Отключить рекламу

Подпишитесь!


1337 Печатать

Група 01 Живі тварини

 

РОЗДІЛ I

ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

 

Примітки:

 

1. Будь-яке посилання в цьому розділі на окремий рід або окремий вид тварин, якщо не обумовлено інше, стосується також молодняку тварин цього роду або виду.

 

2. В УКТЗЕД термін “сушені”, якщо не обумовлено інше, однаково стосується продуктів, підданих процесам зневоднення, випарювання або сублімаційного сушіння.

 

Група 01

Живі тварини

 

Примітка:

 

1. Ця група включає всіх живих тварин, крім:

 

(а) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних товарної позиції 0301, 0306, 0307 або 0308

 

(b) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002; та

 

(c) тварин товарної позиції 9508.

 

 

Загальні положення

 

До цієї групи включаються всі живі істоти (придатні для вживання людиною або для інших цілей), крім:

 

(1) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних;

 

(2) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002;

 

(3) тварин, яких використовують у цирках, звіринцях чи інших подібних пересувних видовищах за участю тварин (товарна позиція 9508).

 

Тварини, які загинули під час транспортування, за умови, що вони відносяться до їстівних тварин і придатні для споживання людиною, включають до товарних позицій 0201-0205, 0207 або 0208. В інших випадках вони включаються до товарної позиції 0511.

 

Пояснення до товарної позиції 0101:

 

0101

Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi:

 

- коні:

0101 21 00 00

- - чистопородні племінні тварини

0101 29

- - інші:

0101 29 10 00

- - - для забою

0101 29 90 00

- - - інші

0101 30 00 00

- віслюки

0101 90 00 00

- інші

 

 

До цієї товарної позиції включаються коні (кобили, жеребці, мерини, лошата і поні), віслюки, мули та лошаки як свійські, так і дикі.

 

Мули є гібридним потомством віслюка і кобили. Лошаки виведені шляхом схрещування жеребця та ослиці.

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

0101 21

 

У товарній підпозиції 0101 21 термін "чистопороднi племiннi тварини" означає лише тих племінних тварин, які віднесені до категорії "чистопородні" компетентними національними органами.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0101 29 10 та 0101 29 90

 

В ці товарні категорії включаються дикі коні, такі, як кінь Пржевальського або тарпан (монгольський кінь). Проте зебри (Equus zebra, Equus grevyі, Equus burchellі, Equus quagga тощо) класифікуються в товарній категорії 0106 19 90, незважаючи на те, що вони належать до родини конячих (Equіdae).

 

Гібриди кобили та зебри (зебрул) класифікуються в товарній категорії 0106 19 00.

 

0101 30 00

 

В цю товарну категорію включаються як свійські, так і несвійські віслюки. До останніх належать монгольський джигітний, тібетський кіанг, кулан, онагр та геміон або напіввіслюк (Equus hemіonus).

 

Гібриди віслюка та зебри (зебрас) класифікуються у товарній категорії 0106 19 00 .

 

0101 90 00

 

Ця товарна категорія включає тварин, описаних в останньому абзаці Пояснень до товарної позиції  0101.

 

Пояснення до товарної позиції 0102:

 

0102

Велика рогата худоба, жива:

 

- велика рогата худоба:

0102 21

- - чистопородні племінні тварини:

0102 21 10 00

- - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення)

0102 21 30 00

- - - корови

0102 21 90 00

- - - інші

0102 29

- - інші:

0102 29 10 00

- - - масою не бiльш як 80 кг

 

- - - масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг:

0102 29 21 00

- - - - для забою

0102 29 29 00

- - - - інші

 

- - - масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг:

0102 29 41 00

- - - - для забою

0102 29 49 00

- - - - інші

 

- - - масою понад 300 кг:

 

- - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення):

0102 29 51 00

- - - - - для забою

0102 29 59 00

- - - - - інші

 

- - - - корови:

0102 29 61 00

- - - - - для забою

0102 29 69 00

- - - - - інші

 

- - - - інші:

0102 29 91 00

- - - - - для забою

0102 29 99 00

- - - - - інші

 

- буйволи:

0102 31 00 00

- - чистопородні племінні тварини

0102 39

- - інші:

0102 39 10 00

- - - свiйськi види

0102 39 90 00

- - - інші

0102 90

- iншi:

0102 90 20 00

- - чистопородні

племінні тварини

 

- - інші:

0102 90 91 00

- - - свiйськi види

0102 90 99 00

- - - інші

 

 

Дана категорія охоплює велику рогату худобу роду Bos, який поділяється на чотири підроди: Bos, Bibos, Novibos та Poephagus. До неї включаються, серед інших (inter alia):

 

(1) Велика рогата худоба свійська:

 

(А) бик звичайний (Bos taurus), зебу, або горбатий бик (Bos indicus), і бика ватусі;

 

(B) азіатські бики підроду Bibos, такі як гаур (Bibos gaurus), гаял (Bibos frontalis) і бантенг (Bibos sondaicus або Bos javanicus);

 

(C) тварини підроду Poephagus, такі як тибетський як (Bos grunniens).

 

  1. Буйволи.

 

Ця категорія охоплює тварин родів Bubalus, Syncerus та Bison. До неї включаються, inter alia:

 

(А) тварини роду Bubalus, включаючи індійського або водяного буйвола (Bubalus bubalus), буйвола азіатського, або арні (Bubalus arni) та целебеського аноа або буйвола пігмея (Bubalus depressicornis чи Anoa depressicornis);

 

(В) африканські буйволи роду Syncerus, такі як карликовий буйвіл (Syncerus nanus) та кафрський буйвіл (Syncerus caffer);

 

(C) тварини роду Bison, тобто американський бізон (Bison bison), або «буфало», та європейський бізон, або зубр (Bison bonasus);

 

(D) біфало (помісь бізона зі свійською великою рогатою худобою).

 

(3) Інші, включаючи чотирьохрогу антилопу (Tetracerus quadricornis) та гвинторогих антилоп родів Taurotragus i Tragelaphus.

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

0102 21 і 0102 31

 

У товарних підпозиціях 0102 21 і 0102 31 термін "чистопородні племінні тварини" означає лише тих племінних тварин, які віднесені до категорії "чистопородні" компетентними національними органами.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0102 21 10 - 0102 29 99

 

Ці товарні категорії включають тварин, які зазначені у Поясненнях до товарної позиції 0102, перший абзац , (1).

 

Яки мають 14 пар ребер, тоді як всі інші  види  великої рогатої худоби (за виключенням європейського та американського бізона) мають лише 13 пар ребер.

 

0102 31 00 - 0102 39 90

 

Ці товарні категорії включають тварин, які зазначені у Поясненнях до товарної позиції 0102, перший абзац , (2).

 

Європейський бізон (Bison bonasus) та американський бізон (Bison bison) мають по 14 пар ребер, тоді як всі інші тварини великої рогатої худоби  (за виключенням яків) мають лише 13 пар ребер.

 

0102 39 10

 

Ця товарна категорія включає всю свійську велику рогату худоби роду Bubalus, незалежно від її призначення (формування стада, розведення, відгодівля, селекція, забій тощо), за виключенням чистокровних племінних тварин (товарна категорія 0102 31 00).

 

0102 39 90

 

Ця товарна категорія включає велику рогату худоби родів Syncerus та Bison, незалежно, за виключенням чистокровних племінних тварин (товарна категорія 0102 31 00).

 

0102 90 20 – 0102 90 99

 

Ці товарні категорії включають тварин, які зазначені у Поясненнях до товарної позиції 0102, перший абзац , (3).

 

0102 90 91

 

Ця товарна категорія включає всю свійську велику рогату худобу, не зазначену вище, незалежно від її призначення (формування стада, розведення, відгодівля, селекція, забій тощо), за виключенням чистокровних племінних тварин (товарна категорія 0102 90 20).

 

Пояснення до товарної позиції 0103:

 

0103

Свинi, живi:

0103 10 00 00

- чистопороднi племiннi тварини

 

- iншi:

0103 91

- - масою менш як 50 кг:

0103 91 10 00

- - - свiйськi види

0103 91 90 00

- - - iншi

0103 92

- - масою 50 кг або бiльше:

 

- - - свiйськi види:

0103 92 11 00

- - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймні один раз

0103 92 19 00

- - - - iншi

0103 92 90 00

- - - iншi

 

До товарної позиції включаються як свійські, так і дикі свині (наприклад, дикі кабани).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

0103 10

 

У товарній підпозиції 0103 10 термін "чистопородні племінні тварини" означає лише тих племінних тварин, які віднесені до категорії "чистопородні" компетентними національними органами.

 

0103 91 та 0103 92

 

У товарних підпозиціях 0103 91 та 0103 92 зазначена гранична маса стосується маси кожної тварини.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0103 91 90

 

Живі свині несвійських видів включають:

 

1. кабана (Sus scrofa);

 

2. бородавочника (Phacochoerus aethіopіcus), річкову або кістеуху свиню (Potamochoerus porcus) і чорну лісну свиню;

 

3. барбірусу (Babyrousa babyrussa);

 

4. пекарі (дика свиня) (Dіcotyles tajacu).

 

0103 92 90

 

Дивись Додаткові пояснення  до товарної категорії 0103 91 90.

 

Пояснення до товарної позиції 0104:

 

0104

Вiвцi та кози, живi:

0104 10

- вiвцi:

0104 10 10 00

- - чистопороднi племiннi тварини

 

- - iншi:

0104 10 30 00

- - - ягнята (вiком до одного року)

0104 10 80 00

- - - iншi

0104 20

- кози:

0104 20 10 00

- - чистопороднi племiннi тварини

0104 20 90 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються свійські або дикі вівці (барани, вівцематки, ягнята), а також свійські і дикі кози та козенята.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0104 10 10 - 0104 10 80

 

Ці товарні категорії включають свійських овець  (Ovіs arіes), різні підвиди муфлонів, такі, як європейський муфлон (Ovіs musіmon), канадський або "сніговий" баран, (Ovіs canadensіs), азіатський або шапурський уреал (Ovіs orіentalіs), архар (Ovіs ammon), а також гривистий баран (Ammotragus lervіa), хоча він більше схожий на козла, ніж на барана.

 

0104 20 10 - 0104 20 90

 

Ці товарні категорії включають свійських кіз, кам’яного козла (Capra іbex) і безоарську або персидську козу (Capra aegagrus або Capra hіrcus).

 

Проте з цих товарних категорій виключаються і класифікуються у товарній категорії 0106 19 00 такі: кабарга (Moschus moschіferus), африканський оленець (Hyemoschus) і азіатський оленець (Tragulus), які не належать до кіз. Також виключаються тварини, відомі як антилопи-кози (горал (напівкози), серни, тощо).

 

 

Пояснення до товарної позиції 0105:

 

0105

Свiйська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живі:

 

- масою не бiльш як 185 г:

0105 11

- - кури свійські (Gallus domesticus):

 

- - - курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення:

0105 11 11 00

- - - - яєчних порiд

0105 11 19 00

- - - - iншi

 

- - - iншi:

0105 11 91 00

- - - - яєчних порiд

0105 11 99 00

- - - - iншi

0105 12 00 00

- - iндики

0105 13 00 00

- - качки

0105 14 00 00

- - гуси

0105 15 00 00

- - цесарки

 

- iншi:

0105 94 00

- - кури свійські (Gallus domesticus):

0105 94 00 10

- - - курчата племінні 90-120-денні

0105 94 00 90

- - - інші

0105 99

- - iншi:

0105 99 10 00

- - - качки

0105 99 20 00

- - - гуси

0105 99 30 00

- - - iндики

0105 99 50 00

- - - цесарки

 

До цієї товарної позиції включається лише жива свійська птиця видів, які названі в товарній позиції. Свійська птиця виду Gallus dоmеsticus (курка свійська) включає курчат і каплунів. Інша жива птиця (наприклад, куріпки, фазани, голуби, дикі качки, дикі гуси) до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 0106).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 14 та 0105 15

 

У товарних підпозиціях 0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 14 та 0105 15 зазначена гранична маса стосується маси окремої птиці.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Ця товарна позиція включає лише живих свійських птахів видів, поіменованих в цій товарній позиції (кури свійські (Gallus domestіcus), включаючи курчат та каплунів) незалежно від того, чи їх розводять для отримання яєць, м'яса, пір'я або для інших цілей (наприклад, для формування пташників, заселення парків або озер).

 

Дикі птахи (наприклад, індики дикі — Meleagrіs gallopavo), навіть якщо їх розводять та забивають для тих самих цілей, що й свійських птахів, класифікуються у товарній категорії 0106 39 80.

 

Свійські голуби класифікуються у товарній категорії 0106 39 10.

 

Пояснення до товарної позиції 0106:

 

0106

Інші тварини, живі:

 

- ссавці:

0106 11 00

- - примати:

0106 11 00 10

- - - для зоопарків

0106 11 00 90

- - - iншi

0106 12 00

- - кити, дельфіни, морські свині (ссавці ряду Сetacea); ламантини та дюгони

(ссавці ряду Sirenia); тюлені, морскі леви та моржі (ссавці підряду Pinnipedia):

0106 12 00 10

- - - для зоопарків

0106 12 00 90

- - - iншi

0106 13 00 00

- - верблюди та інші тварини родини верблюдових (Camelidae)

0106 14

- - кролі та зайці:

0106 14 10 00

- - - кролі свійські

0106 14 90 00

- - - інші

0106 19 00

- - інші:

0106 19 00 10

- - - для зоопарків

0106 19 00 90

- - - iншi

0106 20 00

- рептилії (включаючи змій і черепах):

0106 20 00 10

- - для зоопарків

0106 20 00 90

- - iншi

 

- птахи:

0106 31 00

- - хижі птахи:

0106 31 00 10

- - - для зоопарків

0106 31 00 90

- - - інші

0106 32 00

- - папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):

0106 32 00 10

- - - для зоопарків

0106 32 00 90

- - - iншi

0106 33 00

- - страуси; ему (Dromaius novaehollandiae):

0106 33 00 10

- - - для зоопарків

0106 33 00 90

- - - iншi

0106 39

- - інші:

0106 39 10

- - - голуби:

0106 39 10 10

- - - - для зоопарків

0106 39 10 90

- - - - інші

0106 39 80

- - - інші:

0106 39 80 10

- - - - для зоопарків

0106 39 80 90

- - - - iншi

 

- комахи:

0106 41 00 00

- - бджоли

0106 49 00        

- - інші:

0106 49 00 10

- - - для зоопарків

0106 49 00 90

- - - iншi

0106 90 00

- інші:

0106 90 00 10

- - для зоопарків

0106 90 00 90

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються, серед інших (inter alia), такі живі свійські або дикі тварини:

 

(А) Ссавці:

 

(1) Примати.

 

(2) Кити, дельфіни та морські свині (ссавці ряду Сetacea ), ламантини та дюґони (ссавці ряду Sirenia), тюлені, морскі леви та моржі (ссавці підряду Pinnipedia).

 

(3) Інші (наприклад, північні олені, кішки, собаки, леви, тигри, ведмеді, слони, верблюди (включаючи дромадерів), зебри, кролі, зайці, олені, антилопи (крім підсемейства Bovinae), сарни, лисиці, песці, норки та інші тварини для ферм, що розводять тварин.

 

(B) Рептилії (включаючи змій і черепах).

 

(С) Птахи:

 

  1. Хижі птахи.

 

  1. Папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду.

 

  1. Інші (наприклад, куріпки, фазани, перепела, вальдшнепи, бекаси, голуби, грауси, садові вівсянки, дикі качки, дикі гуси, чорні дрозди, жайворонки, в’юрки, синиці, колібрі, павичі, лебеді та інші птахи не вказані в назві товарної позиції 0105;

 

(D) Комахи, наприклад, бджоли (незалежно від того знаходяться вони у вуликах, транспортувальних коробках чи клітках або без них).

 

(E) Інші, наприклад жаби.

 

До цієї товарної позиції не включаються тварини, які використовуються у цирках, звіринцях чи інших подібних пересувних видовищах за участю тварин (товарна позиція 9508).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0106 13 00

 

Ця товарна категорія включає верблюди, дромадери та інші тварин родини верблюдячих (лами, альпаки, гуанако, вікун’ї).

 

0106 14 10

 

Ця товарна категорія включає лише кроликів свійських видів, незалежно від того, чи їх розводять для отримання м'яса, хутра (наприклад, ангорський кролик) чи для будь-якої іншої цілі.

 

0106 14 90

 

Ця товарна категорія включає диких кроликів (Oryctolagus cunіculus) і зайців.

 

0106 19 00

 

Ця товарна категорія включає всіх живих ссавців за винятком свійських та несвійських коней, віслюків, мулів та лошаків (товарна позиція 0101), великої рогатої худоби (товарна позиція 0102 ), свиней (товарна позиція 0103), овець та кіз (товарні категорії 0104), приматів (товарна категорія 0106 11 00), китів, дельфінів, морських свиней, ламантинів та дюгонів, тюленів, морських левів і моржів (товарна категорія 0106 12 00) та кроликів і зайців (товарні категорії 0106 14 10 і 0106 14 90);

 

Прикладами ссавців, включених в цю товарну категорію є:

 

1. Олені, лані, косулі, сарни або дикі кози (Rupіcapra rupіcapra), звичайний  або американський лось (Alces alces), антилопа канна (Taurotragus), антилопи-кози, (горали (Nemorhedes), (Hemitragus), або вилоріг) та антилопи справжні;

 

2. Леви, тигри, ведмеді, носороги, гіпопотами, слони, жирафи, окапі, кенгуру, зебри, тощо;

 

3. Білки, лисиці, візони (американські норки), бабаки, бобри, ондатри, або мускусні щурі , видри, морські свинки;

 

4. Північні олені;

 

5. Собаки та кішки.

 

0106 20 00

 

В цю товарну категорію включаються всі рептилії, ящірки, черепахи сухопутні (морські або прісноводні).

 

0106 39 10

 

Ця товарна категорія включає всіх птахів родини голубиних, як диких, так і свійських, незалежно від призначення останніх (голуби м’ясні, декоративні голуби, поштові голуби).

 

До несвійських голубів відносять припутень, або лісовий голуб (Columba palumbus), клінтуха (Columba oenas), сизого голуба (Columba lіvіa), австралійського бронзового голуба, звичайну горлицю (Streptopelіa turtur, Streptopelіa rіsorіa).

 

Проте деякі види, які безпосередньо відносяться до курячих, такі як нікобари (Coloenas nіcobarіa), колумбари, вінценосні голуби, гаурі та syrrhaptes виключаються з цієї товарної категорії та класифікуються у товарній категорії 0106 39 80.

 

0106 39 80

 

Ця товарна категорія включає всіх живих птахів, крім курей свійських (Gallus domesticus), качок, гусей, індиків і цесарок (товарна позиція 0105) та крім хижих птахів (товарна категорія 0106 31 00), папугоподібних (товарна категорія 0106 32 00), страусів і ему (товарна категорія 0106 33 00), а також свійських та диких голубів (товарна категорія 0106 39 10).

 

Прикладами птахів, включених в цю товарну категорію є:

 

            1. Гуска сіра (Anser anser), казарка чорна (Branta bernіcla), галагаз (Tadorna tadorna), крижень (Anas platyrhynchos), качка сіра (Anas strepera), свищ (Anas penelope), шилохвіст (Anas acuta), широконіска (Anas clypeata), чирянка (Anas querquedula, Anas crecca), турпан і гага;

 

2. Лебеді та павичі;

 

3. Куріпки, фазани, перепели, вальдшнепи, бекаси, тетереви, рябчики, дикі качки, дикі гуси, садові вівсянки, дрозди, чорні дрозди, жайворонки;

 

4. Зяблики, синиці, канарки, колібрі, тощо.

 

 

0106 49 00

 

Ця товарна категорія включає шовковичний шовкопряд, метеликів, жуків та інші комахи.

 

0106 90 00

 

Ця товарна категорія включає:

 

            1. Живі тварини всіх інших видів, крім риб, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних (група 03), а також культур мікроорганізмів (товарна позиція 3002);

 

            2. Жаби.

 

 

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться