Отключить рекламу

Подпишитесь!


1288 Печатать

Група 35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

Примітки:

 

1. Ця група не включає:

 

(a) дріжджі (товарна позиція 2102);

 

(b) фракції крові (крім альбуміну, виділеного із сироватки крові, не приготовленого для профілактичного або терапевтичного використання), лікарські засоби та інші продукти групи 30;

 

(c) ферментні препарати обробки матеріалу перед дубленням (товарна позиція 3202);

 

(d) ферментні препарати для відмочування або прання та інші продукти групи 34;

 

(e) затверділі протеїни (білки) (товарна позиція 3913); або

 

(f) продукти з желатину для поліграфічної промисловості (група 49).

 

2. У товарній позиції 3505 термін “декстрини” означає продукти розщеплення крохмалю із вміс­том редукованого цукру, вираженого як декстроза, у перерахунку на суху речовину не більш як 10%. Такі продукти із вмістом більш як 10% редукованого цукру включаються до товарної позиції 1702.

 

Додаткова примітка:

 

1. До товарної позиції 3504 включаються концентровані молочні протеїни (білки) із вмістом більш як 85 мас.% протеїнів у перерахунку на суху речовину.

 

Пояснення до товарної позиції 3501:

 

3501

Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї:

3501 10

- казеїн:

3501 10 10 00

- - для виробництва регенерованих текстильних волокон

3501 10 50 00

- - для промислових цілей, крiм виробництва харчових продуктів або корму для тварин

3501 10 90 00

- - iншi

3501 90

- iншi:

3501 90 10 00

- - казеїновi клеї

3501 90 90 00

- - iншi

 

(A) Казеїн, казеїнати та інші похідні казеїну.

(1) Казеїн є основним білковим компонентом молока. Його одержують зі збираного молока шляхом осадження (коагулювання) звичайно за допомогою кислот чи сичугового ферменту. До цієї товарної позиції включаються різні типи казеїну, відмінності яких один від одного обумовлені способом коагулювання – кислотний казеїн, казеїноген і сичуговий казеїн (параказеїн).

Звичайно казеїн являє собою жовтувато-білий зернистий порошок, розчинний у лугах, але не розчинний у воді. Переважно його застосовують для виготовлення клеїв, тертих і клейових фарб, для покриття паперу та у виробництві казеїнових пластмас (затверділий казеїн), синтетичних або штучних волокон, дієтичних або фармацевтичних продуктів.

(2) Казеїнати (солі казеїну), які називають “розчинними казеїнами”, включають солі натрію та амонію; ці солі звичайно застосовуються для виготовлення харчових концентратів і фармацевтичних продуктів. Казеїнат кальцію застосовують для виготовлення харчових продуктів або як клей, залежно від його властивостей.

(3) Інші похідні казеїну включають, зокрема, хлорований казеїн, бромований казеїн, йодований казеїн і танат казеїну (продукт взаємодії таніну з казеїном). Їх застосовують у фармації.

(B) Казеїнові клеї.

Ці клеї складаються з казеїнату кальцію (див. пункт 2 вище) або із сумішей казеїну та крейди (карбонату кальцію) з доданням, наприклад, невеликої кількості бури або хлориду амонію. Це переважно порошки.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) казеїнати дорогоцінних металів (товарна позиція 2843) або казеїнати товарних позицій 2844 – 2846 та 2852;

(b) продукти, що неправильно описують як “рослинний казеїн” (товарна позиція 3504);

(c) казеїнові клеї, розфасовані для роздрібної торгівлі масою нетто не більше 1 кг (товарна позиція 3506);

(d) затверділий казеїн (товарна позиція 3913).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3501 10 10 - 3501 10 90

 

            Ці категорії охоплюють казеїни, згадувані в Поясненнях до товарної позиції 3501, (A), (1).

Ці казеїни — незалежно від методу осадження, використовуваного для їх одержання — класифікуються в цих категоріях, якщо вони містять 15 мас. % або менше води; в інших випадках вони класифікуються в позиції 0406.

Ці товарні категорії не включають продукти типу "cagliata" (вид сиру), що зазначений в Додаткових поясненнях до товарних категорій 0406 10 20 та 0406 10 80, третій абзац.

 

3501 10 90

 

            Казеїни цієї категорії використовуються, зокрема, у виробництві харчових продуктів (наприклад, печива, хліба); вони можуть також використовуватися у приготовленні кормів для тварин.

 

3501 90 10

 

Клеї казеїнові, відомі також як холодні клеї, - це вироби на основі казеїнів і крейди з доданням малих кількостей інших продуктів, наприклад бури і природного хлориду амонію. Вони можуть також містити наповнювачі, наприклад, польовий шпат.

Хоча він і може використовуватися як клей, казеїнат кальцію без інших доданих матеріалів підпадає під категорію 3501 90 90.

 

3501 90 90

            Ця товарна категорія включає казеїнати та інші похідні казеїну, згадувані в Поясненнях  до товарної позиції 3501, (A), (2) і (A), (3) відповідно.

 

Казеїнати постачаються у вигляді білого або світло-жовтого порошку і майже не мають запаху.

 

Пояснення до товарної позиції 3502:

 

3502

Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв із вмістом більш як 80 мас.% сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв:

 

- альбумiн яєчний:

3502 11

- - висушений:

3502 11 10 00

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових

3502 11 90 00

- - - iнший

3502 19

- - iнший:

3502 19 10 00

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях

3502 19 90 00

- - - iнший

3502 20

- альбумiн молочний, включаючи концентрати з двох або більше бiлкiв молочної сироватки:

3502 20 10 00

- - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях

 

- - iнший:

3502 20 91 00

- - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку)

3502 20 99 00

- - - iнший

3502 90

- iншi:

 

- - альбумiни, крiм яєчного та молочного (лактальбумiну):

3502 90 20 00

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях

3502 90 70 00

- - - iншi

3502 90 90 00

- - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв

 

(1) Альбуміни є білками тваринного або рослинного походження. Білки тваринного походження є найважливішими білками, до них відносяться білок яйця (яєчний альбумін), альбумін, виділений із сироватки крові (сироватковий альбумін), молочний альбумін (лактальбумін) та альбумін риби. На відміну від казеїну вони розчинні у воді, так як і в лугах; під час нагрівання їхні розчини коагулюють.

До цієї товарної позиції включаються  концентрати білків молочної сироватки, що містять два або більше таких білків в кількості понад 80 мас. % у перерахунку на суху речовину. Вміст білків молочної сироватки розраховують шляхом множення вмісту азоту на перевідний коефіцієнт 6,38.  Концентрати білків молочної сироватки, що містять такі білки в кількості 80 мас. % або менше у перерахунку на суху речовину, включаються до товарної позиції 0404.

Альбуміни звичайно бувають у вигляді в’язких рідин, прозорих жовтих пластівців або аморфних білих, червонуватих чи жовтуватих порошків.

Вони застосовуються для виготовлення клею, харчових продуктів, фармацевтичних продуктів, для оброблення шкіри, тканин або паперу (особливо фотографічного паперу), для освітлення вина чи інших напоїв і т.д.

(2) Альбумінати (солі альбуміну) та інші похідні альбуміну, особливо альбумінати заліза, бромовані альбуміни, йодовані альбуміни та альбумін-танат.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) ліофілізована кров, яку іноді неправильно називають “альбумін крові” (товарна позиція 0511);

(b) альбумінати дорогоцінних металів (товарна позиція 2843) або альбумінати товарних позицій 2844–2846 та  2852;

(c) альбумін, виділений із сироватки крові, призначений для терапевтичного або профілактичного використання, та плазма крові людини (група 30).

 

Пояснення до товарної позиції 3503:

 

3503 00

Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб’ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових
клеїв товарної позицiї 3501:

3503 00 10 00

- желатин та його похiднi

3503 00 80

- iншi:

3503 00 80 10

- - клей кістковий гранульований та лускоподібний

3503 00 80 90

- - iншi

 

Желатин та клеї цієї товарної позиції є водорозчинними білковими речовинами, які одержують із шкур, хрящів, кісток, сухожиль або подібних матеріалів тваринного походження переважно в результаті їх оброблення теплою водою з доданням або без додання кислот.

(A) Желатин менше клейкий та очищений краще за клей, з водою утворює прозору драглеподібну масу. Його застосовують для виготовлення харчових продуктів, фармацевтичних продуктів і фотоемульсій, для вирощування бактерій і для освітлення пива та вин. Желатин також застосовують для проклеювання паперу або тканин, у поліграфічній промисловості, для виготовлення пластмас (затверділий желатин) та для виготовлення виробів.

Желатин звичайно буває у вигляді тонких, прозорих, майже безбарвних і позбавлених запаху листів, на яких ще збереглися відбитки від сітки, на якій він був висушений, але він також продається у вигляді плит, пластинок, листів, пластівців, порошків і т.д.

Листи з желатину включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони мають форму прямокутників (включаючи квадрати), з поверхневою обробкою або без неї, забарвлені або незабарвлені (наприклад, рельєфні, покриті металом, надруковані, крім поштових листівок з желатином (желатиною) та інших продуктів, надрукованих так, як описано в групі 49). Якщо вони нарізані не квадратами чи прямокутниками, а мають іншу форму (наприклад, форму дисків), то вони включаються до товарної позиції 9602. Пресований або нарізаний нестверджений желатин також включається до товарної позиції 9602.

(B) Похідні желатину включають, зокрема, танат желатину та бромтанат желатину.

(C) Білуговий клей одержують за допомогою механічної обробки міхурів деяких риб, особливо осетрових. Він існує у твердому стані, звичайно у вигляді напівпрозорих тонких листів. Переважно його застосовують як освітлювач для пива, вина чи інших алкогольних напоїв та у фармації.

(D) Інші клеї тваринного походження, що входять до цієї товарної позиції, – це неочищені форми желатину, які застосовуються як клеї. Ці клеї можуть містити добавки, такі як консерванти, пігменти або регулятори в’язкості.

Основні клеї:

(1) Кісткові клеї, клеї зі шкіри, клеї з волокон нервів, клеї із сухожиль. Ці клеї можуть мати забарвлення від жовтого аж до коричневого, мають сильний запах і звичайно бувають у вигляді більш товстих, більш твердих і більш крихких листів, ніж необроблений желатин (желатина). Вони можуть також мати форму кульок, пластівців і т.д.

(2) Риб’ячі клеї (крім білугового). Ці клеї одержують у результаті оброблення гарячою водою відходів риб (луска, хрящі, кістки, плавці і т.д.) і переважно мають вигляд драглеподібної рідини.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) казеїнові клеї (товарна позиція 3501);

(b) клеї, розфасовані для роздрібної торгівлі масою нетто не більше 1 кг (товарна позиція 3506);

(c) копіювальні пасти (дублювальні драглеподібні маси) на основі желатину (товарна позиція 3824);

(d) затверділий желатин (товарна позиція 3913).

Пояснення до товарної позиції 3504:

 

3504 00

Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицій; порошок із шкiри, хромований або нехромований:

3504 00 10 00

- білки молочні концентровані, зазначені у додатковій примітці 1 до цієї групи

3504 00 90 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Пептони та їх похідні.

(1) Пептони – це розчинні речовини, одержувані шляхом гідролізу білків або впливу на них деяких ферментів (пепсину, папаїну, панкреатину і т.д.). Звичайно це білі або жовтуваті порошки, що потребують герметичного упакування внаслідок їхньої великої гігроскопічності. Пептони можуть бути також у вигляді розчинів. Основними видами є м’ясні пептони, дріжджові пептони, кров’яні пептони і казеїнові пептони.

Вони застосовуються у фармації, для виготовлення їжі та для вирощування бактерій і т.д.

(2) Пептонати – це похідні пептонів. Як правило, їх застосовують у фармації; найважливішими є пептонати заліза та пептонати марганцю.

(B) Інші білкові речовини та їх похідні, в іншому місці не зазначені, зокрема, включають:

(1) Глутеліни та проламіни (наприклад, гліадіни, видобуті з пшениці чи жита, та зеїн, видобутий з кукурудзи), що є хлібними білками.

(2) Глобуліни, наприклад, лактоглобуліни чи овоглобуліни (але див. виняток (d) наприкінці пояснень до цієї товарної позиції).

(3) Гліцинін, основний білок сої.

(4) Кератини, одержувані з волосся, нігтів, рогів, копит, пір’я і т.д.

(5) Нуклеопротеїди – комплекси білків і нуклеїнових кислот, і їх похідні. Нуклеопротеїди виділяють, наприклад, з пивних дріжджів, а їхні солі (заліза, міді, і т.д.) застосовують переважно у фармації.

Проте, нуклеопротеїди ртуті, що відповідають опису товарної позиції 2852 не включаються.

(6) Білкові ізоляти, одержувані екстракцією з рослинних речовин (наприклад, зі знежиреного борошна культурної сої) і які являють собою суміш білків, що містяться в них. Вміст білків у цих ізолятах звичайно не менше 90 %.

(C) Оброблений або необроблений хромом порошок голини (спилок шкури). Порошок з голини шкури вживається для визначення таніну в природних дубильних матеріалах і в рослинних дубильних екстрактах. Фактично він являє собою чистий колаген, одержуваний шляхом ретельного оброблення свіжої шкіри. Цей порошок може містити невелику кількість доданого хромового галуну (оброблений хромом порошок голини) або може поставлятися необробленим хромом, у цьому випадку необхідне додання хромового галуну безпосередньо перед його застосуванням. Порошок з голини шкури, оброблений таким способом, не слід плутати з пилом, порошком і борошном хромової шкіри товарної позиції 4115, що непридатні для визначення таніну і менш цінні.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) гідролізати білку, що складаються переважно із суміші амінокислот і хлориду натрію, і концентрати, одержані за допомогою видалення деяких складових частин зі знежиреного борошна культурної сої, застосовувані як добавки у приготуванні їжі (товарна позиція 2106);

(b) протеїнати дорогоцінних металів (товарна позиція 2843) або протеїнати товарних позицій 2844–2846 та 2852;

(c) нуклеїнова кислота та її солі (нуклеати) (товарна позиція 2934);

(d) фібриноген, фібрин, глобуліни крові та сироваткові глобуліни, звичайний імуноглобулін людини та імунні сироватки (специфічні імуноглобуліни) та інші фракції крові (товарна позиція 3002);

(e) продукти, описані в цій товарній позиції, якщо вони розфасовані як лікарські препарати (товарна позиція 3003 або 3004);

(f) ферменти (товарна позиція 3507);

(g) затверділі протеїни (товарна позиція 3913).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3504 00 10

Концентровані молочні білки зазвичай одержують видаленням частини лактози і мінеральних солей із знежиреного молока за допомогою, наприклад, ультрафільтрації. Вони складаються головним чином з казеїну та білків молочної сироватки (лактоглобулінів, лактоальбумінів тощо) у співвідношенні приблизно 4 : 1. Їхній вміст білку обчислюється множенням вмісту азоту на коефіцієнт перетворення 6,38.

Якщо вміст білку в концентрованому молочному білку становить 85 мас.% або менше, в перерахунку на суху речовину, продукт включається до товарної підпозиції 0404 90.

Ці товарні категорії не включають продукти типу "cagliata" (вид сиру),  що зазанчений

в Додаткових поясненнях до товарних категорій 0406 10 20 та 0406 10 80, третій абзац.

 

Пояснення до товарної позиції 3505:

 

3505

Декстрини та iншi модифiкованi крохмалі (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворені в складні ефіри (естерифiкованi) крохмалі); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:

3505 10

- декстрини та iншi модифiкованi крохмалі:

3505 10 10 00

- - декстрини

 

- - iншi модифiкованi крохмалі:

3505 10 50 00

- - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифiкованi або етерифiкованi)

3505 10 90 00

- - - iншi

3505 20

- клеї:

3505 20 10 00

- - із вмiстом менш як 25 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв

3505 20 30 00

- - із вмiстом 25 мас.% або бiльше, але менш як 55 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв

3505 20 50 00

- - із вмістом  55 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв

3505 20 90 00

- - із вмістом 80 мас.% або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв

 

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Декстрини та інші модифіковані крохмалі, тобто продукти, одержані в процесі перетворення крохмалів під дією тепла, хімічних агентів (наприклад, кислот, лугів), чи діастази, а також крохмаль, модифікований, наприклад, під час окиснення або перетворення в простий чи складний ефір. Велике значення має група модифікованих крохмалів, подана крохмалями з поперечними зшивками (наприклад, дикрохмалфосфат).

(1) Декстрини, одержувані:

– або розщепленням крохмалю кислотним гідролізом чи за допомогою ферментів, причому одержуваний продукт називається мальтодекстрином. Проте продукти такого роду включаються сюди як декстрини, лише якщо вміст у них цукру, що редукує, декстрози в сухій речовині не більше 10 %;

– або обсмажуванням крохмалю з невеликою кількістю хімічних реагентів або без них. Якщо жодні реагенти не застосовуються, то кінцевий продукт називається “обсмажений крохмаль”.

Декстрини являють собою порошок білого, жовтуватого чи коричневого кольору залежно від процесу виробництва і від сорту використовуваного крохмалю. Вони розчинні у воді (за потреби, дещо нагрітої), але не в спирті.

(2) Розчинний крохмаль (амілоген) – проміжний продукт, одержуваний у процесі перетворення крохмалів у декстрини шляхом кип’ятіння крохмалю у воді або тривалого замочування крохмалю в холодній розведеній кислоті. До цієї товарної позиції також включаються розчинні крохмалі, що містять незначну кількість каоліну, переважно використовувані для додання до целюлозної пульпи у виробництві паперу.

(3) Попередньо желатинізований або “набряклий” крохмаль отримують шляхом змочування крохмалю водою і нагрівання його до утворення більш-менш драгеподібної маси, яку потім висушують і роздрібнюють у порошок. Цей продукт можна також одержати екструзією (видавлюванням) з подальшим подрібненням його в порошок. Його застосовують для виробництва паперу, у текстильній промисловості, металургії (для виготовлення зв’язувальних речовин для ливарних стрижнів), у харчовій промисловості, як корм для тварин і т.д.

(4) Етерифіковані або естерифіковані крохмалі (крохмалі, модифіковані перетворенням в  прості ефіри (етерифікацією) або складні ефіри  (естерифікацією). Етерифіковані крохмалі включають крохмалі, що містять оксиетиленові, оксипропиленові чи карбоксиметиленові групи. Естерифіковані крохмалі містять ацетати крохмалю, застосовувані переважно в текстильній або паперовій промисловості, та нітрати крохмалю (нітрокрохмаль), використовувані у виробництві вибухових речовин.

(5) Інші модифіковані крохмалі, наприклад:

(i) крохмаль диальдегідний, і

(ii) крохмаль, оброблений формальдегідом або епіхлоргідрином, який використовують, наприклад, як пудру для хірургічних рукавичок.

Загалом модифіковані крохмалі цієї товарної позиції можна відрізнити від немодифікованих крохмалів групи 11 на підставі змін їх властивостей, наприклад, прозорості розчинів і гелів, здатності до гелеутворення і кристалізації, здатності до зв’язування води, стабільності в процесі заморожування-відтавання, температури желатинізації або максимальної в’язкості.

(B) Клеї на основі крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів.

(1) Декстринові клеї, що складаються з декстрину у водному розчині чи змішані з іншими речовинами (наприклад, із хлоридом магнію).

(2) Клеї з крохмалю, одержані обробленням крохмалю лугом (наприклад, гідроксидом натрію).

(3) Клеї, що складаються з необробленого крохмалю, бури та водорозчинних похідних целюлози, або з необробленого крохмалю, бури та ефірів крохмалю.

Згадані вище продукти звичайно являють собою білі, жовті чи коричневі аморфні порошки або смолоподібні маси, звідси і назви “жовтий, або британський, декстрин” і “крохмальний декстрин”, застосовувані до деяких з цих продуктів. Вони використовуються переважно як клей, у виробництві фарб і фарбуванні, текстильній чи паперовій галузях промисловості та у металургії.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) необроблені крохмалі (товарна позиція 1108);

(b) продукти розпаду крохмалю з вмістом цукру, що редукує, декстрози більше 10%, у перерахунку на суху речовину (товарна позиція 1702);

(c) клеї, розфасовані для роздрібної торгівлі масою нетто не більше 1 кг (товарна позиція 3506);

(d) готові апретуючі засоби та препарати для оброблення (на основі крохмалів або декстринів), застосовувані в паперовій, текстильній, шкіряній або аналогічних галузях промисловості (товарна позиція 3809).

Пояснення до товарної позиції 3506:

 

3506

Готовi клеї та iншi готові клеїльнi препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:

3506 10 00

- продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:

3506 10 00 10

- - клей на основі карбоксиметилцелюлози

 

- - інші:

3506 10 00 91

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3506 10 00 98

- - - інші

 

- iншi:

3506 91 00

- - адгезиви (клеїльні препарати) на основі полімерів товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

3506 91 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3506 91 00 90

- - - інші

3506 99 00

- - інші:

3506 99 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3506 99 00 90

- - - інші

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Продукти, які використовують як клеї або адгезиви, і розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або адгезиви, масою нетто не більше 1 кг.

До цієї групи входять готові клеї та адгезиви, нижчеперераховані в пункті (B), та інші продукти, які використовують як клеї та адгезиви, за умови, що вони розфасовуються для роздрібної торгівлі як клеї та адгезиви в упакування з масою продукту не більше 1 кг.

Упакування, в які звичайно розфасовуються для роздрібної торгівлі клеї чи адгезиви, являють собою скляні пляшки чи банки, металеві коробки, металеві тюбики, картонні та паперові пакети і т.д.; іноді “упакування” являє собою просто паперову стрічку, в яку обгорнені (загорнені), наприклад, плитки кісткового клею. Іноді разом з клеєм або адгезивом упаковується невеликий пензлик придатного типу (наприклад, вони додаються до бляшаних чи скляних банок клею, готового до вживання). Такі пензлики класифікуються разом із клеями та адгезивами, якщо вони упаковані разом.

Продукти, які поряд з використанням як клеї або адгезиви, мають і інше призначення (наприклад, декстрин, гранульована метилцелюлоза), включаються до цієї товарної позиції, лише якщо на упакуваннях є написи, що свідчать про їх призначення для продажу як клеї або адгезиви.

(B) Готові клеї та інші адгезиви, в іншому місці не зазначені, наприклад:

(1) Рослинні клеї (“віденські клеї”), звичайно одержувані з клейковини, якій надається розчинність частковою ферментацією. Такі клеї, як правило, мають вигляд пластівців чи порошків, причому їх колір змінюється від жовтуватого до коричневого.

(2) Клеї або інші адгезиви, одержані хімічним обробленням натуральних смол.

(3) Адгезиви на основі силікатів і т.д.

(4) Спеціальні препарати для використання як адгезиви, що складаються з полімерів або їх сумішей товарних позицій 3901–3913, які крім добавок, присутність яких допускається в продуктах групи 39 (наповнювачів, пластифікаторів, розчинників, пігментів і т.д.), містять інші додані речовини (добавки), які не включаються до цієї групи (наприклад, воски).

(5) Адгезиви, які складаються із сумішей каучуку, органічних розчинників, наповнювачів, вулканізувальних агентів і смол.

Крім продуктів, що відповідають вищезгаданим в пункті (А) умовам, до цієї товарної позиції не включаються продукти, що входять до інших товарних позицій, наприклад:

(a) казеїнові клеї (товарна позиція 3501), клеї тваринного походження (товарна позиція 3503), клеї на основі крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів (товарна позиція 3505);

(b) інші продукти, що можуть бути використані як клеї чи інші адгезиви безпосередньо або після оброблення, наприклад, пташиний клей (товарна позиція 1302), незмішані силікати (товарна позиція 2839), казеїнат кальцію (товарна позиція 3501), декстрин (товарна позиція 3505), дисперсії або розчини полімерів товарної позиції 3901 - 3913 (група 39 або товарна позиції 3208)  і диспесії або розчини каучуків (група 40).

Слід зазначити, що деякі з продуктів, включених до цієї товарної позиції, застосовні як клеї або адгезиви у вигляді, в якому вони продаються, тоді як інші слід розчиняти або диспергувати у воді перед використанням.

До цієї товарної позиції не включаються апретуючі засоби та препарати для оброблення текстильних матеріалів і т.д. (товарна позиція 3809) або зв’язувальні речовини для ливарних стрижнів (товарна позиція 3824); у деяких країнах ці продукти також іноді називають “клеями”, але використовують зовсім не через їх адгезивні властивості.

До цієї товарної позиції також не включаються продукти, що мають властивості мастик, наповнювачів і т.д. (товарна позиція 3214).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3506 10 00     

Дивись Пояснення до товарної позиції 3506, перший абзац, (A) стосовно представлення цих продуктів. Ця товарна категорія включає метилцелюлозний клей у пластівцях або грудках, які можна розводити у воді для отримання адгезивного матеріалу, придатного, зокрема, для наклеювання шпалер.

3506 99 00

            Поряд із продуктами, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 3506, перший абзац, (B), (1) - (3), ця товарна категорія включає клеї на основі борошна лишайника, клейстеру  та клеї на основі агар-агару.

 

Пояснення до товарної позиції 3507:

 

3507

Ферменти; ферментнi препарати, не включені до інших товарних позицій:

3507 10 00 00

- реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко)

3507 90

- iншi:

3507 90 30 00

- - ліпопротеїнліпаза, лужна протеаза Aspergillus

3507 90 90 00

- - іншi

 

Ферменти являють собою органічні речовини, вироблені живими клітками, вони ініціюють і регулюють специфічні хімічні реакції всередині чи зовні живих клітин, причому хімічна структура самих ферментів не зазнає яких-небудь змін.

Ферменти можна розглядати з таких позицій:

(I) Відповідно до їхньої хімічної структури, наприклад:

(a) ферменти, в яких молекула складається лише з білка (наприклад, пепсин, трипсин, уреаза);

(b) ферменти, в яких молекула складається з білка, зв’язаного з небілковою сполукою низької молекулярної маси, що діє як кофактор. Цей кофактор може являти собою або іон металу (наприклад, мідь в аскорбатоксидазі, цинк у людській плацентарній лужній фосфатазі), або складну органічну молекулу, яку називають коферментом (наприклад, тіаміндифосфат у піруватдекарбоксилазі, піридоксальфосфат у глутаміноксокислій амінотрансферазі). Іноді мають місце обидва варіанти.

(II) Відповідно до їх:

(a) хімічної активності, як оксидоредуктази, трансферази, гідролази, ліази, ізомерази, лігази; або

(b) біологічної активності, як амілази, ліпази, протеази і т.д.

До цієї товарної позиції включаються:

(A) “Чисті” ферменти (ферментні ізоляти).

Ці продукти звичайно мають кристалічну форму і призначені для використання здебільшого у медицині або в наукових дослідженнях. Вони не мають такого важливого значення в міжнародній торгівлі, як ферментні концентрати та ферментні препарати.

(B) Ферментні концентрати.

Їх звичайно одержують шляхом екстрагування водою або розчинниками з органів тварин, рослин, мікроорганізмів чи з культурних бульйонів рідин бактерій, пліснявих грибів і т.д.). Ці продукти, що містять кілька ферментів у різних пропорціях, можуть бути стандартизовані або стабілізовані.

Слід зазначити, що деякі стандартизувальні чи стабілізувальні агенти вже можуть бути присутніми в цих концентратах у різних кількостях, причому їх джерелом є сама ферментаційна рідина або процеси очищення чи осадження.

Концентрати можна одержати, наприклад, у вигляді порошку осадженням або сушінням-виморожуванням або у вигляді гранул з використанням гранулювальних агентів чи інертних носіїв.

(C) Ферментні препарати, в іншому місці не зазначені.

Ферментні препарати одержують подальшим розведенням вищезгаданих в пункті (B) концентратів або змішуванням ферментних ізолятів чи ферментних концентратів. Препарати з доданими речовинами, які роблять їх придатними для спеціальних цілей, також входять до цієї товарної позиції за умови, що вони не включені до інших товарних позицій.

До цієї групи включаються, inter alia (серед іншого):

(i) ферментні препарати для тендеризації м’яса, що складаються з протеолітичного ферменту (наприклад, папаїну) з доданням декстрози або інших харчових продуктів;

(ii) ферментні препарати для освітлення пива, вина чи фруктових соків (наприклад, пектинові ферменти, що містять доданий желатин, бентоніт і т.д.);

(iii) ферментні препарати для розшліхтування текстильних матеріалів на основі бактеріальних α-амілаз чи протеаз.

До цієї товарної позиції не включаються, серед інших (inter alia), такі препарати:

(a) лікарські засоби (товарна позиція 3003 або 3004);

(b) ферментні препарати для попереднього дублення (товарна позиція 3202);

(c) ферментні препарати для відмочування або промивання та інші продукти групи 34.

Нижче перераховані найважливіші ферменти, що зустрічаються у продажу:

(1) Реннет (лабфермент, хімозин, реннін).

Реннет (ферменти, що коагулюють молоко) одержують із свіжих чи сушених шлунків телят або шляхом культивування деяких мікроорганізмів. Це протеолітичний фермент, що коагулює молоко за рахунок коагулювання казеїну, який є його компонентом. Він придатний у рідкій, порошкоподібній або таблетковій формі. Може містити солі (наприклад, хлорид натрію, хлорид кальцію, сульфат натрію), що залишаються в результаті технологічного процесу його одержання або додання для стандартизації, а також консервувальні речовини (наприклад, гліцерин).

Реннет використовують здебільшого у сироварінні.

(2) Панкреатичні ферменти.

Серед ферментів, вироблюваних  підшлунковою залозою найбільш важливими є трипсин і хімотрипсин (розщеплюють білки), α-амілаза (розщеплює крохмаль) і ліпаза (розщеплює жири). Вони використовуються переважно у медицині та фармації для лікування порушень травлення.

Ферментні концентрати підшлункової залози звичайно одержують із свіжих чи сушених підшлункових залоз. Вони можуть містити сильно абсорбуючі солі (додані для поглинання частини кристалізаційної води) та деякі захисні колоїди (для полегшення транспортування або збереження). Вони використовуються у виробництві препаратів для розшліхтування, миття, видалення волосяного покриву або дублення.

Ферментні препарати з підшлункової залози, що входять до цієї товарної позиції, включають препарати, використовувані для розшліхтування текстильних матеріалів.

(3) Пепсин.

Пепсин одержують зі слизових оболонок шлунків свиней або великої рогатої худоби. З метою стабілізації його іноді консервують у насиченому розчині сульфату магнію або змішують з сахарозою чи лактозою (порошкоподібний пепсин).

Використовують пепсин переважно для медичних цілей, у комбінації з хлористоводневою (соляною) кислотою чи бета-інгідрохлоридом, або як пепсинове питво.

(4) Солодові ферменти.

Ця група включає лише амілази солоду.

Солодові екстракти включаються до товарної позиції 1901.

(5) Папаїн, бромелін, фіцин.

Термін “папаїн” використовується для опису як сушеного молочного соку (латексу) папайї (Carica papaya), так і двох фракцій, одержуваних із цього продукту, а саме: папаїну (у більш вузькому сенсі цього слова) і хімопапаїну.

Використовується папаїн, наприклад, у виробництві холодостійкого пива, препаратів для тендеризацїї м’яса (див. пункт (C) (i) вище) та в медицині.

Папаїн у вигляді сушеного латексу, лише частково розчинний у воді, включається до товарної позиції 1302.

Бромелін одержують з рослин ананасу.

Фіцин одержують з латексу деяких різновидів фігового дерева.

(6) Амілази та протеази, одержувані з мікроорганізмів.

Деякі мікроорганізми під час культивування в придатному культуральному середовищі виділяють значні кількості амілази та протеази.

Після видалення клітин та інших домішок розчини або концентрують з використанням низькотемпературного розпарювання у вакуумі, або осаджують ферменти під час додання неорганічних солей (наприклад, сульфату натрію) чи органічних змішуваних з водою розчинників (наприклад, ацетону).

Прикладами мікробіологічних амілаз і протеаз є:

(a) Бактеріальні  α-амілази.

Бактеріальні α-амілази (одержувані, наприклад, у разі використання Bасillus subtilis) – ферменти, гідролізуючі крохмаль до декстринів, – використовуються у виробництві адгезивів і покриттів для паперу на основі крохмалю, у кондитерській промисловості та інших галузях харчової промисловості і для розшліхтування текстильних матеріалів.

(b) Грибні амілази.

Грибні амілази являють собою α-амілази, одержувані з культур пліснявих грибів, переважно роду Rhizopus або роду Aspergillus.

Хоча їхня декстриназна активність до зрідження досить помітна, вона все-таки значно менша, ніж у бактеріальних амілаз.

Грибні амілази широко використовуються в харчовій промисловості.

Слід зазначити, що грибні амілази іноді містять протеази, глюкозооксидазу та інвертазу.

(c) Амілоглюкозидази.

Ці ферменти, одержувані, наприклад, з грибів роду Rhizopus або роду Aspergillus, є сильними цукрувальниками, але не мають здатності до гідролітичного розщеплення. Вони використовуються для одержання високого виходу декстрози з крохмалистих матеріалів.

Головне їхнє застосування – у виробництві глюкозних сиропів і декстрози та як цукрувальники зернового сусла для спиртового бродіння.

(d) Протеази.

Бактеріальні протеази (одержувані, наприклад, у разі використання Bacillus subtilis) являють собою протеолітичні ферменти, використовувані у виробництві препаратів для розшліхтування текстильних матеріалів, як інгредієнти в деяких миючих сумішах і в пивоварстві. Протеази, одержувані з пліснявих грибів, використовуються для медичних і фармацевтичних цілей.

(7) β-Амілази.

Ці ферменти одержують з рослинних матеріалів, таких як осолоджений ячмінь, пшениця і соєві боби. Ферменти використовуються в одержанні мальтози з крохмалю і декстринів.

(8) Пектолітичні ферменти.

Ці ферменти одержують культивуванням різних видів пліснявих грибів, переважно роду Rhizopus чи роду Aspergillus. Вони використовуються у виробництві та переробці фруктових і овочевих соків (щоб полегшити операції пресування і збільшити вихід соків).

(9) Інвертаза (β-фруктофуранозидаза).

Інвертазу звичайно одержують з пивних дріжджів низового бродіння.

Цей фермент розщеплює цукор на глюкозу та фруктозу. Інвертаза звичайно використовується у виробництві золотистого сиропу, шоколаду та марципану.

 (10) Глюкозоізомераза.

Цей фермент одержують вирощуванням деяких мікроорганізмів, переважно роду Streptomyces або роду Bасillus. Він використовується для часткового перетворення глюкози у фруктозу у виробництві сиропів з високим ступенем солодкості.

До інших вищезазначених винятків до цієї товарної позиції також не включаються:

(a) дріжджі (товарна позиція 2102);

(b) коензими (коферменти), такі як кокарбоксилаза (аневринпірофосфат) і козимаза (нікотинамідаденіндинуклеотид) (група 29);

(c) сушені залози та інші продукти товарної позиції 3001;

(d) культури мікроорганізмів, ферменти крові (наприклад, тромбін) та інші препарати товарної позиції 3002.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3507 90 90

 

            Поряд із продуктами, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 3507 (за винятком ренету і його концентратів, ліпопротеїнліпази і лужної протеази аспергилу), ця категорія включає пеніциліназу, аспарагіназу і калідиногеназу (ІNN) (калікреїн).

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться