Отключить рекламу

Подпишитесь!


437 Печатать

Група 54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів

Примітки:

 

1. В УКТЗЕД термін “волокна синтетичні або штучні” означає штапельні волокна та нитки з орга­нічних полімерів, одержаних під час одного з таких виробничих процесів:

 

(а) полімеризації органічних мономерів для виробництва полімерів, таких як поліаміди, поліефіри, поліолефіни або поліуретани, або хімічною модифікацією полімерів, утворених за допомогою цього процесу (наприклад, полівініловий спирт, отриманий в наслідок гідролізу полівінілацетату); або

 

(b) розчиненням або хімічним перетворенням природних органічних полімерів (наприклад, целюлози) для отримання полімерів, таких як мідно-аміачне або віскозне волокно, або хімічною модифікацією природних органічних полімерів (наприклад, целюлози, казеїну та інших протеїнів або альгінової кислоти), для отримання полімерів, таких як ацетат целюлози або альгінати.

 

Терміни “синтетичні” та “штучні”, що застосовуються по відношенню до волокон означають: синтетичні - волокна, визначені у пункті (а); штучні — у пункті (b). Пласкі та аналогічні нитки товарної позиції 5404 або 5405 не вважаються синтетичними або штучними волокнами.

 

Терміни “синтетичні” та “штучні” застосовуються у тому самому значенні і до терміну “текстильні матеріали”.

 

2. До товарних позицій 5402 та 5403 не включаються джгути з синтетичних або штучних ниток, що класифікуються у групі 55.

 

Загальні положення

 

Загальні положення до розділу XI слід брати до уваги під час читання положень до цієї групи.

 

Відповідно до Примітки 1 до групи 54 термін “синтетичні або штучні волокна”, коли він використовується в групах 54 і 55 чи в іншому місці УКТЗЕД, означає нитки чи штапельні волокна, що складаються з органічних полімерів, які одержують у процесі виробництва одним із двох способів:

 

(1) полімеризацією органічних мономерів або хімічною модифікацією отриманих полімерів (див. Загальні положення до групи 39) (синтетичні волокна); або

 

2) розчиненням або хімічним перетворенням природних органічних полімерів, або хімічною модифікацією природних органічних полімерів (штучні волокна).

 

I. Синтетичні волокна

Основні матеріали для виробництва цих волокон одержують, як правило, з кам’яного вугілля, з продуктів перегонки нафти чи з природного газу. Речовини, одержані шляхом полімеризації, розплавляються або розчиняються у відповідному розчиннику, після чого формуються шляхом екструзії крізь філь’єри (струменями) у повітряне середовище чи осаджувальну ванну, де вони тверднуть завдяки охолодженню або випаровуванню розчинника, або вони можуть бути вилучені з розчину у формі ниток.

 

На цій стадії вони переважно непридатні для безпосереднього використання в подальших процесах текстильного виробництва і повинні бути піддані витяганню з орієнтуванням молекул у напрямку осі нитки. Таким способом значно поліпшуються певні технічні характеристики (наприклад, міцність).

 

Основними синтетичними волокнами є:

 

1. Акрилові: волокна складаються з лінійних макромолекул, які мають у макромолекулярному складі, принаймні, 85 мас. % акрилонітрильних мономерних ланок.

 

2. Модифіковані акрилові (модакрилові): волокна складаються з лінійних макромолекул, які мають у макромолекулярному складі, принаймні, 35 мас. %, але менше 85 мас. % акрилонітрильних мономерних ланок.

 

3. Поліпропіленові: волокна з ациклічних, насичених вуглеводневих лінійних макромолекул, що мають у макромолекулярному складі, принаймні, 85 мас. % елементарних ланок, де кожен другий атом вуглецю несе бічну метиленову групу, в ізотактичному положенні і без подальшого заміщення.

 

4. Нейлон або інші поліамідні: волокна з синтетичних лінійних макромолекул, що мають у макромолекулярному складі або, принаймні, 85% повторюваних амідних містків, приєднаних до ациклічних або циклічних груп, або, принаймні, 85% ароматичних груп, приєднаних амідними містками безпосередньо до двох ароматичних кілець, і в яких до 50% імідних груп можуть бути заміщені амідними групами.

 

Термін “нейлон чи інші поліаміди” застосовується до арамідів (див. Примітку 12 до цього розділу).

 

5. Поліефірні: волокна з лінійних макромолекул, що мають у макромолекулярному складі, принаймні, 85 мас. % складного ефіру діолу та терефтальової кислоти.

 

6. Поліетиленові: волокна з лінійних макромолекул, що мають у макромолекулярному складі, принаймні, 85 мас. % етиленових ланок.

 

7. Поліуретанові: волокна, одержані в результаті полімеризації поліфункціональних ізоціанатів з полігідроксисполуками, такими як рицинова олія, бутан-1,4-діол, поліоли простих і складних поліефірів.

 

До інших синтетичних волокон включаються: хлор- і фторвмісні волокна, полікарбамідні, тривінілові та вінілалові.

 

Там, де складові волокон є сополімером чи сумішшю гомополімерів, як припускається в групі 39, наприклад, сополімер етилену та пропилену, для класифікації волокон відповідний відсоток вмісту кожного складника повинен бути взятий до уваги. Крім поліамідів, це виражається в мас. %.

 

II. Штучні волокна

 

Основними матеріалами для виробництва цих волокон є органічні полімери, видобуті з природної сировини в результаті процесів, що можуть включати розчинення чи хімічну обробку, або хімічну модифікацію.

 

Основними штучними волокнами є:

 

А. Целюлозні волокна, а саме:

 

1. Віскозне волокно, яке виготовляється обробленням целюлози (переважно у вигляді сульфітної деревної целюлози) гідроксидом натрію (їдким натром); одержана лужна целюлоза потім обробляється дисульфідом вуглецю (сірковуглецем) і перетвориться в ксантогенат целюлози у вигляді натрієвої солі. Останній у свою чергу розчиняють у розведеному розчині гідроксиду натрію (їдкого натру) до одержання в’язкого розчину, який називають віскозою. Після очищення і дозрівання віскоза потім екструдується крізь філь’єри в осаджувальну кислу ванну для формування ниток з регенерованої целюлози.

 

Віскозне волокно включає також модальні волокна, що виготовляються з регенерованої целюлози модифікованими процесами виробництва віскози.

 

2. Мідноаміачне (купро) волокно, одержане шляхом розчинення целюлози (переважно у вигляді бавовняного лінту чи деревної целюлози) у мідноаміачному розчині; одержаний в’язкий розчин екструдується у ванну, де формуються нитки з осадженої целюлози.

 

3. Ацетатне волокно (включаючи триацетатне): волокна одержують з ацетату целюлози, в якому, принаймні, 74% гідроксильних груп ацетильовано. Вони виготовляються обробленням целюлози (у вигляді бавовняного лінту чи деревної целюлози) сумішшю оцтового ангідриду, оцтової кислоти та сірчаної кислоти. Одержаний первинний ацетат целюлози модифікується в розчинну форму і розчиняється у швидко випаровувальному розчиннику, такому як ацетон, потім екструдується (переважно в тепле повітря), де розчинник випаровується, залишаючи нитки ацетату целюлози.

 

B. Протеїнові волокна тваринного або рослинного походження, які включають:

 

1. Волокна, що виготовляються шляхом розчинення молочного казеїну в лугах (переважно в гідроксиді натрію); після витримування розчин екструдується в кислу осаджувальну ванну. Одержані нитки згодом тверднуть в процесі оброблення формальдегідом, таніном, хромовими солями чи іншими хімічними сполуками.

 

2. Інші волокна, зроблені аналогічним способом з протеїну арахісу (земляного горіху), соєвих бобів, маїсу і т.д.

 

C. Альгінатні волокна. Хімічна обробка різних типів морських водоростей дає в’язкий розчин, переважно альгінату натрію. Він екструдується у ванну, де відбувається його перетворення у певні альгінати металів. Вони включають:

 

1. Кальцієво-хромові альгінатні волокна; вони незаймисті.

 

2. Кальцієві альгінатні волокна. Вони легко розчиняються в слабкому лужному мильному розчині; це робить їх непридатними для основного застосування у виробництві текстильних виробів, і найчастіше вони використовуються як проміжні нитки у певних виробничих операціях.

 

 

До цієї групи включаються синтетичні чи штучні нитки, пряжа і тканини з таких ниток, включаючи пряжу і тканини із сумішей текстильних волокон, які класифікуються згідно з Приміткою 2 до розділу XI як пряжа і тканини з синтетичних або штучних ниток. До цієї групи включаються також мононитки та інші продукти товарної позиції 5404 або 5405 і тканини з таких продуктів.

 

Сюди також включається джгут синтетичних або штучних ниток, крім джгута, визначеного в Примітці 1 до групи 55. Він переважно використовується для виробництва сигаретних фільтрів, у той час як джгут групи 55 використовується для виробництва синтетичних або штучних волокон.

 

До цієї групи не включаються:

 

(а) нитки, використовувані для очищення міжзубних проміжків (зубний шовк), в індивідуальному упакуванні для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3306);

 

(b) продукція групи 40, зокрема, нитки і корд товарної позиції 4007;

 

(c) продукція групи 55, зокрема, волокна, пряжа і тканини з волокон і відходи (включаючи пачоси, відходи від прядіння і відновлене волокно) синтетичних або штучних ниток;

 

(d) вуглецеві волокна та вироби з вуглецевих волокон (товарна позиція 6815);

 

(e) скловолокно та вироби з нього (товарна позиція 7019).

 

Додаткові загальні положення:

 

Визначення терміну “високоміцна пряжа” дивись Примітку 6 до цього розділу. Визначення еластомірної пряжі наведено в  Примітці 13 до цього розділу.

 

Пояснення до товарної позиції 5401:

 

5401

Нитки швейнi із синтетичних або штучних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:

5401 10

- із синтетичних волокон:

 

- - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:

 

- - - нитки армовані:

5401 10 12 00

- - - - нитки з поліефірів, обплетені бавовняними волокнами

5401 10 14 00

- - - - iншi

 

- - - інші:

5401 10 16 00

- - - - нитки текстуровані

5401 10 18 00

- - - - інші

5401 10 90 00

- - розфасованi для роздрiбної торгiвлi

5401 20

- із штучних волокон:

5401 20 10 00

- - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi

5401 20 90 00

- - розфасованi для роздрiбної торгiвлi

 

 

До цієї товарної позиції включаються швейні нитки з синтетичних або штучних волокон, що відповідають умовам пункту I В(4) Загальних положень до розділу XI.

 

Проте, якщо такі нитки попадають під визначення мотузок і т.д. (див. пункт I В(2) Загальних положень до розділу XI), то вони до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 5607).

 

Швейні нитки включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, розфасовані вони чи не розфасовані для роздрібної торгівлі чи обробляються, як зазначено в пункті I В(1) Загальних положень до розділу XI або ні.

 

До цієї товарної позиції не включаються однониткова пряжа і мононитки, навіть якщо вони використовуються як швейні нитки (товарні позиції 5402, 5403, 5404 або 5405 залежно від конкретного випадку).

 

 

Додаткові пояснення до товарної категорії:

 

5401 10 12 та 5401 10 14

 

Армовані нитки цієї товарної категорії - це швейні нитки, складені з декількох ниток, скручених разом, кожна з яких складається з синтетичного філаментного волокна, обплетеного натуральним, синтетичним або штучним текстильним волокном.

 

З огляду на їхнє призначення, ці нитки є комбінованими нитками з “твердою” стрижневою ниткою, тобто нитками з нееластичною стрижневою ниткою. Оскільки ці нитки є змішаними нитками, вони класифікуватимуться тут лише тоді, коли “філаментний” компонент переважає за масою (дивись Примітку 2 до цього розділу). Як правило, це характерно для армованих ниток.

 

З іншого боку, ця товарна категорія не включає комбіновані нитки з м'яким стрижневим компонентом з еластомірної нитки, вміст якого звичайно не перевищує 20 мас. % (класифікація відповідно до Примітки 2 до цього розділу).

 

Крім того, ця товарна категорія не включає вироби, які складаються з стрижневого компоненту з еластомірної нитки, навколо якого спірально намотана готова пряжа (товарна категорія 5606 00 91).

 

5401 10 16

 

Дивись Пояснення до підпозицій 5402 31 - 5402 39.

 

Пояснення до товарної позиції 5402:

 

5402

Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток) не розфасовані для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів:

 

- нитки високомiцнi з нейлону або iнших полiамiдiв:

5402 11 00 00

- - з арамiдiв

5402 19 00 00

- - iншi

5402 20 00 00

- нитки високомiцнi з полiефiрiв

 

- нитки текстурованi:

5402 31 00 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльністю одиночної нитки 50 тексів або менше

5402 32 00 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки понад 50 тексів

5402 33 00 00

- - з полiефірiв

5402 34 00 00

- - з полiпропiлену

5402 39 00 00

- - iншi

 

- iнші нитки, однониткові, некручені або кручені, не бiльш як 50 скр/м:

5402 44 00 00

- - еластомiрні

5402 45 00 00

- - інші, з нейлону або iнших полiамiдiв

5402 46 00 00

- - інші, з поліефірів частково орiєнтованих

5402 47 00 00

- - інші, з полiефiрiв

5402 48 00 00

- - інші, з поліпропілену

5402 49 00 00

- - інші

 

- інші нитки, однониткові, кручені, понад 50 скр/м:

5402 51 00 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв

5402 52 00 00

- - з полiефірiв

5402 59

- - iнші:

5402 59 10 00

- - - з полiпропiлену

5402 59 90 00

- - - iнші

 

- iнші нитки, однокручені та багатокручені:

5402 61 00 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв

5402 62 00 00

- - з полiефірiв

5402 69

- - iнші:

5402 69 10 00

- - - з полiпропiлену

5402 69 90 00

- - - iнші

 

До цієї товарної позиції включаються синтетичні комплексні нитки (крім швейних ниток). Сюди ж включаються:

 

1. Мононитки з лінійною щільністю менше 67 децитексів.

 

2. Комплексні нитки, одержані спільним складанням деякого числа монониток (від двох до декількох сотень) переважно в міру виходу з філь’єр. Ці нитки можуть бути некручені або кручені (однониткові, багатокручені (кручені) чи однокручені). Тому вони включають:

 

i)  однониткові нитки з елементарних ниток, намотаних паралельно, без кручення. Також включається джгут, який не включається до групи 55;

 

ii) однониткові нитки з елементарних ниток, скручених відразу ж після їхнього виходу з філь’єр чи за подальших операцій кручення;

 

iii) багатокручені (кручені) чи однокручені нитки, одержані об’єднанням таких однониткових ниток, включаючи одержані з монониток товарної позиції 5404 (див. пункт I В (1) Загальних положень до розділу XI).

 

Вищевказані нитки до цієї товарної позиції не включаються, якщо вони попадають під визначення мотузок товарної позиції 5607 чи ниток для роздрібної торгівлі товарної позиції 5406 (див. пункти I В(2,3) Загальних положень до розділу XI).

 

На доповнення до звичайних видів пакувань, в яких текстильні нитки можуть бути розфасовані інакше, ніж для роздрібної торгівлі, деякі нитки цієї товарної позиції можуть бути також розфасовані в пакування без внутрішніх носіїв (паски і т.д.).

 

Крім вже згаданих винятків, до цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) синтетичні мононитки і стрічкові та аналогічні нитки з синтетичних текстильних матеріалів товарної позиції 5404;

 

(b) джгут синтетичних ниток довжиною понад 2 м товарної позиції 5501;

 

(c) джгут синтетичних ниток довжиною не більше 2 м (товарна позиція 5503);

 

(d) топс (розірваний джгут) товарної позиції 5506;

 

(e) металізовані нитки, включаючи нитки цієї товарної позиції, комбіновані з металевою ниткою в будь-якому співвідношенні чи покриті металом (товарна позиція 5605).

 

Пояснення до товарних підпозицій :

 

5402 31–5402 39

До текстурованих ниток відносяться нитки, які змінюються під впливом механічних чи фізичних процесів (наприклад, кручення, розкручування, несправжнього кручення, пресування, гофрування, термостабілізації чи комбінування декількох з цих процесів), у результаті чого окремі елементарні нитки набувають форму спіралей, гофровану форму, кручену форму і т.д. Ці деформації можуть бути частково або повністю зменшені розтяжним зусиллям, але елементарні нитки після звільнення від навантаження відновлюють надану їм форму.

 

Текстуровані нитки характеризуються тим, що вони мають високу об’ємність або дуже високу розтяжність. Висока еластичність обох типів ниток робить їх особливо придатними для використання у виробництві предметів одягу, що розтягуються, (наприклад, балетне трико, панчохи, нижня білизна), тоді як високооб’ємні нитки надають тканинам м’якості і створюють відчуття теплоти.

 

Текстуровані нитки відрізняються від нетекстурованих (гладких) ниток наявністю спеціального кручення, дрібних петель або зниженою паралельністю елементарних ниток у комплексній нитці.

 

5402 46

 

До цієї товарної підпозиції включаються комплексні нитки з елементарних ниток, молекули яких частково орієнтовані. Такі нитки переважно гладкі, не застосовуються безпосередньо для виробництва виробів і повинні спочатку піддаватися процесам витягування або витягування з текстуруванням. Вони також відомі під назвою “частково орієнтованих ниток”.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

5402 31 00 - 5402 39 90

 

Дивись Пояснення до підпозицій 5402 31 - 5402 39.

 

5402 46 00

 

Дивись Пояснення до підпозиції 5402 46.

 

Пояснення до товарної позиції 5403:

 

5403

Нитки комплекснi з штучних волокон (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи штучні мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексів:

5403 10 00 00

- нитки високомiцнi з вiскози

 

- iнші нитки, однониткові:

5403 31 00 00

- - з вiскози, некручені або крученi, не бiльш як 120 скр/м

5403 32 00 00

- - з вiскози, кручені понад 120 скр/м

5403 33 00 00

- - з ацетатцелюлози

5403 39 00 00

- - iншi

 

- iнші нитки, однокручені або багатокручені:

5403 41 00 00

- - з вiскози

5403 42 00 00

- - з ацетатцелюлози

5403 49 00 00

- - iншi

 

Положення Пояснень до товарної позиції 5402 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis),  на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарної позиції 5404:

 

5404

Мононитки синтетичнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексів або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) із синтетичних текстильних матерiалiв завширшки не бiльш як 5 мм:

 

- мононитки:

5404 11 00 00

- - еластомірнi

5404 12 00 00

- - інші з поліпропілену

5404 19 00 00

- - iншi

5404 90

- інші:

5404 90 10 00

- - з полiпропiлену

5404 90 90 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

1. Синтетичні мононитки. Ці нитки витискаються з філь’єр як однониткові нитки. Вони відносяться до цієї товарної позиції лише тоді, коли мають лінійну щільність 67 децитексів чи більше і з поперечним перерізом не більше 1 мм. Мононитки цієї товарної позиції можуть мати будь-яку форму поперечного перерізу та можуть бути одержані не лише формуванням крізь філь’єри, але і розщепленням або сплавленням.

 

2. Стрічкові та аналогічні нитки з синтетичних текстильних матеріалів. Стрічкові нитки цієї товарної позиції є стрічками завширшки не більше 5 мм або виготовленими за допомогою формування крізь філь’єри, або нарізаними із більш широких смуг чи листів.

 

За умови, що їхня ширина (тобто в складеному, розгладженому, спресованому чи крученому стані) не перевищує 5 мм, до цієї товарної позиції також включаються:

 

i)   стрічкові нитки, складені за довжиною;

 

ii)  сплющені порожнисті нитки, складені або не складені за довжиною;

 

iii) стрічкові нитки та вироби, зазначені вище, у пунктах (i) та (ii), спресовані чи скручені.

 

Якщо ширина (чи видима ширина) неоднакова, для класифікації використовується середнє значення ширини.

 

До цієї товарної позиції також включаються багатокручені (кручені) чи однокручені стрічкові нитки та аналогічні нитки.

 

Усі ці продукти переважно бувають великої довжини, але відносяться до цієї товарної позиції, навіть якщо нарізані на короткі відрізки та розфасовані чи не розфасовані для роздрібної торгівлі. Вони використовуються відповідно до їхніх різних властивостей у виробництві щіток, спортивних ракеток, рибальських волосіней хірургічних ниток, оббивних тканин, пасків, головних уборів, плетеної тасьми і т.д.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) стерильні синтетичні мононитки (товарна позиція 3006);

 

(b) синтетичні мононитки, в яких поперечний переріз перевищує 1 мм, чи стрічкові нитки і сплющені порожнисті нитки (включаючи стрічкові нитки та сплющені порожнисті нитки, складені за довжиною), спресовані, скручені чи ні (наприклад, штучна соломка), за умови, що ширина (тобто в складеному, розгладженому, спресованому чи крученому стані) перевищує 5 мм (група 39);

 

(c) синтетичні мононитки з лінійною щільністю менше 67 децитексів товарної позиції 5402;

 

(d) стрічкові нитки та аналогічні нитки групи 56;

 

(e) синтетичні мононитки з прикріпленими гачками чи виготовлені інакше волосіні для риболовлі (товарна позиція 9507);

 

(f) готові вузли та жмути для виготовлення щіток (товарна позиція 9603).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 5404 щодо опису монониток та інших виробів в цій товарній позиції.

 

5404 11 00 і 5404 19 00

 

Синтетичні мононитки, нарізані на відрізки необхідної довжини з розщепленими кінцями (у вигляді “квіток”), призначені для використання у виробництві щіток, залишаються класифікованими в цих категоріях.

 

Багатокручені нитки, одержані складанням та скручуванням синтетичних монониток цієї категорії, не класифікуються в цій категорії і включаються, відповідно, до товарної позиції 5401, 5402, 5406 або 5607. Проте, незалежно від розміру їхнього поперечного перетину, поодинокі мононитки цієї категорії ніколи не вважаються ”шпагатом, мотузкою, канатом та тросом” товарної позиції 5607.

 

Нижче наведена таблиця класифікації синтетичних монониток, стрічок та аналогічних виробів залежно від розміру їхнього поперечного перетину (або ширини):

 

Синтетичні мононитки, у яких найбільший поперечний перетин

  • не перевищує 1 мм і лінійною щільністю

 

 

 

  • лінійна щільність менш як 67

 

 

 

товарна позиція 5402

 

 

 

 

 

 

 

 

  • лінійна щільність не менш як 67

 

товарні категорії

5404 11 00,

5404 12 00 або

5404 19 00

 

 

-    перевищує 1мм (за

      винятком плоских

      виробів , які 

      наведені нижче

 

товарна позиція 3916

Синтетичні стрічки та подібні вироби (включаючи стрічку, складену вдвоє, та сплющені трубки) у яких удавана ширина (в складеному чи сплющеному стані)

 

 

  • не більш як 5 мм

 

 

 

 

 

 

 

товарні категорії

5404 90 10 або

5404 90 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • більш як 5 мм

звичайно товарна позиція 3920

 

Синтетична стрічка фактичною шириною більш як 5 мм, але злегка скручена і потім зжата для того, щоб мати удавану ширину не більш як 5 мм

 

 

товарні категорії

5404 90 10 або

5404 90 90

 

5404 90 10

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 3920 20 80, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis), але декоративна смужка цієї товарної категорії має удавану ширину не більш як 5 мм.

 

Пояснення до товарної позиції 5405:

 

5405 00 00 00

Мононитки штучнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексів або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матерiалiв, завширшки не бiльш як 5 мм

 

Положення пояснень до товарної позиції 5404 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis), і на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарної позиції 5406:

 

5406 00 00 00

Нитки синтетичні або штучні комплекснi (крiм ниток для шиття), розфасовані для роздрiбної торгiвлi

 

До цієї товарної позиції включаються синтетичні або штучні комплексні нитки (крім швейних ниток), розфасовані для роздрібної торгівлі, тобто ті, які підпадають під описи, подані в пункті I В (3) Загальних положень до розділу XI.

 

Пояснення до товарної позиції 5407:

 

5407

Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404:

5407 10 00 00

- тканини, виготовленi з високомiцних ниток з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв

5407 20

- тканини, виготовленi із стрiчкових або подібної форми ниток:

 

- - з полiетилену або полiпропiлену завширшки:

5407 20 11 00

- - - менш як 3 м

5407 20 19 00

- - - 3 м або бiльше

5407 20 90 00

- - iншi

5407 30 00 00

- тканини, зазначені у примiтцi 9 до роздiлу ХI

 

- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% ниток з нейлону або iнших полiамiдiв:

5407 41 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5407 42 00 00

- - пофарбованi

5407 43 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5407 44 00 00

- - вибивнi

 

- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% текстурованих полiефiрних ниток:

5407 51 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5407 52 00 00

- - пофарбованi

5407 53 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5407 54 00 00

- - вибивнi

 

- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% полiефірних ниток:

5407 61

- - з вмiстом нетекстурованих ниток з полiефiру не менш як 85 мас.%:

5407 61 10 00

- - - невибiленi або вибiленi

5407 61 30 00

- - - пофарбованi

5407 61 50 00

- - - з ниток рiзних кольорiв

5407 61 90 00

- - - вибивнi

5407 69

- - iншi:

5407 69 10 00

- - - невибiленi або вибiленi

5407 69 90 00

- - - iншi

 

- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% синтетичних ниток:

5407 71 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5407 72 00 00

- - пофарбованi

5407 73 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5407 74 00 00

- - вибивнi

 

- iншi тканини, з вмiстом менш як 85 мас.% синтетичних ниток, змiшаних головним чином або виключно з бавовною:

5407 81 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5407 82 00 00

- - пофарбованi

5407 83 00

- - з ниток рiзних кольорiв:

5407 83 00 10

- - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м2

5407 83 00 90

- - - iншi

5407 84 00 00

- - вибивнi

 

- iншi тканини:

5407 91 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5407 92 00 00

- - пофарбованi

5407 93 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5407 94 00 00

- - вибивнi

 

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті I С Загальних положень до розділу XI), виготовлені з синтетичних комплексних ниток, монониток чи стрічкових ниток товарної позиції 5404; до неї включається дуже різноманітний асортимент одежних тканин, підкладок, гардинних матеріалів, декоративних тканин, тентових тканин, парашутних тканин і т.д.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) перев’язувальні матеріали, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3005);

 

(b) тканини з синтетичних монониток, поперечний переріз яких перевищує 1 мм, або зі стрічкових або подібної форми ниток завширшки понад 5 мм, з синтетичних текстильних матеріалів (товарна позиція 4601);

 

(c) тканини з синтетичних волокон (товарні позиції 5512–5515);

 

(d) матеріали корднi для шин товарної позиції 5902;

 

(e) тканини для технічних цілей товарної позиції 5911.

 

Пояснення до товарної позиції 5408:

 

5408

Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5405:

5408 10 00 00

- тканини, виготовленi з високомiцних вiскозних ниток

 

- iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% стрiчкових або подібної форми ниток:

5408 21 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5408 22

- - пофарбованi:

5408 22 10 00

- - - завширшки понад 135 см, але не бiльш як 155 см, з полотняним переплетенням, саржевим переплетенням, включаючи зворотну (збиту) саржу, або атласним переплетенням

5408 22 90 00

- - - iншi

5408 23 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5408 24 00 00

- - вибивнi

 

- iншi тканини:

5408 31 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5408 32 00 00

- - пофарбованi

5408 33 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5408 34 00 00

- - вибивнi

 

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті I С Загальних положень до розділу XI), виготовлені зі штучних комплексних ниток, з монониток чи стрічкових ниток товарної позиції 5405; до неї включається дуже різноманітний асортимент одежних тканин, тканин для підкладок, гардинних матеріалів, декоративних тканин, тентових тканин, парашутних тканин і т.д.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а)  перев’язувальні матеріали, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3005);

 

(b) тканини зі штучних монониток, поперечний переріз яких перевищує 1 мм, або зі стрічкових або подібної форми ниток завширшки понад 5 мм, зі штучних текстильних матеріалів (товарна позиція 4601);

 

(c) тканини зі штучних волокон (товарна позиція 5516);

 

(d)  матеріали корднi для шин товарної позиції 5902;

 

(e) тканини для технічних цілей товарної позиції 5911.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

5408 22 10

 

Для визначення термінів “полотняне переплетення”, “саржеве переплетення” і “переплетення зворотна саржа” дивись Пояснення до підпозицій в частині (І) (C) Загальних положень до цього розділу.

 

У сатиновому (атласному) переплетенні точки перетинання розсіяні таким чином, що вони не торкаються одна одної. У результаті одержується гладка глянсова поверхня. Сатин повинен бути щонайменше п’ятинитковою саржею.

 

Рапорт цього переплетення показаний на малюнку нижче:

Сатинове (атласне) переплетення

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться