Такі сполуки також включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони розчинені, дисперговані, змішані природно або штучно з іншими радіоактивними чи нерадіоактивними матеріалами. Ці елементи та ізотопи також включаються до цієї товарної позиції, будучи у формі сплавів, дисперсій чи металокераміки.

Неорганічні чи органічні сполуки, хімічно або в інший спосіб одержані з радіоактивних хімічних елементів чи радіоактивних ізотопів, та їхні розчини включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо питома радіоактивність цих сполук чи розчинів менше 74 Бк/г (0,002 мкКі/г), сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять радіоактивні речовини (елементи, ізотопи або їхні сполуки), включаються до цієї товарної позиції, якщо їхня питома радіоактивність понад 74 Бк/м (0,002 мкКі/г). Радіоактивні елементи та ізотопи, які дуже рідко використовуються у вільному вигляді, у промисловості застосовуються у вигляді хімічних сполук або сплавів. Не враховуючи сполук, що поділяються і утворюють хімічні елементи та ізотопи, які будуть розглянуті нижче, у розділі IV з урахуванням їхніх характеристик і важливості, найзначні радіоактивні сполуки такі:

(1) Солі радію (хлорид, бромід, сульфат і т.д.), що використовуються як джерело випромінювання для лікування ракових захворювань або для деяких фізичних дослідів.

(2) Сполуки радіоактивних ізотопів, згаданих вище, у пункті (III) (B).

Штучні радіоактивні ізотопи та їхні сполуки використовуються:

(а) у промисловості, наприклад, для радіографії металів, для вимірювання товщини листових металів, пластин і т.д.; для вимірювання рівня рідини в контейнерах, недоступного для інших методів; для прискорення вулканізації; для ініціювання полімеризації або щепленої сополімеризації деяких органічних сполук; для виробництва люмінесцентних фарб (змішаних, наприклад, з сульфідом цинку); для годинникових циферблатів, інструментів і т.д.;

(b) у медицині, наприклад, для діагностики або лікування деяких хвороб (кобальт-60, йод-131, золото-198, фосфор-32 і т.д.);

(c) у сільському господарстві, наприклад, для стерилізації сільськогосподарських продуктів, для запобігання проростання насіння, для дослідження застосування добрив або поглинання їх рослинами, для створення генетичних мутацій з метою поліпшення породи (кобальт-60, цезій-137, фосфор-32 і т.д.);

(d) у біології, наприклад, для дослідження функціонування або розвитку деяких тварин чи рослин (тритій, вуглець-14, натрій-24, фосфор-32, сера-35, калій-42, кальцій-45, залізо-59, стронцій-90, йод-131 і т.д.);

(e) у фізичних або хімічних дослідженнях.

Радіоактивні ізотопи та їхні сполуки звичайно постачаються у вигляді порошків, розчинів, ниток, голок або пластинок. Вони містяться в скляних ампулах, у порожніх платинових капілярах, у трубках з нержавіючої сталі і т.д., запакованих у матеріал, який не пропускає радіоактивне випромінювання (зовнішній контейнер, звичайно зі свинцю), вибір товщини якого залежить від ступеня радіоактивності ізотопу. Відповідно до деяких міжнародних угод на контейнерах повинен бути спеціальний знак, який свідчить про ізотопи, що містяться в контейнерах, та ступінь їхньої радіоактивності.

Суміші можуть включати деякі джерела нейтронів, утворені об’єднанням (у суміші, сплаві, комбінації і т.д.) радіоактивного елемента чи ізотопу (радію, радону, стибію-124, америцію-241 і т.д.) з іншим елементом (берилієм, фтором і т.д.) таким чином, щоб одержати (g, n)- чи (a, n)- реакцію (введення g- фотона або a-частинки, відповідно, і випромінення нейтрона).

Проте всі складені джерела нейтронів, готові для введення в ядерний реактор для ініціювання ланцюгової реакції розщеплення, також повинні розглядатися як компоненти реакторів, і, отже, їх потрібно включати до товарної позиції 8401.

Мікросферичні частинки ядерного палива, покриті шарами вуглецю або карбіду кремнію і призначені для включення в сферичні чи призматичні паливні елементи, включаються до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції також включаються продукти,що використовуються як люмінофори, в яких є невелика кількість радіоактивних речовин, доданих з метою надання продуктам самолюмінесцентних властивостей, за умови, що сумарна питома радіоактивність продукту понад 74 Бк/г (0,002 мкКі/г).

Із радіоактивних залишків найважливіші, з погляду вторинного використання, такі:

(1) Опромінена чи така, що містить тритій, важка вода: після різного часу перебування в реакторі частина дейтерію у важкій воді перетворюється під час поглинання нейтронів у тритій і, отже, важка вода стає радіоактивною.

(2) Відпрацьовані (опромінені) паливні елементи (твели), звичайно з дуже високим рівнем радіоактивності, переважно використовуються для видобування відтворювальних чи подільних матеріалів, які містяться в цих елементах (див. розділ IV нижче).

(IV) Подільні і відтворювальні хімічні елементи та ізотопи і сполуки цих речовин; суміші та залишки, що містять ці речовини

(А) Подільні і відтворювальні хімічні елементи та ізотопи.

Деякі з радіоактивних хімічних елементів та ізотопів, згаданих вище, у розділі III, мають велику атомну масу, наприклад, торій, уран, плутоній та америцій; ядра атомів цих елементів мають особливо складну структуру. Такі ядра під впливом субатомних частинок (нейтронів, протонів, дейтронів, тритонів, α-частинок і т.д.) можуть поглинати ці частинки, у такий спосіб збільшуючи ступінь своєї нестабільності до величини, коли вони стають самі здатними розщеплюватися на два ядра з близькою за величиною масою (або більш рідко на три чи чотири фрагменти). Це розщеплення вивільняє значну кількість енергії і супроводжується виходом вторинних нейтронів. Цей процес відомий як процес розщеплення або ядерного поділу.

Лише в дуже рідких випадках розщеплення відбувається спонтанно або під дією фотонів.

Вторинні нейтрони, що виділяються під час розщеплення, можуть викликати вторинне розщеплення, яке у свою чергу також створює вторинні нейтрони і т.д. Повторення цього процесу багатократно і дає ланцюгову реакцію.

Ймовірність розщеплення звичайно дуже висока для деяких нуклідів (U-233,
U-235, Pu-239), якщо використовуються повільні нейтрони, тобто нейтрони зі середньою швидкістю приблизно 2200 м/с (або з енергією 1/40 eВ). Оскільки ця швидкість відповідає приблизно швидкості молекул рідини (тепловий рух молекул), повільні нейтрони іноді називають тепловими нейтронами.

Зараз розщеплення, яке викликається тепловими нейтронами, є найчастіше використовуваним видом розщеплення в ядерних реакторах.

З цієї причини термін “розщеплення” звичайно використовується для опису ізотопів, що піддаються розщепленню тепловими нейтронами, зокрема, урану-233, урану-235, плутонію-239 та хімічних елементів, що містять їх, зокрема, уран і плутоній.

Інші нукліди, такі як уран-238 і торий-232, розщеплюються лише під дією швидких нейтронів, і звичайно ці ізотопи вважаються відтворювальними, а не подільними. Відтворюваність пояснюється тим, що ці нукліди можуть поглинати повільні нейтрони, даючи, таким чином, можливість утворення плутонію-239 чи урану-233, відповідно, які уже є подільними ізотопами.

Оскільки в процесі розщеплення виділяється дуже велика кількість енергії (приблизно 2 млн. eВ), у теплових ядерних реакторах (з повільними нейтронами) ці нейтрони повинні бути уповільнені в разі початку ланцюгової реакції. Це може бути досягнуте за допомогою сповільнювачів, тобто продуктів з малою атомною масою (таких, як вода, важка вода, деякі вуглеводні, графіт, берилій і т.д.), які, хоча і поглинають частину енергії нейтронів у наступних ударах, але не поглинають нейтрони або поглинають їх у дуже незначному ступені.

Для того, щоб запустити і підтримувати ланцюгову реакцію, середнє число вторинних нейтронів, яке утворюється під час розщеплення, повинне бути більше, ніж потрібно для компенсації втрати нейтронів під час їхнього захоплення іншими атомами, що не приводить до розщеплення.

Подільні та відтворювальні хімічні елементи зазначені нижче:

(1) Природний уран.

Уран у природному стані складається з трьох ізотопів: урану-238, який складає 99,28 % усієї маси, урану-235, який складає 0,71 %, і незначної кількості (близько 0,006 %) урану-234. Отже, природний уран можна вважати як подільний елемент (завдяки вмісту урану-235), так і відтворювальний (завдяки вмісту урану-238).

В основному уран виділяють з уранової смолки, уранініту, отуніту, бранериту, чи карнотиту торберніту. Він також видобувається з інших вторинних ресурсів, таких як відходи виробництва суперфосфату або залишки золотодобувних виробництв. Звичайним процесом є відновлення тетрафториду за допомогою кальцію, магнію або електролізом.

Уран – невисокорадіоактивний елемент, дуже важкий (відносна густина 19) і твердий. Він має блискучу сріблясто-сіру поверхню, але темніє в контакті з киснем повітря, утворюючи оксиди. У порошкоподібному вигляді він окиснюється і швидко займається під час контакту з повітрям.

Уран звичайно продається у формі болванок, придатних для полірування, наповнення, прокатування і т.д. (щоб одержати бруски, стержні, труби, листи, дріт і т.д.).

(2) Торій.

Оскільки торит та орангіт, дуже багаті торієм, зустрічаються в природі дуже рідко, торій в основному одержують з монациту, який містить також рідкісноземельні метали.

Неочищений торій являє собою надто пірофорний сірий порошок. Його одержують електролізом фторидів або відновленням фторидів, хлоридів чи оксидів. Одержаний метал очищають і спікають в інертній атмосфері та перетворюють у важкі сіро-сталевого кольору чушки (відносна густина 11,5); вони досить тверді (хоча м’якше за уран) і швидко  окислюються  на повітрі.

Ці болванки прокочують, екструдують або протягають з одержанням листів, стрижнів, труб, дроту і т.д. Природний торій складається з ізотопу торію-232.

Торій та деякі сплави торію використовуються, переважно, як відтворювальні матеріали в ядерних реакторах. Торій-магнієві та торий-вольфрамові сплави, проте, використовуються в авіабудівельній промисловості або у виробництві термоіонних пристроїв.

Вироби або частини виробів, виготовлені з торію, розділів XVI-XIX не включаються до цієї товарної позиції.

(3) Плутоній.

Промисловий плутоній одержують опроміненням урану-238 в ядерних реакторах.

Це дуже важкий (відносна густина 19,8) радіоактивний і сильно токсичний елемент. Він аналогічний урану за виглядом та за оксидацією.

Плутоній у промисловості поставляється в такому ж вигляді, як і збагачений уран, і вимагає найсуворішої обережності під час поводження.

Подільні ізотопи включають:

(1) уран-233; його одержують в ядерних реакторах з торію-232, який перетворюється послідовно в торій-233, протактиній-233 та уран-233;

(2) уран-235 – це лише подільний ізотоп урану, який зустрічається в природі, причому присутність його в природному урані складає 0,71 %.

Для того, щоб одержати уран, збагачений ураном-235, та уран, збіднений ураном-235 (тобто збагачений ураном-238), гексафторид урану піддають ізотопному поділу за допомогою електромагнітної, відцентрової чи газодифузійної сепарації;

(3) плутоній-239; його одержують в ядерних реакторах з урану-238, який послідовно перетворюється в уран-239, нептуній-239 та плутоній-239.

Слід зазначити, що є деякі ізотопи трансплутонієвих елементів, такі як каліфорній-252, америцій-241, кюрій-242 та кюрій-244, які можуть розщеплюватися (спонтанно або неспонтанно) та які можуть бути використані як інтенсивне джерело нейтронів.

З відтворювальних ізотопів, крім торію-232, слід зазначити збіднений уран (тобто збіднений ураном-235 і, відповідно, збагачений ураном-238). Цей метал є побічним продуктом виробництва урану, збагаченого ураном-235. Завдяки його набагато меншій вартості та доступності у великих кількостях, він заміняє природний уран, зокрема, як відтворювальний матеріал, як захисний екран проти радіації, як важкий метал для виробництва маховиків або у виготовленні поглинальних складів (газовбирачів), використовуваних для очищення деяких газів.

Вироби чи частини виробів, виготовлених з урану, збідненого ураном-235, розділів XVI-XIX не включаються до цієї товарної позиції.

(B) Сполуки подільних і відтворювальних хімічних елементів або ізотопів.

До цієї товарної позиції включаються, зокрема, такі сполуки:

(1) урану:

(а) оксиди UO2, U3O8 та UO3,

(b) фториди UF4 та UF6 (останній сублімується за 56 °C),

(c) карбіди UC та UC2,

(d) уранати Na2U2O7 та (NH4)2U2O7,

(e) уранілнітрат UO2(NO3)2·6H2O,

(f) уранілсульфат UO2SO4·3H2O;

(2) плутонію:

(а) тетрафторид PuF4,

(b) діоксид PuO2,

(c) нітрат РuO2(NO3)2,

(d) карбіди PuC та Pu2C3,

(e) нітрид PuN.

Сполуки урану чи плутонію знаходять застосування, переважно, в ядерній промисловості або як проміжні, чи як кінцеві продукти. Гексафторид урану звичайно постачається в герметичних контейнерах; він дуже токсичний і, отже, повинен вимагати дуже обережного поводження;

(3) торію:

(а) оксид і гідроксид. Оксид торію (ThО2) – білувато-жовтий порошок, не розчинний у воді. Гідроксид торію (Th(OH)4)– гідратований оксид торію. Обидва одержують з монациту. Вони використовуються у виробництві газожарових сіток, як вогнетриви та як каталізатори (синтез ацетону). Оксид використовується як відтворювальний матеріал в ядерних реакторах;

(b) неорганічні солі. Ці солі звичайно білого кольору. Найважливіші з них такі:

(i) нітрат торію, що знаходиться в більш-менш гідратованому стані у вигляді кристалів або порошку (кальцинований нітрат). Використовується для виготовлення люмінесцентних фарб. Змішаний з нітратом церію використовується для просочення газожарових сіток;

(ii) сульфат торію, кристалічний порошок, розчинний у холодній воді; воденьсульфат торію (кислий сульфат торію) і подвійні сульфати лужних металів;

(iii) хлорид торію (ThCl4), безводний або гідратований, та оксид хлорид;

(iv) нітрид торію та карбід торію. Використовуються як вогнетривкі матеріали, як абразиви або відтворювальні матеріали в ядерних реакторах;

(c) органічні сполуки. Найвідоміші органічні сполуки торію – форміат, ацетат, тартрат і бензоат, усі використовуються в медицині.

(C) Сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти, суміші та залишки, що містять подільні або відтворювальні елементи, або ізотопи, або їхні неорганічні чи органічні сполуки.

Основні продукти цієї групи такі:

(1) Сплави урану або плутонію з алюмінієм, хромом, цирконієм, молібденом, титаном, ніобієм чи ванадієм. Також є урано-плутонієві та залізо-уранові сплави.

(2) Дисперсії діоксиду урану (UO2) або карбіди урану (UС) (змішані чи не змішані з діоксидом торію або карбідом торію) у графіті чи поліетилені.

(3) Металокераміка, що складається з різних металів (наприклад, корозійностійкої (нержавіючої) сталі) разом з діоксидом урану (UO2), діоксидом плутонію (PuО2), карбідом урану (UC) або карбідом плутонію (PuС) (чи тих же сполук, змішаних з оксидом торію або карбідом торію).

Ці продукти у вигляді брусків, пластин, кульок, шматків, порошків і т.д. використовуються для виробництва паливних елементів (твелів) або іноді безпосередньо в реакторах.

Бруски, пластини і кульки, що знаходяться в упакуванні та які мають спеціальні інструкції щодо поводження з ними, включаються до товарної позиції 8401.

(4) Відпрацьовані або опромінені паливні елементи (твели), тобто ті, які після більш-менш тривалого використання слід замінити (наприклад, через нагромадження продуктів розщеплення, які перешкоджають ланцюговій реакції, або через руйнування оболонки). Після досить тривалого зберігання під товстим шаром води з метою їхнього охолодження та зниження радіоактивності ці паливні елементи транспортують у свинцевих контейнерах на спеціалізовані установки, призначені для видобування залишеного матеріалу, що розщеплюється, який утворюється в результаті перетворення, або з відтворювальних елементів (які звичайно містяться в паливних елементах), або продуктів поділу.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 6 до цієї групи.

 

2844 10 10 - 2844 10 90

 

             Дивись Пояснення до товарної позиції 2844, (ІV), (A), (1), (B) (1), і (C), (1) – (3).

 

2844 20 25 - 2844 20 99

 

            Уран, збагачений ізотопами урану-235, що реалізується на ринку під описами „низькозбагачений уран” (який містить приблизно до 20 % U 235) і „високозбагачений уран” (який містить більше як 20 % U 235).

            Щодо плутонію та його сполук дивись Пояснення до позиції 2844, (ІV), (A), (3), (B), (2) і (C), (1) і (3).

 

2844 30 11 і 2844 30 19

 

            Уран, збіднений ураном-235 - це побічний пробукт виробництва урану, збагаченого ураном-235. Через його значно нижчу вартість та наявність у великих кількостях він замінює природний уран, особливо як сировина для відтворення ядерних матеріалів, як захисний екран проти радіації, як важкий метал при виготовленні маховиків або приготовлення абсорбувальних сумішей (геттерів), що використовувються для очищення певних газів.

 

2844 30 51 - 2844 30 69

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2844, (ІV), зокрема (A), (2), і (B), (3).

 

2844 30 91 і 2844 30 99

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2844, (ІV), (B), (1) і (3).

 

2844 40 10 - 2844 40 80

 

            Щодо визначення терміна „ізотопи” дивись останнє речення Примітки 6 до цієї групи і Пояснення до товарної позиції 2844, (І).

            Щодо інших продуктів, зазначених в цих товарних категоріях, дивись пояснення до товарної позиції 2844, (ІІІ).

 

2844 50 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2844, (ІV), (C), (4).

 

 

Пояснення до товарної позиції 2845:

 

2845

Iзотопи, крiм включених до товарної позицiї 2844; їх органiчнi або неорганiчнi сполуки, з визначеним або не визначеним хiмiчним складом:

2845 10 00 00

- важка вода (оксид дейтерiю)

2845 90

- iншi:

2845 90 10 00

- - дейтерiй та його сполуки; водень та його сполуки, збагаченi дейтерiєм; сумiшi та розчини, що мiстять цi продукти

2845 90 90 00

- - iншi

 

Визначення терміна “ізотопи” – див. пункт (I) Пояснень до товарної позиції 2844.

До цієї товарної позиції включаються стабільні ізотопи, тобто нерадіоактивні ізотопи та їхні неорганічні або органічні сполуки, визначеного чи невизначеного хімічного складу.

До цієї товарної позиції включаються такі ізотопи та їхні сполуки:

(1) Важкий водень або дейтерій. Він видобувається зі звичайного водню, в якому його вміст складає приблизно 1/6500 частину.

(2) Важка вода або оксид дейтерію. Зустрічається в звичайній воді, де її вміст складає 1/6500 частину. Звичайно її одержують як залишок електролізу води. Використовується як джерело дейтерію та в ядерних реакторах для уповільнення нейтронів, які розщеплюють атоми урану.

(3) Інші сполуки, що містять дейтерій, наприклад, важкий ацетилен, важкий метан, важкі оцтові кислоти та важкий парафін.

(4) Ізотопи літію, відомі як літій-6 чи літій-7, та їхні сполуки.

(5) Ізотоп вуглецю, відомий як вуглець-13, та його сполуки.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

     Щодо визначення терміна “ізотопи” дивись останнє речення Примітки 6 до цієї групи Пояснення до товарної позиції 2844, (І).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2845 10 00

 

            Ця товарна категорія включає важку воду (або оксид дейтерію), яка нагадує звичайну воду на вигляд і має ті самі хімічні властивості; з іншого боку, її фізичні властивості дещо відмінні. Важка вода - це джерело дейтерію, її використовують в ядерних реакторах для уповільнення нейтронів, які розщеплюють атоми урану.

 

2845 90 10

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2845, третій абзац, (1) та (3).

            Ця товарна категорія також включає інші гідровані органічні або неорганічні сполуки, в яких водень був частково або повністю замінений дейтерієм. Найважливішими є дейтерид літію, дейтерований амоній, дейтерований сульфід водню, дейтерований бензол, дейтерований біфеніл та дейтеровані терфеніли. Ці продукти використовуються в ядерній промисловості для сповільнення нейтронів (як уповільнювачі), як проміжні продукти у виробництві важкої води або в дослідженнях, пов’язаних з реакцією термоядерного синтезу. Ці сполуки також мають важливе застосування в органічному аналізі та синтезі.

 

2845 90 90

 

Ця товарна категорія включає такі ізотопи та сполуки:

  1. Вуглець-13, літій-6, літій-7 та їхні сполуки;

2. Бор-10, бор-11, азот-15, кисень-18 та їхні сполуки (наприклад, 10B2O3, 10B4C, 15NH3, 18H2O). Вони використовуються для наукових досліджень та в ядерній промисловості.

 

Пояснення до товарної позиції 2846:

 

2846

Сполуки, органiчнi або неорганiчнi, рiдкісноземельних металiв, iтрiю чи скандiю або сумішей цих металiв:

2846 10 00 00

- сполуки церiю

2846 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються неорганічні або органічні сполуки ітрію, скандію чи рідкісноземельних металів товарної позиції 2805 (лантан, церій, празеодим, неодим, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій). До цієї товарної позиції також включаються сполуки, одержані безпосередньо хімічною обробкою з сумішей елементів. Це означає, що до цієї товарної позиції включаються суміші оксидів чи гідроксидів цих елементів або суміші солей, які мають той самий аніон (наприклад, хлориди рідкісноземельних металів), але не суміші солей, які мають різні аніони, незалежно від того, чи є чи немає в них тих ж самих катіонів. До цієї товарної позиції не включаються, наприклад, суміші нітратів європію та самарію з оксалатами та суміші хлориду і сульфату церію, оскільки такі суміші не відносяться до сполук, одержаних безпосередньо з суміші елементів, але є сумішами сполук, які можна вважати виготовленими спеціально та які відповідно до цього включаються до товарної позиції 3824.

До цієї товарної позиції також включаються подвійні або комплексні солі цих металів з іншими металами.

Сполуки цієї товарної позиції включають:

(1) Сполуки церію:

(а) оксиди та гідроксиди. Оксид церію (IV), білий порошок, не розчинний у воді, який одержують з нітрату церію; використовується як речовина-глушник у кераміці, для фарбування стекла, для виготовлення вуглецю для дугових ламп та як каталізатор у виробництві азотної кислоти та аміаку. Є також і гідроксид церію. Оксид і гідроксид церію (III) не дуже стабільні;

(b) солі церію. Нітрат церію (Ce(NO3)3) використовується у виробництві газожарових сіток. Нітрат амонію-церію являє собою червоні кристали.

Сульфати церію (сульфат церію (III) та його гідрати, гідратований сульфат церію (IV), що являє собою оранжево-жовті призми, розчинні у воді) використовуються у фотографії як відновники. Є також і подвійні сульфати церію.

Крім хлориду церію (СeCl3), є різні інші безбарвні солі церію та жовті чи оранжеві солі церію.

Оксалат церію має вигляд порошку або жовтувато-білих гідратованих кристалів, практично не розчинних у воді; використовується для виділення металів церієвої групи або в медицині.

(2) Інші сполуки рідкісноземельних металів. Оксид ітрію, оксид тербію, суміші оксидів ітербію та оксидів інших рідкісноземельних металів у торгівлі (комерції) є у досить чистому вигляді. До цієї товарної позиції включаються суміші солей, одержані безпосередньо з таких сумішей оксидів.

Оксиди європію, самарію і т.д. використовуються в ядерних реакторах для поглинання повільних нейтронів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) природні сполуки рідкісноземельних металів, наприклад, ксенотим (комплексний фосфат), гадолініт або ітербіт та церит (комплексні силікати) (товарна позиція 2530) і монацит (фосфат торію та рідкісноземельних металів) (товарна позиція 2612);

(b) солі та інші сполуки, неорганічні або органічні, прометію (товарна позиція 2844).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2846 10 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2846, третій абзац, (1).

 

2846 90 00

 

       Ця товарна категорія включає сполуки рідкоземельних металів, називані лантаніди (оскільки лантан є його першим елементом), які включають оксиди європію, гадолінію, самарію і тербію (тербіт), які використовуються як поглиначі нейтронів в контрольних та захисних стрижнях ядерних реакторів і в кольорових кінескопах.

Дивись також Пояснення до товарної позиції 2846, третій абзац, (2).

 

Пояснення до товарної позиції 2847:

 

2847 00 00 00

Пероксид водню, отвердлий або не отвердлий сечовиною

 

Пероксид водню (H2O2) одержують електролітичним окисненням сірчаної кислоти з наступною дистиляцією чи обробкою пероксиду натрію чи барію, чи пероксосульфату калію кислотою. Це безбарвна рідина, по виду схожа на звичайну воду. Вона може мати консистенцію сиропу та у концентрованому вигляді дратує шкіру. Транспортують її в суліях для кислот.

Пероксид водню дуже нестабільний у лужному середовищі, особливо під час нагрівання або на світлі. Він майже завжди містить невеликі кількості стабілізаторів (борної чи лимонної кислоти і т.д.) для запобігання розкладання; такі суміші включаються до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції також включається пероксид водню, ствердлий сечовиною, незалежно від того, присутні в ньому чи ні інші стабілізатори.

Пероксид водню використовується для відбілювання текстильних матеріалів, шкіри, соломи, губки, слонової кістки, волосу і т.д. Він також використовується для кубового фарбування, очищення води, реставрації старих картин, у фотографії та медицині (як антисептик і гемостатичний засіб).

Розфасований у вигляді дозованих лікарських форм або в упакування для роздрібного продажу пероксид водню включається до товарної позиції 3004.

 

Пояснення до товарної позиції 2848:

 

2848 00 00 00

Фосфіди з визначеним або не визначеним хiмiчним складом, крім ферофосфорних сполук

 

Фосфіди являють собою сполуки фосфору з іншими елементами.

Найважливіші фосфіди, що включаються до цієї товарної позиції, одержують під час безпосередньої взаємодії складових елементів; вони включають:

(1) Фосфід міді (купрофосфор, фосфориста мідь). Цей продукт одержують у відбивній печі або в тиглі. Звичайно це жовто-сіра маса або невеликі дуже крихкі злитки кристалічної структури. До цієї товарної позиції включаються фосфід міді та конструкційні сплави, лише якщо вони містять більш 15 мас. % фосфору. Сплави з більш низьким вмістом фосфору включаються звичайно до групи 74. Фосфід міді є дуже добрим розкислювачем міді, збільшує твердість цього металу; він поліпшує плинність розплавленого металу і використовується у виробництві фосфористої бронзи.

(2) Фосфід кальцію (Ca3P2). Невеликі каштанового кольору кристали або сіра гранульована маса, яка під час контакту з водою виділяє фосфіди водню, що самовільно займаються. Використовується з карбідом кальцію для облаштування навігаційних сигналів (самозапальні бакени).

(3) Фосфід цинку (Zn3P2). Сірий отруйний порошок зі склоподібною структурою; виділяє фосфін (фосфід водню) і розкладається у вологому повітрі. Використовується для знищення гризунів і сарани, а також у медицині (замість фосфору).

(4) Фосфід олова. Дуже крихкий сріблясто-білий твердий продукт. Використовується для виробництва сплавів.

(5) Інші фосфіди, наприклад, фосфіди водню (твердий, рідкий, газоподібний) і фосфіди миш’яку, бору, кремнію, барію, кадмію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) сполуки фосфору з киснем (товарна позиція 2809), з галогенами (товарна позиція 2812) або з сіркою (товарна позиція 2813);

(b) фосфіди платини та інші дорогоцінні метали (товарна позиція 2843);

(c) ферофосфор (фосфід заліза) (товарна позиція 7202).

 

Пояснення до товарної позиції 2849:

 

2849

Карбiди з визначеним або не визначеним хiмiчним складом:

2849 10 00 00

- кальцiю

2849 20 00

- кремнiю:

2849 20 00 10

- - зелений

2849 20 00 90

- - інший

2849 90

- iншi:

2849 90 10 00

- - бору

2849 90 30 00

- - вольфраму

2849 90 50 00

- - алюмiнiю; хрому; молiбдену; ванадiю; танталу; титану

2849 90 90 00

- - iншi

 

 

До цієї товарної позиції включаються:

(А) Бінарні карбіди, що являють собою сполуки вуглецю з іншими елементами, більш електропозитивними, ніж вуглець. Сполуки, відомі як ацетиліди (ацетиленіди), також включаються до цієї товарної позиції.

Найбільше добре відомі бінарні карбіди:

(1) Карбід кальцію (CaС2). У чистому вигляді прозора безбарвна речовина, у присутності домішок непрозора, сіра. Розкладається водою з виділенням ацетилену; використовується для виробництва ацетилену або ціанаміду кальцію.

(2) Карбід кремнію (SiС) (силіцид вуглецю). Одержують обробкою вуглецю та кремнію в електричній печі. Чорні кристали, шматки або безформна маса, подрібнена чи в зернах. Важко плавиться; хімічно стійкий реагент; має деякий ступінь рефракції та твердий, як алмаз, але набагато крихкий. Застосовується як абразив та як вогнетривкий продукт; у суміші з графітом – для футерування печей чи високотемпературних топок. Також використовується для виробництва кремнію. До цієї товарної позиції не включається карбід кремнію у формі порошку або зерен на тканинній, паперовій, картонній чи іншій основі (товарна позиція 6805) або у формі шліфувальних кругів, точильних каменів для ручного заточення чи полірування і т.п. (товарна позиція 6804).

(3) Карбід бору (боровуглець). Одержують обробкою графіту та борної кислоти в електричній печі; чорні блискучі тверді кристали. Використовується як абразив, для буріння гірських порід, у виробництві інструментів або електродів.

(4) Карбід алюмінію (Al4C3). Одержують в електричних печах нагріваючи оксид алюмінію з коксом; прозорі жовті кристали або пластівці. Розкладається водою з виділенням метану.

(5) Карбід цирконію (ZrС). Одержують в електричних печах з оксиду цирконію та сажі; розкладається контактуючи з повітрям чи водою. Використовується ля виробництва ниток для ламп.

(6) Карбід барію (BaС2). Звичайно одержують в електричних печах; бурувата кристалічна маса. Розкладається водою з виділенням ацетилену.

(7) Карбіди вольфраму. Одержують в електричних печах з металевого порошку або оксиду вольфраму та сажі; порошок не розкладається водою, має дуже високу хімічну стабільність. Має високу температуру плавлення; дуже твердий і стійкий до нагрівання. Його провідність подібна до провідності металів, і він легко взаємодіє з чорними металами. Використовується у твердих спечених композиціях, наприклад, в агломератах для виробництва наконечників різальних інструментів (звичайно разом зі зв’язувальною речовиною, такою як кобальт чи нікель).

(8) Інші карбіди. Карбіди молібдену, ванадію, титану, танталу чи ніобію одержують з металевих порошків або оксидів цих металів і сажі в електричних печах; використовуються для тих же цілей, що і карбід вольфраму. Є також карбіди хрому та марганцю.

(B) Карбіди, що складаються з вуглецю у сполученні більше ніж з одним металом, наприклад, (Ti, W)С.

(C) Сполуки, що складаються з одного чи більше металів у сполученні з вуглецем та іншим неметалічним елементом, наприклад, борокарбід алюмінію, карбонітрид цирконію, карбонітрид титану.

Співвідношення елементів у деяких з цих сполуках можуть не відповідати стехіометричним. Проте механічні суміші не включаються.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) бінарні сполуки вуглецю з такими елементами: киснем (товарна позиція 2811), галогенами (товарна позиція 2812 або 2903), сіркою (товарна позиція 2813), дорогоцінними металами (товарна позиція 2843), азотом (товарна позиція 2853), воднем (товарна позиція 2901);

(b) суміші карбідів металів, неагломеровані, але приготовлені для виготовлення пластин, брусків, наконечників і т.д., наприклад, для інструмента (товарна позиція 3824);

(c) сплави заліза з вуглецем групи 72, такі як передільний чавун, незалежно від їхнього складу;

(d) суміші агломерованих карбідів металів у вигляді пластин, брусків, наконечників та аналогічних виробів для інструменту (товарна позиція 8209).

 

Пояснення до товарної позиції 2850:

 

2850 00

Гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди з визначеним або не визначеним хiмiчним складом, крiм сполук, що є карбiдами товарної позицiї 2849:

2850 00 20 00

- гiдриди; нiтриди

2850 00 60 00

- азиди; силiциди

2850 00 90 00

- бориди

 

Чотири групи сполук включаються до цієї товарної позиції, причому кожна сполука містить два чи більше елемента, одним з яких є водень, азот, кремній чи бор, а інші є металами чи неметалами.

(А) Гідриди

Найважливіший гідрид – це гідрид кальцію (CaН2) (гідроліт), одержуваний безпосередньою взаємодією його елементів; біла маса з кристалічним зламом, яка розкладається на холоді під час контакту з водою з виділенням водню. Є відновлювальним агентом, використовуваним для виробництва спеченого хрому з хлориду хрому.

Є також гідриди миш’яку, кремнію, бору (включаючи борогідрид натрію), літію (та алюмінію-літію), натрію, калію, стронцію, стибію, нікелю, титану, цирконію, олова, свинцю і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються сполуки водню з такими елементами: киснем (товарні позиції 2201, 2845, 2847 та 2853), азотом (товарні позиції 2811, 2814 та 2825), фосфором (товарна позиція 2848), вуглецем (товарна позиція 2901) та деякими іншими неметалами (товарні позиції 2806 та 2811). Гідриди паладію та інші дорогоцінні метали включаються до товарної позиції 2843.

(B) Нітриди

(1) Нітриди неметалів. Нітрид бору (BN) – легкий білий порошок, дуже тугоплавкий. Тепло– і електроізоляційний матеріал; використовується для футерування електричних печей або для виробництва тиглів. Нітрид кремнію (Si3N4) – сіро-білий порошок.

(2) Нітриди металів. Нітриди алюмінію, титану, цирконію, гафнію, ванадію, танталу чи ніобію одержують або нагріванням чистого металу в атмосфері азоту за температури порядку 1100 °C чи 1200 °C, або нагріванням за більш високої температури суміші оксиду металу та вуглецю в струмені азоту чи аміаку.

До цієї товарної позиції не включаються сполуки азоту з такими елементами: киснем (товарна позиція 2811), галогенами (товарна позиція 2812), сіркою (товарна позиція 2813), воднем (товарна позиція 2814), вуглецем (товарна позиція 2853). Нітриди срібла та інших дорогоцінних металів включаються до товарної позиції 2843, нітриди торію та урану – до товарної позиції 2844.

(C) Азиди

Азиди металів можна розглядати як солі азотисто-водневої кислоти (HN3).

(1) Азид натрію (NaN3). Одержують дією оксиду діазоту на амід натрію або з гідразину, етилнітриту та гідроксиду натрію; безбарвні кристалічні пластівці. Розчинний у воді, розкладається у вологій атмосфері. Сильно змінюється під впливом діоксиду вуглецю на повітрі. Чутливий до удару, подібно до гримучої ртуті, але менш чутливий до нагрівання, ніж гримуча ртуть. Використовується для виготовлення ініціювальних вибухових речовин для детонаторів.

(2) Азид свинцю (PbN6). Одержують з азиду натрію та ацетату свинцю. Білий кристалічний порошок, дуже чутливий до удару, зберігати слід під водою. Використовується замість гримучої ртуті як вибухова речовина.

(D) Силіциди

(1) Силіцид кальцію. Дуже тверда сіра кристалічна маса. Використовується в металургії, для одержання водню на місці, а також у виробництві димових шашок.

(2) Силіциди хрому. Є декілька силіцидів хрому; це дуже тверді речовини, які використовуються як абразиви.

(3) Силіцид міді (крім мідно-кремнієвих конструкційних сплавів товарної позиції 7405). Звичайно у вигляді крихких пластин. Відновлювальний агент для очищення міді, який полегшує її плавлення та збільшує твердість і стійкість до руйнування; знижує чутливість мідних сплавів до корозії. Також використовується для виробництва силіконової бронзи чи мідно-нікелевих сплавів.

(4) Силіциди магнію або марганцю.

До цієї товарної позиції не включаються сполуки кремнію з такими елементами: киснем (товарна позиція 2811), галогенами (товарна позиція 2812), сіркою (товарна позиція 2813), фосфором (товарна позиція 2848). Силіцид вуглецю (карбід кремнію) включається до товарної позиції 2849, силіциди платини та інші дорогоцінні метали – до товарної позиції 2843, феросплави та конструкційні сплави, що містять кремній, – до товарної позиції 7202 або 7405, кремній-алюмінієві сплави – до групи 76. Щодо сполук кремнію та водню дивись вище, пункт А.

(E) Бориди

(1) Борид кальцію (CaВ6). Одержують електролізом суміші борату та хлориду кальцію; темний кристалічний порошок. Сильний відновлювальний агент, використовуваний у металургії.

(2) Борид алюмінію. Одержують в електричних печах; кристалічна маса. Використовується для виробництва скла.

(3) Бориди титану, цирконію, ванадію, ніобію, танталу, молібдену і вольфраму одержують нагріванням суміші металевого порошку та чистого порошку бору у вакуумі за температури 1800-2200 °C або обробкою перетвореного в пар металу бором. Продукти реакцій дуже тверді і добре проводять електрику. Вони використовуються для одержання твердих спечених композицій.

(4) Бориди магнію, стибію, марганцю та заліза і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються сполуки бору з такими елементами: киснем (товарна позиція 2810), галогенами (товарна позиція 2812), сіркою (товарна позиція 2813), дорогоцінними металами (товарна позиція 2843), фосфором (товарна позиція 2848), вуглецем (товарна позиція 2849). Щодо сполук з воднем, азотом чи кремнієм дивись вище, пункти (А), (B), (D).

До цієї товарної позиції не включаються конструкційні боро-мідні сплави (див. Пояснення до товарної позиції 7405).

 

 

[2851]

 

 

Пояснення до товарної позиції 2852:

 

2852

Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, визначеного або не визначеного хімічного складу, крім амальгам:

2852 10 00 00

- визначеного хімічного складу

2852 90 00 00

- інші

 

            Ця товарна позиція включає неорганічні або органічні сполуки ртуті, крім амальгам.Нижче зазначаються найбільш поширені сполуки ртуті:

(1) Оксиди ртуті. Оксид ртуті (HgО) є найважливішим оксидом ртуті. Він може існувати у вигляді яскраво-червоного кристалічного порошку (червоний оксид) або оранжево-жовтого аморфного порошку більшої густини (жовтий оксид). Ці оксиди токсичні і чорніють під дією світла. Вони використовуються в офтальмології (особливо червоний оксид), для виготовлення фарб для морських суден або для одержання солей ртуті та як каталізатори.

(2) Хлориди ртуті:

(а) хлорид ртуті (I) (каломель) (Hg2Cl2). Може існувати у вигляді аморфної маси, порошку або білих кристалів; нерозчинний у воді. Осаджена чи виділена з парової фази каломель, особливо чистий продукт, використовується як проносний або глистогінний засіб.

Хлорид ртуті (I) використовується також у піротехніці, у порцеляновій промисловості і т.д.;

(b) хлорид ртуті (II) (дихлорид ртуті, сулема) (НgCl2). Кристалізується у вигляді призм або довгих білих голок. Розчиняється у воді, особливо в гарячій; сильна отрута. Надзвичайно сильний антисептик, мікробіцид і паразитицид; застосовується у вигляді дуже слабких розчинів. Використовується також для бронзування заліза, для просочення деревини для надання їй вогнестійкості, як підсилювач у фотографії, як каталізатор в органічній хімії та у виробництві оксиду ртуті.

(3) Йодиди ртуті:

(а) йодид ртуті (I) (HgІ або Hg2I2). Порошок звичайно аморфний, іноді кристалічний; частіше жовтого, іноді зеленуватого чи червонуватого кольору. Помірно розчиняється у воді; дуже токсичний. Використовується в органічному синтезі;

(b) йодид ртуті (II) (дийодид ртуті, червоний йодид, НgI2). Кристалічний червоний порошок, майже не розчинний у воді; дуже токсичний. Використовується у фотографії (як підсилювач) та в лабораторних аналізах.

(4) Сульфіди ртуті. Штучний сульфід ртуті (НgS) являє собою продукт чорного кольору. Під час сублімації або нагріванні з полісульфідами лужних металів чорний сульфід перетворюється в червоний порошок (червоний сульфід ртуті, штучна кіновар), використовується як пігмент для фарб і сургучу. Продукт, одержаний за вологим методом, більш блискучий, але нестійкий на світлі. Ця сіль токсична.

Природний сульфід ртуті (кіновар, природна кіновар) не включається (товарна позиція 2617).

(5) Сульфати ртуті:

(а) сульфат ртуті (I) (Hg2SO4). Білий кристалічний порошок, розкладається водою з утворенням основного сульфату. Застосовується для одержання каломелю і виготовлення стандартних електричних елементів;

(b) сульфат ртуті (II) (HgSO4). Являє собою білу безводну кристалічну масу, що чорніє на повітрі, або гідратовані кристалічні пластівці (з 1 молекулою води). Застосовується для одержання хлориду або інших солей двовалентної ртуті, у металургійному виробництві золота та срібла і т.д.;

(c) діоксид сульфат триртуті (НgSO4·2HgО) (основний сульфат ртуті). Світло-жовтий порошок, не розчинний у воді, розкладається під дією світла. Використовується в медицині.

(6) Нітрати ртуті.

(а) нітрат ртуті (I)(НgNО3·H2О). Отруйний. Безбарвні кристали. Використовується в процесі золотіння; у медицині; для виготовлення фетрових капелюхів, для одержання ацетату ртуті (I) і т.д.;

(b) нітрат ртуті (II) (Нg(NО3)2). Гідратована сіль (звичайно з 2 молекулами води). Безбарвні кристали чи білі, або жовтуваті пластинки; на повітрі розпливається, токсичний. Використовується для виготовленні капелюхів; використовується в процесі золотіння. Використовується також для нітрування, як каталізатор в органічному синтезі, для одержання фульминату або оксиду ртуті (II) і т.д.;

(c) основні нітрати ртуті. Являють собою жовті порошки, що використовуються в медицині.

(7) Ціаніди ртуті:

(а) ціанід двовалентної ртуті (Нg(СN)2). Білі непрозорі кристали, на повітрі набувають коричневого кольору, розчиняються у воді. Під час нагрівання розкладається з утворенням ціану і використовується для його одержання. Застосовується як антисептик і дезінфекційний засіб, зокрема, для виготовлення мила. Застосовується також у фотографії;

(b) оксид ціанід двовалентної ртуті (Нg(СN)2·НgО. Білий кристалічний порошок, розчинний у воді, особливо в гарячій. Більш ефективний антисептик, ніж хлорид ртуті, подразнювальна дія слабкіше, ніж у ціаніду ртуті; застосовується в офтальмології, проти бешихових запалень, шкірних захворювань, сифілісу та для стерилізації хірургічних інструментів.

(8) Ціаномеркурати неорганічних основ. Ціаномеркурат калію. Безбарвні кристали, розчинні у воді, токсичні. Використовується для сріблення дзеркал.

(9) Фульмінат ртуті (припустимо, (Нg(ОСN)2). Білі або жовтуваті кристали у вигляді голок, розчинні у киплячій воді, отруйні. Вибухає з виділенням червоного диму. Постачається в неметалевих посудинах, наповнених водою.

(10) Тіоціанат ртуті (ІІ) (Нg(SСN)2). Білий кристалічний порошок, помірно розчинний у воді. Отруйна сіль, яка використовується у фотографії для підсилення негативів.

(11) Арсенати ртуті. Ортоарсенат ртуті (II) (Нg3(АsО4)2). Блідо-жовтий порошок, не розчинний у воді. Використовується як фарба, що охороняє від обростання.

(12) Подвійні або комплексні солі.

(а) Хлорид амонію з ртуттю (хлорид амонію ртуті (II) або хлоромеркурат амонію). Білий кристалічний порошок, слабко розчинний у гарячій воді; токсичний. Використовується в медицині та піротехніці.

(b) Йодид міді ртуті. Темно-червоний порошок, не розчинний у воді та отруйний. Використовується в термоскопії.

(13) Амінохлорид ртуті (HgNH2Cl). Білий порошок, який на світлі стає сіруватим або жовтуватим; не розчинний у воді, отруйний. Використовується в піротехніці та у медицині.

(14) Лактат ртуті, сіль молочної кислоти.

(15) Органо-неорганічні сполуки ртуті. Вони можуть містить один або більше атоми ртуті, зокрема, групу (- Hg×X), в якій Х являє собою залишок неорганічної або органічної кислоти:

 (а) діетилртуть;

(b) дифенілртуть;

 (с) ацетат фенілртуті.

 (16) Гідромеркуріодибромфлуоресцеїн.

 (17) Сполуки ртуті невизначеного хімічного складу (танати ртуті, альбумінати ртуті, нуклеопротеїди ртуті і т.п.)

 До цієї товарної позиції не включаються:

 (а) ртуть (товарна позиція 2805 або група 30);

 (b) амальгами дорогоцінних металів, амальгами, які містять як дорогоцінні метали, так і недорогоцінні метали (товарна позиція 2843), і цілком амальгами недорогоцінного металу (товарна позиція 2853).

 

Пояснення до товарної позиції 2853:

 

2853 00

Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогiчної чистоти); рідке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря; амальгами, крiм амальгам дорогоцiнних металiв:

2853 00 10 00

- дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогiчної чистоти

2853 00 30 00

- рідке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря

2853 00 50 00

- хлористий ціан (хлорціан)

2853 00 90 00

- iншi

 

(А) Дистильована або кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти

До цієї товарної позиції включається лише дистильована вода, повторно дистильована вода або електроосмотична вода, кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти, включаючи воду, оброблену за допомогою іонообмінників.

Природна вода, навіть якщо вона фільтрована, стерилізована, очищена чи зм’якшена, не включається (товарна позиція 2201). Розфасована у вигляді дозованих лікарських форм або в упаковки для роздрібної торгівлі вода включається до товарної позиції 3004.

(B) Інші неорганічні сполуки

До цієї товарної позиції включаються також неорганічні хімічні сполуки, в іншому місці не зазначені (включаючи деякі сполуки вуглецю, перераховані в Примітці 2 до цієї групи).

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Ціан і сполуки ціану з галогенами (ціангалогеніди, ціаніди галогенів), наприклад, ціанхлорид (хлорціан) (CNCl); ціанамід і його металопохідні (крім ціанаміду кальцію, товарна позиція 3102 або 3105).

(2) Оксид сульфіди неметалів (миш’яку, вуглецю, кремнію) та сульфід хлориди неметалів (фосфору, вуглецю і т.д.). Тіофосген (CSCl2) (тіокарбоніл хлорид, сульфід дихлорид вуглецю) одержують дією хлору на дисульфід вуглецю, червоний рідкий продукт, задушливий та сльозоточивий, розкладається водою, використовується в органічних синтезах.

(3) Аміди лужних металів. Амід натрію (NaNH2) одержують дією нагрітого аміаку на свинцево-натрієвий сплав або пропущенням газоподібного аміаку над розплавленим натрієм. Рожеві або зеленуваті кристали, що розкладаються водою. Використовуються в органічних синтезах, для одержання азидів, ціанідів і т.д.

Є також аміди калію та інших металів.

(4) Йодид фосфонію. Одержують, наприклад, взаємодією фосфору, йоду та води; використовується як відновлювальний агент.

(5) Трихлорсилан (SiHCl3). Одержують в результаті реакції соляної кислоти (HCl) з кремнієм. Використовують для отримання синтетичного діоксиду кремнію («білої сажі») та кремнію високої чистоти.

 

(C) Зріджене та стиснене повітря

У торгівлі зріджене (скраплене) повітря постачають у сталевих або латунних балонах з вакуумною рубашкою. Зріджене повітря може викликати сильні опіки та впливає на м’які органічні матеріали, роблячи їх більш крихкими. Використовується для одержання кисню, азоту та рідких газів фракційною дистиляцією. Внаслідок його швидкого випаровування, використовується в лабораторіях як холодильний агент. У суміші з дрібним деревним вугіллям та іншими продуктами являє собою вибуховий продукт, що застосовують у гірництві.

До цієї товарної позиції також включаються:

(1) Зріджене повітря, з якого вилучені інертні гази;

(2) стиснене повітря.

(D) Амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів

Ртуть утворює амальгами з різними недорогоцінними металами (лужні метали та лужноземельні метали, цинк, кадмій, стибій, алюміній, олово, мідь, свинець, вісмут і т.д.).

Амальгами можна одержувати безпосередньою взаємодією металів з ртуттю, електролізом солей металів із застосуванням ртутного катода або електролізом солей ртуті (у цьому випадку катод робиться з відповідного металу).

Амальгами, одержані електролізом та очищені за низької температури, використовуються для виготовлення пірофорних металів, які відрізняються більшою реакційною здатністю, ніж ті, що одержують за високої температури. Вони також використовуються в металургії дорогоцінних металів.

(1) Амальгами лужних металів розкладають воду з виділенням меншої кількості тепла, ніж чисті лужні метали, і, отже, є більш активними відновлювальними агентами, ніж лужні метали. Амальгама натрію використовується для одержання водню.

(2) Амальгама алюмінію використовується як відновлювальний агент в органічних синтезах.

(3) Амальгама міді, яка містить невеликі кількості олова, використовується в стоматології. Амальгами міді являють собою так звані металеві цементи, які розм’якшуються під час нагрівання, придатні для формування та ремонту фарфорових виробів.

 

(4) Амальгама цинку використовується в гальванічних елементах для запобігання корозії.

(5) Амальгама кадмію використовується в стоматології та у виробництві вольфрамового дроту зі спеченого металу.

(6) Олов’яно-стибієва амальгама використовується для виготовлення “бронзових” замазок.

Амальгами, що містять дорогоцінні метали, незалежно від того, чи входять до їхнього складу недорогоцінні метали чи ні, не включаються (товарна позиція 2843). Сполуки ртуті визначеного чи невизначеного хімічного складу, крім амальгам, включаються до товарної позиції 2852.

 

* Ці виключення не стосуються продуктів, які включаються до товарних позицій 2843–2846  та 2852 (див. Примітки 1 та 2 до розділу VI)

(*)  Атомний номер елементу є загальним числом орбітальних електронів, які містяться в атомі цього елементу.

(*)  У наступному порядку: фтор, хлор, бром, йод, сірка, селен, телур, азот, фосфор, миш’як, вуглець, кремній.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться