Отключить рекламу

Подпишитесь!


1628 Печатать

Група 36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірни¬ки; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали

Примітки:

 

1. До цієї групи не включають окремі сполуки визначеного хімічного складу, крім сполук, зазначених нижче у примітці 2 (a) або 2 (b).

 

2. У товарній позиції 3606 термін "вироби з горючих матеріалів" застосовується до таких продуктів:

 

(a) метальдегід, гексаметилентетрамін та аналогічні речовини, виготовлені у формі таблеток, стрижнів або аналогічних формах для використання як пальне; пальне на основі спирту та аналогічне пальне у твердому або пастоподібному стані;

 

(b) паливо рідке або зріджене газоподібне паливо в ємностях, які використовуються для запов­нення і повторного заправлення сигаретних або інших запальничок запальничок місткістю не більш як 300 см3; та

 

(c) смолоскипи, ґноти та аналогічні вироби.

 

Загальні положення

До цієї групи включаються порох і готові вибухові речовини, а саме: суміші, які відрізняються тим, що містять кисень, необхідний для їхнього горіння, і в процесі горіння виділяють великий об’єм газів за високої температури.

Сюди також включаються деякі допоміжні пристрої для запалювання вибухових продуктів (капсулі ударні чи детонаторні, детонатори і т.д.).

Вироби, виготовлені з вибухових речовин, пірофорних, горючих речовин або палива для одержання світлових, звукових, димових, вогневих чи іскрових ефектів (наприклад, піротехнічні продукти, сірники, фероцерій та деякі горючі речовини), також включаються до цієї групи.

До цієї групи не включаються окремі сполуки певного хімічного складу (включаються переважно до групи 28 або 29), крім деяких палив, описаних у пунктах II (A), II (B) (1) і II (B) (2) пояснень до товарної позиції 3606. До неї не включаються також боєприпаси групи 93.

Пояснення до товарної позиції 3601:

 

3601 00 00 00 

Порохи 

Порохи являють собою суміші, під час горіння яких виділяються великі об’єми гарячих газів. Ці гази створюють пропелентний ефект (тобто змушують щось рухатися).

У разі порохів для вогнепальної зброї горіння відбувається в замкнутому просторі практично постійного об’єму, і створюваний в стволі тиск надає снаряду високої швидкості.

У разі порохів для ракет під час горіння створюється постійний тиск, і пропелентний ефект виникає у процесі викиду газів крізь сопло.

Порохи цієї товарної позиції містять займисті інгредієнти та інгредієнти, що підтримують горіння. Також вони можуть містити інгредієнти, що регулюють швидкість горіння.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Чорний порохимний порох).

Чорний порох являє собою ретельно перемішану суміш нітрату калію чи нітрату натрію, сірки та деревного вугілля.

Цей порох, забарвлення якого змінюється від чорного до коричневого, слабо гігроскопічний і використовується як порох для спортивних рушниць і як вибухова речовина. У першому випадку він має вигляд круглих або каліброваних зерен; у другому випадку зерна можуть бути або різного розміру, або розмелені (вибухові порохи для використання в гірництві).

(2) Порохи для використання у вогнепальній зброї (крім чорного пороху).

(а) Бездимні порохи.

Їх виготовляють на основі нітроцелюлози (нітратів целюлози), зазвичай піроксиліну або нітроцелюлози, призначеної для вибухових робіт, разом з іншими продуктами і, зокрема, з такими стабілізаторами як дифеніламін. Ці порохи можуть бути виготовлені або з нітроцелюлози та розчинників, або з нітроцелюлози, до якої додані нітрат барію чи нітрат калію, дихромати лужних металів і т.д., і розчинника, або змішанням нітрогліцерину (тринітрат гліцерину) з нітроцелюлозою (балістит, кордит і т.д.).

Бездимні порохи зазвичай виготовляють у формі паличок, циліндриків, дисків, пластівців чи зерен.

(b) Сумішеві порохи.

До сумішевих порохів, для поліпшення їх властивостей під час горіння, можуть бути додані такі компоненти як нітрогуанідин, гексоген (1,3,5-тринітро-1,3,5-триазінан), або октоген (1,3,5,7-тетранітро-1,3,5,7-тетразокан) до основних продуктів (нітроцелюлоза, нітрогліцерин).

Полімерні зв’язувальні речовини, з’єднані з тими ж інгредієнтами (але без вмісту нітроцелюлози), теж можуть бути використані для одержання пороху.

(3) Порохи для ракет.

(а) Гомогенні порохи.

Вони складаються переважно з нітроцелюлози та органічних нітратів з добавкою інших продуктів (стабілізаторів, балістичних каталізаторів і т.д.). Постачаються у формі зарядів, зазвичай циліндричної форми, що закладаються в камеру згоряння у формі патрона (гільзи).

(b) Сумішеві порохи.

Це продукти з речовин, що підтримують горіння (перхлорат амонію, нітрат амонію і т.д.), і відновника (зазвичай синтетичного каучуку) і, можливо, ще і металевого відновника (алюмінію і т.д.).

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) окремі сполуки визначеного хімічного складу (зазвичай група 28 або 29);

(b) готові вибухові речовини товарної позиції 3602;

(c) нітроцелюлоза (нітрати целюлози), наприклад, піроксилін (товарна позиція 3912).

 

 

 

Пояснення до товарної позиції 3602:

 

3602 00 00 00 

Готові вибухові речовини, крім порохів 

До цієї товарної позиції включаються суміші хімічних речовин, під час горіння яких проходять більш інтенсивні реакції, ніж в процесі горіння порохів. Під час горіння цих продуктів утворюються надзвичайно великі об’єми газів за високої температури, які створюють величезний тиск протягом дуже короткого проміжку часу. До цих продуктів часто додають флегматизувальні агенти для зниження чутливості сумішей до удару чи тертя.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Вибухові речовини із сумішей на основі нітратів гліцерину (нітрогліцерин) та етиленгліколю (нітрогліколь). Ці продукти зазвичай називають динамітами та часто містять інші речовини, такі як нітроцелюлозу (піроксилін), нітрат амонію, торф, деревне борошно, хлорид натрію чи гранульований алюміній.

(2) Вибухові речовини з сумішей на основі інших органічних нітратів або нітросполук, таких як сполуки на основі ТNТ (2,4,6-тринітротолуолу), гексогену, октогену, тетрилу (N-метил-N,2,4,6-тетранітроаніліну), пентриту (пентаеритриту тетранітрат, РЕТN) або ТАТВ (1,3,5-триаміно-2,4,6-тринітробензол).

Суміші на основі ТNТ включають гексоліти (ТNТ + гексоген) і пентоліти (ТNТ + РЕТN), попередньо флегматизовані або парафіном, або полімерною зв’язувальною речовиною.

(3) Вибухові речовини із сумішей на основі нітрату амонію, активованого продуктами, крім нітрату гліцерину або гліколю. Разом з динамітами, що відносяться до пункту 1 вище, вони широко використовуються в шахтах, кар’єрах і цивільному будівництві.

До цієї групи включаються:

(a) амонали, аматоли та амонійнітратне рідке пальне (АNFО);

(b) спеціально споряджені нітратні вибухові речовини;

(c) вибухові суспензії з суміші нітратів лужних металів і води, активовані амінонітратом або тонко роздрібненим алюмінієм;

(d) “емульсійні” вибухові речовини, що складаються з водного розчину нітратів лужних металів, емульгованих у мінеральному маслі.

(4) Вибухові речовини із сумішей на основі хлоратів або перхлоратів, наприклад, шедит, використовуваний у шахтах чи кар’єрах.

(5) Запальні або ініціюючі суміші, які у сухому вигляді більш чутливі до удару і тертя, ніж вибухові речовини типу згаданих у попередніх чотирьох пунктах: вони являють собою суміші на основі, переважно, азиду свинцю або тринітрорезорцинату (або стифнату) свинцю і тетразену. Ці вибухові речовини зазвичай використовують для виготовлення ударних підривачів, фрикційних або полум’яних запалів для пропелених зарядів чи детонаторів для вибухових речовин.

Усі ці вибухові речовини можуть постачатися у вигляді порошків, гранул, паст, суспензій, емульсій або як більш-менш сухі гелі, або неспоряджені, або у вигляді зарядів чи патронів.

До цієї товарної позиції не включаються окремі сполуки певного хімічного складу, навіть якщо вони вибухові. Ці хімікати зазвичай включаються до групи 28 або 29, наприклад, неорганічні нітрати (товарна позиція 2834), фульминат ртуті (товарна позиція 2852), тринітротолуол (товарна позиція 2904) та тринітрофенол (товарна позиція 2908).

Пояснення до товарної позиції 3603:

 

3603 00

Шнури вогнепровідні, шнури детонаторнi; капсулі ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори:

3603 00 10 00

- шнури вогнепровідні; шнури детонаторнi

3603 00 90 00

- iншi

Ці продукти, які зазвичай називають вибуховим приладдям, необхідні для запалювання пороху і вибухових речовин.

До цієї товарної позиції включаються:

(А) Вогнепровідні шнури та шнури детонаторні.

Вогнепровідні шнури (шнури повільного горіння або бікфордові) являють собою пристрої, призначені для передавання вогняного імпульсу до звичайного запалу чи детонатора. Як правило, вони складаються з тонкої оболонки з текстильного матеріалу, просмоленого або просоченого каучуком чи полімерним матеріалом, усередині якої знаходиться лінійний (по всій довжині) заряд димного пороху.

Шнури детонаторні служать для переносу ініціюючого імпульсу до одного або кількох детонаторів і зазвичай являють собою водозахисну оболонку з текстильного чи полімерного матеріалу (гнучкі шнури) або зі свинцю, або олова (освинцьовані та луджені шнури) із серцевиною з пентриту чи іншої вибухової речовини. У деяких випадках вибухова речовина наноситься лише у вигляді тонкого шару на внутрішній поверхні трубки з полімерного матеріалу.

Найчастіше ці матеріали використовують в гірництві, а також у цивільному будівництві.

(B) Капсулі ударні або детонаторні.

(1) Ударні капсулі (ударні запали) складаються з невеликого контейнера, зазвичай металевого з вмістом, як правило, суміші на основі тринітрорезорцинату свинцю (стифнат свинцю) з добавкою тетразену та різних окисників і відновників; заряди із цієї вибухової суміші переважно мають масу від 10 до 200 мг. Ці капсулі призначені для закріплення їх в основі гільз патронів і використовуються для запалювання пороху.

(2) Фрикційні ударні капсулі, або запальні трубки, складаються зазвичай з двох концентричних металевих чи картонних трубок, що містять різні заряди. Вибухова речовина, поміщена у внутрішню трубку, запалюється в процесі виривання зазубреного дроту, що приводить до загоряння заряду пороху між двома трубками. Як і капсули, вищеописані в пункті 1, запальні трубки використовуються для підпалювання порохів.

(3) Капсулі детонаторні (детонатори) складаються з невеликих зарядів запальної вибухівки плюс заряд, наприклад, пентриту, гексогену чи тетрилу, поміщеного в трубку з металу або пластику в захисній капсулі. Вони використовуються для підпалювання вибухових сумішей, що відрізняються від порохів, і зазвичай підпалюються полум’ям від вогнепровідного шнура, підведеного до них.

(C) Запали.

До цієї групи входять:

(1) Електрозапали, що складаються з електрошнурної головки та невеликого заряду займистого пороху, зазвичай чорного пороху.

Електрошнурна головка складається з двох ізольованих провідників, до кінців яких припаяна нитка з металу, що утворює місток електроопору; ця нитка зашпаровується в запальну кульку (кулька з запальної речовини). Він використовується для запалювання порохового заряду або запальної вибухової речовини.

(2) Хімічні запали, такі як запали, що складаються із циліндра з наповненою хімічним продуктом (наприклад, сірчаною кислотою) ампулою всередині, та заряду хлорату калію, причому обидві названі речовини розділені металевою діафрагмою. Коли ампула розбивається, кислота проїдає металеву діафрагму (яка служить елементом, що сповільнює процес вибуху) і реагує з хлоратом калію, при цьому інтенсивно виділяється тепло, здатне спричинити загоряння порохового заряду чи вогнепровідного шнура.

(D) Електродетонатори.

Електричні детонатори складаються з вищеописаної в пункті В (1), електрошнурної головки, що знаходиться в металевій трубці (або, можливо, пластмасовій), невеликого заряду запальної вибухівки (50–500 мг суміші, зазвичай на основі азиду свинцю) і великого заряду іншої вибухової речовини (наприклад, пентриту, гексогену чи тетрилу).

До цієї групи також входять деякі електродетонатори, відомі як електрозапали. Часто вони мінімізовані, і замість шнурної головки в основну вибухівку додають речовину, яка робить цю суміш електропровідною, що дозволяє здійснити запалювання за рахунок нагрівання електричним струмом.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) парафіновані смужки або ролики, використовувані в шахтарських лампах, а також капсулі для іграшкових пістолетів (товарна позиція 3604);

(b) вироби без вмісту будь-яких вибухових чи займистих матеріалів (дрібні капсулі, трубки, електроапарати і т.д.), що класифікуються відповідно до їх природи у відповідних товарних позиціях;

(c) пустотілі шнури та патрони з капсулями або без них (товарна позиція 9306).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3603 00 10

Ця товарна категорія охоплює лише продукцію, описану в Поясненнях до товарної  позиції  3603, другий абзац, (A).

Пояснення до товарної позиції 3604:

 

3604

Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградові) ракети, протитуманні сигнали та інші піротехнічні вироби:

3604 10 00 00

- феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв)

3604 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються піротехнічні вироби, здатні створювати світлові, акустичні сигнали та дим і виділяти гази, створювати ефекти горіння і спалаху, включаючи такі:

(1) Піротехнічні вироби для розваги:

(a) феєрверки (бомби, вогнепровідні шнури, ракети, свічки, смолоскипи, що світяться, бенгальські сірники та вогні і т.д.), призначення яких полягає в створенні вражаючих ефектів за допомогою акустичних, світлових або димових ефектів у процесі згоряння цих виробів. Горіння забезпечується присутністю пороху, такого як чорний порох, що входить у пристрій виробу і який запалюється електрошнурною головкою або запальним шнуром;

(b) піротехнічні іграшки, такі як пістони для іграшкових пістолетів (упаковані в стрічках, листах, роликах або круглих пластикових кільцях), чарівні свічки, свічки для різдвяних тортів. Згоряння цих піротехнічних іграшок дає дуже обмежений ефект.

(2) Технічні пристрої:

(a) звукові або світлові сигнальні пристрої, такі як рятувальні ракети для використання на морі, патрони фотоспалаху, для обладнання на літаках, смолоскипи Вері, димові сигнали та смолоскипи для залізничних потреб, індивідуальні ракети аварійних сигналів, світлові ефекти для кіно чи телебачення і т.д.; освітлювальні пристрої, вказівники, піротехнічні принади і димостворювальні пристрої (виробляють забарвлений дим). Їх загальною властивістю є одержання відносно тривалого світлового, звукового або димового ефекту;

(b) пристрої для сільськогосподарського або промислового використання, такі як протиградові ракети, протигрозові снаряди, димогенератори для потреб сільського господарства і для виявлення витоків у трубопроводах, а також пристрої, що створюють грім і спалахи для відлякування тварин.

До цієї товарної позиції також включаються інші піротехнічні пристрої, не зазначені в попередніх групах (наприклад, ракети з леєрним пристроєм, освинцьовані детонаторні проводи для розрізування, а не для передавання детонації).

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) матеріали для фотоспалахів (товарна позиція 3707);

(b) вироби, що дають ефект світіння на основі явища хемілюмінесценції (товарна позиція 3824);

(c) патрони з вмістом вибухового заряду для проведення клепальних робіт або для пускового запалювання в двигунах внутрішнього згоряння типу дизельних (тобто зі спалахом під час стиску паливної суміші) (товарна позиція 9306).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3604 10 00

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3604, перший  абзац, (1), (a).

 

3604 90 00

Поряд з продуктами, згадуваними в Поясненнях до товарної позиції 3604, перший  абзац, (1), (b), та (2), і другий  абзац, ця категорія включає пістони, які використовуються у безпечних  рудникових лампах, відомих як вибухобезпечні лампи, що призначені для виявлення наявності рудникового газу в шахтах. Ці пістони наносяться на вузькі текстильні стрічки завтовшки приблизно 4 мм і завдовжки приблизно 35 см. Кожна стрічка зазвичай має біля 30 пістонів і, як правило, згортається у рулон.

 

Пояснення до товарної позиції 3605:

 

3605 00 00 00 

Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604

До цієї товарної позиції включаються сірники, що дають полум’я в процесі тертя об шорстку поверхню (іноді спеціально виготовлену для цієї цілі). Зазвичай вони складаються з дерев’яного, картонного, текстильного стерженьця-смужки, просоченого стеарином, парафіном і т.д. (воскові сірники чи вести), і головки, виготовленої з різних займистих хімічних матеріалів.

До цієї товарної позиції не включаються бенгальські сірники та інші піротехнічні продукти, навіть якщо вони запалюються тертям і мають форму сірників (товарна позиція 3604).

Пояснення до товарної позиції 3606:

 

3606

Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначені у примiтцi 2 до цiєї групи:

3606 10 00 00

- паливо рiдке або зрiджене газоподібне  паливо в ємностях місткістю не бiльш як 300 см3, для заповнення або повторного заправлення сигаретних або інших запальничок

3606 90

- iншi:

3606 90 10 00

- - фероцерiй та інші пiрофорнi сплави у будь-яких формах

3606 90 90 00

- - iншi

(I) Фероцерій та інші пірофорні сплави в будь-яких формах

Пірофорні сплави – це сплави, які в процесі тертя об шорстку поверхню дають іскру, достатню для запалювання газу, бензину, труту чи іншого займистого матеріалу. Ці сплави являють собою сполуки церію та інших металів, причому найбільш розповсюдженим є сполука церію і заліза – фероцерій.

Ці сплави включаються до цієї товарної позиції як у вигляді необробленої маси, так і у формі невеликих стержнів, брусків чи каменів для механічних запальничок (запальні кремені), причому незалежно від того, чи розфасовані вони в невеликі контейнери для роздрібної торгівлі.

(II) Вироби з горючих матеріалів

До цієї групи входять лише:

(А) Пальне рідке або скраплений газ (наприклад, бензин, рідкий бутан) у ємностях (ампулах, пляшках, каністрах і т.д.), для заповнювання або повторного зарядження запальничок чи запальників об’ємом не більше 300 см3 або аналогічних запальничок.

Змінні балончики, що повторно заправляються, або інші ємності (заповнені або незаповнені), які є частиною сигаретних або аналогічних запальничок, не включаються (товарна позиція 9613).

(B) Такі тверді палива:

(1) Метальдегід (метапальне) і гексаметилентетрамін (гексамін), подані у вигляді таблеток, паличок або аналогічних форм для використання як пальне. Якщо ці речовини розфасовані в інші форми (наприклад, порошок або кристали), то вони не включаються до цієї товарної позиції, а входять, відповідно, до товарної позиції 2912 або 2933.

(2) Аналогічні хімічні речовини (визначеного або невизначеного хімічного складу), подані у вигляді таблеток, паличок або аналогічних форм, для використання як пальне.

(C) Такі тверді або напівтверді палива:

Палива на основі спирту та з вмістом таких продуктів як мило, желатинові речовини, похідні целюлози (ці палива часто продаються під назвою “затверділий спирт”) та інші аналогічні готові палива у твердій чи напівтвердій формі.

Прикладом твердого готового палива є палички з порошкоподібного деревного вугілля з дуже невеликим вмістом нітрату натрію як агента, що підтримує горіння, і карбоксиметилцелюлози як зв’язувальної речовини, призначені для повільного горіння в практично герметичних контейнерах, які можуть бути поміщені в одязі як джерело тепла для обігріву організму.

Проте, в дану товарну позицію не включаються грілки для рук чи ніг одноразового використання, які виділяють тепло в результаті екзотермічних реакцій, що проходять без утворення світла чи полум’я (наприлад, в результаті окислення порошку заліза в присутності каталізатора) (товарна позиція 3824).

(D) Смоляні смолоскипи, розпалювальники та аналогічні вироби.

Ця група включає:

(i) смоляні смолоскипи, що згоряють протягом відносно тривалого проміжку часу; вони складаються з горючого матеріалу, просоченого смолою, асфальтом, дьогтем і т.д., і зазвичай змонтовані на палках чи ручках або упаковані в оболонку з паперу, текстильного чи іншого матеріалу;

(ii) розпалювальники, що горять дуже сильно, але протягом короткого часу, достатнього для підпалювання пального (наприклад, дерева, вугілля, коксу, мазуту і т.д.). Ці вироби можуть складатися, наприклад, із сечовинно-формальдегідних смол з добавкою гасу і води або з паперу, просоченого мінеральним маслом.

Проте до цієї товарної позиції не включається таке пальне, як брикети з агломерованої  тирси (товарна позиція 4401).

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться