Отключить рекламу

Подпишитесь!


1717 Печатать

Група 04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Примітки:

1. Термін “молоко” означає незбиране молоко або повністю чи частково знежирене молоко.

2. У товарній позиції 0405:

(а) термін “вершкове масло” означає натуральне вершкове масло, сироваткове чи рекомбіноване (відновлене) вершкове масло (свіже, солоне або згіркле, у тому числі консервоване вершкове масло), виготовлене виключно з молока, з вмістом молочного жиру 80 мас. % або більше, але не більш як 95 мас. %, з максимальним вмістом сухого знежиреного молочного залишку 2 мас. % і з максимальним вмістом води 16 мас. %. Вершкове масло не містить доданих емульгаторів, але може містити хлорид натрію, харчові барвники, нейтралізувальні солі та нешкідливі культури молочнокислих бактерій;

(b) термін “молочні пасти” означає здатні намащуватися емульсії типу “вода в маслі”, що містять молочний жир як єдиний жир у продукті в кількості 39 мас. % або більше, але менш як 80 мас. %.

3. Продукти, одержані шляхом концентрування молочної сироватки з доданням молока чи молочного жиру, класифікуються як сири в товарній позиції 0406 за умови, що вони мають такі три характеристики:

(а) вміст молочного жиру в перерахунку на суху речовину — 5 мас. % чи більше;

(b) вміст сухої речовини не менш як 70 мас. %, але не більш як 85 мас. %; та

(c) сформовані або здатні формуватися.

4. Ця група не включає:

(а) продукти, одержані з молочної сироватки, які містять понад 95 мас. % лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину (товарна позиція 1702); або

(b) альбуміни (включаючи концентрати двох або більше білків молочної сироватки, що містять понад 80 мас. % білків молочної сироватки у перерахунку на суху речовину) (товарна позиція 3502) або глобуліни (товарна позиція 3504).

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 0404 10 термін “видозмінена молочна сироватка” означає продукти, що складаються з компонентів сироватки, тобто сироватку з повністю або частково вилученими лактозою, білками чи мінеральними речовинами, сироватку, до якої були додані натуральні компоненти молочної сироватки, а також продукти, одержані шляхом змішування натуральних компонентів молочної сироватки.

2. У товарній підпозиції 0405 10 термін “вершкове масло” не означає дегідроване вершкове масло або топлене масло (товарна підпозиція 0405 90).

Додаткові примітки:

1. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять до товарних позицій 0401— 0406, повинна бути такою:

(а) до сумішей, у яких один із компонентів становить не менш як 90 мас. %, застосовується та ж ставка мита, що і до цього компонента;

(b) до інших сумішей — ставка мита, яка застосовується до того компонента, що має найвищу ставку імпортного мита.

 

Загальні положення

 

До цієї групи включаються:

 

(I) Молочні продукти:

 

) Молоко, тобто незбиране і частково чи повністю знежирене молоко.

 

(B) Вершки.

 

(C) Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені молоко та вершки.

 

(D) Молочна сироватка.

 

(E) Продукти з натуральних компонентів молока, в іншому місці не зазначені.

 

(F) Вершкове масло та інші молочні жири; молочні пасти.

 

(G) Сир та кисломолочний сир.

 

Продукти, названі в пунктах (А) – (E) можуть містити, крім натуральних компонентів молока (наприклад, молоко, збагачене вітамінами або мінеральними солями), незначні кількості стабілізаторів, які сприяють збереженню природної консистенції продукту під час транспортування в рідкому стані (наприклад, фосфат динатрію, цитрит тринатрію та хлорид кальцію), а також дуже незначні кількості антиокислювачів або вітамінів, які, звичайно, не містяться в продукті. Деякі з цих продуктів можуть також містити невеликі кількості хімічних речовин (наприклад, бікарбонат натрію), які додають у процесі їхнього виробництва; продукти у вигляді порошку чи гранул можуть містити речовини проти злежування чи спікання (наприклад, фосфоліпіди, аморфний діоксид кремнію).

 

Проте, до цієї групи не включаються продукти, одержані зі сироватки з вмістом понад 95 мас. % лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину (товарна позиція 1702). Для цілей розрахунку відсоткового вмісту (за масою) лактози в продукті слід використовувати вираз “суха речовина” для виключення як вільної води, так і кристалізаційної води.

 

До цієї групи також не включаються, серед інших (inter alia):

 

(а) готові харчові продукти на основі молочних продуктів (зокрема, товарна позиція 1901);

 

(b) продукти, одержані з молока заміщенням одного чи декількох його натуральних компонентів (наприклад, жирів масла) іншими речовинами (наприклад, олеїновими жирами) (товарна позиція 1901 або 2106);

 

(c) морозиво та інші види харчового льоду (товарна позиція 2105);

 

(d) лікарські засоби (ліки) групи 30;

 

(e) казеїн (товарна позиція 3501), молочний альбумін (товарна позиція 3502) і затвердлий казеїн (товарна позиція 3913).

 

(II) Яйця птиці та яєчні жовтки;

 

(III) Мед натуральний;

 

(IV) Їстівні продукти тваринного походження в іншому місці не зазначені.

 

Додаткові загальні положення

 

Казеїнати, отримані з молочного казеїну, використовуються, наприклад, як емульгатори (казеїнат натрію) або як джерело протеїну (казеїнат кальцію). Продукти, що містять казеїнати у кількості більше 3 мас. % у перерахунку на суху речовину, не включаються до товарних позицій 0401 – 0404, оскільки, в природних умовах казеїнати не містяться у молоці в такій кількості (див., зокрема, товарну позицію 1901).

 

Пояснення до товарної позиції 0401:

 

0401

Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

0401 10

- з вмiстом жирiв не бiльш як 1 мас.%:

0401 10 10 00

- - у первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л

0401 10 90 00

- - iншi

0401 20

- з вмiстом жирiв понад 1 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%:

 

- - не бiльш як 3 мас.%:

0401 20 11 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л

0401 20 19 00

- - - iншi

 

- - понад 3 мас.%:

0401 20 91 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л

0401 20 99 00

- - - iншi

0401 40

- з вмістом жиру більш як 6 мас.%, але не більш як 10 мас.%:

0401 40 10 00

- - у первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л

0401 40 90 00

- - iншi

0401 50

- з вмістом жиру більш як 10 мас.%:

 

- - не бiльш як 21 мас.%:

0401 50 11 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л

0401 50 19 00

- - - інші

 

- - понад 21 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:

0401 50 31 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л

0401 50 39 00

- - - iншi

 

- - понад 45 мас.%:

0401 50 91 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не бiльш як 2 л

0401 50 99 00

- - - iншi

 

 

До цієї товарної позиції включаються молоко (як визначено в Примітці 1 до цієї групи) та вершки, незалежно від того піддані вони чи ні пастеризації, стерилізації або консервуванню іншим способом, гомогенізації або пептонізації; проте не включаються молоко та вершки концентровані, або з вмістом добавок цукру чи інших підсолоджувальних речовин (товарна позиція 0402), коагульовані, ферментовані чи сквашені молоко та вершки (товарна позиція 0403).

 

Продукти цієї товарної позиції можуть бути замороженими та можуть містити добавки, згадані в Загальних положеннях пояснень до цієї групи. До цієї товарної позиції також включаються відновлені (рекомбіновані) молоко та вершки, які мають такий же кількісний та якісний склад, як і натуральні продукти.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

За умови, що продукти не містять інших добавок, ніж це передбачено Загальними положеннями до цієї групи, другий абзац, ця товарна позиція включає:

 

1. Незбиране молоко, неперероблене, а також молоко частково або повністю знежирене.

 

2. Пастеризований молоко, тобто молоко, збережуваність якого підвищено за рахунок часткового запобігання росту мікроорганізмів в результаті термообробки.

 

3. Стерилізоване молоко, включаючи молоко надвисокотемпературного оброблення (НВТ), яке має довший термін зберігання в результаті майже повного усунення росту мікроорганізмів шляхом інтенсивнішого теплового оброблення.

 

4. Гомогенізоване молоко, в якому жирові кульки природної емульсії були франментовані на кульки меншого розміру механічними засобами під високим тиском в поєднанні з термообробкою, перетворившись в загальну масу, що частково запобігає утворенню вершків.

 

5. Пептизоване молоко, тобто молоко, засвоюваність якого було поліпшено доданням пепсинів, що сприяють розщепленню білків.

 

6. Вершки, які є жировим шаром, що природно утворюється на поверхні молока в результаті повільної агломерації емульгуючих жирових кульок. За видалення вручну або в процесі центрифугуванням молока на сепараторі, цей шар містить, поряд з іншими інгредієнтами молока, досить високий відсоток жиру (зазвичай понад 10 мас. %). Деякі процеси центрифугування виробляють вершки з вмістом жиру понад 50 мас. %.

 

В межах цієї товарної позиції вершки вважаються “неконцентрованими”, незалежно від відсотку вмісту жиру, за умови, якщо вони отримані шляхом:

 

(a) збирання жирового шару з поверхні молока,

 

(b) центрифугування.

 

Проте “концентровані” вершки, вироблені іншими способами, наприклад, випаровуванням води під час термообробки, класифікуються в товарній позиції 0402.

 

Пояснення до товарної позиції 0402:

 

0402

Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

0402 10

- у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв не більш як 1,5 мас.%:

 

- - без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

0402 10 11 00

- - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 10 19 00

- - - iншi

 

- - iншi:

0402 10 91 00

- - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 10 99 00

- - - iншi

 

- у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв понад 1,5 мас.%:

0402 21

- - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

 

- - - з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:

0402 21 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 21 18 00

- - - - iншi

 

- - - з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:

0402 21 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 21 99 00

- - - - iншi

0402 29

- - iншi:

 

- - - з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:

0402 29 11 00

- - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичній упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас.%

 

- - - - iншi:

0402 29 15 00

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 29 19 00

- - - - - iншi

 

- - - з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:

0402 29 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 29 99 00

- - - - iншi

 

- iншi:

0402 91

- - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

0402 91 10 00

- - - з вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас.%

0402 91 30 00

- - - з вмiстом жирiв понад 8 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%

 

- - - з вмiстом жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:

0402 91 51 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 91 59 00

- - - - iншi

 

- - - з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:

0402 91 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 91 99 00

- - - - iншi

0402 99

- - iншi:

0402 99 10 00

- - - з вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас.%

 

- - - з вмiстом жирiв понад 9,5 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:

0402 99 31 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 99 39 00

- - - - iншi

 

- - - з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:

0402 99 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг

0402 99 99 00

- - - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються молоко (як визначено в Примітці 1 до цієї групи) та вершки концентровані (наприклад, за допомогою випарювання) або з вмістом добавок цукру чи інших підсолоджувальних речовин, незалежно від того, рідкі вони, пастоподібні або тверді (у блоках, порошку чи гранулах), піддані чи не піддані консервуванню, відновлені чи невідновлені.

 

Сухе молоко може містити невелику кількість крохмалю (не більше 5 мас. %), який додається, зокрема, для збереження відновленого молока в нормальному фізичному стані.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) коагульовані, ферментовані та сквашені молоко або вершки (товарна позиція 0403);

 

(b) напої, що складаються з молока з ароматизувальними речовинами у вигляді какао чи інших речовин (товарна позиція 2202).

 

Пояснення  до товарних підпозицій:

 

0402 10, 0402 21 та 0402 29

 

Ці товарні підпозиції не включають концентровані молоко або вершки у вигляді пасти (товарні підпозиції 0402 91 та 0402 99).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

До цієї товарної позиції включається молоко у вигляді порошку, до якого було додано знезаражений центрифугат, за умови, що не порушується співвідношення натуральних компонентів молока (в іншому випадку продукт включається до товарної позиції 0404) 

 

Продукти, які містять соєвий лецитин (емульгатор) у кількості, що перевищує 3 мас. % у перерахунку на суху речовину, виключаються з цієї товарної позиції.

 

Дивись також Пояснення до товарної позиції 0404, виняток (d).

 

Пояснення до товарної позиції 0403:

 

0403

Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані,
з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао:

0403 10

- йогурт:

 

- - неароматизований, без додання фруктiв, горiхiв або какао:

 

- - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:

0403 10 11 00

- - - - не бiльш як 3 мас.%

0403 10 13 00

- - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%

0403 10 19 00

- - - - понад 6 мас.%

 

- - - iнший, з вмiстом жирiв:

0403 10 31 00

- - - - не більш  як 3 мас.%

0403 10 33 00

- - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%

0403 10 39 00

- - - - понад 6 мас.%

 

- - ароматизований або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:

 

- - - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирів:

0403 10 51 00

- - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0403 10 53 00

- - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0403 10 59 00

- - - - понад 27 мас.%

 

- - - інший, з вмістом молочних жирiв:

0403 10 91 00

- - - - не бiльш як 3 мас.%

0403 10 93 00

- - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%

0403 10 99 00

- - - - понад 6 мас.%

0403 90

- iншi:

 

- - неароматизовані, без додання фруктiв, горiхiв або какао:

 

- - - у порошку, гранулах чи інших твердих видах:

 

- - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:

0403 90 11 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0403 90 13 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0403 90 19 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - - - інші, з вмiстом жирiв:

0403 90 31 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0403 90 33 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0403 90 39 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - - iншi:

 

- - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:

0403 90 51 00

- - - - - не бiльш як 3 мас.%

0403 90 53 00

- - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%

0403 90 59 00

- - - - - понад 6 мас.%

 

- - - - iнші, з вмiстом жирiв:

0403 90 61 00

- - - - - не бiльш як 3 мас.%

0403 90 63 00

- - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%

0403 90 69 00

- - - - - понад 6 мас.%

 

- - ароматизовані або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:

 

- - - у порошку, гранулах або в iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:

0403 90 71 00

- - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0403 90 73 00

- - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0403 90 79 00

- - - - понад 27 мас.%

 

- - - інші, з вмiстом молочних жирiв:

0403 90 91 00

- - - - не бiльш як 3 мас.%

0403 90 93 00

- - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%

0403 90 99 00

- - - - понад 6 мас.%

 

До цієї товарної позиції включаються маслянка та всі ферментовані або сквашені продукти з молока та вершків, а також коагульовані молоко, вершки, йогурт і кефір. Продукти цієї товарної позиції можуть бути в рідкому, пастоподібному чи твердому стані (включаючи заморожений), а також можуть бути концентрованими (наприклад, випареними, у блоках, порошку або гранулах) чи консервованими.

 

Ферментоване молоко цієї товарної позиції може складатися із сухого молока товарної позиції 0402 з вмістом невеликих кількостей добавок молочних ферментів, використання його в готових м’ясних продуктах або як добавку до тваринних кормів.

 

Сквашене молоко цієї товарної позиції може складатися із сухого молока позиції 0402 з вмістом невеликих кількостей добавок кислот (включаючи лимонний сік) у кристалічному вигляді для одержання коагульованого молока під час відновлення з водою.

 

Крім добавок, згаданих в Загальних положеннях до цієї групи, продукти цієї товарної позиції можуть містити також добавки цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизаторів, плоди (включаючи пасту(пульпу) і джеми), горіхи чи какао.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Продукти у пастоподібній формі, які, зазвичай, їдять ложкою, не підлягають класифікації як продукти у порошку, гранулах або інших твердих формах.

 

В цій товарній позиції термін “маслянка” поширюється як на солодку маслянку (тобто несквашену), так  і на сквашену маслянку.

 

0403 10 11 - 0403 10 99

 

До цих товарних категорій включаються лише продукти, які отримують виключно в процесі молочнокислого бродіння Streptococcus thermophіlus та Lactobacіllus delbrueckіі підвиду bulgarіcus.

 

До цих товарних категорій не включаються продукти, які після ферментації були піддані термічній оробці, в результаті якого були деактивовані йогуртові культури (товарна підпозиція 0403 90).

 

0403 90 11 - 0403 90 99

 

Дивись Пояснення до товарних категорій 0403 10 11 - 0403 10 99.

 

До цих товарних категорій не включаються продукти типу “cagliata”, що описані в третьому абзаці Додаткових пояснень до товарних категорій 0406 10 20 та 0406 10 80.

Пояснення до товарної позиції 0404:

 

0404

Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи
iнших пiдсолоджувальних речовин, в іншому місці не зазначені:

0404 10

- молочна сироватка, видозмiнена чи нi, згущена або незгущена,
з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

 

- - у порошку, гранулах чи iншому твердому вигляді:

 

- - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом білків (вмiст азоту ´ 6,38):

 

- - - - не бiльш як 15 мас.% і з вмiстом жирiв:

0404 10 02 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 10 04 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 10 06 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - - - понад 15 мас.% і з вмiстом жирiв:

0404 10 12 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 10 14 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 10 16 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - - iншi, з вмiстом білків (вмiст азоту ´ 6,38):

 

- - - - не бiльш як 15 мас.% і з вмiстом жирiв:

0404 10 26 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 10 28 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 10 32 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - - - понад 15 мас.% і з вмiстом жирiв:

0404 10 34 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 10 36 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 10 38 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - iнша:

 

- - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом білків (вмiст азоту ´ 6,38):

 

- - - - не бiльш як 15 мас.% і з вмiстом жирiв:

0404 10 48 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 10 52 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 10 54 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - - - понад 15 мас.% і з вмiстом жирiв:

0404 10 56 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 10 58 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 10 62 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - - iншi, з вмiстом білків (вмiст азоту ´ 6,38):

 

- - - - не бiльш як 15 мас.% і з вмiстом жирiв:

0404 10 72 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 10 74 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 10 76 00

- - - - - понад 27 мас.%

 

- - - - понад 15 мас.% і з вмiстом жирiв:

0404 10 78 00

- - - - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 10 82 00

- - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 10 84 00

- - - - - понад 27 мас.%

0404 90

- iншi:

 

- - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом жирів:

0404 90 21 00

- - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 90 23 00

- - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 90 29 00

- - - понад 27 мас.%

 

- iншi, з вмiстом жирiв:

0404 90 81 00

- - - не бiльш як 1,5 мас.%

0404 90 83 00

- - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%

0404 90 89 00

- - - понад 27 мас.%

 

До цієї товарної позиції включаються молочна сироватка (тобто натуральні компоненти молока, що залишаються після видалення жиру і казеїну) та видозмінена молочна сироватка (дивись Примітку 1 до підпозицій цієї групи). Ці продукти можуть знаходитися в рідинному, пастоподібному чи твердому стані (включаючи заморожений) і можуть бути концентрованими (наприклад, у вигляді порошку) чи консервованими.

 

До цієї товарної позиції також включаються свіжі або консервовані продукти, що складаються з компонентів молока, склад яких відрізняється від натурального продукту, за умови, що вони ніде більше не зазначені. Отже, до цієї товарної позиції включаються продукти без одного чи декількох натуральних компонентів молока, молоко з доданими компонентами натурального молока (наприклад, для одержання збагаченого протеїном продукту).

 

Крім натуральних компонентів молока і добавок, згаданих в загальних положеннях до цієї групи, продукти цієї товарної позиції можуть також містити добавки цукру чи інших підсолоджувальних речовин.

 

Порошкоподібні продукти цієї товарної позиції, зокрема, молочна сироватка, можуть містити невеликі кількості добавок у вигляді молочних ферментів, через їхнє використання в готових м’ясних продуктах або як добавки до тваринних кормів.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) знежирене молоко або відновлене молоко, що має кількісний та якісний склад натурального молока (товарна позиція 0401 чи 0402);

 

(b) сироватко-альбумінний сир (товарна позиція 0406);

 

(c) продукти, одержані із сироватки з вмістом понад 95 мас. % лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину (товарна позиція 1702);

 

(d) готові продукти харчування, приготовлені на основі компонентів натурального молока, але які містять інші речовини, не дозволені в продуктах цієї групи (зокрема, товарна позиція 1901);

 

(e) альбуміни (включаючи концентрати двох або більше білків молочної сироватки, що містять понад 80 мас. % протеїнів молочної сироватки, у перерахунку на суху речовину) (товарна позиція 3502) або глобуліни (товарна позиція 3504).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0402, перший абзац.

 

0404 90 21 - 0404 90 89

 

Застосовуються Пояснення до товарної позиції 0402 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

 

Ці товарні категорії включають концентровані молочні білки, отримані шляхом часткового видалення лактози та мінеральних солей із знежиреного молока і в яких вміст білків у перерахунку на суху речовину становить 85 мас. % або менше. Вміст білка розраховують шляхом множення вмісту азоту на коефіцієнт перетворення 6,38.

 

Якщо вміст білка у концентрованому молоці понад 85 мас. % у перерахунку на суху речовину, включається до товарною позиції 3504 (дивись Додаткову примітку 1 до групи 35).

 

Пояснення до товарної позиції 0405:

 

0405

Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти:

0405 10

- масло вершкове:

 

- - з вмiстом жирiв не бiльш як 85 мас.%:

 

- - - масло вершкове натуральне:

0405 10 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг

0405 10 19 00

- - - - iнше

0405 10 30 00

- - - вершкове масло рекомбiноване

0405 10 50 00

- - - вершкове масло сироваткове (пiдсирне)

0405 10 90 00

- - iншi

0405 20

- молочні пасти:

0405 20 10 00

- - з вмiстом жиру понад 39 мас.%, але не бiльш як 60 мас.%

0405 20 30 00

- - з вмiстом жиру понад 60 мас.%, але не бiльш як 75 мас.%

0405 20 90 00

- - з вмiстом жиру понад 75 мас.%, але не бiльш як 80 мас.%

0405 90

- iншi:

0405 90 10 00

- - з вмiстом жиру понад 99,3 мас.% і з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас.%

0405 90 90 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(А) Масло вершкове.

 

До цієї товарної позиції включається натуральне вершкове масло, сироваткове масло та рекомбіноване масло (свіже, солоне чи прогіркле, включаючи консервоване масло). Масло повинно бути одержане винятково з молока, мати вміст молочного жиру 80 мас. % чи більше, але не більше 95 мас. %, максимальний вміст сухого знежиреного молочного залишку 2 мас. % і максимальний вміст води 16 мас. %. Масло не містить доданих емульгаторів, але може містити хлорид натрію, харчові барвники, нейтралізуючі солі та культури нешкідливих молочнокислих бактерій (дивись Примітку 2(а) до цієї групи).

 

Вершкове масло, одержане з молока кіз чи овець також включається в цю товарну позицію.

 

(B) Молочні пасти.

 

Сюди включаються молочні пасти, тобто здатні намазуватися емульсії типу вода в маслі, що містять молочний жир як єдиний жир у продукті в кількості 39 мас. % або більше, але менше 80 мас. % (дивись Примітку 2(b) до цієї групи). Молочні пасти можуть містити необов’язкові добавки, такі як культури нешкідливих молочнокислих бактерій, вітаміни, хлорид натрію, цукор, желатин, крохмалі, харчові барвники, ароматизатори, емульгатори, згущувачі та консерванти.

 

(C) Інші жири та масла, одержані з молока.

 

Сюди включаються жири та масла, одержані з молока (наприклад, молочний жир, масляний жир і буттеройль. Буттеройль — це продукт, одержаний екстрагуванням води та нежирних речовин з вершкового масла або вершків.

 

Крім того, сюди включається дегідратоване вершкове масло та топлене вершкове масло (типу вершкового масла, виготовленого повністю з молока буйволиць або корів), а також продукти, що складаються із суміші вершкового масла і незначних кількостей трав, спецій, ароматизаторів, часнику і т.д. (за умови, що вони зберігають властивості продуктів цієї товарної позиції).

 

До цієї товарної позиції не включаються жирні пасти, що містять жири, крім молочних жирів, або з вмістом менше 39 мас. % молочного жиру (зазвичай товарна позиція 1517 чи 2106).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0405 10 11 - 0405 10 90

 

Термін “масло вершкове” визначений в Примітці 2 (a) та в Примітці 2 до підпозицій цієї групи.

 

Дивись також Пояснення до товарної позиції 0405, (A).

 

Вершкове масло - це водна емульсія в молочному жирі, коли вода є її дисперсною фазою, а жир - її дисперсійним середовищем.

 

З іншого боку, вершки (товарна позиція 0401 та 0402), в яких відсоток жиру може в деяких випадках дорівнювати відсотку в маслі, являють емульсією жирових кульок у воді, коли вода є її дисперсійним середовищем, а жир - дисперсною фазою.

 

З цієї структурної відмінності випливає, що доданням відповідної кількості води до вершків можна приблизно відновити оригінальне молоко, але цього неможливо здійснити з вершковим маслом.

 

0405 20 10 - 0405 20 90

 

            Вираз “молочні пасти” визначений в Примітці 2 (b) до цієї групи.

           

Дивись також Пояснення до товарної позиції 0405, пункт (B).

 

0405 90 10 і 0405 90 90

 

            Дивись Примітку 2 до товарних підпозицій цієї групи і Пояснення  до товарної позиції 0405, пункт (С).

 

Пояснення до товарної позиції 0406:

 

0406

Сири всіх видів і кисломолочний сир:

0406 10

- свіжий сир (без визрівання), включаючи сир з молочної сироватки, і кисломолочний сир:

0406 10 20 00

- - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.%

0406 10 80 00

- - iншi

0406 20

- сири тертi або в порошку, усiх сортiв:

0406 20 10 00

- - гларський сир з травами, так званий “шабцигер” (“Schabziger”), вироблений із збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав

0406 20 90 00

- - iншi

0406 30

- сири плавленi, крiм тертих або в порошку:

0406 30 10 00

- - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyère) та апензель (Appenzell) і які можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званого “шабцигера” (“Schabziger”);

упаковані для роздрiбної торгiвлi, з
вмiстом жиру не бiльш як 56 мас.% у перерахунку на суху речовину

 

- - iншi:

 

- - - з вмiстом жиру не бiльш як 36 мас.% і з вмістом жиру в сухiй речовинi:

0406 30 31 00

- - - - не бiльш як 48 мас.%

0406 30 39 00

- - - - понад 48 мас.%

0406 30 90 00

- - - з вмiстом жирiв понад 36 мас.%

0406 40

- блакитні сири та інші сири, що містять прожилки, отримані внаслідок використання Penicillium roqueforti:

0406 40 10 00

- - рокфор (Roquefort)

0406 40 50 00

- - горгонзола (Gorgonzola)

0406 40 90 00

- - iншi

0406 90

- iншi сири:

0406 90 01 00

- - для виробництва плавлених сирiв

 

- - iншi:

0406 90 13 00

- - - ементальський (Emmentaler)

0406 90 15 00

- - - грюєр (Gruyère), збринц (Sbrinz)

0406 90 17 00

- - - бергкезе (Bergkäse), апензель (Appenzell)

0406 90 18 00

- - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d’Or) і тет де муан (Tête de Moine)

0406 90 19 00

- - - гларський сир з травами, так званий “шабцигер” (“Schabziger”), виготовлений із збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав

0406 90 21 00

- - - чедер (Cheddar)

0406 90 23 00

- - - едeм (Edam)

0406 90 25 00

- - - тильзит (Tilsit)

0406 90 27 00

- - - бутеркезе (Butterkäse)

0406 90 29 00

- - - качкавал (Kashkaval)

0406 90 32 00

- - - фета (Feta)

0406 90 35 00

- - - кефалотирі (Kefalo-Tyri)

0406 90 37 00

- - - фiнляндiя (Finlandia)

0406 90 39 00

- - - ярлсберг (Jarlsberg)

 

- - - iншi:

0406 90 50 00

- - - - сири з молока вiвцi чи молока буйволиці в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках із шкури вівцi чи кози

 

- - - - iншi:

 

- - - - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% і з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:

 

- - - - - - не бiльш як 47 мас.%:

0406 90 61 00

- - - - - - - грана падано (Grana Padano), парміджiано реджiано (Parmigiano Reggiano)

0406 90 63 00

- - - - - - - фiоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino)

0406 90 69 00

- - - - - - - iншi

 

- - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%:

0406 90 73 00

- - - - - - - проволоне (Provolone)

0406 90 75 00

- - - - - - - асіяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасiо (Montasio), рагузано (Ragusano)

0406 90 76 00

- - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фiнбо (Fynbo), хавартi (Havarti), марибо (Maribo), самсое (Samsø)

0406 90 78 00

- - - - - - - гауда (Gouda)

0406 90 79 00

- - - - - - - есром (Esrom), італiко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжiо (Taleggio)

0406 90 81 00

- - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслiдейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвiйний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбi (Colby), монтерей (Monterey)

0406 90 82 00

- - - - - - - камамбер (Camembert)

0406 90 84 00

- - - - - - - брi (Brie)

0406 90 85 00

- - - - - - - кефалографієра (Kefalograviera), касерi (Kasseri)

 

- - - - - - - iншi сири, з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:

0406 90 86 00

- - - - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 52 мас.%

0406 90 87 00

- - - - - - - - понад 52 мас.%, але не бiльш як 62 мас.%

0406 90 88 00

- - - - - - - - понад 62 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%

0406 90 93 00

- - - - - - понад 72 мас.%

0406 90 99

- - - - - інші:

0406 90 99 10

- - - - - - сири з молока корів, у місткостях з розсолом

0406 90 99 90

- - - - - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються сири всіх видів, а саме:

 

(1) сири свіжі (включаючи сир виготовлений з молочної сироватки чи маслянки) і кисломолочний сир. Свіжі сири – це невизрілі або невитримані сири, готові до вживання невдовзі після виготовлення (наприклад, рікота, брочо, сир котедж, вершковий сир, моцарела);

 

(2) сири терті або сири в порошку;

 

(3) сири плавлені. Їх виробляють шляхом подрібнення, перемішування, плавлення та емульгування за допомогою нагрівання та емульгувальних чи підкислювальних речовин (включаючи плавильні солі) одного чи декількох різновидів сиру та одного чи декількох різновидів таких продуктів: вершки чи інші молочні продукти, сіль, спеції, ароматизатори, харчові барвники і вода;

 

            (4) блакитні сири та інші сири, що містять прожилки, отримані внаслідок використання             Penicillium roqueforti;

 

(5) сири м’які (наприклад, камамбер, брі);

 

(6) сири тверді і напівтверді (наприклад, чедер, гауда, грюєр, пармезан).

 

Сири з молочної сироватки (сироватко-альбумінні сири) виготовляють шляхом згущення молочної сироватки з доданням молока чи молочного жиру. До цієї товарної позиції вони включаються лише за наявності в них таких трьох характеристик:

 

(а) вміст молочного жиру складає 5 мас. % сухої речовини і більше;

 

(b) вміст сухої речовини не менше 70 мас. %, але не більше 85 мас. %;

 

(c) вони відформовані чи піддаються формуванню.

 

Наявність м’яса, риби, ракоподібних, трав, спецій, овочів, плодів, горіхів, вітамінів, сухого знежиреного молока і т.п. не впливає на класифікацію цих продуктів за умови, що вони зберігають відмінні ознаки сиру.

 

Сири, покриті збитим тістом або хлібними крихтами (обсипані панірувальними сухарями), включаються в цю товарну позицію незалежно від того, чи були вони піддані тепловому обробленню, за умови, що продукти зберігають відмінні ознаки сиру.

 

Пояснення до підпозиції.

 

Підпозиція 0406 40

 

До цієї підпозиції включаються сири, що мають видимі прожилки в тілі сиру, які можуть бути блакитного, зеленого, зеленувато-синього кольору, такі як Блю д’Овернь, Блю де Косс, Блю де Керси, Чешир блакитний (Блю Чешир), Блю Дорсе, Венслідейл блакитний (Блю Венслідейл), Кабралес, Датський блакитний (Данаблу), Горгонцола, Міцелла, Рокфор, Сенгорлон та Стілтон, а також сири з власними іменами чи торговими назвами за умови, чо вони відповідають зазначеним вище критеріям.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Продукти, в яких молочний жир був повністю або частково замінений іншими (наприклад, рослинним) видами жиру, не вважаються сиром в межах цієї товарної позиції (зазвичай, товарна позиція 2106).

 

0406 10 20 і 0406 10 80

 

Щодо сиру з молочної сироватки, дивись Пояснення до товарної позиції 0406, другий абзац.

 

Кисломолочний сир або “білий сир” - це продукт, отриманий зі згорнутого молока, з якого було видалено більшу частину сироватки (наприклад, стіканням або відтисканням). Кисломолочний сир (крім порошку) з доданням до 30 мас. % цукру і фруктів вважається таким, що зберігає якісні характеристики кисломолочного сиру, і залишається класифікованим в цій товарній підпозиції.

 

До цих товарних категорій включаються продукти типу “cagliata”, тобто продукти, отримані в результаті коагуляції сичужним ферментом, іншими ферментами або кислотою незбираних молочних вершків, частково чи повністю знежиреного молока з подальшим видаленням більшої частини сироватки.

Ці продукти являють собою пасту, яка ще не стала “білим сиром” (кисломолочним сиром), згладжену, яка легко розділяється на гранули, з сильним характерним запахом і вмістом хлориду натрію не більш як 3 мас.%. Це “проміжні” продукти, що потребують подальшої обробки, головним чином, для отримання сирів.

 

0406 20 00

 

            Ця товарна категорія велючає:

1. Терті сири, зазвичай використовувані як приправи або для інших цілей харчовій промисловості. Їх найчастіше отримують з твердих сирів (наприклад, грана (Grana), парміджіано реджіаніто (Parmіgіano Reggіano), ементальський (Emmental), реджаніто (Reggіanіto), збринц (Sbrіnz), асіяго (Asіago), пікоріно (Pecorіno) тощо). Ці сири можуть бути частково зневоднені з метою забезпечення максимально тривалого терміну зберігання.

 

До цієї товарної категорії також включаються сири, які після подрібнення на терці піддаються агломеруванню.

 

2. Сири у вигляді порошку, зазвичай використовувані в харчовій промисловості. Їх виготовляють з усіх сортів сиру, або шляхом розплавлення з подальшим перетиранням у порошок, або шляхом доведення до пастоподібного стану з подальшим висушуванням та подрібненням.

 

0406 30 10 - 0406 30 90

 

     Дивись Пояснення до товарної позиції 0406, перший абзац, (3).

 

0406 40 10 - 0406 40 90

 

     Дивись Пояснення до товарної підпозиції 0406 40.

Основною властивістю цих сирів є нерівномірна пігментація внаслідок утворення плісняви всередині сиру.

 

0406 40 90

 

            Ця товарна категорія також включає сири з чітко вираженною білою/сіруватою нерівномірною пігментацією всередині маси сиру, отриманої  в результаті використання безбарвних штамів Penicillium roqueforti.

 

Пояснення до товарної позиції 0407:

 

0407

Яйця птахів у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:

 

- заплідненні яйця для інкубації:

0407 11 00 00

- - кур домашніх (Gallus domesticus)

0407 19

- - інші:

 

- - - інших свійських птахів:

0407 19 11 00

- - - - iндичi чи гусячi

0407 19 19 00

- - - - інші

0407 19 90 00

- - - інші

 

- яйця свіжі інші:

0407 21 00 00

- - кур свійських (Gallus domesticus)

0407 29

- - інші:

0407 29 10 00

- - - інших свійських птахів

0407 29 90 00

- - - інші

0407 90

- інші:

0407 90 10 00

- - інших свійських птахів

0407 90 90 00

- - інші

 

 

 

До цієї товарної позиції включаються заплідненні яйця для інкубації та інші свіжі (включаючи охолоджені) яйця птиці всіх видів. До цієї товарної позиції також включаються консервовані або варені яйця у шкаралупі.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Ця товарна позиція також включає тухлі яйця у шкаралупі, а також яйця, всередині яких вже почався процес інкубації.

 

Консервування може бути досягнуто шляхом оброблення зовнішньої поверхні яєць жиром, воском або твердим парафіном, а також зануренням у розчин вапна або силікату (натрія або калія) або іншими методами.

Термін “свійська птиця” означає птиць товарної позиції 0105.

 

0407 11 00 і 0407 19 90

 

Ці товарні категорії включають лише яйця свійської птиці, які відповідають умовам, що встановлені компетентними органами.

 

Пояснення до товарної позиції 0408:

 

0408

Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парі, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:

 

- яєчнi жовтки:

0408 11

- - сушенi:

0408 11 20 00

- - - непридатнi для вживання

0408 11 80 00

- - - iншi

0408 19

- - iншi:

0408 19 20 00

- - - непридатнi для вживання

 

- - - iншi:

0408 19 81 00

- - - - рiдкi

0408 19 89 00

- - - - iншi, включаючи мороженi

 

- iншi:

0408 91

- - сушенi:

0408 91 20 00

- - - непридатнi для вживання

0408 91 80 00

- - - iншi

0408 99

- - iншi:

0408 99 20 00

- - - непридатнi для вживання

0408 99 80 00

- - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються цілі яйця без шкаралупи та яєчні жовтки всіх видів птиць. Продукти цієї товарної позиції можуть бути свіжі, сушені, варені на парі чи в киплячій воді, формовані (наприклад, циліндричні “довгі яйця”), заморожені чи консервовані іншим способом. До цієї товарної позиції включаються всі ці продукти з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, і незалежно від того, чи призначені вони для використання як харчові продукти або для промислового використання (наприклад, для дублення).

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) жир яєчного жовтка (товарна позиція 1506);

 

(b) яєчні продукти з вмістом прянощів, спецій чи інших добавок (товарна позиція 2106);

 

(c) лецитин (товарна позиція 2923);

 

(d) окремо поданий яєчний білок (яєчний альбумін) (товарна позиція 3502).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0408 11 80

 

Ця товарна категорія включає яєчні жовтки, придатні для споживання людиною та яєчні жовтки, непридатні для вживання людиною, окрім тих, що розглядаються в товарній категорії 0408 11 20

 

Ця товарна категорія також включає сушений яєчний жовток, який було консервовано з доданням малих кількостей хімічних речовин і який призначений для виготовлення тістечок, тортів і борошняних кондитерських виробів, макаронних виробів та аналогічних продуктів.

 

0408 19 81 і 0408 19 89

 

Застосовується перше речення Додаткових пояснень до товарної категорії 0408 11 80 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

0408 91 80

 

Застосовуються Пояснення до товарної категорії 0408 11 80 за внесення відповідних змін (mutatis mutandis).

 

0408 99 80

 

Застосовуються Пояснення до товарної категорії 0408 11 80 за внесення відповідних змін (mutatis mutandis).

 

Окрім цілих яєць без шкаралупи, які можуть бути подані у свіжому вигляді, ця товарна категорія включає консервовані цілі рідкі яйця, консервовані, наприклад, доданням солі або хімічних консервантів, а також цілі заморожені яйця. Вона також включає яйця, приготовлені на пару або у воді, і штучно формовані яйця (наприклад, циліндричні “довгі” яйця, виготовлені з жовтків та білків декількох яєць).

 

Пояснення до товарної позиції 0409:

 

0409 00 00 00 

Мед натуральний 

 

До цієї товарної позиції включається мед, вироблений бджолами (Apis mellifera) чи іншими комахами, центрифугований, стільниковий або в шматках стільників, за умови відсутності в ньому добавок у вигляді цукру чи будь-яких інших речовин. Такий мед може називатися за медоносними рослинами, місцем походження чи кольором.

 

До цієї товарної позиції не включаються штучний мед та суміші натурального і штучного меду (товарна позиція 1702).

 

Пояснення до товарної позиції 0410:

 

0410 00 00 00

Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

 

До цієї товарної позиції включаються продукти тваринного походження, придатні для споживання людиною, в іншому місці Класифікації не зазначені.

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Яйця черепах. Це яйця, відкладені прісноводними або морськими черепахами; вони можуть бути свіжі, сушені чи консервовані іншими способами.

 

Жир з яєць черепах до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 1506).

 

(2) Саланганові гнізда (“гнізда ластівок”). Вони складаються з виділеного птахами секрету, що швидко твердне на повітрі.

 

Ці гнізда можуть бути подані без оброблення або ж очищеними від пір’я, пуху, пилу та інших домішок для того, щоб привести їх у стан, придатний до вживання в їжу. Вони, зазвичай, мають форму білуватих стрічечок або ниток.

 

Саланганові гнізда мають високий вміст білка і використовуються майже винятково для приготування супів чи інших харчових продуктів.

 

До цієї товарної позиції не включається кров тварин, придатна чи непридатна для вживання в їжу, рідка або суха (товарна позиція 0511 чи 3002).

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться