Отключить рекламу

Подпишитесь!


7914 Печатать

Група 39 Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них

РОЗДІЛ VII

ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ;
КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ

 

Примітки:

 

1. Товари, подані в наборах, що складаються з двох або більше різних компонентів, які повністю або частково входять до цього розділу і призначені для змішування з метою створення продукту, зазначеного в розділі VI або VII, слід класифікувати у товарній позиції, що відповідає цьому продукту, за умови, що ці компоненти:

 

(a) з огляду на спосіб їх пакування явно призначені для використання разом без попереднього перепакування;

 

(b) подаються разом; і

 

(c) визначаються або їх власною природою, або за їх співвідношенням i доповнюють один одного.

 

2. За винятком виробів товарної позиції 3918 або 3919, пластмаси, каучук та вироби з них, покриті рельє­фом або зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного призначення, класифікуються у групі 49.

 

Додаткова примітка України:

 

1. У цьому розділі терміни “що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Загальні положення до розділу VII

Примітка  1 до розділу VII

Це пояснення стосується класифікації товарів, що подані в наборах з двох або більше окремих компонентів, деякі або всі з яких включаються до розділу VII. Пояснення, проте, обмежується тільки комплектами, компоненти яких призначені для змішування разом з метою одержання готового продукту, що включається до розділу VI або VII. Такі комплекти слід включати до товарної позиції, яка відповідає цьому продукту, за умови, що його компоненти задовольняють умовам пунктів (а) – (с) Приміток до цього розділу.

Слід зазначити, що Пояснення 1 до цього розділу не поширюється на товари, що представлені в комплектах з двох або більше окремих компонентів, частина яких або усі входять до розділу VII, якщо компоненти призначені для використання послідовно без попереднього їхнього змішування. Такі товари, що постачаються для роздрібної торгівлі, слід класифікувати відповідно до Основних правил інтерпретації Гармонізованої Системи (зазвичай Правило 3 (b)); у разі, якщо товари постачаються не для роздрібної торгівлі, компоненти комплектів слід класифікувати окремо.

Примітка 2 до розділу VII

Товари позиції 3918 (покриття для підлоги та покриття для стін чи стель з пластмас) та товарної позиції 3919 (самоклеючі плити і т.д. з пластмас), навіть якщо вони вкриті рельєфом або зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного призначення, не потрапляють до групи 49, а включаються до вищезгаданих товарних позицій. Проте всі інші товари з пластмас або гуми чи каучуків, типу описаних у цьому розділі, включаються до групи 49 за умови, що малюнки на них є спеціально нанесеними для їх основного призначення.

 

Група 39

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них

 

Примітки:

 

1. В УКТЗЕД термін “пластмаси” означає матеріали товарних позицій 3901 — 3914, що здатні при полімеризації або на будь-якій наступній стадії набувати заданої форми під впливом зовнішньої дії (як правило, температури і тиску, а при необхідності і з використанням розчинника або пластифікатора) та зберігати її після усунення зовнішньої дії, такої як пресування, лиття, екструзія, каландрування або іншої.

 

В УКТЗЕД термін “пластмаси” означає також вулканізоване волокно, однак не застосовується до матеріалів, які розглядають як текстильні в розділі XI.

 

2. До цієї групи не включаються:

 

(a) Мастильні матеріали товарних позицій 2710 або 3403;

 

(b) воски товарної позиції 2712 або 3404;

 

(c) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу (група 29);

 

(d) гепарин або його солі (товарна позиція 3001);

 

(e) розчини (крім колодію), які складаються з будь-яких продуктів товарних позицій 3901 — 3913 в летких органічних розчинниках, за умови, що частка розчинника становить більше 50 мас.% розчину (товар­на позиція 3208); фольга для тиснення товарної позиції 3212;

 

(f) органічні поверхнево-активні речовини та препарати товарної позиції 3402;

 

(g) природні переплавлені смоли або складні ефіри цих смол (товарна позиція 3806);

 

(h) готові присадки, добавки до нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовуються з тією самою метою, що й нафтопродукти (товарна позиція 3811);

 

(ij) готові гідравлічні рідини на основі полігліколів, силіконів або інших полімерів групи 39 (товарна позиція 3819);

 

(k) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці з пластмаси (товарна позиція 3822);

 

(l) синтетичний каучук, групи 40, або вироби з нього;

 

(m) шорно-сідельні вироби або упряж (товарна позиція 4201), або валізи, кейси, сумки та інші вироби товарної позиції 4202;

 

(n) плетені, кошикові вироби, матеріали для плетіння групи 46;

 

(o) настінні покриття товарної позиції 4814;

 

(p) товари розділу XI (текстильні матеріали та вироби з них);

 

(q) вироби розділу XII (наприклад взуття, головні убори, парасольки від сонця і дощу, палиці, ціпки, пуги, батоги та їх частини);

 

(r) біжутерія (імітації ювелірних виробів) товарної позиції 7117;

 

(s) товари розділу XVI (машини та механічне або електричне обладнання);

 

(t) частини літальних апаратів або транспортних засобів розділу XVII;

 

(u) вироби групи 90 (наприклад оптичні елементи, оправи для окулярів, креслярські інструмен­ти);

 

(v) вироби групи 91 (наприклад годинники, корпуси годинників усіх видів);

 

(w) вироби групи 92 (наприклад музичні інструменти та їх частини);

 

(x) вироби групи 94 (наприклад меблі, лампи та освітлювальні прилади, світлові вивіски, збірні будівельні конструкції);

 

(y) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар);

 

(z) вироби групи 96 (наприклад щітки, ґудзики, застібки - “блискавки”, гребінці, мундштуки, чубуки до люльок або подібні вироби, частини для термосів або подібні вироби, авторучки, цангові олівці).

 

3. До товарних позицій 3901 — 3911 включаються лише товари, отримані в результаті хімічного синтезу:

 

(a) рідкі синтетичні поліолефіни, менше 60 об.% яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300 °С, після приведення температури до тиску 1013 мбар (товарні позиції 3901 і 3902);

 

(b) смоли з низьким ступенем полімеризації кумарон-інденового типу товарної позиції 3911;

 

(c) інші синтетичні полімери, що містять у середньому щонайменше 5 мономерних ланок;

 

(d) силікони (товарна позиція 3910);

 

(e) резоли (товарна позиція 3909) та інші преполімери (форполімери).

 

4. Термін "співполімери" (сополімери) означає усі полімери, в яких частка жодної мономерної ланки не становить 95 мас.% або більше загального вмісту полімеру.

 

Якщо у контексті не обумовлено інше, у цій групі співполімери (включаючи співполіконденсати, про­дукти адитивної співполімеризації, блокспівполімери і прищеплені співполімери) та суміші полімерів повин­ні включатися до тієї ж самої товарної позиції, що і полімери співмономерної (сомономерної) ланки, яка переважає за масою порівняно з будь-якою іншою індивідуальною співмономерною ланкою. У даній примітці співмономерні ланки, що утворю­ють полімери однієї товарної позиції, розглядаються разом як один співмономер.

 

У разі коли не переважає жоден співмономерний ланцюг, співполімери або полімерні суміші, залежно від конкретного випадку, повинні зазначатися в останній в порядку зростання кодів тих рівнозначних товарних позицій, які розглядаються і до яких вони можуть бути включені.

 

5. Хімічно модифіковані полімери, в яких тільки бокові ланцюги головної полімерної ланки змінено хімічним впливом, зазначаються у товарній позиції, що відповідає немодифікованому полімеру. Ця умова не стосується прищеплених співполімерів.

 

6. У товарних позиціях 3901 — 3914 термін “первинні форми” означає тільки такі форми:

 

(a) рідини і пасти, включаючи дисперсії (емульсії та суспензії) та розчини;

 

(b) блоки неправильної форми, шматки (грудки), порошки (включаючи формувальні порошки), гранули, пластівці та подібні об’ємні форми.

 

7. Товарна позиція 3915 не включає відходи, обрізки і скрап однорідного за складом термопластичного матеріалу, переробленого в первинні форми (товарні позиції 3901 — 3914).

 

8. У товарній позиції 3917 терміни “труби, трубки, шланги” означають порожнисту продукцію незалежно від того, йдеться про напівфабрикати чи про готову продукцію, яку використовують, як правило, для транспортування, проведення або розпо­ділу газів і рідин (наприклад ребристі шлан­ги для поли­ву, перфоровані труби). Ці терміни стосуються також трубкових оболонок сосисок, ковбас та інших плоских труб і трубок, за винятком продукції, що має інший поперечний переріз, ніж круглий, овальний, прямокутний (довжина якого не більш як у 1,5 раза переви­щує ширину), або фор­му правильного багатокутника, яку слід розглядати не як труби, трубки або шланги, а як фасонні профілі.

 

9. У товарній позиції 3918 термін “пластмасові покриття для стін або стелі” означає продукцію у руло­нах із шириною не менш як 45 см, яку використовують як оздоблення для стін або стель і яка складається з пластмас, нерозривно з’єднаних з основою з будь-якого матеріалу, крім паперу; до того ж шар пластмаси (на лицьовій поверхні), як правило, оздоблений і має зернистий рельєф, рельєфний малюнок, забарвлену поверхню, друкований малюнок чи орнамент або декорований інакше.

 

10. У товарних позиціях 3920 і 3921 терміни “плити, листи, плівки, стрічки і смужки” означають тільки плити, листи, плівки, стрічки і смужки (крім включених до групи 54) і блоки правильної геометричної форми з малюнком чи без нього, включаючи ті, що мають рельєф або поверхню, оброблену інакше, нерозрізані або нарізані на прямокутники (включаючи квадрати), але без подальшої обробки (навіть якщо в результаті обробки набувають вигляду готових до використання виробів).

 

11. До товарної позиції 3925 включаються лише такі вироби, за умови, що вони не включені до попередніх товарних позицій підгрупи II цієї групи:

 

(a) резервуари, баки (включаючи септик-баки), бочки та аналогічні ємності місткістю більш як 300 л;

 

(b) конструкційні елементи, що використовують, наприклад, для підлог, стін, перегородок, стель;

 

(c) ринви та фітинги до них;

 

(d) двері, вікна та рами, наличники та пороги для дверей;

 

(e) балкони, балюстради, перила та аналогічні огорожі;

 

(f) віконниці, штори (включаючи венеціанські жалюзі) та аналогічні вироби, їх частини та доповнення;

 

(g) великогабаритні конструкційні елементи полиць для складання і стаціонарного встановлення, наприклад, у магазинах, майстернях, складах;

 

(h) декоративні архітектурні деталі, наприклад канелюри, куполи, голуб’ятні; та

 

(ij) фітинги та кріпильні комплекти, призначені для стаціонарного встановлення у/або на дверях, вікнах, сходах, стінах або інших частинах будівель, наприклад кнопки, ручки, гаки, скоби, гачки для рушни­ків, плати для вимикачів та інші захисні плати.

 

Додаткові пояснення до Примітки 6 (дивись Примітку 6 до групи 39):

Термін “розчини”, використовуваний як в цій Примітці, так і в Примітці 4 до групи 32, не застосовується до колоїдних розчинів.

 

Примітки до товарних підпозицій:

 

1. До будь-якої товарної позиції цієї групи полімери (включаючи співполімери) і хімічно модифіковані полімери слід включати відповідно до таких положень:

 

(a) якщо існує товарна підпозиція “інші” на тому самому рівні:

 

(1) наявність префікса “полі” у назві специфічного полімеру у формулюванні товарної підпозиції (наприклад, поліетилен або поліамід-6,6) означає, що основна мономерна ланка або мономерні ланки зазначеного полімеру, взяті разом, повинні становити 95 мас.% або більше загального вмісту полімеру;

 

(2) співполімери, наведені у товарних підпозиціях 3901 30, 3903 20, 3903 30 і 3904 30, слід класифікувати у цих товарних під­позиціях за умови, що співмономерні ланки зазначеного співполімеру становлять 95 мас.% або більше загального вмісту полі­меру;

 

(3) хімічно модифіковані полімери включаються до товарної підпозиції “інші” за умови, якщо ці хімічно модифіковані полімери не включені до іншої більш специфічної товарної підпозиції;

 

(4) полімери, що не відповідають умовам, вищенаведеним у пунктах (1), (2) або (3), повинні включатися до тієї самої товарної підпозиції з числа тих, що залишилися, товарних підпозицій того самого рівня, яка включає полімери з мономерною ланкою, що домінує за масою серед будь-яких інших індивідуальних співмономерів. З цією метою мономерні ланки, з яких складаються полімери, зазначені в одній і тій самій підпозиції, повинні роз­гля­да­тися разом. Порівнювати необхідно тільки ті співмономерні ланки, з яких складається поліме­р і які входять до підпозицій одного рівня;

 

(b) у разі відсутності підпозиції “інші” на тому самому рівні:

 

(1) полімери повинні включатися до підпозиції, яка включає полімери з мономерною ланкою, що домінує за масою серед будь-яких інших індивідуальних співмономерних ланок. З цією метою основні мономерні ланки, з яких складаються полімери, зазначені в одній і тій самій підпозиції, повинні розглядатися разом. Порівню­ватися повинні тільки такі співмономерні ланки, з яких складаються полімери, що входять до підпозицій одного рівня;

 

(2) хімічно модифіковані полімери повинні включатися до товарної підпозиції, яка відповідає немодифікова­но­му полімеру.

 

Полімерні суміші потрібно включати до тієї самої товарної підпозиції, що і полімери, отримані з тих самих мономерних ланок у тих самих пропорціях.

 

2. У товарній підпозиції 3920 43 термін “пластифікатори” означає вторинні пластифікатори.

 

Додаткова примітка:

 

1. У разі, коли, тканини або полотна трикотажні, повсть чи фетр, або неткані матеріали, які присутні просто в цілях армування, рукавички, рукавиці або мітенки, просочені або вкриті пористою пластмасою, розглядаються у групі 39, навіть якщо вони:

 

- виготовлені з тканин або полотен трикотажних (крім тих, що відносяться до товарної позиції 5903), повсті або фетру, або нетканих матеріалів, просочених або вкритих пористою пластмасою, або

 

- виготовлені з непросочених або невкритих, тканин або полотен трикотажних, повсті або фетру, або нетканих матеріалів, які потім було піддано просоченню або вкриванню пористою пластмасою.

 

(Примітка 3(с) до групи 56 та примітка 2 (а) (5) до групи 59).

 

Додаткова примітка України:

 

До товарної підкатегорії 3926 90 97 20 включають пломби з пластмас, кожна з яких має номерне маркування та на яку може бути нанесене зображення чи текст. Такі пломби встановлюються, як правило, без застосування спеціальних пристроїв.

До цієї товарної підкатегорії включають також пристрої контролю за доступом, які мають спеціальну пломбувальну камеру для номерної одноразової пломби або номерне маркування та на які може бути нанесене зображення чи текст. Пломби та пристрої контролю за доступом використовують для пломбування транспортних засобів, приміщень, мішків, дверних замків, лічильників, приладів, сейфів, дверей, ключів, шухляд тощо.

Загальні положення

До цієї групи включаються речовини, які називають полімерами, напівпродукти та вироби з них, за умови, що вони не виключені Приміткою 2 до цієї групи.

Полімери

Полімери складаються з молекул, що характеризуються повторенням одного або кількох типів мономерних ланок.

Полімери можуть утворюватися в результаті реакції між декількома молекулами того ж самого чи різного хімічного складу. Процес, у результаті якого утворюються полімери, називається полімеризацією. Цей термін означає такі основні типи реакцій:

(1) Поліприєднання (полімеризація приєднанням, адитивна полімеризація), в якому окремі молекули з етиленовою ненасиченістю реагують з кожною другою шляхом простого приєднання, без утворення води чи інших побічних продуктів, утворюючи полімерний ланцюг, що містить лише вуглець – вуглецеві зв’язки, наприклад, утворення поліетилену з етилену чи співполімерів етиленвінілацетату з етилену і вінілацетату. Цей тип полімеризації іноді називається просто полімеризацією або співполімеризацією (сополімеризацією).

(2) Полімеризація з перегрупуванням, в якій молекули з функціональними групами, що містять такі атоми як кисень, азот чи сірку, реагують з кожною другою шляхом приєднання з попереднім внутрішньомолекулярним перегрупуванням без утворення води та інших побічних продуктів. При цьому утворюється полімерний ланцюг, в якому мономерні ланки зв’язані одна з одною ефірними, амідними, уретановими або іншими зв’язками, як, наприклад, в процесі утворення поліметиленоксиду (поліформальдегіду) з формальдегіду, поліаміду-6 з капролактаму чи поліуретанів з поліолу і діізоціанату. Такий тип полімеризації також називається полімеризацією поліприєднанням.

(3) Поліконденсація – реакція, в якій молекули з функціональними групами, що містять такі атоми як кисень, азот чи сірку, реагують з кожною другою шляхом реакції конденсації з утворенням води та інших побічних продуктів. При цьому утворюється полімерний ланцюг, в якому мономерні ланки зв’язані одна з одною ефірними, складноефірними, амідними чи іншими зв’язками, як, наприклад, в процесі утворення поліетилентерефталату з етиленгліколю і терефталевої кислоти чи поліаміду-6,6 з гексаметилендіаміну та адипинової кислоти. Цей тип полімеризації також називається конденсацією або поліконденсацією.

Полімери можуть бути хімічно модифіковані, як, наприклад, під час хлорування поліетилену чи полівінілхлориду, під час хлорсульфування поліетилену, під час ацетилування чи нітрування целюлози або під час гідролізу полівінілацетату.

Скорочені назви полімерів

Багато полімерів, описаних у цій групі, відомі також під скороченими назвами. Список деяких найчастіше вживаних абревіатур наведений нижче:

АЦ (CA)

Ацетат целюлози

БАЦ (CAB)

Бутират ацетату целюлози

КМЦ (CMC)

Карбоксиметилцелюлоза

ЛПЕНГ (LLDPE)

Лінійний поліетилен низької густини

ПБТФ (PBT)

Полібутилентерефталат

ПВА (PVAC)

Полівінілацетат

ПВБ (PVB)

Полівінілбутераль

ПВФ (PVDF)

Полівініліденфторид

ПВС (PVAL)

Полівініловий спирт

ПВП (PVP)

Полівінілпиролідон

ПВХ (PVC)

Полівінілхлорид

ПДМС (PDMS)

Полідиметилсилоксан

ПЕ (PE)

Поліетилен

ПЕВГ (HDPE)

Поліетилен високої густини

ПЕНГ (LDPE)

Поліетилен низької густини

ПЕО (PEOX)

Поліетиленоксид (поліоксиетилен)

ПЕТФ (PET)

Поліетилентерефталат

ПІБ (PIB)

Поліізобутилен

ПММА (PMMA)

Поліметилметакрилат

ПП (PP)

Поліпропілен

ППО (PPOX)

Поліпропіленоксид (поліоксипропілен)

ПС (PS)

Полістирол

ПТФЕ (PTFE)

Політетрафторетилен

ПФО (PPO)

Поліфеніленоксид

ПФС (PPS)

Поліфеніленсульфід

ПЦ (CP)

Пропіонат целюлози

АБС (ABS)

Співполімер акрилонітрилу та бутадієнстиролу

ЕВА (EVA)

Співполімер етилену та вінілацетату

САН (SAN)

Співполімер стиролу та акрилонітрилу

ХПЕ (CPE)

Хлорований поліетилен

 

Слід зазначити, що полімери, які серійно виготовляються  іноді містять більше мономерних ланок, ніж подано в абревіатурі таких полімерів (наприклад, лінійний поліетилен низької густини (ЛПЕНГ), який є переважно полімером етилену з вмістом невеликої кількості (часто більше 5 %) α-олефінових мономерних ланок). Більше того, відповідні кількості мономерних ланок у полімері можуть розташовуватися не в тому порядку, як зазначено в абревіатурі цього полімеру (наприклад, співполімер акрилонітрилу та бутадієнстиролу (АВС), що містить стирол як переважну мономерну ланку).

Тому абревіатури полімерів потрібно використовувати лише як допоміжну назву. У таких випадках класифікація повинна проводитися із застосуванням відповідних Приміток до групи і Приміток до підпозицій та з врахуванням складу мономерних ланок у полімері (дивись Примітку 4 до цієї групи та Примітку 1 до підпозицій).

Пластмаси

Термін “пластмаси”, визначений у Примітці 1 до цієї групи, означає матеріали товарних позицій 3901–3914, які під діє зовнішнього впливу (зазвичай, температури і тиску, а за потреби – дії розчинника чи пластифікатора), здатні під час полімеризації чи на якій-небудь подальшій стадії набувати у процесі пресування, лиття, екструзії чи іншого процесу заданої форми, яку вони здатні зберігати і після закінчення цього впливу. У всій УКТЗЕД термін “пластмаси” стосується також і вулканізованого волокна (фібри).

Проте цей термін не стосується матеріалів, що розглядаються як текстильні в розділі XI. Слід зазначити, що це визначення “пластмас” застосовується у всій УКТЗЕД.

Термін “полімеризація” використовується у цьому визначенні в широкому смислі та означає будь-який метод утворення полімеру, включаючи поліприєднання, полімеризацію з перегрупуванням, а також поліконденсацію.

Якщо матеріал цієї групи можна розм’якшувати повторно шляхом термообробки, надати йому форми виробу, наприклад, пресуванням, а потім він твердне під час охолодження, то такий матеріал називається “термопластичним”. Якщо його можна перетворити або він уже перетворений у неплавкий продукт хімічним чи фізичним шляхом (наприклад, шляхом нагрівання), то він називається “термореактивним”.

Пластмаси мають майже необмежені галузі застосування, але багато продуктів на їх основі можуть класифікуватися і в іншому місці (дивись Примітку 2 до цієї групи).

Загальна організація групи

Група поділяється на дві підгрупи. Підгрупа I включає полімери в первинних формах, а підгрупа II – відходи, обрізки та скрап, а також напівфабрикати та готові вироби.

У підгрупі I, що стосується первинних форм, продукти товарних позицій 3901–3911 отримують у результаті хімічного синтезу, а продукти товарних позицій 3912 і 3913 або є природними полімерами, або утворюються з них шляхом хімічної обробки. До товарної позиції 3914 включаються іонообмінні смоли на основі полімерів товарних позицій 3901–3913.

У підгрупі II до товарної позиції 3915 входять відходи, обрізки і скрап пластмас. До товарних позицій 3916 – 3925 входять напівфабрикати або спеціальні вироби з полімерних матеріалів і пластмас. Товарна позиція 3926 є залишковою товарною позицією, до якої входять вироби, ніде не згадані чи нікуди не включені, з полімерних чи інших матеріалів товарних позицій 3901–3914.

Загальний огляд товарних позицій 3901 –  3911

Межі цих товарних позицій визначаються Приміткою 3 до цієї групи. Ці товарні позиції застосовні лише до товарів, одержуваних шляхом хімічного синтезу, які входять до таких категорій:

(а) Рідкі синтетичні поліолефіни, які є полімерами, одержаними з етилену, пропілену, бутиленів (бутенів) або інших олефінів. Вони включаються до товарної позиції 3901 або 3902 за умови, що менш як 60 об.% яких методом дистиляції при низькому тиску пере­га­няється при температурі 300°С, після приведення температури до тиску 1013 мбар.

(b) Смоли, полімеризовані не до високої молекулярної маси, кумарон-інденового типу, одержані шляхом співполімеризації змішаних мономерів (включаючи кумарин та інден), виділених з кам’яновугільного дьогтю (товарна позиція 3911).

(c) Інші синтетичні полімери, які містять у середньому щонайменше 5 мономерних ланок, які з’єднані неперервною послідовністю. До них відносяться полімери, зазначені в Примітці 1 до цієї групи.

Для підрахунку середнього числа мономерних ланок, відповідно до Примітки 3 (с) до цієї групи, слід врахувати, що поліконденсати та деякі полімери, одержані полімеризацією з перегрупуванням, можуть складатися з більш ніж однієї мономерної ланки, кожна з яких має різний хімічний склад. Мономерна ланка – це найбільша ланка, що включається однією мономерною молекулою в процес полімеризації. Не слід плутати її ні з повторюваною основною ланкою, яка є найменшою складовою одиницею, що описує полімер шляхом повторення, ні з терміном “мономер”, що означає молекулу, з якої може бути утворений полімер.

Приклади:

 

(a) Полівінілхлорид

Нижченаведений ланцюг являє три мономерних ланки:

          ─ CH2 ─ CHCl ─ CH2 ─ CHCl ─ CH2 ─ CHCl ─

  └────┬────┴──────┬──┴───────┬────┘

              1                           2                        3

мономер

мономерна

повторювана

вінілхлорид

ланка

основна ланка

(СН2 ═ СНCl)

─ СН2 ─ СНСl ─

─ СН2 ─ СНСl ─

(У цьому випадку мономерна ланка і повторювана основна ланка мають однакову структуру).

(b) Поліамід-6,6

 

Нижченаведений ланцюг являє собою чотири мономерних ланки:

                                         O                    O                                        O                   O

                                         ║                     ║                                        ║                    ║

  ─ NH ─ (CH2)6 ─ NH ─ C ─ (CH2)4 ─  C ─ NH ─ (CH2)6 ─ NH ─ C ─ (CH2)4 ─ C ─

└─────┬──────┴──────┬──────┴──────┬──────┴─────┬────────┘

              1                                2                                3                             4

мономери                    мономерні ланки             повторювана основна ланка

гексаметилендіамін    ─ NH ─ (CH2)6 ─ NH ─                                O                    O

(NH2 ─ (CH2)6 ─ NH)                                                                       ║                    ║

                                                                     ─ NH ─ (CH2)6 ─ NH ─ C ─ (CH2)4 ─ C ─

та                                                                                                         та

 

 

 

адипінова кислота                                                                  O                   O

(HOOC ─ (CH2)4 ─ COOH)                                                     ║                   ║

                                                                                               ─ C ─ (CH2)4 ─C ─

(У цьому випадку є дві різні мономерні ланки, і повторювані основна ланка складається з двох мономерних ланок).

(c) Етиленвінілацетатний співполімер

 

Нижченаведений ланцюг являє шість мономерних ланок:

  ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH ─ CH ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─

                                      │         │                                         │

                                AcO          OAc                                    OAc

└──┬────┴──────┬───┴───┬───┴───┬───┴─────┬────┴─────┬────┘

       1                            2                3                 4                      5                         6

(де Ac означає CH3 ─ C ─ )

                                     ║

                                     O

 

 

 

мономери

мономерні ланки

повторювана основна ланка

етилен

 

 

(CH2 ═ CH2)

─ CH2 ─ CH2 ─

 

та

та

                      (*)

вінілацетат

 

 

(СН2 ═ СН ─ ОАс)

 ─ СН2 ─ CH ─ OАc

 

 

                │

 

 

(d) Силікони – це продукти невизначеного хімічного складу, що містять у молекулі більш як один зв’язок кремній – кисень – кремній і містять органічні групи, що зв’язані з атомами кремнію прямими зв’язками вуглець – кремній (товарна позиція 3910).

(e) Резоли (товарна позиція 3909) та інші форполімери. Форполімери – це продукти, що характеризуються незначною кількістю повторюваних мономерних ланок, причому форполімери можуть містити мономери, які не прореагували. Форполімери зазвичай не використовуються як такі, а призначаються для перетворення подальшою полімеризацією в полімери з більш високою молекулярною масою. Тому до цієї товарної позиції не включаються кінцеві продукти, такі як діізобутилени (товарна позиція 2710) чи змішані поліетиленгліколі з дуже низькою молекулярною масою (товарна позиція 3824). Прикладами форполімерів є епоксиди на основі бісфенолу-А чи фенолформальдегіду та епіхлоргідрину і полімерних ізоціанатів.

Співполімери та суміші полімерів

Термін “співполімери” визначений у Примітці 4 до цієї групи та означає усі полімери, в яких частка жодного з мономерів не становить 95 мас. % або більше від загального вмісту полімеру.

Так, наприклад, полімер, що містить 96 % пропіленових мономерних ланок і 4 % інших олефінових мономерних ланок, не розглядається як співполімер.

Співполімери включають продукти співполіконденсації, продукти, що утворюються приєднанням, блок-співполімери і прищеплені співполімери.

Блок-співполімери – це співполімери, що складаються принаймні з двох зв’язаних полімерних послідовностей, які мають різні комбінації мономерних ланок (наприклад, співполімер етилену та пропілену з вмістом альтернативних сегментів поліетилену та поліпропілену).

Прищеплені співполімери – це співполімери, що складаються з основних полімерних ланцюгів, які мають бокові полімерні ланцюги з різною комбінацією мономерних ланок. Прикладами є співполімер стиролу і бутадієну з прищепленим полістиролом (полістирол прищеплюється до стиролбутадієнового співполімеру) та співполімер стиролу та акрилонітрилу з прищепленим полібутадієном.

Для класифікації співполімерів (включаючи співполіконденсати, полімери, що утворюються приєднанням, блок-співполімери та прищеплені співполімери) та сумішей полімерів слід керуватися Приміткою 4 до цієї групи. Якщо у контексті не зазначено інші вимоги, ці продукти слід включати до тієї самої товарної позиції, що і полімери тієї співмономерної ланки, яка переважає за масою порівняно з будь-яким іншим індивідуальним співмономером. Згідно з цим, співмономери, які утворюють полімери, потрапляють до однієї і тієї самої товарної позиції, розглядаються разом як один співмономер.

Якщо жоден з індивідуальних співмономерів (чи груп співмономерів, полімери яких потрапляють до однієї товарної позиції) не переважає, співполімери чи полімерні суміші, оскільки такі випадки можливі, включаються до тієї товарної позиції, яка виявляється останньою в порядку зростання кодового позначення серед розглядуваних рівнозначних товарних позицій.

Так, наприклад, співполімер вінілхлориду і вінілацетату з вмістом 55 % мономерних ланок вінілхлориду, потрапляє до товарної позиції 3904, але той самий співполімер з вмістом 55 % мономерних ланок вінілацетату, включається до товарної позиції 3905.

Аналогічно, співполімер з вмістом 45 % етиленових, 35 % пропіленових і 20 % ізобутиленових мономерних ланок, включається до товарної позиції 3902, оскільки пропіленові та ізобутиленові мономерні ланки, полімери яких потрапляють до товарної позиції 3902, взяті разом, становлять 55 % цього співполімеру і переважають.

Суміш полімерів, яка складається з 55 % поліуретану, одержаного з толуїлендіізоціанату (діізоціанатотолуол), поліефірполіолу та 45 % поліоксиксилілену, слід включати до товарної позиції 3909, оскільки мономерна ланка поліуретану переважає над мономерною ланкою поліоксиксиліленового поліефіру. Згідно з контекстом щодо визначення поліуретанів, усі мономерні ланки поліуретану, включаючи мономерні ланки поліефірполіолу, що утворюють частину поліуретану, повинні розглядатися разом як мономерні ланки, що потрапляють до товарної позиції 3909.

Хімічно модифіковані полімери

Хімічно модифіковані полімери, в яких лише бокові ланцюги головного полімерного ланцюга змінено шляхом хімічної реакції, повинні включатися до товарної позиції, що відповідає немодифікованому полімеру (дивись Примітку 5 до цієї групи). Це положення не стосується прищеплених співполімерів.

Так, наприклад, хлорований поліетилен і хлорсульфований поліетилен включаються до товарної позиції 3901.

Полімери, які хімічно модифіковані з утворенням реакційноздатних епоксидних груп так, що вони перетворилися в епоксидні смоли (дивись пояснення до товарної позиції 3907), включаються до товарної позиції 3907. Наприклад, феноло-альдегідні смоли, хімічно модифіковані  епіхлоргідрином, слід класифікувати як епоксидні смоли, а не як хімічно модифіковані феноло-альдегідні смоли товарної позиції 3909.

Суміш полімерів, в якій кожен із складників був хімічно модифікований, розглядається як повністю хімічно модифікована.

Первинні форми

До товарних позицій 3901–3914 включаються товари лише в первинних формах. Термін “первинні форми” визначений у Примітці 6 до цієї групи. Він застосовується виключно до таких форм:

(1) Рідини і пасти. Вони можуть бути основним полімером, який потребує затвердіння під дією температури чи інакше для утворення кінцевого матеріалу, або дисперсіями (емульсіями чи суспензіями) або розчинами незатверділих чи частково незатверділих матеріалів. Крім речовин, необхідних для затвердіння (таких як отверджувачі (реагенти для утворення поперечних зв’язків) або інші допоміжні реагенти і прискорювачі), ці рідини або пасти можуть містити інші матеріали, такі як пластифікатори, стабілізатори, наповнювачі та барвники, загалом призначені для надання кінцевим продуктам спеціальних фізичних властивостей або інших необхідних характеристик. Рідини та пасти використовуються для лиття, екструзії і т.д., а також як просочувальні матеріали, поверхневі покриття, основи для лаків і фарб, або як клеї, згущувачі, коагулянти і т.д.

Якщо в результаті додання певних речовин одержані продукти можна віднести до більш конкретної товарної позиції УКТЗЕД, вони не включаються до групи 39; так, наприклад, відбулося з:

(a) готовими клеями – дивись пункт (b) винятків у загальних положеннях до цієї групи;

(b) готовими добавками до мінеральних масел (товарна позиція 3811).

Слід також зазначити, що розчини (крім колодіїв) з вмістом кожного з продуктів товарних позицій 3901–3913 у летких органічних розчинниках, маса яких перевищує 50 % від маси цього розчину, не включаються до цієї групи, а включаються до товарної позиції 3208 (дивись Примітку 2 (е) до цієї групи).

Рідкі полімери без розчинника, які чітко призначені для використання лише як лаки (в яких утворення плівки відбувається під дією нагрівання, атмосферної вологи або кисню, а не в результаті додання отверджувача), включаються до товарної позиції 3210. Якщо немає такої визначеності в призначенні, вони потрапляють до цієї групи.

Полімери в первинних формах, що містять в необхідних пропорціях всі компоненти, які роблять ці продукти придатними для їх заявленого використання в якості мастик, повинні включатися в товарну позицію 3214.

(2) Порошки, гранули і пластівці. У цьому вигляді вони використовуються для формування, а також для виготовлення лаків, клеїв і т.д., і як згущувачі, коагулянти і т.д. Вони можуть складатися з непластифікованих матеріалів, що стають пластичними в процесі формування та затвердіння, або з матеріалів, до яких можуть бути додані пластифікатори; ці матеріали можуть включати наповнювачі (наприклад, деревне борошно, целюлозу, текстильні волокна, мінеральні речовини, крохмаль), барвники чи інші речовини, перераховані в пункті (1) вище. Порошки можуть використовувати, наприклад, для покриття предметів під час нагрівання із застосуванням чи без застосування статичної електрики.

(3) Блоки неправильної форми, шматки та аналогічні насипні форми, з вмістом або без вмісту наповнювачів, барвників чи інших речовин, перерахованих у пункті (1) вище. Блоки правильної геометричної форми не є первинними формами і визначаються терміном “плити, листи, плівка, стрічки і смужки “ (дивись Примітку 10 до цієї групи).

Відходи, обрізки і скрап окремого термопластичного матеріалу, перетворені в первинні форми, включаються до товарних позицій 3901 – 3914 (залежно від матеріалу), а не до товарної позиції 3915 (дивись Примітка 7 до цієї групи).

Труби, трубки та шланги

Термін “труби, трубки та шланги”, який використовують у товарній позиції 3917, визначений у Примітці 8 до цієї групи.

Плити, листи, плівка, стрічки і смужки товарної позиції 3920 або 3921

Термін “плити, листи, плівка, стрічки і смужки”, який використовують у товарних позиціях 3920 і 3921, визначений у Примітці 10 до цієї групи.

Такі плити, листи і т.д., з обробленою чи необробленою поверхнею (включаючи квадрати та інші прямокутники, нарізані з них), зі шліфованими краями, просвердлені, фрезеровані, із загнутою крайкою, скручені, обрамлені або інакше оброблені чи нарізані на форми, крім прямокутної (включаючи квадратні), зазвичай включаються до товарних позицій 3918, 3919 або 3922 – 3926.

Пористі (комірчасті) пластмаси

Пористі (комірчасті) пластмаси – це полімерні матеріали, що мають багато вічок (або відкритих, або закритих, або тих і інших), розподілених по всій масі. Вони включають спучені полімерні матеріали, губчаті чи мікропористі полімерні матеріали. Вони можуть бути або гнучкими, або твердими.

Пористі (комірчасті) пластмаси одержують різними способами. До них відносяться такі способи як додання газу в полімерний матеріал (наприклад, механічне змішування, випаровування розчинника з низькою температурою кипіння, деструкція матеріалу, що виділяє газ), змішування полімерного матеріалу з порожніми мікросферами (наприклад, скло чи феноло-альдегідна смола), агломерація гранул полімерного матеріалу, а також змішування полімерних матеріалів з водою чи матеріалами, що є для них розчинниками, які під час виділення з полімерного матеріалу утворюють порожнечі.

Полімерні матеріали в сполученні з текстильним матеріалом

Покриття для стін або стель, згідно з Приміткою 9 до цієї групи, включаються до товарної позиції 3918. Інакше кажучи, класифікація полімерних матеріалів та їхніх сполучень з текстильними матеріалами здійснюється відповідно до Примітки 1 (h) до розділу XI, Примітки 3 до групи 56 і Примітки 2 до групи 59. До цієї групи також включаються такі продукти:

(a) повсть, просочена, з покриттям або дубльована полімерними матеріалами, яка містить 50 мас. % або менше текстильного матеріалу, або повсть, повністю закладена в полімерний матеріал;

(b) текстильні тканини та неткані матеріали, повністю закладені в полімерні матеріали або повністю покриті ними по обидва боки, за умови, що такі покриття видно неозброєним оком, при цьому не приймається до уваги будь-яка подальша зміна кольору;

(с) текстильні тканини, просочені, з покриттям або дубльовані полімерними матеріалами, які не можна обгорнути вручну без тріщин навколо циліндра діаметром 7 мм за температури від 15 °С до 30 °С;

(d) плити, листи, смуги, смужки або стрічки з пористих (комірчастих) пластмас сполучених з текстильними матеріалами повстю або фетром, або нетканими матеріалами (як визначено в Примітці 1 до групи 59), за умови, що ці текстильні матеріали використовуються тільки для армування.

При цьому однотонні, невідбілені, відбілені або однорідно забарвлені текстильні матеріали, повсть або фетр, або неткані  матеріали, розглядаються тільки як армувальний матеріал за умови, що вони прикріплені тільки до однієї сторони плит, листів, смуг або стрічок. Візерункові, друковані або  більш оброблені тканини (наприклад, шляхом ворсування (начіс) та спеціальні матеріли, такі як ворсовані тканини, тюль, мереживо, а також текстильні матеріали товарної позиції 5811 відносяться до матеріалів, які виконують більш широкі функції, ніж тільки функцію армування.

Плити, листи смуги, смужки або стрічки з пористих (комірчастих) пластмас у сполученні з текстильним матеріалом по обидва боки, незалежно від природи цього матеріалу, не включаються до цієї групи (зазвичай товарна позиція 5602, 5603 або 5903).

Сполучення полімерних матеріалів з матеріалами, крім текстильних

До цієї групи також включаються такі продукти, незалежно від того, чи були вони одержані під час однієї чи низки послідовних операцій, за умови, що вони зберігають основні властивості полімерних матеріалів:

(a) плити, листи і т.д., що включають армувальну чи опорну сітку з іншого матеріалу (дріт, скловолокно і т.д.), закладені в полімерні матеріали;

(b) плити, листи і т.д. з полімерного матеріалу, відділені шаром іншого матеріалу, такого як металева фольга, папір, картон.

Продукти з паперу чи картону, покритих тонким шаром полімерного матеріалу по обидва боки, не включаються до цієї групи за умови, що вони зберігають основні властивості паперу чи картону (зазвичай товарна позиція 4811);

(с) шаруваті полімерні листи, армовані чи зміцнені папером, і продукти з одного шару паперу чи картону, покриті шаром полімерного матеріалу, що становить більше половини загальної товщини, крім настінних покриттів товарної позиції 4814;

(d) продукти із скловолокна чи листів паперу, просочених полімерним матеріалом і спресованих разом, за умови, що ці матеріали набувають твердості та жорсткості. (Якщо вони зберігають властивості паперу чи виробів зі скловолокна, то включаються до групи 48 або 70 залежно від конкретного випадку).

Положення попереднього пункту також застосовуються, за внесення відповідних змін (mutatis mutandis), до монониток, прутків, стержнів, фасонних профілів, труб, трубок, шлангів і виробів.

Слід зазначити, що металева сітка чи плетиво з недорогоцінного металу, які були просто занурені в полімерні матеріали, не включаються (розділ XV), навіть якщо отвори в результаті занурення виявляються заповненими.

До цієї групи включаються ті плити та листи, що складаються із шарів деревини та полімерного матеріалу, в яких деревина служить лише для підтримування або зміцнення полімеру; ті вироби, в яких полімерні матеріали становлять лише допоміжну функцію (а саме, коли вони є основою для ошатного (декоративного) облицювання), з розгляду виключаються (група 44). У зв’язку з цим слід зазначити, що будівельні панелі з шарів деревини і полімерного матеріалу, включаються, як правило, до групи 44 (дивись загальні положення до цієї групи).

Крім винятків, згаданих у Примітці 2 до розділу, до цієї групи не включаються:

(a) концентровані дисперсії барвника в полімерному матеріалі, які мають властивості продуктів групи 32; дивись, наприклад, пояснення до товарної позиції 3204 (пункт I (С) щодо концентрованих дисперсій барвників у полімерному матеріалі і пункт II (2), що стосується органічних люмінофорів, а саме родаміну В у полімерному матеріалі), товарної позиції 3205 (сьомий абзац, що стосується концентрованих дисперсій кольорових лаків у полімерному матеріалі) і товарної позиції 3206 (пункт А (I), що стосується концентрованих дисперсій інших барвників у полімерному матеріалі);

(b) готові препарати, спеціально призначені для використання як клеїльні речовини, що складаються з полімерів чи їх сумішей товарних позицій 3901 – 3913, які крім будь-яких дозволених добавок до продуктів цієї групи (наповнювачів, пластифікаторів, розчинників, пігментів і т.д.) містять речовини, не включені до цієї групи (наприклад, воски), і продукти товарних позицій 3901 – 3913, розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї чи адгезиви масою нетто не більше 1 кг (товарна позиція 3506);

(с) полімерні матеріали і вироби з них (крім товарів позиції 3918 або 3919) з літерами, цифрами чи малюнками, які не є випадковими щодо їх основного призначення (група 49).

Пояснення  до товарних підпозицій.

Примітка 1 до  товарних підпозицій

Ця Примітка визначає (регламентує) класифікацію полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і сумішей полімерів на рівні підпозицій. Перш ніж ці продукти класифікувати на рівні підпозицій, їх спочатку слід включити до відповідної товарної позиції згідно з Примітками 4 і 5 до цієї групи (дивись загальні положення до цієї групи).

Класифікація полімерів (включаючи співполімери) та хімічно модифікованих полімерів

Відповідно до Примітки 1 до підпозицій, полімери (включаючи співполімери) і  хімічно модифіковані полімери слід класифікувати згідно з умовами пункту  (a) чи (b) цієї Примітки залежно від того, чи існує підпозиція “інші” на одному і тому самому рівні підпозицій.

Підпозиція, що називається “інші” не включає такі підпозиції як “інші поліефіри складні” та “з інших пластмас”.

Вираз “на одному і тому самому рівні” стосується підпозицій того ж самого рівня, а саме: однодефісні підпозиції (рівень 1) чи двохдефісні підпозиції (рівень 2) (дивись пояснення до Правила 6 Основних правил інтерпретації Гармонізованої Системи).

Слід зазначити, що деякі товарні позиції (наприклад, товарна позиція 3907) містять підпозиції обох рівнів.

(A) Класифікація у випадку існування підпозиції “інші” того ж рівня

(1) Цей підпункт (a) (1) Примітки 1 до підпозиції визначає полімери з префіксом “полі” (наприклад, поліетилен і поліамід-6,6), як полімери, в яких основна мономерна ланка або основні мономерні ланки названого полімеру, взяті разом, становлять 95 мас. % або більше від загального вмісту полімеру. У разі, якщо названі класи полімерів позначені префіксом “полі” (наприклад, політерпени підпозиції 3911 10), всі мономерні ланки, що потрапляють у той же клас (наприклад, різні терпенові мономерні ланки у випадку політерпенів), повинні складати 95 мас. % або більше від загального вмісту полімеру.

Слід підкреслити, що це визначення стосується лише полімерів підпозицій, що мають підпозицію “інші”, на тому ж рівні.

Таким чином, наприклад, полімер, що складається з 96 % етиленових мономерних ланок і 4 % пропіленових мономерних ланок з питомою густиною 0,94 або більше (і відноситься до полімерів товарної позиції 3901 у контексті Примітки 4 до цієї групи), слід розглядати як поліетилен підпозиції 3901 20 тому, що етиленові мономерні ланки становлять більше 95 % від загального вмісту полімеру та існує підпозиція “інші” цього ж рівня.

Вищевказане позначення полімерів префіксом “полі” у випадку полівінілових спиртів не вимагає, щоб 95 мас. % або більше мономерних ланок називалися “вініловий спирт”. Проте воно вимагає, щоб мономерні ланки вінілацетату і вінілового спирту, взяті разом, складали 95 мас. % або більше від загального вмісту полімеру.

(2) Цей пункт (a) (2)  Примітки 1 до підпозицій трактує класифікацію продуктів підпозицій 3901 30, 3903 20, 3903 30 і 3904 30.

Співполімери, які класифікуються в цих чотирьох підпозиціях, повинні містити 95 мас. % або більше основних мономерних ланок вказаного у цій підпозиції полімеру.

Так, наприклад, співполімер з 61 % вінілхлоридних, 35 % вінілацетатних і 4 % малеїнових ангідридних мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3904), слід розглядати як співполімер вінілхлориду і вінілацетату підпозиції 3904 30, тому що вінілхлоридні та вінілацетатні мономерні ланки, взяті разом, становлять 96 % від загального вмісту полімеру.

З іншого боку, співполімер з 60 % стирольних, 30 % акрилонітрильних і 10 % вінілтолуольних мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3903), слід включати до підпозиції 3903 90 (‘‘інші’’), а не до підпозиції 3903 20, тому що стирольні та акрилонітрильні мономерні ланки, взяті разом, становлять лише 90 % від загального вмісту полімеру.

(3) Цей пункт (a) (3) Примітки 1 до підпозицій трактує класифікацію хімічно модифікованих полімерів. Такі полімери слід включати до підпозицій “інші” за умови, що хімічно модифіковані  полімери більш докладно не описані в жодній іншій підпозиції. Логічним наслідком цієї Примітки є те, що хімічно модифіковані полімери не включаються до тієї ж підпозиції, що і немодифікований полімер, якщо сам немодифікований полімер не включається до підпозиції “інші”.

Так, наприклад, хлорований чи хлорсульфований поліетилен, який є хімічно модифікованим поліетиленом товарної позиції 3901, повинен включатися до підпозиції 3901 90 (“інші”).

З іншого боку, полівініловий спирт, який одержують шляхом гідролізу полівінілацетату, слід включати до підпозиції 3905 30, яка спеціально призначена для нього.

(4) Підпункт (а) (4): полімери, які не можна класифікувати відповідно до умов пунктів (а) (1), (а) (2) чи (а) (3), включаються до підпозиції “інші”, якщо немає більш специфічної товарної підпозиції того ж рівня, що включає полімери тієї мономерної ланки, що переважає за масою над іншими мономерними ланками. Для цієї мети основні мономерні ланки полімерів, що потрапляють до тієї самої підпозиції, слід підсумовувати. При цьому порівнювати можна лише основні мономерні ланки полімерів однакового рівня класифікації.

Назви таких специфічних підпозицій записуються як “полімер х”, “х-співполі­мери” чи “х-полімери” (наприклад, співполімери пропілену (підпозиція 3902 30), фторполімери (підпозиції 3904 61 і 3904 69).

Для включення в ці підпозиції мономерна ланка, зазначена в підпозиції, має переважати над кожною іншою окремою мономерною ланкою того ж рівня класифікації. Так, не обов’язково, щоб мономерна ланка, зазначена в підпозиції, становила більше 50 % від загального вмісту полімеру в розглянутій послідовності.

Так, наприклад, етиленпропіленовий співполімер з 40 % етиленових і 60 % пропіленових мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3902), повинен включатися до підпозиції 3902 30 як співполімер пропілену, тому що пропілен є єдиною основною мономерною ланкою, прийнятою до розгляду.

Так само співполімер з 45 % етиленових, 35 % пропіленових і 20 % ізобутиленових мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3902), повинен включатися до підпозиції 3902 30 тому, що порівнюються лише мономерні ланки пропілену та ізобутилену (мономерна ланка етилену не враховується), і при цьому пропіленова мономерна ланка переважає над ізобутиленовою.

З іншого боку, співполімер з 45% етиленових, 35% ізобутиленових і 20% пропіленових мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3902), повинен включатися до підпозиції 3902 90, тому що порівнюються лише мономерні ланки ізобутілену і пропілену, і при цьому ізобутиленова мономерна ланка переважає над поліпропіленовою.

(B) Класифікація в тому випадку, коли не існує підпозиції “інші” того ж рівня

(1) Цей пункт (b) (1) Примітки 1 до підпозицій регламентує класифікацію полімерів підпозиції, що включає полімери тієї мономерної ланки, яка домінує за масою серед будь-яких інших індивідуальних співмономерів у випадку, коли не існує підпозиції “інші” того ж рівня класифікації. З цією метою основні мономерні ланки полімеру, що потрапляють до тієї самої підпозиції, повинні класифікуватися разом.

Метод класифікації аналогічний методу класифікації полімерів на рівні товарної позиції, описаному в Примітці 4 до цієї групи.

Застосовується підхід переваги однієї мономерної ланки над іншою крім ситуації, коли полімери містять мономерні ланки, що потрапляють до підпозицій різного рівня класифікації. За таких обставин можуть порівнюватися між собою лише мономерні ланки, що відносяться до полімерів того самого рівня класифікації.

Так, наприклад, співполіконденсати сечовини і фенолу з формальдегідом (які є полімерами товарної позиції 3909) повинні включатися до підпозиції 3909 10, якщо мономерна ланка сечовини переважає над фенольною мономерною ланкою, і до підпозиції 3909 40, якщо домінує фенольна мономерна ланка, оскільки не існує підпозиції “інші” на тому ж рівні класифікації.

Слід пам’ятати, що позначення полімерів префіксом “полі” в пункті 1 (a) Примітки 1 до підпозицій не застосовне до підпозицій, які потрапляють до розглянутої категорії.

Так, наприклад, співполімери, що містять основні мономерні ланки як полікарбонату, так і поліетилентерефталату, повинні включатися до підпозиції 3907 40, якщо домінує перша мономерна ланка, і до підпозицій 3907 60, якщо переважає остання мономерна ланка, тому що не існує підпозиції “інші” на тому ж рівні класифікації.

(2) Цей підпункт (b) (2) Примітки 1 до підпозицій трактує класифікацію хімічно модифікованих полімерів. Вони повинні включатися до тієї ж підпозиції, що і немодифікований полімер, якщо не існує підпозиції “інші” на тому ж рівні класифікації.

Так, наприклад, ацетильовані феноло-альдегідні смоли (які є полімерами товарної позиції 3909) повинні включатися до підпозиції 3909 40 як феноло-альдегідні смоли, оскільки ця товарна позиція не має підпозиції “інші”.

Класифікація сумішей полімерів

Останній пункт Примітки 1 до підпозицій регламентує класифікацію полімерних сумішей. Вони повинні включатися до тієї ж підпозиції, що й полімери, одержані з тих самих мономерних ланок у тих самих пропорціях.

Подальші приклади ілюструють класифікацію сумішей полімерів:

– Суміш полімерів з питомою вагою більше 0,94, що складається з 96 % поліетилену і 4 % поліпропілену, повинна включатися до підпозиції 3901 20 як поліетилен, тому що етиленова мономерна ланка становить більше 95 % від загального вмісту цього полімеру.

– Суміш полімерів з 60 % поліаміду-6 і 40 % поліаміду-6,6 повинна включатися до підпозиції 3908 90 (“інші”), оскільки жодна з основних мономерних ланок полімерів не становить 95 мас. % або більше від загального вмісту полімеру.

– Суміш поліпропілену (45 %), полібутилентерефталату (42 %) і поліетиленізофталату (13 %) повинна включатися до товарної позиції 3907, оскільки основні мономерні ланки двох поліефірів у сумі переважають над пропіленовою мономерною ланкою. Мономерні ланки полібутилентерефталату та поліетиленізофталату повинні розглядатися незалежно від того, як вони можуть сполучатися в різних полімерах цієї суміші. У цьому прикладі одна з мономерних ланок поліетиленізофталату та інша з полібутилентерефталату є тими самими мономерними ланками, що і основні мономерні ланки поліетилентерефталату. Проте суміш повинна включатися до підпозиції 3907 99, оскільки, розглядаючи лише поліефірні мономерні ланки, основні мономерні ланки “інших поліефірів”, у точному стехіометричному співвідношенні, переважають над мономерними ланками “поліетилентерефталату”.

 

Підгрупа I
Первинні форми

Додаткові пояснення до Примітки 6:

 

            Щодо визначення терміна “первинні форми” дивись Примітку 6 до цієї групи і Загальні Пояснювальні Примітки до цієї групи, “Первинні форми”.

 

Пояснення до товарної позиції 3901:

 

3901

Полiмери етилену в первинних формах:

3901 10

- полiетилен з питомою густиною менш як 0,94:

3901 10 10 00

- - полiетилен лiнiйний

3901 10 90 00

- - iнший

3901 20

- полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше:

3901 20 10 00

- - полiетилен, зазначений у примiтцi 6 (b) до цiєї групи, питомою густиною 0,958 або бiльше при температурі 23 °С з вмiстом:

- 50 мг/кг або менше алюмiнiю;

- 2 мг/кг або менше кальцiю;

- 2 мг/кг або менше хрому;

- 2 мг/кг або менше залiза;

- 2 мг/кг або менше нiкелю;

- 2 мг/кг або менше титану; та

- 8 мг/кг або менше ванадiю, що використовується для виробництва хлорсульфованого (сульфохлорованого) полiетилену

3901 20 90 00

- - iншi

3901 30 00 00

- співполімери етилену з вiнiлацетатом

3901 90

- iншi:

3901 90 30 00

- - iономер (іономерний полімер), що складається із солi тримеру етилену з iзобутилакрилатом і метакрилової кислоти; А-Б-А блок-співполімер з полiстиролу, етилен-бутиленового співполімеру та полiстиролу з вмiстом 35 мас.% або менше стиролу в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи

3901 90 90

- - інші:

3901 90 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3901 90 90 90

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включається поліетилен і хімічно модифікований поліетилен (наприклад, хлорований поліетилен і хлорсульфований поліетилен). До неї також входять співполімери етилену (наприклад, співполімери етилену та вінілацетату і співполімери етилену та пропілену), в яких етилен є переважною співмономерною ланкою. Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і сумішей полімерів дивись загальні положення до цієї групи.

Поліетилен це напівпрозорий матеріал, що має дуже широкий діапазон застосування. Поліетилен низької густини (ПЕНГ, LDPE), а саме поліетилен питомою вагою при 20 °С менше 0,94 (розрахована для полімеру без жодних добавок), використовується переважно у вигляді пакувальної плівки, особливо для харчових продуктів, як покриття для паперу, картону, алюмінієвої фольги і т.д., як електроізоляційний матеріал і для виготовлення різних побутових виробів, іграшок і т.д. До цієї товарної позиції також включаються лінійний поліетилен низької густини (ЛПЕНГ, LLDPE). Поліетилен високої густини (ПЕВГ, HDPE) являє собою поліетилен з питомою густиною при 20 °С 0,94 або більше (розрахована для полімеру без жодних добавок). Він використовується для виготовлення різних виробів методом формування видуванням і литтям під тиском, виготовлення плетених мішків, ємностей для бензину і нафти, труб методом екструзії і т.д. Співполімери етилену і вінілацетату застосовуються для виготовлення кришок, внутрішніх прокладок контейнерів і упаковок, що розтягуються.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) рідкий синтетичний поліетилен, що не відповідає вимогам Примітки 3 (a) до цієї групи (товарна позиція 2710);

(b) поліетиленові воски (товарна позиція 3404).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3901 10 10 і 3901 10 90

            Ці товарні категорії включають лише гомополімери етилену, тобто полімери, в яких етилен становить 95 мас. % або більше від загального вмісту полімеру.

      Питома густина поліетилену повинна визначатися з використанням полімеру без вмісту добавок.

      Рідкий поліетилен включається лише, якщо він задовольняє умови, встановлені в Примітці 3 (a) до цієї групи. У протилежному випадку він включається до товарних категорій 2710 12 11 - 2710 19 99.

      Поліетиленові воски класифікуються в товарній позиції 3404.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3901 10 10 і 3901 10 90

            Ці товарні категорії включають лише гомополімери етилену, тобто полімери, в яких етилен становить 95 мас. %  або більше від загального вмісту полімеру.

      Питома густина поліетилену повинна визначатися з використанням полімеру без вмісту добавок.

      Рідкий поліетилен включається лише, якщо він задовольняє умови, встановлені в Примітці 3 (a) до цієї групи. У протилежному випадку він включається до товарних категорій 2710 12 11 - 2710 19 99.

      Поліетиленові воски класифікуються в товарній позиції 3404.

 

3901 20 10 і 3901 20 90

 

            Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 3901 10 10 і 3901 10 90.

 

3901 90 30 - 3901 90 90

Відповідно до Примітки 4 і Примітки 1 до товарних підпозицій цієї групи, ці товарні категорії включають:

1. Співполімери етилену і мономери, крім вінілацетату (наприклад, співполімери етилену та пропілену), і суміші полімерів аналогічного складу, в яких етилен є переважаючим співполімером;

2. Хімічно модифікований поліетилен, як визначено у Примітці 5 до цієї групи, (наприклад, хлорований і хлоросульфований поліетилен).

 

Пояснення до товарної позиції 3902:

 

3902

Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах:

3902 10 00 00

- полiпропiлен

3902 20 00 00

- полiізобутилен

3902 30 00

- співполімери пропiлену:

3902 30 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3902 30 00 90

- - інші

3902 90

- iншi:

3902 90 10 00

- - А-Б-А блок-співполімер полiстиролу, етилен-бутиленового співполімеру та полiстиролу з вмiстом стиролу 35 мас.% або менше в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи

3902 90 20 00

- - полі(бут-1-ен) (полібутилен-1),співполімер бут-1-ену (бутилену-1) та етилену з вмістом 10 мас.% або менше етилену, або суміш з полі(бут-1-ену) (полібутилену-1) з поліетиленом та/або поліпропіленом з вмістом 10 мас.% або менше поліетилену та/або 25 мас.%, або в одній із форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи

3902 90 90

- - інші:

3902 90 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3902 90 90 90

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються полімери всіх олефінів (а саме ациклічні вуглеводні з одним або більше подвійних зв’язків) крім етилену. Важливими полімерами цієї товарної позиції є поліпропілен, поліізобутилен і співполімери пропілену. Для класифікації співполімерів, хімічно модифікованих полімерів і сумішей полімерів дивись загальні положення до цієї групи.

Основні фізичні властивості поліпропілену подібні до властивостей поліетилену високої густини. Поліпропілен і співполімери пропілену також мають широкий діапазон застосування, наприклад, для виготовлення пакувальної плівки, формованих деталей автомобілів, електричних пристроїв, побутових виробів і т.д., ізоляції проводів і кабелів, кришок харчових контейнерів, матеріалів з покриттям і шаруватими матеріалами, пляшок, підносів і контейнерів для зберігання прецизійного устаткування, трубопроводів, футерування резервуарів, труб для хімічних підприємств, основ (підкладок) ворсових килимів.

Поліізобутилен високого ступеня полімеризації нагадує каучук, але не включається до групи 40, тому що він не відповідає визначенню синтетичного каучуку. Він використовується для водонепроникних покриттів і для модифікації інших полімерів.

Поліізобутилен з малим ступенем полімеризації і який відповідає вимогам Примітки 3 (a) до цієї групи також включається до цієї товарної позиції. Це в’язка рідина, використовувана для модифікування мастил.

До цієї товарної позиції, проте, не включаються рідкий синтетичний поліізобутилен та інші рідкі синтетичні поліолефіни, що не відповідають вимогам Примітки 3 (а) до цієї групи (товарна позиція 2710).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3902 10 00

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 3901 10 10 і 3901 10 90, перший абзац, за внесення відповідних змін (mutatyis mutandis ).

     Ця товарна категорія не включає рідкий поліпропілен, який не відповідає Примітці 3 (a) до цієї групи (наприклад, трипропілен або тетрапропілен) (товарні категорії 2710 12 11 - 2710 19 99).

3902 20 00

            Ця товарна категорія включає продукт, зазначений в Поясненнях до товарної позиції 3902, третій і четвертий абзаци.

 

     Ця товарна категорія не включає рідкий поліізобутилен, який не відповідає Примітці 3 (a) до цієї групи (наприклад, триізобутилен) (товарні категорії 2710 12 11 - 2710 19 99).

 

3902 30 00

Ця товарна категорія включає співполімер або суміш полімерів, що складається з 45 мас. % етилену, 35 мас. % пропілену і 20 мас. % ізобутилену, при цьому пропілен та ізобутилен, полімери які класифікуються в товарній позиції 3902, становлять 55 мас. % співполімеру, а їх сумарна кількість перевищує кількість етилену. Крім того, саме пропілен, співполімери якого спеціально означені для цього випадку, є мономером, кількість якого перевищує кількість ізобутилену (відповідно до Примітки 4 цієї групи і Примітки 1 до товарних підпозицій цієї групи).

            Якщо в наведеному вище прикладі зворотно поміняти відсотки пропілену та ізобутилену, отриманий співполімер включається до товарної категорії 3902 90 10 - 3902 90 90.

 

3902 90 10 - 3902 90 90

Ці товарні категорії включають продукти, відомі в торговій практиці як полі(α-олефіни), зазвичай одержувані слабкою полімеризацією дек-1-ен з подальшою гідрогенізацією утвореного продукту і розділенням шляхом перегонки фракцій, багатих на  C20-, C30-, C40-, і C50-вуглеводні. Ці фракції змішують для утворення різних типів торгових полі(α-олефінів).

Вони є рідинами, які необов’язково відповідають критеріям, встановленим у Примітці 3 (c) до цієї групи, але відповідають положенням Примітки 3 (a) до цієї ж групи і використовуються як замінники мінерального масла у приготуванні синтетичних і напівсинтетичних мастил, надаючи цим продуктам вищого індексу в'язкості, нижчої температури застигання, поліпшення термічної стабільності, вищої температури спалаху та меншої леткості.

 

Пояснення до товарної позиції 3903:

 

3903

Полiмери стиролу у первинних формах:

 

- полiстироли:

3903 11 00 00

- - призначені для спучування або спінювання

3903 19 00 00

- - iншi

3903 20 00 00

- співполімери стиролакрилонiтри-льні (SAN)

3903 30 00 00

- співполімери акрилонiтрилбута-дiєнстирольні (ABS)

3903 90

- iншi:

3903 90 10 00

- - співполімери тільки стиролу з алiловим спиртом, з ацетильним числом 175 або бiльше

3903 90 20 00

- - полiстирол бромований з вмiстом брому 58 мас.% або бiльше, але не бiльш як 71 мас.% в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи

3903 90 90 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються полістирол і співполімери стиролу. Найважливішими співполімерами стиролу є співполімери стиролакрилонітрилу (САН, SАN), співполімери акрилонітрилбутадієнстиролу (АБС, АВS), співполімери стиролбутадієну. Велика частина співполімерів стиролу і бутадієну з високим вмістом бутадієну відповідає вимогам Примітки 4 до групи 40 і тому вони включаються до групи 40 як синтетичний каучук. Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.

Неспучений полістирол являє собою безбарвний, прозорий термопластичний матеріал, що знаходить широке застосування в електротехнічній і радіотехнічній промисловості. Він також застосовується під час упакування, наприклад, харчових продуктів і косметики. Використовується для виробництва іграшок, футлярів для годинників і грамофонних платівок.

Спучений (комірчастий) полістирол містить гази, ті, що вже використовувались в процесі спучування, і має низьку об’ємну густину. Він широко використовується як теплоізоляційний матеріал для дверей холодильників, корпусів кондиціонерів повітря, холодильних і морозильних камер та в складі конструкційних матеріалів. Застосовується також для упаковок разового використання і предметів сервірування.

Деякі хімічно модифіковані співполімери стиролу є іонообмінними смолами (товарна позиція 3914).

Співполімери стиролакрилонітрилу (САН, SАN), що мають високу міцність на розрив, добру технологічність у процесі формування та високу хімічну стійкість, використовуються для виготовлення чашок і склянок, клавіш друкарських машинок, частин холодильників, ємностей для масляних фільтрів і деяких видів кухонного устаткування. Співполімери акрилонітрилбутадієнстиролу (АБС, АВS), що мають високу ударну міцність і стійкість до атмосферного впливу, використовуються для виготовлення частин і приладдя корпусів транспортних засобів, дверей холодильників, телефонів, пляшок, каблуків взуття, корпусів і футлярів різної апаратури та устаткування, труб для води, будівельних панелей, посудин і т.д.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

            Ця товарна позиція не включає складних поліефірів (поліестерів), співполімеризованих зі стиролом (товарна позиція 3907).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3903 11 00 і 3903 19 00

            Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 3901 10 10 і 3901 10 90, перший абзац, за внесення необхідних змін  (mutatis mutandis).

 

Пояснення до товарної позиції 3904:

                                                                               

3904

Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних формах:

3904 10 00 00

- полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами

 

- полiвiнiлхлорид iнший:

3904 21 00 00

- - непластифiкований

3904 22 00 00

- - пластифiкований

3904 30 00 00

- співполімери вiнiлхлориду та вiнiлацетату

3904 40 00 00

- iншi співполімери вiнiлхлориду

3904 50

- полiмери вiнiлiденхлориду:

3904 50 10 00

- - співполімер вiнiлiденхлориду з акрилонiтрилом у виглядi кульок, що здатні розширюватись, дiаметром 4 мкм або бiльше, але не бiльш як 20 мкм

3904 50 90 00

- - iншi

 

- фторполiмери:

3904 61 00 00

 

3904 69

- - iншi:

3904 69 10 00

- - - полiвінілфторид в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи

3904 69 20 00

- - - фтореластомер FKM

3904 69 80 00

- - - iншi

3904 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються полівінілхлорид (ПВХ, PVC), співполімери вінілхлориду, полімери вініліденхлориду, фторполімери і полімери інших галогенованих олефінів. Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.

Полівінілхлорид (ПВХ, PVC) є твердим безбарвним матеріалом з обмеженою теплостійкістю, що має здатність прилипати до металевих поверхонь під час нагрівання. З цих та інших причин часто необхідно додавати стабілізатори, пластифікатори, розріджувачі, наповнювачі і т.д. для надання полімерам необхідних властивостей. У формі гнучких листів полівінілхлорид (ПВХ, PVC) широко використовується як водостійкий матеріал для фіранок, фартухів, плащів і т.д. і як високосортна штучна шкіра для оббивання і декорування салонів усіх видів пасажирського транспорту. Тверді листи ПВХ знаходять застосування у виготовленні кожухів, трубопроводів, футеровки резервуарів і багатьох інших предметів обладнання хімічних заводів. Плитка для підлоги з ПВХ також дуже поширена.

Найважливішими співполімерами вінілхлориду є співполімери вінілхлориду з вінілацетатом, що загалом використовуються для виготовлення грамофонних платівок і настилу підлог.

Співполімери вініліденхлориду використовуються загалом для упакування харчових продуктів, матеріалів для оббивання, для виготовлення волокон, щетини і латексних покриттів і для виготовлення труб для хімічного устаткування.

Політетрафторетилен (ПТФЕ, PTFE), один з найважливіших фторполімерів, має дуже широке застосування в електротехніці, хімічній промисловості та машинобудуванні. Завдяки високій термостабільності він є відмінним ізоляційним матеріалом і не руйнується під впливом хімічних реагентів.

До інших фторполімерів відносяться хлортрифторетилен, полівініліденфторид і т.д.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Вініловий полімер - це полімер, в якого мономер відповідає формулі

де зв'язок С-Х  не є ні зв'язком вуглець-вуглець, ні зв'язком вуглець-водень.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3904 10 00

 

            Застосовуються Додаткові пояснення  до товарних категорій 3901 10 10 і 3901 10 90, перший абзац, за внесення необхідних змін  (mutatis mutandis).

 

3904 21 00 і 3904 22 00

 

            Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 3901 10 10 і 3901 10 90, перший абзац, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis ).

 

3904 30 00

            Ця товарна категорія включає лише:

1. Співполімери хлористого вінілу, в яких хлористий вініл є домінуючим мономером;

2. Суміші полівінілхлориду і полівінілацетату, в яких вінілхлорид є домінуючим мономером.

 

3904 40 00

 

Ця товарна категорія включає співполімери хлористого вінілу та етилену, в яких хлористий вініл є домінуючим співмономером.

 

3904 61 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення  до товарних категорій 3901 10 10 і 3901 10 90, перший абзац, за внесення необхідних змін  (mutatis mutandis).

 

3904 69 80

 

            Ця товарна категорія включає і поліхлоротрифторетилен і полівініліденфторид.

 

Пояснення до товарної позиції 3905:

 

3905

Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вінілових ефiрiв у первинних формах; iншi вiнiловi полiмери у первинних формах:

 

- полiвiнiлацетат:

3905 12 00 00

- - диспергований у воді

3905 19 00 00

- - iншi

 

- співполімери вiнiлацетату:

3905 21 00 00

- - диспергований у воді

3905 29 00 00

- - iншi

3905 30 00 00

- спирт полiвiнiловий, який мiстить або не мiстить негiдролiзованi ацетатнi групи

 

- iншi:

3905 91 00 00

- - співполімери

3905 99

- - iншi:

3905 99 10 00

- - - полiвiнiл-формаль однієї з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи, молекулярна маса якого 10 000 або бiльше, але не більш як 40 000, мiстить:- 9,5 мас.% або бiльше, але не більш як 13 мас.% ацетильних груп, у перерахунку на вiнiлацетат;та - 5 мас.% або бiльше, але не бiльш як 6,5 мас.% гiдроксильних груп, у перерахунку на вініловий спирт

3905 99 90 00

- - - iншi

До цієї товарної позиції включаються всі полімери вінілу, крім полімерів товарної позиції 3904. Вініловим полімером є полімер, мономер якого має формулу

 

 

    Н

 

 

  /

 

CH2 =

С          ,

  \

    X

де зв’язок C – X не є ні зв’язком вуглець – вуглець, ні зв’язком вуглець – водень. Полівінілкетони, де зв’язок C – X є зв’язком вуглець – вуглець, не включаються (товарна позиція 3911).

 

Полімери вінілацетату або інших ефірів вінілу, з яких полівінілацетат є найважливішим, не підходять для виготовлення виробів, тому що вони занадто м’які та еластичні. Вони зазвичай використовуються для одержання лаків, фарб, клеїв, апретурних або просочувальних складів для оброблення тканин і т.д. Розчини та дисперсії (емульсії і суспензії) полівінілацетату використовуються, наприклад, як клеї.

Полівініловий спирт, зазвичай отримують методом гідролізу полівінілацетату. Полівінілові спирти бувають різних марок залежно від вмісту негідролізованих вінілацетатних груп. Вони є відмінними емульгаторами та диспергувальними агентами і використовуються як захисні колоїди, клей, зв’язувальні речовини і згущувачі у фарбах, у фармацевтиці і косметиці та у текстильній промисловості. Волокна, виготовлені з полівінілових спиртів, придатні для виготовлення нижньої білизни, ковдр, одягу і т.д.

Полівінілацеталі можуть бути приготовлені шляхом взаємодії полівінілового спирту з альдегідом, таким як формальдегід чи масляний альдегід, або взаємодії самого полівінілацетату з альдегідом.

До інших полімерів вінілу відносяться полівінілові прості ефіри, полівінілкарбазол і полівінілпіролідон.

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих  полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.

Пояснення до товарної позиції 3906:

 

3906

Акриловi полiмери у первинних формах:

3906 10 00 00

- полiметилметакрилат

3906 90

- iншi:

3906 90 10 00

- - полi [N-(3-гiдро-ксіiмiно-1,1-диме-тилбутил)акриламiд]

3906 90 20 00

- - співполімер 2-діiзопропiламiно-етилметакрилату з децилметакрилатом, у формі розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 55 мас.% або бiльше співполімеру

3906 90 30 00

- - співполімер акрилової кислоти з 2-етилгексилакри-латом з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але не бiльш як 11 мас.% 2-етилгексилакрилату

3906 90 40 00

- - співполімер акрилонiтрилу з метилакрилатом, модифiкований полібутадієнакри-лонiтрилом (NBR)

3906 90 50 00

- - продукт полiмеризацiї акрилової кислоти з алкілметакрилатом та з невеликим вмістом інших мономерiв, що використовується як загусник для виробництва пастоподібних друкарських фарб для текстилю

3906 90 60 00

- - співполімер метилакрилату з етиленом та мономером, який містить як замісник некінцеву карбоксильну групу, з вмiстом 50 мас.% або бiльшеметилакрилату, в тому числi змішаний або не змішаний з кремнеземом

3906 90 90 00

- - iншi

 

Термін “акрилові полімери” означає полімери акрилової чи метакрилової кислоти, їхніх солей чи складних ефірів, або відповідних альдегідів, амідів чи нітрилів.

Поліметилметакрилат є найважливішим полімером цієї категорії. Завдяки відмінним оптичним властивостям і міцності він використовується як склувальний матеріал, для вуличних знаків і вивісок та для інших виробів, у виготовленні штучних очей, контактних лінз і зубних протезів.

Полімери акрилонітрилу можуть використовуватися у виготовленні синтетичних волокон.

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих  полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) акрилові полімери, що є іонообмінними смолами (товарна позиція 3914);

(b) співполімери акрилонітрилу, що відповідають вимогам Примітки 4 до групи 40 (група 40).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3906 10 00

Застосовуються Додаткові пояснення  до товарних категорій  3901 10 10 і 3901 10 90, перший абзац, за внесення необхідних змін  (mutatis mutandis).

3906 90 90

Ця товарна категорія включає поліакрилонітрил.

Ця товарна категорія не включає:

(a) акрилові полімери, які утворюють іоніти (товарна категорія 3914 00 00).

(b) співполімери акрилонітрилу, які відповідають Примітці 4 до групи 40 (група 40).

 

Пояснення до товарної позиції 3907:

 

3907

Полiацеталі, iншi прості полiефiри (поліетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складні поліефіри (поліестери), у первинних формах:

3907 10 00 00

- полiацеталі

3907 20

- полiефiри простi iншi:

 

- - простi полiефiроспирти:

3907 20 11 00

- - - полiетилен-глiколi

3907 20 20

- - - інші:

3907 20 20 10

- - - - з гiдро-ксильним числом не бiльш як 100

3907 20 20 90

- - - - iншi

 

- - iншi:

3907 20 91 00

- - - співполімер 1-хлор-2,3-епокси-пропану та етилен оксиду

3907 20 99 00

- - - інші

3907 30 00 00

- смоли епоксиднi

3907 40 00 00

- полiкарбонати

3907 50 00 00

- смоли алкiднi

3907 60

- полi (етилен-терефталат):

3907 60 20 00

- - що має в’язкість 78 мл/г або вищу

3907 60 80 00

- - інші

3907 70 00 00

- полілактид

 

- полiефiри складнi iншi:

3907 91

- - ненасиченi:

3907 91 10

- - - рідкі:

3907 91 10 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3907 91 10 90

- - - - інші

3907 91 90 00

- - - iншi

3907 99

- - iншi:

3907 99 10 00

- - - полi(етилен-нафталін-2,6-дикарбоксилат)

3907 99 90

- - - інші:

3907 99 90 10

- - - - полібутилен-терефталат з питомою густиною не менш як 1,29 г/см3, але не більш як 1,33 г/см3 з гiдроксильним числом не бiльш як 100

3907 99 90 20

- - - - iншi з гiдроксильним числом не бiльш як 100

3907 99 90 90

- - - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Поліацеталі. Це полімери, одержані з альдегіду, зазвичай формальдегіду, які характеризуються наявністю ацетальних функціональних груп у полімерному ланцюзі. Їх не слід плутати з полівінілацеталями товарної позиції 3905, в якій ацетальні функціональні групи є замісниками в полімерному ланцюзі. Ця група полімерів включає співполімери ацеталей і стосується конструкційних видів поліамідів, використовуваних для виготовлення кільцевих підшипників, кулачків, ящиків для автомобільного інструменту, дверних ручок, крильчаток для насосів і повітродувок, каблуків взуття, механічних іграшок, фітингів для водопровідних труб і т.д.

(2) Інші прості поліефіри. Це полімери, одержані з епоксидів, гліколів чи аналогічних матеріалів, що характеризуються наявністю простих ефірних функціональних груп у полімерному ланцюзі. Їх не слід плутати з полівініловими ефірами товарної позиції 3905, в яких ефірні функціональні групи є замісниками в полімерному ланцюзі. Найважливішими представниками цієї групи є поліетиленоксид, поліпропіленоксид і поліфениленоксид (РФО, PPO) (більш точною назвою є полідиметилфеніленоксид). Ці продукти мають широке застосування, РФО використовується, подібно до поліацеталей, як конструкційні полімерні матеріали, поліпропіленоксид – як напівпродукт для пінополіуретану.

В дану товарну позицію також включаються пегільовані (полімерами полі етиленгліколю(або ПЕГ) похідні продуктів Групи 29 (підгруп І-Х та товарних позицій  2940 та 2942).

Пегільовані продукти, непегільовані форми яких включаються або в Групу 29 (товарні позиції2936-2939 та 2941), або в Групу 30, виключаються та, як правило, включаються в ту ж товарну позицію, що і їхні непегільовані форми.

(3) Епоксидні смоли. Це полімери, одержані, наприклад, конденсацією епіхлоргідрину (1-хлор-2,3-епоксипропану) з бісфенолом А (4,4¢-ізопропілiдендифенолом), новолаковою (феноло-альдегідною) смолою або іншими полігідроксисполуками чи епоксидуванням ненасичених полімерів. Незалежно від основної структури полімеру, ці смоли характеризуються наявністю реактивних епоксидних груп, що дозволяє їм легко утворювати поперечні зв’язки під час застосування, наприклад, у процесі додання аміносполуки, органічної кислоти чи ангідриду, комплексу трифториду бору чи органічного полімеру.

Діапазон епоксидних смол охоплює рідини низької в’язкості та тверді речовини з високою температурою плавлення; вони використовуються як поверхневі покриття, клеї, як смоли для формування і заливання і т.д.

Епоксидовані тваринні чи рослинні олії включаються до товарної позиції 1518.

(4) Полікарбонати. Це полімери, одержані, наприклад, конденсацією бісфенолу-А з фосгеном (карбонілхлорид) чи дифенілкарбонатом і які характеризуються наявністю карбогрупи ефіру в полімерному ланцюзі. Вони знаходять промислове застосування, особливо для формування виробів і для одержання глазурованих покриттів.

(5) Складні поліефіри. Ці полімери характеризуються наявністю карбоксильної групи ефіру в полімерному ланцюзі і одержуються, наприклад, конденсацією багатоатомного спирту (поліспирту) та полікарбонової кислоти. Отже, вони відрізняються від полівінілових ефірів товарної позиції 3905 і поліакрилових ефірів товарної позиції 3906, в яких складноефірні групи в полімерному ланцюзі є замісниками. Складні поліефіри включають:

(a) Алкідні смоли. Продукти поліконденсації багатоатомних спиртів (поліспиртів) і поліфункціональних кислот та їхніх ангідридів, з яких принаймні один має бути частково або повністю трьохфункціональним або більше, модифікуються іншими речовинами, такими як жирні кислоти або тваринні чи рослинні олії, монофункціональні кислоти чи спирти, каніфоль. Вони не включають алкіди без вмісту олій (дивись пункт (d) нижче). Ці смоли використовуються загалом як покриття та лаки високоякісних сортів і зазвичай постачаються у вигляді в’язких продуктів або у вигляді розчинів.

(b) Складні поліалільні ефіри. Спеціальна група ненасичених складних поліефірів (термін “ненасичений” дивись пункт (d) нижче), одержаних з ефірів алілового спирту і двохосновних кислот, наприклад, з діалілфталату. Вони використовуються як зв’язувальні речовини для шаруватих пластиків, покриттів, лаків, а також для виготовлення матеріалів, що забезпечують високу проникність електромагнітних хвиль.

(c) Поліетилентерефталат (ПЕТФ, PET). Полімер, що зазвичай утворюється етерифікацією терефталевої кислоти етиленгліколем або реакцією диметилтерефталату з етиленгліколем. Крім дуже важливого використання в текстильній промисловості, він знаходить застосування, наприклад, у виробництві пакувальної стрічки, магнітофонних стрічок, пляшок для безалкогольних напоїв.

(d) Полілактид. Звичайно виготовляється з молочної кислоти, отриманої синтезом чи шляхом ферментації (в цьому методі використовується сировина, яка складається переважно з гексоз чи сполук, які легко розщеплюються на гексози, наприклад, цукри, меляси, сік цукрового буряка, сульфітних лугів, сироватки чи крохмалів). Молочна кислота перетворюється в димер циклічного лактиду, в якого на етапі заключної полімеризації розкривається циклічна структура. Галузь застосування включає виробництво текстильних волокон, пакувальних матеріалів та матеріалів, що застосовують в медицині.

(е) Інші складні поліефіри. Вони можуть бути ненасиченими або насиченими.

Ненасиченими складними поліефірами є ті, які мають достатню етиленову ненасиченість, і це дозволяє їм легко утворювати (або вже мати) поперечні зв’язки з мономерами, що мають етиленовий зв’язок з утворенням термореактивних матеріалів. До ненасичених поліефірів відносяться поліалільні ефіри (дивись пункт  (b) вище) та інші поліефіри (включаючи алкіди без вмісту олій) ненасиченої кислоти, наприклад, малеїнової чи фумарової. Ці продукти, що зазвичай бувають у формі рідких форполімерів, загалом використовуються для виробництва армованих скловолокном шаруватих пластиків і термореактивних прозорих литих виробів.

Насичені поліефіри включають полімери на основі терефталевої кислоти, наприклад, полібутилентерефталат і насичені, без вмісту олій, алкідні смоли. Вони, загалом, використовуються для текстильних волокон і плівок.

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись Загальні положення до цієї групи.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

Щодо визначення префіксу “полі”, у значенні цієї товарної позиції, дивись Примітку 1 (a) (1) до товарних підпозицій цієї групи.

 

3907 20 11 - 3907 20 99

 

            Ці товарні категорії також включають хімічно модифіковані прості поліефіри (крім поліацеталей) (дивись Пояснення до товарної позиції 3907, (2).

 

3907 40 00

 

            Ця товарна категорія включає співполімери, які містять утворений полікарбонатом компонент і утворений поліетилентерефталатом компонент за умови, що полікарбонат переважає (дивись Загальні положення Пояснень  до товарних категорій цієї групи, (B), (1), шостий абзац).

 

3907 60 20 і 3907 60 80

 

            Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 3901 10 10 і 3901 10 90, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

            Ці категорії включають співполімери, які містять утворений полікарбонатом компонент і компонент утворений поліетилентерефталатом за умови, що вміст поліетилентерефталату переважає (дивись Загальні положення Пояснень до товарних категорій цієї групи, (B), (1), шостий абзац).

 

3907 60 20

 

Поліетилентерефталат, що має характеристичну в’язкість 78 мл/г або вищу зазвичай використовується для виробництва пляшок. Індекс в’язкості обчислюють відповідно до міжнародного стандарту  ІSO 1628-5, за допомогою дихлороцтової кислоти  в якості розчинника.

 

Пояснення до товарної позиції 3908:

 

3908

Полiамiди у первинних формах:

3908 10 00

- полiамiд-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

3908 10 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3908 10 00 90

- - інші

3908 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються поліаміди і їхні співполімери. Лінійні поліаміди відомі під назвою “нейлони”.

Поліаміди одержують шляхом поліконденсації двохосновних органічних кислот (наприклад, адипінової кислоти, себацинової кислоти) з діамінами чи деякими амінокислотами (наприклад, 11-аміноундекановою кислотою) чи шляхом полімеризації з перегрупуванням лактамів (наприклад, e-капролактаму).

Найважливішими поліамідами цього типу найлону є поліамід-6, поліамід-11, поліамід-12, поліамід-6,6, поліамід-6,9, поліамід-6,10 і поліамід-6,12. Прикладами нелінійних поліамідів є продукти конденсації димеризованих кислот рослинної олії з амінами.

Поліаміди мають високу міцність на розрив і стійкість до ударних навантажень. Вони також мають відмінну хімічну стійкість, особливо до дії ароматичних та аліфатичних вуглеводнів, кетонів і складних ефірів.

Крім використання в текстильній промисловості, поліаміди широко застосовуються як термопластики для формування різних виробів. Їх також використовують як покриття, клеї, пакувальна плівка. У розчинниках вони знаходять застосування як лаки.

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3908 10 00

 

            Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 3901 10 10 і 3901 10 90, за внесення необхідних змін  (mutatis mutandis).

 

Пояснення до товарної позиції 3909:

 

3909

Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та полiуретани у первинних формах:

3909 10 00 00

- смоли карбамiднi; смоли тiокарбамiднi

3909 20 00 00

- смоли меламiновi

3909 30 00 00

- смоли амiноальдегідні iншi

3909 40 00 00

- смоли фенолоальдегідні

3909 50

- полiуретани:

3909 50 10 00

- - поліуретан 2,2’-третбутилімiно)дiетанолу та4,4’-метиленди-циклогек-силдіізоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас.% або бiльше полiмеру

3909 50 90

- - інші:

3909 50 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3909 50 90 90

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Аміно-альдегідні смоли (аміносмоли).

Це смоли, утворені конденсацією амінів чи амідів з альдегідами (формальдегідом, фурфуролом і т.п.). Найважливішими є карбамідні смоли (наприклад, мочевино-формальдегідна (карбамідо-формальдегідна) смола), тіокарбамідні смоли (наприклад, тіосечовино-формальдегідна (тіокарбамідо-формальдегідна) смола), меламінові смоли (наприклад, меламіно-формальдегідна смола) та анілінові смоли (наприклад, аніліно-формальдегідна смола).

Ці смоли використовуються для виготовлення прозорих, напівпрозорих чи яскраво забарвлених виробів із пластмас і, загалом, застосовуються для виготовлення посуду, галантерейних виробів та електротоварів. У розчинах і дисперсіях (емульсіях і суспензіях) (модифікованих чи не модифікованих маслами, жирними кислотами, спиртами чи синтетичними полімерами) аміно-альдегідні смоли використовуються як клеї, для апретування тканин і т.д. (дивись загальні положення до цієї групи, винятки  (b) для класифікації клеїв).

Поліметиленфенілізоціанат (поліметиленполіфенілізоціанат) (часто зазначені як “неочищений МДІ” (crude MDI) або “полімерний МДІ” (polymeric MDI), є темною, темно-коричневою або світлокоричневою рідиною, який синтезують реакцією аніліну з формальдегідом з отриманням поліметиленполіфеніламіну, що відповідно реагує з фосгеном при підвищеній температурі з утворенням ізоціанатних функціональних груп. Продукт є хімічно модифікований полімер аніліну та формальдегіду (хімічно модифікована аміносмола). Отриманий полімер  має середній вміст мономерних ланок  між 4 та 5, і є важливим преполімером  для одержання поліуретанів.

Поліамінні смоли, такі як полі(етиленаміни), не відносяться до аміно-альдегідних смол і включаються до товарної позиції 3911 згідно з вимогами Примітки 3 до цієї групи.

(2) Феноло-альдегідні смоли (фенольні смоли).

Вони включають велику групу смол, одержаних конденсацією фенолу або його гомологів (крезолу, ксиленолу і т.д.) чи заміщених фенолів з альдегідами, такими як формальдегід, ацетальдегід, фурфурол і т.д. Властивості одержуваних продуктів залежать значною мірою від умов, за яких проводиться реакція, і від того, чи модифікована вона введенням інших речовин.

Отже, до цієї групи включаються:

(a) Смоли (новолаки), що здатні багаторазово плавитися і розчинятися в спирті або інших органічних розчинниках і які одержують у кислому середовищі. Новолаки використовуються для виготовлення лаків і формувальних порошків (прес-порошки) і т.д.

(b) Термореактивні феноло-альдегідні смоли, що утворюються в лужному середовищі. При цьому на різних стадіях реакції одержують різні продукти. Спочатку одержують резоли у формі рідин, паст чи твердих речовин, які використовують як основу для лаків, просочувальних складів і т.д. Потім утворяться резитоли, які використовуються як формувальні порошки, і наприкінці реакції одержують резити, які входять до складу готових матеріалів, наприклад, плит, листів, стержнів, труб або інших виробів, включаються зазвичай до товарних позицій 3916–3926.

Деякі смоли цього типу є іонітами і включаються до товарної позиції 3914.

(c) Маслорозчинні феноло-альдегідні смоли (розчинні в оліях, що висихають), виготовлені з бутилфенолу, амилфенолу, парагідроксидифенілу чи інших заміщених фенолів. Вони використовуються переважно для виготовлення лаків.

(d) Продукти на основі смол, що включаються до пунктів (а), (b), (c) вище, модифікованих уведенням каніфолі або інших природних і синтетичних смол (особливо алкідних смол), рослинних олій, спиртів, органічних кислот або інших компонентів, що впливають на їхню розчинність в оліях, що висихають. Ці продукти використовуються для виготовлення лаків і фарб, як поверхневі покриття або суміші для просочення.

(3) Поліуретани.

До цього класу включаються всі полімери, одержані в результаті взаємодії поліфункціональних ізоціанатів з полігідроксисполуками, такими як рицинова олія, бутан-1,4-діол, поліоли простих і складних поліефірів. Поліуретани існують у різних формах, з яких найважливішими є пінопласти, еластомери і покриття. Вони також використовуються як клеї, формувальні композиції і волокна. Ці продукти зазвичай представлені  на ринку як однокомпонентні або як багатокомпонентні системи.

До цього класу продуктів також включаються суміші поліуретану з непрореагувавшими поліфункціональними діізоціанатами (наприклад, толуїлендіізоціанату).

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Щодо класифікації співполімерів, приготовлених з мономерів смол цієї товарної позиції, і щодо класифікації їх сумішей дивись Примітку 4 до цієї групи.

 

Пояснення до товарної позиції 3910:

 

3910 00 00

Силiкони у первинних формах:

3910 00 00 10

- силiконовi масла

3910 00 00 50

- силiконовi еластомери

3910 00 00 90

- інші

 

Силікони цієї товарної позиції є продуктами невизначеного хімічного складу, що містять у молекулі більше одного зв’язку кремній – кисень – кремній та органічні групи, зв’язані з атомами кремнію прямими зв’язками кремній – вуглець.

Вони мають високу стабільність і можуть бути рідкими, напіврідкими чи твердими. До цих продуктів відносяться силіконові масла, мастила, смоли та еластомери.

(1) Силіконові  масла і мастила використовуються як змащувальні речовини, що зберігають стабільність за високих чи низьких температур, як водовідштовхувальні просочувальні засоби, як діелектричні матеріали, як піногасники, як антиадгезійні мастила і т.д. Змащувальні композиції, що складаються із сумішей силіконових мастил чи масел, включаються до товарної позиції 2710 або 3403 (дивись відповідні пояснення).

(2) Силіконові смоли використовуються переважно у виготовленні лаків, ізолюючих або водовідштовхувальних покриттів і т.д., де потрібна стійкість до високої температури. Вони також використовуються для одержання шаруватих пластиків, що містять скловолокно, азбест чи слюду як армувальний матеріал, а також для виготовлення гнучких форм і для герметизації електротехнічних виробів.

(3) Силіконові еластомери хоч і не потрапляють під визначення “синтетичний каучук” у групі 40, мають певну здатність до розтягування, яка не змінюється за високих чи низьких температур. Ця властивість робить їх придатними для використання у виробництві прокладок або інших ущільнювальних матеріалів, що піддаються дії високих чи низьких температур. У медицині вони застосовуються для виготовлення автоматичних мозкових клапанів, використовуваних при водянці головного мозку.

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положеннядо цієї групи.

До цієї товарної позиції не включаються силікони, що відповідають вимогам Примітки 3 до групи 34 (товарна позиція 3402).

 

Пояснення до товарної позиції 3911:

 

3911

Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени, полiсульфіди, полісульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицій:

3911 10 00 00

- смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени

3911 90

- iншi:

 

- - продукти, одержані конденсацією або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiковані або немодифiковані:

3911 90 11 00

- - - полi(окси-1,4-фенiленсульфонiл-1,4-фенiленокси-1,4-фенiленiзопропiлi-ден-1,4-фенiлен) в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи

3911 90 13 00

- - - полi(тiо-1,4-фенiлен)

3911 90 19 00

- - - iншi

 

- - iншi:

3911 90 92 00

- - - співполімер п-крезолу та дивiнiлбензолу у формі розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас.% або бiльше полiмеру, гiдрогенованi співполімери вiнiлтолуолу та альфа-метилстиролу

3911 90 99 00

- - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються такі продукти:

(1) Смоли нафтові, кумаронові, інденові або кумароно-інденові смоли та політерпени, що складають групу смол, з невисоким ступенем полімеризації, одержаних шляхом полімеризації фракцій малого ступеня очищення, виділених, відповідно, із нафтових дистилятів, підданих процесу глибокого крекінгу, з кам’яновугільного дьогтю чи скипидару або інших джерел терпенів. Ці смоли використовуються в складі адгезивів і покриттів і часто додаються як пластифікатори до гуми чи полімерних матеріалів, наприклад, у процесі виготовлення плиток для підлоги.

(2) Полісульфіди, що є полімерами, які характеризуються наявністю моносульфідних зв’язків у полімерному ланцюзі, наприклад, поліфеніленсульфід. На відміну від тіопластів групи 40, що містять зв’язок сірка – сірка, у полісульфідах кожен атом сірки зв’язаний з обох сторін з атомами вуглецю. Полісульфіди використовуються в складі покриттів та у формованних виробах, наприклад, у процесі виготовлення деталей літаків та автомобілів, деталей робочих коліс насосів.

(3) Полісульфони, що є полімерами, які характеризуються наявністю сульфонових зв’язків у полімерному ланцюзі, наприклад, продукт, одержаний реакцією натрієвої солі бісфенолу А (4,4’-ізопропілидендифенол) з біс(4-хлорфенил) сульфоном. Вони використовуються для виготовлення деталей електротехнічних виробів, побутових електроприладів і т.д.

(4) Полімери з ізоціанатними групами, в іншому місці не зазначенні та не включені, такі як:

(a) полісечовини (полікарбаміди) на основі гексаметилендіізоціанату (HDI), синтезовані реакцією гаксаметилендіізоціанату з водою з утворенням преполімерів з середнім числом мономерної ланки від 3 до 4. Продукти використовуються для виробництва фарб та лаків.

(b) поліізоціанурати на основі гексаметилендіізоціанату (HDI), синтезовані реакцією   гаксаметилендіізоціанату  для одержанням преполімерів, що містять ізоціануратні зв’язки між мономерними ланками. Преполімери мають середнє число мономерних ланок між 3 та 5. Продукти використовуються для виробництва фарб та лаків.

(5) Інші продукти, визначені в Примітці 3 до цієї групи, включають поліксилольні смоли, полі(1,4-діізопропілбензол), полівінілкетони, поліетилениміни і полііміди.

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери) хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3911 10 00

 

            Політерпени цієї категорії включають тільки полімери та суміші полімерів, в яких вміст одного або більше терпенових мономерів становить 95 мас. % або більше від загального вмісту полімеру.

 

3911 90 11 - 3911 90 19

 

            Ці категорії включають продукти, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 3911, перший абзац, (2) - (5).

 

Пояснення до товарної позиції 3912:

 

3912

Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицій:

 

- ацетати целюлози:

3912 11 00 00

- - непластифіковані

3912 12 00 00

- - пластифіковані

3912 20

- нiтрати целюлози (включаючи колодiї):

 

- - непластифiкованi:

3912 20 11 00

- - - колодiй та целоїдин

3912 20 19 00

- - - iншi

3912 20 90 00

- - пластифiкованi

 

- ефiри целюлози простi:

3912 31 00 00

- - карбоксиметил-целюлоза та її солi

3912 39

- - iншi:

3912 39 20 00

- - - гiдроксипропiл-целюлоза

3912 39 85 00

- - - iншi

3912 90

- iншi:

3912 90 10 00

- - ефiри целюлози складнi

3912 90 90 00

- - iншi

 

(A) Целюлоза

Целюлоза є високомолекулярним вуглеводом, що утворює тверду структуру рослинної речовини. Вона міститься у бавовні майже в чистому стані. Целюлоза в первинних формах, не зазначена в іншому місці, включається до цієї товарної позиції.

Регенерована целюлоза є блискучим прозорим матеріалом, зазвичай одержуваним у результаті осадження і коагуляції, коли лужний розчин ксантогенату целюлози екструдується в кислотну ванну. Переважно вона має вигляд тонких прозорих листів, що включаються до товарної позиції 3920 або 3921, чи текстильних ниток групи 54 або 55.

Вулканізоване волокно, що виробляється шляхом оброблення паперу чи листів целюлозної маси хлоридом цинку, зазвичай має форму стержнів, трубок, листів, плит, смужок і стрічок і тому також не включається (переважно вони включаються до товарних позицій 3916, 3917, 3920 або 3921).

(B) Хімічні похідні целюлози

До цієї групи включаються хімічні похідні целюлози, що є основою у виробництві пластмас, а також для інших цілей.

Основними хімічними похідними целюлози, пластифікованими чи непластифікованими, є:

(1) Ацетати целюлози. Їх одержують шляхом обробки целюлози (переважно бавовняних пачосів або розчинних сортів деревної целюлози) оцтовим ангідридом та оцтовою кислотою в присутності каталізатора (наприклад, сірчаної кислоти). У разі додання пластифікатора вони можуть утворювати полімерні матеріали, що не займаються і придатні для лиття під тиском. Переважно вони мають форму порошків, гранул або розчинів. Ацетати целюлози, що мають форму листів, плівок, стержнів, трубок і т.д., не включаються (переважно товарні позиції 3916, 3917, 3920 або 3921).

(2) Нітрати целюлози (нітроцелюлоза). Ці продукти одержують обробленням целюлози (зазвичай бавовняних пачосів) сумішшю азотної і сірчаної кислот. Вони легко займаються, а сильніше нітровані різновиди використовуються як вибухові речовини; з метою безпеки їх слід транспортувати змоченими в спирті, зазвичай етиловому, ізопропіловому чи бутиловому, або просоченими чи пластифікованими фталатами. Нітрат целюлози, пластифікований камфорою, у присутності спирту утворює целулоїд. Целулоїд поданий переважно у формі листів, плівок, стержнів чи трубок або інших екструдованих форм і в такому вигляді не включається до цієї товарної позиції (переважно товарні позиції 3916, 3917, 3920 або 3921); він непридатний для лиття під тиском і тому не розфасовується у вигляді формувального порошку.

Нітрат целюлози, змішаний з іншими типами пластифікаторів, широко використовується як основа для лаків і з цією метою може бути приготовлений у вигляді сухого чи пастоподібного продукту. Розчини нітроцелюлози в суміші ефіру (діетилового ефіру) і спирту (етанолу) є колодіями, що також включаються до цієї товарної позиції. Якщо розчин частково випаровується, утворюється твердий целоїдин.

(3) Ацетобутират целюлози і пропіонат целюлози. Це складні ефіри целюлози, що утворюють пластмаси того ж типу, що й ацетат целюлози.

(4) Прості ефіри целюлози. Найважливішими є карбоксиметилцелюлоза, метилцелюлоза та оксиетилцелюлоза. Вони розчинні у воді і використовуються як згущувачі чи як клеї (дивись загальні положення до цієї групи, виняток (b), для класифікації клеїв). До інших ефірів целюлози промислового значення слід віднести й етилцелюлозу, що являє собою легкий полімерний матеріал.

Пластмаси, одержані з целюлози хімічним шляхом, зазвичай потребують додання пластифікаторів.

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3912 11 00 і 3912 12 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3912,  (B), другий абзац, (1).

 

3912 20 11 - 3912 20 90

 

     Дивись Пояснення до товарної позиції 3912,  (B), другий абзац, (2).

 

3912 20 11

 

            Колодій - це (за масовою часткою) 12 %-й розчин нітроцелюлози в суміші простого ефіру зі спиртом. При висушуванні цього розчину на поверхні утворюється еластичний шар нітроцелюлози, гнучкість якого може бути підвищена доданням рицинової олії. Колодій може бути також одержаний розчиненням нітроцелюлози в ацетоні. Колодій використовують для приготування фотоемульсій та в медицині.

           

            Целоїдин одержують з колодію частковим випарюванням розчинників. Він є твердою речовиною.

 

3912 20 19

 

            Ця товарна категорія включає непластифіковані нітрати целюлози (нітроцелюлозу), крім колодіїв та целоїдину, навіть якщо з причин безпеки вони зволожуються, — зазвичай за допомогою етилового або бутилового спирту, — або робляться нешкідливими іншим способом.

 

3912 31 00 - 3912 39 85

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 3912,  (B), другий абзац, (4).

 

3912 31 00

 

            Карбоксиметилцелюлозу одержують за допомогою реакції монохлорацетилової (хлороцтової) кислоти з лужною целюлозою. Вона використовується, переважно, як загусник і як колоїдний захисний реактив.

 

3912 39 85

 

     Ця товарна категорія включає метилцелюлозу, бензилцелюлозу і гідроксиетилцелюлозу.

 

3912 90 10

 

            Ця товарна категорія включає пропіонат целюлози і бутират целюлози.

 

3912 90 90

 

            Ця товарна категорія включає целюлозу в первинних формах, в іншому місці не зазначену.

 

            У своєму звичайному товарному вигляді відновлена [регенерована] целюлоза, як правило, не класифікується в цій категорії. У вигляді тонкої та прозорої плівки ця целюлоза класифікується в товарній позиції 3920 або 3921, у вигляді текстильних волокон - у групах 54 або 55.

 

            Ця товарна категорія включає суміші складних ефірів целюлози з простими ефірами целюлози (дивись Примітку 1 до підпозицій цієї групи).

 

Пояснення до товарної позиції 3913:

 

3913

Полiмери природнi (наприклад, альгiнова кислотa) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку) у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицій:

3913 10 00 00

- кислота альгiнова, її солi та складнi ефiри

3913 90 00

- iншi:

3913 90 00 10

- - декстран

3913 90 00 90

- - інші

Нижче перераховано такі з основних природних чи модифікованих природних полімерів цієї товарної позиції:

(1) Альгінова кислота, її солі та складні ефіри.

Альгінову, чи поліуронову, кислоту видобувають з бурих водоростей (водорості Phaeophyta) шляхом вимочування в лужному розчині. Вона може бути одержана шляхом осадження екстракту мінеральною кислотою або шляхом переведення екстракту в забруднений альгінат кальцію, що під час обробки мінеральною кислотою перетворюється в альгінову кислоту високої чистоти.

Альгінова кислота не розчинна у воді, але її солі амонію і солі лужних металів легко розчиняються в холодній воді, утворюючи в’язкі розчини. Здатність до утворення в’язких розчинів залежить від джерела і ступеня чистоти альгінатів. Водорозчинні альгінати використовуються як згущувачі, стабілізатори, гелеутворювачі та плівкоутворювачі, наприклад, у фармацевтичній, харчовій, текстильній і паперовій промисловості.

Ці продукти можуть містити консерванти (наприклад, бензоат натрію) і бути стандартизовані доданням гелеутворювачів (наприклад, солей кальцію), уповільнювачів (наприклад, фосфатів, цитратів), прискорювачів (наприклад, органічних кислот) і регуляторів (наприклад, цукрози, сечовини). Така добавка робить продукт придатним не стільки для специфічного, скільки для ширшого застосування.

Серед складних ефірів альгінат пропіленгліколю використовується в харчових продуктах і т.д.

(2) Затверділі протеїни.

Протеїни являють собою азотисті сполуки дуже високої молекулярної маси рослинного чи тваринного походження. Вони придатні для переробки в пластмаси. До цієї товарної позиції включаються лише протеїни, що були хімічно оброблені для їхнього затвердіння. Лише деякі з них мають промислове значення.

Затверділі протеїни зазвичай існують у вигляді блоків правильної форми, листів, стержнів чи труб. У цих формах вони не включаються до цієї товарної позиції (переважно товарні позиції 3916, 3917, 3920 або 3921).

(3) Хімічні похідні натурального каучуку.

Натуральний каучук, що є полімером з високою молекулярною масою, утворює під час хімічної обробки різні речовини з пластичними властивостями.

До них відносяться:

(a) хлорований каучук. Він зазвичай одержується у формі невеликих білих гранул. Використовується для виготовлення фарб і лаків, що після застосування утворюють плівку, стійку до впливу атмосферних і хімічних впливів;

(b) гідрохлорований каучук. Зазвичай використовується для упаковок, а в пластифікованому вигляді – для виготовлення захисного одягу;

(с) оксидований каучук, одержаний шляхом окиснення нагрітого каучуку в присутності каталізатора. Це матеріал, використовуваний у деяких типах лаків;

(d) циклокаучук, одержаний шляхом оброблення каучуку, наприклад, сірчаною кислотою, сульфурилхлоридом чи хлоролов’яною кислотою. Цей тип каучуків складається з ряду продуктів різної твердості, використовуваних як основа для виготовлення фарб, водонепроникних покриттів і деякою мірою у виробництві формованих продуктів.

(4) Декстран, глікоген (“тваринний крохмаль”) і хітин та пластмаси, одержані з лігніну.

До цієї товарної позиції також включаються ізольований амілопектин та ізольована амілаза, одержані у процесі фракціонування крохмалю.

Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і сумішей полімерів дивись загальні положення до цієї групи.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) немодифіковані природні смоли (товарна позиція 1301);

(b) етерифіковане та естерефіковане борошно ендосперму насіння ріжкового дерева або насіння гуара (товарна позиція 1302);

(с) ліноксин (товарна позиція 1518);

(d) гепарин (товарна позиція 3001);

(e) прості та складні ефіри крохмалю (товарна позиція 3505);

(f) каніфоль, смоляні кислоти та їх похідні (включаючи складноефірні смоли і смоляні залишки (товарна позиція 3806).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3913 10 00

     Дивись Пояснення до товарної позиції 3913, перший абзац, (1).

 

3913 90 00

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3913, перший абзац, (2) - (4).

 

Пояснення до товарної позиції 3914:

 

3914 00 00 00

Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 — 3913, у первинних формах

 

Смоли іонообмінні цієї товарної позиції є полімерами з поперечними зв’язками, зазвичай в гранульованій формі, що містять активні іонні групи (переважно сульфогрупи, карбоксильні, фенольні чи аміногрупи). Ці активні іонні групи дозволяють полімерам під час контактування з розчином електроліту обмінюватися одним з їхніх власних іонів на один з тих іонів (того ж знаку, позитивного чи негативного), які містяться в розчині. Вони використовуються для пом’якшення води, пом’якшення молока, у хроматографії, для вилучення урану з кислотних розчинів і стрептоміцину з рідких середовищ та для різних інших промислових цілей.

Найбільш розповсюджені іонообмінні смоли – хімічно модифіковані  співполімери стиролу і дивінілбензолу, акрилові полімери чи феноло-альдегідні смоли.

До цієї товарної позиції не включаються іонообмінні колонки, заповнені іонообмінними смолами цієї товарної позиції (товарна позиція 3926).

 

Підгрупа II
Відходи, обрізки та скрап; напівфабрикати; вироби

Пояснення до товарної позиції 3915:

 

3915

Вiдходи, обрiзки та скрап із пластмас:

3915 10 00 00

- полiмерiв етилену

3915 20 00 00

- полiмерiв стиролу

3915 30 00 00

- полiмерiв вiнiлхлориду

3915 90

- інших пластмас:

3915 90 11 00

- - полімерів пропілену

3915 90 80 00

- - iншi

Продукція цієї товарної позиції може складатися зі зламаних чи зношених виробів з пластмас, безпосередньо не використовуваних для їхніх первинних цілей, чи з відходів виробництва (стружок, пилу, обрізків і т.д.). Деякі відходи можна використовувати повторно як формувальний матеріал, основи для лаку, наповнювачів і т.д.

Проте до цієї товарної позиції не включаються відходи, обрізки, скрап одного термопластичного матеріалу, перероблені в первинні форми (товарні позиції 3901 –  3914).

Відходи, обрізки та скрап одного термореактивного матеріалу чи двох або більше термопластичних матеріалів, змішаних разом, навіть перероблені в первинні форми, включаються до цієї товарної позиції.

 

До цієї товарної позиції також не включаються відходи, стружки та скрап пластмас з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінного металу, використовувані переважно для видобування дорогоцінного металу (товарна позиція 7112).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Термін “пластмаси” визначений в Примітці 1 до цієї групи.

Ця позиція включає:

1. Відходи, обрізки та скрап простого термореактивного матеріалу (вже затверділого), перероблені в первинну форму;

2. Відходи, обрізки та скрап змішаних пластмас (термопластичних, термореактивних (вже затверділих) або тих і інших), перероблені в первинну форму.

 

Пояснення до товарної позиції 3916:

 

3916

Моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полiмерних матерiалiв:

3916 10 00

- з полiмерiв етилену:

3916 10 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3916 10 00 90

- - інші

3916 20 00

- з полiмерiв вiнiлхлориду:

3916 20 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3916 20 00 90

- - інші

3916 90

- з iнших пластмас:

3916 90 10

- - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи не модифікованих:

3916 90 10 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3916 90 10 90

- - - інші

3916 90 50 00

- - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації)

3916 90 90 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються моноволокно (мононитка), розмір поперечного перерізу якого більше 1 мм, прутки, стержні та профілі фігурні. Їх одержують за розміром за одну операцію (зазвичай екструзією) і вони мають постійний чи повторюваний поперечний переріз по всій довжині. Порожисті профілі фігурні мають поперечний переріз, що відрізняється від перерізу труб, трубок і шлангів товарної позиції 3917 (дивись Примітку 8 до цієї групи).

До цієї товарної позиції також включаються такі продукти, що були просто нарізані за довжиною, яка перевищує розмір максимального поперечного перерізу, або продукти з обробленою поверхнею (полірованою, матованою і т.д.), але не оброблені інакше. Профілі фігурні з клейкою поверхнею, використовувані для ущільнення віконних рам, включаються до цієї товарної позиції.

Вироби, що були нарізані за довжиною, яка не перевищує розмір максимального поперечного перерізу, або які були оброблені інакше (розсвердлені, фрезеровані, склеєні чи прошиті і т.д.), не включаються до цієї товарної позиції. Вони розглядаються як вироби товарних позицій 3918–3926, якщо не входять до більш конкретної позиції УКТЗЕД.

Для класифікації моноволокна, прутків, стержнів і фігурних профілів з полімерних матеріалів, з’єднаних з іншими матеріалами, дивись загальні положення до цієї групи.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3916 90 10

 

            Ця категорія включає моноволокна, стрижні, прутки і фігурні профілі зі складних поліефірів, поліамідів або поліуретанів.

 

3916 90 50

 

Визначення терміну «продукти поліприєднання» дивись Загальні положення Пояснень до цієї групи, «Полімери», другий абзац, (1).

Ця категорія включає моноволокна, стрижні, прутки і фігурні профілі зі складних поліефірів, поліамідів або поліуретанів.

 

Пояснення до товарної позиції 3917:

 

3917

Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з’єднання, колiна, муфти) із пластмаси:

3917 10

- оболонки штучнi (для ковбасних виробів) із затвердiлих протеїнiв або з целюлозних матерiалiв:

3917 10 10 00

- - із затвердiлих протеїнiв

3917 10 90 00

- - із целюлозних матерiалiв

 

- труби, трубки і шланги, жорсткi:

3917 21

- - з полiмерiв етилену:

3917 21 10 00

- - - безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення

3917 21 90

- - - iншi:

3917 21 90 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3917 21 90 30

- - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації

3917 21 90 90

- - - - інші

3917 22

- - з полiмерiв пропілену:

3917 22 10 00

- - - безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення

3917 22 90

- - - iншi:

3917 22 90 30

- - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації

3917 22 90 90

- - - - інші

3917 23

- - з полiмерiв вiнiлхлориду:

3917 23 10 00

- - - безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення

3917 23 90

- - - iншi:

3917 23 90 30

- - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації

3917 23 90 90

- - - - інші

3917 29 00

- - інші:

3917 29 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

3917 29 00 20

- - - обладнані фітингами, для цивільної авіації

3917 29 00 90

- - - інші

 

- iншi труби, трубки та шланги гнучкi:

3917 31 00

- - труби, трубки та шланги гнучкі, що мають мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

3917 31 00 10

- - - обладнані фітингами, для цивільної авіації

3917 31 00 90

- - - інші

3917 32 00

- - iншi, не армованi або не комбiнованi з iншими матерiалами i без фітингів:

3917 32 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3917 32 00 20

- - - оболонки штучнi для ковбасних виробiв

3917 32 00 90

- - - інші

3917 33 00

- - iншi, не армованi та не комбiнованi з iншими матерiалами, з фiтингами:

3917 33 00 30

- - - обладнані фітингами, для цивільної авіації

3917 33 00 90

- - - інші

3917 39 00

- - інші:

3917 39 00 30

- - - обладнані фітингами, для цивільної авіації

3917 39 00 90

- - - інші

3917 40 00

- фiтинги:

3917 40 00 30

- - для цивільної авіації

3917 40 00 90

- - інші

 

Згідно з Приміткою 8 до цієї групи, термін “труби, трубки і шланги” означає:

(i) порожнисту продукцію незалежно від того, чи йдеться про напівфабрикати, чи про готову продукцію, яку використовують, як правило, для транспортування, проведення або розподілу газів і рідин (наприклад, ребристі шланги для поливу, перфоровані труби), за умови, що їхній внутрішній поперечний переріз може бути круглим, овальним, прямокутним (в якому довжина не більше у 1,5 рази перевищує ширину) чи у формі правильного багатокутника; та

(ii) оболонки для ковбасних виробів (зв’язані чи незв’язані або інакше оброблені) та інші труби, які набувають плоску форму.

До цієї товарної позиції включаються також фітинги з пластмас для труб, трубок і шлангів (наприклад, з’єднання, коліна, муфти).

Труби, трубки і шланги та їхні фітинги можуть бути твердими чи гнучкими, армованими чи комбінованими з іншими матеріалами. (Для класифікації труб, трубок і т.д. із пластмас, з’єднаних з іншими матеріалами, дивись загальні положення до цієї групи).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Щодо визначення терміна “труби, трубки і шланги” дивись Примітку 8 до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3917 29 00

 

            Ця товарна категорія включає труби, трубки і шланги, одержані з продуктів конденсації чи перебудованих продуктів полімеризації, хімічно модифікованих чи не модифікованих, таких як феноло-альдегідні смоли, аміносмоли, алкідні смоли та інші складні поліефіри, поліаміди, поліуретани і силікони.

 

Пояснення до товарної позиції 3918:

 

3918

Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейні або несамоклейні, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелі, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи:

3918 10

- з полiмерiв вiнiлхлориду:

3918 10 10

- - що складаються з основи, просоченої або покритої полiвiнiлхлоридом:

3918 10 10 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3918 10 10 90

- - - інші

3918 10 90 00

- - iншi

3918 90 00 00

- з iнших пластмас

 

Перша частина цієї товарної позиції включає полімерні матеріали, зазвичай використовувані для покриття підлог, у рулонах чи пластинах. Слід зазначити, що самоклейні покриття для підлоги включаються до цієї товарної позиції.

Друга частина цієї товарної позиції, загальний характер якої визначений у Примітці 9 до цієї групи, включає покриття полімерні для стін або стель, включаючи ті, які мають текстильну підкладку. Шпалери чи аналогічні настінні паперові покриття з полімерним покриттям не включаються (товарна позиція 4814).

Слід зазначити, що до цієї товарної позиції включаються вироби, вкриті рельєфом або зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного призначення (дивись Примітку 2 до розділу VII).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Ця товарна позиція включає неперфоровані листи з пластмас, у рулонах або у пластинах, типу, що використовується для покриття, наприклад, тенісних кортів і терас.

 

Пояснення до товарної позиції 3919:

 

3919

Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi форми з пластмаси самоклейні, у рулонах або не у рулонах:

3919 10

- у рулонах завширшки не бiльш як 20 см:

 

- - смуги або стрічки з покриттям з невулканiзованого натурального або синтетичного каучуку:

3919 10 12 00

- - - з полiвiнiл-хлориду або полiетилену

3919 10 15 00

- - - з полiпропiлену

3919 10 19 00

- - - iншi

3919 10 80

- - інші:

3919 10 80 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3919 10 80 90

- - - інші

3919 90 00

- інші:

3919 90 00 10

- - пiдданi подальшому обробленню, крiм оброблення поверхні, або нарiзанi на форми, крiм квадратної чи прямокутної

 

- - iншi:

 

- - - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:

3919 90 00 01

- - - - з полiкарбонатiв, алкiдних смол, поліалiлових складних ефiрiв або iнших складних полiефiрiв

3919 90 00 09

- - - - iншi

3919 90 00 12

- - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації)

3919 90 00 19

- - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються всі полімерні матеріали плоских форм, самоклейні, у рулонах або не у рулонах, крім покриттів для підлоги, стін чи стель товарної позиції 3918. До цієї товарної позиції, проте, включаються лише полімерні матеріали плоских форм, чутливі до тиску, тобто які за кімнатної температури, без нанесення клею чи інших добавок, є постійно липкими (з одного чи обох боків) і які щільно приклеюються до різних поверхонь у процесі простого контакту, що не вимагає великих зусиль, крім натискання пальця чи руки.

Слід зазначити, що до цієї товарної позиції включаються матеріали, вкриті рельєфом або зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного призначення (дивись Примітку 2 до розділу VII).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Щодо визначення терміна “самоклейні” дивись Пояснення до товарної позиції 3919, перший абзац.

Ця позиція не включає плоскі пластмасові вироби, що приклеюються тільки до гладких поверхонь, наприклад, скла.

Вироби цієї позиції нерідко мають захисну плівку, смугу або стрічку з паперу чи пластмаси, що видаляється. Ці захисні плівки, смуги, смужки або стрічки не беруться до уваги при класифікації.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3919 10 12 - 3919 10 80

 

            Ці товарні категорії включають клейкі смуги, смужки або стрічки, часто з ярличком, зазвичай в пристроях одноразового використання (диспенсорах), які служать головним чином для маркування товару в роздрібній торгівлі та не призначені для багаторазового використання.

 

3919 10 12 - 3919 10 19

 

            Ці товарні категорії охоплюють лише самоклейні смуги, смужки або стрічки, наприклад, смуги, які можна розпізнати за їх передбаченим використанням виключно або головним чином для наклеювання. Такі смуги звичайно використовуються для пакування товарів або для аналогічних цілей.

 

Пояснення до товарної позиції 3920:

 

3920

Іншi плити, листи, плiвки, стрічки та пластини з пластмаси, непористi, неармовані, нешаруваті, без пiдкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами:

3920 10

- з полiмерiв етилену:

 

- - завтовшки не бiльш як 0,125 мм:

 

- - - з полiетилену з питомою густиною:

 

- - - - менш як 0,94:

3920 10 23 00

- - - - - плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, які використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем

3920 10 24 00

- - - - - плівка, що здатна розтягуватись (stretch film), недрукована

3920 10 25 00

- - - - - iншi

3920 10 28 00

- - - - 0,94 або бiльше

3920 10 40 00

- - - iншi

 

- - завтовшки більш як 0,125 мм:

3920 10 81 00

- - - синтетична паперова маса (пульпа) у виглядi вологих аркушів (листків), отримана з незв’язаних розгалужених окремих полiетиленових тонких волокон, що легко вiддiляються один вiд одного, у тому числi змiшанi або не змішані з волокнами целюлози в кількості не бiльш як 15 %, із вмiстом зволожувального агента полiвiнiлового спирту, розчиненого у водi

3920 10 89

- - - інші:

3920 10 89 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3920 10 89 90

- - - - інші

3920 20

- з полiмерiв пропiлену:

 

- - завтовшки не бiльш як 0,10 мм:

3920 20 21 00

- - - бiаксеально орiєнтованi

3920 20 29 00

- - - iншi

3920 20 80

- - завтовшки більш як 0,10 мм:

 

- - - смуга або стрiчка завширшки більш як 5 мм, але не бiльш як 20 мм, що використовується для пакування:

3920 20 80 01

- - - - стрiчка декоративна

3920 20 80 09

- - - - iншi

 

- - - інші:

3920 20 80 11

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3920 20 80 99

- - - - інші

3920 30 00

- з полiмерiв стиролу:

3920 30 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3920 30 00 90

- - інші

 

- з полiмерiв полiвiнiлхлориду:

3920 43

- - які містять за масою не менш як 6 % пластифікаторів:

3920 43 10 00

- - - завтовшки не більш як 1 мм

3920 43 90

- - - завтовшки більш як 1 мм:

3920 43 90 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3920 43 90 90

- - - - інші

3920 49

- - інші:

3920 49 10 00

- - - завтовшки не більш як 1 мм

3920 49 90 00

- - - завтовшки більш як 1 мм

 

- з акрилових полiмерiв:

3920 51 00 00

- - з полiметил-метакрилату

3920 59

- - iншi:

3920 59 10 00

- - - співполімер акрилового та метакрилового складного ефiру у виглядi плiвки завтовшки не бiльш як 150 мкм

3920 59 90 00

- - - iншi

 

- з полiкарбонатiв, з алкiдних смол, з полiалiльних складних ефiрiв або полiефiрiв складних iнших:

3920 61 00 00

- - з полiкарбонатiв

3920 62

- - з полiетилен-терефталату:

 

- - - завтовшки не бiльш як 0,35 мм:

3920 62 12 00

- - - - плiвка з полiетилентерефта-лату завтовшки 72 мкм або бiльше, але не бiльш як 79 мкм, для виробництва гнучких магнiтних дисків; плiвка з полiетилентерефта-лату завтовшки 100 мкм або бiльше, але не бiльш як 150 мкм, для виробництва фотополiмерних друкованих пластин

3920 62 19

- - - - iншi:

3920 62 19 10

- - - - - плівка з поліетилентерефта-лату завтовшки не більш як 50 мкм

3920 62 19 90

- - - - - інші

3920 62 90 00

- - - завтовшки більш як 0,35 мм

3920 63 00 00

- - з ненасичених складних полiефiрiв

3920 69 00 00

- - з iнших складних полiефiрiв

 

- з целюлози або її хiмiчних похiдних:

3920 71 00 00

- - з регенерованої целюлози

3920 73

- - з ацетату целюлози:

3920 73 10 00

- - - плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрічок для кiнематографiї або фотозйомки

3920 73 80 00

- - - iншi

3920 79

- - з iнших похiдних целюлози:

3920 79 10

- - - з вулканiзованого волокна:

3920 79 10 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3920 79 10 90

- - - - інші

3920 79 90 00

- - - інші

 

- з iнших пластмас:

3920 91 00

- - з полiвiнiл-бутиралю:

3920 91 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3920 91 00 90

- - - інші

3920 92 00 00

- - з полiамiдiв

3920 93 00 00

- - з амiноаль-дегідних смол

3920 94 00 00

- - з фенолоаль-дегідних смол

3920 99

- - з iнших пластмас:

 

- - - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи немодифікованих:

3920 99 21 00

- - - - листи та смуги або стрiчкиполiімiднi, не покритi або покритi, або покриті тiльки пластмасою

3920 99 28 00

- - - - iншi

 

- - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації):

3920 99 52 00

- - - - лист з полi(вiнiлфториду); плiвка з полiвiнiлового спирту двовісьної (біаксіальної) орiєнтацiї з вмiстом 97 мас.% або бiльше полiвiнiлового спирту, без покриття, завтовшки не бiльш як 1 мм

3920 99 53 00

- - - - iонообмiннi мембрани з фторованих пластмас для використання в електролізерах з хлоролужним електролiтом

3920 99 59 00

- - - - iншi

3920 99 90 00

- - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються плити, листи, плівка, а також стрічки і смужки з полімерних матеріалів (неармованих, нешаруватих (неламінованих), без підкладок і не комбінованих аналогічно з іншими матеріалами), крім тих, які включені до товарної позиції 3918 або 3919.

До цієї товарної позиції також включається синтетична паперова маса, що складається з пластин незв’язаних поліетиленових чи поліпропіленових волокон (фібрил) із середньою довжиною близько 1 мм і вологістю зазвичай 50 %.

До цієї товарної позиції не включаються продукти, що були армовані, шаруваті (ламіновані), на підкладці або аналогічно комбіновані з іншими матеріалами, крім полімерних матеріалів, (товарна позиція 3921). Для цієї цілі “аналогічно з’єднані” повинні представляти з’єднання полімерних матеріалів з матеріалами, крім полімерних, що підвищують міцність полімерного матеріалу (наприклад, закладена металева сітка і плетене скловолокно, а також мінеральні волокна, спіральні контактні пружини і нитки).

Однак продукти, що виготовлені з пластмаси, яка містить наповнювач у вигляді порошку, гранул, кульок чи пластівців, розглядаються в цій товарній позиції. Крім того, незначне оброблення поверхні, таке як фарбування, нанесення рельєфу (дивись Примітку 2 до розділу VII), вакуумне осадження металу, не повинне вважатися армуванням чи аналогічним з’єднанням у цій товарній позиції.

 

До цієї товарної позиції не включаються пористі продукти (товарна позиція 3921) і смуги або стрічки з полімерних матеріалів завширшки не більше 5 мм (група 54).

 

Відповідно до Примітки 10 до цієї групи, термін “плити, листи, плівка, стрічки і смужки” означає лише плити, листи, плівки, стрічки та смужки і блоки правильної геометричної форми, з малюнком або без нього, або з поверхнею, обробленою інакше (наприклад, поліровані, тиснені, фарбовані, просто вигнуті чи рифлені), нарізані чи не нарізані на прямокутники (включаючи квадрати), але без подальшої обробки (навіть якщо в результаті подібних операцій вони стають готовою продукцією, наприклад, скатертини).

 

Плити, листи і т.д., з обробленою чи необробленою поверхнею (включаючи квадрати та інші прямокутники, нарізані з них), зі шліфованими краями, просвердлені, фрезеровані, із загнутою крайкою, скручені, обрамлені або інакше оброблені чи нарізані на форми, крім прямокутної (включаючи квадратну), зазвичай розглядаються як вироби товарних позицій 3918, 3919 або 3922 – 3926.

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

Товарні підпозиції 3920 43 і 3920 49

 

Продукти цих товарних підпозицій розрізняються за вмістом у них пластифікатора. Первинні пластифікатори та вторинні пластифікатори повинні бути внесені разом (дивись Примітку 2 до товарних підпозицій цієї групи).

 

Первинні пластифікатори - це матеріли, що мають низьку леткість, які при добавлянні  в полімер в загальному випадку призводять до підвищення його еластичності (наприклад, складні ефіри фталевої, адипінової, тримелітової, фосфорної, себацинової, азелаїнової кислот).

 

Вторинні пластифікатори, також відомі як наповнювачі, рідко використовуються самі по собі  як пластифікатори. Коли вторинні пластифікатори представлені в комбінації з первинними пластифікаторами, дію первинного пластифікатора можливо модифікувати чи підсилити. Вторинні пластифікатори також діють як  сповільнювачі горіння (наприклад, хлоровані парафіни) або змащуючи  масла (наприклад, епоксидована соєва олія, епоксидована лляна олія).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

            Дивись Примітку 10 до цієї групи.

 

            Ця позиція не включає смуги або стрічки  із зазначеною середньою шириною не більше 5 мм (група 54).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3920 20 80

Ця товарна категорія включає декоративну стрічку або смугу типу, використовуваного для цілей пакування, забарвлену, шовковисту на вигляд, виготовлену екструзією із полімерів пропілену.

Під час отримання стрічка витягується в поздовжньому напрямку, що спричиняє фібрилювання (розщеплення) продукту, створюючи помилкове враження, що це продукт волокнистої структури.

Ця стрічка має товщину приблизно 0,13 мм, вона може мати надрукований малюнок і є придатною для скручування. Вона зазвичай намотується на котушки або трубчасті бобіни і продається під назвою “пластмасовий болдюк”. Використовується для тих самих цілей, що й болдюк, класифікований в товарній позиції 5806. Ця декоративна стрічка зазвичай зав’язується вузлом у випадку використання її для пакування.

Ця товарна категорія включає іншу стрічку типу, що використовується для цілей пакування, незабарвлену або забарвлену  в масі, виготовлену екструзією із полімерів пропілену.

Ця декоративна стрічка, на відміну від декоративної стрічки описаної вище, немає шовковистого вигляду, товстіша і жорсткіша і не придатна для скручування. Її поверхня може бути рельєфною з надрукованим малюнком.

Ця стрічка накручується з натягом на пакований товар, а її кінці потім термічно зварюються або з’єднуються за допомогою металевої чи пластмасової  скріпки.

Ця товарна категорія не включає смуги або стрічки з поліпропілену, з шириною не більш як 5 мм (товарна категорія 5404 90 10).

 

3920 43 10 - 3920 43 90

 

            Дивись Примітку 2 до товарних підпозицій цієї групи та Пояснення до товарних підпозицій 3920 43 і 3920 49.

 

3920 49 10 - 3920 49 90

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 3920 43  і 3920 49.

 

3920 73 10

Ця товарна категорія охоплює плівки, придатні для використання в кінематографії або фотографії як основи для нанесення світлочутливих матеріалів.

 

Пояснення до товарної позиції 3921:

 

3921

Іншi плити, листи, плiвки та смуги або стрічки з пластмаси:

 

- пористi:

3921 11 00 00

- - з полiмерiв стиролу

3921 12 00 00

- - з полiмерiв вiнiлхлориду

3921 13

- - з полiуретанiв:

3921 13 10

- - - гнучкi:

 

- - - - з пінополі-уретанів:

3921 13 10 11

- - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3921 13 10 19

- - - - - інші

3921 13 10 90

- - - - iншi

3921 13 90 00

- - - інші

3921 14 00 00

- - з регенерованої целюлози

3921 19 00 00

- - з iнших пластмас

3921 90

- інші:

 

- - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:

3921 90 10 00

- - - із складних полiефiрiв

3921 90 30 00

- - - з фенолоальде-гідних смол

 

- - - з амiноальде-гідних смол:

 

- - - - шаруваті (ламіновані):

3921 90 41 00

- - - - - шаруваті (ламіновані) високого тиску з декоративною поверхнею з одного або з обох боків

3921 90 43 00

- - - - - iншi

3921 90 49 00

- - - - iншi

3921 90 55

- - - iншi:

3921 90 55 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3921 90 55 90

- - - - інші

3921 90 60 00

- - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації)

3921 90 90 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються плити, листи, плівка, стрічки і смужки з пластмас, крім включених до товарних позицій 3918, 3919 або 3920 чи до групи 54. Сюди тому включаються лише пористі продукти або продукти, армовані, шаруваті, на підкладці або аналогічно з’єднані з іншими матеріалами. (Для класифікації плит і т.д. з’єднаних з іншими матеріалами дивись загальні положення до цієї групи).

Згідно з Приміткою 10 до цієї групи, термін “плити, листи, плівки, та  стрічки і смужки” означає лише плити, листи, плівку, стрічки, смуги, смужки і блоки правильної геометричної форми, з малюнком або без нього, або з поверхнею, обробленою інакше (наприклад, поліровані, тиснені, фарбовані, просто вигнуті чи рифлені), нарізані чи не нарізані на прямокутники (включаючи квадрати), але без подальшої обробки (навіть якщо в результаті подібних операцій вони стають готовою продукцією).

Плити, листи і т.д. з обробленою чи необробленою поверхнею (включаючи квадрати та інші нарізані з них прямокутники), зі шліфованими краями, просвердлені, фрезеровані, із загнутою крайкою, скручені, обрамлені або інакше оброблені чи нарізані на форми, крім прямокутної (включаючи квадратну), зазвичай розглядаються як вироби товарних позицій 3918, 3919 або 3922 – 3926.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3920.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3921 90 41

            Ця товарна категорія включає шаруваті листи, що складаються з шарів волокнистого листового матеріалу (наприклад, паперу), просочених термореактивними смолами і зв’язаних разом нагріванням та тиском не менш як 5 МПа; зовнішній шар або шари, мають декоративне забарвлення або дизайн (наприклад, імітують деревину).

 

Листи з декоративними шарами з обох боків використовуються для вертикального встановлення, наприклад, як перегородки в рекламних стендах або вітринах магазинів; листи з одним декоративним шаром використовуються головним чином як покриття для деревностружкових плит.

 

Пояснення до товарної позиції 3922:

 

3922

Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливні та аналогiчнi вироби санiтарно-технічного призначення з пластмас:

3922 10 00 00

- ванни, душi, раковини для стоку води та раковини для умивальників

3922 20 00 00

- сидiння та кришки для унiтазiв

3922 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються фітинги, призначені для того, щоб бути стаціонарно закріпленими на одному місці, у Приміщенні і т.п., зазвичай для з’єднання систем подачі води чи стічних вод. Вона також охоплює інші вироби для санітарно-технічних цілей, подібні за розмірами і використанням, такі як переносні біде, дитячі ванни і туалети для кемпінгу.

Промивні цистерни з пластмас включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, мають вони чи не мають механізми.

Проте до цієї товарної позиції не включаються:

(a)  маленькі переносні предмети санітарно-гігієнічного призначення, такі як судна та нічні горщики (товарна позиція 3924);

(b) мильниці, вішалки для рушників, підставки для зубних щіток, тримачі туалетного паперу, гачки для рушників та аналогічні вироби для ванних кімнат, туалетів чи кухонь; якщо вони призначені для постійної установки в/чи на стінах або в інших частинах будинку, то ці предмети потрапляють до товарної позиції 3925, у протилежному випадку – до товарної позиції 3924.

Пояснення до товарної позиції 3923:

 

3923

Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi пристосування з пластмаси для герметизації, закупорювання:

3923 10 00 00

- коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби

 

- мiшки, пакети, сумочки (включаючи конічні (кульки):

3923 21 00 00

- - з полiмерiв етилену

3923 29

- - з iнших пластмас:

3923 29 10 00

- - - з полiвiнiл-хлориду

3923 29 90 00

- - - iншi

3923 30

- бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби:

3923 30 10 00

- - вмiстом не бiльш як 2 л

3923 30 90 00

- - вмiстом більш як 2 л

3923 40

- бобiни, котушки, шпулi та аналогічні основи для намотування:

3923 40 10 00

- - бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо, зазначенi у товарних позицiях 8523 i 8524

3923 40 90 00

- - iншi

3923 50

- пробки, кришки, ковпачки та iншi пристосування для герметизації, закупорювання:

3923 50 10 00

- - кришки та ковпачки для закупорювання пляшок

3923 50 90 00

- - iншi

3923 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються всі вироби з пластмас, зазвичай використовувані для упакування чи транспортування всіх видів продуктів. До цих виробів відносяться:

(a) контейнери, такі як коробки, ящики, кошики, мішки і сумки (включаючи конічні мішки та мішки для сміття), бочки, каністри, сулії, пляшки і фляги.

До цієї товарної позиції також включаються:

(i) чаші без ручок типу контейнерів, використовувані для упакування чи транспортування деяких харчових продуктів, незалежно від того, чи можуть вони використовуватися також як посуд чи туалетно-гігієнічні вироби;

(ii)   преформи, що  є проміжним  виробом для виготовлення пляшок з пластмаси, циліндричної форми, один кінець якого запаяний а інший відкритий та має різь для  нагвинчування кришки. Місце нижче  кінця, що має  різь, призначене для видування до потрібного розміру і форми.  

(b) котушки, шпулі, бобіни та аналогічні вироби, включаючи відео- та аудіокасети без магнітної стрічки;

(с) пробки, кришки, ковпачки та інші пристрої для закупорювання.

До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (inter alia): предмети домашнього вжитку, такі як кошики для сміття і чаші, що використовуються як посуд, або столові прибори, або туалетно-гігієнічні вироби і не призначені для упакування чи транспортування товарів незалежно від того, використовуються вони іноді для цих цілей чи ні (товарна позиція 3924), контейнери товарної позиції 4202 і гнучкі проміжні контейнери великої ємності товарної позиції 6305.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3923 90 00

 

            Ця товарна категорія включає сітку, екструдовану у формі рукава, що призначена для пакування, продається у вигляді нефіксованої довжини, і після розрізання на частини конкретної довжини використовується, зазвичай, для виготовлення мішків та сумок для пакування деяких фруктів та овочів, таких як яблука, апельсини, картопля і цибуля.

 

Пояснення до товарної позиції 3924:

 

3924

Посуд та прибори столові або кухонні, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетні вироби з пластмас:

3924 10 00 00

- посуд та прибори столові або кухонні

3924 90 00

- інші:

3924 90 00 10

- - з регенерованої целюлози:

3924 90 00 90

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються вироби з пластмас:

(A) Столовий посуд, такий як кавові сервізи, тарілки, супниці, салатниці, блюда і підноси усіх видів, кавники, чайники для заварки, цукорниці, пивні кухлі, чашки, соусниці, вази для фруктів, графинчики (карафки) для оцту та олії, сільнички, гірчичниці, підставки для яєць, підставки для чайників, серветки під блюда, підставки для ножів чи виделок, кільця для серветок, ножі, виделки та ложки.

(B) Кухонний посуд, такий як миски, формочки для желе, горщики для м’яса, банки для зберігання продуктів, ящички та коробки (коробки для чаю, кошики для хліба і т.д.), лійки, ковші, мірний посуд з поділками та качалки.

(C) Інші речі домашнього вжитку, такі як попільниці, грілки, тримачі сірникових коробок, ящики і кошики для сміття, відра, лійки, коробочки для легкого сніданку, фіранки, портьєри, скатертини та чохли для меблів (накидки).

(D) Туалетно-гігієнічні вироби (для використання всередині будинку і поза ним), такі як туалетні речи (глечики для вмивання, миски), санітарні бачки, підкладні судна, настінні пісуари, нічні горщики, плювальниці, очні ванночки; соски на пляшки (соски для годування) і напальники, мильниці, поперечини для рушників, тримачі для зубних щіток, тримачі для туалетного паперу, гачки для рушників та аналогічні предмети для ванних кімнат, туалетів чи кухонь, не призначені для довгострокової установки на стіни. Проте такі предмети, призначені для довгострокової установки в/чи на стіни або інші частини будинків (наприклад, за допомогою шурупів, цвяхів, болтів чи адгезивів), не включаються (товарна позиція 3925).

До цієї товарної позиції також входять чаші (без ручок) для використання як посуд або предмети туалету і не призначені як контейнери для упакування чи транспортування товарів незалежно від того, використовуються вони іноді для цих цілей чи ні. До цієї товарної позиції не включаються, проте, чаші без ручок, що мають властивості контейнерів, використовуваних для упакування чи транспортування товарів (товарна позиція 3923).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3924 90 00

Ця товарна категорія охоплює губки з регенерованої целюлози, розрізану на різні форми, крім прямокутної (включаючи квадратну), з шліфованими або інакше обробленими краями.

Ця товарна категорія не включає:

(а) природні губки (товарні позиції 0511 99 31 та 0511 99 39);

(b) губки, просто розрізані на прямокутники (включаючи квадрати) (товарна позиція 3921).

 

Пояснення до товарної позиції 3925:

 

3925

Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначені в іншому місці:

3925 10 00 00

- резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, дiжки та аналогiчнi ємності місткістю більш як 300 л

3925 20 00 00

- дверi, вiкна та їх рами, наличники і пороги

3925 30 00 00

- вiконницi, штори (включаючи венеційські жалюзi), аналогiчнi вироби та їх частини

3925 90

- iншi:

3925 90 10 00

- - фітинги та кріпильні комплекти, призначенi для постійного встановлення в/або на дверях, вiкнах, східцях, стiнах або iнших частинах будинків

3925 90 20 00

- - магістральні, канальні та кабельні лотки, жолоби для електричних мереж

3925 90 80 00

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються лише вироби, згадані в Примітці 11 до цієї групи.

Пояснення до товарної підпозиції.

Товарна підпозиція 3925 20

До підпозиції 3925 20 включаються двері, стулчасті (на петлях) чи ковзні, які використовуються для закривання входу в будинок, кімнати і т.д. Сюди не включаються огородження для входу до садів, полів, скотарень тощо. (які називаються “хвіртки”) (товарна підпозиція 3925 90).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

            Дивись Примітку 11 до цієї групи.

 

3925 20 00

 

            Дивись Пояснення до товарної підпозиції 3925 20.

 

3925 90 10

 

            Дивись Примітку 11  (ij) до цієї групи.

 

Пояснення до товарної позиції 3926:

 

3926

Іншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901-3914:

3926 10 00 00

- приладдя канцелярське або шкiльне

3926 20 00 00

- одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки)

3926 30 00

- кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні вироби для меблiв, кузовів, транспортних засобiв:

3926 30 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

3926 30 00 90

- - інші

3926 40 00 00

- статуетки та iншi декоративнi вироби

3926 90

- iншi:

3926 90 50 00

- - ємності перфорованi та аналогiчнi вироби для фiльтрування води на вході до дренажної системи

 

- - iншi:

3926 90 92

- - - виготовленi з листів:

3926 90 92 30

- - - - для цивільної авіації

3926 90 92 90

- - - - інші

3926 90 97

- - - інші:

3926 90 97 10

- - - - що використо-вуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3926 90 97 20

- - - - номерні пломби; пристрої контролю за доступом

3926 90 97 30

- - - - для цивільної авіації

3926 90 97 90

- - - - інші

 

 

До цієї товарної позиції включаються вироби, в іншому місці не зазначені, із пластмас (як визначено в Примітці 1 до цієї групи) чи з інших матеріалів товарних позицій 3901–3914.

До них відносяться:

(1) Одяг та додаткові речі (крім іграшок), виконані зшиванням чи склеюванням листів пластмаси, наприклад, фартухи, ремені, дитячі нагрудники, плащі, підпахівники і т.д. Знімні пластмасові каптури включаються до цієї товарної позиції, якщо вони подані разом з пластмасовими плащами, до яких вони належать.

(2) Пристосування (кріпильні вироби та фурнітура) до меблів, транспортних засобів або аналогічні вироби.

(3) Статуетки та інші декоративні вироби .

(4) Пилозахисні покриття, захисні мішки, навіси, швидкозшивачі, папки для документів і книжок, обкладинки книжок і т.п. захисні вироби, виготовлені шляхом зшивання або склеювання листів з полімерних матеріалів.

(5) Прес-пап’є, ножі для різання паперу, блокноти з промокальним папером, футляри для ручок, закладки для книг і т.д.

(6) Гвинти, болти, шайби та аналогічні вироби загального користування.

(7) Транспортерні стрічки, привідні паси чи елеваторні паси, нескінченні чи розрізані уздовж та з’єднані кінцями або оснащені кріпленнями.

Транспортерні стрічки, привідні паси чи елеваторні паси, або іншого типу, подані з машинами чи апаратурою, для якої вони призначені, змонтовані чи незмонтовані, класифікуються разом з цією машиною або пристроєм (наприклад, у розділі XVI). Крім того, до цієї товарної позиції не включаються транспортерні стрічки або привідні паси з текстильного матеріалу, просоченого, з покриттям чи дубльованого (прошарованого) полімерним матеріалом (розділ XI, наприклад, товарна позиція 5910).

(8) Іонообмінні колонки, заповнені полімерами товарної позиції 3914.

(9) Пластмасові контейнери, проміжок між стінками яких заповнено карбоксиметилцелюлозою (використовувані як ємності для льоду).

(10) Коробки чи ящики для інструментів, що не мають спеціальної форми чи спеціальних пристосувань усередині для розміщення конкретних інструментів, разом з їх приладдям або без них (дивись пояснення до товарної позиції 4202).

(11) Соски-пустушки; пузирі для льоду; спринцівки; клізми та пристрої для них; подушки для інвалідів та аналогічні подушки для догляду за хворими; пессарії; презервативи (профілактичні засоби); балони для шприців.

(12) Різні інші вироби, такі як застібки для сумок, куточки для валіз, підвісні гачки, захисні ковпачки і прокладки, установлювані під меблями, ручки (на робочих інструментах, ножах, вилках і т.п.), намистини, стекла годинників, цифри та літери, ярлики для багажу.

 

* У цьому випадку мономерні ланки, що мають випадковий розподіл, і поняття “повторювана основна ланка” не застосовно.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться