Отключить рекламу

Подпишитесь!


8082 Печатать

Група 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

РОЗДІЛ III

ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ
ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

 

Група 15

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти
їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або
рослинного походження

 

Примітки:

 

1. Ця група не включає:

 

(а) свиняче сало та жир свинячий або жир свійської птиці товарної позиції 0209;

 

(b) какао-масло та какао-жир товарної позиції 1804;

 

(c) готові харчові продукти, що мають понад 15 мас. % продуктів товарної позиції 0405 (в основному група 21);

 

(d) шкварки (товарна позиція 2301) або залишки, відходи, зазначені у товарних позиціях 2304 — 2306;

 

(e) жирні кислоти, готовий віск, фармацевтичні засоби, фарби, лаки, мило, парфумерні, косметичні або туалетні засоби, сульфіровані олії та інші товари розділу VI; або

 

(f) фактис (вулканізована рослинна олія), що виділяється з олій (товарна позиція 4002).

 

2. До товарної позиції 1509 не включаються олії, одержані з маслин, або оливок, шляхом екстрагування розчинником (товарна позиція 1510).

 

3. До товарної позиції 1518 не включаються жири або олії чи їх фракції, денатуровані лише простим способом, що підлягають включенню до товарних позицій, до яких належать відповідні неденатуровані жири, олії або їх фракції.

 

4. Соапсток, олійний фуз і жирові залишки, стеариновий пек, гліцериновий пек та залишки вовняного жиру (жиропоту) включаються до товарної позиції 1522.

 

Примітка до товарних підпозицій:

 

1. У товарних підпозиціях 1514 11 і 1514 19 термін “олія свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти” означає нелетку олію, що містить менш як 2 мас. % ерукової кислоти.

 

Додаткові примітки:

1. У товарних підпозиціях і товарних підкатегоріях 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29 , 1515 90 40 00 — 1515 90 59 00 і 1518 00 31:

(а) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані пресуванням, вважаються “сирими”, якщо вони не пройшли інших обробок, крім:

- декантування в межах нормального відрізку часу;

- центрифугування або фільтрація (за винятком будь-якого процесу фільтрації адсорбцією або іншого фізичного чи хімічного процесу) за умови, що для відокремлення олії від її твердих складових застосовувалася лише така механічна сила, як сила тяжіння, сила тиску або відцентрова сила;

(b) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані екстракцією, вважаються “сирими”, якщо вони не відрізняються ні за кольором, ні за запахом, ні за смаком, ні за визнаними спеціальними аналітичними властивостями від олій і жирів, одержаних під тиском;

(c) термін “олії сирі” поширюється на олію із сої, рафіновану гідратацією, та олію з бавовнику, очищену від госиполу.

2. А. До товарних позицій 1509 і 1510 включаються лише олії, які отримані виключно під час обробки маслин, або оливок, аналітичні характеристики щодо вмісту (кількості) жирних кислот, визначаються методом, викладених у додатках V, X-A і X-B Регламенту комісії (EC) No 2568/91 – і з наступним вмістом стерину:

 

Таблиця 1

Вміст жирної кислоти у відсотках до загальної

кількості жирних кислот

Жирна кислота

Відсотковий вміст

Міристинова кислота

 £ 0,05

Пальмітинова кислота

7,5 – 20

Пальмітолеїнова кислота

0,3 —3,5

Маргаринова кислота

£ 0,3

Гаптадеценова кислота

£ 0,3

Стеаринова кислота

0,5 – 5

Олеїнова кислота

55 – 83

Лінолева кислота

3,5 – 21

Ліноленова кислота

£ 1

Арахінова кислота

£ 0,6

Ейкосенова кислота

£ 0,4

Бегенова кислота(1)

£ 0,3

Лігноцеринова кислота

£ 0,2

______________

 (1) £ 0,2 для олії товарної позиції 1509

 

 

Таблиця 2

Вміст стерину у відсотках до загальної кількості стеринів

 

Стерин

Відсотковий вміст

Холестерин

£ 0,5

Брасикастерин(1)

£ 0,1

Кампестерин

£ 4

Стигмостерин(2)

< кампестирину

Бета-ситостерин(3)

> 93

Дельта-7-стигмостерин

£ 0,5

    _______________

(1) £ 0,2 для олії товарної позиції 1510

(2) Умова недійсна для очищеної олії першого (холодного) пресування (товарна підкатегорія 1509 10 10 00) і для олії сирої з маслинових залишків (товарна підкатегорія 1510 00 10 00)

(3) Дельта-5,23-стигмостадієнол+холестерин+бета-ситостерин+ситостанол+дельта-5-авенастерин+ дельта-5,24-стигмостадієнол

 

 

До товарних позицій 1509 і 1510 не включаються оливкова олія, змінена хімічним способом (зокрема, переетерифікована оливкова олія), і суміші оливкової олії з олією іншого походження.

B. До товарної підпозиції 1509 10 включається лише оливкова олія, яку визначено в нижчезазначених пунктах I і II, одержано виключно з використанням механічних або інших фізичних засобів за умов, що не призводять до погіршення якості олії, і яка не зазнала ніякої іншої обробки, крім промивання, декантування, центрифугування або фільтрування. Олія, одержана з маслин, або оливок, за допомогою розчинників, хімічних або біохімічних реагентів або переетерифікацією, також як і будь-які суміші з іншими оліями, маслами, виключаються з цієї товарної позиції.

1. Очищеною оливковою олією першого (холодного) пресування в товарній підкатегорії 1509 10 10 за будь-якої кислотності вважається оливкова олія з:

(а) одним з наступних значень вмісту воску:

              (і) вміст воску не більш як 300 мг/кг, або

              (іі) вміст воску більше 300 мг/кг, але не більше 350 мг/кг, за умови, що:

                           - загальний вміст аліфатичних спиртів не більше 350 мг/кг, або

                           - вміст еритродіолу та увалу не більше 3,5%;

(b) вмістом еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

(с) з наявністю однієї з двох наступних характеристик:

(і) вміст 2-гліцерин монопальмітату не більше 0,9% при тому, що вміст пальмітинової кислоти не більше 14% від загального вмісту жирних кислот;

(іі) вміст 2-гліцерин монопальмітату не більше 1,1% при тому, що вміст пальмітинової кислоти більше 14% від загального вмісту жирних кислот;

(d) сумарним вмістом трансолеїнових ізомерів не більш як 0,10 % і сумарним вмістом транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %;

(e) вмістом стигмостадієнів не більш як 0,50 мг/кг;

(f) різницею між HPLC і теоретичним вмістом тригліцеридів зі ECN42 0,3 або менше; і

         (g) наявністю однієї або більше з таких характеристик:

          

1. сумарний вміст летких галогенованих розчинників не більш як 0,2 мг/кг усього і не більш як 0,1 мг/кг кожного розчинника;

 

2. органолептичні характеристики, які дають змогу виявити дефекти, що перевищують 3,5 згідно з додатком XII до Постанови Комісії (ЄЕС) № 2568/91;.

 

 

2. У товарній підкатегорії 1509 10 90 00 термін “інша олія першого (холодного) пресування” означає оливкову олію з такими характеристиками:

 

(а) вміст кислоти в перерахунку на олеїнову кислоту не більш як 2 г на 100 г;

 

(b) пероксидне число не більш як 20 мекв O2/кг;

 

(c) вміст воску не більш як 250 мг/кг;

 

(d) сумарний вміст летких галогенованих розчинників не більш як 0,2 мг/кг усього і не більш як 0,1 мг/кг кожного розчинника;

 

(e) коефіцієнт екстинкції К270 не більш як 0,25;

 

(f) зміна коефіцієнта екстинкції (∆К) в області 270 нм, не більш як 0,01;

 

(g) органолептичні характеристики, які дають змогу виявити дефекти, що перевищують 3,5, згідно з додатком XII до Постанови Комісії (ЄЕС) № 2568/91;

 

(h) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

 

(ij) наявністю однієї з таких характеристик:

             

(і) вміст 2-гліцерин монопальмітату не більше 0,9% при тому, що вміст пальмітинової кислоти не більше 14% від загального вмісту жирних кислот;

(іі) вміст 2-гліцерин монопальмітату не більше 1,0% при тому, що вміст пальмітинової кислоти більше 14% від загального вмісту жирних кислот;

 

(k) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,05 % і сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,05 %;

(l) вмістом стигмостадієнів не більш як 0,10 мг/кг;

 

(m) різницею між HPLC і теоретичним вмістом тригліцеридів зі ECN42 0,2 або менше;

 

C. До товарної підкатегорії 1509 90 00 00 включається оливкова олія, що отримана в результаті обробки олії, включеної до товарної підкатегорії 1509 10 10 або/і 1509 10 90, змішана або не змішана з оливковою олією першого пресування та має такі характеристики:

 

(а) вміст кислоти в перерахунку на олеїнову кислоту не більш як 1 г на 100 г;

 

(b) вміст воску не більш як 350 мг/кг;

 

(c) коефіцієнт екстинкції К270 не більш як 0,90;

 

(d) зміна коефіцієнта екстинкції (∆К) в області 270 нм не більш як 0,15;

 

(e) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

 

(f) ) наявністю однієї з таких характеристик:

 

(і) вміст 2-гліцерин монопальмітату не більше 0,9% при тому, що вміст пальмітинової кислоти не більше 14% від загального вмісту жирних кислот;

(іі) вміст 2-гліцерин монопальмітату не більше 1,0% при тому, що вміст пальмітинової кислоти більше 14% від загального вмісту жирних кислот;

 

(g) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20% і сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,30 %.

 

(h) різницею між HPLC і теоретичним вмістом тригліцеридів зі ECN42 0,2 або менше;

 

D. У товарній підкатегорії 1510 00 10 00 термін “олії сирі” означає олії, особливо оливкові з маслинових або оливкових залишків, які мають такі характеристики:

(а) одним з наступних значень вмісту воску:

              (і) вміст воску більш як 350 мг/кг, або

              (іі) вміст воску більше 300 мг/кг, але не більше 350 мг/кг, за умови, що:

                           - загальний вміст аліфатичних спиртів більше 350 мг/кг, і

                           - вміст еритродіолу та увалу більше 3,5%;

 

(b) вміст еритродіолу та увалу більше 4,5%;

 

(c) вміст 2-гліцерин монопальмітату не більше 1,4%;

 

(d) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20% та сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %;

 

(е) різницею між HPLC і теоретичним вмістом тригліцеридів зі ECN42 не більше 0,6;

 

 E. Товарна підкатегорія 1510 00 90 00 включає олію, що одержана в результаті обробки олії, включеної до товарної підкатегорії 1510 00 10 00, змішана або не змішана з оливковою олією першого пресування, а також олію, яка не має характеристик олії, зазначених у додаткових примітках 2 (B), 2 (C), 2 (D) до цієї групи. Олія цієї товарної підкатегорії повинна мати вміст 2-гліцерин монопальмітату не більше 1,4%; сумарний вміст трансолеїнових ізомерів менш як 0,4 % і сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових ізомерів менш як 0,35 %, а різницю між HPLC і теоретичним вмістом тригліцеридів зі ECN42 не більше 0,5.

 

3. До товарних підкатегорій 1522 00 31 00 і 1522 00 39 00 не включаються:

 

(а) залишки, отримані під час обробки жирових речовин, які містять олії, з йодним індексом (метод визначення, зазначений у додатку XVI до Постанови Комісії (EEC) №2568/91) менш як 70 або понад 100;

 

(b) залишки, що утворюються під час обробки жирових речовин, які містять олії, і мають йодний індекс понад 70 або менш як 100, пікова область якого представляє утримуваний об’єм бета-ситостерину (метод визначення, зазначений у додатку V до Постанови Комісії (EC) №2568/91) і становить менш як 93 % всієї площі піка стерину.

 

4. Аналітичні методи визначення характеристик продуктів, зазначених вище, є такими, які встановлені у додатках до Постанови Комісії (EC) №2568/91. Також, може бути взято до уваги примітки додатку I до правил.

 

Загальні положення

 

(А)  До цієї групи включаються:

 

(1) Жири та олії тваринного або рослинного походження, сирі, частково чи повністю рафіновані або після обробки іншими способами (наприклад, кип’ятінням, сульфуруванням чи гідрогенізацією).

 

(2) Деякі продукти, одержувані з жирів або олій, зокрема продукти їхнього розщеплення (наприклад, сирий гліцерин).

 

(3) Комбіновані харчові жири та олії (наприклад, маргарин).

 

(4) Воски тваринного чи рослинного походження.

 

(5) Залишки обробки жирових речовин або восків тваринного чи рослинного походження.

 

До цієї групи, проте, не включаються:

 

(а) Сало без пісних частин, жир свинячий і жир свійської птиці, не витоплені чи не виділені іншим способом (товарна позиція 0209).

 

(b) Масло вершкове та молочні жири інші (товарна позиція 0405); молочні пасти товарної позиції 0405.

 

(c) Какао-масло, какао-жир (товарна позиція 1804).

 

(d) Шкварки (товарна позиція 2301); осад олії, залишок м’якоті маслин та інші залишки і відходи (крім відстою) екстракції рослинних жирів або олій (товарні позиції 2304–2306).

 

(e) Жирні кислоти, кислотні олії після рафінування, жирні спирти, гліцерин (крім сирого гліцерину), готові воски, лікарські засоби, фарби, лаки, мило, парфумерні, косметичні чи туалетні засоби, сульфіровані олії або інші товари розділу VI.

 

(f) Фактис, одержуваний з олій або жирів (товарна позиція 4002).

 

Крім спермацетового жиру та джоджобової олії, жири та олії тваринного або рослинного походження є складними ефірами гліцерину з жирними кислотами (такими як пальмітинова, стеаринова та олеїнова).

 

Вони можуть бути твердими або рідкими, але всі вони легше води. За досить тривалого зберігання на повітрі вони згіркають внаслідок гідролізу та окислювання. Під час нагрівання розщеплюються, виділяючи їдкий запах, що подразнює. Вони нерозчинні у воді, але повністю розчиняються в діетиловому ефірі, дисульфіді вуглецю (сірковуглеці), тетрахлориді вуглецю (чотирихлористому вуглеці), бензолі і т.д. Рицинова олія розчиняється в спирті, але інші жири та олії тваринного або рослинного походження розчиняються в ньому мало. Усі вони залишають на папері стійку жирну пляму.

 

Складні ефіри, що входять до складу тригліцеридів, можуть розщеплятися (омилятися) під впливом перегрітої пари, розведених кислот, ферментів або каталізаторів на гліцерин і жирні кислоти, або під впливом лугів на гліцерин і лужні солі жирних кислот (мила).

 

У товарні позиції 1504 і 1506 – 1515 також включаються фракції жирів і олій, згаданих у цих товарних позиціях, за умови, що вони не розглянуті конкретно в інших товарних позиціях УКТЗЕД (наприклад, спермацет, товарна позиція 1521). Основними методами фракціонування є такі:

 

(а) сухе фракціонування, що включає пресування, декантацію, виморожування та фільтрацію;

 

(b) сольвентне фракціонування (поділ на фракції за допомогою селективних розчинників); і

 

(c) фракціонування за допомогою поверхнево-активних речовин.

 

Фракціонування не викликає ніяких змін у хімічній структурі олій і жирів.

 

Поняття “жири та олії та їх фракції, денатуровані лише простим способом”, використане в Примітці 3 до цієї групи, стосується жирів або олії або їхніх фракцій, до яких додані денатуруючі засоби, такі як риб’ячий жир, феноли, нафтові олії, очищений скипидар, толуол, метилсаліцилат (винтергренова олія), розмаринова олія, щоб зробити їх непридатними для вживання в їжу. Ці речовини додають у невеликих кількостях (зазвичай не більш як 1 %), що робить жири або олії або їхні фракції згірклими, кислими, їдкими, гіркими. Проте слід відзначити, що Примітка 3 до цієї групи не поширюється на денатуровані суміші чи готові продукти з жирів або олій або їхніх фракцій (товарна позиція 1518).

 

За умови дотримання винятків, зазначених у Примітці 1 до цієї групи, жири та олії тваринного або рослинного походження та їхні фракції включаються в цю групу незалежно від того, використовуються вони як харчові продукти або для технічних чи промислових цілей (наприклад, для виробництва мила, свічок, мастильних матеріалів, лаків чи фарб).

 

Воски тваринного або рослинного походження складаються переважно зі складних ефірів деяких високомолекулярних жирних кислот (пальмітинової, церотової, мірістинової) з деякими спиртами, крім гліцерин (цетиловим і т.д.). Вони містять деяку кількість кислот і спиртів у вільному стані, а також небагато вуглеводнів.

 

Ці воски під час гідролізу не виділяють гліцерин, під час нагрівання вони не утворять їдкий запах, властивий для жирів, і не згіркають. Воски зазвичай твердіші жирів.

 

(B) До товарних позицій 1507 – 1515 цієї групи включаються окремі (тобто не змішані з жирами або оліями іншої природи) жири та жирні олії рослинного походження, зазначені в товарних позиціях, поряд з їх фракціями, рафіновані чи нерафіновані, але без зміни їхнього хімічного складу.

 

Жири та олії рослинного походження широко поширені в природі і знаходяться в клітинах деяких частин рослин (насіннях або плодах), звідки їх добувають пресуванням або за допомогою розчинників.

 

Жири та олії рослинного походження, що включаються в ці товарні позиції, є жирними, тобто жирами та оліями, що не можуть легко дистилюватися без розщеплення, нелеткі і тому не відганяються перегрітою парою (яка розщеплює та омилює їх).

 

Крім, наприклад, джоджобової олії, жири та олії рослинного походження є сумішшю гліцеридів, але в той час як пальмітинові і стеаринові гліцериди, тверді за кімнатної температури, переважають у твердих оліях, рідкі олії переважно складаються з гліцеридів, рідких за кімнатної температури (гліцериди олеїнової, лінолевої, ліноленової та ін. кислот).

 

До цих товарних позицій включаються сирі жири та олії та їхні фракції, так само як і рафіновані чи очищені, наприклад, освітлені, промиті, профільтровані, знебарвлені, нейтралізовані, дезодоровані.

 

Побічні продукти рафінування олій, наприклад, “осади і відстій після зливу жиру”, і соапстоки включаються до товарної позиції 1522. Кислотні олії, включені до товарної позиції 3823, одержують розщепленням неорганічною кислотою соапстоку, одержуваного в процесі рафінування сирих олій.

 

Жири та олії, що включаються в ці товарні позиції, одержують переважно з насіння і плодів олійних рослин товарних позицій 1201–1207, але можуть бути також одержані з рослинних матеріалів, що включаються в інші товарні позиції (наприклад, оливкова олія, олії з кісточок і ядер персиків, абрикосів чи слив товарної позиції 1212, мигдальна олія, олія з волоського горіха, кедрова олія, фісташкова олія і т.п. товарної позиції 0802, олія з зародків зерна зернових культур).

 

До цих товарних позицій не включаються придатні чи непридатні до споживання суміші, готові продукти або жири та олії рослинного походження хімічно модифіковані (товарна позиція 1516, 1517 або 1518, якщо вони не мають властивостей продуктів, що включаються в інші товарні позиції, наприклад, у товарні позиції 3003, 3004, 3303–3307, 3403).

 

Додаткові загальні положення

 

Для цілей товарних категорій цієї групи термін “промислове використання” повинен застосуватися лише до тих видів використання, які пов'язані з перетворенням основного продукту.

 

З іншого боку, термін "технічне використання", що також зустрічається в деяких товарних категоріях, не припускає такого перетворення.

 

Такі види оброблення, як очищення, рафінування та гідрогенізація, не вважаються “промисловим використанням” або “технічним використанням”.

 

Необхідно підкреслити, що навіть продукти, придатні для споживання людиною, можуть бути призначені для технічного або промислового використання.

 

Товарні категорії цієї групи, в яких класифікуються продукти для технічного або промислового використання, крім виробництва харчових продуктів для споживання людиною, включають олії та жири для виробництва кормів для тварин.

 

            Додаткове поясненя до Додаткової примітки 1 (a):

Рідка фракція рослинних олій, одержувана під час відділення твердої фракції, наприклад, шляхом охолодження, з використанням органічних розчинників, поверхнево-активних речовин тощо, не може вважатися сирою олією.

 

Пояснення до товарної позиції 1501:

 

1501

Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позиції 0209 або 1503:

1501 10

- лярд:

1501 10 10 00

- - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1501 10 90 00

- - iнший

1501 20

- інший жир свинячий:

1501 20 10 00

- - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1501 20 90 00

- - iнший

1501 90 00 00

- інший

 

Жири цієї товарної позиції можуть бути одержані будь-якою обробкою, наприклад, витоплюванням, пресуванням (тиском) або екстракцією розчинником. Найбільше часто використовуються процеси мокрого витоплювання (парового чи низькотемпературного) і сухого витоплювання. За сухого витоплювання частина жиру відділяється за рахунок застосування високої температури; інша частина жиру витягається пресуванням і додається до жиру, одержаному під час витоплювання. У деяких випадках інший жир, що знаходиться в залишках, може бути екстрагований за допомогою розчинника.

 

За умови дотримання наведених вище пояснень, до цієї товарної позиції включаються:

 

– Лярд, їстівний білий твердий чи напівтвердий жир ніжної і густої консистенції, одержаний з жирових тканин свиней. Залежно від методу виробництва та використаної жирової тканини, одержують різні сорти лярду. Наприклад, харчовий свинячий жир вищих сортів одержують, як правило, шляхом сухого витоплювання нутряного жиру черевної порожнини свиней. Велика частина лярдів дезодорована та в деяких випадках, щоб попередити згіркання, можуть бути додані антиокислювачі.

 

Лярд, що містить спеції або лаврове листя, додані в невеликих кількостях, що не змінюють його основних властивостей, включається до цієї товарної позиції, але придатні для вживання в їжу суміші або готові продукти, що містять лярд, не включаються (товарна позиція 1517).

 

– Інший свинячий жир, включаючи кістковий жир і жири, одержувані з відходів, та інший неїстівний жир, не придатний для використання в їжу, що використовується, наприклад, в промисловості чи для годівлі тварин

 

– Жир свійської птиці, включаючи кістковий жир і жири, одержувані з відходів.

 

Кістковий жир, одержуваний зі свіжої кісти, – це білий чи жовтуватий жир з консистенцією і запахом топленого яловичого жиру; але з несвіжої кістки він м’який, зернистий, грязно-жовтого чи коричневого кольору з неприємним запахом. Кістковий жир використовується для виробництва мила або свічок та як мастильний матеріал.

 

Жири, одержувані з відходів, – це жири з туш, з відходів чи залишків переробки тварин (обрізки язиків, шлунки, жирові обрізки та ін.) або жири, одержувані в процесі обрізання чи очищення шкір. Вони мають такі властиві ознаки: темний колір, неприємний запах, підвищений вміст вільних жирних кислот (пальмітинової, олеїнової та ін.), холестерину і домішок, та більш низьку точку плавлення, ніж лярд або інші жири цієї товарної позиції. Переважно використовуються в технічних цілях.

 

Ці жири можуть бути сирими або рафінованими. Рафінування досягається шляхом нейтралізації або обробки фулеровою землею, пропущенням перегрітої пари крізь жир, фільтрацією і т.д.

 

Ці продукти використовуються для приготування кормів, виготовлення мазей, мила і т.п.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) Сало без пісних частин, жир свинячий і жир свійської птиці, не витоплені або не виділені іншим способом, товарної позиції 0209.

 

(b) Лярд-стеарин та лярд-ойль (товарна позиція 1503).

 

(c) Жири, одержувані з тварин, крім згаданих у цій товарній позиції (товарна позиція 1502, 1504 або 1506).

 

(d) Кістковий топлений жир (товарна позиція 1506).

 

(e) Замінник лярду (товарна позиція 1517).

 

Пояснення до товарної позиції 1502:

 

1502

Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:

1502 10

- жир топлений:

1502 10 10

- - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:

1502 10 10 10

- - - топлені, екстраговані або пресовані для виробництва мила

1502 10 10 90

- - - інші

1502 10 90 00

- - інші

1502 90

- інші:

1502 90 10 00

- - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1502 90 90 00

- - інші

 

До цієї товарної позиції включається жир нутряний та внутрішньом’язовий великої рогатої худоби, овець або кіз, причому жир великої рогатої худоби є найбільш цінним. Цей жир може бути в сирому вигляді (свіжий, охолоджений чи заморожений), солоний, у розсолі, сушений, копчений або у вигляді топленого жиру (твариний жир). Застосовуються ті ж процеси витоплювання, що і для одержання жирів товарної позиції 1501. До цієї товарної позиції включаються також жири, одержувані пресуванням або екстракцією за допомогою розчинників.

 

Олеосток (фр. рremier jus) є вищим сортом харчового топленого яловичого жиру. Це твердий білий чи жовтуватий продукт без запаху у свіжому стані, але набуває властивого прогірклого запаху після контакту з повітрям.

 

Цей жир майже цілком складається з гліцеридів олеїнової, стеаринової і пальмітинової кислот.

 

Використовується він для приготування харчових жирів або мастильних матеріалів, для виробництва  мила чи свічок, для вичинки шкір, виробництва кормів для тварин і т.д.

 

До цієї товарної позиції включаються також кістковий жир та жири, одержувані з відходів перероблення великої рогатої худоби, овець та кіз. Опис відповідних жирів у Поясненнях до товарної позиції 1501 повністю поширюється також і на жири цієї товарної позиції.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) Олеостеарин, олео-ойль (олеомаргарин) і тваринне масло (технічний маргарин) (товарна позиція 1503).

 

(b) Жири, одержувані під час перероблення коней (товарна позиція 1506).

 

(c) Кістковий жир та жири, одержувані з відходів перероблення тварин, крім згаданих у цій товарній позиції (товарна позиція 1501, 1504 або 1506).

 

(d) Масло тваринного походження (наприклад, копитне масло та кістковий жир товарної позиції 1506).

 

(e) Деякі рослинні жири, відомі як “тверді рослинні жири” (наприклад, “китайська тверда олія” (з насінь Stillingia) і “олія борнео”) (товарна позиція 1515).

 

Додаткове пояснення до товарної позиції:

 

Ця товарна позиція включає, поряд із топленим жиром, нетоплений жир, тобто, жир, який міститься в його кліткових мембранах.

 

Тому ця товарна позиція включає:

 

1. Нетоплений жир, сирий або у вигляді тваринного жиру (жир з бойні, жир від розбирання, жир кишковий).

 

2. Топлений жир, включаючи:

 

      (a) олеосток (фр. рremier jus), який є вищим сортом харчового топленого жиру;

 

      (b) “шкварковий” жир;

 

      (c) “кислий” жир, одержуваний варенням нетопленого жиру найнижчої якості у водному розчині сірчаної кислоти, яка гідролізує білкові речовини у тканинах, вивільнюючи жир;

 

3. Жир, одержуваний з кісток або відходів перероблення великої рогатої худоби, овець або кіз.

Протее, ця товарна підпозиція не включає кісткове масло, масло кісткового мозку та копитне масло (товарна категорія 1506 00 00).

 

Пояснення до товарної позиції 1503:

 

1503 00

Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) і тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином:

 

- лярд-стеарин і олеостеарин:

1503 00 11 00

- - для промислового використання

1503 00 19 00

- - інші

1503 00 30 00

- масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1503 00 90 00

- інші

 

До цієї товарної позиції включаються продукти, одержані шляхом пресування лярду (лярд-стеарин і лярд-ойль) або шляхом пресування жиру (олеомаргарин (олео-ойль), тваринне масло та олеостеарин). Під час цих процесів лярд чи жир витримують в гарячих резервуарах протягом трьох-чотирьох днів, за цей час утворюються кристали лярд-стеарину або олеостеарину. Одержувана в результаті зерниста маса потім пресується, щоб відокремити олію від стеаринів. Ця обробка відрізняється від пресування під час сухого витоплювання, яке проводиться за більш високих температур для того, щоб відокремити залишковий жир від інших матеріалів тваринного походження, таких як білки, сполучні тканини та ін. Продукти цієї товарної позиції можуть бути також одержані за допомогою інших методів фракціонування.

 

Лярд-стеарин – це твердий білий жир, що залишається після пресування лярду або іншого топленого свинячого жиру. До цієї товарної позиції включається як харчовий, так і нехарчовий лярд-стеарин. Харчовий лярд-стеарин іноді домішують у м’який лярд, щоб надати останньому більш твердої консистенції (товарна позиція 1517). Нехарчовий лярд-стеарин застосовується як мастильний матеріал або як сировина для одержання гліцерину, олеїну чи стеарину.

 

Лярд-ойль – це продукт, одержуваний холодним пресуванням лярду або іншого топленого свинячого жиру. Це жовтувата рідина з легким запахом свинячого сала, приємна на смак, застосовується в деяких промислових процесах (вироблення вовни, виробництво мила і т.п.) як мастильний матеріал або іноді в харчових цілях.

 

Олеомаргарин (олео-ойль) – білий або жовтуватий твердий жир м’якої консистенції з легким запахом яловичого жиру і приємним смаком. Він має кристалічну структуру, але може стати зернистим після розкачування і вирівнювання. Складається переважно з гліцериду олеїнової кислоти (триолеїну). Олеомаргарин використовується переважно для виробництва харчового маргарину або замінника лярду та як мастильний матеріал.

 

Тваринне масло (технічний маргарин, або нехарчовий олео-ойль) – жовтувата рідина з запахом яловичого жиру; дуже швидко стає прогірклим під час зберігання на повітрі. Використовується для виробництва мила, а в суміші з мінеральними маслами – для виробництва мастильних матеріалів.

 

Більш тверда частина, що залишається після екстракції олеомаргарину або тваринного масла, є сумішшю, що складається переважно з гліцеридів стеаринової та пальмітинової кислот (тристеарину і трипальмітину). Ця суміш відома як олеостеарин, або технічний стеарин (“пресований технічний жир”), має вигляд твердих крихких коржів чи таблеток, вона білого кольору, без запаху і смаку.

 

До цієї товарної позиції не включаються продукти емульговані, змішані або приготовлені іншим способом (товарна позиція 1516, 1517 або 1518).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1503 00 11 і 1503 00 19

 

Ці товарні категорії включають продукти, описані в другому та передостанньому абзацах Пояснень до товарної позиції 1503.

 

1503 00 30

 

Ця товарна категорія включає продукти, описані в п'ятому абзаці Пояснень до товарної позиції 1503 за умови, якщо вони призначені для промислового використання, крім виробництва харчових продуктів для споживання людиною (дивись Загальні положення до цієї групи).

 

1503 00 90

 

Крім продуктів, описаних в третьому та четвертому абзацах Пояснень до товарної позиції 1503, ця товарна категорія включає тваринне масло, яке не відповідає умовам, встановленим в товарній категорії 1503 00 30, наприклад, тваринне масло для технічного використання.

 

Пояснення до товарної позиції 1504:

 

1504

Жири і масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

1504 10

- жири та їх фракцiї, з риб’ячої печiнки:

1504 10 10 00

- - з вмiстом вiтамiну А не більш як 2500 МО/г

 

- - інші:

1504 10 91 00

- - - з палтуса

1504 10 99 00

- - - інші

1504 20

- жири і масла та їх фракцiї, з риби, крiм жирів з печiнки:

1504 20 10 00

- - тверді фракцiї

1504 20 90 00

- - інші

1504 30

- жири і масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:

1504 30 10 00

- - твердi фракцiї

1504 30 90 00

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються жири, масла та їхні фракції, одержувані з деяких видів риби (тріски, палтуса, менхедена, оселедця, сардин, анчоуса, сардинели та ін.) або морських ссавців (китів, дельфінів, тюленів та ін.). Вони виділяються з тіла або печінки риби чи морських ссавців, а також з відходів їхнього перероблення. Зазвичай мають специфічний рибний запах і неприємний смак, різноманітні за кольором - від жовтого до червоно-коричневого.

 

Печінка тріски, палтуса та іншої риби дає жири з високим змістом вітамінів та інших органічних речовин. Тому вони широко застосовуються в медицині. Ці жири включаються до цієї товарної позиції навіть у тому випадку, якщо вміст вітамінів у них штучно збільшено шляхом опромінення або іншим способом, проте, якщо вони подані у вигляді лікарських засобів, емульговані або містять інші речовини, додані з метою терапевтичного використання, вони включаються в групу 30.

 

До цієї товарної позиції включається також “риб’ячий стеарин”, твердий продукт, одержуваний шляхом пресування та декантації охолодженого риб’ячого жиру. Це жовтувата або коричнева речовина з запахом риби, яку застосовують для виробництва дегри, мастильних матеріалів та мила низьких сортів.

 

До цієї товарної позиції включаються також рафіновані жири та олії, одержувані з риби і морських ссавців, але не включаються частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реерифіковані чи елаїдиновані (товарна позиція 1516).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Загальні положення до цієї групи, частина (A), шостий та сьомий абзаци.

 

1504 10 10 - 1504 10 99

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 1504, другий абзац.

 

1504 10 10

 

Вміст вітаміну A в жирі з риб'ячої печінки, одержуваному з риб родини Gadіdae (тріскових) (тріска, пікша, морська щука, хек тощо), як зазвичай, не більше як 2 500 МО/г.

 

1504 10 91 і 1504 10 99

 

Вміст вітаміну A в жирі з риб'ячої печінки, одержуваному, наприклад, з тунця, палтусу та деяких видів акул, зазвичай, понад 2 500 МО/г.

 

Масла з підвищеним вмістом вітамінів залишаються класифікованими в цих товарних категоріях за умови, якщо вони не втратили властивостей жиру з риб'ячої печінки. Це, наприклад, відноситься до масел риб'ячої печінки із вмістом вітаміну A не більше як 100 000 МО/г.

 

1504 20 10 і 1504 20 90

 

Ці товарні категорії включають жири та масла, одержувані зі всіх видів риб, та їхні фракції, крім жирів, екстрагованих виключно з риб'ячої печінки, і включають:

 

1. Масла, одержувані з оселедця та менхедена (американського оселедця – риби родини  Сlupeіdае, подібного до оселедця, якого добувають виключно для екстрагування масла).

 

2. Масла, одержувані із залишків від консервування, меншої цінності, ніж наведені вище масла. Комерційну цінність мають масла із залишків риб родини Clupeіdae, масла із залишків тунців і скумбрії, а також масла з залишків лососевих (Salmonіdae).

 

3. Масла із залишків від торгівлі рибою, дуже змішаних за складом і ще меншої цінності.

 

4. Рибний стеарин, описаний в третьому абзаці Пояснень до товарної позиції 1504.

 

Жири та масла цієї товарної категорії використовуються переважно для технічних та промислових цілей, наприклад дублення, виготовлення барвників, мастильно-охолоджувальних масел.

 

1504 30 10 і 1504 30 90

 

Ці товарні категорії включають:

 

1. Китовий жир і спермацетовий жир, описані в третьому і четвертому абзацах Пояснень до товарної позиції 1504.

 

2. Ворвань морських ссавців.

 

3. Масло з ластоногих (тюленів, моржів та морських левів).

 

Ці товарні категорії включають всі масла з морських ссавців та їхні фракції, включаючи екстраговані з печінки, наприклад, масло з печінки кашалота, яке, завдяки високому вмісту вітаміну A, має властивості, аналогічні властивостям жиру з риб'ячої печінки товарних категорій 1504 10 10, 1504 10 91 та 1504 10 99.

 

Пояснення до товарної позиції 1505:

 

1505 00

Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін):

1505 00 10 00

- вовняний жир (жиропіт), сирий

1505 00 90 00

- інші

 

Вовняний жир (жиропіт) – це клейкий жир з неприємним запахом, що виділяється з мильної води, в якій промивали вовну або валяли сукно. Його можна виділяти також із сальної вовни за допомогою летких розчинників (дисульфіду вуглецю (сірковуглецю) та ін.). Вовняний жир (жиропіт) не містить ефірів гліцерину і тому з хімічної точки зору є скоріше воском, ніж жиром. Використовується для виробництва мастильних матеріалів та для інших промислових цілей, але найчастіше застосовується як ланолін (його очищений продукт) або для екстракції олеїну чи стеарину.

 

Ланолін, одержуваний шляхом очищення вовняного жиру (жиропоту), має консистенцію мазі; його колір змінюється від жовто-білого до коричневого залежно від ступеня очищення, він досить стійкий до псування на повітрі і має слабкий, властивий йому, запах. Ланолін чудово розчиняється в киплячому спирті, але не розчиняється у воді, хоча і може поглинати велику кількість води, перетворюючись в мазеподібну емульсію, відому як гідратований ланолін.

 

Безводний ланолін використовується для виробництва мастильних матеріалів, емульгованих масел або під час апретування. Гідратований або емульгований ланолін застосовується переважно для виробництва мазей або у косметиці.

 

Частково модифікований ланолін, який зберігає основні властивості ланоліну, і спирти вовняного жиру (відомі також як ланолінові спирти – суміші холестерину, ізохолестерину та інших вищих спиртів), також включаються до цієї товарної позиції.

 

До цієї товарної позиції не включаються спирти визначеного хімічного складу (зазвичай група 29) та препарати на ланоліновій основі з добавками лікарських засобів чи ароматичних речовин (товарна позиція 3003 або 3004 або група 33). Також не включаються ланоліни, модифіковані хімічно настільки сильно, що вони втратили основні властивості ланоліну, наприклад, ланолін, етоксильований у такій мірі, що став розчинним у воді (переважно товарна позиція 3402).

 

Під час парової дистиляції та пресування вовняний жир розділяється на рідку і тверду фракції та на залишок.

 

Рідка фракція, відома як олеїн вовняного жиру, є мутною рідиною червоно-коричневого кольору з легким запахом вовняного жиру. Він розчиняється в спирті, діетиловому ефірі, автомобільному бензині та ін. Використовується як текстильний мастильний матеріал в прядильному виробництві.

 

Тверда фракція (стеарин вовняного жиру) – воскоподібна речовина жовтувато-коричневого кольору з сильним запахом вовняного жиру, розчиняється в киплячому спирті та інших органічних розчинниках. Використовується для вичинки шкір, для приготування мастильних матеріалів або адгезивних мастил, для виробництва свічок та мила.

 

До цієї товарної позиції не включаються залишки вовняного жиру (жиропоту) (товарна позиція 1522).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1505 00 10

 

Дивись перший абзац Пояснень до товарної позиції 1505.

 

1505 00 90

 

Ця товарна категорія включає:

 

1. Ланолін, описаний в другому, третьому та четвертому абзацах Пояснень до товарної позиції 1505.

 

2. Жирові речовини, одержані з жиропоту (олеїн та стеарин з жиропоту), які є, відповідно, рідкими і твердими частинами, одержуваними після перегонки та подальшого пресування жиропоту.

 

Пояснення до товарної позиції 1506:

 

1506 00 00 00

Інші твариннi жири і масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

 

До цієї товарної позиції включаються всі жири та олії тваринного походження та їхні фракції, крім тих, які входять до товарної позиції 0209 або до всіх попередніх товарних позицій цієї групи. Тому до неї включаються всі тваринні жири, крім одержуваних зі свиней, свійської птиці, великої рогатої худоби, овець, кіз, риби чи морських ссавців, та всі тваринні масла, крім лярд-ойль, олеомаргарину (олео-ойль), тваринного масла (технічного маргарину), риб’ячого жиру або жиру морських ссавців та масел, одержуваних з вовняного жиру.

 

Зокрема, до цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Кінський жир, жир гіпопотамів, ведмедів, кролів, крабів, черепах і т.п. (включаючи жири, одержувані з кісток, кісткового мозку або відходів перероблення цих тварин).

 

(2) Копитне масло та інші аналогічні жири, одержувані холодним пресуванням жиру, одержаного під час виварювання копит чи гомілкових кісткок великої рогатої худоби, коней чи овець.

 

Ці жири блідо-жовті, солодкуваті, стійкі на повітрі; використовуються як мастильний матеріал для точних механізмів (годинників, швейних машин, зброї і т.д.).

 

(3) Кістковий топлений жир, добутий з кісткового жиру пресуванням або шляхом обробки кісток гарячою водою. Це жовтувата рідина без запаху, вона стійка до згіркання. Використовується як мастильний матеріал для точних механізмів та під час дублення шкір.

 

(4) Жир, який добувають з кісткового мозку. Це білий чи жовтуватий продукт, застосовується у фармації та парфумерії.

 

(5) Жовтковий жир, добутий зі зварених на твердо яєчних жовтків пресуванням або розчинниками. Це прозора золотисто-жовта або червонувата олія з запахом варених яєць.

 

(6) Жир з черепашачих яєць. Блідо-жовта речовина, без запаху; вживається в їжу.

 

(7) Жир шовкопряда добувається з ляльки шовкопряда. Червоно-коричневий жир з різко вираженим неприємним запахом; використовується в миловарінні.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) жир свинячий чи свійської птиці (товарна позиція 0209 або 1501);

 

(b) жири великої рогатої худоби, овець чи кіз (товарна позиція 1502);

 

(c) жири з риби чи морських ссавців та їхні фракції (товарна позиція 1504);

 

(d) продукти, що складаються переважно з піридинових основ (відомі як масло Джеппеля, також іноді називаний “кістковий жир”) (товарна позиція 3824).

 

Додаткове пояснення до товарних категорій:

 

Ця товарна позиція не включає неїстівні суміші або препарати тваринних жирів та масел, наприклад, жирів з бойні від різних тварин або суміші чи препарати тваринних і рослинних жирів та олій, наприклад, відходи кулінарних жирів (товарна позиція 1518).

 

Пояснення до товарної позиції 1507:

 

1507

Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

1507 10

- олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована:

1507 10 10 00

- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1507 10 90 00

- - iншi

1507 90

- iншi:

1507 90 10 00

- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1507 90 90 00

- - iншi

 

Соєву олію одержують з насіння сої (Glycine max), використовуючи гідравлічні або давильні преси, чи розчинники. Це блідо-жовта нелетка олія, що висихає, яку застосовують як у техніці, так і в харчовій промисловості, наприклад, для виготовлення маргарину, як приправу до салатів, для виробництва мила, фарб, лаків, пластифікаторів та алкідних смол.

 

До цієї товарної позиції включаються також фракції соєвої олії. Проте соєвий лецитин, одержуваний із сирої соєвої олії в процесі її рафінування, включається до товарної позиції 2923.

 

 

Пояснення до товарної підпозиції:

1507 10

 

Нелеткі рослинні олії, рідкі чи тверді, одержувані пресуванням, повинні розглядатися як “сирі”, якщо вони піддавалися лише декантації, центрифугуванню або фільтрації, тобто за умови, що для відокремлення їх від твердих частинок застосовувалася виключно механічна сила, така як сила ваги, сила тиску чи відцентрова сила, крім адсорбційного фільтраційного процесу, фракціонування або будь-якого іншого фізичного чи хімічного процесу. Одержана екстракцією олія повинна розглядатися як “сира”, якщо вона не змінила кольору, запаху чи смаку в порівнянні з відповідною олією, одержаною пресуванням.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1507 10 10 і 1507 10 90

 

Щодо визначення терміна “сира” дивись Додаткову примітку 1 до цієї групи, абзаци (a), (b) та (c).

 

1507 90 10 і 1507 90 90

 

Ці товарні категорії включають рафіновану соєву олію.

 

Пояснення до товарної позиції 1508:

 

1508

Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

1508 10

- олiя сира:

1508 10 10 00

- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1508 10 90 00

- - iншi

1508 90

- iншi:

1508 90 10 00

- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1508 90 90 00

- - iншi

 

Арахісова олія – це олія, що не висихає, яку одержують з насіння або “горіхів” арахісу, або земляного горіха (Arachis hypogaea), пресуванням чи екстракцією розчинником.

 

Відфільтрована та рафінована олія застосовується як салатна, для приготування їжі, виробництва маргарину. Гірші за якістю сорти йдуть на виготовлення мила та мастильних матеріалів.

 

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

1508 10

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1508 10 10 і 1508 10 90

 

Дивись Додаткову примітку 1(a) і (b) до цієї групи.

 

1508 90 10 і 1508 90 90

 

Ці товарні категорії включають рафіновану арахісову олію.

 

Пояснення до товарної позиції 1509:

 

1509

Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

1509 10

- олiя оливкова першого (холодного) пресування:

1509 10 10 00

- - очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування

1509 10 90 00

- - iнша

1509 90 00 00

- iншi

 

Оливкову олію одержують із плодів маслинового дерева (Olea europaea L).

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(А) Оливкова олія першого (холодного) пресування, яку одержують з плодів маслинового дерева винятково механічними чи іншими фізичними засобами (наприклад, пресуванням) за умов, зокрема термічних, що не приводять до псування олії. Єдині види обробки, що допускаються, — це промивання, декантація, центрифугування або фільтрація.

 

Оливкова олія першого (холодного) пресування включає:

 

(1) Оливкову олію першого (холодного) пресування, придатну для вживання в їжу у своєму природному стані. Вона прозора, колір від світло-жовтого до зеленого, зі специфічним запахом і смаком.

 

(2) Оливкова олія для ламп, що має або сторонній присмак або запах, або яка містить вільні жирні кислоти (у перерахунку на олеїнову кислоту) у кількості понад 3,3 г на 100 г, або ж характеризується обома властивостями одночасно. Освітлювальна оливкова олія використовується для технічних цілей або, після рафінування, для вживання в їжу.

 

(B) Рафінована оливкова олія, яку одержують з олії першого (холодного) пресування (дивись пункт (А) вище) різними методами рафінування, що не приводять до зміни початкової гліцеридної структури або до інших змін структури складових жирних кислот.

 

Рафінована оливкова олія – це світла прозора олія без осаду та з вмістом жирних кислот (у перерахунку на олеїнову кислоту) не більше 0,3 г на 100 г.

 

Вона жовтого кольору, без властивого запаху або смаку і придатна до вживання в їжу в чистому вигляді або в суміші з олією першого (холодного) пресування.

 

(С) Фракції та суміші олій, описаних вище в пунктах (А) и (В).

 

*

*     *

 

Оливкову олію, першого (холодного) пресування, розглянуту в пункті (А), можна відрізнити від олій, розглянутих у пунктах (B) і (C), у такий спосіб:

 

(1) Оливкова олія цієї товарної позиції вважається олією першого (холодного) пресування, якщо її коефіцієнт екстинкції К270 (визначений за методом CAC/RM 26-1970) менше 0,25; якщо він перевищує 0,25, то після обробки цієї олії активованим оксидом алюмінію він не повинен перевищувати 0,11.

Олія з вмістом вільних жирних кислот (у перерахунку на олеїнову кислоту) більше 3,3 г на 100 г може, після пропущення крізь активований оксид алюмінію, мати коефіцієнт екстинкції К270, який перевищує 0,11. У цьому випадку, після лабораторної нейтралізації та знебарвлення, вона повинна мати такі характеристики:

 

– коефіцієнт екстинкції К270 не більше 1,1;

 

– зміни коефіцієнта екстинкції, в області 270 нм, більше 0,01, але не більше 0,16

 

або

 

(2) Оливкова олія цієї товарної позиції вважається рафінованою, якщо вміст вільних жирних кислот (у перерахунку на олеїнову кислоту) не перевищує 0,3 г на 100 г.

 

Відсутність реетерифікованих олій підтверджується визначенням суми вмісту пальмітинової і стеаринової кислот у другому положенні в тригліцеридах (за методом IUPAC № 2210, видання 6, 1979). Ця сума (виражена у відсотках від суми жирних кислот у другому положенні) повинна бути менше 1,5% для оливкової олії першого (холодного) пресування і менше 1,8 % для рафінованих оливкових олій.

 

Оливкову олію цієї товарної позиції можна відрізнити від оливкової олії товарної позиції 1510 за негативною реакцією Бельє.

 

У деяких випадках наявність залишкової оливкової олії можна встановити лише під час дослідження тритерпенових діолів у неомиленій фракції.

 

До цієї товарної позиції не включаються залишкова оливкова олія та її суміші з оливковою олією (товарна позиція 1510) або реетерифікована олія, одержувана з оливкової олії (товарна позиція 1516).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Олія оливкова, що включається до цієї товарної позиції, повинна відповідати таким трьом вимогам:

 

1. Вона повинна одержуватися виключно шляхом перероки плодів оливкового дерева (Olea europaea L.).

 

2. Вона повинна одержуватися лише механічними або іншими фізичними способами (наприклад, пресуванням), тим самим виключаючи використання розчинників (дивись Примітку 2 до цієї групи).

 

3. Вона не повинна бути реетерифікована або змішана з іншими оліями, включаючи олію із оливкових залишків, яка включається до товарної позиції 1510 00.

 

1509 10 10

 

Дивись Додаткову примітку 2 (B) (1) до цієї групи.

 

1509 10 90

 

Дивись Додаткову примітку 2 (B) (2) до цієї групи.

 

1509 90 00

 

Дивись Додаткову примітку 2 (C) до цієї групи.

 

Ця товарна категорія включає не лише рафіновану оливкову олію, але також рафіновану оливкову олію, змішану з оливковою олією першого (холодного) пресування.

 

Пояснення до товарної позиції 1510:

 

1510 00

Інші олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, і сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509:

1510 00 10 00

- олiї сирі

1510 00 90 00

- інші

 

До цієї товарної позиції включаються олії, одержувані з маслин, або оливок, крім олій товарної позиції 1509.

 

Олії цієї товарної позиції можуть бути сирими чи рафінованими, або обробленими іншими способами, за умови, що їхня гліцеридна структура залишилася без змін.

 

До цієї товарної позиції включається залишкова оливкова олія, яку одержують екстракцією розчинником залишків пресування маслин, або оливок після одержання оливкової олії товарної позиції 1509.

 

Сира залишкова оливкова олія може бути перетворена в харчову методами рафінування, що не призводять до зміни її первинної гліцеридної структури.

 

Одержувана в такий спосіб оливкова олія є світлою, прозорою, жовтого чи жовто-коричневого кольору, без осаду і неприємного запаху та смаку.

 

До цієї товарної позиції також включаються фракції та суміші олій або фракцій цієї товарної позиції з оліями або фракціями товарної позиції 1509. Найрозповсюджена суміш складається з рафінованої залишкової оливкової олії та оливкової олії першого (холодного) пресування.

 

Відсутність реетерифікованих олій може бути підтверджене шляхом визначення суми вмісту пальмітинової та стеаринової кислот у другому положенні в тригліцеридах, яка повинна бути менше 2,2 % (дивись Пояснення до товарної позиції 1509).

 

Олії цієї товарної позиції можна відрізнити від олій товарної позиції 1509 за позитивною реакцією Бельє. У деяких випадках наявність залишкової оливкової олії можна установити лише під час дослідження тритерпенових діолів у неомиленій фракції.

 

До цієї товарної позиції не включається реетерифікована олія, одержувана з оливкової олії (товарна позиція 1516).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Ця товарна позиція включає лише ті олії, які задовольняють вимоги, встановлені в п. 1 Пояснень до товарної позиції 1509. Аналогічно оліям, що входять в товарну позицію 1509, олії з товарної підпозиції 1510 00, не повинні бути реетерифіковані або змішані з іншими оліями, тобто, оліями, відмінними від оливкової олії, але:

 

— вони можуть бути екстраговані з використанням розчинників або за допомогою фізичних методів;

 

— вони можуть бути змішані з оліями або фракціями товарної позиції 1509; найпоширеніша суміш складається з суміші рафінованої олії із залишків маслин і оливкової олії першого (холодного) пресування.

 

 

1510 00 10

 

Дивись Додаткову примітку 2 (D) до цієї групи.

 

1510 00 90

 

Ця товарна категорія включає рафіновану олію із залишків маслин і суміші рафінованої олії із залишків маслин з оливковою олією першого (холодного) пресування.

 

Пояснення до товарної позиції 1511:

 

1511

Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

1511 10

- олiя сира:

1511 10 10 00

- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1511 10 90 00

- - iншi

1511 90

- iншi:

 

- - твердi фракцiї:

1511 90 11 00

- - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1511 90 19 00

- - - інші

 

- - інші:

1511 90 91 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1511 90 99 00

- - - інші

 

Пальмова олія є рослинним жиром, одержуваним з м’якоті плодів олійних пальм. Основним джерелом є африканська олійна пальма (Elaeis guineensis), яка споконвічно росте в тропічній Африці, але зустрічається також у Центральній Америці, Малайзії та Індонезії; інші приклади – це Elaeis melanococca (відома також як пальма noli) та різні види пальм Acrocomia, у тому числі парагвайська пальма (coco mbocaya), що походить з Південної Америки. Олії одержують за допомогою екстрагування або пресування, вони можуть бути різного кольору залежно від їхнього стану та від того, чи піддавалися вони рафінуванню. Їх можна відрізнити від пальмоядрових олій  (товарна позиція 1513), які одержують з тих самих олійних пальм, за дуже високим вмістом пальмітинової та олеїнової кислот.

 

Пальмова олія використовується для виробництва мила, свічок, косметичних чи туалетних засобів, як мастильний матеріал, для нанесення покриттів на жерсть методом гарячого занурення, для виробництва пальмітинової кислоти і т.д. Рафінована пальмова олія використовується як харчовий продукт, наприклад, як фритюрний жир, та для виробництва маргарину.

 

До цієї товарної позиції не включається пальмоядрова олія або олія з бабасу (товарна позиція 1513).

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

1511 10

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1511 10 10 і 1511 10 90

 

Дивись Додаткову примітку 1 (a) та (b) до цієї групи.

 

Сира пальмова олія розкладається набагато скоріше, ніж інші олії, і тому має високий вміст вільних жирних кислот.

 

1511 90 11 і 1511 90 19

 

Ці товарні категорії включають пальмовий стеарин.

 

1511 90 91 і 1511 90 99

 

Ці товарні категорії включають:

 

1. Рафіновану пальмову олію.

 

2. Рідку фракцію пальмової олії, одержувану після відділення твердої фази охолодженням або за допомогою органічних розчинників, або поверхнево-активних речовин. Цю фракцію (пальмовий олеїн), яка в деяких випадках може мати склад жирних кислот, дуже подібний до складу жирних кислот нерозділеної на фракції пальмової олії, зазвичай, можна розрізнити шляхом порівняння сумарного вмісту тригліцеридів що її складають, з їх частками в типовій нерозділеній на фракції пальмовій олії. Тригліцериди, що містять атоми вуглецю з більшими числами (C52 і C54) знаходяться в більших кількостях у рідкій фракції, ніж у нерозділеній на фракції олії, тоді як тригліцериди, що містять атоми вуглецю з відносно низькими числами (C50 і C48) домінують в твердій фракції.

 

Пояснення до товарної позиції 1512:

 

1512

Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

 

- олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї:

1512 11

- - олiї сирі:

1512 11 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

 

- - - інші:

1512 11 91 00

- - - - соняшникова

1512 11 99 00

- - - - сафлорова

1512 19

- - iншi:

1512 19 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1512 19 90

- - - інші:

1512 19 90 10

- - - - соняшникова

1512 19 90 90

- - - - сафлорова

 

- олiя бавовняна та її фракцiї:

1512 21

- - олiя сира, очищена або неочищена вiд госиполу:

1512 21 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1512 21 90 00

- - - iншi

1512 29

- - iншi:

1512 29 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1512 29 90 00

- - - iншi

 

(А) Соняшникова олія.

 

Цю олію одержують з насіння соняшнику (Helianthus annuus), вона має світлий золотисто-жовтий колір. Використовується як салатна олія та для виробництва маргарину і замінників лярду. Соняшникова олія є олією, яка до кінця не висихає, що визначає її застосування для виробництва фарб або лаків.

 

(B) Сафлорова олія.

 

Насіння сафлору (Carthamus tinctoris), цієї важливої фарбувальної рослини, дають харчову олію, що висихає. Вона застосовується в кулінарії та медицині, використовується для виготовлення алкідних смол, фарб та лаків.

 

(C) Бавовняна олія.

 

Це найбільш цінна з олій, які до кінця не висихають, одержується з насіння деяких видів роду Gossypium. Бавовняна олія широко використовується в промисловості, наприклад, для вичинки шкір, виробництва мила, мастильних матеріалів, гліцерину, водовідштовхувальних сумішей, та як основа для косметичних кремів. Чиста рафінована бавовняна олія цінується як салатна або кулінарна олія, для виробництва маргарину та замінників лярду.

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

1512 11 і 1512 21

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1512 11 91

 

Дивись Додаткову примітку 1 (a) та (b) до цієї групи разом із частиною (A) Пояснень до товарної позиції 1512.

 

1512 11 99

 

Дивись Додаткову примітку 1 (a) та (b) до цієї групи разом із частиною (B) Пояснення до товарної позиції 1512.

 

1512 19 90

 

Ця товарна категорія включає рафіновану соняшникову та сафлорову олії.

 

1512 21 10 - 1512 29 90

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 1512, частину (C).

 

Пояснення до товарної позиції 1513:

 

1513

Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

 

- олiя кокосова (з копри) та її фракцiї:

1513 11

- - олiя сира:

1513 11 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

 

- - - iншi:

1513 11 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1513 11 99 00

- - - - iншi

1513 19

- - iншi:

 

- - - твердi фракцiї:

1513 19 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1513 19 19 00

- - - - iншi

 

- - - iншi:

1513 19 30 00

- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

 

- - - - iншi:

1513 19 91 00

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1513 19 99 00

- - - - - iншi

 

- олiї пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї:

1513 21

- - олiя сира:

1513 21 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

 

- - - iншi:

1513 21 30 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1513 21 90 00

- - - - iншi

1513 29

- - iншi:

 

- - - твердi фракцiї:

1513 29 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1513 29 19 00

- - - - інші

 

- - - iншi:

1513 29 30 00

- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

 

- - - - iншi:

1513 29 50 00

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1513 29 90 00

- - - - - інші

 

(А) Олія кокосова (з копри).

 

Цю олію одержують з висушеної м’якоті або копри (як вона називається) плодів кокосової пальми (Cocos nucifera). Свіжа м’якоть також може використовуватися. Це безбарвна чи блідо-жовта олія, яка не висихає, тверда за температури нижче 25°C. Кокосова олія використовується для виготовлення мила, косметичних або туалетних засобів, різного роду мастил, синтетичних пральних порошків, мийних та чистильних засобів, а також як сировина для одержання жирних кислот, спиртів жирного ряду та складних метилових ефірів.

 

Рафінована кокосова олія є їстівною і застосовується для виробництва таких харчових продуктів як маргарин, дієтичні добавки.

 

(B) Олія пальмоядрова.

 

Цю білу олію одержують з ядра горіхів олійних пальм, переважно африканських олійних пальм роду Elaeis guineensis, а не з м’якоті плодів (дивись Пояснення до товарної позиції 1511). Вона широко застосовується для виробництва маргарину та в кондитерській промисловості, тому що має приємний запах і горіховий присмак. Також використовується для виробництва гліцерину, шампунів, мила та свічок.

 

(C) Олія бабасу.

 

Цю олію, яка не висихає, одержують з пальми бабасу (Orbignya martiana і O. oleifera). Її виділяють з ядер горіхів.

 

Олія з бабасу застосовується в промислових цілях (наприклад, у миловарінні). У рафінованому вигляді є замінником пальмоядрової олії в харчових продуктах.

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

1513 11 і 1513 21

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.

 

Пояснення до товарної позиції 1514:

 

1514

Олiї свиріпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

 

- олії свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти та їх фракції:

1514 11

- - олiя сира:

1514 11 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1514 11 90 00

- - - iнша

1514 19

- - iнші:

1514 19 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1514 19 90 00

- - - iнші

 

- інші:

1514 91

- - олiя сира:

1514 91 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1514 91 90 00

- - - iнша

1514 99

- - iнша:

1514 99 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1514 99 90 00

 - - - iншi

 

(А) Ріпакова та свиріпова олії.

 

Насіння деяких видів роду Brassica, зокрема B. napus та B. rapa (чи B. campestris), дають олії, які до кінця не висихають, що дозволяє в торгівлі відносити їх до ріпакової або свиріпової олії.

 

Ці олії мають зазвичай високий вміст ерукової кислоти. До цієї товарної позиції включаються також низькоерукова ріпакова або свиріпова олії та низькоерукова ріпакова або свиріпова олії (які одержують з насіння спеціально виведених ліній ріпаку або свиріпи з малим вмістом ерукової кислоти в насінні), наприклад, каналова олія, або олія з європейського ріпаку, або “подвійне зеро”.

 

Вони використовуються як салатні олії, для виробництва маргарину і т.д. Їх застосовують також для виробництва промислових продуктів, наприклад, як добавку до мастильних матеріалів. Рафіновані олії, зазвичай називані свиріповою олією зі свиріпи, також придатні в їжу.

 

(B) Гірчична олія.

 

Це жирна олія, одержувана, наприклад, з таких трьох видів гірчиці: білої гірчиці (Sinapsis alba і Brassica hirta), чорної гірчиці (Brassica nigra) чи сарептської гірчиці (Brassica juncea). Зазвичай має високий вміст ерукової кислоти і використовується в медицині, кулінарії та промислових продуктах.

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

1514 11 і 1514 91

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1514 11 10 – 1514 19 90

 

Дивись Примітку до товарних підпозицій 1 до цієї групи та Пояснення до товарної позиції 1514 частина (А), другий абзац, друге речення.

 

Пояснення до товарної позиції 1515:

 

1515

Iншi нелеткі жири і олiї рослинні (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

 

- олiя з насiння льону та її фракцiї:

1515 11 00 00

- - олiя сира

1515 19

- - інші:

1515 19 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1515 19 90 00

- - - iншi

 

- олiя з кукурудзи та її фракцiї:

1515 21

- - олiя сира:

1515 21 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1515 21 90 00

- - - iнша

1515 29

- - iншi:

1515 29 10 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1515 29 90 00

- - - iншi

1515 30

- олiя рицинова та її фракцiї:

1515 30 10 00

- - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв

1515 30 90 00

- - iншi

1515 50

- олiя кунжутова та її фракцiї:

 

- - олiя сира:

1515 50 11 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1515 50 19 00

- - - iнша

 

- - iншi:

1515 50 91 00

- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1515 50 99 00

- - - iншi

1515 90

- iншi:

1515 90 11

- - олiя тунгова; олiя джоджобова, ойтикова; вiск з мирта та японський віск; їх фракції:

1515 90 11 10

- - - олiя тунгова та її фракцiї

1515 90 11 90

- - - інші

 

- - олiя з насiння тютюну та її фракцiї:

 

- - - олiя сира:

1515 90 21 00

- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1515 90 29 00

- - - - iнша

 

- - - iншi:

1515 90 31 00

- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

1515 90 39 00

- - - - iншi

 

- - iнші олiї та їх фракцiї:

 

- - - олiї сирі:

1515 90 40 00

- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

 

- - - - iншi:

1515 90 51 00

- - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1515 90 59 00

- - - - - твердi, в iншій упаковці; рiдкi

 

- - - iншi:

1515 90 60 00

- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

 

- - - - iншi:

1515 90 91 00

- - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

1515 90 99 00

- - - - - твердi, в iншій упаковці; рiдкi

 

До цієї товарної позиції включаються окремі жири та олії, а також їхні фракції (дивись Загальні положення до цієї групи, пункт (B), крім включених у товарні позиції 1507–1514. Особливо важливе комерційне значення мають такі:

 

(1) Олія лляна, одержувана з насіння льону (Linium usitatissimum). Ця олія є однією з найважливіших серед олій, що висихають. Колір лляної олії варіюється від жовтого до коричнюватого. Вона має їдкий смак і запах. Окислюючись утворює щільну еластичну плівку. Використовується переважно для виробництва фарб, лаків, просоченої олією клейонки (типу лінолеуму), замазки, м’якого мила, друкованої фарби, алкідних смол або у фармації. Олія холодного пресування є харчовою.

 

(2) Кукурудзяна олія, одержувана з зерна кукурудзи. Сира олія має широке застосування в промисловості, наприклад, для виробництва мила, мастильних матеріалів, для вичинки шкір та ін. Рафінована олія є харчовою і використовується в кулінарії, у хлібопеченні, у сумішах з іншими харчовими оліями та ін. Кукурудзяна олія є олією, яка до кінця не висихає.

 

(3) Рицинова олія, яка витягається з насіння рицини (Ricinus communis). Це густа, зазвичай безбарвна або злегка забарвлена олія, що не висихає, яку спочатку використовували переважно в медицині як проносне, а зараз використовують в промисловості як пластифікатор у лаках чи нітроцелюлозі, для виробництва двоосновних кислот, еластомерів або клеїв, поверхнево-активних речовин, гідравлічних рідин та ін.

 

(4) Кунжутова олія, одержувана з насіння однолітньої трави Sesamum indicum. Це олія, що до кінця не висихає, кращі сорти якої використовують як салатну олію, для виробництва комбіжиру для хлібопекарської промисловості (шортенингу), маргарину та інших аналогічних харчових продуктів та в медицині. Нижчі сорти використовуються в промисловості.

 

(5) Тунгова олія (китайська деревна олія), одержувана з насіння різних видів роду Aleurites, (наприклад, A. fordii, A. montana). Вона має колір від блідо-жовтого до темно-коричневого, дуже швидко висихає і має водовідштовхувальні та консервувальні властивості. Застосовується переважно для виробництва лаків та фарб.

 

(6) Олія джоджобова, часто описувана як рідкий віск, – безбарвна або жовтувата рідина без запаху, яка складається переважно з ефірів вищих жирних спиртів, одержувана з насіння пустельних чагарників роду Simmondsia (S. californica чи S. chinensis), використовується як замінник спермацету, наприклад, у косметиці.

 

(7) Продукти, відомі як тверді рослинні жири або олії (переважно олія борнео та китайська тверда олія), одержувані з насіння деяких олійних рослин. Олія борнео має форму коржів з кристалічною чи зернистою структурою, білих зовні та зеленувато-жовтих зсередини. Китайська рослинна олія - тверда воскоподібна речовина зеленуватого кольору з легким ароматом, масляниста на дотик.

 

(8) Продукти, відомі в торгівлі як миртовий віск та японський віск, насправді є рослинними жирами. Миртовий віск, який виділяють з ягід мирта, має вигляд твердих зеленувато-жовтих воскоподібних коржів з властивим запахом, який нагадує бальзам. Японський віск – це речовина, яку виділяють з плодів деяких різновидів китайських або японських дерев із родини Rhus. Він має форму зеленуватих, жовтуватих чи білих воскоподібних таблеток або дисків, кристалічних і крихтих, з легким смолистим запахом.

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

1515 11 і 1515 21

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1515 30 10 і 1515 30 90

 

Рицинова олія також відома “олія пальми Христа” (“palma Christi oil”) та “олія керва” (“kerva oil”) .

 

Ці товарні категорії не включають проносну олію (Curcas oil), екстраговану з насіння дерева Jatraopha curcas родини Euphorbіaceae, часто називану “американська рицинова олія” або “дика рицинова олія” (товарні категорії 1515 90 40 - 1515 90 99).

 

Пояснення до товарної позиції 1516:

 

1516

Жири, масла і олії, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не піддані подальшiй обробцi:

1516 10

- жири і масла твариннi та їх фракцiї:

1516 10 10

- - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:

1516 10 10 10

- - - з морських ссавців

1516 10 10 90

- - - інші

1516 10 90

- - інші:

1516 10 90 10

- - - з морських ссавців

1516 10 90 90

- - - інші

1516 20

- жири і олiї рослиннi та їх фракцiї:

1516 20 10 00

- - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий “опаловий віск”)

 

- - iншi:

1516 20 91

- - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:

1516 20 91 10

- - - - олія оливкова

1516 20 91 20

- - - - олія пальмова

 

- - - - олія пальмоядрова та її фракції, рафіновані, вибілені, дезодоровані:

1516 20 91 31

- - - - - олія пальмоядрова

1516 20 91 32

- - - - - олеїн пальмоядровий

1516 20 91 33

- - - - - стеарин пальмоядровий гідрогенізований

1516 20 91 90

- - - - інші

 

- - - iншi:

1516 20 95 00

- - - - олiї із свиріпи, ріпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування

 

- - - - iншi:

1516 20 96

- - - - - олiя арахiсова, з бавовнику, сої або соняшнику; iнша олiя з вмiстом жирних вiльних кислот менш як 50 мас.%, за винятком олiї пальмоядрової, з брасiї, кокоса, ріпаку, свиріпи або копайба:

 

- - - - - - олія пальмова:

1516 20 96 11

- - - - - - -  в упаковці масою нетто не більш як 20 кг

1516 20 96 15

- - - - - - - інша

1516 20 96 90

- - - - - - iншi

1516 20 98

- - - - - iншi:

 

- - - - - - олії та їх фракції, для виготовлення харчових продуктів:

1516 20 98 11

- - - - - - - олія пальмоядрова  рафінована, вибілена, дезодорована

1516 20 98 12

- - - - - - - олеїн пальмоядровий  рафінований, вибілений, дезодорований

1516 20 98 13

- - - - - - - стеарин  пальмоядровий  рафінований, вибілений, дезодорований

1516 20 98 19

- - - - - - - інші

 

- - - - - - інші:

1516 20 98 21

- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована для технічного та промислового використання

1516 20 98 22

- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання

1516 20 98 23

- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання

1516 20 98 90

- - - - - - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються жири, масла і олії тваринні або рослинні, піддані певним хімічним перетворенням, згаданим нижче, але не піддані подальшій обробці.

 

До цієї товарної позиції також включаються аналогічно оброблені фракції тваринних чи рослинних жирів та олій.

 

(А) Гідрогенізовані жири, масла і олії.

 

Гідрогенізація полягає в тому, що продукт піддається впливу чистого водню за відповідних температури і тиску, у присутності каталізатора (зазвичай це тонкоподрібнений нікель). Гідрогенізація підвищує точку плавлення жирів і збільшує консистенцію олій, перетворюючи ненасичені гліцериди (наприклад, олеїнової, лінолевої та ін. кислот) у насичені гліцериди з більш високою точкою плавлення (наприклад, пальмітинової, стеаринової та ін. кислот). Ступінь гідрогенізації і кінцева консистенція продуктів залежать від умов протікання цього процесу і від часу обробки. До цієї товарної позиції включаються також продукти, незалежно від того, чи були вони:

 

(1) Частково гідрогенізовані (навіть якщо ці продукти мають тенденцію до поділу на пастоподібну та рідку фракції). Часткова гідрогенізація також впливає на перетворення цис-форми ненасичених жирних кислот у транс-форму, що підвищує точку плавлення продукту.

 

(2) Повністю гідрогенізовані (наприклад, олії, перетворені в пастоподібні або тверді жири).

 

Найчастіше гідрогенізації піддають жири риби або морських ссавців та деякі рослинні олії (бавовняну, кунжутну, арахісову, олію зі свиріпи, соєву, кукурудзяну та ін.). Повністю або частково гідрогенізовані олії цього типу часто використовують як сировину для приготування харчових жирів товарної позиції 1517, оскільки гідрогенізація підвищує не лише їхню консистенцію, але і стійкість до окислювання на повітрі, поліпшує їхній смак, запах і, за рахунок знебарвлення, зовнішній вигляд.

 

У цю групу продуктів входить також гідрогенізована рицинова олія, так званий "опаловий віск".

 

(B) Інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані жири, масла і олії.

 

(1) Інтеретерифіковані (або трансетерифіковані) жири, масла і олії. Консистенція жиру, масла або олії може бути підвищена шляхом відповідного обміну радикалів жирних кислот у тригліцеридах, що входять до складу продукту. Необхідна взаємодія та обмін складних ефірів можна прискорити за допомогою каталізаторів.

 

(2) Реетерифіковані жири, масла і олії (або так звані етерифіковані жири, масла та олії) – це тригліцериди, одержувані шляхом безпосереднього синтезу з гліцерину та суміші вільних жирних кислот або кислотних олій після рафінування. Розташування радикалів жирних кислот у тригліцеридах відрізняється від їхнього розташування в натуральних оліях.

 

Олії, одержувані з маслин, або оливок, що містять реетерифіковані олії, включаються до цієї товарної позиції.

 

(3) Елаїдинізовані жири, масла і олії – це жири та олії, перероблені таким чином, що ненасичені радикали жирних кислот у значній мірі перетворені з цис-форми у відповідну транс-форму.

 

До цієї товарної позиції включаються ці продукти в тому вигляді, в якому вони описані вище, навіть якщо вони мають властивості воску, і навіть якщо були потім дезодоровані або піддані аналогічним процесам рафінування, незалежно від їхньої придатності чи непридатності для безпосереднього використання як продукт харчування. Але до цієї товарної позиції не включаються гідрогенізовані і т.п. жири, масла та олії та їхні фракції, що пройшли таку подальшу обробку з метою перетворення в харчовий продукт, як текстурування (зміна текстури або кристалічної структури) (товарна позиція 1517). До цієї товарної позиції також не включаються гідрогенізовані, iнтеретерифiкованi, реетерефіковані або елаїдинiзованi жири, масла і олії або їх фракції в тих випадках, коли більше одного виду жиру, або масла, або олії піддавались модифікації (товарна позиція 1517 або 1518).

 

Пояснення до товарної позиції 1517:

 

1517

Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирів або олiй або фракцiй різних жирів або олій цієї групи, крiм харчових жирiв, або олій, або їх фракцiй товарної позицiї 1516:

1517 10

- маргарин, за винятком рiдкого маргарину:

1517 10 10 00

- - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%,  але не бiльш як 15 мас.%

1517 10 90 00

- - iнший

1517 90

- iншi:

1517 90 10 00

- - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%

 

- - iншi:

1517 90 91 00

- - - олiї нелеткі, рiдкі, змiшані

1517 90 93 00

- - - харчові сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм

1517 90 99

- - - iншi:

 

- - - - для виробництва харчових продуктів:

1517 90 99 11

- - - - - для додання в тісто (шортенінги), замінники, еквіваленти та аналоги какао-масла

1517 90 99 19

- - - - - інші

1517 90 99 99

- - - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються маргарин та інші придатні для вживання в їжу суміші або готові продукти з тваринних та рослинних жирів, масел та олій або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї групи, крім харчових жирів, масел, олій та їхніх фракцій товарної позиції 1516. Зазвичай, це рідкі або тверді суміші чи готові продукти з:

 

(1) різних тваринних жирів або масел або їхніх фракцій;

 

(2) різних рослинних жирів або олій або їхніх фракцій; або

 

(3) як тваринних, так і рослинних жирів, масел або олій або їхніх фракцій.

 

Продукти цієї товарної позиції, жири, масла або олії які могли бути попередньо гідрогенізовані, можуть бути піддані емульгуванню (наприклад, знежиреним молоком), збиванню, текстуруванню (зміні текстури або кристалічної структури) і т.п. і можуть містити добавки в невеликих кількостях лецитину, крохмалю, харчових барвників, смакових речовин, вітамінів, вершкового масла або інших молочних жирів (відповідно до обмежень, викладеними в Примітці 1(с) до цієї групи).

 

До цієї товарної позиції включаються також придатні для вживання в їжу готові продукти, приготовлені з окремого жиру або олії (чи їхніх фракцій), гідрогенізованих чи негідрогенізованих, які були піддані емульгуванню, збиванню, текстурованню і т.д.

 

Основними продуктами цієї товарної позиції є:

 

(А) Маргарин (крім рідкого), пластична маса, зазвичай жовтувата, одержувана з жирів або олій тваринного чи рослинного походження, або з сумішей цих жирів чи олій. Це водно-масляна емульсія, зазвичай приготовлена таким чином, що нагадує вершкове масло за зовнішнім виглядом, консистенцією, кольором і т.п.

 

(B) Придатні для вживання в їжу суміші або готові продукти з тваринних та рослинних жирів, масел чи олій або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї групи, крім харчових жирів, масел, олій або їхніх фракцій товарної позиції 1516; наприклад, замінники лярду, рідкий маргарин та шортенінг (комбіжир для хлібопекарської промисловості) (вироблені з текстурованих жирів або олій).

 

До цієї товарної позиції далі включаються придатні для вживання в їжу суміші або готові продукти з тваринних та рослинних жирів, масел чи олій, або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї групи, використовувані для змащення форм.

 

До цієї товарної позиції не включаються окремі жири та олії, просто рафіновані, без подальшої обробки; вони залишаються у відповідних товарних позиціях, навіть якщо розфасовані для роздрібної торгівлі. До цієї товарної позиції також не включаються готові продукти, що містять понад 15 мас. % вершкового масла або іншого молочного жиру (зазвичай група 21).

 

До цієї товарної позиції не включаються продукти, які отримують пресуванням тваринного жиру або лярду (товарна позиція 1503), а також гідрогенізовані, iнтеретерифiкованi або елаїдинiзованi жири, масла і олії або їх фракції в тих випадках, коли тільки один вид жиру, або масла, або олії піддавались модифікації (товарна позиція 1516). 

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Для визначення терміну “маргарин” дивись пояснення до товарних підпозицій 1517 10 і 1517 90.

 

Пояснення до товарних під позицій:

 

1517 10 і 1517 90

 

            В товарних підпозиціях 1517 10 і 1517 90 фізичні властивості маргарину повинні визначатися за допомогою візуального огляду при температурі 100С.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1517 10 10 і 1517 10 90

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 1517, п’ятий абзац, (A).

 

Слід відзначити, що вміст води не є визначальним чинником для класифікації продуктів в цих товарних категоріях.

 

1517 90 91

 

            Ця товарна категорія включає суміші хімічно модифікованих рослинних олій.

 

Пояснення до товарної позиції 1518:

 

1518 00

Жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфуровані, окислені струменем повiтря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в іншому місці не зазначені:

1518 00 10 00

- лiноксин

 

- олiя нелетка, рiдка, змiшана, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:

1518 00 31 00

- - сира

1518 00 39 00

- - iнша

 

- iншi:

1518 00 91 00

- - жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфуровані, окислені струменем повiтря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516

 

- - iншi:

1518 00 95 00

- - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирів, масел i олій та їх фракцiй

1518 00 99 00

- - - iншi

 

(А) Жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфуровані, окислені струменем повiтря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516

 

Сюди входять тваринні або рослинні жири, масла і олії та їхні фракції, піддані процесам, які модифікують їхню хімічну структуру, поліпшуючи тим самим їхню в’язкість, здатність до висихання (тобто властивість поглинання кисню під час витримки на повітрі та утворення еластичної плівки), або які модифікують їхні інші властивості, за умови, що вони зберігають свою первинну основну структуру та не зазначені в іншому місці УКТЗЕД, наприклад:

 

(1) Варені або окислені олії, одержувані шляхом нагрівання олій, зазвичай з добавкою невеликих кількостей окисних агентів. Ці олії застосовуються в лакофарбовій промисловості.

 

(2) Окислені струменем повітря олії, частково окислені і полімеризовані олії, одержувані шляхом продування повітря крізь олію під час нагрівання. Вони застосовуються для виробництва ізоляційних лаків, імітації шкіри і, у суміші з мінеральними оліями, мастильних матеріалів (компаундні олії).

 

Ліноксин, напівтвердий каучукоподібний продукт, що є високоокисленою лляною олією, використовуваною для виробництва лінолеуму, також включається до цієї товарної позиції.

 

(3) Зневоднена (дегідратована) рицинова олія, одержувана шляхом дегідратації рицинової олії в присутності каталізатора. Вона використовується для виготовлення фарб та лаків.

 

(4) Сульфуровані олії – олії, оброблені сіркою або хлоридом сірки з метою полімеризації їхніх молекул. Олія, оброблена в такий спосіб, висихає набагато швидше та утворює плівку, що поглинає менше води, ніж звичайна плівка олії, що висохла, та має велику механічну міцність. Сульфуровані олії використовуються для виробництва антикорозійних фарб і лаків.

 

Якщо процес продовжується, то одержують твердий продукт (фактис, одержаний з олій) (товарна позиція 4002).

 

(5) Олії, полімеризовані шляхом нагрівання у вакуумі або в інертному газі. Це деякі олії (особливо лляна та тунгова), піддані полімеризації просто нагріванням, без окислювання, за температури 250–300 °С або у вакуумі, або в інертному газоподібному діоксиді вуглецю. У результаті цього процесу одержують густі олії, зазвичай називані полімеризованими оліями, які використовують для виробництва лаків, що утворять, зокрема, гнучку і водонепроникну плівку.

 

Полімеризовані олії, з яких вилучена неполімеризована частина (текові олії), та суміші полімеризованих олій включаються до цієї товарної позиції.

 

(6) Інші модифіковані олії цієї товарної позиції, що включають:

 

(а) малеїнові олії, одержувані під час обробки, наприклад, соєвої олії визначеною кількістю малеїнового ангідриду за температури 200 °С і вище в присутності багатоатомного спирту в кількості, достатній для етерифікації додаткових кислотних груп. Малеїнові олії, одержувані цим способом, мають хороші властивості щодо висихання;

 

(b) олії, що висихають, (такі, як лляна), до яких під час обробки холодом додавалися невеликі кількості речовин, що висушують, (сикативів) (наприклад, борату свинцю, нафтенату цинку, резинату кобальту) для того, щоб поліпшити їхні властивості щодо висихання. Ці олії використовуються замість варених олій для виготовлення лаків та фарб. Вони сильно відрізняються від готових рідких сикативів товарної позиції 3211 (які є концентрованими розчинами сикативів) і їх не можна плутати з цими продуктами;

 

(c) епоксидовані олії, одержувані під час обробки, наприклад, соєвої олії надоцтовою кислотою, приготовленої заздалегідь або на місці за допомогою реакції між пероксидом водню та оцтовою кислотою в присутності каталізатора. Вони використовуються як пластифікатори або стабілізатори, наприклад, для вінілових смол;

 

(d) броміровані олії, використовувані як емульсійний або суспензійний стабілізувальний агент для ефірних олій у фармацевтичній промисловості.

 

(B) Нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в іншому місці не зазначені.

 

Сюди входить, серед іншого (inter alia), олія для смаження після використання, яка містить, наприклад, ріпакову олію, соєву олію та невелику кількість тваринного жиру, застосовувана для виробництва кормів для тварин.

 

До цієї товарної позиції також включаються гідрогенізовані, iнтеретерифiкованi або елаїдинiзованi жири, масла і олії або їх фракції в тих випадках, коли два або більше жирів, або масел, або олій піддавались модифікації (товарна позиція 1517 або 1518).

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а)  жири або олії, денатуровані лише звичайним способом (дивись Примітку 3 до цієї групи);

 

(b) гідрогенізовані, iнтеретерифiкованi або елаїдинiзованi жири, масла і олії або їх фракції в тих випадках, коли тільки один вид жиру, або масла, або олії піддавались модифікації (товарна позиція 1516);

 

(c) готові продукти, використовувані для годівлі тварин (товарна позиція 2309);

 

(d) сульфовані олії (наприклад, олії, оброблені сірчаною кислотою) (товарна позиція 3402).

 

[1519]

 

 

Пояснення до товарної позицї 1520:

 

1520 00 00 00

Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг

 

Сирий гліцерин являє собою продукт з чистотою менше 95 % (у перерахунку на суху речовину). Він може бути одержаний розщепленням жирів або олій або синтетично з пропілену. Він змінює якість залежно від способу одержання, наприклад:

 

(1) одержаний шляхом гідролізу з водою, кислотами чи лугами – солодкувата рідина приємного запаху, за кольором від жовтуватого до коричневого;

 

(2) одержаний з гліцеринового лугу – блідо-жовта рідина з неприємним запахом і в’язким смаком;

 

(3) одержаний із залишків миловаріння – чорнувато-жовта рідина зі солодкуватим смаком (іноді нагадує часник, якщо погано очищений) і більш або менш неприємним запахом;

 

(4) одержаний шляхом каталітичного та ферментативного гідролізу – як правило, рідина з неприємним смаком і запахом, що містить велику кількість органічних і мінеральних речовин.

 

Сирий гліцерин можна також одержати шляхом інтеретерифікації олій та жирів з іншими спиртами.

 

До цієї товарної позиції також включаються гліцеринова вода, що є побічним продуктом виробництва жирних кислот, та гліцериновий луг, що є побічним продуктом миловаріння.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) гліцерин з чистотою 95 % або більше (у перерахунку на суху речовину) (товарна позиція 2905);

 

(b) гліцерин, приготовлений як лікарський засіб, або з добавками фармацевтичних речовин (товарна позиція 3003 або 3004);

 

(c) ароматизований гліцерин або гліцерин з добавками косметичних засобів (група 33).

 

Пояснення до товарної позиції 1521:

 

1521

Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски інших комах і спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi або забарвлені чи незабарвлені:

1521 10 00 00

- воски рослиннi

1521 90

- iншi:

1521 90 10 00

- - спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений

 

- - вiск бджолиний або воски iнших комах, рафiновані чи нерафiновані, забарвлені чи незабарвлені:

1521 90 91 00

- - - неочищений

1521 90 99 00

- - - iнший

 

(I) Воски рослинні (крім тригліцеридів), рафіновані чи нерафіновані, забарвлені чи незабарвлені.

 

Основні рослинні воски наступні:

 

(1) Карнаубський віск, що виділяють з листя пальми корифа (Corypha cerifera) або карнауби (Copernicia cerifera). Це зеленувата, сірувата або жовтувата речовина, більш-менш масляниста, майже кристалічної структури, дуже крихка, з приємним запахом сіна.

 

(2) Віск урикурі, одержуваний з листя пальми (Attalea excelsa).

 

(3) Пальмовий віск, що мимовільно виділяється в місцях зарубки листя воскової пальми (Ceroxylon andicola), збирають його зі стовбура дерева. Він зазвичай з’являється у вигляді пористих крихких кульок жовтувато-білого кольору.

 

(4) Канделільский віск, одержуваний шляхом виварення мексиканської рослини (Euphorbia antisyhilitica чи Pedilanthus pavonis) у воді. Це тверда напівпрозора коричнева речовина.

 

(5) Віск цукрової тростини, що існує в природному стані на поверхні тростини та одержуваний промисловим способом з дефекаційної піни під час виробництва цукру. У сирому вигляді він м’який, чорнуватого кольору, із запахом, що нагадує мелясу.

 

(6) Бавовняний віск та лляний віск, що містяться в рослинних волокнах, звідки їх добувають розчинниками.

 

(7) Віск окотила, екстрагований розчинниками з кори дерева, яке росте в Мексиці.

 

(8) Віск пизанг, одержуваний з пилу, що з’являється на листях деяких видів бананового дерева.

 

(9) Віск еспарто, одержуваний з трави еспарто, його збирають у вигляді пилу, відкриваючи купи сушеної трави.

 

До цієї товарної позиції включаються рослинні воски, сирі або рафіновані, вибілені чи забарвлені, у вигляді коржів, паличок і т.п.

 

До цієї товарної позиції, проте, не включаються:

 

(а) олія джоджобова (товарна позиція 1515);

 

(b) продукти, відомі в торгівлі як миртовий віск та японський віск (товарна позиція 1515);

 

(c) суміші рослинних восків;

 

(d) рослинні воски в суміші з тваринними, мінеральними або штучними восками;

 

(e) рослинні воски в суміші з жирами, смолами, мінеральними або іншими речовинами (крім фарбувальних речовин).

 

Ці суміші переважно включаються в групу 34 (зазвичай товарна позиція 3404 або 3405).

 

(II) Віск бджолиний та воски інших комах, рафіновані або нерафіновані, забарвлений або незабарвлений.

 

Бджолиний віск — це речовина, з якої бджоли роблять шестикутні чарунки стільників у вуликах. У природному стані він має гранульовану структуру, за кольором світло-жовтий, оранжевий або іноді коричневий, з особливо приємним запахом; після відбілювання та очищення він стає білий або блідо-жовтий, з дуже легким запахом.

 

Використовується бджолиний віск, серед іншого (inter alia), для виробництва свічок, вощеної тканини або паперу, мастик, полірувальних засобів і т.п.

 

Найвідомішими видами воску інших комах є:

 

(1) Шелачний віск, одержуваний з шелаку шляхом спиртової екстракції. Має вигляд коричневих грудок із запахом шелаку.

 

(2) Китайський віск (відомий також як віск комах або деревний віск). Він розповсюджений переважно в Китаї, виділяється і відкладається комахами на гілках деяких видів ясена у вигляді білуватого нальоту, який збирають та очищають (розплавляють у киплячій воді та фільтрують). Це біла або жовтувата речовина, глянсувата, кристалічна та без смаку, з запахом, що нагадує топлений яловичий жир.

 

Віск бджолиний та воски інших комах включається до цієї товарної позиції або в сирому стані (включаючи в натуральних стільниках), або в пресованому або рафінованому, вибіленому чи невибіленому, забарвленому чи незабарвленому вигляді.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) суміші восків комах, воски комах у суміші зі спермацетом, рослинними, мінеральними чи штучними восками або ж воски комах у суміші з жирами, смолами, мінеральними чи іншими речовинами (крім фарбувальних речовин); ці суміші зазвичай включаються в групу 34 (наприклад, товарна позиція 3404 або 3405);

 

(b) віск у стільниках, приготовлений для бджолиних вуликів (товарна позиція 9602).

 

(III) Спермацет сирий, пресований чи очищений, забарвлений чи незабарвлений.

 

Спермацет – це воскоподібна речовина, яку екстрагують з жиру чи масла, що міститься в порожнині черепа або в підшкірних протоках кашалотів та аналогічних китоподібних.

 

Сирий спермацет, що складається з однієї третини чистого спермацету і двох третин жиру, має вигляд жовтуватих чи коричневих грудок з неприємним запахом.

 

Пресований спермацет одержують після екстракції всього жиру. Він має форму дрібних твердих лусочок жовтувато-коричневого кольору і майже не залишає плям на папері.

 

Рафінований спермацет одержують шляхом обробки пресованого спермацету розведеною каустичною содою. Він має вигляд чисто білих блискучих смуг з перламутровим блиском.

 

Спермацет використовується для виробництва деяких видів свічок, у парфумерії, у фармації або як мастильний матеріал.

 

Усі зазначені вище продукти включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, забарвлені вони чи незабарвлені.

 

До цієї товарної позиції не включається жир кашалота, як сирий, так і рафінований, відокремленний з спермацету (товарна позиція 1504).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1521 10 00

 

Крім продукції, описаної в Поясненнях до товарної позиції 1521, частина (І), ця товарна категорія включає кавовий віск, який природно утворюється в усіх частинах кавового куща (боби, шкірка бобів, листя тощо), є побічним продуктом виробництва кави без кофеїну. Він чорний, має кавовий запах і використовується для виробництва певних препаратів для чищення.

 

1521 90 91

 

Ця товарна категорія включає воски в природних стільниках.

 

1521 90 99

 

Ця товарна категорія включає воски, пресовані або рафіновані, вибілені або невибілені, забарвлені або незабарвлені.

 

  Пояснення до товарної позиції 1522:

 

1522 00

Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:

1522 00 10 00

- дегра

 

- залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:

 

- - що мiстять олiю з властивостями оливкової олiї:

1522 00 31 00

- - - соапсток

1522 00 39 00

- - - iншi

 

- - інші:

1522 00 91 00

- - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток

1522 00 99 00

- - - iншi

 

(А) Дегра.

 

До цієї товарної позиції включається природна і штучна дегра, використовувана в шкіряній промисловості для жирування шкіри.

 

Природна дегра (також відома як “moellen” і “sod oil ”) – це залишок масляного дублення замші, одержуваний шляхом пресування або екстракції розчинниками і який складається з прогірклого риб’ячого чи китового жиру, смолистих речовин, одержаних окислюванням жиру, води, мінеральних речовин (соди, вапна, сульфатів) разом з відходами волосу, мембран та шкіри.

 

Природна дегра має вигляд дуже густої пастоподібної однорідної рідини з сильним запахом риб’ячого жиру, жовтого або темно-коричневого кольору.

 

Штучна дегра складається переважно з окислених емульгованих або полімеризованих риб’ячих жирів (включаючи суміші цих жирів) у суміші з вовняним жиром, твердим яловичим жиром, смоляними оліями і т.п., а іноді з природною дегрою. Ці суміші – густі жовті рідини (більш рідкі, ніж природна дегра) з властивим запахом риб’ячого жиру. Вони не містять відходів волосу, мембран чи шкіри. Відстоюючись, вони розділяються на два шари, причому шар води утвориться внизу.

 

До цієї товарної позиції, проте, не включаються риб’ячі жири, що були лише окислені або полімеризовані (товарна позиція 1518), сульфовані олії (товарна позиція 3402) та готові продукти для жирування шкіри (товарна позиція 3403).

 

До цієї товарної позиції включається також дегра, одержувана внаслідок обробки замші лужними розчинами та осадження жирних гідроксикислот сірчаною кислотою. Ці продукти надходять у продаж у вигляді емульсій.

 

(B) Залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження.

 

До цієї товарної позиції також включаються, серед іншого (inter alia):

 

(1) Олiйний фуз або жировi залишки. Маслянисті або слизуваті залишки очищення жирів та олій. Вони використовуються для виробництва мила або мастильних матеріалів.

 

(2) Соапстоки. Побічний продукт рафінування олії, одержуваний в результаті нейтралізації вільних жирних кислот основою (гідроксидом натрію) і, який складається з суміші сирого мила та нейтральних жирів чи олій. Соапстоки мають пастоподібну консистенцію різного кольору (коричнево-жовтого, білуватого, коричнево-зеленого і т.д.) залежно від сировини, з якої добувають олію. Вони використовуються в миловарінні.

 

(3) Стеариновий пек, одержуваний під час дистиляції жирних кислот. Він складається з клейкої чорнуватої маси, досить твердий, іноді еластичний, частково розчинний у низькокиплячему петролейному ефірі. Використовується для виробництва мастик, водостійкого картону, електричної ізоляції.

 

(4) Залишки дистиляції вовняного жиру (жиропоту). Вони схожі на стеариновий пек і використовуються для тих же цілей.

 

(5) Гліцериновий пек. Залишковий продукт дистиляції гліцерину. Використовується для апретування тканин та надання вологостійкості паперу.

 

(6) Відпрацьована вибільна глина, яка містить жири або воски тваринного чи рослинного походження.

 

(7) Залишки фільтрації восків тваринного чи рослинного походження, що складаються з домішок, які містять деяку кількість воску.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) шкварки, мембранні залишки, одержані з витопленого свинячого жиру або інших тваринних жирів (товарна позиція 2301);

 

(b) макуха, залишкова маса та інші відходи (крім відстою) екстракції рослинних олій (товарні позиції 2304–2306).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1522 00 31 і 1522 00 39

 

Дивись Додаткову примітку 3 до цієї групи, яка зазначає залишки, що виключаються з цих товарних категорій.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться