Отключить рекламу

Подпишитесь!


371 Печатать

Група 78 Свинець і вироби з нього

Примітки:

 

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

         (с) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом  перевищує одну деся­ту частини ширини;

        (d) "плити, листи, стрічки та фольга" — плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7801), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7804 включаються серед інших (inter alia) плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають попереч­ний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітка до товарних підпозицій:

1. У цій групі термін "рафінований свинець" означає метал, який містить за масою не менш як 99,9 % свинцю, за умови, що вміст будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

 

Інші елементи

 

Елемент

Граничний вміст,
за масою, %

Аg

срібло

0,02

Аs

миш'як

0,005

Ві

вісмут

0,05

Са

кальцій

0,002

Сd

кадмій

0,002

Сu

мідь

0,08

залізо

0,002

S

сірка

0,002

Sb

сурма

0,005

Sn

олово

0,005

Zn

цинк

0,002

Інші (наприклад Те) (для кожного з них)

0,001

 

 

Загальні положення

До цієї групи включаються свинець та його сплави і деякі вироби з них.

Свинець переважно видобувається з галеніту, природного сульфіду свинцю, який часто містить срібло. Роздроблена руда після збагачення за допомогою флотації зазвичай піддається випалюванню або спіканню, а потім відновлюється під час плавлення. Під час випалювання або спікання сульфід переважно перетворюється в оксид; під час плавлення оксид відновлюється у свинець за допомогою коксу в присутності флюсу. При цьому виходить чорновий або нерафінований свинець, який містить ряд домішок, і часто містить срібло. Потім цей свинець, як правило, піддається додатковому очищенню для одержання свинцю високої чистоти.

Свинець також може бути одержаний переплавлянням свинцевих відходів і брухту.

Свинець являє собою важкий блакитно-сірий метал, який відрізняється високою пластичністю, легкоплавкістю і м'якістю (на ньому залишається слід від легкого натискання нігтем). Він характеризується стійкістю до впливу більшості кислот (наприклад, сірчаної чи соляної) і внаслідок цього використовується в обладнанні хімічних підприємств.

Через низьку температуру плавлення свинець легко легується іншими елементами. Основні свинцеві сплави, які можуть включатися в цю групу відповідно до Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до Розділу XV), такі:

(1) Сплави свинець-олово, використовувані, наприклад, у м'яких припоях на свинцевій основі, у свинцево-олов'яних покриттях та у вигляді фольги для упакування чаю.

(2) Сплави свинець-сурма-олово, використовувані для типографського набору та в антифрикційних підшипниках.

(3) Сплави свинець-миш'як, використовувані для виготовлення свинцевого дробу.

(4) Сплави свинець-сурма (твердий свинець), використовувані для куль, акумуляторних пластин і т.п.

(5) Сплави свинець-кальцій, свинець-сурма-кадмій, свинець-телур.

До цієї групи включаються:

(А) Необроблений свинець, свинцеві відходи і брухт (товарні позиції 7801 та 7802).

(B) Вироби, переважно одержувані прокатуванням або пресуванням необробленого свинцю товарної позиції 7801 (товарні позиції 7804 та 7806); свинцеві порошки та луска (товарна позиція 7804).

(C) Труби, трубки і фітинги (товарна позиція 7806) та вироби, що включаються до товарної позиції 7806, яка охоплює всі інші вироби зі свинцю, крім виробів, описаних у Примітці 1 до Розділу XV, включених у групу 82 чи 83 або згаданих більш конкретно в іншому місці Класифікації.

Продукти і вироби зі свинцю можуть бути піддані різним видам оброблення для покращення властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення переважно ті ж, що описані наприкінці Загальних положень до групи 72, і не впливають на класифікацію товарів.

Класифікація багатокомпонентних виробів наведена в Загальних положеннях до Розділу XV.

Пояснення до товарної позиції 7801:

7801        

Свинець необроблений:

7801 10 00 00

- свинець рафінований

 

- інший:

7801 91 00 00

- - який містить сурму як елемент, що переважає масу інших елементів

7801 99

- - інший:

7801 99 10 00

- - - з вмістом за масою
0,02 % або більше срібла для рафінування (чорновий свинець або веркблей)

7801 99 90 00

- - - інший

 

До цієї товарної позиції включений необроблений свинець різного ступеня очищення: від чорнового сирого чи такого, що містить срібло, свинцю до свинцю, електролітично рафінованого. Він може бути у вигляді блоків, зливків, болванок, чушок, слябів, брикетів чи аналогічних форм або у вигляді литих стрижнів. Більшість цих форм призначено для прокатування або екструзії, для виготовлення сплавів або для лиття фасонних виробів. До цієї товарної позиції також включені литі аноди для електролітичного рафінування, литі стрижні, призначені, наприклад для прокатки або волочіння, або для повторного лиття у фасонні вироби.

До цієї товарної позиції не включаються свинцеві порошки або луска (товарна позиція 7804).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7801 91 00

            Ця товарна категорія включає сплави на основі свинцю і сурми, використовувані головним чином для виробництва пластин акумуляторів (з вмістом свинцю 92 - 94 % і сурми 6 - 8 %), а також трикомпонентні сплави (свинець-сурма-олово), в яких маса сурми переважає масу олова, використовувані для виготовлення друкарських шрифтів (з вмістом свинцю 55-88 %, сурми 10-30 %, олова 2 - 25 %). Сурма робить свинець твердішим та крихкішим.

7801 99 90

            Ця товарна категорія включає:

            (1) сплави свинець-олово-сурма з вмістом олова до 20 % і сурми 10 %, використовувані як антифрикційні сплави;

            (2) сплави свинець-олово, використовувані для паяння;

            (3) сплави свинець-миш'як (миш'як робить свинець твердішим і спрощує одержання сферичного свинцевого дробу).

 

Пояснення до товарної позиції 7802:

 

7802 00 00 00

Відходи та брухт свинцеві

Положення Пояснень до товарної позиції 7204, що відносяться до відходів і брухту, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis), поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) шлак, зола і відходи від виробництва свинцю (наприклад, свинцевий штейн) (товарна позиція 2620);

(b) зливки та аналогічні необроблені литі форми, одержані переплавлянням свинцевих відходів і брухту (товарна позиція 7801).

 

[7803]

 

Пояснення до товарної позиції 7804:

7804

Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска свинцеві:

 

- плити, листи, стрічки та фольга:

7804 11 00 00

- - листи, стрічки, фольга, завтовшки не більш як 0,2 мм (без урахування основи)

7804 19 00 00

- - інші

7804 20 00 00

- порошки та луска

 

Свинцеві плити, листи, стрічки і фольга визначені в Примітці 1(d) до цієї групи.

Положення Пояснень до товарних позицій 7409 і 7410 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Свинцеві плити, листи і стрічки переважно використовуються як покрівельні матеріали, покриття в резервуарах, цистернах та іншому хімічному обладнанні, для створення захисних екранів від рентгенівського випромінювання і т.п.

Свинцева фольга використовується переважно для упакування, зокрема, для внутрішнього облицювання ящиків для чаю або коробок для шовкової пряжі. У деяких випадках фольга плакується або покривається оловом чи іншими металами.

До цієї товарної позиції також включаються свинцеві порошки, як визначено в примітці 8 (b) до Розділу XV, і свинцева луска. Положення Пояснень до товарної позиції 7406 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються свинцеві порошки і луска, призначені для використання як барвники, фарби або аналогічні вироби (наприклад, з'єднані з іншими фарбувальними речовинами або упаковані у вигляді суспензій, дисперсій чи паст зі зв'язувальною речовиною або розчинником) (група 32).

[7805]

Пояснення до товарної позиції 7806:

7806 00

Інші вироби свинцеві:

7806 00 10 00

- контейнери, оснащені захисним свинцевим екраном від радіації, для транспортування та зберігання радіоактивних речовин

7806 00 80 00

- інші

До цієї товарної позиції включаються усі свинцеві вироби, не включені в попередні товарні позиції цієї групи або в групу 82 чи 83, або не згадані більш конкретно в іншому місці Класифікації (див. Примітку 1 до Розділу XV), незалежно від того, що ці вироби можуть бути відлиті, пресовані, штамповані і т.п.

Сюди відносяться, зокрема, розбірні туби для упакування фарб чи інших речовин; цистерни, резервуари, барабани та аналогічні контейнери (для кислот, радіоактивних речовин чи інших хімікатів), не приєднані до механічного або термічного устаткування; свинцеві грузила до рибальських сіток; тягарці для одягу, завіс і т.п.; тягарці та балансири для годинників і противаги загального призначення (важки); мотки, бунти і троси зі свинцевого волокна чи жил (стренг), використовувані для упакування або конопачення стиків труб; частини будівельних конструкцій; окантовка кіля яхт, нагрудники для водолазів; аноди для гальваностегії (див. пункт (А) Пояснень до товарної позиції 7508); свинцеві прутки, бруски, профілі і дріт зазначені у примітках 1(а), 1 (b), 1(с) до цієї групи, (крім відлитих брусків, призначених, наприклад, для прокатування або волочіння або подальшого лиття у фасонні вироби (товарна позиція 8701) та брусків із покриттям (товарна позиція 8311).

До цієї товарної позиції також включаються труби і трубки, зазначені у примітці 1 (е) до цієї групи і фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки), свинцеві (крім фітингів із вентилями, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481), труби і трубки, які ідентифікуються як частини машин  (Розділ XVI), та ізольовані електричні кабелі в свинцевій оболонці (товарна позиція 8544). Ці вироби відповідають виробам з чорних металів, зазначеним у поясненнях до товарних позицій 7304-7307.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7806 00 10

            За винятком контейнерів для транспортування, згадуваних в товарній категорії 8609 00 10, ця товарна категорія охоплює всі типи ємностей, виготовлених із свинцю або броньованих свинцем для транспортування або зберігання радіоактивних матеріалів у такий спосіб,  щоб радіація не могла завдати шкоди об'єктам або особам, що знаходяться в безпосередній близькості. Ці ємності мають вигляд від простих циліндричних бочок з ковпачком або простих невеликих ящиків з кришками, цілком із свинцю, до великих контейнерів, із покриттям або без покриття всередині з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, і вкритих або зміцнених зовні сталевими смугами, оснащених гаками, підпорами, подвійними стінками, фланцями, спеціальними вентилями, системою водяного охолодження, полицями, поворотними або стаціонарними тощо.

            У певних випадках вони можуть включати два або декілька окремих концентричних кожухи або низку окремих компонентів. Їхнє конструкційне виконання забезпечує теплостійкість, протиударність і водонепроникність, стійкість проти корозії від речовин, які містять, і, більш того, легкість чищення зсередини і зовні.

            Ця товарна категорія не включає невеликі циліндричні ємності, призначені для лічильників імпульсів для контролю радіоактивних матеріалів (товарна категорія 7806 00 90).

 

7806 00 80

            Поряд із виробами, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 7806, другий та третій параграф, ця товарна категорія включає:

            (1) свинцові цеглу або пластини (які не є виробами товарної позиції 7804), виготовлені так, щоб уможливити їхнє щільне сполучення одне з одним для формування стін або покрівель, що забезпечують захист проти радіації;

            (2) невеликі циліндричні свинцеві ємності, які розбираються або не розбираються на окремі складові частини, які діють як лічильники імпульсів для контролю радіоактивних матеріалів. Вони мають отвір для встановлення лічильника Гейгера-Мюллера і сцинтиляційного лічильника і часто оснащені вікнами для поміщення зразків всередину;

            (3) свинцеві рами, призначені для закріплення спеціального товстого віконного скла, що входять до складу вікон теплових камер, тобто ділянок, де обробляються речовини, що мають високу радіоактивність;

            (4) пристрої для колімування радіації;

            (5) Свинцеві труби і трубки переважно виробляються екструзією. Свинцеві труби, тубки і фітинги до них (включаючи S-подібні для дренажу) переважно використовуються в трубопроводах для води, газу чи кислот (наприклад, для сірчаної чи соляної кислоти), як обшивка для електричних кабелів (тросів) і.т.п.

 

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться