Отключить рекламу

Подпишитесь!


2028 Печатать

Група 10 Зернові культури

Примітки:

1. (а) Ця група включає тільки зерна, у тому числі не відділені від колосків або стебел;

 

(b) Ця група не включає зерно, лущене або оброблене будь-яким іншим способом. Однак рис лущений, обрушений, полірований, глазурований, пропарений або битий класифікується в товарній позиції 1006.

 

2. У товарну позицію 1005 не включається цукрова кукурудза (група 07).

 

Примітка до товарних підпозицій:

 

1. Термін “тверда пшениця” означає пшеницю виду Triticum durum і гібриди, одержані від міжвидового схрещення Trіticum durum з іншими видами, які мають таку саму кількість хромосом (28).

 

Додаткові примітки:

 

1. Використані в нижчезазначених товарних категоріях терміни мають такі значення:

 

(а) “короткозерний рис” (товарні категорії 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 і 1006 30 92) — рис, довжина зерен якого не більш як 5,2 мм і співвідношення довжини та ширини менш як 2;

 

(b) “середньозерний рис” (товарні категорії 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 і 1006 30 94) — рис, довжина зерен якого понад 5,2 мм, але не більш як 6 мм і співвідношення довжини та ширини менш як 3;

 

(c) “довгозерний рис” (товарні категорії 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 і 1006 30 98) — рис, довжина зерен якого понад 6 мм;

 

(d) “рис у плівці (рис-сирець)” (товарні категорії 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 і 1006 10 98) — рис, який зберіг плівку після обмолоту;

 

(e) “рис лущений” (товарні категорії 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 і 1006 20 98) — рис, з якого видалено тільки плівку. До цього виду належить рис з комерційними назвами “коричневий рис”, “рис карго”, “рис лунзен” і “рис сбрамато”;

 

(f) “рис напівобрушений” (товарні категорії 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 і 1006 30 48) — рис, з якого видалено плівку, частину зародку і повністю або частково зовнішній шар оплодня, але внутрішній шар залишено неторканим;

 

(g) “рис повністю обрушений” (товарні категорії 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 і 1006 30 98) — рис, з якого видалено плівку, зовнішній та внутрішній шар оплодня, повністю зародок (якщо йдеться про довгі та середні зерна) або частково (якщо йдеться про короткі зерна) за можливого збереження продовгуватих білих боріздок на не більш як 10 % зерен;

 

(h) “битий рис” (товарна категорія 1006 40 00) — дрібні частини зерна, довжина яких дорівнює або менша ніж 3/4 середньої довжини цілого зерна.

 

2. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять до цієї групи, повинна бути такою:

 

(а) до сумішей, у яких один з компонентів становить не менш як 90 мас. %, ставка мита застосовується така сама, як до цього компонента;

 

(b) до інших сумішей ставка мита застосовується така сама, як до компонента, що має найвищу ставку імпортного мита.

 

Загальні положення

 

До цієї групи включається лише зерно зернових культур, у тому числі в снопах чи колоссях. Необмолочене зерно скошених до фази повної спілості зернових культур теж включається разом зі звичайним зерном. Свіжозібране зерно зернових культур (крім цукрової кукурудзи групи 07), придатне і непридатне для використання як рослинні продукти, включається до цієї групи.

 

Рис включається до товарної позиції 1006, навіть якщо він підданий лущенню, обрушенню, глазуруванню, поліруванню, пропарюванню чи подрібненню, за умови, що він не оброблений будь-яким іншим способом. Однак зерно інших культур не включається до цієї групи, якщо його облущили чи обробили будь-яким іншим способом, наприклад, як описано в товарній позиції 1104 (дивись відповідні Примітки).

 

Додаткові загальні положення

 

Висушене колосся зернових культур (наприклад, кукурудзи), яке було вибілене, пофарбоване, просочене або оброблене іншим способом для декоративних цілей, класифікується у товарній категорії 0604 90 99.

 

Зернові культури можуть залишатися класифікованими в цій групі, навіть якщо вони були піддані тепловій обробці з метою збереження, яка може привести до попередньої клейстеризації та іноді розтріскування зерен. Часткова клейстеризація (преклейстеризація) відбувається в процесі сушіння та стосується лише невеликої кількості зерен. Така трансформація крохмалю не є метою теплової обробки, а лише побічним ефектом. Дану обробку не можна розглядати як “будь-яким іншим способом”, як визначено в Примітці 1 (B) до групи 10.

 

Пояснення до товарної позиції 1001:

 

1001

Пшениця і сумiш пшеницi та жита (меслин):

 

- пшениця тверда:

1001 11 00 00

- - насіннєва

1001 19 00 00

- - інша

 

- інші:

1001 91

- - насіннєві:

1001 91 10 00

- - - спельта (полба)

1001 91 20 00

- - - пшениця м’яка та меслин

1001 91 90 00

- - - інша

1001 99 00 00

- - інші

 

Пшеницю можна розділити на два основних типи:

 

(1) Звичайна, чи  м'яка пшениця: зерно м'яке, склоподібне чи напівсклоподібне, борошнисте на зламі.

 

(2) Тверда пшениця (дивись Примітку 1 до підпозиції цієї групи). Тверда пшениця звичайно від бурштиново-жовтого до коричневого кольору; зерно зазвичай напівпрозоре, рогоподібне, склоподібне на зламі.

 

Спельта (полба) тип пшениці з дрібним коричневим зерном, на якому квіткові луски (плівки) утримуються навіть після обмолоту, також включається до цієї товарної позиції.

 

Меслин – суміш пшениці і жита, зазвичай в пропорції два до одного.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1001 11 00 і 1001 19 00

 

Дивись Примітку 1 до товарної підпозиції цієї групи та Пояснення до товарної позиції 1001, перший абзац, (2).

 

1001 91 20

 

Сортове насіння, зазвичай, можна відрізнити за його пакуванням (наприклад, у мішках з етикетками, на яких зазначають його призначення) і за його вищими цінами.

 

Це насіння може бути оброблене для захисту їх від шкідників або птахів після сівби.

 

Пояснення до товарної позиції 1002:

 

1002

Жито:

1002 10 00 00

- насіннєве

1002 90 00 00

- інше

 

Жито має досить видовжене зерно, зеленувато-сірого чи світло-сірого кольору. Житнє борошно – сіре.

 

Жито з грибними наростами, відомими як ріжок, до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 1211).

 

Пояснення до підпозиції

 

Підпозиція 1002 10

 

В підпозиції 1002 10 термін «насіннєве» означає лише жито, визнане компетентними державними органами як таке, що призначається для сівби.

 

 

Пояснення до товарної позиції 1003:

 

1003

Ячмінь:

1003 10 00 00

- насіннєвий

1003 90 00 00

- інший

 

Ячмінь має більш повне зерно, ніж пшениця. Використовується переважно на корм тваринам, для виробництва солоду і, у полірованому чи обрушеному вигляді, для приготування супів чи готових продуктів.

 

Плівчасті різновиди ячменю відрізняються від більшості інших зернових культур тим, що їхні квіткові луски (плівки) приростають до зернівки в процесі росту і тому їх не можна відокремити просто змолочуванням чи провіюванням. Зерно ячменю такого роду солом'яно-жовтого кольору, загострене по кінцях, включається до цієї товарної позиції лише за умови, що воно плівчасте, тобто має квіткові луски. Якщо плівка видалена, то такий плівчастий ячмінь не включається до цієї товарної позиції (товарна позиція 1104); це видалення потребує процесу лущення, за якого іноді відділяється і частина перикарпію (оплодня).

 

Різновид ячменю, який у природному стані не має плівок, включається до цієї товарної позиції за умови, що ячмінь не піддавався ніякій іншій обробці, крім обмолоту або провіюванню.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) пророслий ячмінь (солод), не підсмажений солод (дивись Пояснення до товарної позиції 1107);

 

(b) обсмажений ячмінь (замінник кави) (товарна позиція 2101);

 

(c) паростки солоду, відділені від солодових зерен під час сушіння, та інші відходи пивоварства (барда, хміль і т.п.) (товарна позиція 2303).

 

Пояснення до підпозиції

 

Підпозиція 1003 10

 

В підпозиції 1003 10 термін «насіннєвий» означає лише ячмінь, визнаний компетентними державними органами як такий, що призначається для сівби.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1003 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної категорії 1001 91 20.

 

Пояснення до товарної позиції 1004:

 

1004

Овес:

1004 10 00 00

- насіннєвий

1004 90 00 00

- інший

 

Відомі два основних типи вівса: сірий (або чорний) овес і білий (або жовтий) овес.

 

До цієї товарної позиції включається плівчасте зерно, а також зерно, яке в природному стані не має плівок, за умови, що воно не піддавалося ніякій іншій обробці крім обмолоту або провіюванню.

 

До цієї товарної позиції також включається овес без кінчиків квіткової луски, яка могла відокремитися від зерна під час звичайного оброблення або зберігання (під час обмолоту, транспортування, перевантаження і т.п.).

 

Пояснення до підпозиції

 

Підпозиція 1004 10

 

В підпозиції 1004 10 термін «насіннєвий» означає лише овес, визнаний компетентними державними органами як такий, що призначається для сівби

 

Пояснення до товарної позиції 1005:

 

1005

Кукурудза:

1005 10

- насiннєва:

 

- - гiбриди:

1005 10 13 00

- - - гiбриди потрiйнi

1005 10 15 00

- - - гiбриди простi

1005 10 18 00

- - - iншi

1005 10 90 00

- - iнша

1005 90 00 00

- iнша

 

Є декілька типів кукурудзи з зерном різного кольору (золотисто-жовтого, білого, іноді червоно-коричневого або строкатого) і різної форми (круглої, зубоподібної, плоскої і т.п.).

 

До цієї товарної позиції не включається цукрова кукурудза (група 07).

 

Пояснення до товарної підпозиції

 

Підпозиція 1005 10

 

У підпозиції 1005 10 термін “насіннєва” означає лише кукурудзу, визнану компетентними державними органами як таку, що призначається для сівби.

 

Пояснення до товарної позиції 1006:

 

1006

Рис:

1006 10

- рис у плівці (рис-сирець):

1006 10 10 00

- - для сiвби

 

- - iнший:

 

- - - пропарений:

1006 10 21 00

- - - - короткозерний

1006 10 23 00

- - - - середньозерний

 

- - - - довгозерний:

1006 10 25 00

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3

1006 10 27 00

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або бiльше

 

- - - iнший:

1006 10 92 00

- - - - короткозерний

1006 10 94 00

- - - - середньозерний

 

- - - - довгозерний:

1006 10 96 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3

1006 10 98 00

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або бiльше

1006 20

- рис лущений (коричневий):

 

- - пропарений:

1006 20 11 00

- - - короткозерний

1006 20 13 00

- - - середньозерний

 

- - - довгозерний:

1006 20 15 00

- - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3

1006 20 17 00

- - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше

 

- - iнший:

1006 20 92 00

- - - короткозерний

1006 20 94 00

- - - середньозерний

 

- - - довгозерний:

1006 20 96 00

- - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3

1006 20 98 00

- - - - із  спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше

1006 30

- рис напiвобрушений або повнiстю обрушений, полірований чи неполірований, глазурований чи неглазурований:

 

- - напiвобрушений рис:

 

- - - пропарений:

1006 30 21 00

- - - - короткозерний

1006 30 23 00

- - - - середньозерний

 

- - - - довгозерний:

1006 30 25 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3

1006 30 27 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше

 

- - - iнший:

1006 30 42 00

- - - - короткозерний

1006 30 44 00

- - - - середньозерний

 

- - - - довгозерний:

1006 30 46 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3

1006 30 48 00

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше

 

- - повністю обрушений рис:

 

- - - пропарений:

1006 30 61 00

- - - - короткозерний

1006 30 63 00

- - - - середньозерний

 

- - - - довгозерний:

1006 30 65 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3

1006 30 67 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше

 

- - - iнший:

1006 30 92 00

- - - - короткозерний

1006 30 94 00

- - - - середньозерний

 

- - - - довгозерний:

1006 30 96 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3

1006 30 98 00

- - - - - із спiввiдношенням довжини і ширини 3 або бiльше

1006 40 00 00

- рис битий

 

До цієї товарної позиції включається:

 

(1) Рис у плівці (рис-сирець), тобто зерно рису, ще не відділене від зовнішньої оболонки (тобто від плівки).

 

(2) Рис лущений (коричневий) (карго рис), який хоча і піддавався механічному лущенню, все ще зберігає перикарпій (оплодень). Лущений рис майже завжди містить невелику кількість рису-сирцю.

 

(3) Рис напівобрушений, тобто зерно рису з частково вилученим перикарпієм (оплоднем).

 

(4) Повністю обрушений рис (вибілений рис), тобто зерно рису, з якого вилучений перикарпій (оплодень) шляхом пропущення крізь спеціальні конусоподібні циліндри.

 

Повністю обрушений рис може бути полірованим і потім глазурованим для поліпшення його зовнішнього вигляду. Процес полірування (для поліпшення матової поверхні повністю обрушеного зерна) проводиться на щіткових машинах або “полірувальних конусах”. “Глазурування” полягає в покритті зерна сумішшю глюкози і тальку в спеціальних барабанах для глазурування.

 

До цієї товарної позиції також включається рис “камоліно”, що складається з обрушеного рису, покритого тонкою плівкою олії.

 

(5) Битий рис (рис-січка), тобто рис, подрібнений під час оброблення.

 

До цієї товарної позиції також включається:

 

(а) збагачений рис, що складається із суміші повністю обрушеного рису і дуже невеликої кількості (приблизно 1 %) рису, покритого чи просоченого вітамінами;

 

(b) пропарений рис, який ще в квітковій лусці, тобто до того як піддавати іншим процесам обробки (наприклад, лущенню, обрушенню, поліруванню), вимочувався в гарячій воді або пропарювався і потім був висушений. На деяких стадіях процесу пропарювання рис може бути оброблений під тиском або витримуванням у повному чи частковому вакуумі.

 

Структура зерна пропареного рису в результаті такої обробки міняється незначно. Після обрушення і полірування і т.п. такий рис може бути зварений за 20–35 хв.

 

Різновиди рису, що пройшли оброблення, яке істотно змінює структуру зерна, не включаються до цієї товарної позиції. Рис-напівфабрикат, повністю або частково зварений і потім зневоднений, включається до товарної позиції 1904. Частково зварений рис-напівфабрикат стає готовим до вживання після 5–12 хв. варіння, а повністю зварений рис-напівфабрикат потребує лише занурення у воду і доведення до кипіння перед уживанням. “Повітряний” рис, одержаний шляхом розбухання і готовий до вживання, також включається до товарної позиції 1904.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Додаткову примітку 1 до цієї групи.

 

Пояснення до товарної позиції 1007:

 

1007

Сорго зернове:

1007 10

- насіннєве:

1007 10 10 00

- - гiбриди

1007 10 90 00

- - інші

1007 90 00 00

- інше

 

До цієї товарної позиції включаються лише ті різновиди сорго, які відомі як зернове сорго і зерно яких може використовуватися як зернові культури в їжу. До цієї товарної позиції включаються такі види сорго як caffrorum (кафрське), cernuum (біле дурра (джугара), durra (буре дурра) і nervosum (гаолян).

 

До цієї товарної позиції не включаються кормове сорго (яке йде на сіно або силос), таке як алепське, або гумай (halepensis), трав'янисте, або суданська трава, суданка (sudanensis), використовуване як підніжний корм, або цукрове сорго (saccharatum) (використовуване переважно для виробництва сиропів чи меляси кормової патоки). У разі подання як насіннєвого (посівного) матеріалу ці продукти включаються до товарної позиції 1209. Сорго кормове і сорго трав'янисте включаються до товарної позиції 1214, а сорго цукрове – до товарної позиції 1212. До цієї товарної позиції також не включається сорго для віників, або технічне (Sorghum vulgare var. technicum), що включається до товарної позиції 1404.

 

Пояснення до товарної підпозиції

 

Підпозиція 1007 10

 

В підпозиції 1007 10 термін «насіннєве» означає лише сорго зернове, визнане компетентними державними органами як таке, що призначається для сівби.

 

Пояснення до товарної позиції 1008:

 

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури:

1008 10 00 00

- гречка

 

- просо:

1008 21 00 00

- - насіннєве

1008 29 00 00

- - інше

1008 30 00 00

- насiння канаркової трави

1008 40 00 00

- пальчатка (росичка) (Digitaria spp.)

1008 50 00 00

- кіноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa)

1008 60 00 00

- тритикале

1008 90 00

- iншi зернові культури:

1008 90 00 10

- - нешліфоване насіння цицанії водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис)

1008 90 00 90

- - iншi

 

 

(А) Гречка, просо і насіння канаркової трави

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Гречка. Ця зернова культура, відома також як чорна пшениця, відноситься до родини Polygonaceae, що сильно відрізняється від родини Gramineae, в яке включене більшість інших зернових культур.

 

(2) Просо, зерно кругле, блідо-жовтого кольору. Воно включає такі ботанічні види: Setaria spp., Pennisetum spp., Echinochloa spp., Eleusine spp. (включаючи Eleusine coracana, тобто дагусу), Panicum spp., Digitaria sanguinalis і Eragrostis tef.

 

(3) Насіння канаркової трави, блискуче насіння солом'яного кольору, витягнуте і загострене на обох кінцях.

 

(B) Інші зернові культури

 

До цієї групи продуктів включаються деякі гібриди, наприклад, тритикале – гібрид пшениці та жита.

 

Пояснення до товарної підпозиції

 

Підпозиція 1008 21

 

В підпозиції 1008 21 термін «насіннєве» означає лише просо, визнане компетентними державними органами як таке, що призначається для сівби.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

1008 60 00

 

Тритикале - це гібридна зернова культура, отримана шляхом схрещування пшениці з житом. Зерно, зазвичай, має більший розмір та більш видовжену форму, ніж у жита і часто більший розмір та більш видовжену форму, ніж у пшениці; верхня оболонка зморщена.

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться