Подпишитесь!


1451 Печатать

Група 05 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Примітки:

1. Ця група не включає:

(а) їстівні продукти (крім кишок, сечових міхурів, шлунків тварин, цілих чи в шматках, та крові тварин, рідкої чи сухої);

(b) шкури і шкіри, включаючи хутро, крім продукції товарної позиції 0505, та обрізків і відходів аналогічних необроблених шкур товарної позиції 0511 (група 41 чи 43);

(c) придатні для харчування плавці, голови, хвости, плавальні міхури та інші харчові рибні субпродукти (група 3);

(d) сировину тваринного походження для текстильної промисловості, крім кінського волосу та його відходів (розділ XI); або

(е) готові вузли та пучки для виробництва мітел і щіток (товарна позиція 9603).

2. У товарній позиції 0501 людське волосся, сортоване за довжиною, не вважається обробленим (за умови, що основи та кінці волосся не розташовані у відповідному порядку).

3. В УКТЗЕД термін “слонова кістка” означає бивні та ікла слона, бегемота, моржа, нарвала, дикого кабана, роги носорога, а також зуби всіх тварин.

4. В УКТЗЕД термін “кінський волос” означає волос гриви або хвоста коней чи великої рогатої худоби.

 

Загальні положення

 

До цієї групи включаються різноманітні матеріали тваринного походження, необроблені чи такі, що пройшли найпростіше оброблення, які звичайно не використовуються як харчові продукти (крім деяких видів крові, кишок, сечових міхурів і шлунків тварин) і які не розглядаються в інших групах УКТЗЕД.

 

До цієї групи не включаються:

 

(а) жири тваринні (група 02 чи 15);

 

(b) неприготовлена їстівна (придатна до вживання) шкіра тварин (група 02) чи риб (група 03). У приготовленому вигляді вона включається в групу 16;

 

(c) органотерапевтичні залози чи інші органи, сушені, як у порошку, так і в іншому вигляді (група 30);

 

(d) добрива тваринного походження (група 31);

 

(e) шкури необроблені (крім шкурок та частин птахів, вкритих пір’ям або пухом, необроблених, чистих, дезинфікованих чи оброблених з метою запобігання псуванню, але не іншим способом) (група 41);

 

(f) натуральне хутро (група 43);

 

(g) шовк, вовна та інша текстильна сировина тваринного походження (крім кінського волоса та його відходів) (розділ XI);

 

(h) природні чи культивовані перли (група 71).

 

Пояснення до товарної позиції 0501:

 

0501 00 00 00

Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся

 

До цієї товарної позиції включається волосся людини, необроблене, мите чи немите, очищене або неочищине, включаючи розкладене паралельно, але так, що основи (корені) та кінці волосся не розташовані за відповідним порядком, та відходи волосся людини.

 

Волосся людини (крім відходів), яке крім миття та очищення було піддане подальшому обробленню, наприклад, витонченню, фарбуванню, знебарвленню, завиванню чи підготовлене для виготовлення накладного волосся, перук і т.п., а також волосся людини, в якому основи (корені) та кінці волосся розташовані за відповідним порядком, сюди не включається (товарна позиція 6703, див. відповідне пояснення). Ці винятки не стосується відходів волосся людини, що завжди включаються в цю товарну позицію, навіть якщо вони, наприклад, знебарвлені (освітлені) чи пофарбовані.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) фільтрувальна тканина, виготовлена з волосся людини (товарна позиція 5911);

 

(b) сітки для волосся, виготовлені з волосся людини (товарна позиція 6505);

 

(c) інші вироби, виготовлені з волосся людини (товарна позиція 6704).

 

Пояснення до товарної позиції 0502:

 

0502

Щетина свiйських або диких свиней; борсуковий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; відходи щетини або волосу:

0502 10 00 00

- щетина свiйських або диких свиней та відходи щетини

0502 90 00 00

- iнші

 

Ці товари можуть транспортуватися навалом, у незв’язаному вигляді чи у зв’язаних пучках, у яких волос розкладений паралельно, а основи (корені) волоса більш-менш вирівняні. Вони можуть бути необроблені або чисті, знебарвлені, пофарбовані чи стерилізовані.

 

Інший волос для виготовлення щіткових виробів включає волос скунса, білки і куниці.

 

До цієї товарної позиції, проте, не включаються щетина чи волос у вигляді вузлів чи пучків (тобто неоформлених пучків, готових для включення нероздільними в мітли чи щіткові вироби, або які потребують лише деякого мінімального оброблення, щоб бути готовими до такого включення); вони включаються в товарну позицію 9603 (див. Примітку 3 до групи 96).

 

[0503]

 

Пояснення до товарної позиції 0504:

 

0504 00 00 00

Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб’ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi

 

До цієї товарної позиції включаються кишки, міхури і шлунки тварин (крім риб’ячих, які включаються в товарну позицію 0511), цілі чи шматками, їстівні, неїстівні, свіжі, охолоджені, заморожені, солоні, у розсолі, сушені чи копчені. Такі продукти, приготовлені чи консервовані іншим способом, до цієї товарної позиції не включаються (переважно група 16).

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) сичуг (теляти, козеняти і т.п.), нарізаний чи ненарізаний, сушений чи несушений; використовується для екстрагування сичужного ферменту;

 

(2) рубець і тельбух (приготовлені включаються в групу 16);

 

(3) необроблена синюжна плівка, що являє собою зовнішню оболонку сліпої кишки (синюги) великої рогатої худоби, кіз або овець.

 

До цієї товарної позиції включаються також кишки і синюжна плівка (зокрема, великої рогатої худоби), розщеплені чи нарізані за довжиною на смужки, незалежно від того, були вишкрябані внутрішні оболонки чи ні.

 

Кишки використовуються переважно як оболонки для ковбас. Вони використовуються також для виготовлення стерильного хірургічного кетгуту (товарна позиція 3006), струн для тенісних ракеток (товарна позиція 4206) або струн для музичних інструментів (товарна позиція 9209).

 

До цієї товарної позиції також не включаються "штучні кишки", виготовлені методом екструзії пасти з волокон шкури чи шкіри з наступним затвердінням за допомогою розчину формальдегіду і фенолів (товарна позиція 3917), і "штучні" кишки, виготовлені склеюванням розщеплених натуральних кишок (товарна позиція 4206).

 

Пояснення до товарної позиції 0505:

 

0505

Шкурки та iншi частини птахiв, укриті пiр’ям або пухом, пiр’я, частини пiр’я (обрiзанi чи необрiзанi) і пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок і відходи пір’я або частин пiр’я:

0505 10

- пiр’я, придатне для набивання; пух:

0505 10 10 00

- - необробленi

0505 10 90 00

- - iншi

0505 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) шкурки й інші частини птахів (наприклад, голови, крила), вкриті пір’ям чи пухом, та

 

(2) пір’я та частини пір’я (у тому числі з необрізаними чи обрізаними кінцями), і пух, за умови, що вони або необроблені, або просто очищені, дезінфіковані або оброблені для зберігання, але не оброблені іншим способом або не використані у виробах.

 

До цієї товарної позиції включаються також порошок, борошно і відходи пір’я та частин пір’я.

 

Товари цієї товарної позиції призначені для виготовлення пір’яних постільних речей, для декоративних (звичайно після подальшого оброблення) чи інших цілей. Під час класифікації не робиться відмінності між різними видами пір’я.

 

Частини пір’я цієї товарної позиції включають пір’я, розщеплені за довжиною, борідки, відрізані від стрижня пера або прикріплені до очищеного стрижня (незалежно від того, кінці пір’я обрізані чи необрізані), і стрижні.

 

До цієї товарної позиції включаються пір’я і пух, упаковані для роздрібної торгівлі в мішки з тканини, що явно не відносяться до подушок. Пір’я, просто зв’язане разом для зручності транспортування, також включається в цю товарну позицію.

 

До цієї товарної позиції не включаються шкурки та інші частини птахів, пір’я і частини пір’я, що пройшли оброблення інше, ніж дозволене в цій товарній позиції (наприклад, знебарвлення, фарбування, завивання і т.п.), або використані у виробах, вироби з пір’я т.п.; вони звичайно включаються в товарну позицію 6701 (див. відповідну Примітку). Оброблені стрижні пір’я і вироби з них, проте, включаються відповідно до їх призначення (наприклад: поплавці для вудок – товарна позиція 9507, зубочистки – товарна позиція 9601).

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

Підпозиція 0505 10

 

"Пір’я, придатне для набивання" означає пір’я свійської птиці (зокрема, гусей чи качок), голубів, куріпок чи аналогічних птахів, крім великого махового, кермового і великого пір’я, забракованого під час сортування. "Пух" – це найтонша і найм’якіша частина пір’я, зокрема, гусей чи качок, що немає твердого стрижня. Такі пір’я і пух використовуються переважно для набивання постільних речей чи інших виробів, таких як диванні подушки чи утеплений одяг (наприклад, анораки).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0505 10 10 і 0505 10 90

 

Товари, включені в ці товарні категорії, визначенні в Поясненнях до товарних підпозицій 0505 10.

 

0505 10 10

 

Ця товарна категорія включає пір'я будь-якого виду, використовуване для набивання, і пух у стані, в якому вони отримані після видалення з тушки птиці, навіть якщо обскубування було здійснено тоді, коли пір'я було вологе. В цю товарну категорію також включаються пір'я і пух, які, після обскубування, були піддані операції з видалення пилу, дезинфекції або простому обробленню проти псування.

 

Ця товарна категорія також включає утилізоване (або використане) пір'я, яке у такому стані не може бути повторно використане як пір'я для набивання. Продукція цієї товарної категорії, як правило, поставляється спресованими тюками.

 

0505 10 90

 

Ця товарна категорія включає пір'я будь-якого виду, використовуване для набивання, і пух, які були піддані складнішому чищенню, ніж згадуване в Додаткових поясненнях до товарної категорії 0505 10 10, наприклад, миттю водою або парою і сушінню гарячим повітрям.

 

0505 90 00

 

Ця товарна категорія включає:

 

1. шкурки та інші частини птахів (голови, крила, шиї тощо) з пір'ям або пухом, призначені, наприклад, для виготовлення аксесуарів для головних уборів;

 

2. шкурки птахів без покривного пір'я, особливо частина гусячої шкурки, відома як "лебедина шкіра", використовувана головним чином для виготовлення помпонів;

 

3. велике пір'я з крил або хвостів чи інші частин оперення, непридатне для набивання, зокрема через їхній розмір та жорсткість їхніх стрижнів;

 

4. декоративні частини пір’я, призначені, після оброблення, для виготовлення оздоблень для головних уборів, для штучних квітів тощо. До таких частин належить, наприклад, пір'я страуса, білої чаплі, чаплі, фазана, марабу, ібіса, павича, райської птиці, фламінго, сойки, колібрі, сороки, грифа, чайки і лелеки;

 

5. пір'я, як правило, однакової довжини, використовуване для виготовлення пір'яних щіток та пензлів для видалення пилу;

 

6. деякі чітко визначені частини пір'я, такі як стовбури та стрижні, розщеплені чи ні (наприклад, для виготовлення зубочисток, виробів для рибної ловлі), борідки, зрізані з стрижня або залишені на тонкому зрізі стрижня, з підрізаними чи непідрізаними кромками (обскубане пір'я). Проте, якщо ця продукція, незважаючи на будь-яке оброблення, зберігає властивості пір'я для набивання, вона входить в товарну категорію 0505 10 10 або 0505 10 90.

 

Ця товарна категорія також включає продукти, відомі як "gerіssene Hahnenhдlse", які є стрижнями пір'я, підрізаними без захоплення ділянок тонкого кінчика і на яких залишаються пух   чи борідки, які не видаляються в процесі підрізання;

 

7. порошки (або борошно) і відходи пір'я або частин пір'я.

 

Пояснення до товарної позиції 0506:

 

0506

Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), оброблені кислотою aбо дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв:

0506 10 00 00

- осеїн та кiстки, обробленi кислотою

0506 90 00 00

- iншi

 

Продукція цієї товарної позиції використовується переважно як матеріал для різьблення, для виробництва клею та желатину або як добрива.

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) кістки і рогові стрижні (внутрішні кістки рогів), необроблені чи знежирені (кістки, з яких жир видалений різними способами оброблення);

 

(2) кістки, що пройшли первинне оброблення (без надання форми), тобто в яких відпиляні зайві частини або вони розрубані (вздовж чи поперек), іноді з наступним чорновим вирівнюванням чи знебарвленням. Тому в цю товарну позицію не включаються прямокутні (в тому числі квадратні) пластини, листи та інші форми, поліровані чи неполіровані, оброблені чи необроблені іншим способом, та продукти, одержані формуванням кісткового порошку; усі ці товари включаються в товарну позицію 9601 або в інші більш конкретні товарні позиції;

 

(3) кістки, оброблені кислотою, тобто кістки, вапняна частина яких розчинена хлористоводневою (соляною) кислотою і які, зберігши свою первинну форму, містять лише клітинну тканину і хрящові частини (осеїн), які легко перетворюються в желатин;

 

(4) дежелатиновані кістки, з яких желатин вилучений шляхом оброблення парою і які звичайно знаходяться в порошкоподібному вигляді (парове кісткове борошно);

 

(5) кістковий порошок та відходи кісток (включаючи дроблену кістку), наприклад, одержувані в процесі оброблення кістки.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0506 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0506, другий абзац, (3).

 

0506 90 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0506, другий абзац, (1), (2), (4) і (5).

 

Пояснення до товарної позиції 0507:

 

0507

Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок і вiдходи цих матерiалiв:

0507 10 00 00

- слонова кiстка; порошок і вiдходи слонової кiстки

0507 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються продукти, описані нижче, необроблені чи такі, що пройшли первинне оброблення (без надання форми), тобто оброблені лише рашпілем, шкрябанням, зачищенням, видаленням зайвих частин, розщепленням, розпилюванням без надання форми, чорновим вирівнюванням, випрямленням чи сплющуванням:

 

(А) Слонова кістка

 

У всій УКТЗЕД  термін "слонова кістка" означає такий кістковий матеріал:

 

(1) бивні та ікла слона, бегемота, моржа, нарвала чи дикого кабана;

 

  1. роги носорога;

 

  1. зуби будь-якої наземної чи морської тварини.

 

(B) Панцир черепахи

 

Панцир черепахи для торгівлі одержують звичайно від панцирів тварин таких видів, як черепаха кемпа, логгерхед, або головаста черепаха, та каретта або бісса.

 

Панцир черепахи – це роговий матеріал у формі пластин (щитків) різних розмірів і товщини, захисний роговий каркас, що містить тіло тварини.

 

У цій товарній позиції термін "панцир черепахи" означає:

 

(1) панцири, цілі чи їхні частини;

 

(2) щитки цих панцирів, майже завжди відокремлювані на місці промислу і складаються з неоднорідних за товщиною пластин з викривленою поверхнею. Ці щитки називаються спинні (карапакси) і черевні,  відповідно до частини тіла, з яких вони зняті; частина яка закриває черево (живіт) та груди черепахи, називається пластроном.

 

(C) Вус китовий та щетина з китового вуса

 

У своєму природному стані китовий вус (вус китів чи інших морських ссавців) має форму викривлених тонких рогових пластинок зі сіруватою шкірою, що прилягає до поверхні зі свого роду бахромою з такого ж матеріалу, що і китовий вус (вус китів чи щетина з китового вуса) зсередини.

 

(D) Ріг, роги оленя, копита, нігті, кігті та дзьоби

 

Роги в цій товарній позиції можуть бути подані як із серцевиною і лобовими кістками, так і без них. Роги оленя означають тут гіллясті роги оленів, лосів і т.п.

 

До цієї товарної позиції включаються також порошок і відходи (включаючи обрізки) цих продуктів.

 

До цієї товарної позиції не включаються продукти, нарізані на прямокутні (включаючи квадратні) форми, у вигляді брусків, циліндрів чи інших напівфабрикатів, та продукти, одержані формуванням (товарна позиція 9601 чи інші більш конкретні товарні позиції).

 

Пояснення до товарної позиції 0508:

 

0508 00 00 00

Корали та аналогічні мaтерiали, не обробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетні пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок і вiдходи

 

Корали являють собою вапняний кістяк морських поліпів і використовуються звичайно для виготовлення ювелірних виробів.

 

Найбільш цінними з черепашок для виробництва є перламутрові.

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) корали, не оброблені, або ті, в яких видалений лише зовнішній шар;

 

(2) корали, піддані лише первинній обробці, тобто просто розпиляні;

 

(3) черепашки, необроблені або піддані лише первинній обробці без надання форми, тобто черепашки, оброблення яких включає лише очищення чи просте розпиляння.

 

До цієї товарної позиції включаються скелетні пластини каракатиці, подрібнені чи змелені в порошок черепашки, що використовуються в тваринних кормах, та відходи черепашок.

 

До цієї товарної позиції не включаються бруски, прямокутні (включаючи квадратні) пластини та інші форми, поліровані чи неполіровані, чи оброблені іншим способом; вони включаються в товарну позицію 9601 або інші більш конкретні товарні позиції.

 

[0509]

 

Пояснення до товарної позиції 0510:

 

0510 00 00 00

Амбра сiра, струмина боброва, цiвета і мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числі суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або оброблені iншим способом для тимчасового зберігання

 

Амбра сіра – речовина, яка виділяється кашалотом, і має форму округлених мас, що складаються з концентричних шарів, з масою, що досягає 100 кг. Вона має воскову консистенцію і приємний запах під час розтирання. Колір від попелясто-сірого до чорного, густина менша, ніж у води. Амбру сіру не слід плутати з жовтою амброю (сукциніт), що є мінеральною смолою і включається в товарну позицію 2530.

 

Струмина боброва – це смолиста речовина, коричневого, червонуватого або жовтуватого кольору з гірким смаком і їдким запахом. Виділяється бобрами і звичайно знаходиться в залозах (зазвичай парних), де вона і виробляється. Являють собою шкіряні складки довжину 5–10 см.

 

Цівета виробляється віверою, або ціветою африканською, і є золотисто-коричневою або коричневою смолистою речовиною пастоподібної та олієподібної консистенції, з сильним запахом, що дуже нагадує натуральний мускус.

 

Мускус, що виділяється одним із представників оленів, знаходиться звичайно в мішечках (плоских і безволосих з одного боку та опуклих з білястим волосом – з іншого), де він і виробляється. Мускус має темно-коричневий колір і різкий запах. Цей мускус не слід плутати зі штучним мускусом (ксиленовим, амбретовим і т.п.), що входить у групу 29.

 

Шпанські мушки – це жуки, які використовуються переважно як шкірно-наривний чи протиподразнювальний засіб. Звичайно подані у висушеному чи порошкоподібному вигляді.

 

До цієї товарної позиції також включаються:

 

(1) Залози та інші продукти тваринного походження, що використовуються у виробництві органотерапевтичних продуктів і непридатні за своєю природою чи способом, яким вони упаковані, для споживання людиною (підшлункова залоза, сім’яники, яєчники, жовчні міхури, щитовидна залоза, гіпофіз і т.п.), свіжі, охолоджені, заморожені чи тимчасово консервовані іншим способом з метою збереження від псування, під час транспортування чи зберігання (наприклад, у гліцерині, ацетоні чи спирті). У висушеному вигляді чи у вигляді екстрактів ці продукти не включаються (товарна позиція 3001). (див., проте, Примітку 1(а) до цієї групи щодо харчових продуктів).

 

(2) Жовч, сушена чи несушена (екстракт жовчі не включається товарна позиція 3001).

 

До цієї товарної позиції також не включаються зміїна і бджолина отрути, упаковані у вигляді висушених пластівців у запаяних ампулах (товарна позиція 3001).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Поряд з продуктами, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 0510, ця товарна позиція включає охолоджену або заморожену тканину плаценти в стерильному або нестерильному пакуванні.

 

Пояснення до товарної позиції 0511:

 

0511

Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатні для вживання:

0511 10 00 00

- сперма бикiв

 

- iншi:

0511 91

- - продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини групи 03:

0511 91 10 00

- - - вiдходи рибні

0511 91 90 00

- - - iншi

0511 99

- - iншi:

0511 99 10

- - - сухожилля та жили; обрiзи та аналогiчнi вiдходи необроблених шкур:

0511 99 10 10

- - - - сухожилля та жили (для медичних цілей)

0511 99 10 90

- - - - інші

 

- - - губки натуральні тваринного походження:

0511 99 31 00

- - - - необроблені

0511 99 39 00

- - - - інші

0511 99 85

- - - iнші:

0511 99 85 10

- - - - ембріони великої рогатої худоби

0511 99 85 90

- - - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Сперма тварин.

 

(2) Ембріони тварин, що транспортуються у замороженому вигляді з метою трансплантації їх реципієнту.

 

(3) Кров тварин, рідка чи висушена, придатна чи непридатна для споживання людиною.

 

До цієї товарної позиції не включається кров тварин, приготовлена для використання в терапевтичних, профілактичних чи діагностичних цілях (товарна позиція 3002).

 

(4) Кошеніль та подібні комахи. Кошеніль – це комаха, що живе на окремих видах кактуса. У торгівлі відомі три види кошенілі: чорна, сіра чи срібляста і червонувата. Кошеніль дає червоний барвник (екстракт кошенілі) (товарна позиція 3203), що використовується для виготовлення лаку кармін (товарна позиція 3205).

 

Серед комах, подібних до кошенілі, найбільш важливим є кермес (або кермесовий червець), що живе на одному з різновидів карликового дуба. Кермес використовується для виготовлення яскравих і стійких червоних барвників, що включаються в товарну позицію 3203.

 

Комаху кермес не слід плутати з "мінералом кермес" (товарна позиція 3824).

 

Кошеніль і кермес постачаються висушеними і можуть бути цілими чи в порошку.

 

(5) Непридатні для вживання  ікра та молочко риб.

 

До них відносяться:

 

(i) запліднена ікра для риборозведення, яка розпізнається за наявності чорних цяток, що є очима зародків;

 

(ii) солоні молочко та ікра (наприклад, тріски чи скумбрії), які використовуються як рибальська принада. Їх можна відрізнити від ікри (товарна позиція 1604) за властивим їм різким неприємним запахом і по тому, як вони постачаються, звичайно, (у великих упакуваннях) навалом.

 

Харчові ікра та молочко не включаються в цю товарну позицію (група 03).

 

(6) Відходи риб, ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних.

 

До них відносяться, серед іншого (inter alia):

 

(i) луска салаки, тюльки або подібної дрібної риби, свіжа чи консервована (але не в розчині); вона використовується для приготування перлової есенції для імітації перлового покриття;

 

(ii) міхури риб сирі, сушені чи солоні, що використовуються для виробництва желатину чи риб’ячого клею;

 

(iii) кишки та відходи шкіри риб, що використовуються для виробництва клею і т.п.;

 

(iv) рибні відходи.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) придатні для харчування печінка, плавці, голови, хвости, міхурі риб та інші харчові рибні субпродукти (група 03);

 

(b) черепашки молюсків, ракоподібних чи голкошкірих товарної позиції 0508;

 

(c) неїстівна печінка риб, використовувана для виготовлення фармацевтичних продуктів (товарна позиція 0510).

 

(7) Яйця шовковичного шовкопряда. Вони подібні на дрібне насіння блідо-жовтуватого кольору, що поступово переходить у попелясто-сірий чи землисто-жовтий колір. Звичайно бувають упаковані в коробки (чи клітинні стільники) або в тканинні мішечки.

 

(8) Яйця мурашок.

 

(9) Жили та сухожилля, що використовуються подібно відходам, згаданим нижче в пунктах (10) та (11), переважно як сировина для виробництва клею.

 

(10) Обрізки та аналогічні відходи необроблених шкур.

 

(11) Відходи необроблених (сирих) хутряних шкурок, явно непридатні для використання кушнірами.

 

(12) Мертві тварини, що ввійшли в групу 01 чи 03, їхнє м’ясо чи субпродукти, неїстівні або визнані непридатними для споживання людиною, крім продуктів товарної позиції 0209 або будь-якої попередньої товарної позиції цієї групи.

 

(13) Кінський волос та його відходи, у тому числі у вигляді полотна, з підосновою чи без неї. До цієї категорії товарів відносяться  волос грив або хвостів коней чи великої рогатої худоби. Сюди включається кінський волос не лише необроблений, але і промитий, очищений, знебарвлений, пофарбований, завитий чи оброблений іншим способом. Ці товари можуть бути навалом, у пучках, у мотках і т.п.

 

До цієї товарної позиції включається також полотно з кінського волосу з підосновою із тканини, паперу і т.п. або зашите між шматками тканини, аркушами паперу і т.п. металевими скобами чи звичайним зшиванням.

 

До цієї товарної позиції не включається кінський волос, що пройшов процес прядіння, і волос, кінці якого зв’язані між собою (група 51).

 

(14) Губки натуральні тваринного походження. Сюди включаються сирі губки (включаючи просто вимиті) і готові губки (наприклад, з вилученими вапняними включеннями чи знебарвлені). До цієї категорії товарів включаються також відходи губок.

 

Люфа, також відома як рослинна губка, включається в товарну позицію 1404.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) шелак, зернистий шелак (силак), штоклак (стик лак) та інші види природного неочищеного шелаку (товарна позиція 1301);

 

(b) тваринні жири групи 15;

 

(c) колекції та окремі предмети колекціонування із зоології, що складаються з опудал чи іншим способом консервованих тварин, метеликів та інших комах, яєць і т.п. (товарна позиція 9705).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

0511 91 10

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 0511, (6), підпункти (і) – (іv).

 

0511 91 90

 

Ця товарна категорія включає:

 

1. неїстівні ікру та молочко риб (див. Пояснення до товарної позиції 0511, (5), підпункти  (і), (іі));

 

2. відходи ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних, наприклад, раковини креветок або довгопалих креветок, подрібнені чи не подрібнені у порошок;

 

3. мертві тварини групи 03, неїстівні або визнані непридатними для споживання людиною, наприклад, дафнії, відомі як водяні блохи, а також інші веслоногі ракоподібні, сушені, для годування рибок в акваріумах.

 

0511 99 31 і 0511 99 39

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 0511, (14).

 

0511 99 31

 

Поряд із губками, які імпортуються в первісному вигляді після добування їх із моря, ця товарна категорія включає натуральні губки, зовнішня частина яких, що включає м’які в’язкі речовини, а також деякі домішки (наприклад, вапняні речовини, пісок) була видалена шляхом розмелювання або дроблення з подальшим промиванням в морській воді.

 

Ця товарна категорія також включає натуральні губки, в яких було видалено непридатні для використання частини (наприклад, частини, що загнили), наприклад, шляхом відрізання і, взагалі, всі губки, які не були піддані хімічному обробленню.

 

0511 99 39

 

Ця товарна категорія включає губки, які пройшли подальше оброблення з метою повного видалення вапняних речовин, надання їм світлішого кольору (обробленням бромом або тіосульфатом натрію), знежирення (замочуванням у розчині амонію), вибілювання (замочуванням в 2 % щавлевій кислоті) або інші хімічні оброблення для того, щоб зробити їх придатними для використання.

 

0511 99 85

 

Ця товарна категорія включає продукцію, описану в Поясненнях  до товарної позиції  0511, (2), (3), (4), (7), (8) та (13). Ця товарна категорія також включає мертвих тварин групи 01, неїстівних або класифікованих непридатними для споживання людиною.

 

Ця товарна категорія не включає плазму крові тварин (наприклад, товарна позиція 3002).

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд