Отключить рекламу

Подпишитесь!


851 Печатать

Група 37 Фотографічні або кінематографічні товари

Примітки:

1. До цієї групи не включають відходи або браковані товари.

 

2. У цій групі термін "фотографічний" означає процес, завдяки якому прямо або непрямо одержують видимі зображення під впливом світла або інших форм випромінювання на фоточутливі поверхні.

 

Додаткові примітки:

 

1. У разі коли звукові фільми імпортуються в двох стрічках (одна стрічка містить тільки зображення, друга використовується як звукова), кожна стрічка повинна бути включена до відповідної товарної позиції.

 

2. Термін "хронікальні фільми" товарної категорії 3706 90 52 00 означає фільми з метражем менш як 330 м, які відображають поточні події політичного, спортивного, військового, наукового, літературного, фольклор­но­го, туристичного, суспільного характеру тощо.

 

Загальні положення

Фотографічні пластинки, плівки, папір, картон і текстильні матеріали групи 37 являють собою перераховані вироби з одним або кількома шарами будь-якої емульсії, чутливої до світла чи інших випромінювань з енергією, достатньою для ініціювання реакції у фотон- або фоточутливих матеріалах, тобто випромінювань з довжиною хвилі не більше 1300 нм електромагнітного спектру (включаючи гамма-випромінювання, рентгенівське, ультрафіолетове і випромінювання в ближній інфрачервоній області), а також до корпускулярного (або ядерного) випромінювання незалежно від того, чи призначені вони для монохромного чи кольорового відтворення. Деякі пластинки, проте, не покриті емульсією, але складаються з фоточутливого полімерного матеріалу, що може бути зафіксований на підкладці.

Найрозповсюджені емульсії виготовляють на основі галогенідів срібла (бромід срібла, бромід йодид срібла і т.д.) або солей інших дорогоцінних металів, але іноді можуть бути використані деякі інші матеріали, наприклад, фериціанід калію чи інші сполуки заліза – для світлокопій, дихромати калію чи амонію – для фотомеханічного гравірування, солі діазонію – для діазоемульсій і т.д.

(A) Пластинки та плівки включаються до цієї групи, якщо вони:

(1) Неекспоновані, тобто ще не піддані дії світла чи інших випромінювань; або

(2) Експоновані, проявлені або не проявлені (тобто оброблені хімічно для одержання видимого зображення).

Пластинки та плівки включаються до цієї групи незалежно від того, негативні вони (тобто зі зворотним зображенням світла і тіні), позитивні (включаючи лавандові позитиви, використовувані для дублювання подальших позитивів) або оборотні (тобто зі спеціальною емульсією, що дозволяє одержувати безпосередньо позитивне зображення на знімку).

(B) Фотографічний папір, картон і текстильні матеріали включаються до цієї групи, лише якщо вони неекспоновані або експоновані (негативні або позитивні), але не проявлені; після проявлення ці продукти включаються до групи 49 або розділу ХI.

За умови дотримання спеціальних положень, зазначених у поясненні до товарної позиції 3707, до цієї групи також включаються хімічні продукти та матеріали для спалахів, які використовують у фотографії.

До цієї групи не включаються відходи та брухт. Відходи та брухт фотографічних і кінематографічних матеріалів, що містять дорогоцінні метали чи хімічні сполуки дорогоцінних металів, які, у принципі, можуть використовуватися для видобування дорогоцінних металів, включаються до товарної позиції 7112. Інші відходи та брухт фотографічних чи кінематографічних матеріалів класифікуються відповідно до матеріалів, з яких вони виготовлені (наприклад, полімерні матеріали – у товарній позиції 3915, папір – у товарній позиції 4707).

Пояснення до товарної позиції 3701:

 

3701

Фотопластинки та фотоплiвка, плоскі, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:

3701 10 00 00

- рентгенiвськi

3701 20 00 00

- для моментальної фотографiї

3701 30 00 00

- iншi платiвки та плiвка, довжина будь-якої із сторін яких більш як 255 мм

 

- iншi:

3701 91 00 00

- - для кольорової фотографiї (полiхромні)

3701 99 00 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Фотопластинки та фотоплівки плоскі з будь-якого матеріалу, крім паперу, картону або тканини.

Такі пластинки та плівки плоскі (тобто не в рулонах), включаючи плівки у формі дисків, являють собою неекспоновані матеріали і зазвичай покриті сенсибілізованою фотографічною емульсією. Вони можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу, крім паперу (наприклад, паперові “пластинки”, використовувані для одержання негативів), картону чи тканини (товарна позиція 3703). Зазвичай, найчастіше використовуваними матеріалами є скло та ацетат целюлози, поліетилентерефталат чи інші полімерні матеріали (для пакетної плівки або форматної фотоплівки), а також метал або камінь (для фотомеханічних процесів). Деякі пластинки, які після експонування та оброблення будуть використані для друкування, не покриваються емульсією, але повністю чи більшою мірою складаються з фоточутливих полімерних матеріалів. Вони можуть бути закріплені на підкладці з металу чи іншого матеріалу. Частина цих пластинок повинна мати власний ступінь чутливості, підсиленої до експонування.

Ці товари мають різне призначення, наприклад:

(1) Пластинки, форматні плівки для аматорської чи професійної фотографії.

(2) Рентгенівські пластинки та плоскі плівки, включаючи використовувані для зубної рентгенографії. Ці товари зазвичай мають чутливу емульсію з двох сторін.

(3) Пластинки для фотомеханічних процесів, використовувані для фотогравірування, фотолітографії і т.д.

(4) Спеціальні пластинки та плівки для використання в мікрофотографії, фотомікрографії, астрономії, фотографії в космічних променях, аерофотографії і т.д.

(B) Плоскі плівки для моментальної фотографії.

Вони також сенсибілізовані, неекспоновані та плоскі. Плівки для моментальної фотографії складаються з чутливого листа будь-якого матеріалу (негатив), листа спеціально обробленого паперу (позитив) і проявника, для миттєвого одержання готового позитивного фотознімку. Плівки для моментальної фотографії можуть бути в пакетах (касета або бляшана коробка, що містить декілька листів такої плівки), призначених для зарядки безпосередньо в камеру, або в коробках, що містять декілька окремо використовуваних листів.

Проте плівки для моментальної фотографії в рулонах, сенсибілізовані, неекспоновані, не включаються (товарна позиція 3702).

До цієї товарної позиції також не включаються:

(a) несенсибілізовані пластинки та плоскі плівки (які класифікують відповідно до матеріалів, з яких вони виготовлені);

(b) неекспоновані рулонні плівки (товарна позиція 3702).

 

Пояснення до товарної позиції 3702:

 

3702

Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована:

3702 10 00 00

- рентгенiвська

 

- плiвка iнша, неперфорована, завширшки не більш як 105 мм:

3702 31

- - для кольорової фотографiї (полiхромна):

3702 31 91 00

- - - кольорова негативна плівка:

- завширшки 75 мм або більше, але не більш як 105 мм і

 

- завдовжки 100 м або більше для виробництва касет для миттєвої фотографії

3702 31 97 00

- - - інша

3702 32

- - iнша, з емульсiєю з галогенними сполуками срiбла:

 

- - - завширшки не бiльш як 35 мм:

3702 32 10 00

- - - - мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї

3702 32 20 00

- - - - iнша

3702 32 85 00

- - - завширшки більш як 35 мм

3702 39 00 00

- - iнша

 

- плiвка iнша, неперфорована, завширшки більш як 105 мм:

3702 41 00 00

- - завширшки більш як 610 мм i завдовжки більш як 200 м, для кольорової фотографiї (полiхромна)

3702 42 00 00

- - завширшки більш як 610 мм i завдовжки більш як 200 м, крiм плiвки для кольорової фотографiї

3702 43 00 00

- - завширшки більш як 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м

3702 44 00

- - завширшки більш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм:

3702 44 00 10

- - - завдовжки не більш як 200 м

 

- - - завдовжки більш як 200 м:

3702 44 00 91

- - - - для моментальної фотографії

3702 44 00 99

- - - - інша

 

- iнша плiвка для кольорової фотографiї (полiхромна):

3702 52 00 00

- - завширшки не бiльш як 16 мм

3702 53 00 00

- - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, призначена для дiапозитивiв

3702 54 00 00

- - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, крiм плiвки для дiапозитивiв

3702 55 00 00

- - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки більш як 30 м

3702 56 00 00

- - завширшки більш як 35 мм

 

- iнша:

3702 96

- - завширшки не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м:

3702 96 10 00

- - - мікроплівка, плiвка для художньої фотографiї

3702 96 90 00

- - - iнша

3702 97

- - завширшки не бiльш як 35 мм i завдовжки більш як 30 м:

3702 97 10 00

- - - мiкроплівка, плiвка для художньої фотографiї

3702 97 90 00

- - - iнша

3702 98 00 00

- - завширшки більш як 35 мм

 

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Фотоплівки в рулонах з будь-якого матеріалу, крім паперу, картону або тканини.

Фотоплівки в рулонах (тобто крім плоских), сенсибілізовані, неекспоновані, як правило з поліетилентерефталату, ацетату целюлози чи аналогічних гнучких матеріалів, зазвичай придатні на ряд експозицій. До цієї товарної позиції не включаються такі плівки з паперу (наприклад, паперові “плівки”, використовувані для виготовлення негативів), картону чи текстильного матеріалу (товарна позиція 3703).

Плівки в рулонах включаються до цієї товарної позиції, перфоровані чи неперфоровані; їхній слід захищати від світла паперовим чи іншим упакуванням.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Кіноплівки, ширина яких зазвичай 35; 16; 9,5 або 8 мм.

(2) Діапозитивні плівки в рулонах.

Фотоплівки, не нарізані до використовуваних розмірів, включаються до цієї товарної позиції.

Подібно до фотопластинок товарної позиції 3701, ці плівки можуть бути використані для аматорських, професійних, фотомеханічних, наукових, радіографічних та інших цілей. Рентгенівські плівки в рулонах зазвичай мають чутливий шар з двох сторін.

Сенсибілізовані плівки для фотоелектричного звукозапису також включаються до цієї товарної позиції.

(B) Плівки для моментальної фотографії в рулонах.

Плівки для моментальної фотографії в рулонах дозволяють миттєво одержувати готові позитивні фотознімки. Такі плівки складаються із сенсибілізованої плівки з будь-якого матеріалу, такого як ацетат целюлози, поліетилентерефталат або інший полімерний матеріал, папір, картон чи тканина (негатив), спеціально обробленого листа паперу (позитив) і проявника.

Проте плоскі плівки для моментальної фотографії, сенсибілізовані, неекспоновані, не включаються (товарна позиція 3701).

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) неекспоновані фотопластинки та плівки плоскі (товарна позиція 3701);

(b) несенсибілізовані плівки з полімерних матеріалів (група 39);

(c) готові незаписані плівки для механічного записування звуку (товарна позиція 8523).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3702 32 10

 

            Мікроплівка цієї категорії зазвичай не відрізняється від кіноплівки, але використовується для покадрового відтворення документів. Ця плівка також використовується для відтворення записів комп’ютерної програми, в цьому випадку вона ідентифікується літерами СОМ (computer output microfilm). Мікроплівка зазвичай виробляється завширшки 8, 16 і 35 мм і завдовжки приблизно 30, 61, 122 і 305 м.

 

            Плівка для художньої фотографії, що використовується у поліграфічній промисловості для фотомеханічного відтворення ілюстрацій і текстового матеріалу (наприклад, фотолітографії, геліогравюри, кольорової фотолітографії, фотостатного відтворення).

 

3702 96 10

 

            Дивись  Додаткові пояснення  до товарної категорії 3702 32 10.

 

3702 97 10

 

            Дивись  Додаткові пояснення  до товарної категорії 3702 32 10.

 

Пояснення до товарної позиції 3703:

 

3703

Фотопапiр, картон i текстильнi матерiали, сенсибiлiзованi, неекспонованi:

3703 10 00 00

- у рулонах, завширшки більш як 610 мм

3703 20 00 00

- iншi, для кольорової фотографiї (полiхромні)

3703 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції входять усі сенсибілізовані, неекспоновані фотопапір, картон і текстильні матеріали, плоскі або в рулонах.

Отже, до цієї товарної позиції включаються:

(1) Папір і текстильний матеріал для одержання позитивних фотознімків. Вони можуть бути використані в аматорських, професійних, рентгенівських, електрокардіографічних, звукозаписувальних, фотокопіювальних і подібних роботах.

(2) Так звані паперові “пластинки” та “плівки”, використовувані для одержання негативів під час експозиції в камері.

(3) Фериціанідний, ферогалатний та ін. папір, використовуваний для одержання світлокопій і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) плівки для моментальної фотографії, плоскі чи в рулонах, сенсибілізовані, неекспоновані (товарна позиція 3701 або 3702);

(b) експоновані, але не проявлені фотопапір, картон чи текстильні матеріали (товарна позиція 3704);

(c) оброблені, але несенсибілізовані папір, картон чи текстильні матеріали, наприклад, папір з покриттям з альбуміну, желатину, сульфату барію, оксиду цинку і т.д. (група 48 або розділ ХI);

(d) проявлені фотопапір, паперовий картон чи текстильні матеріали (група 49 або розділ ХI).

Пояснення до товарної позиції 3704:

 

3704 00

Фотопластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi:

3704 00 10 00

- пластинки та плiвка

3704 00 90 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються фотографічні пластинки, плівку, папір, картон і текстильні матеріали, що включаються до товарних позицій 3701, 3702 або 3703, за умови, що вони експоновані, але не проявлені. Ці товари можуть бути негативами або позитивами (оборотними чи необоротними).

Проявлені пластинки, плівка, папір, картон і текстильні матеріали не включаються (товарна позиція 3705, 3706, група 49 або розділ ХI).

 

Пояснення до товарної позиції 3705:

 

3705

Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, крiм кiноплiвки:

3705 10 00 00

- для офсетного копіювання

3705 90

- iншi:

3705 90 10 00

- - мікроплівка

3705 90 90 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються фотопластинки та плівки товарної позиції 3701 або 3702, експоновані та проявлені, за умови, що вони перфоровані і стосуються типів, використовуваних для відтворення або проектування нерухомих зображень. До цієї товарної позиції включаються як негативи, так і позитиви; останні іноді називають діапозитивами, якщо вони прозорі.

До цієї товарної позиції також включаються мікрокопії на прозорій основі (мікрофільми).

До цієї товарної позиції включаються градуйовані (шторні) екрани з напівтонової відтінкової контактної плівки, що складаються з безлічі крапок, зазвичай розташованих у шаховому порядку, та інші екрани, одержані фотографічним шляхом і використовувані в графічному мистецтві.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) проявлені плівки, які використовують для кінопроекторів, показу кінофільмів (товарна позиція 3706);

(b) проявлені фотопапір, картон чи текстильні матеріали (група 49 або розділ ХI);

(c) проявлені пластинки, готові для подальшого друку (наприклад, офсетним способом) (товарна позиція 8442).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3705 90 10

 

            Ця категорія охоплює відтворення документів у зменшеному вигляді (наприклад, ділових паперів, архівних документів, технічних креслень), отриманих шляхом фотографування.

 

            Мікроплівка являє собою плоску плівку (мікрофіші) чи плівку в рулонах, що містить низку мікрозображень. Мікрофіші залишаються класифікованими в цій товарній категорії, навіть якщо вони вміщені в рамку (кадровані).

Ця категорія не охоплює мікрокопії на фотопапері, експоновані і проявлені (у вигляді мікрокарток, книг тощо), які включені до товарної категорії 4911 91 00.

 

Пояснення до товарної позиції 3706:

 

3706

Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише iз звукової доріжки:

3706 10

- завширшки 35 мм або бiльше:

3706 10 20 00

- - лише із звуковою дорiжкою; негативна; промiжна позитивна

3706 10 99 00

- - позитивна iнша

3706 90

- iнша:

3706 90 52 00

- - лише із звуковою дорiжкою; негативна, промiжна позитивна; хронікальна

 

- - iнша завширшки:

3706 90 91 00

- - - менш як 10 мм

3706 90 99 00

- - - 10 мм або бiльше

До цієї товарної позиції включається проявлена стандартна або нестандартна за шириною кіноплівка для проектування на екран, негативна чи позитивна, яка містить лише відповідні візуальні зображення, або візуальні зображення і звукову доріжку одночасно (записану як фотографічно, так і нефотографічно, наприклад, магнітним способом).

До цієї товарної позиції також включається проявлена кіноплівка стандартної чи нестандартної ширини, негативна чи позитивна, без вмісту візуальних зображень, а складається лише з однієї або кількох звукових доріжок. Якщо на плівці є лише одна звукова доріжка, вона повинна бути записана фотоелектричним способом. Плівка, що має більше однієї звукової доріжки, може мати доріжку, записану магнітним способом, але принаймні одна доріжка повинна бути записана фотоелектричним способом. Записані фотоелектричним способом доріжки виглядають як вузькі друковані смуги, які відтворюють звукові коливання.

Плівка зі звуковою доріжкою, нанесеною різними способами, крім фотоелектричного (наприклад, механічне кліше або магнітне записування), не включаються (товарна позиція 8523).

Додаткові пояснення до товарної позиції 3706:

У цій товарній позиції термін "звукові фільми" означає тільки плівки, що мають візуальне зображення і звукову доріжку на одній і тій же стрічці. У разі звукових фільмів на двох стрічках кожна стрічка класифікується у відповідній товарній категорії, тобто плівка, що містить тільки звукову доріжку, відноситься в залежності від ширини плівки, до товарної категорії 3706 10 20 або 3706 90 52, тоді як плівка, що містить візуальне зображення, включається в одну з даних товарної категорій 3706 90 91 або 3706 90 99 (Враховують Додаткову примітку 1 до цієї групи)

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3706 10 20

 

            Ця товарна категорія включає:

1. Оригінальні негативні плівки;

2. Проміжні позитивні плівки, надруковані з оригінальних негативних плівок; у чорно-білому кіно ці плівки відомі як "позитивні копії", "каштанові позитиви", "лілово-рожеві позитиви", "мастер-позитиви", "еталонні відбитки", "дрібнозернисті еталонні відбитки" або "дублюючі позитиви", тоді як у кольоровому кіно ці кіноплівки відомі як "позитивні копії", "інтерпозитиви" або "проміжні позитиви"; ці кіноплівки виготовлені на основі, що злегка пофарбована в лілувато-коричневі тони, або на незабарвленій основі; ці плівки звичайно не використовуються для проектування, а призначаються для виготовлення копій оригінальних негативів. Проте ці плівки можуть використовуватися виключно для перегляду, для редакторської роботи або для остаточної синхронізації кінофільму.

Також, як проміжні позитиви класифікуються три позитивні чорно-білі плівки, отримані за допомогою фільтрів (синього, зеленого і червоного) з оригінальних кольорових негативів і використовувані для одержання за допомогою аналогічних фільтрів кольорового проміжного негативу, призначеного для друкування копій позитивних плівок;

3. Копії негативів, видрукувані з проміжних позитивів і призначені для друкування копій позитивних плівок; у чорно-білому кіно ці плівки відомі як "негативні копії", а в кольоровому кіно - як "проміжні негативи" (1);

4. Оборотні проміжні негативні плівки, які в кольоровому кіно одержують шляхом прямого обернення зображення з оригінального негатива, і з яких потім друкують копії, призначені для демонстрації фільмів;

5. “Матричні плівки” (червоні, сині, зелені), що у кольоровому кіно одержують з негативів і з яких друкуються копії.

У тих випадках, коли такі плівки мають ширину 35 мм або більше, усі вони (за винятком "матричних плівок") зазвичай мають типову перфорацію для негативів (бочкоподібної форми).

Це дозволяє відрізняти проміжні позитивні плівки з нетонованою основою від позитивних плівок, призначених для проектування, які мають перфорацію, типову для позитивів.

 

            Перфорація позитива                    Перфорація негатива

Проте необхідно відзначити, що плівки з деяких країн (зокрема, з колишнього СРСР) мають своєрідну перфорацію (типу "Dubray-Howell"), що дуже схожа на звичайну перфорацію позитивних плівок і також буває на оригінальних негативних плівках, на проміжних негативних і позитивних плівках, а також на копіях позитивних плівок, призначених для показу або проектування.

"Матричні плівки" мають перфорацію, типову для позитивів, однак їх можна розпізнати за товщиною (яка майже вдвічі більше, ніж у позитивних плівок), за переважно каштановим кольором і за легкою рельєфністю зображень.

________

( 1 ) Відповідні терміни:

- Dupe negatіve (копії негативів): contretype negatіf (Франція) - Dup Negatіv (Німеччина) - controtіpі negatіvі (Італія) - duplіcaat-negatіef (Данія);

- Іntermedіate negatіve, іnternegatіve (проміжні негативи): іnternegatіf (Франція) - Zwіschennegatіve (Німеччина) - іnternegatіvі (Італія) - іnternegatіef (Данія).

 

3706 10 99

 

            Ця категорія охоплює плівки, призначені для проектування.

            Позитивні плівки з двома чи декількома смугами зображень повинні класифікуватися та оцінюватися щодо їхнього використання залежно від ширини і довжини плівки після розрізування її на смуги, тобто залежно від ширини і довжини плівки, що підлягає проектуванню.

Ннаприклад, плівка завширшки 35 мм (4 смуги завширшки 8 мм з припуском на обрізку) і завдовжки 100 м розглядається як 8-міліметрова плівка завдовжки 400 м.

 

Приклади плівок з декількома смугами зображень

 

A = Обрізка.

B = 8-мм плівки після обрізки.

 

3706 90 52

Дивись  Додаткові пояснення  до товарної категорії 3706 10 99.

Дивись Додаткову  примітку 2 до цієї групи.

Для визначення  терміну "хронікальні фільми"  дивись Додаткову примітку 2 до цієї групи.

3706 90 91 та 3706 90 99

            Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 3706 10 99.

 

Пояснення до товарної позиції 3707:

 

3707

Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних препаратів (адгезивів) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання:

3707 10 00 00

- емульсiї сенсибiлiзованi

3707 90

- iншi:

3707 90 20 00

- - проявники та фiксатори

3707 90 90 00

- - iншi

За умови дотримання положень, перерахованих нижче в пунктах (А) і (B), до цієї товарної позиції включаються продукти, які безпосередньо використовують для одержання фотографічного зображення. Такими продуктами є:

(1) Емульсії (див. загальні положення до цієї групи).

(2) Проявники, що роблять видимими приховані фотографічні зображення (наприклад, гідрохінон, пірокатехін, пірогалол, фенідон, п-N-метиламінофенолсульфат та їхні похідні). До цієї товарної позиції також включаються проявники для репродукції (відтворення) документів електростатичним способом.

(3) Закріплювачі, що роблять проявлене зображення стійким (наприклад, тіосульфат натрію (гіпо), метабісульфіт натрію, тіосульфат амонію, тіоціанати амонію, натрію чи калію).

(4) Підсилювачі та відновники для зміцнення або зм’якшення щільності зображення (наприклад, дихромат калію, хлорид ртуті, персульфат амонію).

Слід зазначити, проте, що хлорид ртуті включається в товарну позицію 2852,  навіть якщо він використовується для фотографічних цілей, представлений в дозованих формах чи запакований для роздрібної торгівлі в готовому до використання вигляді.

(5) Тонери для модифікування кольору зображення (наприклад, сульфід натрію).

(6) Очисники для видалення плям після проявлення, закріплення і т.д. (наприклад, алюмокалієвий галун).

До цієї товарної позиції також включаються, відповідно до умов пунктів (А) і (B) нижче, матеріали для фотоспалаху, що зазвичай складаються з алюмінію чи магнію, у вигляді порошку, таблеток, фольги і т.д. та іноді змішані з іншими речовинами для поліпшення згоряння.

Усі зазначені вище продукти включаються до цієї товарної позиції, лише якщо вони являють собою:

(A) Індивідуальні речовини, що:

(i) подані у відміряних частках, тобто рівномірно поділені на порції, в яких вони будуть застосовуватися, наприклад, таблетки, невеликі пакетики, що містять дозовану кількість порошку на одну проявну кювету; або

(ii) в упакуваннях для роздрібної торгівлі та розфасовані з вказівкою про їхню готовність до застосування у фотографії незалежно від вигляду етикетки, напису чи іншої інформації (наприклад, інструкції до застосування та ін.).

Окремі речовини, подані в іншому вигляді, крім вищевказаного, класифікуються відповідно до їхньої природи (наприклад, як хімічні продукти – у групі 28 або 29, як металеві порошки – у розділі ХV і т.д.).

або

(B) Препарати, одержані змішуванням чи сполученням двох або більше речовин, які використовують для фотографії. Такі препарати включаються до цієї товарної позиції незалежно від  того, розфасовані вони в великих чи малих кількостях і чи подані вони для роздрібної торгівлі.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) допоміжні речовини, які не використовують безпосередньо в одержанні фотографічних зображень, світлокопій і т.д. (наприклад, клей для монтажу фотографій, захисні лаки та глазурі для негативів чи позитивів, фарба для ретуші, олівці і т.д.);

(b) фотографічні лампи-спалахи товарної позиції 9006;

(c) продукти товарних позицій 2843 – 2846 (наприклад, солі та інші похідні дорогоцінних металів), незалежно від форми розфасовки та їхнього призначення.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться