при подписке на рассылку
248 Печатать

Група 79 Цинк і вироби з нього

Примітки:

 

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх три­кут­ників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямо­кут­ники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжи­ною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямо­кутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і роз­мірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм влас­ти­вос­тей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суціль­ний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" і "видо­змі­не­ні прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщи­на цих виро­бів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини;

(d) "плити, листи, стрічки та фольга" — плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної пози­ції 7901), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругле­ними або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із ста­лою товщи­ною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7905 включаються серед інших (inter alia) плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, полі­­ровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класи­­­фікуються в інших товарних позиціях;

(e) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у фор­­мі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багато­кут­ників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають попереч­ний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівностороннього трикутника або правильного опуклого бага­то­кутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній попе­реч­ні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із за­зна­­ченим поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, зву­же­ними, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітка до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) "цинк нелегований" — метал, який містить за масою понад 97,5 % цинку;

(b) "цинкові сплави" — металеві сплави, вміст цинку в яких за масою перевищує вміст будь-якого з інших елемен­тів, за умови, що загальний вміст за масою цих елементів перевищує 2,5 %;

(c) "цинковий пил" — пил, одержаний конденсацією парів цинку з вмістом сферичних частин мен­шого розміру, ніж частина цинкових порошків. Не менш як 80 % за масою цинкового пилу проходить крізь сито з вічком 63 мкм. Вміст металевого цинку у пилу повинен перевищувати 85 %.

Загальні положення

До цієї групи включаються цинк, цинкові сплави і деякі вироби з них.

Цинк одержують переважно із сульфідної руди (цинкова обманка або сфалерит), хоча використовуються також карбонатна і силікатна руди (смітсоніт, геміморфіт та ін.) (див. Пояснення до товарної позиції 2608).

У всіх випадках руда спочатку збагачується, а потім випалюється або кальцинується для одержання оксиду цинку (у разі сульфідних і карбонатних руд) або безводного силікату цинку (у разі силікатних руд). Цинк виділяють з цих речовин за допомогою термічного відновлення або (крім силікатних руд) електролізом.

(I)  Термічне відновлення здійснюється шляхом нагрівання оксиду чи силікату цинку в присутності коксу в закритій реторті. Температура нагрівання забезпечує випаровування цинку, який осаджується в конденсаторах, де велика частина металу збирається у вигляді технічного цинку. Цей забруднений цинк може використовуватися безпосередньо для гальванізації або може бути очищений різними методами.

Деяка кількість забрудненого цинку може також осаджуватися в подовженнях реторти у вигляді дуже дрібного порошку, відомого як цинковий пил або голубий порошок.

Сучасна модифікація процесу заснована на безперервному відновленні оксиду цинку та осадженні цинку у вертикальних ретортах. Такий процес дає дуже чистий метал, придатний для одержання сплавів для лиття під тиском.

(II) Електроліз. Оксид цинку розчиняється в розведеній сірчаній кислоті. Одержаний розчин сульфату цинку ретельно очищається для видалення кадмію, заліза, міді та ін. і потім піддається електролізу для одержання особливо чистого цинку.

Цинк одержують також переплавленням цинкових відходів і брухту.

Цинк являє собою голубувато-білий метал, який за відповідної температури можна прокочувати, волочити, штампувати, екструдувати і т.п., а також легко відливати. Він має добру корозійну стійкість при атмосферних впливах і тому використовується в будівництві (наприклад, для покрівлі) і для створення захисних покриттів на інших металах, особливо на чорних металах (наприклад, за допомогою гарячого оцинкування, електроосадження, дифузійного цинкування, фарбування або розпилення).

 

Цинк використовується також для одержання сплавів; багато з яких (наприклад, латунь) містять інші метали в переважної кількості, проте, нижче наводяться основні цинкові сплави, які відповідно до Примітки 5 до Розділу XV розглядаються в цій групі:

(1) Сплави цинк-алюміній зазвичай з домішками міді або магнію, використовують для лиття під тиском, особливо для частин автомобілів (корпус карбюратора, решітки радіатора, приладова дошка та ін.), для частин велосипедів (педалі, корпус динамо та ін.), для радіодеталей, деталей холодильників і ін. Сплави цих же металів використовуються для одержання листів, більш міцних, ніж зі звичайного цинку, пресового інструмента і як аноди для катодного захисту (аноди, що витрачаються), використовувані для захисту трубопроводів, конденсаторів, холодильників і т.п. від корозії.

(2) Сплави цинк-мідь (сплави для ґудзиків) для лиття, штампування та ін. Див. Примітки 1 (а) і 1(b) до товарних підпозицій стосовно відмінностей між цинком і цинковими сплавами.

Ця група включає:

(А) Технічний і необроблений цинк, відходи і брухт (товарні позиції 7901 та 7902).

(B) Цинковий пил, порошки та луску (товарна позиція 7903).

(C) Вироби, що виготовляються переважно прокатуванням, волочінням або екструзією необробленого цинку, що включаються до товарної позиції 7901 (товарні позиції 7904 та 7905).

(D) Труби, трубки і фітинги та вироби, що входять до товарної позиції 7907, яка охоплює всі інші цинкові вироби, крім тих, які згадуються в Примітці 1 до Розділу XV або включаються до групи 82 чи 83 або які більш конкретно розглядаються в іншому місці Класифікації.

 

Вироби з цинку можуть піддаватися різним видам оброблення для покращення властивостей або зовнішнього вигляду металу та ін. Цими видами оброблення зазвичай є ті, що описані наприкінці Загальних положень до групи 72 і не впливають на класифікацію виробів.

 

Класифікація багатокомпонентних виробів подана в Загальних положеннях до Розділу XV.

 

Пояснення до товарної позиції 7901:

 

7901

Цинк необроблений:

 

- цинк нелегований:

7901 11 00 00

- - з масовою часткою 99,99 % цинку або бiльше

7901 12

- - з масовою часткою менш як 99,99 % цинку:

7901 12 10 00

- - - з масовою часткою 99,95 % або бiльше, але менш як 99,99 % цинку

7901 12 30 00

- - - з масовою часткою 98,5 % або бiльше, але менш як 99,95 % цинку

7901 12 90 00

- - - з масовою часткою 97,5 % або бiльше, але менш як 98,5 % цинку

7901 20 00 00

- сплави цинкові

 

 

До цієї товарної позиції включається необроблений цинк різного ступеня чистоти: від чушок (див. Загальні положення, подані вище) до очищеного цинку в блоках, плитах, зливках, білетах, слябах чи в інших аналогічних формах або у вигляді котунів. Продукти, розглянуті в цій товарній позиції, зазвичай призначаються для використання під час цинкування (шляхом занурення в гарячий розплав чи за допомогою електролітичного осадження), для одержання сплавів, для прокатування, волочіння чи екструзії або для лиття у фасонні вироби.

До цієї товарної позиції не включаються цинковий пил, порошки та луска (товарна позиція 7903).

 

Пояснення до товарної позиції 7902:

 

7902 00 00 00

Вiдходи та брухт цинкові

 

Положення Пояснень до товарної позиції 7204 стосовно відходів і брухту з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) шлак, зола і відходи від виробництва цинку, від процесів цинкування та ін. (наприклад, шлами, що осаджуються під час електрогальванізації, та металеві залишки із ванни з розплавом) (товарна позиція 2620);

(b) зливки та аналогічні необроблені форми, одержані переплавлянням цинкових відходів і брухту (товарна позиція 7901).

 

Пояснення до товарної позиції 7903:

 

7903

Пил, порошки та луска цинкові:

7903 10 00 00

- пил цинковий

7903 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

1. Цинковий пил, визначений відповідно до Примітки 1 (c) до підпозиції цієї групи, одержується шляхом конденсації парів цинку, що виникають або безпосередньо в процесі відновлення цинкової руди, або за рахунок випаровування матеріалів цинкових підшипників. Ці продукти не слід плутати з колошниковим пилом, який має різні назви, наприклад, “цинковий колошниковий пил”, “колошниковий пил оксиду цинку” чи “цинковий пил камер пиловловлення”, який розглядається в товарній позиції 2620.

2. Цинкові порошки, визначені в Примітці 8 (b) до Розділу XV, і цинкова луска. Положення Пояснень до товарної позиції 7406 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються і на цю товарну позицію.

Цинковий пил, порошки та луска використовуються переважно для покриття інших металів шляхом дифузійного насичення (дифузійне цинкування сталі), у виробництві фарб, як реактиви хімічного відновлення та ін.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) цинковий пил, порошки та луска, виготовлені як барвники, фарби чи аналогічні вироби (наприклад, використовувані в сполученні з іншими фарбувальними речовинами або речовинами, що постачаються у вигляді суспензій, дисперсій чи паст зі зв'язувальними речовинами або розчинниками (група 32);

(b) цинкові гранули (товарна позиція 7901).

 

Пояснення до товарної позиції 7904:

 

7904 00 00 00

Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинкові

 

Ці продукти, визначені в Примітках 1 (а), 1 (b), 1 (c) до цієї групи, відповідають аналогічним продуктам з міді. Положення Пояснень до товарних позицій 7407 та 7408 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) тому поширюються на цю товарну позицію.

Прутки і профілі з цинку часто використовуються для виготовлення заводських (промислових) будівельних виробів (товарна позиція 7907). Найбільш розповсюдженою галуззю застосування цинкового дроту є використання його як джерела цинку для розпилення металу за допомогою кисень-ацетиленового пістолета.

До цієї товарної позиції також включаються прутки для пайки або зварювання зі сплавів на основі цинку (зазвичай одержувані екструзією) незалежно від того, розрізані вони за довжиною чи  не розрізані, за умови, що вони не покриті флюсом. Прутки з покриттям до цієї товарної позиції не входять (товарна позиція 8311).

До цієї товарної позиції також не включаються литі прутки, призначені, наприклад, для прокатування чи волочіння, або подальшого лиття для одержання фасонних виробів (товарна позиція 7901).

 

Пояснення до товарної позиції 7905:

 

7905 00 00 00

Листи, пластини, стрiчки та фольга цинкові

 

До цієї товарної позиції включаються плити, листи, стрічки (чи штаба) і фольга, визначення яким подано в Примітці 1 (d) до цієї групи; ці вироби відповідають мідним виробам, описаним у Поясненнях до товарних позицій 7409 та 7410.

Цинкові плити та листи використовуються для виробництва покрівельної черепиці, корпусів батарей сухих елементів, для фотогравірування, літографських чи інших друкарських пластин і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) просічно-витяжний лист (товарна позиція 7907);

(b) готові друкарські пластини і т.п. товарної позиції 8442.

 

[7906]

 

 

Пояснення до товарної позиції 7907:

 

7907 00 00 00

- інші вироби з цинку

 

До цієї товарної позиції включаються усі вироби з цинку, крім виробів, які входять у попередні товарні позиції цієї групи, чи виробів, зазначених у Примітці 1 до Розділу XV, або виробів, названих чи включених в групу 82 чи 83, або більш конкретно описаних де-небудь ще в Класифікації.

До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

(1) Резервуари, цистерни, барабани та аналогічні ємності, не з'єднані з механічним чи термічним устаткуванням.

(2) Трубчасті контейнери для упакування фармацевтичних товарів та ін.

(3) Тканини, ґрати і сітка з цинкового дроту та просічно-витяжний лист.

(4) Цинкові цвяхи, кнопки, гайки, болти, ґвинти та інші вироби типів, описаних у Поясненнях до товарних позицій 7317 та 7318.

(5) Побутові чи санітарно-технічні вироби, такі, наприклад, як відра, бадді, раковини, ванни, басейни, лейки, душові пристрої, пральні дошки і глечики. (Багато із зазначених виробів частіше виготовляється з чорних металів з гальванічним покриттям, і тоді вони не включаються до цієї товарної позиціїтоварні позиції 7323 та 7324).

(6) Цинкові “етикетки” (на деревах, рослинах і ін.) без літер, цифр чи зображень або які мають лише приватні випадкові відомості, властиві основній інформації, яка буде повідомлена пізніше. “Етикетки”, що мають основну інформацію, включаються до товарної позиції 8310.

(7) Пластини трафаретів.

(8) Кріпильні підвіски черепиці та інші різноманітні цинкові вироби, що відповідають товарам з чорних металів, перерахованим у Поясненнях до товарних позицій 7325 та 7326.

(9) Аноди для гальваностегії (див. пункт А Пояснень до товарної позиції 7508).

(10) Аноди для катодного захисту (аноди, що витрачаються,), використовувані для захисту трубопроводів, танкерів та ін. від корозії.

(11) Водовідводи, кріплення покрівлі, рами верхнього світла, дощеприймачі, рами вікон або дверей, балюстради, огорожі, каркаси теплиць та інші будівельні елементи заводського виготовлення, які відповідають виробам з чорних металів, зазначеним у Поясненнях до товарної позиції 7308.

 (12) Труби і трубки, зазначені в Примітці 1 (е) до цієї групи і фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки), цинкові (крім порожнистих профілів (товарна позиція 7904), фітингів з вентилями, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481) і труб і трубок, виготовлених у вигляді виробів, які ідентифікуються як частини машин  (Розділ XVI)). Ці вироби відповідають виробам з чорних металів, зазначеним у поясненнях до товарних позицій 7304-7307.

Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют