Отключить рекламу

Подпишитесь!


1251 Печатать

Група 11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина

Примітки:

 

1. Ця група не включає:

 

(а) обсмажений солод, що використовується як замінник кави (товарна позиція 0901 або 2101);

 

(b) борошно, крупку, крупи та крохмалі після обробки, зазначені в товарній позиції 1901;

 

(c) кукурудзяні пластівці або інші продукти, зазначені в товарній позиції 1904;

 

(d) овочі, приготовлені або консервовані, зазначені в товарних позиціях 2001, 2004 або 2005;

 

(e) фармацевтичну продукцію (група 30); або

 

(f) крохмалі, що мають властивості парфумерних, косметичних або туалетних засобів (група 33).

 

2. (А) Продукти борошномельного виробництва, наведені в таблиці далі, включаються до цієї групи, якщо за масою сухої речовини:

 

(а) вміст крохмалю (визначений методом поляриметрії за Еверсом) перевищує зазначений у графі 2; і

 

(b) зольність (вміст золи) (після внесення поправки на всі додані мінеральні речовини) не перевищує рівень, зазначений у графі 3.

 

Продукти, що не відповідають наведеним вимогам, слід включати до товарної позиції 2302. У будь-якому разі зародки зернових культур, цілі, плющені, перероблені в пластівці або розмелені, завжди класифікуються в товарній позиції 1104.

 

(B) Продукти цієї групи, що відповідають наведеним вимогам, слід класифікувати в товарній позиції 1101 або 1102, якщо вихід продукту при просіюванні крізь сито з металевої сітки з вічком, номінальний розмір якого наведено в графі 4 або 5 таблиці, становить за масою не менше, ніж це передбачено для відповідної зернової культури.

 

В іншому разі їх слід класифікувати в товарній позиції 1103 або 1104.

 

Зернова культура

Вміст крохмалю, мас. %

Зольність, мас. %

Вихід продукту при просіюванні крізь сито з вічком не менше, мас. %

315 мкм

500 мкм

Пшениця і жито

45

2,5

80

Ячмінь

45

3

80

Овес

45

5

80

Кукурудза і зернове сорго

45

2

90

Рис

45

1,6

80

Гречка

45

4

80

Інщі зернові культури

45

2

50

 

3. У товарній позиції 1103 терміни “крупа” і “крупка” означають продукти, отримані подрібненням зерен зернових культур:

 

(а) не менш як 95 мас. % яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 2 мм, — для продуктів з кукурудзи;

 

(b) не менш як 95 мас. % яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25 мм, — для продуктів з інших зернових культур.

 

Додаткові примітки:

 

1. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять до цієї групи, повинна бути такою:

 

(а) до сумішей, у яких один з компонентів становить не менш як
90 мас. %, ставка мита застосовується така сама, як до цього компонента;

 

(b) до інших сумішей ставка мита застосовується така сама, як до компонента, що має найвищу ставку імпортного мита.

 

2. У товарній позиції 1106 терміни “борошно”, “крупи” і “порошок” означають продукти (крім подрібненого висушеного кокоса), одержані в результаті помелу або будь-якого іншого процесу подрібнення бобових овочів товарної позиції 0713, саго або коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08:

 

(а) не менш як 95 мас. % яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 2 мм, — для сушених бобових овочів, саго, коренеплодів, бульбоплодів, а також продуктів групи 08 (за винятком горіхів товарних позицій 0801 і 0802);

 

(b) не менш як 50 мас. % яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 2,5 мм, — для горіхів товарних позицій 0801 і 0802.

 

3. Що стосується кокоса, додаткова Примітка 2 до цієї групи стосується тільки кокосового борошна грубого помелу та порошку з кокоса. Кокосова стружка класифікується в товарній категорії 0801 11 00, та не розглядається в товарній позиції 1106, навіть якщо вона задовільняє критерії, визначеним у пункті (b) Примітки 2 до цієї групи.

Подрібнений, висушений кокосовий горіх постачається скибочками, дрібними шматочками або тонкими смужками. Порошок складається з дрібних частинок.

 

Загальні положення

 

До цієї групи включаються:

 

(1) Продукти помелу зерна зернових культур групи 10 і цукрової кукурудзи групи 07, крім відходів помелу товарної позиції 2302. При цьому продукти помелу пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи (включаючи цілі качани, мелені разом з стрижнем чи без нього), сорго, рису і гречки, що включаються до цієї групи, слід відрізняти від відходів, що включаються до товарної позиції 2302 відповідно до вимог за вмістом крохмалю і зольності, зазначених у Примітці 2 (А) до цієї групи.

 

У середині групи борошно із зерна вищезгаданих зернових культур, що включається до товарної позиції 1101 або 1102, слід відрізняти від продуктів товарної позиції 1103 або 1104 відповідно до вимог проходження крізь сито, зазначених у Примітці 2 (B) до цієї групи. Разом з тим усі крупи зернових культур товарної позиції 1103 повинні відповідати вимогам проходження крізь сито, наведеним у Примітці 3 до цієї групи.

 

(2) Продукти, також одержувані з зернових культур групи 10 після оброблення, передбаченого в товарних позиціях цієї групи, таких як осолоджування або екстракція крохмалю чи пшеничної клейковини.

 

(3) Продукти, одержані обробленням сировини з інших груп (сушені бобові овочі, картопля, плоди і т.п.) способами, аналогічними зазначеним вище в пунктах (1) або (2).

 

До цієї групи не включаються, серед іншого (inter alia):

 

(а) обсмажений солод, який використовується як замінник кави (товарна позиція 0901 або 2101);

 

(b) полова хлібних злаків (товарна позиція 1213);

 

(c) готові продукти з борошна, крупки, крупів або крохмалів товарної позиції 1901;

 

(d) тапіока (товарна позиція 1903);

 

(e) роздутий (повітряний) рис, кукурудзяні пластівці та аналогічні продукти, одержані шляхом здування або обсмажування, і пшениця Bulgur у вигляді оброблених зерен (товарна позиція 1904);

 

(f) овочі, приготовлені або консервовані, товарних позицій 2001, 2004 і 2005;

 

(g) відходи просівання, помелу або іншої обробки зернових культур чи бобових рослин (товарна позиція 2302);

 

(h) фармацевтична продукція (група 30);

 

ij) продукти групи 33 (дивись Примітки 3 і 4 до групи 33).

 

Пояснення до товарної позиції 1101:

 

1101 00

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину):

 

- борошно пшеничне:

1101 00 11 00

- - з твердої пшениці

1101 00 15 00

- - з м’якої пшеницi та полби

1101 00 90 00

- борошно із суміші пшениці та жита (меслину)

 

До цієї товарної позиції включається борошно пшеничне чи пшенично-житнє (тобто перетворені в порошок продукти, одержані шляхом помелу зерна зернових культур товарної позиції 1001), що задовольняє вимоги за вмістом крохмалю і зольності, викладеним у пункті 2 (А) Приміток до цієї групи, і відповідає критеріям проходження крізь стандартне сито, наведеним у пункті 2 (В) цих Приміток.

 

Борошно цієї товарної позиції може бути поліпшено доданням до нього невеликих кількостей мінеральних фосфатів, антиокислювачів, емульгаторів, вітамінів або готових пекарних порошків (самопіднімальне борошно). Пшеничне борошно, крім того, може бути збагачено добавкою клейковини, зазвичай не більше 10 %.

 

До цієї товарної позиції також входить “набрякле” (попередньо клейстероване) борошно, що піддавалося тепловій обробці, для попереднього утворення драглеподібної структури крохмалю. Воно використовується для приготування готових продуктів товарної позиції 1901, поліпшувачів випічки, кормів для тварин або в деяких галузях промисловості, таких як текстильна, целюлозно-паперова промисловість чи в металургії (виробництво зв’язувальних речовин для ливарництва).

 

До цієї товарної позиції не включається борошно, що піддавалося подальшій обробці або в яке додавалися інші речовини з метою використання його як харчовий продукт (зазвичай товарна позиція 1901).

 

До цієї товарної позиції також не включається борошно, змішане з какао (товарна позиція 1806, якщо воно містить 40 мас. % чи більше какао, у перерахунку на повністю знежирену основу, або товарна позиція 1901, якщо менше).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 2 до цієї групи.

 

Борошно цієї товарної позиції може містити малі кількості солі (зазвичай, не більше як 0,5 %), а також малі кількості амілази, мелених зародків та смаженого солоду.

 

Пояснення до товарної позиції 1102:

 

1102

Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину):

1102 20

- борошно кукурудзяне:

1102 20 10 00

- - з вмістом жиру не більш як 1,5 мас.%

1102 20 90 00

- - інше

1102 90

- iнше:

1102 90 10 00

- - борошно ячмінне

1102 90 30 00

- - борошно вівсяне

1102 90 50 00

- - борошно рисове

1102 90 70 00

- - борошно житнє

1102 90 90 00

- - iнше

 

До цієї товарної позиції включається борошно (тобто перетворені в порошок продукти, одержувані шляхом помелу зерна зернових культур групи 10), крім борошна пшеничного та пшенично-житнього.

 

Продукти помелу жита, ячменю, вівса, кукурудзи (включаючи цілі качани, мелені разом зі стрижнем чи без нього), сорго, рису або гречки включаються до цієї товарної позиції як борошно в тому разі, якщо вони задовольняють вимоги за вмістом крохмалю і зольності, викладеним у пункті 2 (А) Приміток до цієї групи, і відповідають критеріям проходження крізь стандартне сито, наведеним у пункті 2 (B) цих Приміток.

 

Борошно цієї товарної позиції може бути поліпшено доданням до нього невеликих кількостей мінеральних фосфатів, антиокислювачів, емульгаторів, вітамінів або готових пекарних порошків (самопіднімальне борошно).

 

До цієї товарної позиції також входить “набрякле” (попередньо клейстероване) борошно, що піддавалося тепловій обробці, для попереднього утворення драглеподібної структури крохмалю. Воно використовується для приготування готових продуктів товарної позиції 1901, поліпшувачів випічки, кормів для тварин або в деяких галузях промисловості, таких як текстильна, целюлозно-паперова промисловість чи в металургії (виробництво зв’язувальних речовин для ливарництва).

 

До цієї товарної позиції не включається борошно, що піддавалося подальшій обробці та в яке додавалися інші речовини з метою використання його як харчовий продукт (зазвичай товарна позиція 1901).

 

До цієї товарної позиції також не включається борошно, змішане з какао (товарна позиція 1806, якщо воно містить 40 мас. % чи більше какао, у перерахунку на повністю знежирену основу, або товарна позиція 1901, якщо менше).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 2 до цієї групи.

 

Борошно цієї товарної позиції може містити невелику кількость солі (як зазвичай, не більше 0,5 %), а також невелику кількость амілази, мелених зародків та смажений солод.

 

1102 20 10 та 1102 20 90

 

            Для визначення вмісту жиру застосовується аналітичний метод, викладений у Додатку ІІІ, частині Н до Постанови Комісії (ЄС) № 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, ст. 1), який повинний застосовуватись відповідно до регламенту Комісії (ЄС) № 1748/85 (OJ L 167, 27.6.1985, ст. 26).

 

            Ці товарні категорії також включають кукурудзяне борошно, інша назва “masa flour”, отримане методом “нікстамалізації”, який полягає в тепловій обробці (варка) та вимочуванні зерен в розчині гідроксиду кальцію, подальшої сушки і подрібнення.

 

Однак, будь-яка додаткова обробка, така як смаження, виключає продукти з товарної позиції 1102 (група 19).

 

Пояснення до товарної позиції 1103:

 

1103

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур:

 

- крупи та крупка:

1103 11

- - з пшеницi:

1103 11 10 00

- - - з твердої пшеницi

1103 11 90 00

- - - м’якої пшеницi та полби

1103 13

- - з кукурудзи:

1103 13 10 00

- - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.%

1103 13 90 00

- - - iнша

1103 19

- - із зерна iнших зернових культур:

1103 19 20 00

- - - жита або ячменю

1103 19 40 00

- - - вівса

1103 19 50 00

- - - рису

1103 19 90 00

- - - iнших

1103 20

- гранули:

1103 20 25 00

- - жита або ячменю

1103 20 30 00

- - з вiвса

1103 20 40 00

- - з кукурудзи

1103 20 50 00

- - з рису

1103 20 60 00

- - з пшеницi

1103 20 90 00

- - з інших зернових культур

 

Крупа і крупка зернових культур цієї товарної позиції – це продукти, одержувані в результаті подрібнення зерна (включаючи цілі качани кукурудзи, мелені разом з стрижнем чи без нього), що за можливості задовольняють вимоги щодо вмісту крохмалю і зольності, викладеним у пункті 2 (А) Приміток до цієї групи, та в усіх випадках відповідають критеріям проходження крізь стандартне сито, наведеним у пункті 3 цих Приміток.

 

Щодо відмінностей, які слід проводити між борошном товарної позиції 1101 або 1102, крупою і крупкою цієї товарної позиції та продуктами товарної позиції 1104, дивись другий абзац пункту (1) Загальних положень до цієї групи.

 

Крупа (groats) зернових культур – це дрібні частинки або борошнисті зерна, одержувані під час грубого помелу зерна.

 

Крупка (meal) більш крупнистий продукт, ніж борошно, який одержують або в результаті першого просівання після первинного помелу, або шляхом повторного помелу і просівання крупи, одержуваної в результаті того первинного помелу.

 

Дрібна крупа з твердої пшениці або семолина, є основним вихідним матеріалом для виробництва макаронів, спагеті і т.п. Семолина також використовується безпосередньо як продукт харчування (наприклад, для виготовлення семолинових пудингів).

 

До цієї товарної позиції включається також крупа (наприклад, з кукурудзи), попередньо клейстеризована за допомогою теплової обробки, яка використовується, наприклад, як добавка в пивоварстві.

 

Гранули – це продукти помелу зернових культур цієї групи, агломеровані або просто пресуванням, або з доданням зв’язувальної речовини в кількості, не більше 3 мас. % (дивись  Примітку 1 до розділу II). До цієї товарної позиції не включаються гранули з відходів борошномельного виробництва зернових культур (група 23).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1103 11 10 - 1103 19 90

 

1. Дивись Примітки 2 та 3 до цієї групи.

 

2. Дивись Пояснення до товарної позиції 1103, перші шість абзаців.

 

3. — Продукти, які не відповідають критеріям (нормам) просіювання, встановленим в Примітці 3 до цієї групи, класифікуються в товарній позиції 1104.

 

— Продукти, які відповідають критеріям (нормам) просіювання, встановленим в Примітці 3 до цієї групи, але які, після обрушення, набувають вигляду частинок зерна округлої форми, підпадають під одну з товарних категорій товарної позиції 1104, що включає обрушене зерно.

 

1103 13 10 – 1103 13 90

 

            Для визначення вмісту жиру, дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 1102 20 10 та 1102 20 90.

 

            Ці товарні категорії включають крупу і борошно грубого помелу з кукурудзи, інша назва “masa flour”, отримані методом “нікстамалізації”, який полягає в тепловій обробці (варка) та вимочуванні зерен в розчині гідроксиду кальцію, подальшої сушки і подрібнення.

 

            Однак, будь-яка додаткова обробка, така як смаження, виключає продукти з товарної позиції 1102 (група 19).

 

1103 20 25 - 1103 20 90

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 1103, останній абзац.

 

Пояснення до товарної позиції 1104:

 

1104

Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластiвців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у вигляді пластiвців або меленi:

 

- зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв:

1104 12

- - з вiвса:

1104 12 10 00

- - - плющене

1104 12 90 00

- - - у вигляді пластiвцiв

1104 19

- - з iнших зернових культур:

1104 19 10 00

- - - пшеницi

1104 19 30 00

- - - жита

1104 19 50 00

- - - кукурудзи

 

- - - з ячменю:

1104 19 61 00

- - - - плющене

1104 19 69 00

- - - - у вигляді пластівців

 

- - - iнших:

1104 19 91 00

- - - - пластiвцi з рису

1104 19 99 00

- - - - iншi

 

- iнше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене):

1104 22

- - з вiвса:

1104 22 40 00

- - - лущене, різане або нерізане чи подрібнене або неподрiбнене

1104 22 50 00

- - - обрушене

1104 22 95 00

- - - iнше

1104 23

- - з кукурудзи:

1104 23 40 00

- - - лущене, різане або нерізане чи подрібнене або неподрібнене; обрушене

1104 23 98 00

- - - iнше

1104 29

- - з iнших зернових культур:

 

- - - ячменю:

1104 29 04 00

- - - - лущене, різане або нерізане чи подрібнене або неподрiбнене

1104 29 05 00

- - - - обрушене

1104 29 08 00

- - - - iнше

 

- - - iнше:

1104 29 17 00

- - - - лущене, різане або нерізане чи подрiбнене або неподрібнене

1104 29 30 00

- - - - обрушене

 

- - - - тiльки подрібнене:

1104 29 51 00

- - - - - пшеницi

1104 29 55 00

- - - - - жита

1104 29 59 00

- - - - - iнше

 

- - - - iнше:

1104 29 81 00

- - - - - пшеницi

1104 29 85 00

- - - - - жита

1104 29 89 00

- - - - - iнше

1104 30

- зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:

1104 30 10 00

- - пшеницi

1104 30 90 00

- - iнших зернових культур

 

До цієї товарної позиції включаються всі неготові продукти помелу зерна зернових культур, крім борошна (товарні позиції 1101 і 1102), крупи, крупки і гранул (товарна позиція 1103) та залишків (відходів) (товарна позиція 2302). Стосовно відмінностей, які потрібно проводити між продуктами цієї товарної позиції і перерахованими вище винятками, дивись пункт (1)  Загальних положень до цієї групи.

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Зерно плющене або у вигляді пластівців (наприклад, ячменю чи вівса), одержуване в результаті роздавлювання або плющення цілого зерна (лущеного чи не лущеного), або подрібнене зерно чи продукти, описані нижче в пунктах (2) і (3) та в пунктах (2) і (5) Пояснень до товарної позиції 1006. При цьому процесі зерно зазвичай прогрівається парою або прокочується між нагрітими вальцями. Готові сніданки типу “кукурудзяних пластівців” – це готові до вживання продукти і тому, подібно до інших готових продуктів із зерна зернових культур, включаються до товарної позиції 1904.

 

(2) Овес, гречка і просо з вилученою плівкою, але зі збереженим перикарпієм.

 

Однак голозерний овес, що за своєю природою не має плівки, не включається до цієї товарної позиції за умови, що він не піддавався ніякій іншій обробці крім обмолоту і провіюванню (товарна позиція 1004).

 

(3) Зерно, що лущене або піддане будь-якій іншій обробці для часткового або повного видалення перикарпію (тобто тонкого шару під плівкою). Допустимо, що в результаті такої обробки стає видимим борошнистий ендосперм зернівки. Зерно плівчастих різновидів ячменю теж включається до цієї товарної позиції, якщо з нього видалена плівка, тобто квіткові луски. (Квіткові луски можна відокремити лише шляхом обдирного помелу, тому що вони занадто щільно приростають до зернівці, щоб їх можна було відокремити просто обмолотом чи провіюванням – дивись Пояснення до товарної позиції 1003).

 

(4) Обрушене зерно (переважно ячмінь), тобто зерно, з якого майже цілком вилучений перикарпій; воно більш закруглено з кінців.

 

(5) Подрібнене зерно, тобто зерно (лущене або не лущене), подрібнене на частині, яке відрізняється від крупи великим розміром і неправильністю форми частинок.

 

(6) Зародки зернових культур, відокремлювані від зерна на першій стадії помелу, цілі чи злегка плющені. Для збільшення терміну зберігання зародки можуть бути частково знежирені або піддані тепловій обробці. Залежно від мети використання зародки можуть бути перероблені в пластівці або піддані помелу (як крупка або як борошно) і можуть містити добавки вітамінів, щоб компенсувати втрати, пов'язані з обробленням.

 

Цілі або плющені зародки зазвичай використовують для екстракції олії. Перероблені в пластівці або мелені зародки використовують для виготовлення продуктів харчування (бісквітів або інших хлібобулочних виробів, дієтичного харчування), корму для тварин (виробництво кормових добавок) чи у виробництві фармацевтичної продукції.

 

Відходи та залишки зародків зерна зернових культур, одержані в результаті добування олії, включаються до товарної позиції 2306.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) лущений, напівобрушений або повністю обрушений рис, полірований чи неполірований, глазурований чи неглазурований, пропарений чи непропарений, а також битий рис (рис-січка) (товарна позиція 1006);

 

(b) пшениця Bulgar у вигляді оброблених зерен (товарна позиція 1904).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Зерно у вигляді пластівців, що включається до товарних категорій 1104 12 90, 1104 19 69 і 1104 19 91, являє собою лущене та плющене зерно.

 

1104 22 40 - 1104 29 89

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 1104, другий абзац,  пункти (2) –(5).

 

1104 22 50

 

Поряд із обрушеним зерном, описаним в Поясненнях до товарної позиції 1104, другий абзац, пункт (4), ця товарна категорія включає частинки зерна, які після обрушення набувають округлої форми.

 

1104 22 95

 

Ця товарна категорія включає продукти, отримувані шляхом фрагментування нелущеного зерна зернових культур, які не відповідають критеріям просіву, встановленим в Примітці 3 до цієї групи.

 

1104 23 40

 

Термін “обрушене”,  дивись Пояснення до товарної категорії 1104 22 50.

 

1104 23 98

 

Дивись Пояснення до товарної категорії 1104 22 95.

 

Подрібнене кукурудзяне зерно, яке одержане під час просіювання очищеного нелущеного кукурудзяного зерна і задовольняє критерії, встановлені в Примітці 2 (A) до цієї групи, класифікуються в цій товарній категорії як зерно “подрібнене без будь-якої іншої обробки”.

1104 29 05

 

Дивись Пояснення до товарної категорії 1104 22 50.

 

1104 29 08

 

Дивись Пояснення до товарної категорії 1104 22 95.

 

1104 29 30

 

Дивись Пояснення до товарної категорії 1104 22 50.

 

           

1104 29 51 - 1104 29 59

 

Дивись Пояснення до товарної категорії 1104 22 95.

 

1104 30 10 і 1104 30 90

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 1104, другий абзац, пункт (6).

 

 

Пояснення до товарної позиції 1105:

 

1105

Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплі:

1105 10 00 00

- борошно, крупи та порошок

1105 20 00 00

- пластiвцi, гранули

 

До цієї товарної позиції включається сушена картопля, подана у вигляді борошна, крупи, порошку, пластівців чи гранул. Борошно, крупа, порошок, пластівці і гранули цієї товарної позиції можуть бути одержані шляхом варіння на парі і розтирання свіжої картоплі та наступного сушіння одержаної маси або до борошна, порошку, гранул або тонких стрічок, що потім розрізаються на дрібні пластівці. Гранули цієї товарної позиції зазвичай одержують шляхом агломерації борошна, крупи, порошку або шматочків картоплі.

 

Продукти цієї товарної позиції можуть бути поліпшені доданням дуже незначних кількостей антиокислювачів, емульгаторів чи вітамінів.

 

Проте, до цієї товарної позиції не включаються продукти, які в результаті додання інших речовин набули властивостей готових картопляних продуктів.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) картопля після звичайного сушіння, зневоднювання або випаровування, без наступного оброблення (товарна позиція 0712);

 

(b) крохмаль картопляний (товарна позиція 1108);

 

(c) замінники тапіоки, приготовлені з картопляного крохмалю (товарна позиція 1903).

 

Пояснення до товарної позиції 1106:

 

1106

Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, із саго або з коренеплодiв чи бульбоплодів товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08:

1106 10 00 00

- із сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713

1106 20

- із саго або з коренеплодiв чи бульбоплодів товарної позицiї 0714:

1106 20 10 00

- - денатурованi

1106 20 90 00

- - iншi

1106 30

- з продуктiв групи 08:

1106 30 10 00

- - з бананiв

1106 30 90 00

- - iншi

 

(А) Борошно, крупа та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713.

 

До цієї товарної позиції включаються борошно, крупа та порошок, які приготовлені з гороху, квасолі або сочевиці; вони використовуються переважно для приготування супів чи пюре.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) незнежирене соєве борошно (товарна позиція 1208);

 

(b) борошно з плодів ріжкового дерева (товарна позиція 1212);

 

(c) супи і бульйони (у рідкому, твердому чи порошкоподібному вигляді) на основі рослинного борошна і крупи (товарна позиція 2104).

 

(B) Борошно, крупа та порошок із саго (серцевини сагової пальми), з коренеплодів чи бульб товарної позиції 0714.

 

Ці продукти одержують шляхом простого помелу або розтиранням серцевини сагової пальми чи сушених коренеплодів маніоку і т.п. Деякі з цих продуктів нерідко піддаються тепловій обробці в процесі виробництва з метою видалення токсичних речовин; така обробка може викликати попереднє утворення драглеподібної структури крохмалю.

 

До цієї товарної позиції не включаються крохмалі, одержані з цього вихідного матеріалу (слід зазначити, що крохмаль із саго іноді називають саговим борошном). Ці види крохмалю включаються до товарної позиції 1108 і їх можна відрізнити від борошна цієї товарної позиції за властивим хрустінням під час розтирання між пальцями. Гранульовані борошно, крупа та порошок з серцевини сагової пальми або з коренеплодів і бульб товарної позиції 0714 також не включаються (товарна позиція 0714).

 

(C) Борошно, крупа та порошок з продуктів групи 08.

 

З плодів чи горіхів групи 08 у борошно, крупу та порошок переробляються переважно каштани, мигдаль, фініки, банани, кокосові горіхи і тамаринд.

 

До цієї товарної позиції включаються також борошно, крупа та порошок зі шкірки плодів.

 

Проте до цієї товарної позиції не включається порошок тамаринду в упаковці для роздрібної торгівлі, призначений для профілактичних чи терапевтичних цілей (товарна позиція 3004).

 

Продукти цієї товарної позиції можуть бути поліпшені доданням невеликих кількостей антиокислювачів або емульгаторів.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) серцевина сагової пальми (товарна позиція 0714);

 

(b) готовий харчовий продукт, відомий як тапіока (товарна позиція 1903).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Терміни "борошно", "крупка" і "порошок" визначені в Додатковій примітці 2 до цієї групи. Продукти, подані в пастоподібній формі, не включаються до цієї товарної позиції.

 

Пояснення до товарної позиції  1107:

 

1107

Солод, обсмажений або необсмажений:

1107 10

- необсмажений:

 

- - з пшеницi:

1107 10 11 00

- - - у виглядi борошна

1107 10 19 00

- - - iнший

 

- - iнший:

1107 10 91 00

- - - у виглядi борошна

1107 10 99 00

- - - iнший

1107 20 00 00

- обсмажений

 

Солод – це проросле зерно (частіше ячменю), що зазвичай висушується в сушильній печі (солодосушарці).

 

Це ледь зморщене, витягнуте в довжину зерно, зовні воно коричнювато-жовте, зсередини – біле. Воно залишає сліди, на зразок крейди, і, на відміну від звичайного зерна, не тоне у воді і легко кришиться. Солод має властивий запах розвареного зерна і легкий солодкуватий смак.

 

До цієї товарної позиції включається солод у вигляді борошна, подрібнений чи цілий. До неї також входить підсмажений солод (для підфарбовування пива), але не включаються продукти, що пройшли подальше оброблення, такі як екстракт солоду і готові харчові продукти з екстракту солоду товарної позиції 1901 і обсмажений солод, приготовлений як замінник кави (товарна позиція 2101).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1107 10 11 - 1107 10 99

 

До цих товарних категорій включаються усі види солоду, в яких наявна діастатична активність, необхідна для оцукрення крохмалю зерна. Такі види  включають зелений солод, аерований солод та підсушений солод, при чому останній часто поділяється в торгівлі на світлий солод (пілзенський тип) і темний солод (мюнхенський тип).

 

Ці товарні категорії також включають зелений солод, що використовується для вживання в їжу, та споживається таким же чином, як і рослинні паростки, які почали проростати, але ще не висохли.

 

Цілісний солод, який класифікується в цих товарних категоріях характеризується борошнистими, білими, пухкими зернами. Проте, для темного солоду (мюнхенського типу), приблизно у 10 % зерен колір змінюється від жовтого до коричневого. Зерна мають суху, пухку консистенцію. Під час помелу вони утворюють тонку м'яку крупку.

 

1107 20 00

 

Ця товарна категорія включає будь-який солод, в якого діастатична активність знижена або повністю зникла внаслідок обсмаження і який, відповідно, виконує функцію лише добавки до необсмаженого солоду під час пивоваріння для надання пиву особливого кольору та аромату.

 

Колір зерен в такому солоді змінюється від брудно-білого до чорного залежно від типу.

 

Ця товарна категорія включає:

 

1. Обсмажений солод, підданий обсмаженню без попереднього оцукрення або після часткового оцукрення залежно від ступеню вологості використовуваного світлого солоду. Цей солод має блискучу зовнішню поверхню, а його ендосперм чорного кольору без склоподібності.

 

2. Карамелізований солод, в якого було карамелізовано цукор, утворений попереднім оцукренням. Колір цього солоду змінюється від тьмяно-жовтого до блідо-коричневого; ендосперм щонайменше у 90 % зерен склоподібний на зовнішній вигляд, колір від брудно-білого до темно-коричневого. Дуже світлий карамелізований солод ще зберігає деяку діастатичну активність. У ньому може бути до 10 % не карамелізованих зерен.

 

Пояснення до товарної позиції 1108:

 

1108

Крохмалі; iнулiн:

 

- крохмалі:

1108 11 00 00

- - пшеничний

1108 12 00 00

- - кукурудзяний

1108 13 00 00

- - картопляний

1108 14 00 00

- - манiоковий

1108 19

- - iнший:

1108 19 10 00

- - - рисовий

1108 19 90 00

- - - iнший

1108 20 00 00

- iнулiн

 

Крохмалі, які за хімічним складом є вуглеводами, містяться в клітках багатьох рослинних продуктів. Найбільш значними джерелами крохмалю є зерно зернових культур (наприклад, кукурудзи, пшениці і рису), деякі лишайники, деякі бульби і коренеплоди (картопля, маніок, маранта) і серцевина сагової пальми.

 

Крохмаль – білий порошок без запаху, що складається з дрібних зерен, які хрустять під час розтирання між пальцями. З йодом дає інтенсивне синє забарвлення (крім амілопектинового крохмалю, що дає червоно-коричневе забарвлення). Під мікроскопом у поляризованому світлі крохмальні зерна проявляють властиві темні поляризаційні хрести. Ці зерна нерозчинні в холодній воді, але під час нагрівання у воді до температури вище їхньої точки драглеутворення (зазвичай  60 оС для більшості видів крохмалю) руйнуються, утворюючи крохмальну пасту. Крохмаль переробляється в найрізноманітніші торговельні продукти, які включаються в інші товарні позиції, наприклад, модифікований крохмаль, смажений розчинний крохмаль, декстрин, мальтодекстрин, декстроза, глюкоза. Вони мають широке застосування як такі в різних галузях промисловості, особливо в харчовій, текстильній, целюлозно-паперовій.

 

До цієї товарної позиції також включається інулін; хімічно він подібний до крохмалю, але з йодом дає світле жовтувато-коричневе забарвлення замість синього. Інулін добувають з топінамбура, коренів жоржин і цикорію. Під час гідролізу шляхом тривалого кип'ятіння у воді він утворить фруктозу (левулозу).

 

До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (inter alia):

 

(а) готові харчові продукти з крохмалю товарної позиції 1901;

 

(b) тапіока та її замінники, приготовлені з крохмалів (дивись Пояснення до товарної позиції 1903);

 

(c) крохмаль у вигляді парфумерних чи туалетних засобів (група 33);

 

(d) декстрини та інші модифіковані крохмалі товарної позиції 3505;

 

(e) клеї на крохмальній основі (товарна позиція 3505 або 3506);

 

(f) готові апретуючі засоби, виготовлені на основі крохмалю (товарна позиція 3809);

 

(g) ізольований амілопектин та ізольована амілоза, одержувані шляхом фракціонування крохмалю (товарна позиція 3913).

 

Пояснення до товарної позиції 1109:

 

1109 00 00 00

Клейковина пшенична, суха чи сира

 

Клейковину екстрагують з пшеничного борошна простим відокремленням у воді від інших її компонентів (крохмалю і т.п.). Вона має вигляд білуватої в’язкої рідини чи пасти (сира клейковина) або порошку кремового кольору (суха клейковина).

 

Клейковина складається переважно із суміші різних білків, причому головними з них є гліадин і глютелин (які складають від 85 до 95 % від загального вмісту всіх білків). Наявність цих двох білків, властивих пшеничній клейковині, додає еластичності і пластичності під час змішування з водою у відповідній пропорції.

 

Клейковина переважно застосовується для білкового збагачення борошна під час виготовлення деяких видів хліба, бісквітів, макаронів чи аналогічних виробів або дієтичних продуктів. Вона застосовується також як зв’язувальна речовина в деяких готових м'ясних харчових продуктах, для виготовлення деяких видів клею або таких продуктів як сульфати чи фосфати клейковини, гідролізовані рослинні білки чи глютамат натрію.

 

До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (inter alia):

 

(а) борошно пшеничне, збагачене клейковиною (товарна позиція 1101);

 

(b) білки, екстраговані з пшеничної клейковини (переважно товарна позиція 3504);

 

(c) пшенична клейковина, приготовлена для використання як клей для глянцювання або апретування у текстильній промисловості (товарна позиція 3506 або 3809).

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться